Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Last updated 20 července 2021. Database contains 23343 unique substances and contains information from 104192 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
Details
Trisodium bis [5-nitro-2-oxido-3-((E)-((Z)-3-oxido-1-oxo-1-(phenylamino)but-2-en-2-yl)diazenyl)benzenesulfonate (2-) chromate3-)]
949-050-3 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 29-10-2020 View substance registered dossier
Trisodium bis(2-(5-chloro-4-nitro-2-oxidophenylazo)-5-sulfonato-1-naphtholato)chromate(1-)
402-870-0 93952-24-0 Active NONS Joint Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
Trisodium bis[(3'-nitro-5'-sulfonato-(6-amino-2-[4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)phenylsulfonylamino]pyrimidin-5-azo)benzene-2',4-diolato)]chromate(III)
418-220-4 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 29-08-2019 View substance registered dossier
Trisodium bis[(3'-nitro-5'-sulfonato-(6-amino-2-[4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)phenylsulfonylamino]pyrimidin-5-azo)benzene-2',4-diolato)]chromate(III)
418-220-4 - Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
Trisodium bis[2-[[2,4-dihydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]benzoato(3-)]chromate(3-)
278-145-6 75234-41-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 02-10-2020 View substance registered dossier
Trisodium bis[2-hydroxy-5-nitro-3-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]benzenesulphonato(3-)]cobaltate(3-)
289-068-2 85959-73-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 09-05-2018 View substance registered dossier
Trisodium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(3-)
259-830-9 55809-98-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 28-05-2018 View substance registered dossier
Trisodium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]cobaltate(3-)
282-438-4 84204-70-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 08-02-2019 View substance registered dossier
Trisodium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(3-)
260-892-4 57674-14-3 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 16-03-2020 View substance registered dossier
trisodium bis[3-[1-(3-chlorophenyl)-5-(hydroxykO)-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl}-4-(hydroxy-kO)5-nitrobenzenesulfonato(3-)]chromate(3-)
943-109-7 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 07-09-2018 View substance registered dossier
Trisodium bis[3-[[1-(anilinocarbonyl)-2-oxopropyl]azo]-5-chloro-2-hydroxybenzenesulphonato(3-)]cobaltate(3-)
277-381-7 73324-01-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 16-07-2021 View substance registered dossier
Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-)
260-906-9 57693-14-8 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 25-06-2021 View substance registered dossier
Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-)
278-127-8 75214-58-3 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 25-06-2019 View substance registered dossier
Trisodium bis[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-)
263-319-6 61916-41-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 22-10-2020 View substance registered dossier
Trisodium bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzene-1-sulphonato(3-)]cobaltate(3-)
279-075-9 79135-28-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 10-10-2020 View substance registered dossier
Trisodium bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzene-1-sulphonato(3-)]ferrate(3-)
276-677-3 72479-30-2 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 26-03-2021 View substance registered dossier
Trisodium bis[4-amino-3-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-)
277-759-1 74196-16-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 31-05-2018 View substance registered dossier
Trisodium bis[N,Nη(7-acetamido-5'-nitro-3-sulfonato-naphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato-0',0')]chromate (III)
BI 3277; NOIR CORSE SANODAL H3LW CONC.; SANODAL DEEP BLACK H-3LW CONC.; SANODAL TIEFSCHWARZ H-3LW; SANODAL TIEFSCHWARZ H-3LW KONZ.
400-810-8 106084-79-1 Active NONS Joint Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
Trisodium citrate
200-675-3 68-04-2 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 07-07-2021 View substance registered dossier
Trisodium dihydrogen -N,N-[bis[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl]]glycinate
235-979-5 13078-36-9 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 05-12-2018 View substance registered dossier
Trisodium hexafluoroaluminate
237-410-6 13775-53-6 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 20-10-2020 View substance registered dossier
Trisodium hydrogen [2-[[α-[[3-[[4-chloro-6-[ethyl[3-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulphophenyl]azo]benzyl]azo]-4-sulphobenzoato(6-)]cuprate(4-)
281-889-4 84057-71-6 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 28-11-2020 View substance registered dossier
Trisodium hydrogen [2-[[α-[[3-[[4-chloro-6-[ethyl[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulphophenyl]azo]benzyl]azo]-4-sulphobenzoato(6-)]cuprate(4-)
289-142-4 86024-59-1 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 17-12-2018 View substance registered dossier
Trisodium hydrogen diphosphate
238-735-6 14691-80-6 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 11-01-2018 View substance registered dossier
Trisodium hydrogen ethylenediaminetetraacetate
205-758-8 150-38-9 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 25-06-2020 View substance registered dossier
Trisodium hydrogendicarbonate
208-580-9 533-96-0 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 17-12-2015 View substance registered dossier
trisodium N-(3-propionato)-.sc.l.sc.-aspartate
422-090-4 172737-80-3 Active NONS Individual Tonnage data confidential 29-07-2011 View substance registered dossier
Trisodium nitrilotriacetate
225-768-6 5064-31-3 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 15-07-2021 View substance registered dossier
Trisodium orthophosphate
231-509-8 7601-54-9 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 25-02-2021 View substance registered dossier
Trisodium trihydrogen 5,5',5''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)tris[5-sulphonatosalicylate]
279-091-6 79135-90-3 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 11-09-2017 View substance registered dossier
Trisodium trimetaphosphate
232-088-3 7785-84-4 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 10-03-2020 View substance registered dossier
Trisodium(2-(α-(3-(4-chloro-6-(2-(2-(vinylsulfonyl)ethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-oxido-5-sulfonatophenylazo)benzylidenehydrazino)-4-sulfonatobenzoato)copper(II)
407-580-8 130201-51-3 Active NONS Joint Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
Trisodium-3-amino-6,13-dichloro-10-((3-((4-chloro-6-(2-sulfophenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)propyl)amino)-4,11-triphenoxydioxazinedisulfonate
410-130-3 136248-03-8 Active NONS Joint Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
Tris{4-[(4-acetylphenyl)sulfanyl]phenyl}sulfonium hexafluorophosphate
700-373-6 953084-13-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 17-11-2020 View substance registered dossier
Trititanium pentaoxide
601-730-8 12065-65-5 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-08-2020 View substance registered dossier
TRITON SP-140 SURFACTANT
432-220-1 - Active NONS Individual Tonnage data confidential 15-12-2008 View substance registered dossier
Trixylyl phosphate
246-677-8 25155-23-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 05-07-2019 View substance registered dossier
Trizinc bis(hexacyanidocobaltate(III)) dodecahydrate
942-358-9 69207-66-5 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 30-10-2015 View substance registered dossier
Trizinc bis(orthophosphate)
231-944-3 7779-90-0 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 17-02-2021 View substance registered dossier
Trizinc dicitrate
208-901-2 546-46-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 06-07-2021 View substance registered dossier
Troclosene sodium
220-767-7 2893-78-9 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 27-12-2019 View substance registered dossier
Trometamol
201-064-4 77-86-1 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 23-03-2021 View substance registered dossier
Tropine
204-384-2 120-29-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-11-2017 View substance registered dossier
TROYSOL LAC
452-570-9 - Active Full Joint ≥ 10 tonnes 30-03-2017 View substance registered dossier
Trypsin
232-650-8 9002-07-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 09-05-2018 View substance registered dossier
TSE-5 HCl
456-210-1 - Active NONS Individual Tonnage data confidential 13-01-2011 View substance registered dossier
TSP
701-171-0 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-02-2021 View substance registered dossier
TTP CYAN 1
405-180-8 - Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
TULA1
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 30-03-2021 View substance registered dossier
Tungstate(3-), tetracosa-μ-oxododecaoxo[μ12-[phosphato(3-)-κO:κO:κO:κO':κO':κO':κO'':κO'':κO'':κO''':κO''':κO''']]dodeca-, hydrogen, hydrate (1:3:?)
