Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

REACH registered substance data was upgraded on 9th November. The per substance REACH registration status is being calculated and will be made available as soon as possible.

We apologise for the inconvenience in the meantime.

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 16 ledna 2021. Database contains 23121 unique substances and contains information from 101750 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
Details
(2S)-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide
617-525-1 84057-95-4 null Intermediate Individual Intermediate Use Only 24-05-2020 View substance registered dossier
(2S)-pentan-2-ol
700-266-4 26184-62-3 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 24-07-2008 View substance registered dossier
(2S)-propane-1,2-diamine dihydrochloride
606-377-3 19777-66-3 null Intermediate Individual Intermediate Use Only 24-05-2020 View substance registered dossier
(2S)-propane-1,2-diamine dihydrochloride
606-377-3 19777-66-3 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 13-06-2020 View substance registered dossier
(2S,3aS,7aS)-Octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid
617-180-7 80875-98-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-07-2020 View substance registered dossier
(2S,3R)-3-methoxy-2-(methoxycarbonylamino)butanoic acid
800-213-6 1007881-21-1 null Intermediate Individual Intermediate Use Only 25-05-2020 View substance registered dossier
(2S,3R,4R,5R)-2,4-bis(acetyloxy)-5-methyloxolan-3-yl acetate
612-957-7 62211-93-2 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 09-07-2020 View substance registered dossier
(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-tris(benzyloxy)-2-methyl-6-(p-tolylthio)tetrahydro-2H-pyran
835-228-7 211801-54-6 null Intermediate Individual Intermediate Use Only 25-05-2020 View substance registered dossier
(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(phenylmethoxy)-6-(phenylmethoxymethyl)oxan-2-ol
667-304-9 6564-72-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 31-12-2020 View substance registered dossier
(2S,3R,4S,5S,6R)-2-(1,3-dihydroxypropan-2-yloxy)-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
824-773-6 22160-26-5 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 08-06-2018 View substance registered dossier
(2S,3S)-2,3-Bis((4-methoxybenzoyl)oxy)succinic acid
606-247-6 191605-10-4 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 12-12-2008 View substance registered dossier
(2S,3S)-2,3-Bis[(4-methylbenzoyl)oxy]butanedioic acid — methyl {(4S)-8-fluoro-2-[4-(3methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3,4-dihydroquinazolin-4yl}acetate — ethyl acetate (1:1:1)
947-432-4 - null Intermediate Joint Intermediate Use Only 08-09-2020 View substance registered dossier
(2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;2-[(3R)-piperidin-3-yl]isoindole-1,3-dione
692-713-4 886588-62-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 20-12-2019 View substance registered dossier
(2S,3S)-2-benzhydryl-N-[(5-tert-butyl-2-methoxy-phenyl)methyl]quinuclidin-3-amine
831-973-7 147116-67-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 15-08-2019 View substance registered dossier
(2S,3S)-3-(2-ethoxyphenoxy)-2-hydroxy-3-phenylpropylammonium methanesulfonate; reaction mass of: (2R,3R)-3-(2-ethoxyphenoxy)-2-hydroxy-3-phenylpropylammonium methanesulfonate
425-530-3 98769-75-6 null NONS Individual Tonnage Data Confidential 30-03-2020 View substance registered dossier
(2S,3S)-3-(ethoxycarbonyl)bicyclo[2.2.2]octan-2-aminium chloride
812-619-0 1626394-43-1 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 18-12-2018 View substance registered dossier
(2S,3S)-3-amino-N-cyclopropyl-2-hydroxyhexanamide hydrochloride
478-270-8 - Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 05-11-2012 View substance registered dossier
(2S,3S)-3-amino-N-cyclopropyl-2-hydroxyhexanamide hydrochloride
