Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The REACH Registered substance portal was updated on 9th November 2020; the REACH registered factsheets were further updated on 21st December 2020. Details of the improvements can be found at Dissemination Platform Updates. Reprocessing the entire dataset is ongoing since 21 December 2020. ECHA is making all possible efforts to make the improvements and additional data visible with the shortest delay.
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Last updated 22 února 2021. Database contains 23117 unique substances and contains information from 96052 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
Details
(1RS,2RS,3RS,6RS,8SR)-8-methoxytricyclo[5.2.1.0(2,6)]decane-3-carbaldehyde; (1RS,2RS,4SR,6RS,8SR)-8-methoxytricyclo[5.2.1.0(2,6)]decane-4-carbaldehyde; reaction mass of: (1RS,2RS,3SR,6RS,9SR)-9-methoxytricyclo[5.2.1.0(2,6)]decane-3-carbaldehyde
429-860-9 - Active NONS Joint Tonnage data confidential 24-04-2013 View substance registered dossier
(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-10-ethylidene-3-oxatricyclo[6.2.1.0(2,7)]undecan-4-one; (1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-9-ethylidene-3-oxatricyclo[6.2.1.0(2,7)]undecan-4-one; reaction mass of: (1RS,2SR,7SR,8SR,E) 9 and 10-ethylidene-3-oxatricyclo[6.2.1.0(2,7)]undecan-4-one
434-290-9 69486-14-2 Active NONS Joint Tonnage data confidential 11-01-2011 View substance registered dossier
(1RS,4Z,8E,12RS)-13-oxabicyclo[10.1.0]trideca-4,8-diene
951-761-9 55722-64-0 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 02-10-2020 View substance registered dossier
(1S)-(+)-2-AZABICYCLO[2.2.1]HEPT-5-EN-3-ONE
627-840-6 130931-83-8 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 22-05-2020 View substance registered dossier
(1S)-1,2,3,4-tetrahydro-1-phenylisoquinoline
445-640-5 - Active NONS Individual Tonnage data confidential 25-05-2011 View substance registered dossier
(1S)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
629-348-7 23357-52-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-11-2012 View substance registered dossier
(1S)-1,5-anhydro-2,3,4,6-tetrakis-O-(2,2-dimethylpropanoyl)-1-(3-{[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methyl}-4-methylphenyl)-D-glucitol
695-878-0 1283129-18-9 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 21-11-2019 View substance registered dossier
(1S)-1,5-anhydro-2,3,4,6-tetrakis-O-(2,2-dimethylpropanoyl)-1-(3-{[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methyl}-4-methylphenyl)-D-glucitol
695-878-0 1283129-18-9 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 24-05-2020 View substance registered dossier
(1S)-1-(2-chlorophenyl)-N-methyl-2-oxocyclohexanaminium (2R,3R)-3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate
925-303-3 199468-20-7 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 30-04-2020 View substance registered dossier
(1S)-1-(3-methoxyphenyl)-N-methylethanamine hydrobromide (1:1)
940-296-7 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 11-11-2015 View substance registered dossier
(1S)-1-(3-methoxyphenyl)ethanamine
632-902-0 82796-69-8 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 22-05-2020 View substance registered dossier
(1S)-1-(4-methoxyphenyl)ethanamine
609-962-1 41851-59-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-10-2012 View substance registered dossier
(1S)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitrile
812-870-6 128196-01-0 null Intermediate Individual Intermediate Use Only 06-07-2020 View substance registered dossier
(1S)-1-[3-[(1E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propanol
608-251-3 287930-77-2 Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 03-02-2016 View substance registered dossier
(1S)-1-cyclopropylethanamine; (2R)-2-hydroxy-2-phenyl-acetic acid
946-290-0 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 01-10-2020 View substance registered dossier
