Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The REACH Registered substance portal was updated on 9th November 2020; the REACH registered factsheets were further updated on 21st December 2020. Details of the improvements can be found at Dissemination Platform Updates. Reprocessing the entire dataset is ongoing since 21 December 2020. ECHA is making all possible efforts to make the improvements and additional data visible with the shortest delay.
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Last updated 16 dubna 2021. Database contains 23197 unique substances and contains information from 102401 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

Infinite



Uses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
Details
(1-[2-[5-METHYL-3-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOL-1-YL]ACETYL]-4-HETEROMONOCYCLECARBOTHIOAMIDE)
- - Active Full Individual ≥ 100 to < 1 000 tonnes 10-07-2017 View substance registered dossier
(17β)-3-{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}-17-[(trimethylsilyl)substitued]estratetraene
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 21-01-2021 View substance registered dossier
(17β)-3-{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratetraen-17-ol
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-11-2020 View substance registered dossier
(aminoalkyl) hydrogen thiosulfate
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 05-01-2021 View substance registered dossier
(E)-N-((dialkylamino)alkylene)-3,5-bis(polyfluoroalkyl)benzamide
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 08-11-2016 View substance registered dossier
(S)-2-(5-Methylheteromonocycle-2-carboxamido)-alkenoic acid
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-10-2013 View substance registered dossier
1,2,3,6,7,8,9,10,11,13a,14,15,16,16a-tetradecahydro-15-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-6-[[(5-methyl-2-heteromonocyclic)carbonyl]amino]-5,16-dioxo-2-(6-heteropolycyclicoxy)-alicyclic[e]heteromonocyclic[1,2-a][1,4]heteromonocycle-14a(5H) -carboxylic acid ethyl ester (2R,6S,12Z,13aS,14aR,16aS)
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-09-2013 View substance registered dossier
1,2,3,6,7,8,9,10,11,13a,14,15,16,16a-tetradecahydro-6-[[(5-methyl-2-heteromonocyclic)carbonyl]amino]-5,16-dioxo-2-(6-heteropolycyclicoxy)-alicyclic[e]heteromonocyclic[1,2-a][1,4]heteromonocycle-14a(5H)-carboxylic acid (2R,6S,12Z,13aS,14aR,16aS)
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 17-09-2013 View substance registered dossier
1,2,3,6,7,8,9,10,11,13a,14,15,16,16a-tetradecahydro-6-[[(5-methyl-2-heteromonocyclic)carbonyl]amino]-5,16-dioxo-2-(6-heteropolycyclicoxy)-alicyclic[e]heteromonocyclic[1,2-a][1,4]heteromonocycle-14a(5H)-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride (2R,6S,12Z,13aS,14aR,16aS)
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-10-2013 View substance registered dossier
1,2,4,5,7,8-Hexoxonane, 3,6,9-trimethyl-, 3,6,9-tris(Ethyl and Propyl) derivatives (upper limit: 41% w/w; typical concentration: 38% w/w)
- - Active Full Individual ≥ 0 to < 10 tonnes 24-01-2019 View substance registered dossier
1,2-Benzenediol, 3,5-dialkyl-, 1,2-dicarboxylate
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 05-06-2014 View substance registered dossier
1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[3-substituted-heteroalkyl]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bis-, sodium salt
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 18-03-2015 View substance registered dossier
1,4-bis(alkenyl(dialkyl)siliyl)heteromonocycle
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 04-02-2021 View substance registered dossier
1-(3-tert-butyl-1,3,3-trimethyl-1-alkenyldisiloxanyl)-4-alkylheterocycle
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-11-2020 View substance registered dossier
1-[3-[4-(4-cyanophenyl)-heteromonocycle-2-yl]-2-(2,5-difluorophenyl)-2-hydroxybutyl]-heteromonocycle-4-ium chloride
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 12-04-2018 View substance registered dossier
1-[3-alkyl-5-(6-hydroxynaphthalen-2-yl)-4-substitutedphenyl]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 20-11-2013 View substance registered dossier
1-hexadecylnaphthalene
- 56388-47-7 Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 01-07-2020 View substance registered dossier
1-octadecylnaphthalene
- 56388-48-8 Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 06-07-2020 View substance registered dossier
1-ol, [[4-[(3-aminophenyl)amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[(E)-2-ylazo]-, polysulfonate, polynaphthen, sodium salt (1:?), diazotized, reaction products with 2-[(aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, 1-naphthalenol, 8-amino- (1:1), polysulfonates, sodium salts and 2,4,6-trihalogeno-1,3,5-triazine
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 05-09-2011 View substance registered dossier
1-phosphonobutane-1,2,3,4-tetracarboxylate and 2-phosphonosuccinate sodium salts
- - Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 22-03-2016 View substance registered dossier
