Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The REACH Registered substance portal was updated on 9th November 2020; the REACH registered factsheets were further updated on 21st December 2020. Details of the improvements can be found at Dissemination Platform Updates. Reprocessing the entire dataset is ongoing since 21 December 2020. ECHA is making all possible efforts to make the improvements and additional data visible with the shortest delay.
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Last updated 31 března 2021. Database contains 25847 unique substances and contains information from 99441 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
Details
2-Isobutyryl-3,N-diphenylacrylamide
619-636-0 125971-57-5 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 15-12-2011 View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 14-10-2009 View substance registered dossier
2-methyl-1-heptanol
809-896-5 60435-70-3 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 18-09-2015 View substance registered dossier
2-methyl-4-(1,1-dimethylethyl)-6-(1-methyl-pentadecyl)phenol
410-760-9 157661-93-3 Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
2-METHYL-4-PHENYLINDANONE
428-250-1 - Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
2-methyl-m-phenylene diisocyanate 202-039-0 91-08-7 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 03-04-2018 View substance registered dossier
2-methyl-m-phenylenediamine
212-513-9 823-40-5 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 01-05-2018 View substance registered dossier
2-methylbut-2-ene
208-156-3 513-35-9 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 17-12-2010 View substance registered dossier
2-methylnaphthalene
202-078-3 91-57-6 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 30-09-2010 View substance registered dossier
2-methylpropyl-(R)-2-hydroxypropanoate
D(+)-LACTATE D'ISOBUTYLE
407-770-0 61597-96-4 Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one
420-590-7 4299-07-4 Cease Manufacture NONS Joint Cease manufacture 11-01-2011 View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[2-[4-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-[(2-sulfoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]diazenyl]-4-hydroxy-, sodium salt (1:3)
419-720-5 182061-89-8 Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 02-01-2014 View substance registered dossier
2-nitro-p-xylene
201-920-7 89-58-7 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 05-09-2012 View substance registered dossier
2-nitroaniline
201-855-4 88-74-4 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 03-04-2018 View substance registered dossier
2-Pentanone-4methyl-,O,O’,O”-(ethenylsilylidyne)trioxime 421-860-7 - Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 02-05-2011 View substance registered dossier
2-phenoxyethyl 4-aminobenzoate
430-880-5 88938-23-2 Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
2-Phenyl ethyl cyanoacrylate2-phenylethyl 2-cyanoprop-2-enoate
700-840-4 160583-22-2 Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 29-04-2014 View substance registered dossier
2-phthalimidoethyl N-[4-(2-cyano-4-nitrophenylazo)phenyl]-N-methyl-β-alaninate
426-400-9 170222-39-6 Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
2-Propanol, 1,1'-(tridecylimino)bis-
613-099-6 62889-66-1 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 17-03-2010 View substance registered dossier
2-Propanol, 1,1'-[[3-[(3-aminopropyl)amino]propyl]imino]bis-, N-tallow alkyl derivs.
307-276-4 97592-79-5 Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 17-12-2012 View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-methyl-, heptadecyl ester, branched
810-817-1 1473386-29-6 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 28-01-2016 View substance registered dossier
2-Propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)benzimidazole
440-240-7 - Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
2-propylheptyl methacrylate
810-760-2 149855-64-1 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 04-11-2015 View substance registered dossier
2-Thiopheneacetic acid, .alpha.-hydroxy-.alpha.-2-thienyl-, methyl ester
607-936-4 26447-85-8 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 29-04-2011 View substance registered dossier
2-Thiophenecarboxylic acid, 3-[1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl[(trans-4-methylcyclohexyl)carbonyl]amino]-5-iodo-, methyl ester
700-822-6 1026785-65-8 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 21-09-2012 View substance registered dossier
2-{[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy}ethanol
805-296-2 102229-10-7 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 14-11-2013 View substance registered dossier
3 beta,7 beta,15 alpha-Trihydroxy-5-androsten-17-one
