Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

REACH registered substance data was upgraded on 9th November. The per substance REACH registration status is being calculated and will be made available as soon as possible.

We apologise for the inconvenience in the meantime.

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 16 ledna 2021. Database contains 23121 unique substances and contains information from 101750 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
Details
(+)-menthol
239-387-8 15356-60-2 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 10-05-2020 View substance registered dossier
(+-)-(3aRS,5aSR,9aSR,9bSR)-3a,6,6,9a-Tetramethyldodecahydronaphtho[2,1-b]furan
948-069-4 - null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 25-05-2020 View substance registered dossier
(+-)-2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one
607-685-0 252964-68-4 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 30-04-2020 View substance registered dossier
(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy-3,1-propanediyl) bismethacrylate
248-607-1 27689-12-9 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 13-04-2020 View substance registered dossier
(17alpha)-3-ethoxy-19-norpregna-3,5-dien-20-yn-17-ol
619-217-2 96487-85-3 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 30-04-2020 View substance registered dossier
(1R)-2-(benzylamino)-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol
600-381-9 1030385-16-0 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 30-04-2020 View substance registered dossier
(1R,2S,10R,11S,15S)-2,15-dimethyl-4-(morpholin-4-yl)-13-(pyrrolidin-1-yl)tetracyclo[8.7.0.0²,⁷.0¹¹,¹⁵]heptadecane-5,14-diol
601-595-5 119302-20-4 null Full Individual 0 - 10 tonnes per annum 24-05-2020 View substance registered dossier
(1R,2S,3S,4R)-3-((5-fluoro-2-(5-fluoro-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)pyrimidin-4-yl)amino)bicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid
821-185-1 1777721-63-7 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 25-05-2020 View substance registered dossier
(1R,2S,5R)-2-isopropyl-N-(4-methoxyphenyl)-5-methylcyclohexanecarboxamide
700-232-9 68489-09-8 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 22-05-2020 View substance registered dossier
(1R,2S,5R)-5-methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexyl (ethylamino)(oxo)acetate
700-185-4 1122460-01-8 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 25-05-2020 View substance registered dossier
(1R,2S,8S,10S,11S,13R,14R,15S,17S)-1,8-difluoro- 14,17dihydroxy-2,13,15-trimethyl-5-oxotetracyclo[8.7.0.0^{2,7}.0^{11,15}]heptadeca-3,6-diene-14-carbothioic S-acid
617-081-9 80473-92-3 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 30-04-2020 View substance registered dossier
(1RS,4Z,8E,12RS)-13-oxabicyclo[10.1.0]trideca-4,8-diene
951-761-9 55722-64-0 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 02-10-2020 View substance registered dossier
(1S)-1-(3-methoxyphenyl)-N-methylethanamine hydrobromide (1:1)
940-296-7 - null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 25-05-2020 View substance registered dossier
(1S,3S,5S)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide
615-206-1 709031-45-8 null Full Individual 0 - 10 tonnes per annum 24-05-2020 View substance registered dossier
(1Z)-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene
826-544-6 29118-25-0 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 25-03-2020 View substance registered dossier
(1Z)-1-chloro-2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene
813-937-2 111512-60-8 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 13-06-2020 View substance registered dossier
(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)triethane-2,1-diyl tris(3-mercaptopropionate)
252-907-8 36196-44-8 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 16-07-2020 View substance registered dossier
(2-ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl acrylate
807-159-2 69701-99-1 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 06-07-2020 View substance registered dossier
(2-hydroxypropyl)ammonium citrate
250-342-1 30798-32-4 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 13-04-2020 View substance registered dossier
(2E)-2-(4-methylbenzylidene)heptanal
821-749-7 154581-97-2 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 25-05-2020 View substance registered dossier
(2E)-2-methyl-3-(4-methylphenyl)prop-2-en-1-ol
700-548-7 56138-10-4 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 22-05-2020 View substance registered dossier