15-aza-3,6,9- heteropolycylane trihydrobromide
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 20-07-2020 View substance registered dossier
15-aza-3,6,9- tritosyl heteropolycylane
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-06-2020 View substance registered dossier
2,2`-[6-(phenylamino)-heteromonocycle-2,4-diyl]diphenol
- - Active Full Individual ≥ 0 to < 10 tonnes 15-02-2013 View substance registered dossier
2-((E)-(4-((4-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-hetereocarbapolycyclo-2-yl)alkyl)(ethyl)amino)-2-methyl)diazenyl)-5-nitro-1,3-dicarbonitrile, polyphenyl
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 31-08-2011 View substance registered dossier
2-[(8-amino-7-{[4-substituted-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-1-hydroxy-3,6-disulfonaphthalen-2-yl)diazenyl]-4-[(4-chloro-6-{[3-(substituted)phenyl](ethyl)amino}-heteromonocycl-2-yl)amino]arylsulfonic acid, potassium and sodium salts
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 04-02-2013 View substance registered dossier
2-[alkyl(4-nitrosoaryl)amino]alkyl [3-(trialkoxysilyl)propyl]carbamate
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 01-02-2017 View substance registered dossier
2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[2-[5-substituted-2-methoxyphenyl]diazenyl]-3-hydroxy-, calcium salt (2:1)
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 06-03-2012 View substance registered dossier
2-propanol and 2-butanol production, distn. residues
- - Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 19-10-2018 View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, reaction products with O,O-bis(dialkyalkyl) hydrogen phosphorodithioate and dimethyl phosphonate
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 20-08-2020 View substance registered dossier
2-Propenoic acid, ethyl ester, reaction products with mixed substituted alkyl esters of phosphorodithioic acid and propylene oxide
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 28-02-2019 View substance registered dossier
2-{[(2-{3-[(4-{Ethyl[3-(vinylsulfonyl)phenyl]amino}-6-fluoro-heteromonocycle-2-yl)amino]-2- (hydroxy-O)phenyl}hydrazono-N2)(phenyl)methyl]diazenyl-N1}benzoato(6-)-O]cuprate(4-) sodium salt, polysulfo
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 24-11-2014 View substance registered dossier
2H-Tricosafluoro-5,8,11,14-tetrakis(trifluoromethyl)-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane
- 37486-69-4 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 06-05-2019 View substance registered dossier
3,17-bis{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratetraene
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-11-2020 View substance registered dossier
3,4-dihydroxy-1-[(Z)-octadec-9-enyl]pyrrolidine-2,5-dione
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 02-12-2020 View substance registered dossier
3,5-bis(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)polyheterocycle
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-03-2020 View substance registered dossier
3-[bis(trifluoroalkyl)phenyl]-1H-1,2,4-heteromonocycle
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 14-11-2017 View substance registered dossier
3-{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratetraen-17-one
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-11-2020 View substance registered dossier
3-{[Alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratrien-17-one
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-11-2020 View substance registered dossier
4,4'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bisarenoate sodium salt
- - Active Full Individual ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 23-07-2013 View substance registered dossier
4-[(4,6-bis{[3-(diethylamino)propyl]amino}-heteromonocycle-2-yl)amino]-N-[2-(4,5,6,7-tetrachloro-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)quinolin-8-yl]benzenesulfonamide
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 05-10-2011 View substance registered dossier
4-[(4-{[4-({5-[2-(acryloyloxy) ethoxy]-5-oxoalkanoyl}oxy) benzoyl]oxy}-2-methylaroxy)carbonyl] aryl 2-(acryloyloxy) ethyl alkandioate
- - Active Full Joint Tonnage data confidential 04-12-2017 View substance registered dossier
5,7-di-tert-butyl-3-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-1-heteropolycycl-2(3H)-one
- - Active Full Joint Tonnage data confidential 26-02-2020 View substance registered dossier
5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-6-vinyl polycyclic {[(4methylphenyl)sulfonyl]oxy}acetate
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 13-12-2017 View substance registered dossier
6-[1,3-dihydroxy-1-(1-trityl-1H-imidazol-4-yl)propyl]-N-methyl-2-naphthamide
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 11-01-2012 View substance registered dossier
6-oxo- 6H‒Dibenz[c, e] [1, 2] oxaphosphorin 6-alkyl derivative
- - Active Full Individual Tonnage data confidential 25-11-2013 View substance registered dossier
7-amino-3-{(E)-[5-({4-(2-chloroethyl)butanoyl}amino)]diazenyl}-4-hydroxy-8-[(E)-(4-{2-(sulfonatooxy)ethyl}) diazenyl]naphthalene, polysulfonate, polysulfonyl, polyphenyl, sodium/potassium salt