(1S)-1-NAPHTHYLETHYLAMINE
436-100-1 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 20-12-2017 View substance registered dossier
(1S)-1-Phenylethanaminium (2S)-2-(2-fluorobiphenyl-4-yl)propanoate
942-079-2 - No longer Valid Intermediate Individual No longer valid 05-03-2020 View substance registered dossier
(1S)-1-phenylethanaminium (2S)-2-[({[(1R,2R)-2-allylcyclopropyl]oxy}carbonyl)amino]-3,3-dimethylbutanoate
943-429-7 1799733-54-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-02-2018 View substance registered dossier
(1S)-1-{(2R)-3,4-bis[(2-hexyldecanoyl)oxy]-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl}ethane-1,2-diyl bis(2-hexyldecanoate)
430-110-8 183476-82-6 Active Full Joint ≥ 1 tonnes 01-09-2011 View substance registered dossier
(1S)-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1,5-anhydro-1-(3-{[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methyl}-4-methylphenyl)-D-glucitol
617-901-5 866607-35-4 null Full Joint 10 - 100 tonnes per annum 26-06-2020 View substance registered dossier
(1S)-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1,5-anhydro-1-(3-{[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methyl}-4-methylphenyl)-D-glucitol
617-901-5 866607-35-4 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 10-10-2014 View substance registered dossier
(1S)-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1,5-anhydro-1-[4-chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]-D-glucitol
930-010-9 461432-25-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 04-04-2018 View substance registered dossier
(1S)-2-(benzylamino)-1-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol
603-316-2 129050-27-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 16-01-2018 View substance registered dossier
(1S)-2-(benzylamino)-1-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol
603-316-2 129050-27-7 Active Intermediate Individual Intermediate use only 20-11-2014 View substance registered dossier
(1S)-2-(benzyl{(2S)-2-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]-2-hydroxyethyl}amino)-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol hydrochloride (1:1)
807-022-7 1224567-85-4 Active Intermediate Individual Intermediate use only 17-10-2014 View substance registered dossier
(1S)-2-(benzyl{(2S)-2-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]-2-hydroxyethyl}amino)-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol hydrochloride (1:1)
807-022-7 1224567-85-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 29-05-2018 View substance registered dossier
(1S)-2-chloro-1-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol
807-023-2 1315508-95-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 20-02-2017 View substance registered dossier
(1S)-2-chloro-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol
807-024-8 1315508-96-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 20-02-2017 View substance registered dossier
(1S)-2-chloro-1-methyl-2-oxoethyl acetate; (S)-(-)-2-acetoxypropionylchloride
420-610-4 36394-75-9 Active NONS Joint Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
(1S)-2-methyl-2,5-diazobicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
411-000-9 125224-62-6 Active NONS Joint Tonnage data confidential 10-05-2013 View substance registered dossier
(1S)-3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene
207-856-6 498-15-7 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 30-03-2020 View substance registered dossier
(1S)-3-(dimethylamino)-1-(2-thienyl)propan-1-ol
603-565-7 132335-44-5 null Intermediate Individual Intermediate Use Only 24-05-2020 View substance registered dossier
(1S)-3-(dimethylamino)-1-(2-thienyl)propan-1-ol
603-565-7 132335-44-5 Active Intermediate Individual Intermediate use only 18-11-2011 View substance registered dossier
(1S)-3-(methylamino)-1-(2-thienyl)propan-1-ol
