Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

REACH registered substance data was upgraded on 9th November. The per substance REACH registration status is being calculated and will be made available as soon as possible.

We apologise for the inconvenience in the meantime.

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 16 ledna 2021. Database contains 23121 unique substances and contains information from 101750 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
Details
ε-Caprolactone, oligomers, esters with acrylic acid and 2,2,2',2'-tetrakis (hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol
500-276-7 89800-10-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 19-09-2018 View substance registered dossier
ε-Caprolactone, oligomeric reaction products with propylidynetrimethanol
500-099-5 37625-56-2 null Full Joint 1 000+ tonnes per annum 24-05-2020 View substance registered dossier
ε-Caprolactone, oligomeric reaction products with 2,2'-oxydiethanol
500-092-7 36890-68-3 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 19-12-2018 View substance registered dossier
ε-caprolactam
203-313-2 105-60-2 null Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum 27-08-2020 View substance registered dossier
δ-valerolactone
208-807-1 542-28-9 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 24-05-2020 View substance registered dossier
δ-valerolactone
208-807-1 542-28-9 Active Full Joint ≥ 100 tonnes 27-01-2020 View substance registered dossier
γ-methylaziridine-1-propylamine
278-047-3 74993-03-6 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 04-05-2020 View substance registered dossier
γ-cyclodextrine methyl esters
418-710-8 - null NONS Individual Tonnage Data Confidential 26-05-2020 View substance registered dossier
γ-butyrolactone
202-509-5 96-48-0 null Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum 14-10-2020 View substance registered dossier
γ-butyrolactone
202-509-5 96-48-0 Active Intermediate Individual Intermediate use only 27-01-2020 View substance registered dossier
β-methylaziridine-1-propiononitrile
223-798-4 4078-19-7 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 13-05-2020 View substance registered dossier
β-methyl-3-(1-methylethyl)benzenepropanal
412-050-4 125109-85-5 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 31-10-2019 View substance registered dossier
β-methyl-3-(1-methylethyl)benzenepropanal
412-050-4 125109-85-5 Active Full Individual ≥ 0 to < 10 tonnes 10-05-2011 View substance registered dossier
β-methyl-3-(1-methylethyl)benzenepropanal
412-050-4 125109-85-5 null NONS Individual Tonnage Data Confidential 25-08-2020 View substance registered dossier
β-D-glucose pentaacetate
210-074-8 604-69-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-05-2018 View substance registered dossier
β-D-Glucopyranose, 4,6-O-ethylidene-1-O-(trimethylsilyl)-, bis(dichloroacetate)
604-683-1 149312-24-3 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 04-05-2020 View substance registered dossier
β-D-glucopyranose, 1,6-anhydro-2-azido-2-deoxy-4-O-(6-methyl-2,3-bis-O-(phenylmethyl)-β-D-glucopyranuronosyl)-3-acetate
433-070-1 - Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
β-cyclodextrine methyl ethers
411-120-1 - null NONS Individual Tonnage Data Confidential 26-05-2020 View substance registered dossier
β-chloropropiophenone
213-317-6 936-59-4 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 24-05-2020 View substance registered dossier
β-chlorophenetole
210-757-0 622-86-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-03-2020 View substance registered dossier
β-bromostyrene
203-131-3 103-64-0 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 01-09-2020 View substance registered dossier
β-Alanine, N-coco alkyl derivs.
