Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The REACH Registered substance portal was updated on 9th November 2020; the REACH registered factsheets were further updated on 21st December 2020. Details of the improvements can be found at Dissemination Platform Updates. Reprocessing the entire dataset is ongoing since 21 December 2020. ECHA is making all possible efforts to make the improvements and additional data visible with the shortest delay.
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Last updated 02 března 2021. Database contains 23184 unique substances and contains information from 93505 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
Details
2,2',4,4',6,6'-hexanitrostilbene
243-494-5 20062-22-0 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 10-05-2020 View substance registered dossier
2,2'-(1,4-phenylene)bis[4-[(4-methoxyphenyl)methylene]oxazol-5(4H)-one]
257-055-0 51202-86-9 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 20-08-2020 View substance registered dossier
2,2'-(2,5-dichloro-1,4-phenylene)bis(1H-anthra[1,2-d]imidazole-6,11-dione)
255-078-0 40783-05-9 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 24-05-2020 View substance registered dossier
2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bisethyl diacetate
242-895-2 19224-29-4 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 10-05-2020 View substance registered dossier
2,2'-[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenyl]imino]bisethanol
251-410-3 33229-34-4 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 02-04-2020 View substance registered dossier
2,2'-[oxybis(2,1-ethanediyloxy)]bisacetic acid
237-655-9 13887-98-4 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 10-05-2020 View substance registered dossier
2,2'-dibromobiphenyl
625-732-3 13029-09-9 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 22-05-2020 View substance registered dossier
2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
217-992-8 2033-24-1 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 24-05-2020 View substance registered dossier
2,3-bis((2-mercaptoethyl)thio)-1-propanethiol
411-290-7 131538-00-6 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 01-09-2020 View substance registered dossier
2,4-bis[(4-dodecylphenyl)azo]resorcinol
265-390-9 65087-00-5 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 01-09-2020 View substance registered dossier
2,4-bis[N'-(4-methylphenyl)ureido]toluene
411-790-5 - null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 02-10-2020 View substance registered dossier
2,4-diaminobenzenesulphonic acid
201-846-5 88-63-1 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 01-09-2020 View substance registered dossier
2,4-Hexadienoic acid, 1,1’-[2-ethyl-2-[[(1-oxo-2,4-hexadien-1-yl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl] ester
950-112-7 347377-00-8 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 25-06-2020 View substance registered dossier
2,5-di-tert-butylhydroquinone
201-841-8 88-58-4 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 23-05-2020 View substance registered dossier
2,6-xylidine
201-758-7 87-62-7 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 23-05-2020 View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3-[2-[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-6-[2-[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-, sodium salt (1:5)
815-135-8 1386899-40-6 null Full Individual 0 - 10 tonnes per annum 13-06-2020 View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-3-[2-[5-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]diazenyl]-4-hydroxy-, sodium salt (1:4)
695-779-2 80019-35-8 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 13-06-2020 View substance registered dossier
2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethane-1-sulfonyl chloride
610-161-4 4403-36-5 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 05-08-2020 View substance registered dossier
2-(1-ethylpentyl)-1,3-dioxolane
224-436-8 4359-47-1 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 13-05-2020 View substance registered dossier
2-(2-chloroethoxy)ethanol
211-059-9 628-89-7 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 01-09-2020 View substance registered dossier
2-(2-hydroxyethoxy)ethyl 2-hydroxypropyl 3,4,5,6-tetrabromophthalate
243-885-0 20566-35-2 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 10-05-2020 View substance registered dossier
2-(4-aminoanilino)-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-057-9 91-29-2 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 01-09-2020 View substance registered dossier
2-[2-(2,3-dihydro-2-methyl-1H-indol-1-yl)vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chloride
228-800-7 6359-50-8 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 13-05-2020 View substance registered dossier
2-[2-[4-[(2-chloroethyl)ethylamino]-o-tolyl]vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chloride
229-227-5 6441-82-3 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 05-09-2020 View substance registered dossier