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 18-06-2014 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Individual ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 03-01-2013 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Individual ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 28-07-2011 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Individual ≥ 100 to < 1 000 tonnes 30-08-2013 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 23-10-2020 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 22-12-2020 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 13-10-2016 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 08-06-2020 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 04-11-2020 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 15-11-2013 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 12-11-2020 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 21-12-2020 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 30-09-2010 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 05-01-2021 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 04-12-2020 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 13-12-2017 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 21-07-2020 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 28-08-2017 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 06-11-2020 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 21-01-2020 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 09-10-2017 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 13-07-2018 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 02-06-2020 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 27-10-2020 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 18-12-2018 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 25-01-2018 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 18-11-2019 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 04-12-2020 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 23-03-2021 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 26-03-2021 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-04-2018 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 03-11-2020 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 05-11-2018 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-11-2020 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint Tonnage data confidential 16-07-2020 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-03-2021 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 30-03-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 09-11-2018 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 10-03-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 22-11-2017 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 01-10-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 30-03-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 02-11-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 100 to < 1 000 tonnes 05-11-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 04-12-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 12-11-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 07-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 13-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 16-10-2018 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 10-06-2016 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 19-05-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 08-02-2013 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 0 to < 10 tonnes 02-07-2009 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 12-01-2015 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 03-12-2018 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
DuPont Solutions (France) SAS Equinoxe 2 1bis avenue du 8 Mai 1945 78280 Guyancour France France Active (1-[2-[5-METHYL-3-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOL-1-YL]ACETYL]-4-HETEROMONOCYCLECARBOTHIOAMIDE) - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - (17β)-3-{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}-17-[(trimethylsilyl)substitued]estratetraene - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - (17β)-3-{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratetraen-17-ol - - - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (S001) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active (aminoalkyl) hydrogen thiosulfate - - 2017; 2021 View substance registered dossier
FINORGA SAS 497 route de Givors 38670 CHASSE SUR RHONE France France Active (E)-N-((dialkylamino)alkylene)-3,5-bis(polyfluoroalkyl)benzamide - - 2016 View substance registered dossier