284-219-9 84812-94-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 06-12-2019 View substance registered dossier
β-Alanine, N-C8-18-alkyl derivs., monopotassium salts
290-475-2 90170-42-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 28-05-2013 View substance registered dossier
β-Alanine, N-(3-ethoxy-3-oxopropyl)-N-methyl-, ethyl ester
613-167-5 6315-60-2 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 04-05-2020 View substance registered dossier
β-Alanine, N-(2-carboxyethyl)-, N-coco alkyl derivs., disodium salts
290-476-8 90170-43-7 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 29-09-2020 View substance registered dossier
β-Alanine, N-(2-aminoethyl)-N-[2-(2-carboxyethoxy)ethyl]-, N-coco acyl derivs., disodium salts
270-131-8 68411-57-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 04-12-2018 View substance registered dossier
β-alanine
203-536-5 107-95-9 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 02-12-2019 View substance registered dossier
β-alanine
203-536-5 107-95-9 null Intermediate Individual Intermediate Use Only 23-05-2020 View substance registered dossier
β-(dimethylamino)-β-ethylphenethyl alcohol
254-272-2 39068-94-5 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 24-05-2020 View substance registered dossier
β,β-carotene
230-636-6 7235-40-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 13-03-2020 View substance registered dossier
β,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-propan-1-al
229-846-0 6784-13-0 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 13-05-2020 View substance registered dossier
β,2,2,3-tetramethylcyclopent-3-ene-1-butanol
276-333-2 72089-08-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 21-02-2019 View substance registered dossier
α[2-[[[(2-hydroxyethyl)methylamino]acetyl]amino]propyl]-γ-(nonylphenoxy)poly[oxo(methyl-1,2-ethanediyl)]
413-420-8 144736-29-8 Active NONS Individual Tonnage data confidential 15-12-2008 View substance registered dossier
α-trimethylsilanyl-ω-trimethylsiloxypoly[oxy(methyl-3-(2-(2-methoxypropoxy)propoxy)propylsilanediyl]-co-oxy(dimethylsilane))
406-420-4 69430-40-6 Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 16-12-2008 View substance registered dossier
α-trimethylsilanyl-ω-trimethylsiloxypoly[oxy(methyl-3-(2-(2-methoxypropoxy)propoxy)propylsilanediyl]-co-oxy(dimethylsilane))
406-420-4 69430-40-6 null NONS Individual Tonnage Data Confidential 25-08-2020 View substance registered dossier
α-tocopheryl hydrogen succinate
224-403-8 4345-03-3 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 24-05-2020 View substance registered dossier
α-tocopherol
200-412-2 59-02-9 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 13-11-2019 View substance registered dossier
α-phenylpyridine-2-acetonitrile
225-677-1 5005-36-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-03-2018 View substance registered dossier
α-phenylpyridine-2-acetamide
230-663-3 7251-52-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-05-2018 View substance registered dossier
α-phenylpiperidine-2-acetic acid
243-020-7 19395-41-6 null Full Joint 10 - 100 tonnes per annum 10-05-2020 View substance registered dossier
α-phenylpiperidine-2-acetic acid
243-020-7 19395-41-6 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 13-06-2020 View substance registered dossier
α-phenylpiperidine-2-acetamide
243-019-1 19395-39-2 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 10-05-2020 View substance registered dossier
α-phenylbenzeneacetyl chloride
217-493-5 1871-76-7 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 29-04-2020 View substance registered dossier
α-phenyl-1H-benzimidazole-2-methanol
200-073-0 50-97-5 null Full Joint 10 - 100 tonnes per annum 26-06-2020 View substance registered dossier
α-N-ethylanilinotoluene-3-sulphonic acid
202-916-8 101-11-1 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 23-05-2020 View substance registered dossier
α-n-butyl-α-(4-chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile
410-400-0 88671-89-0 null NONS Individual Tonnage Data Confidential 02-04-2020 View substance registered dossier
α-methylenebenzyl acetate
218-620-7 2206-94-2 null Full Joint 1 - 10 tonnes per annum 29-04-2020 View substance registered dossier
α-methylcyclohexylmethyl acetate
