Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Last updated 28 července 2021. Database contains 23354 unique substances and contains information from 104266 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
Trisodium 1-hydroxynaphthalene-2-azo-4'-(5',5''-dimethylbiphenyl)-4''-azo(4''-phenylsulfonyloxybenzene)-2',2'',4-trisulfonate
406-820-9 - Active NONS Joint Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
Trisodium 2,4-diamino-3,5-bis-[4-(2-sulfonatoethoxy)sulfonyl)phenylazo]benzenesulfonate
ORANGE DER 8089
423-970-0 182926-43-8 Active Full Joint ≥ 1 tonnes 16-07-2020 View substance registered dossier
Trisodium 2-(carboxylatomethyl(2-hydroxyethyl)amino)ethyliminodi(acetate)
205-381-9 139-89-9 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 26-06-2018 View substance registered dossier
trisodium 2-(cyanoamino)-5-[(E)-2-[4-({4-[(E)-2-(6,8-disulfonaphthalen-2-yl)diazen-1-yl]-2-methoxyphenyl}carbamoyl)phenyl]diazen-1-yl]-6-hydroxypyrimidin-4-olate
402-530-1 - Active NONS Joint Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
trisodium 2-(cyanoamino)-5-[(E)-2-[4-({4-[(E)-2-(6,8-disulfonaphthalen-2-yl)diazen-1-yl]-2-methoxyphenyl}carbamoyl)phenyl]diazen-1-yl]-6-hydroxypyrimidin-4-olate
402-530-1 - Active NONS Joint Tonnage data confidential 30-12-2019 View substance registered dossier
Trisodium 2-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthyl)diazenyl]-5-methoxybenzene-1,4-disulfonate
617-712-8 85448-44-8 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 18-02-2013 View substance registered dossier
Trisodium 2-[(E)-(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthyl)diazenyl]benzene-1,4-disulfonate
694-906-9 1363332-65-3 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 11-05-2012 View substance registered dossier
Trisodium 2-[(E)-(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthyl)diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonate
694-989-1 41131-49-1 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 13-06-2012 View substance registered dossier
Trisodium 2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-[4-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]-1H-pyrazol-4-yl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate
243-717-6 20298-05-9 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 04-01-2018 View substance registered dossier
Trisodium 2-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulphonatonaphthyl]azo]-2,5-dimethylphenyl]azo]benzene-1,4-disulphonate
274-410-5 70210-13-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 12-12-2019 View substance registered dossier
Trisodium 2-[[6-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate
274-700-1 70616-89-6 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 09-02-2021 View substance registered dossier
Trisodium 2-{α[2-hydroxy-3-[4-chloro-6-[4-(2,3-dibromopropionylamino)-2-sulfonatophenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino]-5-sulfonatophenylazo]-benzylidenehydrazino}-4-sulfonatobenzoate, copper complex
423-770-3 - Active NONS Joint Tonnage data confidential 02-09-2010 View substance registered dossier
Trisodium 3-[(E)-(4-{[halo-{2-[(halo-[4-substituted-phenyl]aminoheteromonocyclyl) amino]propyl}amino)-heteromonocyclyl]amino}-5-sulfonato-1- naphthyl)diazenyl]-1,5-naphthalenedisulfonate
466-480-2 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 12-12-2014 View substance registered dossier
Trisodium 3-[(E)-(4-{[halo-{2-[(halo-[4-substituted-phenyl]aminoheteromonocyclyl) amino]propyl}amino)-heteromonocyclyl]amino}-5-sulfonato-1- naphthyl)diazenyl]-1,5-naphthalenedisulfonate
466-480-2 - Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
trisodium 3-[2-acetylamino-4-[4-chloro-6-[4-(2-sulfonatoxyethylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino]phenylazo]naphthalene-1,5-disulfonate
427-710-7 215612-56-9 Active NONS Joint Tonnage data confidential 25-10-2010 View substance registered dossier
Trisodium 3-[[4-[[6-(anilino)-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]-5-methoxy-o-tolyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate
228-327-6 6227-20-9 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 12-06-2018 View substance registered dossier
trisodium 3-[{3-[bis(2-carboxylatoethyl)amino]propyl}(C12-18-(even numbered) and C18-(unsaturated) alkyl)amino]propanoate