478-270-8 - Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 19-10-2012 View substance registered dossier
(2S,3S)-3-amino-N-cyclopropyl-2-hydroxyhexanamide hydrochloride
478-270-8 - Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 04-09-2012 View substance registered dossier
(2S,3S,3aR,9aS)-3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-7-methyl-2,3,3a,9a-tertryhydro-6H-furo[2’,3’:4,5][1,3]oxazolo [3,2-a]pyrimidin-6-one
700-330-1 433733-92-7 Active Full Individual ≥ 0 to < 10 tonnes 16-04-2019 View substance registered dossier
(2S,3S,4R)-2-aminooctadecane-1,3,4-triol
439-210-6 554-62-1 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 01-12-2020 View substance registered dossier
(2S,3S,4R)-2-aminooctadecane-1,3,4-triol
439-210-6 554-62-1 null NONS Individual Tonnage Data Confidential 02-04-2020 View substance registered dossier
(2S,3S,4R)-3-ethyl-4-hydroxy-2-(methoxycarbonyl)pyrrolidinium 4-methylbenzenesulfonate
813-641-3 1799733-43-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-04-2018 View substance registered dossier
(2S,3S,4R)-4-{[3-(1,1-difluorobut-3-en-1-yl)-7-methoxyquinoxalin-2-yl]oxy}-3-ethyl-2-(methoxycarbonyl)pyrrolidinium 4-methylbenzenesulfonate
942-021-6 1799733-71-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 14-02-2018 View substance registered dossier
(2S,3S,5R)-2-hexyl-3-hydroxy-5-(phenylmethoxy)-Hexadecanoic acid compd. with (S)-α-methylbenzenemethanamine (1:1)
604-018-5 137433-01-3 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 08-07-2020 View substance registered dossier
(2S,3S,5R)-3-methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide
618-303-7 89786-04-9 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 26-05-2020 View substance registered dossier
(2S,3S,5S)-5-amino-2-(dibenzylamino)-1,6-diphenylhexan-3-ol succinate
938-481-2 - null Intermediate Joint Intermediate Use Only 25-05-2020 View substance registered dossier
(2S,4aR)-1,1,5,5-tetramethyl-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-2,4a-methanonaphthalen-7-ol
942-036-8 645413-57-6 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 03-07-2020 View substance registered dossier
(2S,4R)-1-benzoyl-4-hydroxy-pyrrolydin-2-carboxylic acid methyl ester
411-020-8 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-12-2013 View substance registered dossier
(2S,4R)-1-hexadecanoyl-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid
944-347-4 - null Intermediate Joint Intermediate Use Only 25-05-2020 View substance registered dossier
(2S,4Z)-5-amino-2-(dibenzylamino)-1,6-diphenylhex-4-en-3-one; 5-amino-[2S-di(methylphenyl)amino]-1,6-diphenyl-4Z-hexen-3-one
423-090-7 156732-13-7 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 30-03-2020 View substance registered dossier
(2S,4Z)-5-amino-2-(dibenzylamino)-1,6-diphenylhex-4-en-3-one; 5-amino-[2S-di(methylphenyl)amino]-1,6-diphenyl-4Z-hexen-3-one
423-090-7 156732-13-7 null NONS Individual Tonnage Data Confidential 26-05-2020 View substance registered dossier
(2S,5R)-5-[(benzyloxy)amino]piperidine-2-carboxamide
812-263-6 1416134-49-0 null Intermediate Individual Intermediate Use Only 25-05-2020 View substance registered dossier
(2S,5R)-5-[(benzyloxy)ammonio]-2-[(benzyloxy)carbonyl]piperidinium oxalate
810-636-8 1171080-45-7 null Intermediate Individual Intermediate Use Only 25-05-2020 View substance registered dossier
(2S,5R)-6,6-dibromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide
427-200-4 76646-91-8 null NONS Individual Tonnage Data Confidential 27-03-2020 View substance registered dossier
(2S,5R)-6-(benzyloxy)-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide
812-287-7 1192651-49-2 null Intermediate Individual Intermediate Use Only 25-05-2020 View substance registered dossier
(2S-cis)-(diphenylmethyl)-N-(phenylmethyl)-1-azabicyclo[2.2.2.]octan-3-amine (1-R camphor-10-sulfonate)