236-798-4 13487-27-9 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 10-05-2020 View substance registered dossier
α-methylcyclohexanepropanol
234-091-5 10528-67-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 27-01-2017 View substance registered dossier
α-methyl-α-phenylpyridine-2-methanol
243-110-6 19490-92-7 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 24-05-2020 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
knoell Germany – OR – A1 Konrad-Zuse-Ring 25 68163 Mannheim Germany Germany Active ε-Caprolactone, oligomers, esters with acrylic acid and 2,2,2',2'-tetrakis (hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol 500-276-7 89800-10-2 2018 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium - - ε-Caprolactone, oligomeric reaction products with propylidynetrimethanol 500-099-5 37625-56-2 - View substance registered dossier
Ingevity UK Ltd Baronet Road WA4 6HA Warrington, Cheshire United Kingdom - - ε-Caprolactone, oligomeric reaction products with propylidynetrimethanol 500-099-5 37625-56-2 - View substance registered dossier
COVESTRO, S.L. C/. Feixa LLarga, 7 08040 Barcelona Spain - - ε-Caprolactone, oligomeric reaction products with propylidynetrimethanol 500-099-5 37625-56-2 - View substance registered dossier
Ingevity UK Ltd Baronet Road WA4 6HA Warrington, Cheshire United Kingdom United Kingdom Active ε-Caprolactone, oligomeric reaction products with 2,2'-oxydiethanol 500-092-7 36890-68-3 2018 View substance registered dossier
DOMO Caproleuna GmbH Am Haupttor Bau 3101 06237 Leuna Germany - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
DSM Engineering Materials B.V. Urmonderbaan 22 6167RD Geleen Netherlands - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
Solenis Netherlands B.V. Fascinatio Boulevard 522 2909 VA CAPELLE A/D IJSSEL Netherlands - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600 2040 Antwerpen 4 Antwerpen Belgium - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
SCC GmbH Am Grenzgraben 11 55545 Bad Kreuznach Germany - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
Reach Only Representative (Ireland) Ltd (shakesp) VPR House Main Street F12 FC64 Swinford County Mayo Ireland - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
LANXESS N.V. Scheldelaan 420 Haven 507 2040 Antwerpen Belgium - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
Fista 't Ven 35 5091BN Middelbeers Netherlands - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
A.Schulman GmbH Hüttenstrasse, 211 D 50170 Kerpen Germany - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
BNH-OIL Polska Sp. z o.o. ul.Tadeusza Rejtana 17, lok 14 02-516 Warszawa Poland - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
UBE Corporation Europe, S.A.U. (UBE-G) Polígono Industrial El Serrallo, s/n 12100 Castellón Spain - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
SABIC Innovative Plastics BV Plasticslaan 1 4612 PX Bergen op Zoom Netherlands Netherlands - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
Celanese Europe BV The New Atrium Strawinskylaan 3105 1077 ZX Amsterdam Netherlands - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
SOLVAY ENGINEERING PLASTICS POLAND Sp.zo.o ul. Walczaka 25 66-407 Gorzow Wielkopolski Poland - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77, Dublin, Ireland D02 Dublin Ireland - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH 14 Stangenstrasse 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 155 Parque Empresarial Las Tablas, Edifico 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
Bemis Valkeakoski Oy PO Box 70 Teollisuustie 1 37601 Valkeakoski Finland - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
PolyTechnyl 54 RUE MARCEL DASSAULT PARC EVEREST 69680 GENAS France - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 025 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
HH Compliance Ltd Rubicon Building C.I.T. Campus T12 Y275 Bishopstown Cork Ireland - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
Evonik Resource Efficiency GmbH - AM01 Rellinghauser Str. 1-11 45128 Essen Nordrhein-Westfalen Germany - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
RTP Polska sp. z o.o. Nowa Wies Wroclawska, ul Ryszarda Chomicza 13 G 55-080 Katy Wroclawskie Poland - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