601-437-5 116539-55-0 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 30-04-2020 View substance registered dossier
(1S, 5R) – (-)- 2-oxabicyclo(3.3.0.) oct-6-en-3-one
610-106-4 43119-28-4 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 13-06-2020 View substance registered dossier
(1S,1'R)-[1-(3',3'-dimethyl-1'-cyclohexyl)ethoxycarbonyl]methyl propanoate
431-700-8 - Active Full Joint ≥ 0 tonnes 05-08-2020 View substance registered dossier
(1S,1'R)-[1-(3',3'-dimethyl-1'-cyclohexyl)ethoxycarbonyl]methyl propanoate
431-700-8 - null NONS Individual Tonnage Data Confidential 14-06-2020 View substance registered dossier
(1S,1R)-(5R,5S)-1-Phenyl-2-oxo-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane
613-140-8 63106-93-4 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 30-04-2020 View substance registered dossier
(1S,2R)-1-((2R,3R,4S,6S)-3-acetamido-4-(diallylamino)-6-hydroxy-6-(methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)propane-1,2,3-triyl triacetate
700-779-3 - Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 31-05-2012 View substance registered dossier
(1S,2R,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane
800-188-1 33626-25-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-04-2013 View substance registered dossier
(1S,2R,5S,10R,11S,15S)-2,15-dimethyl-14-(pyridin-3-yl)tetracyclo[8.7.0.0²,⁷.0¹¹,¹⁵] heptadeca-7,13-dien-5-ol
810-941-6 154229-19-3 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 07-10-2020 View substance registered dossier
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol
606-096-6 18680-27-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-07-2018 View substance registered dossier
(1S,2S,5S)-2-(2-chloroethyl)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptane
700-524-6 - null Intermediate Joint Intermediate Use Only 13-06-2020 View substance registered dossier
(1S,3'R,4'S,5'R,6'R)-6-(4-ethylbenzyl)-6'-{[(methoxycarbonyl)oxy]methyl}-3',4',5',6'-tetrahydro-3H-spiro[2-benzofuran-1,2'-pyran]-3',4',5'-triyl trimethyl triscarbonate
620-506-0 1201913-68-9 Active Intermediate Individual Intermediate use only 13-01-2015 View substance registered dossier
(1S,3'R,4'S,5'S,6'R)-6-(4-ethylbenzyl)-6'-(hydroxymethyl)-3',4',5',6'-tetrahydro-3H-spiro[2-benzofuran-1,2'-pyran]-3',4',5'-triol
619-989-0 903565-83-3 Active Intermediate Individual Intermediate use only 10-03-2015 View substance registered dossier
(1S,3'R,4'S,5'S,6'R)-6-[(4-ethylphenyl)(hydroxy)methyl]-6'-(hydroxymethyl)-3',4',5',6'-tetrahydro-3H-spiro[2-benzofuran-1,2'-pyran]-3',4',5'-triol
930-239-4 1201913-66-7 Active Intermediate Individual Intermediate use only 13-01-2015 View substance registered dossier
(1S,3R)-3-((Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarbonyl chloride
604-121-5 139237-90-4 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 30-04-2020 View substance registered dossier
(1S,3R,4R,5R)-methyl 3-acetoxy-4,5-dihydroxycyclohexanecarboxylate
839-204-7 1104200-21-6 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 03-06-2019 View substance registered dossier
(1S,3R,4R,5S)-methyl 3-acetoxy-5-azido-4-(((2S,3S,4R,5R,6S)-3,4,5-tris(benzyloxy)-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)cyclohexanecarboxylate
813-345-4 1104200-23-8 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 20-03-2017 View substance registered dossier
(1S,3R,5R,7S)-3-Aminoadamantan-1-ol
615-098-6 702-82-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-12-2019 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