[Confidential] - - - (S)-2-(5-Methylheteromonocycle-2-carboxamido)-alkenoic acid - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1,2,3,6,7,8,9,10,11,13a,14,15,16,16a-tetradecahydro-15-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-6-[[(5-methyl-2-heteromonocyclic)carbonyl]amino]-5,16-dioxo-2-(6-heteropolycyclicoxy)-alicyclic[e]heteromonocyclic[1,2-a][1,4]heteromonocycle-14a(5H) -carboxylic acid ethyl ester (2R,6S,12Z,13aS,14aR,16aS) - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1,2,3,6,7,8,9,10,11,13a,14,15,16,16a-tetradecahydro-6-[[(5-methyl-2-heteromonocyclic)carbonyl]amino]-5,16-dioxo-2-(6-heteropolycyclicoxy)-alicyclic[e]heteromonocyclic[1,2-a][1,4]heteromonocycle-14a(5H)-carboxylic acid (2R,6S,12Z,13aS,14aR,16aS) - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1,2,3,6,7,8,9,10,11,13a,14,15,16,16a-tetradecahydro-6-[[(5-methyl-2-heteromonocyclic)carbonyl]amino]-5,16-dioxo-2-(6-heteropolycyclicoxy)-alicyclic[e]heteromonocyclic[1,2-a][1,4]heteromonocycle-14a(5H)-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride (2R,6S,12Z,13aS,14aR,16aS) - - - View substance registered dossier
Nouryon Functional Chemicals B.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem Netherlands Netherlands Active 1,2,4,5,7,8-Hexoxonane, 3,6,9-trimethyl-, 3,6,9-tris(Ethyl and Propyl) derivatives (upper limit: 41% w/w; typical concentration: 38% w/w) - - 2017; 2018; 2019 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1,2-Benzenediol, 3,5-dialkyl-, 1,2-dicarboxylate - - - View substance registered dossier
GRACE GmbH In der Hollerhecke 1 67545 Worms Germany Germany Active 1,2-Benzenediol, 3,5-dialkyl-, 1,2-dicarboxylate - - 2014 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[3-substituted-heteroalkyl]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bis-, sodium salt - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1,4-bis(alkenyl(dialkyl)siliyl)heteromonocycle - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1-(3-tert-butyl-1,3,3-trimethyl-1-alkenyldisiloxanyl)-4-alkylheterocycle - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1-[3-[4-(4-cyanophenyl)-heteromonocycle-2-yl]-2-(2,5-difluorophenyl)-2-hydroxybutyl]-heteromonocycle-4-ium chloride - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1-[3-alkyl-5-(6-hydroxynaphthalen-2-yl)-4-substitutedphenyl]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione - - - View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active 1-hexadecylnaphthalene - 56388-47-7 2017; 2020 View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active 1-octadecylnaphthalene - 56388-48-8 2020 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active 1-ol, [[4-[(3-aminophenyl)amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[(E)-2-ylazo]-, polysulfonate, polynaphthen, sodium salt (1:?), diazotized, reaction products with 2-[(aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, 1-naphthalenol, 8-amino- (1:1), polysulfonates, sodium salts and 2,4,6-trihalogeno-1,3,5-triazine - - 2009; 2011 View substance registered dossier
Cytec Industries BV OR for UK Burgemeester van Lierplein 75 3134 ZB Vlaardingen Netherlands Netherlands Cease Manufacture 1-phosphonobutane-1,2,3,4-tetracarboxylate and 2-phosphonosuccinate sodium salts - - 2019 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 15-aza-3,6,9- heteropolycylane trihydrobromide - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 15-aza-3,6,9- tritosyl heteropolycylane - - - View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active 2,2`-[6-(phenylamino)-heteromonocycle-2,4-diyl]diphenol - - 2008; 2011; 2013 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active 2-((E)-(4-((4-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-hetereocarbapolycyclo-2-yl)alkyl)(ethyl)amino)-2-methyl)diazenyl)-5-nitro-1,3-dicarbonitrile, polyphenyl - - 2011 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active 2-[(8-amino-7-{[4-substituted-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-1-hydroxy-3,6-disulfonaphthalen-2-yl)diazenyl]-4-[(4-chloro-6-{[3-(substituted)phenyl](ethyl)amino}-heteromonocycl-2-yl)amino]arylsulfonic acid, potassium and sodium salts - - 2011; 2013 View substance registered dossier
Henkel AG & Co.KGaA - Non Phase In Substances Henkelstrasse 67 40589 Duesseldorf Germany Germany Cease Manufacture 2-[alkyl(4-nitrosoaryl)amino]alkyl [3-(trialkoxysilyl)propyl]carbamate - - 2016 View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Cease Manufacture 2-[alkyl(4-nitrosoaryl)amino]alkyl [3-(trialkoxysilyl)propyl]carbamate - - 2017 View substance registered dossier
Henkel Ireland Operations and Research Ltd. - Non Phase In Substances Tallaght Business Park, Whitestown, Tallaght 24 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture 2-[alkyl(4-nitrosoaryl)amino]alkyl [3-(trialkoxysilyl)propyl]carbamate - - 2016 View substance registered dossier
Dragon Chemical Europe GmbH Carlsplatz 24 40213 Düsseldorf Germany Germany Active 2-[alkyl(4-nitrosoaryl)amino]alkyl [3-(trialkoxysilyl)propyl]carbamate - - - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active 2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[2-[5-substituted-2-methoxyphenyl]diazenyl]-3-hydroxy-, calcium salt (2:1) - - - View substance registered dossier
