Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The REACH Registered substance portal was updated on 9th November 2020; the REACH registered factsheets were further updated on 21st December 2020. Details of the improvements can be found at Dissemination Platform Updates. Reprocessing the entire dataset is ongoing since 21 December 2020. ECHA is making all possible efforts to make the improvements and additional data visible with the shortest delay.
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Last updated 27 února 2021. Database contains 23117 unique substances and contains information from 96054 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
Details
''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 110-46-3 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 28-06-2019 View substance registered dossier
(+)-(S,R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2-(2-oxiranyl)-2H-1-benzopyran
606-374-7 197706-51-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 03-06-2019 View substance registered dossier
(+)-bornan-2-one
207-355-2 464-49-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 16-03-2020 View substance registered dossier
(+)-L-arginine hydrochloride
214-275-1 1119-34-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 15-12-2020 View substance registered dossier
(+)-menthol
239-387-8 15356-60-2 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 10-05-2020 View substance registered dossier
(+)-neomenthol
218-691-4 2216-52-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 29-05-2018 View substance registered dossier
(+)-tartaric acid
201-766-0 87-69-4 null Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum 29-09-2020 View substance registered dossier
(+)-trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol
944-817-9 - null Full Joint 10 - 100 tonnes per annum 03-07-2020 View substance registered dossier
(+-)-(3aRS,5aSR,9aSR,9bSR)-3a,6,6,9a-Tetramethyldodecahydronaphtho[2,1-b]furan
948-069-4 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 31-05-2018 View substance registered dossier
(+-)-2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one
607-685-0 252964-68-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 29-05-2018 View substance registered dossier
(+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol
411-580-3 107898-54-4 Active Full Joint ≥ 10 tonnes 22-08-2019 View substance registered dossier
(-)-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol
231-415-7 7540-51-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 30-05-2018 View substance registered dossier
(-)-3,7-dimethyloct-6-enyl acetate
266-767-0 67601-05-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 30-05-2018 View substance registered dossier
(-)-[R-(R*,R*)]-6-fluoro-3,4-dihydro-2-(2-oxiranyl)-2H-1-benzopyran
606-373-1 197706-50-6 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 03-06-2019 View substance registered dossier
(-)-[R-(R*,S*)]-6-fluoro-3,4-dihydro-2-(2-oxiranyl)-2H-1-benzopyran
603-315-7 129050-26-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 03-06-2019 View substance registered dossier
(-)-pin-2(10)-ene
242-060-2 18172-67-3 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 11-08-2020 View substance registered dossier
(1,1,3,3-tetramethyldisiloxane-1,3-diyl)dipropane-1,3-diyl dimethacrylate
242-419-3 18547-93-8 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 04-04-2018 View substance registered dossier
(1,2-dioxoethylene)bis(iminoethylene) bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate]
274-572-7 70331-94-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 31-12-2020 View substance registered dossier
(1-((2'-(2H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl)-2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-5-yl)methanol
601-329-8 114798-26-4 Active Full Individual ≥ 100 to < 1 000 tonnes 29-04-2013 View substance registered dossier
(1-[2-[5-METHYL-3-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOL-1-YL]ACETYL]-4-HETEROMONOCYCLECARBOTHIOAMIDE)
- - Active Full Individual ≥ 100 to < 1 000 tonnes 10-07-2017 View substance registered dossier
(1-ethoxyethoxy)cyclododecane
446-240-3 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 05-05-2020 View substance registered dossier
(1-hydroxyethane-1,1-diyl)bis(phosphonic acid), compound with 2-aminoethanol (1:[?])