FIRMENICH GRASSE SAS OR 2 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (1RS,2RS,3RS,6RS,8SR)-8-methoxytricyclo[5.2.1.0(2,6)]decane-3-carbaldehyde; (1RS,2RS,4SR,6RS,8SR)-8-methoxytricyclo[5.2.1.0(2,6)]decane-4-carbaldehyde; reaction mass of: (1RS,2RS,3SR,6RS,9SR)-9-methoxytricyclo[5.2.1.0(2,6)]decane-3-carbaldehyde 429-860-9 - 2013 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - Active (1RS,2RS,3RS,6RS,8SR)-8-methoxytricyclo[5.2.1.0(2,6)]decane-3-carbaldehyde; (1RS,2RS,4SR,6RS,8SR)-8-methoxytricyclo[5.2.1.0(2,6)]decane-4-carbaldehyde; reaction mass of: (1RS,2RS,3SR,6RS,9SR)-9-methoxytricyclo[5.2.1.0(2,6)]decane-3-carbaldehyde 429-860-9 - - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-10-ethylidene-3-oxatricyclo[6.2.1.0(2,7)]undecan-4-one; (1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-9-ethylidene-3-oxatricyclo[6.2.1.0(2,7)]undecan-4-one; reaction mass of: (1RS,2SR,7SR,8SR,E) 9 and 10-ethylidene-3-oxatricyclo[6.2.1.0(2,7)]undecan-4-one 434-290-9 69486-14-2 2011 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - Active (1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-10-ethylidene-3-oxatricyclo[6.2.1.0(2,7)]undecan-4-one; (1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-9-ethylidene-3-oxatricyclo[6.2.1.0(2,7)]undecan-4-one; reaction mass of: (1RS,2SR,7SR,8SR,E) 9 and 10-ethylidene-3-oxatricyclo[6.2.1.0(2,7)]undecan-4-one 434-290-9 69486-14-2 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France - - (1RS,4Z,8E,12RS)-13-oxabicyclo[10.1.0]trideca-4,8-diene 951-761-9 55722-64-0 - View substance registered dossier
SONEAS Chemicals Ltd. Banyaleg Str. 47-59. H-1225 Budapest Hungary - - (1S)-(+)-2-AZABICYCLO[2.2.1]HEPT-5-EN-3-ONE 627-840-6 130931-83-8 - View substance registered dossier
Astellas Ireland Co.Ltd Damastown Road Damastown Industrial Park NA Mulhuddart Dublin 15 Ireland Ireland Active (1S)-1,2,3,4-tetrahydro-1-phenylisoquinoline 445-640-5 - 2011 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active (1S)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine 629-348-7 23357-52-0 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active (1S)-1,5-anhydro-2,3,4,6-tetrakis-O-(2,2-dimethylpropanoyl)-1-(3-{[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methyl}-4-methylphenyl)-D-glucitol 695-878-0 1283129-18-9 2018; 2019 View substance registered dossier
N.V. Ajinomoto OmniChem S.A. Cooppallaan 91 9230 Wetteren Oost-Vlaanderen Belgium - - (1S)-1,5-anhydro-2,3,4,6-tetrakis-O-(2,2-dimethylpropanoyl)-1-(3-{[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methyl}-4-methylphenyl)-D-glucitol 695-878-0 1283129-18-9 - View substance registered dossier
[Confidential] [Confidential] - - (1S)-1-(2-chlorophenyl)-N-methyl-2-oxocyclohexanaminium (2R,3R)-3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate 925-303-3 199468-20-7 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - (1S)-1-(3-methoxyphenyl)-N-methylethanamine hydrobromide (1:1) 940-296-7 - - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany - - (1S)-1-(3-methoxyphenyl)ethanamine 632-902-0 82796-69-8 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active (1S)-1-(4-methoxyphenyl)ethanamine 609-962-1 41851-59-6 - View substance registered dossier
H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9 2500 Copenhagen Denmark - - (1S)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitrile 812-870-6 128196-01-0 - View substance registered dossier
MSD International GmbH Ballydine - Kilsheelan 0 Clonmel Ireland Ireland Active (1S)-1-[3-[(1E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propanol 608-251-3 287930-77-2 - View substance registered dossier
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany Germany Active (1S)-1-cyclopropylethanamine; (2R)-2-hydroxy-2-phenyl-acetic acid 946-290-0 - - View substance registered dossier
Bidachem S.p.A. S.S. 11 Padana Superiore No. 8 24040 Fornovo San Giovanni BG Italy Italy Active (1S)-1-cyclopropylethanamine; (2R)-2-hydroxy-2-phenyl-acetic acid 946-290-0 - - View substance registered dossier
Arran Chemical Company Ltd Monksland Industrial Estate N37DN24 Athlone Co. Roscommon Ireland Ireland Active (1S)-1-NAPHTHYLETHYLAMINE 436-100-1 - 2017 View substance registered dossier
Aesica Pharmaceuticals Limited Windmill Industrial Estate Shotton Lane NE23 3JL Cramlington Northumberland United Kingdom United Kingdom No longer Valid (1S)-1-Phenylethanaminium (2S)-2-(2-fluorobiphenyl-4-yl)propanoate 942-079-2 - 2021 View substance registered dossier