603-020-3 12501-23-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 25-05-2018 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Trisodium bis [5-nitro-2-oxido-3-((E)-((Z)-3-oxido-1-oxo-1-(phenylamino)but-2-en-2-yl)diazenyl)benzenesulfonate (2-) chromate3-)] 949-050-3 - 2020 View substance registered dossier
CHROMATOURGIA TRIPOLEOS SA SCHIMATARI 32009 SCHIMATARI VIOTIAS Greece Greece Active Trisodium bis [5-nitro-2-oxido-3-((E)-((Z)-3-oxido-1-oxo-1-(phenylamino)but-2-en-2-yl)diazenyl)benzenesulfonate (2-) chromate3-)] 949-050-3 - - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Danish competent national authority. - - Active Trisodium bis(2-(5-chloro-4-nitro-2-oxidophenylazo)-5-sulfonato-1-naphtholato)chromate(1-) 402-870-0 93952-24-0 - View substance registered dossier
TFL Ledertechnik GmbH Peter-Krauseneck-Strasse 16 79618 Rheinfelden Germany Germany Active Trisodium bis(2-(5-chloro-4-nitro-2-oxidophenylazo)-5-sulfonato-1-naphtholato)chromate(1-) 402-870-0 93952-24-0 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Italian competent national authority. - - Active Trisodium bis(2-(5-chloro-4-nitro-2-oxidophenylazo)-5-sulfonato-1-naphtholato)chromate(1-) 402-870-0 93952-24-0 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - Active Trisodium bis(2-(5-chloro-4-nitro-2-oxidophenylazo)-5-sulfonato-1-naphtholato)chromate(1-) 402-870-0 93952-24-0 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Portuguese competent national authority. - - Active Trisodium bis(2-(5-chloro-4-nitro-2-oxidophenylazo)-5-sulfonato-1-naphtholato)chromate(1-) 402-870-0 93952-24-0 - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Cease Manufacture Trisodium bis(2-(5-chloro-4-nitro-2-oxidophenylazo)-5-sulfonato-1-naphtholato)chromate(1-) 402-870-0 93952-24-0 2014 View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active Trisodium bis[(3'-nitro-5'-sulfonato-(6-amino-2-[4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)phenylsulfonylamino]pyrimidin-5-azo)benzene-2',4-diolato)]chromate(III) 418-220-4 - 2019 View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active Trisodium bis[(3'-nitro-5'-sulfonato-(6-amino-2-[4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)phenylsulfonylamino]pyrimidin-5-azo)benzene-2',4-diolato)]chromate(III) 418-220-4 - - View substance registered dossier
VIVA CHIMICA S.R.L. Via Ceradini 6 20129 Milano Italy Italy Active Trisodium bis[2-[[2,4-dihydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]benzoato(3-)]chromate(3-) 278-145-6 75234-41-2 - View substance registered dossier
EUROCOLOR SCARL VIA EMILIA PONENTE, 593 48014 CASTEL BOLOGNESE Italy Italy Active Trisodium bis[2-[[2,4-dihydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]benzoato(3-)]chromate(3-) 278-145-6 75234-41-2 2017; 2018; 2020 View substance registered dossier
TRUMPLER ESPAÑOLA, S.A. Llobateras, 15 08210 Barberà del Vallès Spain Spain Active Trisodium bis[2-[[2,4-dihydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]benzoato(3-)]chromate(3-) 278-145-6 75234-41-2 - View substance registered dossier
TFL ITALIA SpA Via dei Campacci 11 20010 Buscate MI Italy Italy Active Trisodium bis[2-[[2,4-dihydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]benzoato(3-)]chromate(3-) 278-145-6 75234-41-2 - View substance registered dossier
OSMO SRL Via del Lavoro, 115 36071 Arzignano (VI) Italy Italy Active Trisodium bis[2-[[2,4-dihydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]benzoato(3-)]chromate(3-) 278-145-6 75234-41-2 - View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active Trisodium bis[2-[[2,4-dihydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]benzoato(3-)]chromate(3-) 278-145-6 75234-41-2 - View substance registered dossier
CHROMATOURGIA TRIPOLEOS SA SCHIMATARI 32009 SCHIMATARI VIOTIAS Greece Greece Active Trisodium bis[2-[[2,4-dihydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]benzoato(3-)]chromate(3-) 278-145-6 75234-41-2 2019 View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Trisodium bis[2-[[2,4-dihydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]benzoato(3-)]chromate(3-) 278-145-6 75234-41-2 - View substance registered dossier
S.I.C. INTERNATIONAL SPA VIA EDISON, 4 20010 BUSCATE (MI) Italy Italy Active Trisodium bis[2-[[2,4-dihydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]benzoato(3-)]chromate(3-) 278-145-6 75234-41-2 - View substance registered dossier
TFL Ledertechnik GmbH Peter-Krauseneck-Strasse 16 79618 Rheinfelden Germany Germany Active Trisodium bis[2-[[2,4-dihydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]benzoato(3-)]chromate(3-) 278-145-6 75234-41-2 - View substance registered dossier
RE.PI.CO RESINE PIGMENTI COLORI SPA Via Aquileia, 41/b 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy Italy Active Trisodium bis[2-[[2,4-dihydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]benzoato(3-)]chromate(3-) 278-145-6 75234-41-2 2020 View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active Trisodium bis[2-[[2,4-dihydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]benzoato(3-)]chromate(3-) 278-145-6 75234-41-2 - View substance registered dossier
POLOCHEM SRL Via dell'industria ang. via delle Comunicazioni 56022 Castelfranco di Sotto (PI) Italy Italy Active Trisodium bis[2-[[2,4-dihydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]benzoato(3-)]chromate(3-) 278-145-6 75234-41-2 - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Trisodium bis[2-[[2,4-dihydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]benzoato(3-)]chromate(3-) 278-145-6 75234-41-2 - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Trisodium bis[2-[[2,4-dihydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]benzoato(3-)]chromate(3-) 278-145-6 75234-41-2 - View substance registered dossier
Everlight Europe B.V. Rivium Boulevard 224 2909LK Capelle a/d Ijssel Netherlands Netherlands Active Trisodium bis[2-[[2,4-dihydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]benzoato(3-)]chromate(3-) 278-145-6 75234-41-2 2017; 2018 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Trisodium bis[2-hydroxy-5-nitro-3-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]benzenesulphonato(3-)]cobaltate(3-) 289-068-2 85959-73-5 - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Trisodium bis[2-hydroxy-5-nitro-3-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]benzenesulphonato(3-)]cobaltate(3-) 289-068-2 85959-73-5 - View substance registered dossier
TFL Ledertechnik GmbH Peter-Krauseneck-Strasse 16 79618 Rheinfelden Germany Germany Active Trisodium bis[2-hydroxy-5-nitro-3-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]benzenesulphonato(3-)]cobaltate(3-) 289-068-2 85959-73-5 - View substance registered dossier
TFL ITALIA SpA Via dei Campacci 11 20010 Buscate MI Italy Italy Active Trisodium bis[2-hydroxy-5-nitro-3-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]benzenesulphonato(3-)]cobaltate(3-) 289-068-2 85959-73-5 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active Trisodium bis[2-hydroxy-5-nitro-3-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]benzenesulphonato(3-)]cobaltate(3-) 289-068-2 85959-73-5 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active Trisodium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(3-) 259-830-9 55809-98-8 - View substance registered dossier
TFL Ledertechnik GmbH Peter-Krauseneck-Strasse 16 79618 Rheinfelden Germany Germany Active Trisodium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(3-) 259-830-9 55809-98-8 - View substance registered dossier
CHROMATOURGIA TRIPOLEOS SA SCHIMATARI 32009 SCHIMATARI VIOTIAS Greece Greece Active Trisodium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(3-) 259-830-9 55809-98-8 - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Trisodium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(3-) 259-830-9 55809-98-8 2017; 2018 View substance registered dossier
TFL ITALIA SpA Via dei Campacci 11 20010 Buscate MI Italy Italy Active Trisodium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]cobaltate(3-) 282-438-4 84204-70-6 - View substance registered dossier
TFL Ledertechnik GmbH Peter-Krauseneck-Strasse 16 79618 Rheinfelden Germany Germany Active Trisodium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]cobaltate(3-) 282-438-4 84204-70-6 2017; 2019 View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Trisodium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(3-) 260-892-4 57674-14-3 - View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Trisodium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(3-) 260-892-4 57674-14-3 - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Trisodium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(3-) 260-892-4 57674-14-3 2017; 2020 View substance registered dossier
TFL ITALIA SpA Via dei Campacci 11 20010 Buscate MI Italy Italy Active trisodium bis[3-[1-(3-chlorophenyl)-5-(hydroxykO)-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl}-4-(hydroxy-kO)5-nitrobenzenesulfonato(3-)]chromate(3-) 943-109-7 - - View substance registered dossier