814-283-0 42220-47-3 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-05-2018 View substance registered dossier
(1-hydroxyethylidene)bisphosphonic acid, potassium salt
267-956-0 67953-76-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 28-07-2020 View substance registered dossier
(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate
256-032-2 42978-66-5 Active Full Joint ≥ 1 000 tonnes 02-02-2021 View substance registered dossier
(1-METHYL-2-(1,2,2-TRIMETHYLBICYCLO(3.1.0)-HEX-3-YLMETHYL)CYCLOPROPYL)METHANOL
427-900-1 198404-98-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 12-12-2019 View substance registered dossier
(1-methylethyl)-1,1'-biphenyl
247-156-8 25640-78-2 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 26-09-2017 View substance registered dossier
(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy-3,1-propanediyl) bismethacrylate
248-607-1 27689-12-9 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 03-12-2015 View substance registered dossier
(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene tetraphenyl diphosphate
425-220-8 5945-33-5 Active Full Individual ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 13-01-2016 View substance registered dossier
(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene tetraphenyl diphosphate
425-220-8 5945-33-5 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 04-11-2014 View substance registered dossier
(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene tetraphenyl diphosphate
425-220-8 5945-33-5 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 22-10-2009 View substance registered dossier
(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene tetraphenyl diphosphate
425-220-8 5945-33-5 Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 20-11-2012 View substance registered dossier
(1-methylpropylidene)bis[tert-butyl] peroxide
237-136-7 13653-62-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 17-11-2020 View substance registered dossier
(10aS)-methyl 10a-methoxy-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxylate
607-239-5 23495-64-9 null Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum 13-06-2020 View substance registered dossier
(10E)-1-oxacycloheptadec-10-en-2-one
814-308-5 63286-42-0 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 18-04-2019 View substance registered dossier
(10R)-10-hydroxyoctadecanoic acid
813-180-8 5856-32-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 25-04-2017 View substance registered dossier
(17alpha)-3-ethoxy-19-norpregna-3,5-dien-20-yn-17-ol
619-217-2 96487-85-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 29-05-2018 View substance registered dossier
(1E)-1-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-ene
700-486-0 102687-65-0 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 27-02-2020 View substance registered dossier
(1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(4-chlorophenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol
700-591-1 82203-23-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 06-12-2018 View substance registered dossier
(1R)-1-isopropyl-4-methyl-cyclohex-3-en-1-ol
943-985-0 20126-76-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 09-07-2018 View substance registered dossier
(1R)-2-(benzylamino)-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol
600-381-9 1030385-16-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 29-05-2018 View substance registered dossier
(1R)-2-{[2-(4-aminophenyl)ethyl]amino}-1-phenylethanol hydrochloride
700-425-8 521284-22-0 Active Full Joint Tonnage data confidential 30-03-2016 View substance registered dossier
(1R)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-ethanol
252-744-2 35836-73-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 11-05-2018 View substance registered dossier
(1R,2R)-1,3-Dihydroxy-1-(4-nitrophenyl)propyl-2-ammonium (1R, 5S)-5-(dimethylphenylsilyl)-2-(hydroxymethyl)cyclopent-2-ene-1-carboxylate
445-910-2 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 14-10-2016 View substance registered dossier
(1R,2R,4S)- 1,3,3-trimethylbicyclo(2.2.1)heptan-2-ol
606-948-7 2217-02-9 null Full Joint 10 - 100 tonnes per annum 25-07-2020 View substance registered dossier
(1R,2R,4S)-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl acetate
807-751-0 4057-31-2 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 07-05-2018 View substance registered dossier
(1R,2S,10R,11S,15S)-2,15-dimethyl-4-(morpholin-4-yl)-13-(pyrrolidin-1-yl)tetracyclo[8.7.0.0²,⁷.0¹¹,¹⁵]heptadecane-5,14-diol