444-810-6 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 17-07-2019 View substance registered dossier
(2S-cis)-(diphenylmethyl)-N-(phenylmethyl)-1-azabicyclo[2.2.2.]octan-3-amine (1-R camphor-10-sulfonate)
444-810-6 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 02-10-2014 View substance registered dossier
(2S-cis)-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one
255-799-0 42399-49-5 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 02-04-2020 View substance registered dossier
(2S-cis)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one
255-795-9 42399-40-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-04-2018 View substance registered dossier
(2S-trans)-3-amino-2-methyl-4-oxoazetidine-1-sulphonic acid
279-393-8 80082-65-1 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 14-04-2020 View substance registered dossier
(2Z)-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)(ethoxyimino)acetic acid
616-178-3 75028-24-9 Active Intermediate Individual Intermediate use only 24-06-2013 View substance registered dossier
(2Z)-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)(ethoxyimino)acetic acid
616-178-3 75028-24-9 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 01-07-2020 View substance registered dossier
(2Z)-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl){[(1-tert-butoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl)oxy]imino}acetic acid
616-285-5 76028-96-1 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 30-04-2020 View substance registered dossier
(2Z)-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl){[(1-tert-butoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl)oxy]imino}acetic acid
616-285-5 76028-96-1 Active Intermediate Individual Intermediate use only 26-04-2013 View substance registered dossier
(2Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluorobut-2-ene
700-651-7 692-49-9 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 27-09-2019 View substance registered dossier
(2Z)-2-fluoro-3-(morpholin-4-yl)acrylaldehyde
813-789-9 152873-67-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 19-11-2020 View substance registered dossier
(2Z)-2-phenylhex-2-enenitrile
482-160-5 130786-09-3 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 27-08-2020 View substance registered dossier
(2Z)-2-phenylhex-2-enenitrile
482-160-5 130786-09-3 null NONS Individual Tonnage Data Confidential 02-04-2020 View substance registered dossier
(2Z)-3-(3-chloro-2-fluorophenyl)-2-(4-chloro-2-fluorophenyl)acrylonitrile
806-533-2 1219086-87-9 Active Intermediate Individual Intermediate use only 05-04-2016 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
Excella GmbH & Co. KG Nuernberger Str. 12 90537 Feucht Germany - - (2S)-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide 617-525-1 84057-95-4 - View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Cease Manufacture (2S)-pentan-2-ol 700-266-4 26184-62-3 2016 View substance registered dossier
FINORGA SAS 497 route de Givors 38670 CHASSE SUR RHONE France - - (2S)-propane-1,2-diamine dihydrochloride 606-377-3 19777-66-3 - View substance registered dossier
Arran Chemical Company Ltd Monksland Industrial Estate N37DN24 Athlone Co. Roscommon Ireland - - (2S)-propane-1,2-diamine dihydrochloride 606-377-3 19777-66-3 - View substance registered dossier
CU Chemie Uetikon GmbH Raiffeisenstrasse 4 77933 Lahr Baden-Württemberg Germany - - (2S)-propane-1,2-diamine dihydrochloride 606-377-3 19777-66-3 - View substance registered dossier
Krka, d. d., Novo mesto Smarjeska cesta 6 SI-8501 Novo mesto Slovenia Slovenia Active (2S,3aS,7aS)-Octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid 617-180-7 80875-98-5 2019 View substance registered dossier
ORIL INDUSTRIE 13 rue Auguste Desgenétais 76210 BOLBEC France France Active (2S,3aS,7aS)-Octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid 617-180-7 80875-98-5 2019; 2020 View substance registered dossier
