Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The REACH Registered substance portal was updated on 9th November 2020; the REACH registered factsheets were further updated on 21st December 2020. Details of the improvements can be found at Dissemination Platform Updates. Reprocessing the entire dataset is ongoing since 21 December 2020. ECHA is making all possible efforts to make the improvements and additional data visible with the shortest delay.
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Last updated 05 března 2021. Database contains 23184 unique substances and contains information from 93714 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
Details
(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-{2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl}-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl (2S)-2-methylbutanoate
616-212-7 75330-75-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 03-09-2012 View substance registered dossier
(1S,3S)-3-((Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropane-carboxylic acid
813-821-1 76023-99-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-02-2018 View substance registered dossier
(1S,3S,5R,6R)-(4-nitrophenylmethyl)-1-dioxo-6-phenylacetamido-penam-3-carboxylate
412-670-5 54275-93-3 Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
(1S,3S,5S)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide
615-206-1 709031-45-8 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 15-05-2018 View substance registered dossier
(1S,4R)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-ol
805-440-4 22972-51-6 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 19-10-2020 View substance registered dossier
(1S,4R,4aS,9aR)-4,4a,9,9a-tetrahydro-1H-1,4-methanofluorene
700-736-9 - null Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum 22-07-2020 View substance registered dossier
(1S,4R,6R)-1-[(3E)-5-hydroxy-3-methylpent-3-en-1-yn-1-yl]-2,2,6-trimethylcyclohexane-1,4-diol
700-054-1 70905-68-9 Active Intermediate Individual Intermediate use only 16-04-2012 View substance registered dossier
(1S,4R,6R,7R)-(4-nitrophenylmethyl)3-methylene-1-oxo-7-phenylacetamido-cepham-4-carboxylate
412-800-0 76109-32-5 Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
(1S,4S)-1,4-bis(4-chloro-2-fluoro-5-nitrophenyl)butane-1,4-diol
807-118-9 1292836-20-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-07-2017 View substance registered dossier
(1S,4S)-1,4-bis(4-chloro-2-fluoro-5-nitrophenyl)butane-1,4-diyl dimethanesulfonate
813-546-7 1292836-21-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 19-04-2017 View substance registered dossier
(1S,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octan-4-one
807-130-4 53716-82-8 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 20-09-2019 View substance registered dossier
(1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
232-077-3 7785-26-4 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 04-01-2021 View substance registered dossier
(1S,6S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
604-778-8 151213-40-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 30-05-2018 View substance registered dossier
(1S,7S,8S,8aR)-8-{2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl}-7-methyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl(2S)-2-methylbutanoate
700-442-0 73573-88-3 Active Intermediate Individual Intermediate use only 03-09-2012 View substance registered dossier
(1S,8R,9S,10S,13S,14S,17R)-17-Acetyl-6-chloro-1-(chloromethyl)-10,13-dimethyl-3-oxo-2,3,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl acetate
605-617-4 17183-98-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-04-2017 View substance registered dossier
(1S-cis)-4-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-2-cyclopentene-1-methanol hydrochloride
426-200-1 172015-79-1 Active NONS Joint Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
(1S-cis)-4-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-2-cyclopentene-1-methanol hydrochloride
426-200-1 172015-79-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 21-12-2016 View substance registered dossier