601-595-5 119302-20-4 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 09-07-2015 View substance registered dossier
(1R,2S,2'S,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo (2.2.1)heptane-2-spiro-4'-(2'-isopropyl-1',3'-dioxane)
443-460-1 - Active Full Joint ≥ 1 tonnes 05-07-2012 View substance registered dossier
(1R,2S,3S,4R)-3-((2-chloro-5-fluoropyrimidin-4-yl)amino)bicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid
821-184-6 1777721-60-4 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 28-02-2019 View substance registered dossier
(1R,2S,3S,4R)-3-((5-fluoro-2-(5-fluoro-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)pyrimidin-4-yl)amino)bicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid
821-185-1 1777721-63-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 28-02-2019 View substance registered dossier
(1R,2S,5R)-2-isopropyl-N-(4-methoxyphenyl)-5-methylcyclohexanecarboxamide
700-232-9 68489-09-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 25-05-2016 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
BELGO-PRISM 14 chemin du fundus 7822 Ghislenghien Belgium Belgium Active ''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 110-46-3 - View substance registered dossier
BENECHIM René Magritte 163 7860 Lessines Belgium Belgium Active ''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 110-46-3 - View substance registered dossier
PARCEL WORLD DISTRIBUTION 9 rue de la chapelles 8017 strassen Luxembourg Luxembourg Active ''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 110-46-3 2019 View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active (+)-(S,R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2-(2-oxiranyl)-2H-1-benzopyran 606-374-7 197706-51-7 2019 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (+)-bornan-2-one 207-355-2 464-49-3 2018; 2020 View substance registered dossier
Frey + Lau GmbH Immenhacken 12 DE-24558 Henstedt-Ulzburg Germany Germany Active (+)-bornan-2-one 207-355-2 464-49-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (+)-bornan-2-one 207-355-2 464-49-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (+)-bornan-2-one 207-355-2 464-49-3 - View substance registered dossier
Sigma-Aldrich Company Limited The Old Brickyard, New Road SP8 4XT Gillingham United Kingdom United Kingdom No longer Valid (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 2021 View substance registered dossier
N.V. Ajinomoto OmniChem S.A. Cooppallaan 91 9230 Wetteren Oost-Vlaanderen Belgium Belgium Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
Daesang Europe B.V. Van Heuven Goedhartlaan 935 1181 Amstelveen Netherlands Netherlands Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
Sigma-Aldrich Ireland Ltd Vale Road . Arklow Co. Wicklow Ireland Ireland Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
Life Technologies Europe BV Kwartsweg 2 2665 NN Bleiswijk Netherlands Netherlands Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
SAFC Biosciences Limited Smeaton Road, West Potway SP10 3LF Andover United Kingdom United Kingdom No longer Valid (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 2021 View substance registered dossier
AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sowińskiego 11 44-101 Gliwice Silesia Poland Poland Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 2020 View substance registered dossier
Ajinomoto OmniChem (OR) Cooppallaan 91 9230 Wetteren Belgium Belgium Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
Kyowa Hakko Europe GmbH Am Wehrhahn 50 40211 Düsseldorf Germany Germany Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 2017 View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 2020 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany - - (+)-menthol 239-387-8 15356-60-2 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active (+)-neomenthol 218-691-4 2216-52-6 - View substance registered dossier
Distillerie BONOLLO SpA Via Mosca 5 41043 Formigine Modena Italy - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
Caviro Extra SpA con SU Via Convertite 8 48018 Faenza Ravenna Italy - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
Penetron Hellas S.A. 50 Thrakomakedonon Av. 13679 Acharnes Attiki Greece - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
Reach Only Representative Ltd (genbes) Booths Park 1 Chelford Road WA16 8GS Knutsford Cheshire United Kingdom - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