EXPANSIA Route d'Avignon BP 6 30390 ARAMON France France Active (1S)-1-phenylethanaminium (2S)-2-[({[(1R,2R)-2-allylcyclopropyl]oxy}carbonyl)amino]-3,3-dimethylbutanoate 943-429-7 1799733-54-2 - View substance registered dossier
Esteve Quimica, S.A. Torre Esteve Passeig de la Zona Franca, 109, 4ª Planta 08038 Barcelona Barcelona Spain Spain Active (1S)-1-phenylethanaminium (2S)-2-[({[(1R,2R)-2-allylcyclopropyl]oxy}carbonyl)amino]-3,3-dimethylbutanoate 943-429-7 1799733-54-2 - View substance registered dossier
Gilead Sciences Ireland UC IDA Business &Technology Park Carrigtohill Cork Cork Ireland Ireland Active (1S)-1-phenylethanaminium (2S)-2-[({[(1R,2R)-2-allylcyclopropyl]oxy}carbonyl)amino]-3,3-dimethylbutanoate 943-429-7 1799733-54-2 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Dutch competent national authority. - - Active (1S)-1-{(2R)-3,4-bis[(2-hexyldecanoyl)oxy]-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl}ethane-1,2-diyl bis(2-hexyldecanoate) 430-110-8 183476-82-6 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active (1S)-1-{(2R)-3,4-bis[(2-hexyldecanoyl)oxy]-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl}ethane-1,2-diyl bis(2-hexyldecanoate) 430-110-8 183476-82-6 2011 View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium - - (1S)-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1,5-anhydro-1-(3-{[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methyl}-4-methylphenyl)-D-glucitol 617-901-5 866607-35-4 - View substance registered dossier
N.V. Ajinomoto OmniChem S.A. Cooppallaan 91 9230 Wetteren Oost-Vlaanderen Belgium Belgium Cease Manufacture (1S)-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1,5-anhydro-1-(3-{[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methyl}-4-methylphenyl)-D-glucitol 617-901-5 866607-35-4 2019 View substance registered dossier
SK BIOTEK IRELAND LIMITED Watery Lane Swords K67 AY91 Swords Co. Dublin Ireland Ireland Active (1S)-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1,5-anhydro-1-[4-chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]-D-glucitol 930-010-9 461432-25-7 2011; 2015; 2018 View substance registered dossier
Siegfried St. Vulbas SAS 530, allée de la Luye 01150 SAINT VULBAS France France Active (1S)-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1,5-anhydro-1-[4-chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]-D-glucitol 930-010-9 461432-25-7 2016 View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active (1S)-2-(benzylamino)-1-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol 603-316-2 129050-27-7 2018 View substance registered dossier
cordenpharma chenove 47, rue de Longvic 21300 Chenôve France France Active (1S)-2-(benzylamino)-1-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol 603-316-2 129050-27-7 - View substance registered dossier
cordenpharma chenove 47, rue de Longvic 21300 Chenôve France France Active (1S)-2-(benzyl{(2S)-2-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]-2-hydroxyethyl}amino)-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol hydrochloride (1:1) 807-022-7 1224567-85-4 - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active (1S)-2-(benzyl{(2S)-2-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]-2-hydroxyethyl}amino)-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol hydrochloride (1:1) 807-022-7 1224567-85-4 - View substance registered dossier
cordenpharma chenove 47, rue de Longvic 21300 Chenôve France France Active (1S)-2-chloro-1-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol 807-023-2 1315508-95-2 2017 View substance registered dossier
Corden Pharma Bergamo S.p.A. Via Bergamo, 121 IT-24047 Treviglio BG Italy Italy Active (1S)-2-chloro-1-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol 807-023-2 1315508-95-2 - View substance registered dossier