Ineos Solvents Germany GmbH Roemerstr. 733 47443 Moers Germany Germany Active 2-propanol and 2-butanol production, distn. residues - - 2018 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, reaction products with O,O-bis(dialkyalkyl) hydrogen phosphorodithioate and dimethyl phosphonate - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 2-Propenoic acid, ethyl ester, reaction products with mixed substituted alkyl esters of phosphorodithioic acid and propylene oxide - - - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active 2-{[(2-{3-[(4-{Ethyl[3-(vinylsulfonyl)phenyl]amino}-6-fluoro-heteromonocycle-2-yl)amino]-2- (hydroxy-O)phenyl}hydrazono-N2)(phenyl)methyl]diazenyl-N1}benzoato(6-)-O]cuprate(4-) sodium salt, polysulfo - - 2014 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 2H-Tricosafluoro-5,8,11,14-tetrakis(trifluoromethyl)-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane - 37486-69-4 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 3,17-bis{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratetraene - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 3,4-dihydroxy-1-[(Z)-octadec-9-enyl]pyrrolidine-2,5-dione - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 3,5-bis(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)polyheterocycle - - - View substance registered dossier
Henkel AG & Co.KGaA - Non Phase In Substances Henkelstrasse 67 40589 Duesseldorf Germany Germany Active 3,5-bis(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)polyheterocycle - - 2012; 2013; 2014; 2017; 2019; 2020 View substance registered dossier
FINORGA SAS 497 route de Givors 38670 CHASSE SUR RHONE France France Active 3-[bis(trifluoroalkyl)phenyl]-1H-1,2,4-heteromonocycle - - 2017 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 3-{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratetraen-17-one - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 3-{[Alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratrien-17-one - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 4,4'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bisarenoate sodium salt - - - View substance registered dossier
TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS Boulevard Dambourney 76350 Oissel France France Active 4-[(4,6-bis{[3-(diethylamino)propyl]amino}-heteromonocycle-2-yl)amino]-N-[2-(4,5,6,7-tetrachloro-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)quinolin-8-yl]benzenesulfonamide - - - View substance registered dossier
Rolic Technologies B.V. Luchthavenweg 10 5657 EB Eindhoven Netherlands Netherlands Active 4-[(4-{[4-({5-[2-(acryloyloxy) ethoxy]-5-oxoalkanoyl}oxy) benzoyl]oxy}-2-methylaroxy)carbonyl] aryl 2-(acryloyloxy) ethyl alkandioate - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 5,7-di-tert-butyl-3-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-1-heteropolycycl-2(3H)-one - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-6-vinyl polycyclic {[(4methylphenyl)sulfonyl]oxy}acetate - - - View substance registered dossier
Takeda Ireland Limited Bray Business Park Kilruddery N/A Bray Co. Wicklow Ireland Ireland Active 6-[1,3-dihydroxy-1-(1-trityl-1H-imidazol-4-yl)propyl]-N-methyl-2-naphthamide - - - View substance registered dossier
ALBEMARLE EUROPE SPRL Parc Scientifique (Einstein) Rue du Bosquet 9 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE Belgium Belgium Active 6-oxo- 6H‒Dibenz[c, e] [1, 2] oxaphosphorin 6-alkyl derivative - - 2013 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active 7-amino-3-{(E)-[5-({4-(2-chloroethyl)butanoyl}amino)]diazenyl}-4-hydroxy-8-[(E)-(4-{2-(sulfonatooxy)ethyl}) diazenyl]naphthalene, polysulfonate, polysulfonyl, polyphenyl, sodium/potassium salt - - 2014 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
INEOS Derivatives Lavera SAS (Oxide) Avenue de la bienfaisance BP6 133117 Lavera France France Active [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
Henkel AG & Co.KGaA - Non Phase In Substances Henkelstrasse 67 40589 Duesseldorf Germany Germany Active [Name confidential or not available] - - 2011; 2012; 2013; 2015; 2020 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active [Name confidential or not available] - - 2020 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active [Name confidential or not available] - - 2017 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active [Name confidential or not available] - - 2020 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active [Name confidential or not available] - - 2019; 2020 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
Henkel AG & Co. KGaA - Consultant for Destilaciones Bordas Chinchurreta SA c/Acueducto 4-6 Pol. Ind Carretera la Isla Dos Hermanas 41703 Sevilla Spain Spain Active [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
Henkel AG & Co.KGaA - Non Phase In Substances Henkelstrasse 67 40589 Duesseldorf Germany Germany Active [Name confidential or not available] - - 2021 View substance registered dossier
Henkel AG & Co. KGaA - Consultant for Destilaciones Bordas Chinchurreta SA c/Acueducto 4-6 Pol. Ind Carretera la Isla Dos Hermanas 41703 Sevilla Spain Spain Active [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
Henkel AG & Co.KGaA - Non Phase In Substances Henkelstrasse 67 40589 Duesseldorf Germany Germany Active [Name confidential or not available] - - 2020 View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active [Name confidential or not available] - - 2017 View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Active [Name confidential or not available] - - 2019; 2020 View substance registered dossier