(1S-cis)-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine 2-hydroxy-2-phenylacetate
420-560-3 79617-97-3 Active NONS Joint Tonnage data confidential 15-12-2008 View substance registered dossier
(1S-cis)-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine 2-hydroxy-2-phenylacetate
420-560-3 79617-97-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 05-02-2021 View substance registered dossier
(1S-endo)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
207-353-1 464-45-9 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-05-2018 View substance registered dossier
(1Z)-1-chloro-2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene
813-937-2 111512-60-8 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 13-06-2020 View substance registered dossier
(1Z)-1-chloro-2,3,3-trifluoroprop-1-ene
824-458-3 1263679-68-0 null Full Individual 10 - 100 tonnes per annum 16-07-2020 View substance registered dossier
(1Z,3R,4R,5S,6R,9R,10S,11S,12R,13R,15R)-10-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl--L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-6-ethyl-4,5-dihydroxy-3,5,9,11,13,15-hexamethyl-12-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)--D-xylo-hexopyranosyl]oxy]- 7,16-Dioxa-2-azabicyclo[11.2.1]hexadec-1-en-8-one
619-419-0 99290-97-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-05-2017 View substance registered dossier
(1α,2β,4β,6α)-2,2,7-trimethyl-3-oxatricyclo[4.1.1.02,4]octane
250-938-1 32162-27-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-11-2018 View substance registered dossier
(1α,2β,5α)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane
229-978-9 6876-13-7 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 13-05-2020 View substance registered dossier
(1α5α6α)-6-nitro-3-benzyl-3-azabicyclo[3,1,0]hexane methanesulfonate salt
426-740-8 - null NONS Individual Tonnage Data Confidential 25-08-2020 View substance registered dossier
(1’R, 2R)-2-(1’, 2’-Dihydroxyethyl)-6-fluorochromane
608-459-4 303176-45-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-05-2018 View substance registered dossier
(1’S, 2R)-2-(1’, 2’-Dihydroxyethyl)-6-fluorochromane
608-458-9 303176-43-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-05-2018 View substance registered dossier
(2'R)-2'-deoxy-2'-fluoro-2'-methyluridine
810-481-6 863329-66-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 08-03-2017 View substance registered dossier
(2,2'-(3,3'-dioxidobiphenyl-4,4'-diyldiazo)bis(6-(4-(3-(diethylamino)propylamino)-6-(3-(diethylammonio)propylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-sulfonato-1-naphtholato))dicopper(II) acetate lactate
407-240-9 159604-94-1 Active Full Joint ≥ 10 tonnes 18-01-2016 View substance registered dossier
(2,2'-(3,3'-dioxidobiphenyl-4,4'-diyldiazo)bis(6-(4-(3-(diethylamino)propylamino)-6-(3-(diethylammonio)propylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-sulfonato-1-naphtholato))dicopper(II) acetate lactate
407-240-9 159604-94-1 Active NONS Joint Tonnage data confidential 15-12-2008 View substance registered dossier
(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoroheptyl)oxirane
254-004-4 38565-52-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 17-09-2019 View substance registered dossier
(2,2,8-trimethyl-4H-[1,3]dioxino[4,5-c]pyridin-5-yl)methanol hydrochloride
700-391-4 6953-28-2 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 02-12-2010 View substance registered dossier
(2,2-diethoxyethyl)dimethylamine
222-800-0 3616-56-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 05-10-2017 View substance registered dossier
(2,2-dimethoxyethoxy)benzene
267-496-0 67874-68-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-06-2017 View substance registered dossier
(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl methacrylate
230-408-6 7098-80-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 26-03-2018 View substance registered dossier
(2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylphenyl)methanol
453-520-9 - No longer Valid NONS Individual No longer valid 08-12-2020 View substance registered dossier
(2,3-dichlorophenyl)oxoacetonitrile
278-747-9 77668-42-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-09-2014 View substance registered dossier