Comercial Quimica Sarasa S.L. Ctra. Estremera km 2.5 28597 Fuentiduena de Tajo Madrid Spain - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
INOSUD SAS vessane 30360 CRUVIERS-LASCOURS France - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
Distillerie Mazzari Spa Via giardino, 6 48020 S.Agata sul Santerno (RA) Italy - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
SAS Tartric-Med 431, rue Philippe Lamour Distillerie des Costières 30600 Vauvert France - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
WeylChem Lamotte S.A.S Rue du Flottage B.P. 1 60350 Trosly Breuil France - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
Alvinesa Natural Ingredients, S.A Ctra. Valdepeñas, Km. 4, 85 Apdo. de Correos, 16 13250 Daimiel Ciudad Real Spain - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH CHBB Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Baden-Württemberg Germany - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
GIOVANNI RANDI SPA Via Spallanzani 7 48018 Faenza Emilia Romagna Italy - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
IVICT Europe GmbH Kennedydamm 19 40476 Düsseldorf Germany - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77, Dublin, Ireland D02 HW77 Dublin Ireland - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
PAHI SL Av Marid 66 08028 Barcelona Catalonia Spain - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
Industria Chimica Valenzana S.p.A. Via Desman, 428 35010 Borgoricco Italy - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
PRODUCTOS CAPILARES L'OREAL S.A. Calle Lopez Bravo n°78 Poligono Industrial Villalonquéjar 09001 BURGOS Spain - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
VILLAPANA SPA Via Pana 238-244 48018 Faenza Emilia Romagna Italy - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
RFI Food Ingredients Handelsgesellschaft mbH Kennedydamm 24 40476 Duesseldorf NRW Germany - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
[Confidential] [Confidential] - - (+)-trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 944-817-9 - - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France - - (+)-trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 944-817-9 - - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (+-)-(3aRS,5aSR,9aSR,9bSR)-3a,6,6,9a-Tetramethyldodecahydronaphtho[2,1-b]furan 948-069-4 - - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active (+-)-2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one 607-685-0 252964-68-4 - View substance registered dossier
International Flavors & Fragrances I.F.F. (Nederland) B.V. Liebergerweg 72-98 1221 JT Hilversum Netherlands Netherlands Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 2011; 2015 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited (Hangzhou Grascent Co., Ltd.) Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 2009; 2012; 2013 View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 2015 View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 2011; 2013; 2017; 2018 View substance registered dossier
[Confidential] - - - (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 - View substance registered dossier
Associate Allied Chemicals Europe ZI DES BOIS DE GRASSE 37 AVENUE LOUISON BOBET 06130 Grasse France France Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 - View substance registered dossier
IFF NL 1 Liebergerweg 72-98 1221 JT Hilversum Netherlands Netherlands Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 - View substance registered dossier
TAKASAGO TEPL-OR(1) 12 rue Torricelli 75017 Paris France France Active (-)-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol 231-415-7 7540-51-4 - View substance registered dossier
TAKASAGO TEPL-OR(1) 12 rue Torricelli 75017 Paris France France Active (-)-3,7-dimethyloct-6-enyl acetate 266-767-0 67601-05-2 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active (-)-[R-(R*,R*)]-6-fluoro-3,4-dihydro-2-(2-oxiranyl)-2H-1-benzopyran 606-373-1 197706-50-6 2019 View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active (-)-[R-(R*,S*)]-6-fluoro-3,4-dihydro-2-(2-oxiranyl)-2H-1-benzopyran 603-315-7 129050-26-6 2019 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 Dublin Ireland Ireland Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2019 View substance registered dossier
INDUKERN, S.A. Alta Ribagorza, 6-8 08820 El Prat de Llobregat Barcelona Spain Spain Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