(2R)-2,8-dimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2H-chromen-6-yl beta-D-glucopyranoside
805-675-2 102340-61-4 null Full Individual 0 - 10 tonnes per annum 25-05-2020 View substance registered dossier
(2R)-2-(2,4-difluorophenyl)-1,1-difluoro-1-{5-[4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]pyridin-2-yl}-3-(1H-tetrazol-1-yl)propan-2-ol
841-499-2 1340593-59-0 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 27-08-2020 View substance registered dossier
(2S)-1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalene
214-494-2 1135-66-6 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 01-09-2020 View substance registered dossier
(2S)-1-isopropoxy-1-oxopropan-2-yl pivalate
941-167-8 1584709-99-8 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 25-03-2020 View substance registered dossier
(2S,3S,5R)-3-methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide
618-303-7 89786-04-9 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 26-05-2020 View substance registered dossier
(2Z)-4,8-dimethylnona-2,7-dien-4-ol
807-754-7 89929-57-7 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 25-05-2020 View substance registered dossier
(2Z,16Z)-4,15-dioxo-5,8,11,14-tetraoxaoctadeca-2,16-diene-1,18-dioic acid
806-734-5 109828-01-5 null Full Individual 0 - 10 tonnes per annum 25-05-2020 View substance registered dossier
(2β,3α,5α,16β,17β)-17-Acetoxy-3-hydroxy-2-(4-morpholinyl)-16-(1-pyrrolidinyl)androstane
601-596-0 119302-24-8 null Full Individual 0 - 10 tonnes per annum 24-05-2020 View substance registered dossier
(3aα,4β,7β,7aα)-octahydro-4,7-methano-1H-indene
220-585-8 2825-82-3 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 29-04-2020 View substance registered dossier
(3R,5Z)-3-METHYL-5-CYCLOPENTADECEN-1-ONE
851-742-4 464207-51-0 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 13-06-2020 View substance registered dossier
(3S)-1,3,4-Trihydroxy-2-butanone
443-800-9 - null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 01-10-2020 View substance registered dossier
(3S)-3,7-Dimethyl-1-octanol
814-059-2 68680-98-8 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 25-05-2020 View substance registered dossier
(3S,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-6,10-dienal
810-298-1 194934-66-2 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 25-09-2020 View substance registered dossier
(3S-cis)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
224-832-0 4511-42-6 null Full Individual 0 - 10 tonnes per annum 24-05-2020 View substance registered dossier
(4-(4-aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride
211-189-6 632-99-5 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 01-09-2020 View substance registered dossier
(4-amino-1-hydroxy-1-phosphonobutyl)phosphonic acid;hydrate
680-378-7 138624-11-0 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 22-05-2020 View substance registered dossier
(4aR*, 8aR*)-1-bromo-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-6H-benzofuro[3a,3,2-ef] [2]benzazepin-6-one hydrochloride (1:1)
700-867-1 - null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 16-07-2020 View substance registered dossier
(5E)-3,5-dimethyloct-5-en-4-ol
947-581-5 2209852-19-5 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 25-05-2020 View substance registered dossier
(5α)-Androsta-2,16-dien-17-yl acetate
610-545-1 50588-42-6 null Full Individual 0 - 10 tonnes per annum 24-05-2020 View substance registered dossier
(6-Bromo-2-pyridinyl)(4-methylphenyl)methanone
618-079-0 87848-95-1 null Full Individual 0 - 10 tonnes per annum 24-05-2020 View substance registered dossier
(6R,7R)-7-[((2Z)-2-[({2-[(1,1-dimethylethyl)oxy]-1,1-dimethyl-2-oxoethyl}oxy)imino]-2-{2-[(triphenylmethyl)amino]-1,3-thiazol-4-yl}acetyl)amino]-8-oxo-3-(1-pyridiniumylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
617-560-2 84377-83-3 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 14-04-2020 View substance registered dossier
(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-[(triphenylmethoxy)imino]acethyl]amino]-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-5thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-carboxylic acid diphenylmethyl ester
609-461-8 376653-36-0 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 13-06-2020 View substance registered dossier
(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-[(triphenylmethoxy)imino]acetyl]amino]-3-[(E)-[(3'R)-1'-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-2-oxo-[1,3'-bipyrrolidin]-3-ylidene]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid diphenylmethyl ester