Flamma S.p.a. via Bedeschi, 22 24040 Chignolo d'Isola Bergamo Italy - - (2S,3R)-3-methoxy-2-(methoxycarbonylamino)butanoic acid 800-213-6 1007881-21-1 - View substance registered dossier
Patheon Austria GmbH & Co KG St. Peter Strasse 25 4021 Linz Austria - - (2S,3R,4R,5R)-2,4-bis(acetyloxy)-5-methyloxolan-3-yl acetate 612-957-7 62211-93-2 - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy - - (2S,3R,4R,5R)-2,4-bis(acetyloxy)-5-methyloxolan-3-yl acetate 612-957-7 62211-93-2 - View substance registered dossier
Roche Ireland Limited Clarehill . Clarecastle Ireland - - (2S,3R,4R,5R)-2,4-bis(acetyloxy)-5-methyloxolan-3-yl acetate 612-957-7 62211-93-2 - View substance registered dossier
N.V. Ajinomoto OmniChem S.A. Cooppallaan 91 9230 Wetteren Oost-Vlaanderen Belgium - - (2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-tris(benzyloxy)-2-methyl-6-(p-tolylthio)tetrahydro-2H-pyran 835-228-7 211801-54-6 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(phenylmethoxy)-6-(phenylmethoxymethyl)oxan-2-ol 667-304-9 6564-72-3 2019 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active (2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(phenylmethoxy)-6-(phenylmethoxymethyl)oxan-2-ol 667-304-9 6564-72-3 2020 View substance registered dossier
bitop AG Stockumer Str. 28 58453 Witten Germany Germany Active (2S,3R,4S,5S,6R)-2-(1,3-dihydroxypropan-2-yloxy)-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol 824-773-6 22160-26-5 2018 View substance registered dossier
Warsaw University of Technology, Faculty of Chemistry, Laboratory of Technological Processes Noakowskiego 3 00-664 Warszawa Poland Poland Cease Manufacture (2S,3S)-2,3-Bis((4-methoxybenzoyl)oxy)succinic acid 606-247-6 191605-10-4 2014 View substance registered dossier
MSD International GmbH Ballydine - Kilsheelan 0 Clonmel Ireland - - (2S,3S)-2,3-Bis[(4-methylbenzoyl)oxy]butanedioic acid — methyl {(4S)-8-fluoro-2-[4-(3methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3,4-dihydroquinazolin-4yl}acetate — ethyl acetate (1:1:1) 947-432-4 - - View substance registered dossier
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany Germany Active (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;2-[(3R)-piperidin-3-yl]isoindole-1,3-dione 692-713-4 886588-62-1 2016; 2019 View substance registered dossier
AGC Pharma Chemicals Europe, S.L.U. Camí de la Pomereda, 13 08380 Malgrat de Mar (Barcelona) Spain Spain Active (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;2-[(3R)-piperidin-3-yl]isoindole-1,3-dione 692-713-4 886588-62-1 - View substance registered dossier
Bidachem S.p.A. S.S. 11 Padana Superiore No. 8 24040 Fornovo San Giovanni BG Italy Italy Active (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;2-[(3R)-piperidin-3-yl]isoindole-1,3-dione 692-713-4 886588-62-1 2019 View substance registered dossier
Zoetis Belgium S.A. Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-La-Neuve Belgium Belgium Active (2S,3S)-2-benzhydryl-N-[(5-tert-butyl-2-methoxy-phenyl)methyl]quinuclidin-3-amine 831-973-7 147116-67-4 - View substance registered dossier
Sterling Pharma Solutions Ltd Dudley NE23 7QG Cramlington Northumberland United Kingdom - - (2S,3S)-3-(2-ethoxyphenoxy)-2-hydroxy-3-phenylpropylammonium methanesulfonate; reaction mass of: (2R,3R)-3-(2-ethoxyphenoxy)-2-hydroxy-3-phenylpropylammonium methanesulfonate 425-530-3 98769-75-6 - View substance registered dossier
- - - - (2S,3S)-3-(2-ethoxyphenoxy)-2-hydroxy-3-phenylpropylammonium methanesulfonate; reaction mass of: (2R,3R)-3-(2-ethoxyphenoxy)-2-hydroxy-3-phenylpropylammonium methanesulfonate 425-530-3 98769-75-6 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active (2S,3S)-3-(ethoxycarbonyl)bicyclo[2.2.2]octan-2-aminium chloride 812-619-0 1626394-43-1 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Cease Manufacture (2S,3S)-3-amino-N-cyclopropyl-2-hydroxyhexanamide hydrochloride 478-270-8 - 2019 View substance registered dossier