Kraton Chemical AB OR1 Massvagen 15 P.O. Box 66 SE-820 22 Sandarne Sweden Sweden Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2016 View substance registered dossier
Moellhausen spa Viale delle industrie 95 20040 Cambiago Italy Italy Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
Destilerías Muñoz Gálvez, S.A. Avda. Ciudad de Almería, 162 E30010 Murcia Murcia Spain Spain Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2012; 2013; 2015 View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2017 View substance registered dossier
Frey + Lau GmbH Immenhacken 12 DE-24558 Henstedt-Ulzburg Germany Germany Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
LURESA RESINAS S.L. Paseo de la Castellana 153, 8ºB 28046 MADRID Spain Spain Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
DRT OR FOR PINOVA 30 rue Gambetta BP 206 40105 Dax France France Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
Sociedad de resinas naturales S.L Polígono de villa y tierra, nave 26, 40200 Cuéllar (Segovia) Castilla y León Spain Spain Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
Misitano & Stracuzzi S.p.A. Via Ghibellina, 64 98122 Messina Italy Italy Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2018 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2020 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP (Guangdong Pine Forest Perfume Ltd.) Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2014; 2016 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2014; 2016 View substance registered dossier
EcoGreen Fine Chemicals B.V. Lichtenauerlaan 102-120 3062ME Rotterdam Netherlands Netherlands Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2011; 2019 View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
TAKASAGO TICSA-Producer/Importer Avenida de Mazarrón, 49 30120 El Palmar Murcia Spain Spain Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2020 View substance registered dossier
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2010; 2013; 2014; 2015 View substance registered dossier
DESTILACIONES BORDAS CHINCHURRETA, S.A. C/ Acueducto, 4-6 Pol. Ind. Ctra la Isla 41703 Dos Hermanas (Sevilla) Spain Spain Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2015; 2017 View substance registered dossier
Shin-Etsu Silicones Europe BV Bolderweg 32 1332 AV Almere Netherlands Netherlands Active (1,1,3,3-tetramethyldisiloxane-1,3-diyl)dipropane-1,3-diyl dimethacrylate 242-419-3 18547-93-8 - View substance registered dossier
Basell Polyolefine Gmbh Bruhler strasse 60 D-50389 Wesseling Germany Germany Active (1,2-dioxoethylene)bis(iminoethylene) bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] 274-572-7 70331-94-1 2020 View substance registered dossier
Rianlon GmbH Charlottenstr. 75 40210 Duesseldorf Germany Germany Active (1,2-dioxoethylene)bis(iminoethylene) bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] 274-572-7 70331-94-1 2018 View substance registered dossier
SI Group DEAB (Imp) Teplitzer Strasse 84478 Waldkraiburg Germany Germany Active (1,2-dioxoethylene)bis(iminoethylene) bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] 274-572-7 70331-94-1 2018 View substance registered dossier
Fareva La Vallée 928 avenue Lavoisier ZI de Blavozy 43700 Saint Germain Laprade Auvergne France France Active (1-((2'-(2H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl)-2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-5-yl)methanol 601-329-8 114798-26-4 - View substance registered dossier
DuPont Solutions (France) SAS Equinoxe 2 1bis avenue du 8 Mai 1945 78280 Guyancour France France Active (1-[2-[5-METHYL-3-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOL-1-YL]ACETYL]-4-HETEROMONOCYCLECARBOTHIOAMIDE) - - - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 2 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (1-ethoxyethoxy)cyclododecane 446-240-3 - 2020 View substance registered dossier
BASF Personal Care and Nutrition GmbH Henkelstr. 67 40589 Düsseldorf Germany Germany Active (1-hydroxyethane-1,1-diyl)bis(phosphonic acid), compound with 2-aminoethanol (1:[?]) 814-283-0 42220-47-3 - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active (1-hydroxyethylidene)bisphosphonic acid, potassium salt 267-956-0 67953-76-8 - View substance registered dossier
Italmatch Chemicals SpA - OR 2 Via Magazzini del Cotone 17 – modulo 4 16128 genova Italy Italy Active (1-hydroxyethylidene)bisphosphonic acid, potassium salt 267-956-0 67953-76-8 2020 View substance registered dossier