cordenpharma chenove 47, rue de Longvic 21300 Chenôve France France Active (1S)-2-chloro-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol 807-024-8 1315508-96-3 2017 View substance registered dossier
Corden Pharma Bergamo S.p.A. Via Bergamo, 121 IT-24047 Treviglio BG Italy Italy Active (1S)-2-chloro-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol 807-024-8 1315508-96-3 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Spanish competent national authority. - - Active (1S)-2-chloro-1-methyl-2-oxoethyl acetate; (S)-(-)-2-acetoxypropionylchloride 420-610-4 36394-75-9 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Italian competent national authority. - - Active (1S)-2-chloro-1-methyl-2-oxoethyl acetate; (S)-(-)-2-acetoxypropionylchloride 420-610-4 36394-75-9 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Irish competent national authority. - - Active (1S)-2-methyl-2,5-diazobicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide 411-000-9 125224-62-6 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant German competent national authority. - - Active (1S)-2-methyl-2,5-diazobicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide 411-000-9 125224-62-6 - View substance registered dossier
Pfizer Ireland Pharmaceuticals n/a P43 X3336 Ringaskiddy Cork Ireland Ireland Active (1S)-2-methyl-2,5-diazobicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide 411-000-9 125224-62-6 2013 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Italian competent national authority. - - Active (1S)-2-methyl-2,5-diazobicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide 411-000-9 125224-62-6 - View substance registered dossier
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Active (1S)-3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene 207-856-6 498-15-7 2010; 2016; 2017; 2018; 2019 View substance registered dossier
Weissmeer Baltische Import-Export GmbH Colonnaden 51 20354 Hamburg Germany Germany Active (1S)-3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene 207-856-6 498-15-7 2018 View substance registered dossier
ERNESTO VENTOS, S.A. Carretera Reial 120B 08960 Sant Just Desvern Spain Spain Active (1S)-3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene 207-856-6 498-15-7 - View substance registered dossier
Frey + Lau GmbH Immenhacken 12 DE-24558 Henstedt-Ulzburg Germany Germany Active (1S)-3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene 207-856-6 498-15-7 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - (1S)-3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene 207-856-6 498-15-7 - View substance registered dossier
Commentz & Co. GmbH & Co. Billbrookdeich 122 22113 Hamburg Germany Germany Active (1S)-3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene 207-856-6 498-15-7 - View substance registered dossier
Destilerías Muñoz Gálvez, S.A. Avda. Ciudad de Almería, 162 E30010 Murcia Murcia Spain Spain Active (1S)-3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene 207-856-6 498-15-7 2017; 2018; 2019 View substance registered dossier
Esteve Quimica, S.A. Torre Esteve Passeig de la Zona Franca, 109, 4ª Planta 08038 Barcelona Barcelona Spain - - (1S)-3-(dimethylamino)-1-(2-thienyl)propan-1-ol 603-565-7 132335-44-5 - View substance registered dossier
SYNTESIA CHEMIE GmbH Martinistr. 13 20251 Hamburg Germany Germany Active (1S)-3-(dimethylamino)-1-(2-thienyl)propan-1-ol 603-565-7 132335-44-5 - View substance registered dossier
Krka, d. d., Novo mesto Smarjeska cesta 6 SI-8501 Novo mesto Slovenia - - (1S)-3-(methylamino)-1-(2-thienyl)propan-1-ol 601-437-5 116539-55-0 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland - - (1S)-3-(methylamino)-1-(2-thienyl)propan-1-ol 601-437-5 116539-55-0 - View substance registered dossier
MOEHS BCN, S.L. C/ Zenc, 12 08755 Castellbisbal Barcelona Spain - - (1S)-3-(methylamino)-1-(2-thienyl)propan-1-ol 601-437-5 116539-55-0 - View substance registered dossier