TFL Ledertechnik GmbH Peter-Krauseneck-Strasse 16 79618 Rheinfelden Germany Germany Active trisodium bis[3-[1-(3-chlorophenyl)-5-(hydroxykO)-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl}-4-(hydroxy-kO)5-nitrobenzenesulfonato(3-)]chromate(3-) 943-109-7 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Trisodium bis[3-[[1-(anilinocarbonyl)-2-oxopropyl]azo]-5-chloro-2-hydroxybenzenesulphonato(3-)]cobaltate(3-) 277-381-7 73324-01-3 2017; 2021 View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Trisodium bis[3-[[1-(anilinocarbonyl)-2-oxopropyl]azo]-5-chloro-2-hydroxybenzenesulphonato(3-)]cobaltate(3-) 277-381-7 73324-01-3 - View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active Trisodium bis[3-[[1-(anilinocarbonyl)-2-oxopropyl]azo]-5-chloro-2-hydroxybenzenesulphonato(3-)]cobaltate(3-) 277-381-7 73324-01-3 - View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Trisodium bis[3-[[1-(anilinocarbonyl)-2-oxopropyl]azo]-5-chloro-2-hydroxybenzenesulphonato(3-)]cobaltate(3-) 277-381-7 73324-01-3 - View substance registered dossier
Kem Color S.p.A. Str. della Cebrosa 58 10036 Settimo Torinese Torino Italy Italy Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 - View substance registered dossier
Ming-Zu Europe c/o M. Muser, ALS Customs Services GmbH Hafenstrasse 20 79576 Weil Germany Germany Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 2018 View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 - View substance registered dossier
REACHlaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 FI-02600 Espoo Finland Finland Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 - View substance registered dossier
ExponentOR30IRE Block 1, Blanchardstown Corporate Park D15 AKK1 Dublin Ireland Ireland Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 2018 View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 - View substance registered dossier
Stewardship Chemicals 55 Długosza 67 43-188 Orzesze Poland Poland Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 - View substance registered dossier
TFL Ledertechnik GmbH Peter-Krauseneck-Strasse 16 79618 Rheinfelden Germany Germany Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 2016; 2018 View substance registered dossier
TEXTILCOLOR GmbH (OR) Schlossgartenstrasse 2 72793 Pfullingen Baden-Wuerttemberg Germany Germany Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 2019 View substance registered dossier
Hollindia International B.V. Drenthehaven 30 3433 PB Nieuwegein Netherlands Netherlands Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 - View substance registered dossier
Everlight Europe B.V. Rivium Boulevard 224 2909LK Capelle a/d Ijssel Netherlands Netherlands Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 2016; 2018 View substance registered dossier
M&H Dyes srl via B. Buozzi 19 56024 Ponte a Egola - San Miniato Italy Italy Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 - View substance registered dossier
OSMO SRL Via del Lavoro, 115 36071 Arzignano (VI) Italy Italy Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 - View substance registered dossier
CHIMICA DUE SRL SPALLANZANI n.10 20129 MILAN MI Italy Italy Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 2019 View substance registered dossier
APLICACIÓN Y SUMINISTROS TEXTILES, S.A.U Av. Camí Reial 13-15 Pol. Ind. Riera de Caldes 08184 Palau-Solità i Plegamans Barcelona Spain Spain Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 - View substance registered dossier
AUXICOLOR S.L. PISUERGA, 38 08223 TERRASSA BARCELONA-CATALUNYA Spain Spain Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 2013; 2021 View substance registered dossier
TFL ITALIA SpA Via dei Campacci 11 20010 Buscate MI Italy Italy Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 - View substance registered dossier
Reach & Colours Holding Limited BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE EC3V 9DJ LONDON United Kingdom United Kingdom No longer Valid Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 2021 View substance registered dossier
Farbchemie Braun GmbH & Co.KG Daimlerring 11 65205 Wiesbaden Germany Germany Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 2019 View substance registered dossier
KYKEHELLAS S.A 2 km Sindos-Halastra, P.O Box 38 57400 Sindos Greece Greece Greece Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 - View substance registered dossier
Yorkshire Farben GmbH Mevissenstrasse 72 D-47803 Krefeld Germany Germany Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 - View substance registered dossier
Triade B.V. Dijkweg 159 2675 AD Honselersdijk Netherlands Netherlands Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 - View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 2019 View substance registered dossier
RE.PI.CO RESINE PIGMENTI COLORI SPA Via Aquileia, 41/b 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy Italy Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 - View substance registered dossier
PRINT COREX S.L.U. C/ Tormes 5 08223 Terrassa Barcelona Spain Spain Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 - View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany No longer Valid Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 - View substance registered dossier
ANCHEMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 25 Belwederska PL99-100 Łęczyca Łódzkie Poland Poland Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 - View substance registered dossier
CHROMATOURGIA TRIPOLEOS SA SCHIMATARI 32009 SCHIMATARI VIOTIAS Greece Greece Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 2018 View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 - View substance registered dossier
Zaitex SpA Via artigianato 15 Povolaro 36030 Dueville Vi Italy Italy Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 2019 View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 260-906-9 57693-14-8 2016 View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 278-127-8 75214-58-3 2019 View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 278-127-8 75214-58-3 - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Trisodium bis[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 263-319-6 61916-41-4 2018; 2020 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Trisodium bis[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 263-319-6 61916-41-4 2016; 2018; 2020 View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Trisodium bis[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 263-319-6 61916-41-4 - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Trisodium bis[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 263-319-6 61916-41-4 - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active Trisodium bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzene-1-sulphonato(3-)]cobaltate(3-) 279-075-9 79135-28-7 2020 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Trisodium bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzene-1-sulphonato(3-)]ferrate(3-) 276-677-3 72479-30-2 2016; 2018; 2021 View substance registered dossier
TFL Ledertechnik GmbH Peter-Krauseneck-Strasse 16 79618 Rheinfelden Germany Germany Active Trisodium bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzene-1-sulphonato(3-)]ferrate(3-) 276-677-3 72479-30-2 - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Trisodium bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzene-1-sulphonato(3-)]ferrate(3-) 276-677-3 72479-30-2 - View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Trisodium bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzene-1-sulphonato(3-)]ferrate(3-) 276-677-3 72479-30-2 - View substance registered dossier
Clariant SE - CH30 Am Unisyspark 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Trisodium bis[4-amino-3-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 277-759-1 74196-16-0 - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active Trisodium bis[4-amino-3-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 277-759-1 74196-16-0 - View substance registered dossier
Manuel Vilaseca SA Rosselló, 188 - 3a 08008 Barcelona Catalonia Spain Spain Active Trisodium bis[4-amino-3-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) 277-759-1 74196-16-0 2018 View substance registered dossier
Colorants Solutions Italy srl Via Vittor Pisani 20 20124 Milano (MI) Italy Italy Active Trisodium bis[N,Nη(7-acetamido-5'-nitro-3-sulfonato-naphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato-0',0')]chromate (III) 400-810-8 106084-79-1 - View substance registered dossier