Italmatch Chemicals SpA - OR 1 Via Magazzini del Cotone 17 – modulo 4 16128 genova Italy Italy Active (1-hydroxyethylidene)bisphosphonic acid, potassium salt 267-956-0 67953-76-8 2010; 2011; 2018 View substance registered dossier
ZSCHIMMER & SCHWARZ MOHSDORF GmbH & Co KG Chemnitztalstraße 1 09217 BURGSTÄDT Germany Germany Active (1-hydroxyethylidene)bisphosphonic acid, potassium salt 267-956-0 67953-76-8 - View substance registered dossier
Airedale Chemical Company Ltd Skipton Road Cross Hills BD20 7BX Keighley West Yorkshire United Kingdom United Kingdom Active (1-hydroxyethylidene)bisphosphonic acid, potassium salt 267-956-0 67953-76-8 - View substance registered dossier
SYNTHRON 6 rue Barbès B. P. 177 92305 LEVALLOIS-PERRET France France Active (1-hydroxyethylidene)bisphosphonic acid, potassium salt 267-956-0 67953-76-8 - View substance registered dossier
QUIMOPROX S. L. Poligono Industrial Can Magre C/Charles Bohïgas, Nave 80 08187 SANTA EULALIA DE RONCANA (Barcelona) Spain Spain Active (1-hydroxyethylidene)bisphosphonic acid, potassium salt 267-956-0 67953-76-8 - View substance registered dossier
Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH Hugenottenallee 173-175 D-63263 Neu-Isenburg Hesse Germany Germany Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 - View substance registered dossier
DSM Resins BV Ceintuurbaan 5 8022 AW Zwolle Netherlands Netherlands Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 2021 View substance registered dossier
Luxcontrol S.A. (OR52) 1, Avenue des Terres Rouges 4331 Esch-sur-Alzette Luxembourg Luxembourg Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 - View substance registered dossier
Miwon Europe GmbH Zeppelinstraße 26 D-47638 Straelen Germany Germany Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 2016 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED (Jiangsu Sanmu Group Co., ltd.) Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 2012 View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 2016; 2019; 2020 View substance registered dossier
BASF Health and Care Products France S.A.S. 49, Avenue Georges Pompidou 92593 Levallois-Perret Cedex France France Cease Manufacture (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 2020 View substance registered dossier
Du Pont (U.K.) Limited London Road 4th Floor, Kings Court SG1 2NG Stevenage Hertfordshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 2021 View substance registered dossier
Allnex Belgium NV/SA OR1 Anderlechtstraat 33 1620 Drogenbos Belgium Belgium Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 2019 View substance registered dossier
IGM Resins B.V. Gompenstraat 49 5145 RA Waalwijk Netherlands Netherlands Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 - View substance registered dossier
Allnex Belgium NV/SA Anderlechtstraat 33 1620 Drogenbos Belgium Belgium Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 2016; 2019 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 2010; 2016; 2020 View substance registered dossier
Allnex Belgium NV/SA OR2 Anderlechtstraat 33 1620 Drogenbos Belgium Belgium Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 2016; 2019 View substance registered dossier
DSM Coating Resins B.V. Ceintuurbaan 5 8022 AW Zwolle Netherlands Netherlands Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 2019 View substance registered dossier
ARKEMA PHOTOCURES2 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes France France Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 - View substance registered dossier
ARKEMA PHOTOCURES 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes France France Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 2019; 2020 View substance registered dossier
CRCP GmbH Am Römerhof 51 60486 Frankfurt am Main Germany Germany Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 - View substance registered dossier
IFF NL 1 Liebergerweg 72-98 1221 JT Hilversum Netherlands Netherlands Active (1-METHYL-2-(1,2,2-TRIMETHYLBICYCLO(3.1.0)-HEX-3-YLMETHYL)CYCLOPROPYL)METHANOL 427-900-1 198404-98-7 - View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR1 55, Rue de la voie des Bans CS500024 95102 Argenteuil Cedex France France Active (1-METHYL-2-(1,2,2-TRIMETHYLBICYCLO(3.1.0)-HEX-3-YLMETHYL)CYCLOPROPYL)METHANOL 427-900-1 198404-98-7 2019 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active (1-METHYL-2-(1,2,2-TRIMETHYLBICYCLO(3.1.0)-HEX-3-YLMETHYL)CYCLOPROPYL)METHANOL 427-900-1 198404-98-7 - View substance registered dossier