701-354-5 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 28-07-2020 View substance registered dossier
trisodium 3-amino-4-[(E)-(4-amino-2-sulfonatophenyl)diazenyl]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
691-746-1 220380-44-9 Active Intermediate Individual Intermediate use only 15-03-2013 View substance registered dossier
trisodium 3-amino-4-[4-[4-(2-(2-ethenylsulfonylethoxy)ethylamino)-6-fluoro-1,3,5-triazine-2-ylamino]-2-sulfophenylazo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
429-240-8 212652-59-0 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 07-04-2015 View substance registered dossier
trisodium 3-amino-4-[4-[4-(2-(2-ethenylsulfonylethoxy)ethylamino)-6-fluoro-1,3,5-triazine-2-ylamino]-2-sulfophenylazo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
429-240-8 212652-59-0 Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
Trisodium 3-hydroxy-4-(4'-sulphonatonaphthylazo)naphthalene-2,7-disulphonate
213-022-2 915-67-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 01-06-2021 View substance registered dossier
Trisodium 4-[[1-hydroxy-6-[[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulphonato-2-naphthyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]benzoate
229-539-1 6598-63-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 14-11-2017 View substance registered dossier
Trisodium 4-[[1-hydroxy-6-[[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulphonato-2-naphthyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]benzoate
229-539-1 6598-63-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 24-05-2018 View substance registered dossier
Trisodium 4-[[4-[[(2,3-dichloro-6-quinoxalinyl)carbonyl]amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulphonatophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
278-108-4 75199-00-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 07-08-2018 View substance registered dossier
Trisodium 4-[[4-chloro-6-[(4-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[[1-(2,5-dichloro-4-sulphonatophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]benzenesulphonate
256-692-1 50662-99-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 10-05-2017 View substance registered dossier
Trisodium 4-amino-5-hydroxy-3-[[4-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]phenyl]azo]-6-[(4-sulphonato-1-naphthyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
279-093-7 79135-92-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 28-08-2019 View substance registered dossier
trisodium 4-hydroxy-6-(sulfonatomethylamino)-5-(2-(2-sulfatoethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-2-sulfonate
430-280-3 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 20-07-2018 View substance registered dossier
trisodium 4-hydroxy-6-(sulfonatomethylamino)-5-(2-(2-sulfatoethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-2-sulfonate
430-280-3 - Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 25-07-2011 View substance registered dossier
Trisodium 5,5'-[(2-sulphonato-1,4-phenylene)bis(azo)]bis(salicylate)
276-501-5 72230-95-6 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 16-04-2018 View substance registered dossier
Trisodium 5,6-dihydroxy-1,2,4-benzenetrisulfonate
400-970-9 - Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
Trisodium 5-[[2,4-dihydroxy-5-[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]phenyl]azo]-8-[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]naphthalenesulphonate
276-704-9 72496-92-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 20-09-2019 View substance registered dossier
Trisodium 5-[[4-[[4-[[4-[(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulphonato-1-anthryl)amino]-2-sulphonatophenyl]amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]salicylate
229-309-0 6471-09-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 23-11-2018 View substance registered dossier
Trisodium 5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(1-sulphonato-2-naphthyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
281-866-9 84045-65-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 02-11-2020 View substance registered dossier
Trisodium 5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