2-[3-(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)prop-1-enyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chloride
228-668-0 6320-14-5 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 01-09-2020 View substance registered dossier
2-[[4-[(2-cyanoethyl)(2-phenylethyl)amino]phenyl]azo]-5-nitrobenzonitrile
246-352-0 24610-00-2 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 10-05-2020 View substance registered dossier
2-[[4-[[4-[[6-anilino-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]-6-sulpho-1-naphthyl]azo]benzene-1,4-disulphonic acid, magnesium sodium salt
300-523-7 93941-74-3 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 01-09-2020 View substance registered dossier
2-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-o-tolyl]azo]-5-nitrobenzonitrile
235-460-3 12236-25-8 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 01-09-2020 View substance registered dossier
2-[bis(2-ethylhexyl)amino]ethanol
202-912-6 101-07-5 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 23-05-2020 View substance registered dossier
2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid
233-465-5 10191-18-1 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 13-06-2020 View substance registered dossier
2-amino-3,5-xylenesulphonic acid
201-811-4 88-22-2 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 01-09-2020 View substance registered dossier
2-amino-4,6-dinitrophenol
202-544-6 96-91-3 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 01-09-2020 View substance registered dossier
2-amino-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulphonic acid
229-445-0 6535-70-2 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 01-09-2020 View substance registered dossier
2-aminobenzenesulphonic acid
201-810-9 88-21-1 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 01-09-2020 View substance registered dossier
2-aminotoluene-4-sulphonic acid
210-540-0 618-03-1 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 01-09-2020 View substance registered dossier
2-benzyl-2-methyl-3-butenitrile
407-870-4 97384-48-0 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 19-10-2020 View substance registered dossier
2-benzyl-4,4,6-trimethyl-1,3-dioxane
266-795-3 67633-94-7 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 04-05-2020 View substance registered dossier
2-benzylideneheptanal
204-541-5 122-40-7 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 01-09-2020 View substance registered dossier
2-benzyloxyethanol
210-719-3 622-08-2 null Full Individual 0 - 10 tonnes per annum 08-09-2020 View substance registered dossier
2-chloro-4-nitrophenol
210-578-8 619-08-9 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 01-09-2020 View substance registered dossier
2-chloro-p-phenylenediamine
210-441-2 615-66-7 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 01-09-2020 View substance registered dossier
2-chlorobenzene-1,4-diammonium sulphate
228-291-1 6219-71-2 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 01-09-2020 View substance registered dossier
2-cyclododecylpropan-1-ol
411-410-8 118562-73-5 null Full Individual 0 - 10 tonnes per annum 19-10-2020 View substance registered dossier
2-ethoxybenzoic acid
205-130-3 134-11-2 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 01-09-2020 View substance registered dossier
2-ethylhexyl 12-hydroxyoctadecanoate
249-793-7 29710-25-6 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 24-05-2020 View substance registered dossier
2-furoic acid
201-803-0 88-14-2 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 01-09-2020 View substance registered dossier
2-Hexadecen-1-ol, 3,7,11,15-tetramethyl-
616-221-6 7541-49-3 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 03-09-2020 View substance registered dossier
2-hydroxypyridine 1-oxide
236-100-8 13161-30-3 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 01-09-2020 View substance registered dossier
2-ketogluconic acid, calcium salt
919-553-2 - null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 21-08-2020 View substance registered dossier
2-methoxy-4-(methoxymethyl)phenol
226-882-9 5533-03-9 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 13-05-2020 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
EURENCO Bofors AB Kontorsvägen 6 SE-691 86 Karlskoga Sweden - - 2,2',4,4',6,6'-hexanitrostilbene 243-494-5 20062-22-0 - View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany - - 2,2'-(1,4-phenylene)bis[4-[(4-methoxyphenyl)methylene]oxazol-5(4H)-one] 257-055-0 51202-86-9 - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany - - 2,2'-(2,5-dichloro-1,4-phenylene)bis(1H-anthra[1,2-d]imidazole-6,11-dione) 255-078-0 40783-05-9 - View substance registered dossier
3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-Strasse 1 41453 Neuss Germany - - 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bisethyl diacetate 242-895-2 19224-29-4 - View substance registered dossier
Vivimed Speciality Chemicals BV Office 12.15 Millenium Tower Radarweg 29 / 12B 1043NX Amsterdam Netherlands - - 2,2'-[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenyl]imino]bisethanol 251-410-3 33229-34-4 - View substance registered dossier