(2,3-dimethylbut-2-yl)-trimethoxysilane
439-360-2 142877-45-0 Active NONS Individual Tonnage data confidential 11-07-2013 View substance registered dossier
(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tri-2,1-ethanediyl triacrylate
254-843-6 40220-08-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 17-11-2020 View substance registered dossier
(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)triethane-2,1-diyl tris(3-mercaptopropionate)
252-907-8 36196-44-8 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 16-07-2020 View substance registered dossier
(2,4,6-trioxo-2H,4H,6H-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethylene tri(acetoacetate)
403-570-2 - Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
(2,4,6-trioxotriazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tris(hexamethylene) isocyanate
223-242-0 3779-63-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 10-06-2016 View substance registered dossier
(2,4-diaminopteridin-6-yl)methanol hydrobromide
430-620-0 76145-91-0 null NONS Individual Tonnage Data Confidential 25-08-2020 View substance registered dossier
(2,4-diaminopteridin-6-yl)methanol monohydrochloride
700-274-8 73978-41-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 29-03-2018 View substance registered dossier
(2,4-dichlorophenyl)acetyl chloride
610-950-3 53056-20-5 Active Intermediate Individual Intermediate use only 10-02-2012 View substance registered dossier
(2,4-Difluorophenyl)(4-Fluorophenyl)methanone
813-638-7 80512-44-3 Active Intermediate Individual Intermediate use only 23-01-2018 View substance registered dossier
(2,4-dioxo-1,3-benzoxazin-7-yl) ethyl carbonate
605-404-6 16535-55-0 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 30-07-2019 View substance registered dossier
(2,5-dibromophenyl)acetic acid
804-900-1 203314-28-7 Active Intermediate Individual Intermediate use only 14-09-2016 View substance registered dossier
(2,5-dichloropentyl)ammonium chloride
263-758-3 62922-45-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-07-2018 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
TEVA Pharmaceutical Works Private Ltd. Co. Pallagi str. 13 H-4042 Debrecen Hungary Hungary Active (1S,3R,7S,8S,8aR)-8-{2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl}-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl (2S)-2-methylbutanoate 616-212-7 75330-75-5 2012 View substance registered dossier
[Confidential] - - - (1S,3S)-3-((Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropane-carboxylic acid 813-821-1 76023-99-9 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Dutch competent national authority. - - Active (1S,3S,5R,6R)-(4-nitrophenylmethyl)-1-dioxo-6-phenylacetamido-penam-3-carboxylate 412-670-5 54275-93-3 - View substance registered dossier
SK BIOTEK IRELAND LIMITED Watery Lane Swords K67 AY91 Swords Co. Dublin Ireland Ireland Active (1S,3S,5S)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide 615-206-1 709031-45-8 - View substance registered dossier
OnlyRepresentative Lin Tschinowitscher Weg 46 9500 Villach Austria - - (1S,4R)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-ol 805-440-4 22972-51-6 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 163 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 -5 Planta 28050 Madrid Spain - - (1S,4R,4aS,9aR)-4,4a,9,9a-tetrahydro-1H-1,4-methanofluorene 700-736-9 - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - (1S,4R,6R)-1-[(3E)-5-hydroxy-3-methylpent-3-en-1-yn-1-yl]-2,2,6-trimethylcyclohexane-1,4-diol 700-054-1 70905-68-9 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Dutch competent national authority. - - Active (1S,4R,6R,7R)-(4-nitrophenylmethyl)3-methylene-1-oxo-7-phenylacetamido-cepham-4-carboxylate 412-800-0 76109-32-5 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - (1S,4S)-1,4-bis(4-chloro-2-fluoro-5-nitrophenyl)butane-1,4-diol 807-118-9 1292836-20-4 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - (1S,4S)-1,4-bis(4-chloro-2-fluoro-5-nitrophenyl)butane-1,4-diyl dimethanesulfonate 813-546-7 1292836-21-5 - View substance registered dossier