Fibrant B.V. Mauritslaan 49 6129 EL Urmond Netherlands - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 24-110 Puławy Poland - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
Zeon Europe GmbH Hansaallee 249 40549 Düsseldorf NRW Germany - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 D02 Dublin Ireland - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
AquafilSLO d.o.o. Letaliska Cesta, 15 1001 Ljubljana Ljubljana Slovenia - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
UBE Corporation Europe, S.A.U. Poligono Industrial El Serrallo, s/n 12100 Castellón Spain - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
Ascend Performance Materials srpl/bvba Watson & Crick Hill Park 11, rue Granbonpré - Bâtiment H B-1348 Louvain-la-Neuve Walloon Brabant Belgium - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
SPOLANA s.r.o. Ul. Práce 657 277 11 Neratovice Czech Republic - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
Chemservice S.A. (H5P7) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
OSTCHEM Germany GmbH_Ch Erdmannstr. 10 22765 Hamburg Germany - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
REACHLaw ltd Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
YF International b.v. Burg. van Dorth tot Medlerstraat 34 6921 AZ Duiven Netherlands - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
Michelman International Belgium SRL OR Zoning Industriel B-6790 Aubange Belgium - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED(GUIZHOU DONGFENG ANTIMONY CO., LTD) Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
European OGD Ltd (OR CPDC) Nortonthorpe Mill Scissett HD8 9HA Huddersfield United Kingdom - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
Radicifil europa n.41 24020 Casnigo (BG) Italy - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
Italmatch Chemicals Spa Via Magazzini del Cotone 17 – modulo 4 16128 Genova Italy - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
Performance Specialty Products Ibérica, S.L.U. Valle de Tamón - Nubledo 33469 Tamón - Carreño Asturias Spain - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
Grupa Azoty S.A. ul. Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnow Poland - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
Daedong System Poland ul. Mała Łąka 28/32 43-400 Cieszyn Poland - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
AdvanSix Resins & Chemicals (Ireland) Limited 13-18 City Quay D02 ED70 Dublin Ireland Ireland - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
Aquafil S.p.A. Via Linfano, 9 38062 Arco (TN) Italy - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
Performance Materials Ibérica, S.L.U. Jose Abascal 56 28003 Madrid Spain - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium - - ε-caprolactam 203-313-2 105-60-2 - View substance registered dossier
Aceto France 43 avenue marceau 75116 Paris France - - δ-valerolactone 208-807-1 542-28-9 - View substance registered dossier
BYK-Chemie GmbH Abelstr. 45 DE-46483 Wesel Germany Germany Active δ-valerolactone 208-807-1 542-28-9 2019; 2020 View substance registered dossier
Lubrizol Limited The Knowle, Nether Lane Hazelwwod DE56 4AN Derby Derbyshire United Kingdom United Kingdom Active δ-valerolactone 208-807-1 542-28-9 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active δ-valerolactone 208-807-1 542-28-9 2016 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active δ-valerolactone 208-807-1 542-28-9 - View substance registered dossier
3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-Strasse 1 41453 Neuss Germany - - γ-methylaziridine-1-propylamine 278-047-3 74993-03-6 - View substance registered dossier
- - - - γ-cyclodextrine methyl esters 418-710-8 - - View substance registered dossier
HD MicroSystems GmbH Hugenottenallee 175 D- 63263 Neu-Isenburg Germany - - γ-butyrolactone 202-509-5 96-48-0 - View substance registered dossier
Ashland Services BV (OR2) Noordweg 9 3336 LH Zwijndrecht Netherlands - - γ-butyrolactone 202-509-5 96-48-0 - View substance registered dossier
FujiFilm Manufacturing Europe BV Oudenstaart 1 5047 TK Tilburg Netherlands - - γ-butyrolactone 202-509-5 96-48-0 - View substance registered dossier