Envigo Consulting Limited Woolley Road Alconbury PE28 4HS Huntingdon Cambridgeshire United Kingdom United Kingdom Cease Manufacture (2S,3S)-3-amino-N-cyclopropyl-2-hydroxyhexanamide hydrochloride 478-270-8 - 2019 View substance registered dossier
Envigo Consulting Limited Woolley Road Alconbury PE28 4HS Huntingdon Cambridgeshire United Kingdom United Kingdom Cease Manufacture (2S,3S)-3-amino-N-cyclopropyl-2-hydroxyhexanamide hydrochloride 478-270-8 - 2019 View substance registered dossier
Novartis Integrated Services Limited Ringaskiddy IE Ringaskiddy Cork Ireland Ireland Active (2S,3S,3aR,9aS)-3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-7-methyl-2,3,3a,9a-tertryhydro-6H-furo[2’,3’:4,5][1,3]oxazolo [3,2-a]pyrimidin-6-one 700-330-1 433733-92-7 2008; 2010; 2019 View substance registered dossier
[Confidential] - - - (2S,3S,4R)-2-aminooctadecane-1,3,4-triol 439-210-6 554-62-1 - View substance registered dossier
KIST Europe Campus E7.1 66123 Saarbrücken Germany Germany Active (2S,3S,4R)-2-aminooctadecane-1,3,4-triol 439-210-6 554-62-1 - View substance registered dossier
N.V. Ajinomoto OmniChem S.A. Cooppallaan 91 9230 Wetteren Oost-Vlaanderen Belgium - - (2S,3S,4R)-2-aminooctadecane-1,3,4-triol 439-210-6 554-62-1 - View substance registered dossier
Gilead Sciences Ireland UC IDA Business &Technology Park Carrigtohill Cork Cork Ireland Ireland Active (2S,3S,4R)-3-ethyl-4-hydroxy-2-(methoxycarbonyl)pyrrolidinium 4-methylbenzenesulfonate 813-641-3 1799733-43-9 - View substance registered dossier
Gilead Sciences Ireland UC IDA Business &Technology Park Carrigtohill Cork Cork Ireland Ireland Active (2S,3S,4R)-4-{[3-(1,1-difluorobut-3-en-1-yl)-7-methoxyquinoxalin-2-yl]oxy}-3-ethyl-2-(methoxycarbonyl)pyrrolidinium 4-methylbenzenesulfonate 942-021-6 1799733-71-3 - View substance registered dossier
Esteve Quimica, S.A. Torre Esteve Passeig de la Zona Franca, 109, 4ª Planta 08038 Barcelona Barcelona Spain Spain Active (2S,3S,4R)-4-{[3-(1,1-difluorobut-3-en-1-yl)-7-methoxyquinoxalin-2-yl]oxy}-3-ethyl-2-(methoxycarbonyl)pyrrolidinium 4-methylbenzenesulfonate 942-021-6 1799733-71-3 - View substance registered dossier
OLON Spa Strada Rivoltana Km 6/7 20053 RODANO Milano Italy Italy Active (2S,3S,4R)-4-{[3-(1,1-difluorobut-3-en-1-yl)-7-methoxyquinoxalin-2-yl]oxy}-3-ethyl-2-(methoxycarbonyl)pyrrolidinium 4-methylbenzenesulfonate 942-021-6 1799733-71-3 - View substance registered dossier
Patheon Austria GmbH & Co KG St. Peter Strasse 25 4021 Linz Austria - - (2S,3S,5R)-2-hexyl-3-hydroxy-5-(phenylmethoxy)-Hexadecanoic acid compd. with (S)-α-methylbenzenemethanamine (1:1) 604-018-5 137433-01-3 - View substance registered dossier
FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) Italy - - (2S,3S,5R)-2-hexyl-3-hydroxy-5-(phenylmethoxy)-Hexadecanoic acid compd. with (S)-α-methylbenzenemethanamine (1:1) 604-018-5 137433-01-3 - View substance registered dossier
FRESENIUS KABI iPSUM s.r.l. Via Roma, 108 20060 Cassina de' Pecchi (MI) Italy - - (2S,3S,5R)-3-methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide 618-303-7 89786-04-9 - View substance registered dossier
IBI - Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini Spa Via Fossignano, 2 04011 Aprilia (LT) Italy - - (2S,3S,5R)-3-methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide 618-303-7 89786-04-9 - View substance registered dossier
Sandoz Industrial Products SA Ctra. Granollers - Cardedeu C-251, Km 4 08520 Les Franqueses del Vallés Spain - - (2S,3S,5R)-3-methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide 618-303-7 89786-04-9 - View substance registered dossier
AbbVie Srl S.R. 148 Pontina Km 52 snc 04011 Campoverde di Aprilia (LT) Italy - - (2S,3S,5S)-5-amino-2-(dibenzylamino)-1,6-diphenylhexan-3-ol succinate 938-481-2 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany - - (2S,4aR)-1,1,5,5-tetramethyl-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-2,4a-methanonaphthalen-7-ol 942-036-8 645413-57-6 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Italian competent national authority. - - Active (2S,4R)-1-benzoyl-4-hydroxy-pyrrolydin-2-carboxylic acid methyl ester 411-020-8 - - View substance registered dossier