Circa Sustainable Chemicals BV De Keyserlei 58-60, Bus 19 2018 Antwerpen Belgium Belgium Active (1S,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octan-4-one 807-130-4 53716-82-8 2018 View substance registered dossier
Roche Diagnostics GmbH Sandhoferstrasse 116 68305 Mannheim Germany Germany Active (1S,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octan-4-one 807-130-4 53716-82-8 2015; 2019 View substance registered dossier
Destilerías Muñoz Gálvez, S.A. Avda. Ciudad de Almería, 162 E30010 Murcia Murcia Spain Spain Active (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene 232-077-3 7785-26-4 - View substance registered dossier
TAKASAGO TICSA-Producer/Importer Avenida de Mazarrón, 49 30120 El Palmar Murcia Spain Spain Active (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene 232-077-3 7785-26-4 - View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene 232-077-3 7785-26-4 - View substance registered dossier
INDUKERN, S.A. Alta Ribagorza, 6-8 08820 El Prat de Llobregat Barcelona Spain Spain Active (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene 232-077-3 7785-26-4 - View substance registered dossier
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Active (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene 232-077-3 7785-26-4 2017; 2020; 2021 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP (Guangdong Pine Forest Perfume Ltd.) Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene 232-077-3 7785-26-4 2021 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene 232-077-3 7785-26-4 2020 View substance registered dossier
DESTILACIONES BORDAS CHINCHURRETA, S.A. C/ Acueducto, 4-6 Pol. Ind. Ctra la Isla 41703 Dos Hermanas (Sevilla) Spain Spain Active (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene 232-077-3 7785-26-4 - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active (1S,6S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane 604-778-8 151213-40-0 - View substance registered dossier
TEVA Pharmaceutical Works Private Ltd. Co. Pallagi str. 13 H-4042 Debrecen Hungary Hungary Active (1S,7S,8S,8aR)-8-{2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl}-7-methyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl(2S)-2-methylbutanoate 700-442-0 73573-88-3 2012 View substance registered dossier
NEWCHEM S.P.A. VIA EDMONDO DE AMICIS 47 20123 MILANO ITALY Italy Italy Active (1S,8R,9S,10S,13S,14S,17R)-17-Acetyl-6-chloro-1-(chloromethyl)-10,13-dimethyl-3-oxo-2,3,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl acetate 605-617-4 17183-98-1 - View substance registered dossier
Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen Germany Germany Active (1S,8R,9S,10S,13S,14S,17R)-17-Acetyl-6-chloro-1-(chloromethyl)-10,13-dimethyl-3-oxo-2,3,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl acetate 605-617-4 17183-98-1 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - Active (1S-cis)-4-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-2-cyclopentene-1-methanol hydrochloride 426-200-1 172015-79-1 - View substance registered dossier
GlaxoSmithKline Services Unlimited 980 Great Western Road TW8 9GS Brentford Middlesex United Kingdom United Kingdom Active (1S-cis)-4-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-2-cyclopentene-1-methanol hydrochloride 426-200-1 172015-79-1 2010; 2016 View substance registered dossier
Thermofisher Scientific Cork Ltd. Currabinny P43 AY66 Carrigaline Co. Cork Ireland Ireland Active (1S-cis)-4-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-2-cyclopentene-1-methanol hydrochloride 426-200-1 172015-79-1 - View substance registered dossier
OLON Spa Strada Rivoltana Km 6/7 20053 RODANO Milano Italy Italy Active (1S-cis)-4-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-2-cyclopentene-1-methanol hydrochloride 426-200-1 172015-79-1 - View substance registered dossier
Pfizer Ireland Pharmaceuticals n/a P43 X3336 Ringaskiddy Cork Ireland Ireland Active (1S-cis)-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine 2-hydroxy-2-phenylacetate 420-560-3 79617-97-3 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Italian competent national authority. - - Active (1S-cis)-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine 2-hydroxy-2-phenylacetate 420-560-3 79617-97-3 - View substance registered dossier