Clariant Plastics & Coatings (UK) Ltd Clariant House, Unit 2 Rawdon Park LS19 7BA Yeadon Leeds United Kingdom United Kingdom Active Trisodium bis[N,Nη(7-acetamido-5'-nitro-3-sulfonato-naphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato-0',0')]chromate (III) 400-810-8 106084-79-1 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Dutch competent national authority. - - Active Trisodium bis[N,Nη(7-acetamido-5'-nitro-3-sulfonato-naphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato-0',0')]chromate (III) 400-810-8 106084-79-1 - View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active Trisodium bis[N,Nη(7-acetamido-5'-nitro-3-sulfonato-naphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato-0',0')]chromate (III) 400-810-8 106084-79-1 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Spanish competent national authority. - - Active Trisodium bis[N,Nη(7-acetamido-5'-nitro-3-sulfonato-naphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato-0',0')]chromate (III) 400-810-8 106084-79-1 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant French competent national authority. - - Active Trisodium bis[N,Nη(7-acetamido-5'-nitro-3-sulfonato-naphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato-0',0')]chromate (III) 400-810-8 106084-79-1 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Belgian competent national authority. - - Active Trisodium bis[N,Nη(7-acetamido-5'-nitro-3-sulfonato-naphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato-0',0')]chromate (III) 400-810-8 106084-79-1 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811739-5) Central Chambers 45-47 Albert Street CV21 2SG Warwickshire Rugby United Kingdom United Kingdom No longer Valid Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 2021 View substance registered dossier
Zschimmer & Schwarz GmbH & Co KG Max-Schwarz-Str. 3-5 56112 Lahnstein Germany Germany Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
Ecolab Production Belgium B.V.B.A. Havenlaan 4 3980 Tessenderlo Belgium Belgium Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
Kerr Dental Via Passanti 332 84018 Scafati (SA) Italy Italy Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811508-5) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman, BP 1516 38025 Grenoble France France France Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 2014; 2015 View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811506-9) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman, BP 1516 38025 Grenoble France France France Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
Genencor International B.V. - OR-US Willem Einthovenstraat 4 2342 BH Oegstgeest Netherlands Netherlands Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811527-4) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman, BP 1516 38025 Grenoble France France France Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 2014 View substance registered dossier
Dr. Paul Lohmann GmbH & Co. KGaA Hauptstraße 2 31860 Emmerthal Germany Germany Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
BISSELL International Trading Company B.V. d/b/a BISSELL Homecare International Stadhouderskade 55, Floor 2 1072 AB Amsterdam Netherlands Netherlands Netherlands Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
NOVOZYMES FRANCE 54, route de Sartrouville Le Montréal - Parc du Saint Laurent 78230 LE PECQ France France Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
Sigma-Aldrich Company Limited The Old Brickyard, New Road SP8 4XT Gillingham United Kingdom United Kingdom No longer Valid Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 2021 View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811535-9) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman, BP 1516 38025 Grenoble France France France Cease Manufacture Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 2019 View substance registered dossier
Avantor Performance Materials Poland S.A. Sowińskiego 11 44-100 Gliwice Poland Poland Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
Roche Diagnostics GmbH Sandhoferstrasse 116 68305 Mannheim Germany Germany Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
Procter & Gamble Manufacturing Belgium N.V. Temselaan 100 1853 Strombeek-Bever Belgium Belgium Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
Procter & Gamble – Rakona s.r.o. Ottova 402 269 32 Rakovnik Czech Republic Czech Republic Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHIMIE SARL 80 Rue de Luzais BP 701 38297 Saint Quentin Fallavier France France Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 2020 View substance registered dossier
S.A. CITRIQUE BELGE N.V. Pastorijstraat 249 3300 TIENEN Belgium Belgium Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
DAABON Europa GmbH Nettegasse 80 50259 Pulheim Germany Germany Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH CJSS Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Baden-Württemberg Germany Germany Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
AMO Ireland Third and Fourth Floors, Block B Liffey Valley Office Campus, Quarryvale, Co. N/A Dublin Ireland Ireland Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811232-9) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman - BP 1510 38025 Grenoble France France France Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
PERSAN, S.A. C/PINO ALBAR, 2 41016 SEVILLA Spain Spain Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
Novozymes A/S Krogshoejvej 36 2880 Bagsvaerd Denmark Denmark Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
REACH MONITOR SLU Carrer Orient 78-84 5è, 2a 08072 Sant Cugat del Vallès Spain Spain Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
Access Business Group International BV Celsiusweg 20 Industrial Estate 4212 5928 PR Venlo Netherlands Netherlands Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
BBCA BELGIUM N.V. Hoeikensstraat 2 B -2830 Willebroek Antwerp Belgium Belgium Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
Becton Dickinson Distribution Center NV Laagstraat 57 9140 Temse Belgium Belgium Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
Nalco Deutschland Manufacturing GmbH und Co. KG Justus-von-Liebig-Strasse 11 64584 Biebesheim Germany Germany Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811547-6) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman, BP 1516 38025 Grenoble France France France Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 2014 View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811740-9) Central Chambers 45-47 Albert Street CV21 2SG Warwickshire Rugby United Kingdom United Kingdom No longer Valid Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 2021 View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811619-6) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman - BP 1516 38025 Grenoble France France France Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 2016 View substance registered dossier
Jungbunzlauer Austria AG Factory Pernhofen 2064 Wulzeshofen Austria Austria Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 2012; 2019 View substance registered dossier
Grillo-Werke AG Weseler Straße 1 47169 Duisburg Germany Germany Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (K001) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811512-8) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman, BP 1516 38025 Grenoble France France France Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 2014 View substance registered dossier
Gadot Bio-Chem (Europe) BV 41 Hoefsmidstraat 3194AA Hoogvliet Netherlands Netherlands Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811509-8) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman, BP 1516 38025 Grenoble France France France Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 2014 View substance registered dossier
CIBA VISION GmbH (OR CVCA) Industriering 1 63868 Großwallstadt Bavaria Germany Germany Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
Beckman Coulter GmbH Europark Fichtenhain B13 47807 Krefeld Germany Germany Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
Beckman Coulter France SAS Paris Nord 2 33 Rue des Vanesses 95942 Roissy CDG CEDE France France Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
MANE OR Cinncinati 620 route de Grasse 06620 LE BAR SUR LOUP France France Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 2021 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sowińskiego 11 44-101 Gliwice Silesia Poland Poland Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-10 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
Jungbunzlauer Ladenburg GmbH Dr. Albert-Reimann-Strasse 18 68526 Ladenburg Germany Germany Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
ADM Services B.V. Kingsfordweg 83 1043 GP Amsterdam Netherlands Netherlands Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
Unilever Nederlands Services BV 06 Nassaukade 3 3071 JL Rotterdam Netherlands Netherlands Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
Abbott Diagnostics GmbH Max Planck Ring 2 D-65205 Delkenheim Hessen Germany Germany Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
Sysmex Europe GmbH Bornbarch 1 22848 Norderstedt Germany Germany Active Trisodium citrate 200-675-3 68-04-2 - View substance registered dossier
Nippon Shokubai Europe N.V. Haven 1053 B-2070 Nieuwe Weg 1 Zwijndrecht Belgium Belgium Active Trisodium dihydrogen -N,N-[bis[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl]]glycinate 235-979-5 13078-36-9 2018 View substance registered dossier
Freebee A/S c/o Jørgen Kildegaard Romsøvej 25 5800 Nyborg Denmark Denmark Active Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 2012 View substance registered dossier