FUJIFILM Electronic Materials (Europe) N.V. Keetberglaan 1A Haven 1061 2070 Zwijndrecht Antwerp Belgium - - γ-butyrolactone 202-509-5 96-48-0 - View substance registered dossier
Hitachi Chemical Europe GmbH Berliner Allee 22 40212 Duesseldorf Germany Germany - - γ-butyrolactone 202-509-5 96-48-0 - View substance registered dossier
BCS Only Representative Services Ltd Pembroke House 30 Upper Pembroke Street Dublin 2 Dublin Ireland - - γ-butyrolactone 202-509-5 96-48-0 - View substance registered dossier
Du Pont (U.K.) Limited London Road 4th Floor, Kings Court SG1 2NG Stevenage Hertfordshire United Kingdom - - γ-butyrolactone 202-509-5 96-48-0 - View substance registered dossier
Taminco BV Pantserschipstraat 207 9000 Gent Belgium - - γ-butyrolactone 202-509-5 96-48-0 - View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany - - γ-butyrolactone 202-509-5 96-48-0 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland - - γ-butyrolactone 202-509-5 96-48-0 - View substance registered dossier
momaja s.r.o. Karolinská 650/1 186 00 Prague 8 Czech Republic - - γ-butyrolactone 202-509-5 96-48-0 - View substance registered dossier
UAB "Clean and Solve" Laisvės pr. 60-1107 LT-05120 VILNIUS Lithuania - - γ-butyrolactone 202-509-5 96-48-0 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland - - γ-butyrolactone 202-509-5 96-48-0 - View substance registered dossier
TDK Hungary Components Kft. Csaba utca 30. 9700 Szombathely Hungary - - γ-butyrolactone 202-509-5 96-48-0 - View substance registered dossier
Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH Hugenottenallee 173-175 D-63263 Neu-Isenburg Hesse Germany - - γ-butyrolactone 202-509-5 96-48-0 - View substance registered dossier
GBL Europe BV Postbus 193 8330AD Steenwijk Netherlands - - γ-butyrolactone 202-509-5 96-48-0 - View substance registered dossier
Lyondell Chemie Nederland B.V. Deltseplein 27E 3013 AA Rotterdam Netherlands - - γ-butyrolactone 202-509-5 96-48-0 - View substance registered dossier
HARKE Chemicals GmbH Xantener Str.1 45479 Mülheim an der Ruhr Germany - - γ-butyrolactone 202-509-5 96-48-0 - View substance registered dossier
Merck Schuchardt OHG Eduard-Buchner-Str. 85662 Hohenbrunn Germany - - γ-butyrolactone 202-509-5 96-48-0 - View substance registered dossier
CS Regulatory Ltd 1L-9 The Old Courthouse St Peters Churchyard DE1 1NN Derby Derbyshire United Kingdom - - γ-butyrolactone 202-509-5 96-48-0 - View substance registered dossier
Patheon Austria GmbH & Co KG St. Peterstrasse 25 A-4020 Linz Austria - - γ-butyrolactone 202-509-5 96-48-0 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany - - γ-butyrolactone 202-509-5 96-48-0 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 151 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain - - γ-butyrolactone 202-509-5 96-48-0 - View substance registered dossier
PHARMEGIC HEALTHCARE LIMITED 6th Floor, Konstitucijos av. 21A, Vilnius 08130 Vilnius Lithuania Ireland - - γ-butyrolactone 202-509-5 96-48-0 - View substance registered dossier
Vishay BCcomponents Austria GmbH Ebentalerstrasse 140 9020 Klagenfurt Austria - - γ-butyrolactone 202-509-5 96-48-0 - View substance registered dossier
JSR Micro n.v. Technologielaan 8 3001 Leuven Belgium - - γ-butyrolactone 202-509-5 96-48-0 - View substance registered dossier
Valeo Compressor Europe s.r.o. Central Trade Park 1571 369 01 Humpolec Czech Republic - - γ-butyrolactone 202-509-5 96-48-0 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland - - γ-butyrolactone 202-509-5 96-48-0 - View substance registered dossier
Coloplast Hungary Kft. Búzavirág út 15 2800 Tatabánya Hungary - - γ-butyrolactone 202-509-5 96-48-0 - View substance registered dossier
DSM Nutritional Products GmbH Emil-Barell-Str. 3 79639 Grenzach-Wyhlen Germany Germany Active γ-butyrolactone 202-509-5 96-48-0 2013; 2020 View substance registered dossier
Menadiona SL Pol Ind Mas Puigvert, Ctra Nacional II Km 680, 5 08389 Palafolls Barcelona Spain - - β-methylaziridine-1-propiononitrile 223-798-4 4078-19-7 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany - - β-methylaziridine-1-propiononitrile 223-798-4 4078-19-7 - View substance registered dossier
International Flavors & Fragrances I.F.F. (Nederland) B.V. Liebergerweg 72-98 1221 JT Hilversum Netherlands Netherlands Active β-methyl-3-(1-methylethyl)benzenepropanal 412-050-4 125109-85-5 - View substance registered dossier