SONEAS Chemicals Ltd. Banyaleg Str. 47-59. H-1225 Budapest Hungary - - (1S, 5R) – (-)- 2-oxabicyclo(3.3.0.) oct-6-en-3-one 610-106-4 43119-28-4 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - (1S,1'R)-[1-(3',3'-dimethyl-1'-cyclohexyl)ethoxycarbonyl]methyl propanoate 431-700-8 - - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (1S,1'R)-[1-(3',3'-dimethyl-1'-cyclohexyl)ethoxycarbonyl]methyl propanoate 431-700-8 - 2011; 2012; 2020 View substance registered dossier
- - - - (1S,1'R)-[1-(3',3'-dimethyl-1'-cyclohexyl)ethoxycarbonyl]methyl propanoate 431-700-8 - - View substance registered dossier
JSC Grindeks Krustpils street 53 LV-1057 Riga Latvia - - (1S,1R)-(5R,5S)-1-Phenyl-2-oxo-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane 613-140-8 63106-93-4 - View substance registered dossier
N.V. Ajinomoto OmniChem S.A. Cooppallaan 91 9230 Wetteren Oost-Vlaanderen Belgium Belgium Cease Manufacture (1S,2R)-1-((2R,3R,4S,6S)-3-acetamido-4-(diallylamino)-6-hydroxy-6-(methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)propane-1,2,3-triyl triacetate 700-779-3 - 2020 View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active (1S,2R,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane 800-188-1 33626-25-4 - View substance registered dossier
Industriale Chimica s.r.l. via E.H. Grieg, 13 21074 Saronno (VA) Italy - - (1S,2R,5S,10R,11S,15S)-2,15-dimethyl-14-(pyridin-3-yl)tetracyclo[8.7.0.0²,⁷.0¹¹,¹⁵] heptadeca-7,13-dien-5-ol 810-941-6 154229-19-3 - View substance registered dossier
Patheon Austria GmbH & Co KG St. Peterstrasse 25 A-4020 Linz Austria Austria Active (1S,2S,3R,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol 606-096-6 18680-27-8 - View substance registered dossier
OLON Spa Strada Rivoltana Km 6/7 20053 RODANO Milano Italy - - (1S,2S,5S)-2-(2-chloroethyl)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptane 700-524-6 - - View substance registered dossier
Derivados Químicos S.A. Camino Viejo del Pliego s/n 30820 Alcantarilla Murcia Spain - - (1S,2S,5S)-2-(2-chloroethyl)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptane 700-524-6 - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - (1S,3'R,4'S,5'R,6'R)-6-(4-ethylbenzyl)-6'-{[(methoxycarbonyl)oxy]methyl}-3',4',5',6'-tetrahydro-3H-spiro[2-benzofuran-1,2'-pyran]-3',4',5'-triyl trimethyl triscarbonate 620-506-0 1201913-68-9 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - (1S,3'R,4'S,5'S,6'R)-6-(4-ethylbenzyl)-6'-(hydroxymethyl)-3',4',5',6'-tetrahydro-3H-spiro[2-benzofuran-1,2'-pyran]-3',4',5'-triol 619-989-0 903565-83-3 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - (1S,3'R,4'S,5'S,6'R)-6-[(4-ethylphenyl)(hydroxy)methyl]-6'-(hydroxymethyl)-3',4',5',6'-tetrahydro-3H-spiro[2-benzofuran-1,2'-pyran]-3',4',5'-triol 930-239-4 1201913-66-7 - View substance registered dossier
[Confidential] [Confidential] - - (1S,3R)-3-((Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarbonyl chloride 604-121-5 139237-90-4 - View substance registered dossier
N.V. Ajinomoto OmniChem S.A. Cooppallaan 91 9230 Wetteren Oost-Vlaanderen Belgium Belgium Cease Manufacture (1S,3R,4R,5R)-methyl 3-acetoxy-4,5-dihydroxycyclohexanecarboxylate 839-204-7 1104200-21-6 2020 View substance registered dossier
N.V. Ajinomoto OmniChem S.A. Cooppallaan 91 9230 Wetteren Oost-Vlaanderen Belgium Belgium Cease Manufacture (1S,3R,4R,5S)-methyl 3-acetoxy-5-azido-4-(((2S,3S,4R,5R,6S)-3,4,5-tris(benzyloxy)-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)cyclohexanecarboxylate 813-345-4 1104200-23-8 2020 View substance registered dossier
JSC "Olainfarm" Rupnicu str. 5 LV-2114 Olaine Latvia Latvia Active (1S,3R,5R,7S)-3-Aminoadamantan-1-ol 615-098-6 702-82-9 - View substance registered dossier
Krka, d. d., Novo mesto Smarjeska cesta 6 SI-8501 Novo mesto Slovenia Slovenia Active (1S,3R,5R,7S)-3-Aminoadamantan-1-ol 615-098-6 702-82-9 - View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2