Solvay Fluor GmbH Hans-Boeckler-Allee 20 30173 HANNOVER Germany Germany Active Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 2012 View substance registered dossier
TRIMET FRANCE Rue Henri Sainte Claire Deville Zone Industrielle Le Parquet 73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE France France Active Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 - View substance registered dossier
BIGE HOLDING KFT Tószegi út 51 5000 Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Hungary Hungary Active Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 - View substance registered dossier
ALRO 116, Pitesti 230104 Slatina Olt Romania Romania Active Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 - View substance registered dossier
Alcoa Fjarðaál sf Hraun 1 730 Reyðarfjörður Iceland Iceland Active Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 - View substance registered dossier
MYTILINEOS HOLDINGS plant ALUMINIUM OF GREECE Agios Nikolaos 320 03 Aspra Spitia Viotia Greece Greece Active Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 2011; 2019 View substance registered dossier
DERIVADOS DEL FLÚOR, S.A.U. Ontón 39706 Castro Urdiales Cantabria Spain Spain Active Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 2016 View substance registered dossier
Fluorsid ICIB s.r.l. Via Flavio Vegezio, 12 20149 Milano Italy Italy Active Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 - View substance registered dossier
Sør-Norge Aluminium AS Onarheimsveien 54 5460 Husnes Norway Norway Active Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 - View substance registered dossier
Norðurál Century Aluminum Grundartanga 301 Akranes Iceland Iceland Active Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 2016 View substance registered dossier
TRIMET Aluminium SE Aluminiumallee 1 45356 Essen NRW Germany Germany Active Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 - View substance registered dossier
Hydro Aluminium Rolled Products GmbH Aluminiumstrasse 1 41415 Grevenbroich Germany Germany Active Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 - View substance registered dossier
HOESCH Metallurgie GmbH Birkesdorfer Strasse 5 52353 Düren Germany Germany Active Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 2018 View substance registered dossier
Alvance Aluminium Dunkerque Route de la Ferme Raevel, BP 81 59279 Loon-Plage France France France Active Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 - View substance registered dossier
Fluorsid SpA 2° strada Macchiareddu 09032 Assemini (CA) Sardinia Italy Italy Active Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 2018 View substance registered dossier
ALCOA NORWAY ANS Drammensveien 147A NO-0277 Oslo Norway Norway Active Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 - View substance registered dossier
TALUM d.d. Tovarniška 10 2325 KIDRIČEVO Slovenia Slovenia Active Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 - View substance registered dossier
Raw Tech Srl via A. Saffi 18 15067 Novi Ligure (AL) Italy Italy Active Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 - View substance registered dossier
Liberty Aluminium Lochaber LTD Lochaber Smelter PH33 6TH Fort William Highlands United Kingdom United Kingdom No longer Valid Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 2021 View substance registered dossier
SLOVALCO a.s. Priemyselna 14 96548 Ziar nad Hronom Slovakia Slovakia Active Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 - View substance registered dossier
Hydro Aluminium AS Drammensveien 260 0240 OSLO Norway Norway Active Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 - View substance registered dossier
ALUMINIO ESPAÑOL, S.L.U Pedro Teixeira, 8 (tercera planta) 28020 Madrid Spain Spain Active Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 - View substance registered dossier
KTR Europe GmbH Mergenthalerallee 77 65760 Eschborn Germany Germany Active Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 - View substance registered dossier
ITACA, S.A. Partida Rambleta s/n 12191 Pobla Tornesa Castellón Spain Spain Active Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 - View substance registered dossier
ALU IBERICA AVL SL C/ Pedro Teixeira 8, 3 ª planta 28020 Madrid Spain Spain Active Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 - View substance registered dossier
TRIMET Aluminium SE Aluminiumallee 1 45356 Essen NRW Germany Germany No longer Valid Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 - View substance registered dossier
ALU IBERICA LC SL C/ Pedro Teixeira 8, planta 3ª 28020 Madrid Spain Spain Active Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 - View substance registered dossier
FOUNDRY ECOCER Viale Europa 66 20010 Ossona (MI) Italy Italy Active Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 2019 View substance registered dossier
RIO TINTO Á ÍSLANDI HF Straumsvik P.O. BOX 244 222 Hafnarfjordur Iceland Iceland Active Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 - View substance registered dossier
ALCOA TRASFORMAZIONI Srl. Piazza Missori 2 20122 Milano Italy Italy Active Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 - View substance registered dossier
Ascellis GmbH Maximilianstraße 32 80539 München Germany Germany Active Trisodium hexafluoroaluminate 237-410-6 13775-53-6 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Trisodium hydrogen [2-[[α-[[3-[[4-chloro-6-[ethyl[3-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulphophenyl]azo]benzyl]azo]-4-sulphobenzoato(6-)]cuprate(4-) 281-889-4 84057-71-6 2020 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Trisodium hydrogen [2-[[α-[[3-[[4-chloro-6-[ethyl[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulphophenyl]azo]benzyl]azo]-4-sulphobenzoato(6-)]cuprate(4-) 289-142-4 86024-59-1 2017; 2018 View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Trisodium hydrogen [2-[[α-[[3-[[4-chloro-6-[ethyl[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulphophenyl]azo]benzyl]azo]-4-sulphobenzoato(6-)]cuprate(4-) 289-142-4 86024-59-1 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Trisodium hydrogen [2-[[α-[[3-[[4-chloro-6-[ethyl[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulphophenyl]azo]benzyl]azo]-4-sulphobenzoato(6-)]cuprate(4-) 289-142-4 86024-59-1 - View substance registered dossier
Yorkshire Farben GmbH Mevissenstrasse 72 D-47803 Krefeld Germany Germany Active Trisodium hydrogen [2-[[α-[[3-[[4-chloro-6-[ethyl[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulphophenyl]azo]benzyl]azo]-4-sulphobenzoato(6-)]cuprate(4-) 289-142-4 86024-59-1 - View substance registered dossier
Everlight Europe B.V. Rivium Boulevard 224 2909LK Capelle a/d Ijssel Netherlands Netherlands Active Trisodium hydrogen [2-[[α-[[3-[[4-chloro-6-[ethyl[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulphophenyl]azo]benzyl]azo]-4-sulphobenzoato(6-)]cuprate(4-) 289-142-4 86024-59-1 - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (S001) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active Trisodium hydrogen [2-[[α-[[3-[[4-chloro-6-[ethyl[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulphophenyl]azo]benzyl]azo]-4-sulphobenzoato(6-)]cuprate(4-) 289-142-4 86024-59-1 - View substance registered dossier
Triade B.V. Dijkweg 159 2675 AD Honselersdijk Netherlands Netherlands Active Trisodium hydrogen [2-[[α-[[3-[[4-chloro-6-[ethyl[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulphophenyl]azo]benzyl]azo]-4-sulphobenzoato(6-)]cuprate(4-) 289-142-4 86024-59-1 - View substance registered dossier
Chemische Fabrik Budenheim KG Rheinstrasse 27 55257 Budenheim RLP Germany Germany Cease Manufacture Trisodium hydrogen diphosphate 238-735-6 14691-80-6 2020 View substance registered dossier
Beiersdorf Manufacturing Berlin GmbH Franklinstrasse 1 10587 Berlin Germany Germany Active Trisodium hydrogen ethylenediaminetetraacetate 205-758-8 150-38-9 2018 View substance registered dossier
Beiersdorf Manufacturing Tres Cantos SL Avda. de la Industria 31 28760 Tres Cantos Spain Spain Active Trisodium hydrogen ethylenediaminetetraacetate 205-758-8 150-38-9 2018 View substance registered dossier
Beiersdorf Manufacturing Hamburg GmbH Troplowitzstraße 10 22529 Hamburg Germany Germany Active Trisodium hydrogen ethylenediaminetetraacetate 205-758-8 150-38-9 2018 View substance registered dossier
Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH Am Eichberg 04736 Waldheim Germany Germany Active Trisodium hydrogen ethylenediaminetetraacetate 205-758-8 150-38-9 2018 View substance registered dossier
Beiersdorf Manufacturing Poznan Sp. z o.o. ul. Gnieznienska 32 61 - 021 Poznan Poland Poland Active Trisodium hydrogen ethylenediaminetetraacetate 205-758-8 150-38-9 2018 View substance registered dossier
Codi International BV Turbinestraat 19 3903 LV Veenendaal Netherlands Netherlands Active Trisodium hydrogen ethylenediaminetetraacetate 205-758-8 150-38-9 - View substance registered dossier