609-463-9 376653-41-7 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 13-06-2020 View substance registered dossier
(6R-trans)-7-amino-8-oxo-3-[[(1,2,5,6-tetrahydro-2-methyl-5,6-dioxo-1,2,4-triazin-3-yl)thio]methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
261-491-7 58909-56-1 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 11-09-2020 View substance registered dossier
(7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1-yl)acetonitrile
617-813-7 861960-34-1 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 30-04-2020 View substance registered dossier
(benzylamine)trifluoroboron
211-802-7 696-99-1 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 29-04-2020 View substance registered dossier
(dihydro-3,3-diphenyl-3H-furan-2-ylidene)dimethylammonium bromide
253-649-9 37743-18-3 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 13-06-2020 View substance registered dossier
(E)-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one
264-140-6 63429-28-7 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 29-07-2020 View substance registered dossier
(E)-methyl non-2-enoate
811-711-8 14952-06-8 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 25-05-2020 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany - - (+)-menthol 239-387-8 15356-60-2 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France - - (+-)-(3aRS,5aSR,9aSR,9bSR)-3a,6,6,9a-Tetramethyldodecahydronaphtho[2,1-b]furan 948-069-4 - - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium - - (+-)-2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one 607-685-0 252964-68-4 - View substance registered dossier
3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-Strasse 1 41453 Neuss Germany - - (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy-3,1-propanediyl) bismethacrylate 248-607-1 27689-12-9 - View substance registered dossier
Aspen Oss BV Kloosterstraat 6 5349 AB Oss Netherlands - - (17alpha)-3-ethoxy-19-norpregna-3,5-dien-20-yn-17-ol 619-217-2 96487-85-3 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium - - (1R)-2-(benzylamino)-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol 600-381-9 1030385-16-0 - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy - - (1R)-2-(benzylamino)-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol 600-381-9 1030385-16-0 - View substance registered dossier
Aspen Oss BV Kloosterstraat 6 5349 AB Oss Netherlands - - (1R,2S,10R,11S,15S)-2,15-dimethyl-4-(morpholin-4-yl)-13-(pyrrolidin-1-yl)tetracyclo[8.7.0.0²,⁷.0¹¹,¹⁵]heptadecane-5,14-diol 601-595-5 119302-20-4 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium - - (1R,2S,3S,4R)-3-((5-fluoro-2-(5-fluoro-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)pyrimidin-4-yl)amino)bicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid 821-185-1 1777721-63-7 - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany - - (1R,2S,5R)-2-isopropyl-N-(4-methoxyphenyl)-5-methylcyclohexanecarboxamide 700-232-9 68489-09-8 - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany - - (1R,2S,5R)-5-methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexyl (ethylamino)(oxo)acetate 700-185-4 1122460-01-8 - View substance registered dossier
Glaxo Operations UK Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue UB6 0NN Greenford Middlesex United Kingdom - - (1R,2S,8S,10S,11S,13R,14R,15S,17S)-1,8-difluoro- 14,17dihydroxy-2,13,15-trimethyl-5-oxotetracyclo[8.7.0.0^{2,7}.0^{11,15}]heptadeca-3,6-diene-14-carbothioic S-acid 617-081-9 80473-92-3 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France - - (1RS,4Z,8E,12RS)-13-oxabicyclo[10.1.0]trideca-4,8-diene 951-761-9 55722-64-0 - View substance registered dossier
[Confidential] [Confidential] - - (1S)-1-(3-methoxyphenyl)-N-methylethanamine hydrobromide (1:1) 940-296-7 - - View substance registered dossier
SK BIOTEK IRELAND LIMITED Watery Lane Swords K67 AY91 Swords Co. Dublin Ireland - - (1S,3S,5S)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide 615-206-1 709031-45-8 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland - - (1Z)-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene 826-544-6 29118-25-0 - View substance registered dossier
AGC Chemicals Europe, Ltd World Trade Centre Zuidplein 80 1077VX Amsterdam Netherlands - - (1Z)-1-chloro-2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene 813-937-2 111512-60-8 - View substance registered dossier