617-707-0 85390-93-8 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 17-10-2012 View substance registered dossier
3',5'-di-O-benzoyl-2'-deoxy-2'-fluoro-2'-methyluridine
807-766-2 863329-65-1 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 01-02-2016 View substance registered dossier
3(or 5)-(4-(N-benzyl-N-ethylamino)-2-methylphenylazo)-1,4-dimethyl-1,2,4-triazolium methylsulphate
406-055-0 124584-00-5 Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
3,3',5,5'-tetra-tert-butylbiphenyl-2,2'-diol
407-920-5 6390-69-8 Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
3,3'-thiodi(propionic acid)
203-841-3 111-17-1 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 09-07-2013 View substance registered dossier
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 3-dibutylaminopropionate
402-910-7 - Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
3,3-dimethyl-2-oxobutyric acid
212-418-2 815-17-8 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 07-03-2018 View substance registered dossier
3,4-dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
206-337-1 328-84-7 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 21-05-2013 View substance registered dossier
3,5-bis((3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy)benzyl)-2,4,6-trimethylphenol
401-110-5 87113-78-8 Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
3,5-dichloro-2-fluoro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline
441-190-9 121451-05-6 Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 24-10-2012 View substance registered dossier
3,5-dichloronitrobenzene
210-557-3 618-62-2 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 02-11-2012 View substance registered dossier
3,5-dimethyl-1,2-dioxolane-3,5-diol
237-438-9 13784-51-5 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 17-05-2013 View substance registered dossier
3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene
236-719-3 13466-78-9 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 21-06-2011 View substance registered dossier
3,7-dimethylocta-2,6-dienenitrile
225-918-0 5146-66-7 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 18-01-2017 View substance registered dossier
3-((2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)amino)propane-1,2-diol
410-010-0 104333-00-8 Cease Manufacture NONS Joint Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
3-((4-(bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-nitrophenyl)amino)-1-propanol
410-910-3 104226-19-9 Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
3-(2,4-bis(4-((5-(4,6-bis(2-aminopropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-2,7-disulfonaphthalen-3-yl)azo)phenylamino)-1,3,5-triazin-6-ylamino)propyldiethylammonium lactate
424-310-4 178452-66-9 Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
3-(2H-tetrazol-5-yl)pyridine
426-810-8 3250-74-6 Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
3-(6-chloro-5-fluoropyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol hydrochloride (1:1)
639-694-0 188416-20-8 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 17-12-2010 View substance registered dossier
3-(C6-16, (even numbered) and C16 unsaturated alkyl)-4-(C7-17 (odd numbered) and C17 unsaturated alkylidene)-oxetan-2-one
700-132-5 863782-35-8 Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 19-01-2010 View substance registered dossier
3-(diaryl)[1,3,5]triazin-2yl)-5-(alkoxy substituted)-phenol
440-520-9 - Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 21-12-2016 View substance registered dossier
3-(hydroxyphenylphosphinyl)propanoic acid
411-200-6 14657-64-8 Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 10-03-2014 View substance registered dossier
3-(trifluoromethyl)benzoyl fluoride
206-340-8 328-99-4 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 24-05-2013 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Cease Manufacture 2-Isobutyryl-3,N-diphenylacrylamide 619-636-0 125971-57-5 2016 View substance registered dossier
GEELIO Umwelttechnologie GmbH Hans-Thoma-Strasse 25 D-68163 Mannheim Baden-Württemberg Germany Germany Cease Manufacture 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one 400-600-6 71868-10-5 2016 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Cease Manufacture 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one 400-600-6 71868-10-5 2014 View substance registered dossier
Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 1 D-20537 Hamburg Germany Germany Cease Manufacture 2-methyl-1-heptanol 809-896-5 60435-70-3 2020 View substance registered dossier
BASF Performance Products France SA 49, Avenue Georges Pompidou 92593 Levallois-Perret Cedex France France Cease Manufacture 2-methyl-4-(1,1-dimethylethyl)-6-(1-methyl-pentadecyl)phenol 410-760-9 157661-93-3 2018 View substance registered dossier