Beiersdorf Customer Supply GmbH Unnastrasse 48 20253 Hamburg Germany Germany Active Trisodium hydrogen ethylenediaminetetraacetate 205-758-8 150-38-9 2018 View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Straße 62 91301 Forchheim Germany Germany Active Trisodium hydrogendicarbonate 208-580-9 533-96-0 2015 View substance registered dossier
Ecolab Production Belgium B.V.B.A. Havenlaan 4 3980 Tessenderlo Belgium Belgium Active Trisodium hydrogendicarbonate 208-580-9 533-96-0 - View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Straße 62 91301 Forchheim Germany Germany Active Trisodium hydrogendicarbonate 208-580-9 533-96-0 - View substance registered dossier
FUJIFILM Belgium NV Europark Noord 21-22 9100 Sint-Niklaas Belgium Belgium Active trisodium N-(3-propionato)-.sc.l.sc.-aspartate 422-090-4 172737-80-3 2011 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Trisodium nitrilotriacetate 225-768-6 5064-31-3 2019 View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Trisodium nitrilotriacetate 225-768-6 5064-31-3 - View substance registered dossier
PROTELOR 6 rue Barbès B. P. 177 92305 LEVALLOIS-PERRET France France Active Trisodium nitrilotriacetate 225-768-6 5064-31-3 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Trisodium nitrilotriacetate 225-768-6 5064-31-3 2011 View substance registered dossier
Nouryon Functional Chemicals B.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem Netherlands Netherlands Active Trisodium nitrilotriacetate 225-768-6 5064-31-3 2017; 2018 View substance registered dossier
Ascend Performance Materials srpl/bvba Watson & Crick Hill Park 11, rue Granbonpré - Bâtiment H B-1348 Louvain-la-Neuve Walloon Brabant Belgium Belgium Active Trisodium nitrilotriacetate 225-768-6 5064-31-3 2021 View substance registered dossier
DOW CHEMICAL COMPANY LTD Diamond House, Lotus Park Kingsbury Crescent Middx UB7 0DQ Staines Middx United Kingdom United Kingdom No longer Valid Trisodium nitrilotriacetate 225-768-6 5064-31-3 2021 View substance registered dossier
Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH Hugenottenallee 175 D-63263 Neu-Isenburg Hesse Germany Germany Active Trisodium orthophosphate 231-509-8 7601-54-9 - View substance registered dossier
PANREAC QUIMICA, SLU Garraf, 2 E-08211 Castellar del Vallés Barcelona Spain Spain Active Trisodium orthophosphate 231-509-8 7601-54-9 - View substance registered dossier
Avantor Performance Materials Poland S.A. Sowińskiego 11 44-100 Gliwice Poland Poland Active Trisodium orthophosphate 231-509-8 7601-54-9 - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active Trisodium orthophosphate 231-509-8 7601-54-9 - View substance registered dossier
Budenheim Iberica S.L.U. C/ Extramuros S/N 50784 La Zaida ZARAGOZA Spain Spain Active Trisodium orthophosphate 231-509-8 7601-54-9 2020 View substance registered dossier
TKI Hrastnik d.d. Za Savo 6 1430 Hrastnik Slovenia Slovenia Active Trisodium orthophosphate 231-509-8 7601-54-9 - View substance registered dossier
"Alventa" Spółka Akcyjna Karola Olszewskiego 25 32-566 Alwernia Małopolskie Poland Poland Active Trisodium orthophosphate 231-509-8 7601-54-9 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Trisodium orthophosphate 231-509-8 7601-54-9 - View substance registered dossier
PRAYON S.A. 144, rue Joseph Wauters 4480 ENGIS Belgium Belgium Active Trisodium orthophosphate 231-509-8 7601-54-9 2014; 2016; 2018; 2019; 2020 View substance registered dossier
Performance Specialty Products Ibérica, S.L.U. Valle de Tamón - Nubledo 33469 Tamón - Carreño Asturias Spain Spain Active Trisodium orthophosphate 231-509-8 7601-54-9 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811546-3) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman, BP 1516 38025 Grenoble France France France Active Trisodium orthophosphate 231-509-8 7601-54-9 2020 View substance registered dossier
Everlight Europe B.V. Rivium Boulevard 224 2909LK Capelle a/d Ijssel Netherlands Netherlands Active Trisodium orthophosphate 231-509-8 7601-54-9 - View substance registered dossier
Omnisal GmbH Dessauerstrasse 128 6886 Lutherstadt Wittenberg Germany Germany Active Trisodium orthophosphate 231-509-8 7601-54-9 2012 View substance registered dossier
BK Giulini GmbH Dr. A. Reimann-Strasse 2 D-68526 Ladenburg Germany Germany Active Trisodium orthophosphate 231-509-8 7601-54-9 2012; 2014 View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811232-9) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman - BP 1510 38025 Grenoble France France France Active Trisodium orthophosphate 231-509-8 7601-54-9 - View substance registered dossier
Quality Chemicals S.L. C/ Fornal, 35, Pol. Ind. Can Comelles-Sud 08292 Esparreguera Barcelona Spain Spain Active Trisodium orthophosphate 231-509-8 7601-54-9 - View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Trisodium orthophosphate 231-509-8 7601-54-9 - View substance registered dossier
girochem Polnohospodarska 1259 013 01 Teplicka nad Vahom Slovakia Slovakia Active Trisodium orthophosphate 231-509-8 7601-54-9 - View substance registered dossier
Fosfa a.s. Hraniční 268 69141 Břeclav Czech Republic Czech Republic Active Trisodium orthophosphate 231-509-8 7601-54-9 - View substance registered dossier
Procter & Gamble Manufacturing Belgium N.V. Temselaan 100 1853 Strombeek-Bever Belgium Belgium Active Trisodium orthophosphate 231-509-8 7601-54-9 - View substance registered dossier
Chemische Fabrik Budenheim KG Rheinstrasse 27 55257 Budenheim RLP Germany Germany Active Trisodium orthophosphate 231-509-8 7601-54-9 2014 View substance registered dossier
Kurita Europe GmbH Theodor-Heuss-Anlage 2 68165 Mannheim Germany Germany Active Trisodium orthophosphate 231-509-8 7601-54-9 2021 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active Trisodium orthophosphate 231-509-8 7601-54-9 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Trisodium orthophosphate 231-509-8 7601-54-9 2019 View substance registered dossier
Procter & Gamble Manufacturing GmbH Sulzbacher Strasse 40 65824 Schwalbach am Taunus Germany Germany Active Trisodium orthophosphate 231-509-8 7601-54-9 - View substance registered dossier
Clariant SE - CH30 Am Unisyspark 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Trisodium trihydrogen 5,5',5''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)tris[5-sulphonatosalicylate] 279-091-6 79135-90-3 2017 View substance registered dossier
PRAYON S.A. 144, rue Joseph Wauters 4480 ENGIS Belgium Belgium Active Trisodium trimetaphosphate 232-088-3 7785-84-4 - View substance registered dossier
BK Giulini GmbH Dr. A. Reimann-Strasse 2 D-68526 Ladenburg Germany Germany Active Trisodium trimetaphosphate 232-088-3 7785-84-4 2014; 2018 View substance registered dossier
Chemische Fabrik Budenheim KG Rheinstrasse 27 55257 Budenheim RLP Germany Germany Active Trisodium trimetaphosphate 232-088-3 7785-84-4 - View substance registered dossier
DSM Nutritional Products France SAS 1 boulevard d'Alsace F-68128 Village-Neuf France France Active Trisodium trimetaphosphate 232-088-3 7785-84-4 2020 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Italian competent national authority. - - Active Trisodium(2-(α-(3-(4-chloro-6-(2-(2-(vinylsulfonyl)ethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-oxido-5-sulfonatophenylazo)benzylidenehydrazino)-4-sulfonatobenzoato)copper(II) 407-580-8 130201-51-3 - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Cease Manufacture Trisodium(2-(α-(3-(4-chloro-6-(2-(2-(vinylsulfonyl)ethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-oxido-5-sulfonatophenylazo)benzylidenehydrazino)-4-sulfonatobenzoato)copper(II) 407-580-8 130201-51-3 2014 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Cease Manufacture Trisodium-3-amino-6,13-dichloro-10-((3-((4-chloro-6-(2-sulfophenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)propyl)amino)-4,11-triphenoxydioxazinedisulfonate 410-130-3 136248-03-8 2014 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Swedish competent national authority. - - Active Trisodium-3-amino-6,13-dichloro-10-((3-((4-chloro-6-(2-sulfophenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)propyl)amino)-4,11-triphenoxydioxazinedisulfonate 410-130-3 136248-03-8 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant French competent national authority. - - Active Trisodium-3-amino-6,13-dichloro-10-((3-((4-chloro-6-(2-sulfophenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)propyl)amino)-4,11-triphenoxydioxazinedisulfonate 410-130-3 136248-03-8 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Portuguese competent national authority. - - Active Trisodium-3-amino-6,13-dichloro-10-((3-((4-chloro-6-(2-sulfophenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)propyl)amino)-4,11-triphenoxydioxazinedisulfonate 410-130-3 136248-03-8 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Italian competent national authority. - - Active Trisodium-3-amino-6,13-dichloro-10-((3-((4-chloro-6-(2-sulfophenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)propyl)amino)-4,11-triphenoxydioxazinedisulfonate 410-130-3 136248-03-8 - View substance registered dossier