Bruno Bock Chemische Fabrik GmbH & Co. KG Eichholzer Straße 23 21436 Marschacht Lower Saxony Germany - - (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)triethane-2,1-diyl tris(3-mercaptopropionate) 252-907-8 36196-44-8 - View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 119 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5-5 Planta 28050 Madrid Spain - - (2-ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl acrylate 807-159-2 69701-99-1 - View substance registered dossier
Zschimmer & Schwarz GmbH & Co KG Max-Schwarz-Str. 3-5 56112 Lahnstein Germany - - (2-hydroxypropyl)ammonium citrate 250-342-1 30798-32-4 - View substance registered dossier
International Flavors & Fragrances I.F.F. (Nederland) B.V. Liebergerweg 72-98 1221 JT Hilversum Netherlands - - (2E)-2-(4-methylbenzylidene)heptanal 821-749-7 154581-97-2 - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain - - (2E)-2-(4-methylbenzylidene)heptanal 821-749-7 154581-97-2 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France - - (2E)-2-methyl-3-(4-methylphenyl)prop-2-en-1-ol 700-548-7 56138-10-4 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 4 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France - - (2E)-2-methyl-3-(4-methylphenyl)prop-2-en-1-ol 700-548-7 56138-10-4 - View substance registered dossier
PIERRE FABRE MEDICAMENT 45 place Abel Gance 92654 Boulogne France - - (2R)-2,8-dimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2H-chromen-6-yl beta-D-glucopyranoside 805-675-2 102340-61-4 - View substance registered dossier
Dynamit Nobel GmbH Explosivstoff- und Systemtechnik Kalkstrasse 218 51377 Leverkusen Germany - - (2R)-2-(2,4-difluorophenyl)-1,1-difluoro-1-{5-[4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]pyridin-2-yl}-3-(1H-tetrazol-1-yl)propan-2-ol 841-499-2 1340593-59-0 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden - - (2S)-1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalene 214-494-2 1135-66-6 - View substance registered dossier
EcoGreen Fine Chemicals B.V. Lichtenauerlaan 102-120 3062ME Rotterdam Netherlands - - (2S)-1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalene 214-494-2 1135-66-6 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France - - (2S)-1-isopropoxy-1-oxopropan-2-yl pivalate 941-167-8 1584709-99-8 - View substance registered dossier
FRESENIUS KABI iPSUM s.r.l. Via Roma, 108 20060 Cassina de' Pecchi (MI) Italy - - (2S,3S,5R)-3-methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide 618-303-7 89786-04-9 - View substance registered dossier
IBI - Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini Spa Via Fossignano, 2 04011 Aprilia (LT) Italy - - (2S,3S,5R)-3-methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide 618-303-7 89786-04-9 - View substance registered dossier
Sandoz Industrial Products SA Ctra. Granollers - Cardedeu C-251, Km 4 08520 Les Franqueses del Vallés Spain - - (2S,3S,5R)-3-methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide 618-303-7 89786-04-9 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France - - (2Z)-4,8-dimethylnona-2,7-dien-4-ol 807-754-7 89929-57-7 - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany - - (2Z,16Z)-4,15-dioxo-5,8,11,14-tetraoxaoctadeca-2,16-diene-1,18-dioic acid 806-734-5 109828-01-5 - View substance registered dossier
Aspen Oss BV Kloosterstraat 6 5349 AB Oss Netherlands - - (2β,3α,5α,16β,17β)-17-Acetoxy-3-hydroxy-2-(4-morpholinyl)-16-(1-pyrrolidinyl)androstane 601-596-0 119302-24-8 - View substance registered dossier
PCAS 21 Chemin de la Sauvegarde 21 Ecully Parc - CS33167 69134 ECULLY France - - (3aα,4β,7β,7aα)-octahydro-4,7-methano-1H-indene 220-585-8 2825-82-3 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France - - (3R,5Z)-3-METHYL-5-CYCLOPENTADECEN-1-ONE 851-742-4 464207-51-0 - View substance registered dossier
Givaudan France Fragrances SA 19-23, Voie des Bans, B.P. 98 95102 Argenteuil France - - (3S)-1,3,4-Trihydroxy-2-butanone 443-800-9 - - View substance registered dossier
SpecChem GmbH Robert Bosch Strasse 29a 88131 Lindau Germany - - (3S)-1,3,4-Trihydroxy-2-butanone 443-800-9 - - View substance registered dossier
TAKASAGO TEPL-OR(1) 12 rue Torricelli 75017 Paris France - - (3S)-3,7-Dimethyl-1-octanol 814-059-2 68680-98-8 - View substance registered dossier
TAKASAGO TEPL-Importer 12 rue Torricelli 75017 Paris France - - (3S,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-6,10-dienal 810-298-1 194934-66-2 - View substance registered dossier
TAKASAGO TEPL-OR(1) 12 rue Torricelli 75017 Paris France - - (3S,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-6,10-dienal 810-298-1 194934-66-2 - View substance registered dossier