Dragon Chemical Europe GmbH Carlsplatz 24 40213 Düsseldorf Germany - - 2,2'-[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenyl]imino]bisethanol 251-410-3 33229-34-4 - View substance registered dossier
Euticals GmbH Industrial Park Hoechst Building D569 65926 Frankfurt Germany - - 2,2'-[oxybis(2,1-ethanediyloxy)]bisacetic acid 237-655-9 13887-98-4 - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany - - 2,2'-dibromobiphenyl 625-732-3 13029-09-9 - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy - - 2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione 217-992-8 2033-24-1 - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany - - 2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione 217-992-8 2033-24-1 - View substance registered dossier
Stadex Nederland BV Boxbergerweg 119 7431PM Diepenveen Netherlands - - 2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione 217-992-8 2033-24-1 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland - - 2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione 217-992-8 2033-24-1 - View substance registered dossier
Natalex S.A. Fleminga 2a 03-176 Warsaw Poland Poland - - 2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione 217-992-8 2033-24-1 - View substance registered dossier
NetSun EU B.V. Blaak 40, Fifth floor 3011 TA Rotterdam Netherlands - - 2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione 217-992-8 2033-24-1 - View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR1 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands - - 2,3-bis((2-mercaptoethyl)thio)-1-propanethiol 411-290-7 131538-00-6 - View substance registered dossier
Bruno Bock Chemische Fabrik GmbH & Co. KG Eichholzer Straße 23 21436 Marschacht Lower Saxony Germany - - 2,3-bis((2-mercaptoethyl)thio)-1-propanethiol 411-290-7 131538-00-6 - View substance registered dossier
UCM Europe srl Via Monte Rosa, 73 20149 Milano Italy - - 2,4-bis[(4-dodecylphenyl)azo]resorcinol 265-390-9 65087-00-5 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden - - 2,4-bis[(4-dodecylphenyl)azo]resorcinol 265-390-9 65087-00-5 - View substance registered dossier
Charles River Laboratories Den Bosch B.V. OR20 Hambakenwetering 7 5231DD 's-Hertogenbosch Netherlands - - 2,4-bis[N'-(4-methylphenyl)ureido]toluene 411-790-5 - - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic - - 2,4-diaminobenzenesulphonic acid 201-846-5 88-63-1 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden - - 2,4-diaminobenzenesulphonic acid 201-846-5 88-63-1 - View substance registered dossier
[Confidential] [Confidential] - - 2,4-Hexadienoic acid, 1,1’-[2-ethyl-2-[[(1-oxo-2,4-hexadien-1-yl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl] ester 950-112-7 347377-00-8 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd( acting as OR for Yasho Industries Limited) Vänrikinkuja 3 JK 21 FI-02600 Espoo Finland - - 2,5-di-tert-butylhydroquinone 201-841-8 88-58-4 - View substance registered dossier
Eastman Chemical B.V. Watermanweg 70 3067 GG Rotterdam Netherlands - - 2,5-di-tert-butylhydroquinone 201-841-8 88-58-4 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany - - 2,6-xylidine 201-758-7 87-62-7 - View substance registered dossier
AllessaProduktion GmbH Alt-Fechenheim 34 60386 Frankfurt am Main Germany - - 2,6-xylidine 201-758-7 87-62-7 - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy - - 2,6-xylidine 201-758-7 87-62-7 - View substance registered dossier
JSC Grindeks Krustpils street 53 LV-1057 Riga Latvia - - 2,6-xylidine 201-758-7 87-62-7 - View substance registered dossier
Everlight Europe B.V. Rivium Boulevard 224 2909LK Capelle a/d Ijssel Netherlands - - 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3-[2-[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-6-[2-[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-, sodium salt (1:5) 815-135-8 1386899-40-6 - View substance registered dossier
Everlight Europe B.V. Rivium Boulevard 224 2909LK Capelle a/d Ijssel Netherlands - - 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-3-[2-[5-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]diazenyl]-4-hydroxy-, sodium salt (1:4) 695-779-2 80019-35-8 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany - - 2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethane-1-sulfonyl chloride 610-161-4 4403-36-5 - View substance registered dossier
IFF NL 1 Liebergerweg 72-98 1221 JT Hilversum Netherlands - - 2-(1-ethylpentyl)-1,3-dioxolane 224-436-8 4359-47-1 - View substance registered dossier
Sensient Fragrances, S.A.U. Crta. Armilla Km 2, 5 18100 Armilla Granada Spain - - 2-(1-ethylpentyl)-1,3-dioxolane 224-436-8 4359-47-1 - View substance registered dossier
Proviron Functional Chemicals nv Oudenburgsesteenweg 100 8400 Oostende Belgium - - 2-(2-chloroethoxy)ethanol 211-059-9 628-89-7 - View substance registered dossier
Avara Avlon Pharma Services Ltd Avlon Works Severn Road, Hallen BS10 7ZE Bristol United Kingdom - - 2-(2-chloroethoxy)ethanol 211-059-9 628-89-7 - View substance registered dossier