Givaudan Iberica SA Pla d'en Batlle s/n 08470 San Celoni Barcelona Spain Spain Active β-methyl-3-(1-methylethyl)benzenepropanal 412-050-4 125109-85-5 2012; 2019 View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active β-methyl-3-(1-methylethyl)benzenepropanal 412-050-4 125109-85-5 - View substance registered dossier
- - - - β-methyl-3-(1-methylethyl)benzenepropanal 412-050-4 125109-85-5 - View substance registered dossier
Aceto France 43 avenue marceau 75116 Paris France France Active β-D-glucose pentaacetate 210-074-8 604-69-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active β-D-glucose pentaacetate 210-074-8 604-69-3 - View substance registered dossier
Sicor - Società Italiana Corticosteroidi S.r.l. Piazzale Luigi Cadorna 4 20123 Milano (MI) Italy - - β-D-Glucopyranose, 4,6-O-ethylidene-1-O-(trimethylsilyl)-, bis(dichloroacetate) 604-683-1 149312-24-3 - View substance registered dossier
- - - - β-D-glucopyranose, 1,6-anhydro-2-azido-2-deoxy-4-O-(6-methyl-2,3-bis-O-(phenylmethyl)-β-D-glucopyranuronosyl)-3-acetate 433-070-1 - - View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany - - β-cyclodextrine methyl ethers 411-120-1 - - View substance registered dossier
- - - - β-cyclodextrine methyl ethers 411-120-1 - - View substance registered dossier
ERREGIERRE SPA Via Francesco Baracca, 19 24060 SAN PAOLO D'ARGON BERGAMO Italy - - β-chloropropiophenone 213-317-6 936-59-4 - View substance registered dossier
OLON Spa Strada Rivoltana Km 6/7 20090 RODANO Milano Italy - - β-chloropropiophenone 213-317-6 936-59-4 - View substance registered dossier
Cambrex Karlskoga AB Bjorkborns Industriomrade 69185 Karlskoga Sweden - - β-chloropropiophenone 213-317-6 936-59-4 - View substance registered dossier
PCAS 21 Chemin de la Sauvegarde 21 Ecully Parc - CS33167 69134 ECULLY France France Active β-chlorophenetole 210-757-0 622-86-6 - View substance registered dossier
SAFIC ALCAN 13 Cours Valmy 92977 Paris La Défense France France Active β-chlorophenetole 210-757-0 622-86-6 - View substance registered dossier
Biesterfeld Spezialchemie GmbH Ferdinandstr. 41 20095 Hamburg Germany Germany Active β-chlorophenetole 210-757-0 622-86-6 - View substance registered dossier
DKSH France S.A. 1475 Quai du Rhone 01702 Miribel France France Active β-chlorophenetole 210-757-0 622-86-6 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden - - β-bromostyrene 203-131-3 103-64-0 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - β-Alanine, N-coco alkyl derivs. 284-219-9 84812-94-2 - View substance registered dossier
SC41 Lakeland Laboratories Długosza 67 43-188 Orzesze Poland Poland Active β-Alanine, N-coco alkyl derivs. 284-219-9 84812-94-2 2018; 2019 View substance registered dossier
Libra Speciality Chemicals Ltd Brinell Drive Northbank Ind Park M44 5LF Irlam Manchester United Kingdom United Kingdom Active β-Alanine, N-C8-18-alkyl derivs., monopotassium salts 290-475-2 90170-42-6 - View substance registered dossier
SC41 Lakeland Laboratories Długosza 67 43-188 Orzesze Poland Poland Active β-Alanine, N-C8-18-alkyl derivs., monopotassium salts 290-475-2 90170-42-6 - View substance registered dossier
INTEROR 49, rue d'Ostende F-62100 CALAIS France - - β-Alanine, N-(3-ethoxy-3-oxopropyl)-N-methyl-, ethyl ester 613-167-5 6315-60-2 - View substance registered dossier
SC41 Lakeland Laboratories Długosza 67 43-188 Orzesze Poland Poland Active β-Alanine, N-(2-carboxyethyl)-, N-coco alkyl derivs., disodium salts 290-476-8 90170-43-7 2013 View substance registered dossier
Zschimmer & Schwarz GmbH & Co KG Max-Schwarz-Str. 3-5 56112 Lahnstein Germany Germany Active β-Alanine, N-(2-carboxyethyl)-, N-coco alkyl derivs., disodium salts 290-476-8 90170-43-7 - View substance registered dossier
Libra Speciality Chemicals Ltd Brinell Drive Northbank Ind Park M44 5LF Irlam Manchester United Kingdom United Kingdom Active β-Alanine, N-(2-carboxyethyl)-, N-coco alkyl derivs., disodium salts 290-476-8 90170-43-7 2013; 2020 View substance registered dossier
TÜV SÜD Industrie Service GmbH IS-USR-MUC Westendstr. 199 80686 Munich Germany Germany Active β-Alanine, N-(2-aminoethyl)-N-[2-(2-carboxyethoxy)ethyl]-, N-coco acyl derivs., disodium salts 270-131-8 68411-57-4 - View substance registered dossier