Corden Pharma Latina S.p.A. Via del Murillo Km 2, 800 IT04013 Sermoneta (LT) Lazio Italy Italy Cease Manufacture (2S,4R)-1-benzoyl-4-hydroxy-pyrrolydin-2-carboxylic acid methyl ester 411-020-8 - 2017 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant German competent national authority. - - Active (2S,4R)-1-benzoyl-4-hydroxy-pyrrolydin-2-carboxylic acid methyl ester 411-020-8 - - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Irish competent national authority. - - Active (2S,4R)-1-benzoyl-4-hydroxy-pyrrolydin-2-carboxylic acid methyl ester 411-020-8 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany - - (2S,4R)-1-hexadecanoyl-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid 944-347-4 - - View substance registered dossier
AbbVie Srl S.R. 148 Pontina Km 52 snc 04011 Campoverde di Aprilia (LT) Italy - - (2S,4Z)-5-amino-2-(dibenzylamino)-1,6-diphenylhex-4-en-3-one; 5-amino-[2S-di(methylphenyl)amino]-1,6-diphenyl-4Z-hexen-3-one 423-090-7 156732-13-7 - View substance registered dossier
ITELYUM Purification S.r.l. Via S. Intini n. 2 27015 Landriano (PV) Italy - - (2S,4Z)-5-amino-2-(dibenzylamino)-1,6-diphenylhex-4-en-3-one; 5-amino-[2S-di(methylphenyl)amino]-1,6-diphenyl-4Z-hexen-3-one 423-090-7 156732-13-7 - View substance registered dossier
- - - - (2S,4Z)-5-amino-2-(dibenzylamino)-1,6-diphenylhex-4-en-3-one; 5-amino-[2S-di(methylphenyl)amino]-1,6-diphenyl-4Z-hexen-3-one 423-090-7 156732-13-7 - View substance registered dossier
Amri Italy S.r.l. VIA DEL VECCHIO POLITECNICO, n. 9 20121 Milano Italy - - (2S,4Z)-5-amino-2-(dibenzylamino)-1,6-diphenylhex-4-en-3-one; 5-amino-[2S-di(methylphenyl)amino]-1,6-diphenyl-4Z-hexen-3-one 423-090-7 156732-13-7 - View substance registered dossier
POLPHARMA 19 Pelplińska 83-200 Starogard Gdański Poland - - (2S,4Z)-5-amino-2-(dibenzylamino)-1,6-diphenylhex-4-en-3-one; 5-amino-[2S-di(methylphenyl)amino]-1,6-diphenyl-4Z-hexen-3-one 423-090-7 156732-13-7 - View substance registered dossier
N.V. Ajinomoto OmniChem S.A. Cooppallaan 91 9230 Wetteren Oost-Vlaanderen Belgium - - (2S,5R)-5-[(benzyloxy)amino]piperidine-2-carboxamide 812-263-6 1416134-49-0 - View substance registered dossier
N.V. Ajinomoto OmniChem S.A. Cooppallaan 91 9230 Wetteren Oost-Vlaanderen Belgium - - (2S,5R)-5-[(benzyloxy)ammonio]-2-[(benzyloxy)carbonyl]piperidinium oxalate 810-636-8 1171080-45-7 - View substance registered dossier
ACS DOBFAR S.p.A Viale Addetta 4/12 20067 Tribiano Milano Italy - - (2S,5R)-6,6-dibromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide 427-200-4 76646-91-8 - View substance registered dossier
- - - - (2S,5R)-6,6-dibromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide 427-200-4 76646-91-8 - View substance registered dossier
Pfizer Ireland Pharmaceuticals n/a P43 X3336 Ringaskiddy Cork Ireland - - (2S,5R)-6,6-dibromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide 427-200-4 76646-91-8 - View substance registered dossier
N.V. Ajinomoto OmniChem S.A. Cooppallaan 91 9230 Wetteren Oost-Vlaanderen Belgium - - (2S,5R)-6-(benzyloxy)-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide 812-287-7 1192651-49-2 - View substance registered dossier
Zoetis Belgium S.A. Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-La-Neuve Belgium Belgium Active (2S-cis)-(diphenylmethyl)-N-(phenylmethyl)-1-azabicyclo[2.2.2.]octan-3-amine (1-R camphor-10-sulfonate) 444-810-6 - - View substance registered dossier
INTEROR 49, rue d'Ostende F-62100 CALAIS France France Active (2S-cis)-(diphenylmethyl)-N-(phenylmethyl)-1-azabicyclo[2.2.2.]octan-3-amine (1-R camphor-10-sulfonate) 444-810-6 - 2014 View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy - - (2S-cis)-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one 255-799-0 42399-49-5 - View substance registered dossier