276-911-4 72829-25-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 11-02-2021 View substance registered dossier
Trisodium 5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
277-616-3 73816-74-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 16-04-2021 View substance registered dossier
Trisodium 5-[[4-chloro-6-(methylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
274-417-3 70210-20-7 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 03-04-2018 View substance registered dossier
Trisodium 5-[[4-chloro-6-[(o-tolyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
300-504-3 93941-05-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 14-12-2017 View substance registered dossier
Trisodium 5-[[5-[[4-chloro-6-[(3-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-1-ethyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-3-methanesulphonate
281-865-3 84045-63-6 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 14-06-2019 View substance registered dossier
Trisodium 5-[[5-methyl-4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)azo]-2-(3-sulphonatopropoxy)phenyl]azo]salicylate
277-753-9 74186-17-7 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 20-09-2016 View substance registered dossier
Trisodium 5-[[dihydroxy[(2-hydroxynitrosulfophenyl)azo]phenyl]azo]4-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo-2,7-naphthalenedisulfonate
405-071-5 - Active NONS Joint Tonnage data confidential 11-01-2011 View substance registered dossier
Trisodium 5-amino-3-[5-(2-bromoacryloylamino)-2-sulfonatophenylazo]-4-hydroxy-6-(4-vinylsulfonylphenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
411-770-6 136213-71-3 Active NONS Joint Tonnage data confidential 15-12-2008 View substance registered dossier
trisodium 5-benzamido-4-hydroxy-3-(4-methyl-2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
403-670-6 92408-46-3 Active NONS Joint Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate
217-699-5 1934-21-0 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 19-04-2021 View substance registered dossier
trisodium 5-{[4-chloro-6-(1-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-4-hydroxy-3-[(E)-(4-methoxy-2-sulfonatophenyl)diazenyl]-2,7-naphthalenedisulfonate
440-480-2 341026-59-3 Active NONS Joint Tonnage data confidential 04-11-2010 View substance registered dossier
Trisodium 6,6',6''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)trihexanoate
700-292-6 135043-68-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 27-01-2021 View substance registered dossier
Trisodium 7-(4-(4-fluoro-6-(2-(2-vinylsulfonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazine- 2-ylamino)-2-ureidophenylazo)naphthalene-1,3,6-trisulfonate
C.I. REACTIVE YELLOW 174; GIALLO REATTIVO 174; JAUNE REACTIF 174; REAKTIV GELB 174
402-170-5 106359-91-5 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 15-03-2021 View substance registered dossier
Trisodium 7-(4-(4-fluoro-6-(2-(2-vinylsulfonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazine- 2-ylamino)-2-ureidophenylazo)naphthalene-1,3,6-trisulfonate
C.I. REACTIVE YELLOW 174; GIALLO REATTIVO 174; JAUNE REACTIF 174; REAKTIV GELB 174
402-170-5 106359-91-5 Active NONS Joint Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
Trisodium 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]azo]naphthalene-1,3,5-trisulphonate
274-349-4 70161-14-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 07-08-2020 View substance registered dossier
Trisodium 7-[[4-[(4-aminophenyl)azo]phenyl]azo]naphthalene-1,3,5-trisulphonate
270-027-2 68400-38-4 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 27-03-2012 View substance registered dossier
Trisodium 7-[[4-chloro-6-[(3-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]methylamino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonate
274-418-9 70210-21-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 28-08-2017 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