Rain Carbon Germany GmbH Kekulestr. 30 44579 Castrop-Rauxel Germany Germany Active (1-methylethyl)-1,1'-biphenyl 247-156-8 25640-78-2 2016; 2017 View substance registered dossier
3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-Strasse 1 41453 Neuss Germany Germany Active (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy-3,1-propanediyl) bismethacrylate 248-607-1 27689-12-9 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active (1-methylethylidene)di-4,1-phenylene tetraphenyl diphosphate 425-220-8 5945-33-5 2013; 2015; 2016 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (1-methylethylidene)di-4,1-phenylene tetraphenyl diphosphate 425-220-8 5945-33-5 2012; 2014 View substance registered dossier
Shekoy Chemicals Europe B.V. Kromme Spieringweg 431 2141AH Vijfhuizen. Netherlands Netherlands Active (1-methylethylidene)di-4,1-phenylene tetraphenyl diphosphate 425-220-8 5945-33-5 2010; 2012; 2014 View substance registered dossier
Shekoy Chemicals Europe B.V. Kromme Spieringweg 431 2141 AH Vijfhuizen Netherlands Netherlands Active (1-methylethylidene)di-4,1-phenylene tetraphenyl diphosphate 425-220-8 5945-33-5 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture (1-methylethylidene)di-4,1-phenylene tetraphenyl diphosphate 425-220-8 5945-33-5 2014 View substance registered dossier
ARKEMA Gmbh Tersteegenstrasse 28 40401 Düsseldorf Germany Germany Active (1-methylpropylidene)bis[tert-butyl] peroxide 237-136-7 13653-62-8 2020 View substance registered dossier
OLON Spa Strada Rivoltana Km 6/7 20053 RODANO Milano Italy - - (10aS)-methyl 10a-methoxy-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxylate 607-239-5 23495-64-9 - View substance registered dossier
International Flavors & Fragrances I.F.F. (Nederland) B.V. Liebergerweg 72-98 1221 JT Hilversum Netherlands Netherlands Active (10E)-1-oxacycloheptadec-10-en-2-one 814-308-5 63286-42-0 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 5 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (10E)-1-oxacycloheptadec-10-en-2-one 814-308-5 63286-42-0 2019 View substance registered dossier
IFF NL 1 Liebergerweg 72-98 1221 JT Hilversum Netherlands Netherlands Active (10E)-1-oxacycloheptadec-10-en-2-one 814-308-5 63286-42-0 - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active (10E)-1-oxacycloheptadec-10-en-2-one 814-308-5 63286-42-0 - View substance registered dossier
SONEAS Chemicals Ltd. Banyaleg Str. 47-59. H-1225 Budapest Hungary Hungary Active (10R)-10-hydroxyoctadecanoic acid 813-180-8 5856-32-6 - View substance registered dossier
Aspen Oss BV Kloosterstraat 6 5349 AB Oss Netherlands Netherlands Active (17alpha)-3-ethoxy-19-norpregna-3,5-dien-20-yn-17-ol 619-217-2 96487-85-3 - View substance registered dossier
Honeywell Belgium NV OR-1000 Gaston Geenslaan 14 - 2nd Floor Arenberg Wetenschapspark B-3001 Heverlee Belgium Belgium Active (1E)-1-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-ene 700-486-0 102687-65-0 2013; 2014; 2015; 2016 View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active (1E)-1-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-ene 700-486-0 102687-65-0 2017 View substance registered dossier
Honeywell Fluorine Products Europe BV Stationsplein Zuid-West 961 1117 CE Schiphol-Oost Netherlands Netherlands Active (1E)-1-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-ene 700-486-0 102687-65-0 2016; 2020 View substance registered dossier
TRIGON Chemie GmbH Breitwiesenstr. 1 36381 Schluechtern Germany Germany Active (1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(4-chlorophenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol 700-591-1 82203-23-4 - View substance registered dossier
Chemservice GmbH - (X88M) Herrnsheimer Hauptstrasse 1b 67550 Worms Germany Germany Active (1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(4-chlorophenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol 700-591-1 82203-23-4 2018 View substance registered dossier
ERNESTO VENTOS, S.A. Carretera Reial 120B 08960 Sant Just Desvern Spain Spain Active (1R)-1-isopropyl-4-methyl-cyclohex-3-en-1-ol 943-985-0 20126-76-5 - View substance registered dossier
Destilerías Muñoz Gálvez, S.A. Avda. Ciudad de Almería, 162 E30010 Murcia Murcia Spain Spain Active (1R)-1-isopropyl-4-methyl-cyclohex-3-en-1-ol 943-985-0 20126-76-5 - View substance registered dossier