CU Chemie Uetikon GmbH Raiffeisenstrasse 4 77933 Lahr Baden-Württemberg Germany - - 2-(2-chloroethoxy)ethanol 211-059-9 628-89-7 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden - - 2-(2-chloroethoxy)ethanol 211-059-9 628-89-7 - View substance registered dossier
ALBEMARLE CHEMICALS UK. LTD Smoke Lane BS11OYT AVONMOUTH, BRISTOL United Kingdom - - 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl 2-hydroxypropyl 3,4,5,6-tetrabromophthalate 243-885-0 20566-35-2 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden - - 2-(4-aminoanilino)-5-nitrobenzenesulphonic acid 202-057-9 91-29-2 - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany - - 2-[2-(2,3-dihydro-2-methyl-1H-indol-1-yl)vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chloride 228-800-7 6359-50-8 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden - - 2-[2-[4-[(2-chloroethyl)ethylamino]-o-tolyl]vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chloride 229-227-5 6441-82-3 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden - - 2-[3-(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)prop-1-enyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chloride 228-668-0 6320-14-5 - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany - - 2-[[4-[(2-cyanoethyl)(2-phenylethyl)amino]phenyl]azo]-5-nitrobenzonitrile 246-352-0 24610-00-2 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden - - 2-[[4-[[4-[[6-anilino-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]-6-sulpho-1-naphthyl]azo]benzene-1,4-disulphonic acid, magnesium sodium salt 300-523-7 93941-74-3 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden - - 2-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-o-tolyl]azo]-5-nitrobenzonitrile 235-460-3 12236-25-8 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands - - 2-[bis(2-ethylhexyl)amino]ethanol 202-912-6 101-07-5 - View substance registered dossier
Everlight Europe B.V. Rivium Boulevard 224 2909LK Capelle a/d Ijssel Netherlands - - 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid 233-465-5 10191-18-1 - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain - - 2-amino-3,5-xylenesulphonic acid 201-811-4 88-22-2 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden - - 2-amino-3,5-xylenesulphonic acid 201-811-4 88-22-2 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden - - 2-amino-4,6-dinitrophenol 202-544-6 96-91-3 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden - - 2-amino-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulphonic acid 229-445-0 6535-70-2 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden - - 2-aminobenzenesulphonic acid 201-810-9 88-21-1 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden - - 2-aminotoluene-4-sulphonic acid 210-540-0 618-03-1 - View substance registered dossier
Miltitz Aromatics GmbH Chemiepark Bitterfeld-Wolfen Riechstoffstrasse 1 06803 Bitterfeld-Wolfen Germany - - 2-benzyl-2-methyl-3-butenitrile 407-870-4 97384-48-0 - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain - - 2-benzyl-4,4,6-trimethyl-1,3-dioxane 266-795-3 67633-94-7 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden - - 2-benzylideneheptanal 204-541-5 122-40-7 - View substance registered dossier
Cepra srl Via del Tintoretto, 6/2 40033 Casalecchio di Reno Bo Italy - - 2-benzyloxyethanol 210-719-3 622-08-2 - View substance registered dossier
ORGANICA Feinchemie GmbH Wolfen Ortsteil Wolfen Kunstseidestraße 5 06766 Bitterfeld-Wolfen Germany - - 2-chloro-4-nitrophenol 210-578-8 619-08-9 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden - - 2-chloro-4-nitrophenol 210-578-8 619-08-9 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden - - 2-chloro-p-phenylenediamine 210-441-2 615-66-7 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden - - 2-chlorobenzene-1,4-diammonium sulphate 228-291-1 6219-71-2 - View substance registered dossier
Miltitz Aromatics GmbH Chemiepark Bitterfeld-Wolfen Riechstoffstrasse 1 06803 Bitterfeld-Wolfen Germany - - 2-cyclododecylpropan-1-ol 411-410-8 118562-73-5 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden - - 2-ethoxybenzoic acid 205-130-3 134-11-2 - View substance registered dossier
Euticals SAS ZI de Laville 47240 BON-ENCONTRE France - - 2-ethoxybenzoic acid 205-130-3 134-11-2 - View substance registered dossier
EIGENMANN & VERONELLI S.p.A. via della Mosa, 6 20017 Rho (MI) Italy - - 2-ethylhexyl 12-hydroxyoctadecanoate 249-793-7 29710-25-6 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden - - 2-furoic acid 201-803-0 88-14-2 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland - - 2-Hexadecen-1-ol, 3,7,11,15-tetramethyl- 616-221-6 7541-49-3 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden - - 2-hydroxypyridine 1-oxide 236-100-8 13161-30-3 - View substance registered dossier
Fluorochem Limited Unit 14 Graphite Way SK13 1QH Hadfield Derbyshire United Kingdom - - 2-hydroxypyridine 1-oxide 236-100-8 13161-30-3 - View substance registered dossier
Givaudan France Fragrances SA 19-23, Voie des Bans, B.P. 98 95102 Argenteuil France - - 2-ketogluconic acid, calcium salt 919-553-2 - - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain - - 2-methoxy-4-(methoxymethyl)phenol 226-882-9 5533-03-9 - View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2