- - - - 2-METHYL-4-PHENYLINDANONE 428-250-1 - - View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 München Germany Germany Cease Manufacture 2-methyl-m-phenylene diisocyanate 202-039-0 91-08-7 2018 View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 Muenchen Germany Germany Cease Manufacture 2-methyl-m-phenylenediamine 212-513-9 823-40-5 2018 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Cease Manufacture 2-methylbut-2-ene 208-156-3 513-35-9 2020 View substance registered dossier
YANG BUSINESS CONSULTANCY LIMITED 53 RODNEY STREET, LIVERPOOL, MERSEYSIDE L1 9ER LIVERPOOL MERSEYSIDE, ENGLAND United Kingdom United Kingdom Cease Manufacture 2-methylnaphthalene 202-078-3 91-57-6 2015 View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Cease Manufacture 2-methylpropyl-(R)-2-hydroxypropanoate 407-770-0 61597-96-4 2019 View substance registered dossier
ARCH UK BIOCIDES LTD (M/I) WHELDON RD WF10 2JT CASTLEFORD WEST YORKSHIRE United Kingdom United Kingdom Cease Manufacture 2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one 420-590-7 4299-07-4 2019 View substance registered dossier
NuFarm Limited Wyke Lane BD12 9EJ Wyke West Yorkshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid 2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one 420-590-7 4299-07-4 2021 View substance registered dossier
ExponentOR30IRE Block 1, Blanchardstown Corporate Park D15 AKK1 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[2-[4-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-[(2-sulfoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]diazenyl]-4-hydroxy-, sodium salt (1:3) 419-720-5 182061-89-8 2021 View substance registered dossier
AllessaProduktion GmbH Alt-Fechenheim 34 60386 Frankfurt am Main Germany Germany Cease Manufacture 2-nitro-p-xylene 201-920-7 89-58-7 2019 View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 München Germany Germany Cease Manufacture 2-nitroaniline 201-855-4 88-74-4 2018 View substance registered dossier
Honeywell Belgium NV OR-1000 Gaston Geenslaan 14 - 2nd Floor Arenberg Wetenschapspark B-3001 Heverlee Belgium Belgium Cease Manufacture 2-Pentanone-4methyl-,O,O’,O”-(ethenylsilylidyne)trioxime 421-860-7 - 2019 View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Cease Manufacture 2-phenoxyethyl 4-aminobenzoate 430-880-5 88938-23-2 2012 View substance registered dossier
Henkel Ireland Operations and Research Ltd. - Non Phase In Substances Tallaght Business Park, Whitestown, Tallaght 24 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture 2-Phenyl ethyl cyanoacrylate2-phenylethyl 2-cyanoprop-2-enoate 700-840-4 160583-22-2 2019 View substance registered dossier
Archroma France, SAS - OR Rue du Flottage, BP 1 60350 Trosly-Breuil France France Cease Manufacture 2-phthalimidoethyl N-[4-(2-cyano-4-nitrophenylazo)phenyl]-N-methyl-β-alaninate 426-400-9 170222-39-6 2019 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Cease Manufacture 2-Propanol, 1,1'-(tridecylimino)bis- 613-099-6 62889-66-1 2019 View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Cease Manufacture 2-Propanol, 1,1'-[[3-[(3-aminopropyl)amino]propyl]imino]bis-, N-tallow alkyl derivs. 307-276-4 97592-79-5 2015 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Cease Manufacture 2-Propenoic acid, 2-methyl-, heptadecyl ester, branched 810-817-1 1473386-29-6 2020 View substance registered dossier
BASF Health and Care Products France S.A.S. 49, Avenue Georges Pompidou 92593 Levallois-Perret Cedex France France Cease Manufacture 2-Propenoic acid, 2-methyl-, heptadecyl ester, branched 810-817-1 1473386-29-6 2020 View substance registered dossier
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany Germany Cease Manufacture 2-Propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)benzimidazole 440-240-7 - 2015 View substance registered dossier
BASF Health and Care Products France S.A.S. 49, Avenue Georges Pompidou 92593 Levallois-Perret Cedex France France Cease Manufacture 2-propylheptyl methacrylate 810-760-2 149855-64-1 2020 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Cease Manufacture 2-propylheptyl methacrylate 810-760-2 149855-64-1 2020 View substance registered dossier
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany Germany Cease Manufacture 2-Thiopheneacetic acid, .alpha.-hydroxy-.alpha.-2-thienyl-, methyl ester 607-936-4 26447-85-8 2019 View substance registered dossier
Esteve Quimica, S.A. Torre Esteve Passeig de la Zona Franca, 109, 4ª Planta 08038 Barcelona Barcelona Spain Spain Cease Manufacture 2-Thiophenecarboxylic acid, 3-[1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl[(trans-4-methylcyclohexyl)carbonyl]amino]-5-iodo-, methyl ester 700-822-6 1026785-65-8 2017 View substance registered dossier
Lek Pharmaceuticals d.d. Verovskova 57 1526 Ljubljana Slovenia Slovenia Cease Manufacture 2-{[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy}ethanol 805-296-2 102229-10-7 2017 View substance registered dossier
Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen Germany Germany Cease Manufacture 3 beta,7 beta,15 alpha-Trihydroxy-5-androsten-17-one 617-707-0 85390-93-8 2018 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 3',5'-di-O-benzoyl-2'-deoxy-2'-fluoro-2'-methyluridine 807-766-2 863329-65-1 - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Cease Manufacture 3(or 5)-(4-(N-benzyl-N-ethylamino)-2-methylphenylazo)-1,4-dimethyl-1,2,4-triazolium methylsulphate 406-055-0 124584-00-5 2012 View substance registered dossier
BASF Lampertheim GmbH Chemiestrasse 22 68619 Lampertheim Germany Germany Cease Manufacture 3,3',5,5'-tetra-tert-butylbiphenyl-2,2'-diol 407-920-5 6390-69-8 2014 View substance registered dossier
NetSun EU B.V. Blaak 40, Fifth Floor, 3011 TA Rotterdam Netherlands Netherlands Cease Manufacture 3,3'-thiodi(propionic acid) 203-841-3 111-17-1 2018 View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Cease Manufacture 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 3-dibutylaminopropionate 402-910-7 - 2021 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture 3,3-dimethyl-2-oxobutyric acid 212-418-2 815-17-8 2019 View substance registered dossier
Miteni S.p.A. Località Colombara 91 36070 Trissino (VI) Italy Italy Cease Manufacture 3,4-dichloro-α,α,α-trifluorotoluene 206-337-1 328-84-7 2019 View substance registered dossier
BASF Lampertheim GmbH Chemiestrasse 22 68619 Lampertheim Germany Germany Cease Manufacture 3,5-bis((3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy)benzyl)-2,4,6-trimethylphenol 401-110-5 87113-78-8 2018 View substance registered dossier
Corteva Agriscience France S.A.S. Immeuble Equinoxe 2 1bis avenue du 8 Mai 1945 78280 Guyancourt France France Cease Manufacture 3,5-dichloro-2-fluoro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline 441-190-9 121451-05-6 2015 View substance registered dossier
AllessaProduktion GmbH Alt-Fechenheim 34 60386 Frankfurt am Main Germany Germany Cease Manufacture 3,5-dichloronitrobenzene 210-557-3 618-62-2 2019 View substance registered dossier
United Initiators AB ulvövägen 7 893 40 Köpmanholmen Sweden Sweden Cease Manufacture 3,5-dimethyl-1,2-dioxolane-3,5-diol 237-438-9 13784-51-5 2016 View substance registered dossier
Kraton Chemical OY Nuottasaarentie 17 FIN-90400 OULU Finland Finland Cease Manufacture 3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene 236-719-3 13466-78-9 2015 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Cease Manufacture 3,7-dimethylocta-2,6-dienenitrile 225-918-0 5146-66-7 2019 View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Cease Manufacture 3-((2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)amino)propane-1,2-diol 410-010-0 104333-00-8 2012 View substance registered dossier
Thomas Swan & Co. Ltd. Rotary Way DH8 7ND Consett Co. Durham United Kingdom United Kingdom No longer Valid 3-((2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)amino)propane-1,2-diol 410-010-0 104333-00-8 2021 View substance registered dossier
NOVEAL 16 rue Maurice Berteaux 95500 LE THILLAY France France Cease Manufacture 3-((4-(bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-nitrophenyl)amino)-1-propanol 410-910-3 104226-19-9 2017 View substance registered dossier
Archroma France, SAS - OR Rue du Flottage, BP 1 60350 Trosly-Breuil France France Cease Manufacture 3-(2,4-bis(4-((5-(4,6-bis(2-aminopropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-2,7-disulfonaphthalen-3-yl)azo)phenylamino)-1,3,5-triazin-6-ylamino)propyldiethylammonium lactate 424-310-4 178452-66-9 2019 View substance registered dossier
Dynamit Nobel GmbH Explosivstoff- und Systemtechnik Kalkstrasse 218 51377 Leverkusen Germany Germany Cease Manufacture 3-(2H-tetrazol-5-yl)pyridine 426-810-8 3250-74-6 2012 View substance registered dossier
Medichem Manufacturing (Malta) Limited HF 61-Hal Far Industrial Estate BBG 3000 Hal Far Malta Malta Malta Cease Manufacture 3-(6-chloro-5-fluoropyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol hydrochloride (1:1) 639-694-0 188416-20-8 2017 View substance registered dossier
Solenis Netherlands B.V. Pesetastraat 62 2991 XT Barendrecht Netherlands Netherlands Cease Manufacture 3-(C6-16, (even numbered) and C16 unsaturated alkyl)-4-(C7-17 (odd numbered) and C17 unsaturated alkylidene)-oxetan-2-one 700-132-5 863782-35-8 2011 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Cease Manufacture 3-(diaryl)[1,3,5]triazin-2yl)-5-(alkoxy substituted)-phenol 440-520-9 - 2019 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Cease Manufacture 3-(hydroxyphenylphosphinyl)propanoic acid 411-200-6 14657-64-8 2020 View substance registered dossier
Miteni S.p.A. Località Colombara 91 36070 Trissino (VI) Italy Italy Cease Manufacture 3-(trifluoromethyl)benzoyl fluoride 206-340-8 328-99-4 2019 View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2