Borregaard AS Hjalmar Wessels vei 6 1701 Sarpsborg Norway Norway Active (1S-cis)-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine 2-hydroxy-2-phenylacetate 420-560-3 79617-97-3 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Irish competent national authority. - - Active (1S-cis)-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine 2-hydroxy-2-phenylacetate 420-560-3 79617-97-3 - View substance registered dossier
EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapest Hungary Hungary Active (1S-cis)-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine 2-hydroxy-2-phenylacetate 420-560-3 79617-97-3 - View substance registered dossier
DESTILACIONES BORDAS CHINCHURRETA, S.A. C/ Acueducto, 4-6 Pol. Ind. Ctra la Isla 41703 Dos Hermanas (Sevilla) Spain Spain Active (1S-endo)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol 207-353-1 464-45-9 - View substance registered dossier
Destilerías Muñoz Gálvez, S.A. Avda. Ciudad de Almería, 162 E30010 Murcia Murcia Spain Spain Active (1S-endo)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol 207-353-1 464-45-9 - View substance registered dossier
AGC Chemicals Europe, Ltd World Trade Centre Zuidplein 80 1077VX Amsterdam Netherlands - - (1Z)-1-chloro-2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene 813-937-2 111512-60-8 - View substance registered dossier
AGC Chemicals Europe, Ltd World Trade Centre Zuidplein 80 1077VX Amsterdam Netherlands - - (1Z)-1-chloro-2,3,3-trifluoroprop-1-ene 824-458-3 1263679-68-0 - View substance registered dossier
Pliva Hrvatska doo Prilaz baruna Filipovića 25 10000 Zagreb Croatia Croatia Active (1Z,3R,4R,5S,6R,9R,10S,11S,12R,13R,15R)-10-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl--L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-6-ethyl-4,5-dihydroxy-3,5,9,11,13,15-hexamethyl-12-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)--D-xylo-hexopyranosyl]oxy]- 7,16-Dioxa-2-azabicyclo[11.2.1]hexadec-1-en-8-one 619-419-0 99290-97-8 2017 View substance registered dossier
Ercros SA Avenida Diagonal 593-595 08014 Barcelona Spain Spain Active (1Z,3R,4R,5S,6R,9R,10S,11S,12R,13R,15R)-10-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl--L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-6-ethyl-4,5-dihydroxy-3,5,9,11,13,15-hexamethyl-12-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)--D-xylo-hexopyranosyl]oxy]- 7,16-Dioxa-2-azabicyclo[11.2.1]hexadec-1-en-8-one 619-419-0 99290-97-8 - View substance registered dossier
Givaudan Iberica SA Pla d'en Batlle s/n 08470 San Celoni Barcelona Spain Spain Active (1α,2β,4β,6α)-2,2,7-trimethyl-3-oxatricyclo[4.1.1.02,4]octane 250-938-1 32162-27-9 2013; 2014 View substance registered dossier
Nitrochemie Aschau GmbH Liebigstrasse 17 84544 Aschau am Inn Germany Germany Active (1α,2β,4β,6α)-2,2,7-trimethyl-3-oxatricyclo[4.1.1.02,4]octane 250-938-1 32162-27-9 - View substance registered dossier
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Active (1α,2β,4β,6α)-2,2,7-trimethyl-3-oxatricyclo[4.1.1.02,4]octane 250-938-1 32162-27-9 - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain - - (1α,2β,5α)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane 229-978-9 6876-13-7 - View substance registered dossier
- - - - (1α5α6α)-6-nitro-3-benzyl-3-azabicyclo[3,1,0]hexane methanesulfonate salt 426-740-8 - - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active (1’R, 2R)-2-(1’, 2’-Dihydroxyethyl)-6-fluorochromane 608-459-4 303176-45-6 - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active (1’S, 2R)-2-(1’, 2’-Dihydroxyethyl)-6-fluorochromane 608-458-9 303176-43-4 - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active (2'R)-2'-deoxy-2'-fluoro-2'-methyluridine 810-481-6 863329-66-2 - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active (2,2'-(3,3'-dioxidobiphenyl-4,4'-diyldiazo)bis(6-(4-(3-(diethylamino)propylamino)-6-(3-(diethylammonio)propylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-sulfonato-1-naphtholato))dicopper(II) acetate lactate 407-240-9 159604-94-1 2016 View substance registered dossier