TAKASAGO TICSA-Producer/Importer Avenida de Mazarrón, 49 30120 El Palmar Murcia Spain Spain Active (1R)-1-isopropyl-4-methyl-cyclohex-3-en-1-ol 943-985-0 20126-76-5 - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active (1R)-1-isopropyl-4-methyl-cyclohex-3-en-1-ol 943-985-0 20126-76-5 - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active (1R)-2-(benzylamino)-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol 600-381-9 1030385-16-0 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active (1R)-2-(benzylamino)-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol 600-381-9 1030385-16-0 2018 View substance registered dossier
[Confidential] - - - (1R)-2-{[2-(4-aminophenyl)ethyl]amino}-1-phenylethanol hydrochloride 700-425-8 521284-22-0 - View substance registered dossier
TAKASAGO TICSA-Producer/Importer Avenida de Mazarrón, 49 30120 El Palmar Murcia Spain Spain Active (1R)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-ethanol 252-744-2 35836-73-8 2018 View substance registered dossier
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Active (1R)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-ethanol 252-744-2 35836-73-8 2017 View substance registered dossier
Swords Laboratories Cruiserath Road Mulhuddart D15H6EF Dublin 15 Co Dublin Ireland Ireland Active (1R,2R)-1,3-Dihydroxy-1-(4-nitrophenyl)propyl-2-ammonium (1R, 5S)-5-(dimethylphenylsilyl)-2-(hydroxymethyl)cyclopent-2-ene-1-carboxylate 445-910-2 - 2010; 2012; 2014; 2016 View substance registered dossier
Hovione FarmaCiencia SA Sete Casas 2674-506 Loures Portugal Portugal Active (1R,2R)-1,3-Dihydroxy-1-(4-nitrophenyl)propyl-2-ammonium (1R, 5S)-5-(dimethylphenylsilyl)-2-(hydroxymethyl)cyclopent-2-ene-1-carboxylate 445-910-2 - 2010; 2011; 2012; 2014 View substance registered dossier
DESTILACIONES BORDAS CHINCHURRETA, S.A. C/ Acueducto, 4-6 Pol. Ind. Ctra la Isla 41703 Dos Hermanas (Sevilla) Spain - - (1R,2R,4S)- 1,3,3-trimethylbicyclo(2.2.1)heptan-2-ol 606-948-7 2217-02-9 - View substance registered dossier
ERNESTO VENTOS, S.A. Carretera Reial 120B 08960 Sant Just Desvern Spain - - (1R,2R,4S)- 1,3,3-trimethylbicyclo(2.2.1)heptan-2-ol 606-948-7 2217-02-9 - View substance registered dossier
LLUCH ESSENCE, S.L. Lo Gaiter, 160 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT CATALUÑA Spain - - (1R,2R,4S)- 1,3,3-trimethylbicyclo(2.2.1)heptan-2-ol 606-948-7 2217-02-9 - View substance registered dossier
Destilerías Muñoz Gálvez, S.A. Avda. Ciudad de Almería, 162 E30010 Murcia Murcia Spain - - (1R,2R,4S)- 1,3,3-trimethylbicyclo(2.2.1)heptan-2-ol 606-948-7 2217-02-9 - View substance registered dossier
TAKASAGO TICSA-Producer/Importer Avenida de Mazarrón, 49 30120 El Palmar Murcia Spain - - (1R,2R,4S)- 1,3,3-trimethylbicyclo(2.2.1)heptan-2-ol 606-948-7 2217-02-9 - View substance registered dossier
DESTILACIONES BORDAS CHINCHURRETA, S.A. C/ Acueducto, 4-6 Pol. Ind. Ctra la Isla 41703 Dos Hermanas (Sevilla) Spain Spain Active (1R,2R,4S)-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl acetate 807-751-0 4057-31-2 - View substance registered dossier
Destilerías Muñoz Gálvez, S.A. Avda. Ciudad de Almería, 162 E30010 Murcia Murcia Spain Spain Active (1R,2R,4S)-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl acetate 807-751-0 4057-31-2 - View substance registered dossier
Aspen Oss BV Kloosterstraat 6 5349 AB Oss Netherlands Netherlands Active (1R,2S,10R,11S,15S)-2,15-dimethyl-4-(morpholin-4-yl)-13-(pyrrolidin-1-yl)tetracyclo[8.7.0.0²,⁷.0¹¹,¹⁵]heptadecane-5,14-diol 601-595-5 119302-20-4 - View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR1 55, Rue de la voie des Bans CS500024 95102 Argenteuil Cedex France France Active (1R,2S,2'S,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo (2.2.1)heptane-2-spiro-4'-(2'-isopropyl-1',3'-dioxane) 443-460-1 - 2012 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - Active (1R,2S,2'S,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo (2.2.1)heptane-2-spiro-4'-(2'-isopropyl-1',3'-dioxane) 443-460-1 - - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active (1R,2S,3S,4R)-3-((2-chloro-5-fluoropyrimidin-4-yl)amino)bicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid 821-184-6 1777721-60-4 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active (1R,2S,3S,4R)-3-((5-fluoro-2-(5-fluoro-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)pyrimidin-4-yl)amino)bicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid 821-185-1 1777721-63-7 - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active (1R,2S,5R)-2-isopropyl-N-(4-methoxyphenyl)-5-methylcyclohexanecarboxamide 700-232-9 68489-09-8 - View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2