IGM Resins Ltd c/o Baldwins, Wynyard Park House Wynyard Avenue TS22 5TB Wynyard Durham United Kingdom United Kingdom No longer Valid Tris{4-[(4-acetylphenyl)sulfanyl]phenyl}sulfonium hexafluorophosphate 700-373-6 953084-13-4 2021 View substance registered dossier
IGM Resins B.V. Gompenstraat 49 5145 RA Waalwijk Netherlands Netherlands Active Tris{4-[(4-acetylphenyl)sulfanyl]phenyl}sulfonium hexafluorophosphate 700-373-6 953084-13-4 2014 View substance registered dossier
Umicore Thin Film Products AG Alte Landstrasse 8 FL-9496 Balzers Liechtenstein Liechtenstein Active Trititanium pentaoxide 601-730-8 12065-65-5 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - Active TRITON SP-140 SURFACTANT 432-220-1 - - View substance registered dossier
CS Regulatory Ireland Ltd. in its legal capacity as OR for LANXESS Solutions UK Ltd Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active Trixylyl phosphate 246-677-8 25155-23-1 2011; 2012; 2013; 2019 View substance registered dossier
ICL-IP Bitterfeld GmbH Rudolph-Glauber-Strasse 7 06749 Bitterfeld Germany Germany Active Trixylyl phosphate 246-677-8 25155-23-1 2011; 2014; 2019 View substance registered dossier
MEXEO Wiesław Hreczuch Energetyków 9 47-225 Kędzierzyn-Koźle Opolskie Poland Poland Active Trizinc bis(hexacyanidocobaltate(III)) dodecahydrate 942-358-9 69207-66-5 - View substance registered dossier
BCS Only Representative Services Ltd 023 Pembroke House 30 Upper Pembroke Street Dublin 2 Dublin Ireland Ireland Active Trizinc bis(orthophosphate) 231-944-3 7779-90-0 2021 View substance registered dossier
REACH Advice GmbH OR8 Dechant-Wolfgarten-Str. 7 53925 Kall Germany Germany Active Trizinc bis(orthophosphate) 231-944-3 7779-90-0 - View substance registered dossier
HH Compliance Ltd. The Rubicon Centre, CIT Campus Bishopstown T12 Y275 Cork Cork Ireland Ireland Active Trizinc bis(orthophosphate) 231-944-3 7779-90-0 - View substance registered dossier
Ferro Performance Pigments Romania Srl Aleea Sinaia 120 137-195 Doicesti Dambovita Romania Romania Active Trizinc bis(orthophosphate) 231-944-3 7779-90-0 - View substance registered dossier
Société Nouvelle des Couleurs Zinciques rue Emile Pierronne 59293 NEUVILLE SUR ESCAUT Nord France France Active Trizinc bis(orthophosphate) 231-944-3 7779-90-0 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Trizinc bis(orthophosphate) 231-944-3 7779-90-0 - View substance registered dossier
KTR Europe GmbH Mergenthalerallee 77 65760 Eschborn Germany Germany Active Trizinc bis(orthophosphate) 231-944-3 7779-90-0 - View substance registered dossier
ICL Europe Coöperatief U.A. Prinsenhof Building Koningin Wilhelminaplein 30 1062 KR Amsterdam NH Netherlands Netherlands Active Trizinc bis(orthophosphate) 231-944-3 7779-90-0 - View substance registered dossier
TÜV SÜD Iberia S.A.U. (021) Ronda Can Fatjó 13 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona Spain Spain Active Trizinc bis(orthophosphate) 231-944-3 7779-90-0 - View substance registered dossier
Heubach GmbH Heubachstr. 7 38685 Langelsheim Germany Germany Active Trizinc bis(orthophosphate) 231-944-3 7779-90-0 - View substance registered dossier
CONDOROIL CHEMICAL S.r.l. Via Galliani, 62 21020 Casale Litta (VA) Italy Italy Active Trizinc bis(orthophosphate) 231-944-3 7779-90-0 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Trizinc bis(orthophosphate) 231-944-3 7779-90-0 - View substance registered dossier
Budenheim Iberica S.L.U. C/ Extramuros S/N 50784 La Zaida ZARAGOZA Spain Spain Active Trizinc bis(orthophosphate) 231-944-3 7779-90-0 - View substance registered dossier
Sun Chemical B.V. Leeuwenveldseweg 3-t 1382 LV Weesp Netherlands Netherlands Active Trizinc bis(orthophosphate) 231-944-3 7779-90-0 - View substance registered dossier
Valspar b.v. Zuiveringweg 89 8243 PE Lelystad Netherlands Netherlands Active Trizinc bis(orthophosphate) 231-944-3 7779-90-0 2020 View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR1 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active Trizinc bis(orthophosphate) 231-944-3 7779-90-0 - View substance registered dossier
Chemetall GmbH Trakehner Str. 3 60487 Frankfurt Germany Germany Active Trizinc bis(orthophosphate) 231-944-3 7779-90-0 - View substance registered dossier
Toyota Tsusho Europe S.A. Belgicastraat 13 1930 Zaventem Belgium Belgium Active Trizinc bis(orthophosphate) 231-944-3 7779-90-0 - View substance registered dossier
Spetsinterproject Oy Näkinkaari 1 M 02320 Espoo Finland Finland Active Trizinc bis(orthophosphate) 231-944-3 7779-90-0 - View substance registered dossier
BERNARDY SAS route de Tours 18100 THENIOUX France France Active Trizinc bis(orthophosphate) 231-944-3 7779-90-0 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77, Dublin, Ireland D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Trizinc bis(orthophosphate) 231-944-3 7779-90-0 2012 View substance registered dossier
Heubach Pigment Manufacturing GmbH & Co. KG Heubachstr. 7 38685 Langelsheim Niedersachsen Germany Germany Active Trizinc bis(orthophosphate) 231-944-3 7779-90-0 2012; 2013; 2014 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Trizinc dicitrate 208-901-2 546-46-3 - View substance registered dossier
BERNARDY SAS route de Tours 18100 THENIOUX France France Active Trizinc dicitrate 208-901-2 546-46-3 - View substance registered dossier
Jungbunzlauer Austria AG Factory Pernhofen 2064 Wulzeshofen Austria Austria Active Trizinc dicitrate 208-901-2 546-46-3 2016; 2017 View substance registered dossier
Gadot Bio-Chem (Europe) BV 41 Hoefsmidstraat 3194AA Hoogvliet Netherlands Netherlands Active Trizinc dicitrate 208-901-2 546-46-3 - View substance registered dossier
Chemservice GmbH - (Q1Z2) Herrnsheimer Hauptstrasse 1b 67550 Worms Germany Germany Active Trizinc dicitrate 208-901-2 546-46-3 - View substance registered dossier
Dr. Paul Lohmann GmbH & Co. KGaA Hauptstraße 2 31860 Emmerthal Germany Germany Active Trizinc dicitrate 208-901-2 546-46-3 - View substance registered dossier
Jungbunzlauer Ladenburg GmbH Dr. Albert-Reimann-Strasse 18 68526 Ladenburg Germany Germany Active Trizinc dicitrate 208-901-2 546-46-3 2019 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active Trizinc dicitrate 208-901-2 546-46-3 - View substance registered dossier
LISAM TELEGIS 17 RUE DE LA COUTURE 60400 PASSEL France France Active Trizinc dicitrate 208-901-2 546-46-3 2018 View substance registered dossier
TIB Chemicals AG Muelheimer Str. 16-22 68219 Mannheim Germany Germany Active Trizinc dicitrate 208-901-2 546-46-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED(Hebei Xingfei Chemical Co., LTD) Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Troclosene sodium 220-767-7 2893-78-9 - View substance registered dossier
Arrow Regulatory (Ireland) Ltd OR1906 Suite 303 9 Pembroke Street Upper D02 KR83 Dublin 2 Ireland Ireland Active Troclosene sodium 220-767-7 2893-78-9 - View substance registered dossier
Knoell NL_OR_058 Agro Business Park 75 6708 PV Wageningen Netherlands Netherlands Active Troclosene sodium 220-767-7 2893-78-9 - View substance registered dossier
Envigo Research Limited 171 London Road DE72 2GD Shardlow Derbyshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Troclosene sodium 220-767-7 2893-78-9 2021 View substance registered dossier
solvadis specialties gmbh Königsbergerstr. 1 60487 Frankfurt am Main Germany Germany Active Troclosene sodium 220-767-7 2893-78-9 - View substance registered dossier
L'Aprochimide srl Viale della Repubblica, 74 20835 Muggio' MI Italy Italy Active Troclosene sodium 220-767-7 2893-78-9 - View substance registered dossier
Brenntag Chemicals Distribution (Ireland) Ltd Unit 405 Greenogue Business Park, Rathcoole Dublin 24 Dublin Ireland Ireland Active Troclosene sodium 220-767-7 2893-78-9 2018 View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Troclosene sodium 220-767-7 2893-78-9 - View substance registered dossier
Ercros SA Avenida Diagonal 593-595 08014 Barcelona Spain Spain Active Troclosene sodium 220-767-7 2893-78-9 2013 View substance registered dossier
3V Sigma S.p.A Torquato Tasso 58 24121 Bergamo Italy Italy Active Troclosene sodium 220-767-7 2893-78-9 - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active Troclosene sodium 220-767-7 2893-78-9 - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Troclosene sodium 220-767-7 2893-78-9 2012 View substance registered dossier
Sigma-Aldrich Company Limited The Old Brickyard, New Road SP8 4XT Gillingham United Kingdom United Kingdom No longer Valid Troclosene sodium 220-767-7 2893-78-9 2021 View substance registered dossier
SVPC 120 rue Marius Aufan 92300 Levallois Perret FR France France Active Troclosene sodium 220-767-7 2893-78-9 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Troclosene sodium 220-767-7 2893-78-9 - View substance registered dossier
Quadrimex Chemical 772 Chemin du Mitan F-84300 Cavaillon France France Active Troclosene sodium 220-767-7 2893-78-9 - View substance registered dossier
Ecolab Production Belgium B.V.B.A. Havenlaan 4 3980 Tessenderlo Belgium Belgium Active Troclosene sodium 220-767-7 2893-78-9 2018 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Troclosene sodium 220-767-7 2893-78-9 - View substance registered dossier