Archroma UK, Ltd 1 Bartholomew Lane EC2N 2AX London United Kingdom United Kingdom Active (2,2'-(3,3'-dioxidobiphenyl-4,4'-diyldiazo)bis(6-(4-(3-(diethylamino)propylamino)-6-(3-(diethylammonio)propylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-sulfonato-1-naphtholato))dicopper(II) acetate lactate 407-240-9 159604-94-1 2014; 2016 View substance registered dossier
Archroma Italy, S.r.l. Via Manzoni 37 20030 Palazzolo Milanese Italy Italy Cease Manufacture (2,2'-(3,3'-dioxidobiphenyl-4,4'-diyldiazo)bis(6-(4-(3-(diethylamino)propylamino)-6-(3-(diethylammonio)propylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-sulfonato-1-naphtholato))dicopper(II) acetate lactate 407-240-9 159604-94-1 2017 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Dutch competent national authority. - - Active (2,2'-(3,3'-dioxidobiphenyl-4,4'-diyldiazo)bis(6-(4-(3-(diethylamino)propylamino)-6-(3-(diethylammonio)propylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-sulfonato-1-naphtholato))dicopper(II) acetate lactate 407-240-9 159604-94-1 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant French competent national authority. - - Active (2,2'-(3,3'-dioxidobiphenyl-4,4'-diyldiazo)bis(6-(4-(3-(diethylamino)propylamino)-6-(3-(diethylammonio)propylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-sulfonato-1-naphtholato))dicopper(II) acetate lactate 407-240-9 159604-94-1 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Belgian competent national authority. - - Active (2,2'-(3,3'-dioxidobiphenyl-4,4'-diyldiazo)bis(6-(4-(3-(diethylamino)propylamino)-6-(3-(diethylammonio)propylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-sulfonato-1-naphtholato))dicopper(II) acetate lactate 407-240-9 159604-94-1 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Norwegian competent national authority. - - Active (2,2'-(3,3'-dioxidobiphenyl-4,4'-diyldiazo)bis(6-(4-(3-(diethylamino)propylamino)-6-(3-(diethylammonio)propylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-sulfonato-1-naphtholato))dicopper(II) acetate lactate 407-240-9 159604-94-1 - View substance registered dossier
Archroma UK, Ltd - OR 1 Bartholomew Lane EC2N 2AX London United Kingdom United Kingdom Active (2,2'-(3,3'-dioxidobiphenyl-4,4'-diyldiazo)bis(6-(4-(3-(diethylamino)propylamino)-6-(3-(diethylammonio)propylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-sulfonato-1-naphtholato))dicopper(II) acetate lactate 407-240-9 159604-94-1 - View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active (2,2'-(3,3'-dioxidobiphenyl-4,4'-diyldiazo)bis(6-(4-(3-(diethylamino)propylamino)-6-(3-(diethylammonio)propylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-sulfonato-1-naphtholato))dicopper(II) acetate lactate 407-240-9 159604-94-1 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Swedish competent national authority. - - Active (2,2'-(3,3'-dioxidobiphenyl-4,4'-diyldiazo)bis(6-(4-(3-(diethylamino)propylamino)-6-(3-(diethylammonio)propylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-sulfonato-1-naphtholato))dicopper(II) acetate lactate 407-240-9 159604-94-1 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - (2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoroheptyl)oxirane 254-004-4 38565-52-5 - View substance registered dossier
MAFLON S.P.A. Via don Ravizza, SNC 24060 Castelli Calepio Bergamo Italy Italy Active (2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoroheptyl)oxirane 254-004-4 38565-52-5 - View substance registered dossier
Productos Esteve Internacional, S.A Avd. Verge Montserrat, 12. 08024 Barcelona Barcelona Spain Spain Cease Manufacture (2,2,8-trimethyl-4H-[1,3]dioxino[4,5-c]pyridin-5-yl)methanol hydrochloride 700-391-4 6953-28-2 2017 View substance registered dossier
CU Chemie Uetikon GmbH Raiffeisenstrasse 4 77933 Lahr Baden-Württemberg Germany Germany Active (2,2-diethoxyethyl)dimethylamine 222-800-0 3616-56-6 - View substance registered dossier
Chemsafe Via Ribes 5 10010 Colleretto Giacosa (TO) Italy Italy Active (2,2-diethoxyethyl)dimethylamine 222-800-0 3616-56-6 - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active (2,2-dimethoxyethoxy)benzene 267-496-0 67874-68-4 - View substance registered dossier
ERM_GmbH_OR14_GUK Siemenstrasse 9. 63263 Neu Isenburg Hessen Germany Germany Active (2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl methacrylate 230-408-6 7098-80-8 - View substance registered dossier