Santrol Europe ApS Aagade 103 Pjedsted 7000 Fredericia Denmark - - (3S-cis)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 224-832-0 4511-42-6 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden - - (4-(4-aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride 211-189-6 632-99-5 - View substance registered dossier
MSD International GmbH Ballydine - Kilsheelan 0 Clonmel Ireland - - (4-amino-1-hydroxy-1-phosphonobutyl)phosphonic acid;hydrate 680-378-7 138624-11-0 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium - - (4aR*, 8aR*)-1-bromo-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-6H-benzofuro[3a,3,2-ef] [2]benzazepin-6-one hydrochloride (1:1) 700-867-1 - - View substance registered dossier
N.V. Ajinomoto OmniChem S.A. Cooppallaan 91 9230 Wetteren Oost-Vlaanderen Belgium - - (4aR*, 8aR*)-1-bromo-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-6H-benzofuro[3a,3,2-ef] [2]benzazepin-6-one hydrochloride (1:1) 700-867-1 - - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France - - (5E)-3,5-dimethyloct-5-en-4-ol 947-581-5 2209852-19-5 - View substance registered dossier
Aspen Oss BV Kloosterstraat 6 5349 AB Oss Netherlands - - (5α)-Androsta-2,16-dien-17-yl acetate 610-545-1 50588-42-6 - View substance registered dossier
Sterling Pharma Solutions Ltd Dudley NE23 7QG Cramlington Northumberland United Kingdom - - (6-Bromo-2-pyridinyl)(4-methylphenyl)methanone 618-079-0 87848-95-1 - View substance registered dossier
Glaxo Operations UK Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue UB6 0NN Greenford Middlesex United Kingdom - - (6R,7R)-7-[((2Z)-2-[({2-[(1,1-dimethylethyl)oxy]-1,1-dimethyl-2-oxoethyl}oxy)imino]-2-{2-[(triphenylmethyl)amino]-1,3-thiazol-4-yl}acetyl)amino]-8-oxo-3-(1-pyridiniumylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate 617-560-2 84377-83-3 - View substance registered dossier
OLON Spa Strada Rivoltana Km 6/7 20053 RODANO Milano Italy - - (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-[(triphenylmethoxy)imino]acethyl]amino]-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-5thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-carboxylic acid diphenylmethyl ester 609-461-8 376653-36-0 - View substance registered dossier
OLON Spa Strada Rivoltana Km 6/7 20053 RODANO Milano Italy - - (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-[(triphenylmethoxy)imino]acetyl]amino]-3-[(E)-[(3'R)-1'-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-2-oxo-[1,3'-bipyrrolidin]-3-ylidene]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid diphenylmethyl ester 609-463-9 376653-41-7 - View substance registered dossier
Sandoz GmbH Biochemiestr. 10 6250 Kundl Austria - - (6R-trans)-7-amino-8-oxo-3-[[(1,2,5,6-tetrahydro-2-methyl-5,6-dioxo-1,2,4-triazin-3-yl)thio]methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid 261-491-7 58909-56-1 - View substance registered dossier
EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapest Hungary - - (7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1-yl)acetonitrile 617-813-7 861960-34-1 - View substance registered dossier
LABORATORIOS SERVIER S.L. RIO JARAMA 59 45007 TOLEDO Spain - - (7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1-yl)acetonitrile 617-813-7 861960-34-1 - View substance registered dossier
Laborchemie Apolda GmbH Utenbacher Straße 72-74 99510 Apolda Germany - - (benzylamine)trifluoroboron 211-802-7 696-99-1 - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany - - (benzylamine)trifluoroboron 211-802-7 696-99-1 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium - - (dihydro-3,3-diphenyl-3H-furan-2-ylidene)dimethylammonium bromide 253-649-9 37743-18-3 - View substance registered dossier
OLON Spa Strada Rivoltana Km 6/7 20053 RODANO Milano Italy - - (dihydro-3,3-diphenyl-3H-furan-2-ylidene)dimethylammonium bromide 253-649-9 37743-18-3 - View substance registered dossier
Sicor - Società Italiana Corticosteroidi S.r.l. Piazzale Luigi Cadorna 4 20123 Milano (MI) Italy - - (dihydro-3,3-diphenyl-3H-furan-2-ylidene)dimethylammonium bromide 253-649-9 37743-18-3 - View substance registered dossier
[Confidential] [Confidential] - - (E)-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one 264-140-6 63429-28-7 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France - - (E)-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one 264-140-6 63429-28-7 - View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR1 55, Rue de la voie des Bans CS500024 95102 Argenteuil Cedex France - - (E)-methyl non-2-enoate 811-711-8 14952-06-8 - View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1