DSM Nutritional Products (UK) Ltd Delves Road Heanor Gate DE75 7SG Heanor Derbyshire United Kingdom United Kingdom Active β-alanine 203-536-5 107-95-9 2019 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active β-alanine 203-536-5 107-95-9 2012 View substance registered dossier
Flamma S.p.a. via Bedeschi, 22 24040 Chignolo d'Isola Bergamo Italy - - β-alanine 203-536-5 107-95-9 - View substance registered dossier
BENECHIM René Magritte 163 7860 Lessines Belgium - - β-(dimethylamino)-β-ethylphenethyl alcohol 254-272-2 39068-94-5 - View substance registered dossier
INFAR S.A. Ctra N-II Km. 680, 6 08389 Palafolls Barcelona Spain - - β-(dimethylamino)-β-ethylphenethyl alcohol 254-272-2 39068-94-5 - View substance registered dossier
REACh ChemConsult GmbH Strehlener Str. 14 01069 Dresden Germany - - β-(dimethylamino)-β-ethylphenethyl alcohol 254-272-2 39068-94-5 - View substance registered dossier
MOEHS CATALANA Cesar Martinell i Brunet 12 A 08191 Rubi Barcelona Spain - - β-(dimethylamino)-β-ethylphenethyl alcohol 254-272-2 39068-94-5 - View substance registered dossier
Zach System ZI La Croix Cadeau 49242 Avrillé France - - β-(dimethylamino)-β-ethylphenethyl alcohol 254-272-2 39068-94-5 - View substance registered dossier
Corden Pharma Bergamo S.p.A. Via Bergamo, 121 IT-24047 Treviglio BG Italy - - β-(dimethylamino)-β-ethylphenethyl alcohol 254-272-2 39068-94-5 - View substance registered dossier
DSM Nutritional Products France SAS 1 boulevard d'Alsace F-68128 Village-Neuf France France Active β,β-carotene 230-636-6 7235-40-7 2013; 2018; 2020 View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain - - β,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-propan-1-al 229-846-0 6784-13-0 - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active β,2,2,3-tetramethylcyclopent-3-ene-1-butanol 276-333-2 72089-08-8 2019 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - Active α[2-[[[(2-hydroxyethyl)methylamino]acetyl]amino]propyl]-γ-(nonylphenoxy)poly[oxo(methyl-1,2-ethanediyl)] 413-420-8 144736-29-8 - View substance registered dossier
Dow Silicones Belgium SPRL Rue Jules Bordet Zone industrielle C 7180 Seneffe Belgium Belgium Active α-trimethylsilanyl-ω-trimethylsiloxypoly[oxy(methyl-3-(2-(2-methoxypropoxy)propoxy)propylsilanediyl]-co-oxy(dimethylsilane)) 406-420-4 69430-40-6 2008 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH - ME01 Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany - - α-trimethylsilanyl-ω-trimethylsiloxypoly[oxy(methyl-3-(2-(2-methoxypropoxy)propoxy)propylsilanediyl]-co-oxy(dimethylsilane)) 406-420-4 69430-40-6 - View substance registered dossier
Corden Pharma Bergamo S.p.A. Via Bergamo, 121 IT-24047 Treviglio BG Italy - - α-tocopheryl hydrogen succinate 224-403-8 4345-03-3 - View substance registered dossier
PMC ISOCHEM 32 rue Lavoisier 91710 VERT LE PETIT France - - α-tocopheryl hydrogen succinate 224-403-8 4345-03-3 - View substance registered dossier
ADM Services B.V. Kingsfordweg 83 1043 GP Amsterdam Netherlands - - α-tocopheryl hydrogen succinate 224-403-8 4345-03-3 - View substance registered dossier
ADM Services B.V. Kingsfordweg 83 1043 GP Amsterdam Netherlands Netherlands Active α-tocopherol 200-412-2 59-02-9 - View substance registered dossier
BTSA, BIOTECNOLOGIAS APLICADAS S.L. Arroba 4 28805 Alcalá de Henares Madrid Spain Spain Active α-tocopherol 200-412-2 59-02-9 2018 View substance registered dossier
Biología Natural Industrial SL Calle Daniel de Urrabieta, Num 11 28002 Madrid Spain Spain Active α-tocopherol 200-412-2 59-02-9 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active α-tocopherol 200-412-2 59-02-9 2015; 2019 View substance registered dossier
Vitae Caps S.A. C/Gutenberg nº 356. Polígono Industrial Torrehierro 45614 Talavera de la Reina Toledo Spain Spain Active α-tocopherol 200-412-2 59-02-9 - View substance registered dossier
ARCHIMICA S.P.A. Viale Milano 86 26900 Lodi Italy Italy Italy Active α-phenylpyridine-2-acetonitrile 225-677-1 5005-36-7 - View substance registered dossier
FINORTEX S.L. Buiguetes 23, Nave A6 Poligon Industrial Torrentfondo 08791 Sant Llorenç d'Hortons Spain Spain Active α-phenylpyridine-2-acetonitrile 225-677-1 5005-36-7 - View substance registered dossier
Corden Pharma Bergamo S.p.A. Via Bergamo, 121 IT-24047 Treviglio BG Italy Italy Active α-phenylpyridine-2-acetonitrile 225-677-1 5005-36-7 - View substance registered dossier