Kurita Europe GmbH Giulinistr. 2 67065 Ludwigshafen Germany Germany Active [Name confidential or not available] - - 2020; 2021 View substance registered dossier
Solvay Solutions UK Limited 34 CLARENDON ROAD WD17 1JJ WATFORD Hertfordshire United Kingdom United Kingdom Active [Name confidential or not available] - - 2016; 2017; 2019 View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active [Name confidential or not available] - - 2018 View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 024 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active [Name confidential or not available] - - 2020 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
Champion Technologies Ltd W Sam White Building Peterseat Drive Altens AB12 3HT Aberdeen Aberdeenshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid [Name confidential or not available] - - 2021 View substance registered dossier
ChampionX Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 NL-2342BB Oegstgeest Oegstgeest Netherlands Netherlands Active [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
Nalco Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 2342 BB Oegstgeest Netherlands Netherlands Active [Name confidential or not available] - - 2017 View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
Henkel AG & Co. KGaA - Consultant for Destilaciones Bordas Chinchurreta SA c/Acueducto 4-6 Pol. Ind Carretera la Isla Dos Hermanas 41703 Sevilla Spain Spain Active [Name confidential or not available] - - 2017 View substance registered dossier
Henkel AG & Co.KGaA - Non Phase In Substances Henkelstrasse 67 40589 Duesseldorf Germany Germany Active [Name confidential or not available] - - 2017; 2018; 2020 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
Henkel AG & Co.KGaA - Non Phase In Substances Henkelstrasse 67 40589 Duesseldorf Germany Germany Active [Name confidential or not available] - - 2011; 2012; 2013; 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9 2500 Copenhagen Denmark Denmark Active [Name confidential or not available] - - 2019; 2020 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active [Name confidential or not available] - - 2021 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2011; 2012; 2014; 2017; 2018 View substance registered dossier
Valtris AO Belgium (OR-US) Heilig Hartlaan 21 3980 Tessenderlo Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - 2010; 2014; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021 View substance registered dossier
Sasol Italy S.p.A. Viale Enrico Forlanini 23 I-20134 Milan Italy Italy Active [No public or meaningful name is available] - - 2013; 2015; 2017 View substance registered dossier
Dow Silicones Belgium SPRL OR-1 PSRC - rue Jules Bordet Parc industriel C 7180 Seneffe Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - 2018; 2020 View substance registered dossier
Dow Silicones Deutschland GmbH PSRC - Rheingaustrasse 65201 Wiesbaden Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2019 View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Active [No public or meaningful name is available] - - 2013; 2017; 2019; 2021 View substance registered dossier
LLUCH ESSENCE, S.L. Lo Gaiter, 160 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT CATALUÑA Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - 2019; 2020 View substance registered dossier
Valtris Enterprises France (OR-UK) ZI Baleycourt 55103 Verdun France France Active [No public or meaningful name is available] - - 2019; 2020 View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - 2020 View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - 2020 View substance registered dossier
Nouryon Surface Chemistry AB Stenunge Allé 3 - S-44485 Stenungsund - Sweden Sweden Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
WSP Deutschland A.G. Dingolfinger Straße 1-15 81673 München Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2020; 2021 View substance registered dossier
Arkema Arrmaz 420 rue Estienne d'Orves 92700 Colombes Cedex France France Active [No public or meaningful name is available] - - 2015; 2017; 2018 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
CS Regulatory Ireland Ltd. in its legal capacity as Only Representative of LANXESS Canada Co.\Cie Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active [No public or meaningful name is available] - - 2020 View substance registered dossier
Ajinomoto OmniChem (OR) Parc Scientific Fleming 1348 Louvain-la-Neuve Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - 2010; 2011; 2012; 2013 View substance registered dossier
Epson Europe B.V. Azië building, Atlas ArenA Hoogoorddreef 5 1101 BA Amsterdam Noord-Holland Netherlands Netherlands Active [No public or meaningful name is available] - - 2009 View substance registered dossier
BASF Personal Care and Nutrition GmbH Henkelstr. 67 40589 Düsseldorf Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2018 View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2