Syngenta Ltd Jealott’s Hill International Research Centre RG42 6EY Bracknell Berkshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid (2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylphenyl)methanol 453-520-9 - 2021 View substance registered dossier
Gedeon Richter Plc. Gyomroi ut 19-21 1103 Budapest Hungary Hungary Active (2,3-dichlorophenyl)oxoacetonitrile 278-747-9 77668-42-9 - View substance registered dossier
Shin-Etsu Silicones Europe BV - Importer Bolderweg 32 1332 AV Almere Netherlands Netherlands Active (2,3-dimethylbut-2-yl)-trimethoxysilane 439-360-2 142877-45-0 2013 View substance registered dossier
FujiFilm Manufacturing Europe BV Oudenstaart 1 5047 TK Tilburg Netherlands Netherlands Active (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tri-2,1-ethanediyl triacrylate 254-843-6 40220-08-4 - View substance registered dossier
ARKEMA PHOTOCURES 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes France France Active (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tri-2,1-ethanediyl triacrylate 254-843-6 40220-08-4 - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tri-2,1-ethanediyl triacrylate 254-843-6 40220-08-4 - View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tri-2,1-ethanediyl triacrylate 254-843-6 40220-08-4 2019; 2020 View substance registered dossier
ARKEMA PHOTOCURES2 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes France France Active (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tri-2,1-ethanediyl triacrylate 254-843-6 40220-08-4 - View substance registered dossier
Bruno Bock Chemische Fabrik GmbH & Co. KG Eichholzer Straße 23 21436 Marschacht Lower Saxony Germany - - (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)triethane-2,1-diyl tris(3-mercaptopropionate) 252-907-8 36196-44-8 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant German competent national authority. - - Active (2,4,6-trioxo-2H,4H,6H-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethylene tri(acetoacetate) 403-570-2 - - View substance registered dossier
Covestro Deutschland AG Kaiser-Wilhelm-Allee 60 51373 Leverkusen Germany Germany Active (2,4,6-trioxotriazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tris(hexamethylene) isocyanate 223-242-0 3779-63-3 2016 View substance registered dossier
- - - - (2,4-diaminopteridin-6-yl)methanol hydrobromide 430-620-0 76145-91-0 - View substance registered dossier
Flavine Europe GmbH Wehrlestrasse 12 81679 Munich Germany Germany Active (2,4-diaminopteridin-6-yl)methanol monohydrochloride 700-274-8 73978-41-3 - View substance registered dossier
Chemische Fabrik Berg GmbH Mainthalstrasse 3 06749 Bitterfeld-Wolfen Germany Germany Active (2,4-diaminopteridin-6-yl)methanol monohydrochloride 700-274-8 73978-41-3 2008; 2010; 2014 View substance registered dossier
Nordmann, Rassmann GmbH Kajen 2 20459 Hamburg Germany Germany Active (2,4-diaminopteridin-6-yl)methanol monohydrochloride 700-274-8 73978-41-3 - View substance registered dossier
Fermion Oy Koivu-Mankkaan tie 6 A FI-02101 Espoo Finland Finland Active (2,4-diaminopteridin-6-yl)methanol monohydrochloride 700-274-8 73978-41-3 - View substance registered dossier
Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen Germany Germany Active (2,4-dichlorophenyl)acetyl chloride 610-950-3 53056-20-5 - View substance registered dossier
Stewardship Chemicals 40 Długosza 67 43-188 Orzesze Poland Poland Active (2,4-Difluorophenyl)(4-Fluorophenyl)methanone 813-638-7 80512-44-3 - View substance registered dossier
Agfa-Gevaert N.V. Septestraat 27 2640 Mortsel Belgium Belgium Active (2,4-dioxo-1,3-benzoxazin-7-yl) ethyl carbonate 605-404-6 16535-55-0 - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active (2,5-dibromophenyl)acetic acid 804-900-1 203314-28-7 - View substance registered dossier
INTEROR 49, rue d'Ostende F-62100 CALAIS France France Active (2,5-dichloropentyl)ammonium chloride 263-758-3 62922-45-6 - View substance registered dossier
CU Chemie Uetikon GmbH Raiffeisenstrasse 4 77933 Lahr Baden-Württemberg Germany Germany Active (2,5-dichloropentyl)ammonium chloride 263-758-3 62922-45-6 - View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2