Siegfried St. Vulbas SAS 530, allée de la Luye 01150 SAINT VULBAS France France Active α-phenylpyridine-2-acetamide 230-663-3 7251-52-7 - View substance registered dossier
SP QUIMICA SA Crta. Reus a Riudoms Km. 4, 1 43330 RIUDOMS TARRAGONA Spain Spain Active α-phenylpyridine-2-acetamide 230-663-3 7251-52-7 - View substance registered dossier
FINORTEX S.L. Buiguetes 23, Nave A6 Poligon Industrial Torrentfondo 08791 Sant Llorenç d'Hortons Spain Spain Active α-phenylpyridine-2-acetamide 230-663-3 7251-52-7 - View substance registered dossier
Amri Italy S.r.l. VIA DEL VECCHIO POLITECNICO, n. 9 20121 Milano Italy Italy Active α-phenylpyridine-2-acetamide 230-663-3 7251-52-7 - View substance registered dossier
Corden Pharma Bergamo S.p.A. Via Bergamo, 121 IT-24047 Treviglio BG Italy Italy Active α-phenylpyridine-2-acetamide 230-663-3 7251-52-7 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH IZCL Stangenstr. 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany - - α-phenylpiperidine-2-acetic acid 243-020-7 19395-41-6 - View substance registered dossier
Novartis International Pharmaceutical ltd., Branch Ireland Ringaskiddy IE Ringaskiddy Cork Ireland - - α-phenylpiperidine-2-acetic acid 243-020-7 19395-41-6 - View substance registered dossier
Corden Pharma Bergamo S.p.A. Via Bergamo, 121 IT-24047 Treviglio BG Italy - - α-phenylpiperidine-2-acetic acid 243-020-7 19395-41-6 - View substance registered dossier
Siegfried St. Vulbas SAS 530, allée de la Luye 01150 SAINT VULBAS France - - α-phenylpiperidine-2-acetic acid 243-020-7 19395-41-6 - View substance registered dossier
Amri Italy S.r.l. VIA DEL VECCHIO POLITECNICO, n. 9 20121 Milano Italy - - α-phenylpiperidine-2-acetic acid 243-020-7 19395-41-6 - View substance registered dossier
Corden Pharma Bergamo S.p.A. Via Bergamo, 121 IT-24047 Treviglio BG Italy - - α-phenylpiperidine-2-acetamide 243-019-1 19395-39-2 - View substance registered dossier
Siegfried St. Vulbas SAS 530, allée de la Luye 01150 SAINT VULBAS France - - α-phenylpiperidine-2-acetamide 243-019-1 19395-39-2 - View substance registered dossier
FINORTEX S.L. Buiguetes 23, Nave A6 Poligon Industrial Torrentfondo 08791 Sant Llorenç d'Hortons Spain - - α-phenylpiperidine-2-acetamide 243-019-1 19395-39-2 - View substance registered dossier
Amri Italy S.r.l. VIA DEL VECCHIO POLITECNICO, n. 9 20121 Milano Italy - - α-phenylpiperidine-2-acetamide 243-019-1 19395-39-2 - View substance registered dossier
SP QUIMICA SA Crta. Reus a Riudoms Km. 4, 1 43330 RIUDOMS TARRAGONA Spain - - α-phenylpiperidine-2-acetamide 243-019-1 19395-39-2 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH IZCL Stangenstr. 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany - - α-phenylpiperidine-2-acetamide 243-019-1 19395-39-2 - View substance registered dossier
BENECHIM René Magritte 163 7860 Lessines Belgium - - α-phenylbenzeneacetyl chloride 217-493-5 1871-76-7 - View substance registered dossier
Nalco Limited P.O. Box 11, Winnington Avenue, CW8 4DX Northwich, Cheshire United Kingdom - - α-phenyl-1H-benzimidazole-2-methanol 200-073-0 50-97-5 - View substance registered dossier
AromataGroup Via Carolina Romani n. 35 20091 Bresso (MI) Italy - - α-N-ethylanilinotoluene-3-sulphonic acid 202-916-8 101-11-1 - View substance registered dossier
- - - - α-n-butyl-α-(4-chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile 410-400-0 88671-89-0 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France - - α-methylenebenzyl acetate 218-620-7 2206-94-2 - View substance registered dossier
International Flavors & Fragrances I.F.F. (Nederland) B.V. Liebergerweg 72-98 1221 JT Hilversum Netherlands - - α-methylcyclohexylmethyl acetate 236-798-4 13487-27-9 - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active α-methylcyclohexanepropanol 234-091-5 10528-67-3 - View substance registered dossier
UNION QUIMICO FARMACÉUTICA S.A. Mallorca 262 08008 Barcelona Barcelona Spain - - α-methyl-α-phenylpyridine-2-methanol 243-110-6 19490-92-7 - View substance registered dossier
Sigma-Aldrich Ireland Ltd Vale Road . Arklow Co. Wicklow Ireland - - α-methyl-α-phenylpyridine-2-methanol 243-110-6 19490-92-7 - View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1