LusoChimica S.p.A. Via Giotto, 9 23871 Lomagna (Lecco) Italy - - (2S-cis)-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one 255-799-0 42399-49-5 - View substance registered dossier
Cambrex Profarmaco Milano Srl via Curiel, 34 20067 Paullo MI Italy - - (2S-cis)-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one 255-799-0 42399-49-5 - View substance registered dossier
Fermion Oy Koivu-Mankkaan tie 6 A FI-02101 Espoo Finland - - (2S-cis)-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one 255-799-0 42399-49-5 - View substance registered dossier
FINORGA - MOURENX avenue du lac 64150 MOURENX France France Active (2S-cis)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one 255-795-9 42399-40-6 - View substance registered dossier
Corden Pharma Latina S.p.A. Via del Murillo Km 2, 800 IT04013 Sermoneta (LT) Lazio Italy - - (2S-trans)-3-amino-2-methyl-4-oxoazetidine-1-sulphonic acid 279-393-8 80082-65-1 - View substance registered dossier
Amri Italy S.r.l. VIA DEL VECCHIO POLITECNICO, n. 9 20121 Milano Italy - - (2S-trans)-3-amino-2-methyl-4-oxoazetidine-1-sulphonic acid 279-393-8 80082-65-1 - View substance registered dossier
Fine and Performance Chemicals Ltd Skutterskelfe TS15 0JR Hutton Rudby North Yorkshire United Kingdom United Kingdom Active (2Z)-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)(ethoxyimino)acetic acid 616-178-3 75028-24-9 2011; 2013 View substance registered dossier
AZOINTERNATIONAL OU RAUA 28 10152 TALLINN Estonia - - (2Z)-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)(ethoxyimino)acetic acid 616-178-3 75028-24-9 - View substance registered dossier
Corden Pharma Latina S.p.A. Via del Murillo Km 2, 800 IT04013 Sermoneta (LT) Lazio Italy - - (2Z)-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl){[(1-tert-butoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl)oxy]imino}acetic acid 616-285-5 76028-96-1 - View substance registered dossier
ACS DOBFAR S.p.A Viale Addetta 4/12 20067 Tribiano Milano Italy Italy Active (2Z)-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl){[(1-tert-butoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl)oxy]imino}acetic acid 616-285-5 76028-96-1 - View substance registered dossier
Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Active (2Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluorobut-2-ene 700-651-7 692-49-9 2014; 2015; 2019 View substance registered dossier
Chemours Netherlands B.V._1 Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Active (2Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluorobut-2-ene 700-651-7 692-49-9 - View substance registered dossier
MINAKEM Beuvry Production SAS 145, Chemin des Lilas 59310 Beuvry-la-Forêt France France Active (2Z)-2-fluoro-3-(morpholin-4-yl)acrylaldehyde 813-789-9 152873-67-1 - View substance registered dossier
Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen Germany Germany Active (2Z)-2-fluoro-3-(morpholin-4-yl)acrylaldehyde 813-789-9 152873-67-1 2020 View substance registered dossier
PMC ISOCHEM 32 rue Lavoisier 91710 VERT LE PETIT France France Active (2Z)-2-fluoro-3-(morpholin-4-yl)acrylaldehyde 813-789-9 152873-67-1 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (2Z)-2-phenylhex-2-enenitrile 482-160-5 130786-09-3 2020 View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 2 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (2Z)-2-phenylhex-2-enenitrile 482-160-5 130786-09-3 2020 View substance registered dossier
- - - - (2Z)-2-phenylhex-2-enenitrile 482-160-5 130786-09-3 - View substance registered dossier
FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) Italy Italy Active (2Z)-3-(3-chloro-2-fluorophenyl)-2-(4-chloro-2-fluorophenyl)acrylonitrile 806-533-2 1219086-87-9 2016 View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2