Occidental Chemical Belgium BVBA Nieuwlandlaan 111/202 BE-3200 Aarschot Belgium Belgium Active Troclosene sodium 220-767-7 2893-78-9 - View substance registered dossier
AppliChem GmbH Ottoweg 4 64291 Darmstadt Hessen Germany Germany Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 2018 View substance registered dossier
HH Compliance The Rubicon Centre, CIT Campus, Bishopstown, Cork Ireland Ireland Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 - View substance registered dossier
Oxoid Deutschland GmbH Am Lippeglacis 4-8 46483 Wesel Germany Germany Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 - View substance registered dossier
AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sowińskiego 11 44-101 Gliwice Silesia Poland Poland Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 - View substance registered dossier
Sigma-Aldrich Ireland Ltd Vale Road . Arklow Co. Wicklow Ireland Ireland Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 - View substance registered dossier
Clarochem Ireland Ltd damastown mulhuddart dn 15 dublin Ireland Ireland Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 - View substance registered dossier
Roche Diagnostics GmbH Sandhoferstrasse 116 68305 Mannheim Germany Germany Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 2019 View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHIMIE SARL 80 Rue de Luzais BP 701 38297 Saint Quentin Fallavier France France Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 2021 View substance registered dossier
Acros Organics bv Janssen Pharmaceuticalaan 3a B-2440 Geel Belgium Belgium Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 - View substance registered dossier
MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG Neumann-Neander-Str. 6-8 52355 Dueren NRW Germany Germany Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Trometamol 201-064-4 77-86-1 - View substance registered dossier
Biesterfeld Spezialchemie GmbH Ferdinandstr. 41 20095 Hamburg Germany Germany Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 - View substance registered dossier
Ercros SA Avenida Diagonal 593-595 08014 Barcelona Spain Spain Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 - View substance registered dossier
Siemsgluss Ibérica, S.A. Pol. Ind. Sant Antoni, parcela 6, nave 2 08620 Sant Vicenç dels Horts Barcelona Spain Spain Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 - View substance registered dossier
Willand International Limited c/o A.S.P Bvba Lambrechtshoekenlaan 148 2170 Antwerp Belgium Belgium Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 2019 View substance registered dossier
Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH Emil-von-Behring-Str. 76 35041 Marburg Germany Germany Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 - View substance registered dossier
ANGUS CHEMIE OR1 Zeppelinstrasse 30 49479 Ibbenbueren Germany Germany Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 - View substance registered dossier
VWR International BV Haasrode Researchpark 2020 3001 Leuven Belgium Belgium Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 2021 View substance registered dossier
QUIMICA SINTETICA, S.A. C/ Dulcinea, s/n 28805 Alcalá de Henares Madrid Spain Spain Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 - View substance registered dossier
Becton Dickinson Distribution Center NV Laagstraat 57 9140 Temse Belgium Belgium Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 - View substance registered dossier
LusoChimica S.p.A. Via Giotto, 9 23871 Lomagna (Lecco) Italy Italy Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 - View substance registered dossier
Dragon Chemical Europe GmbH Carlsplatz 24 40213 Düsseldorf Germany Germany Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 - View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 - View substance registered dossier
RADIANT COLOR europark 1046 3530 HOUTHALEN Belgium Belgium Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 - View substance registered dossier
Life Technologies Europe BV Kwartsweg 2 2665 NN Bleiswijk Netherlands Netherlands Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 - View substance registered dossier
Beckman Coulter France SAS Paris Nord 2 33 Rue des Vanesses 95942 Roissy CDG CEDE France France Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 - View substance registered dossier
Merck S.L.U. Calle Maria de Molina 28006 Madrid Spain Spain Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 2020 View substance registered dossier
LABIANA PHARMACEUTICALS S.L. Carrer Casanova, 27-31 08757 Corbera de Llobregat Spain Spain Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 - View substance registered dossier
NetSun EU B.V. Blaak 40, Fifth floor 3011TA, Rotterdam Netherlands Netherlands Cease Manufacture Trometamol 201-064-4 77-86-1 2019 View substance registered dossier
Sigma-Aldrich Company Limited The Old Brickyard, New Road SP8 4XT Gillingham United Kingdom United Kingdom No longer Valid Trometamol 201-064-4 77-86-1 2021 View substance registered dossier
HH Compliance Ltd Rubicon Centre C.I.T. Campus T12 Y275 Bishopstown Cork Ireland Ireland Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 - View substance registered dossier
Acros Organics bv Janssen Pharmaceuticalaan 3a B-2440 Geel Belgium Belgium No longer Valid Trometamol 201-064-4 77-86-1 - View substance registered dossier
TÜV SÜD Iberia S.A.U. Ronda Can Fatjó 13 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona Spain Spain Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 2018 View substance registered dossier
Avantor Performance Materials Poland S.A. Sowińskiego 11 44-100 Gliwice Poland Poland Cease Manufacture Trometamol 201-064-4 77-86-1 2020 View substance registered dossier
Abbott Diagnostics GmbH Max Planck Ring 2 D-65205 Delkenheim Hessen Germany Germany Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 2020 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 - View substance registered dossier
Thermo Fisher Scientific Baltics UAB V.A.Graiciuno 8 LT-02241 Vilnius Lithuania Lithuania Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 - View substance registered dossier
ANGUS CHEMIE GMBH Zeppelinstr. 30 Postfach 4003 D-49479 Ibbenbueren-Uffeln Germany Germany Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 2013; 2014; 2018 View substance registered dossier
Beckman Coulter GmbH Europark Fichtenhain B13 47807 Krefeld Germany Germany Active Trometamol 201-064-4 77-86-1 - View substance registered dossier
sanofi chimie 82 avenue Raspail 94250 Gentilly France France Active Tropine 204-384-2 120-29-6 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Italian competent national authority. - - Active TROYSOL LAC 452-570-9 - - View substance registered dossier
TROY CHEMICAL COMPANY BV Poortweg 4C 2612PA Delft Netherlands Netherlands Active TROYSOL LAC 452-570-9 - 2012; 2013; 2016; 2017 View substance registered dossier
Novozymes A/S Krogshoejvej 36 2880 Bagsvaerd Denmark Denmark Active Trypsin 232-650-8 9002-07-7 - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active TSE-5 HCl 456-210-1 - 2011 View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active TSP 701-171-0 - - View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Active TSP 701-171-0 - 2018 View substance registered dossier
Lamberti S.p.A. via Piave 18 21041 Albizzate Varese Italy Italy Active TSP 701-171-0 - 2015; 2019 View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS - 17 40 rue de la Haie Coq 93306 Aubervilliers France France Active TSP 701-171-0 - - View substance registered dossier
LEVACO Chemicals GmbH CHEMPARK 51368 Leverkusen Germany Germany Active TSP 701-171-0 - 2011; 2013; 2018 View substance registered dossier
Indorama Netherlands B.V. Markweg 201 3198NB Europoort (Rotterdam) Netherlands Netherlands Active TSP 701-171-0 - - View substance registered dossier
Solvay Solutions Italia S.p.A. Via Milano, 78/80 20021 Ospiate di Bollate (Mi) Italy Italy Active TSP 701-171-0 - 2012; 2013; 2015; 2018; 2019; 2020 View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS - 2 40 rue de la Haie Coq 93306 Aubervilliers France France Active TSP 701-171-0 - - View substance registered dossier
Oxiteno Europe OR2 Ikaroslaan 6 1930 Zaventem Belgium Belgium Active TSP 701-171-0 - - View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS - 41 rue de Clichy 25 75009 Paris France France Active TSP 701-171-0 - - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - Active TTP CYAN 1 405-180-8 - - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active TULA1 - - 2021 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Tungstate(3-), tetracosa-μ-oxododecaoxo[μ12-[phosphato(3-)-κO:κO:κO:κO':κO':κO':κO'':κO'':κO'':κO''':κO''':κO''']]dodeca-, hydrogen, hydrate (1:3:?) 603-020-3 12501-23-4 - View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Str. 6 91301 Forchheim Germany Germany Active Tungstate(3-), tetracosa-μ-oxododecaoxo[μ12-[phosphato(3-)-κO:κO:κO:κO':κO':κO':κO'':κO'':κO'':κO''':κO''':κO''']]dodeca-, hydrogen, hydrate (1:3:?) 603-020-3 12501-23-4 - View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2