Archroma UK, Ltd 1 Bartholomew Lane EC2N 2AX London United Kingdom United Kingdom No longer Valid Trisodium 1-hydroxynaphthalene-2-azo-4'-(5',5''-dimethylbiphenyl)-4''-azo(4''-phenylsulfonyloxybenzene)-2',2'',4-trisulfonate 406-820-9 - 2021 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Dutch competent national authority. - - Active Trisodium 1-hydroxynaphthalene-2-azo-4'-(5',5''-dimethylbiphenyl)-4''-azo(4''-phenylsulfonyloxybenzene)-2',2'',4-trisulfonate 406-820-9 - - View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active Trisodium 1-hydroxynaphthalene-2-azo-4'-(5',5''-dimethylbiphenyl)-4''-azo(4''-phenylsulfonyloxybenzene)-2',2'',4-trisulfonate 406-820-9 - - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Portuguese competent national authority. - - Active Trisodium 1-hydroxynaphthalene-2-azo-4'-(5',5''-dimethylbiphenyl)-4''-azo(4''-phenylsulfonyloxybenzene)-2',2'',4-trisulfonate 406-820-9 - - View substance registered dossier
Archroma Italy, S.r.l. Via Manzoni 37 20030 Palazzolo Milanese Italy Italy Cease Manufacture Trisodium 1-hydroxynaphthalene-2-azo-4'-(5',5''-dimethylbiphenyl)-4''-azo(4''-phenylsulfonyloxybenzene)-2',2'',4-trisulfonate 406-820-9 - 2017 View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active Trisodium 1-hydroxynaphthalene-2-azo-4'-(5',5''-dimethylbiphenyl)-4''-azo(4''-phenylsulfonyloxybenzene)-2',2'',4-trisulfonate 406-820-9 - - View substance registered dossier
Archroma France, SAS Rue du Flottage 60350 Trosly-Breuil France France Active Trisodium 1-hydroxynaphthalene-2-azo-4'-(5',5''-dimethylbiphenyl)-4''-azo(4''-phenylsulfonyloxybenzene)-2',2'',4-trisulfonate 406-820-9 - - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Trisodium 2,4-diamino-3,5-bis-[4-(2-sulfonatoethoxy)sulfonyl)phenylazo]benzenesulfonate 423-970-0 182926-43-8 2010; 2013; 2014; 2020 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant French competent national authority. - - Active Trisodium 2,4-diamino-3,5-bis-[4-(2-sulfonatoethoxy)sulfonyl)phenylazo]benzenesulfonate 423-970-0 182926-43-8 - View substance registered dossier
UMICORE Galvanotechnik GmbH 53-79 Klarenbergstrasse 73525 Schwäbisch Gmünd Germany Germany Cease Manufacture Trisodium 2-(carboxylatomethyl(2-hydroxyethyl)amino)ethyliminodi(acetate) 205-381-9 139-89-9 2020 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. - OR1 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Trisodium 2-(carboxylatomethyl(2-hydroxyethyl)amino)ethyliminodi(acetate) 205-381-9 139-89-9 - View substance registered dossier
PROTELOR 6 rue Barbès B. P. 177 92305 LEVALLOIS-PERRET France France Active Trisodium 2-(carboxylatomethyl(2-hydroxyethyl)amino)ethyliminodi(acetate) 205-381-9 139-89-9 2013; 2018 View substance registered dossier
SA DABEER C/ Pasaje Arrahona 18 2º 08210 Barbera del Vallés Spain Spain Active Trisodium 2-(carboxylatomethyl(2-hydroxyethyl)amino)ethyliminodi(acetate) 205-381-9 139-89-9 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Trisodium 2-(carboxylatomethyl(2-hydroxyethyl)amino)ethyliminodi(acetate) 205-381-9 139-89-9 2018 View substance registered dossier
Nouryon Functional Chemicals B.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem Netherlands Netherlands Active Trisodium 2-(carboxylatomethyl(2-hydroxyethyl)amino)ethyliminodi(acetate) 205-381-9 139-89-9 2013 View substance registered dossier
DOW CHEMICAL COMPANY LTD Diamond House, Lotus Park Kingsbury Crescent Middx UB7 0DQ Staines Middx United Kingdom United Kingdom No longer Valid Trisodium 2-(carboxylatomethyl(2-hydroxyethyl)amino)ethyliminodi(acetate) 205-381-9 139-89-9 2021 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Dutch competent national authority. - - Active trisodium 2-(cyanoamino)-5-[(E)-2-[4-({4-[(E)-2-(6,8-disulfonaphthalen-2-yl)diazen-1-yl]-2-methoxyphenyl}carbamoyl)phenyl]diazen-1-yl]-6-hydroxypyrimidin-4-olate 402-530-1 - - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Swedish competent national authority. - - Active trisodium 2-(cyanoamino)-5-[(E)-2-[4-({4-[(E)-2-(6,8-disulfonaphthalen-2-yl)diazen-1-yl]-2-methoxyphenyl}carbamoyl)phenyl]diazen-1-yl]-6-hydroxypyrimidin-4-olate 402-530-1 - - View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active trisodium 2-(cyanoamino)-5-[(E)-2-[4-({4-[(E)-2-(6,8-disulfonaphthalen-2-yl)diazen-1-yl]-2-methoxyphenyl}carbamoyl)phenyl]diazen-1-yl]-6-hydroxypyrimidin-4-olate 402-530-1 - - View substance registered dossier
Archroma UK, Ltd 1 Bartholomew Lane EC2N 2AX London United Kingdom United Kingdom No longer Valid trisodium 2-(cyanoamino)-5-[(E)-2-[4-({4-[(E)-2-(6,8-disulfonaphthalen-2-yl)diazen-1-yl]-2-methoxyphenyl}carbamoyl)phenyl]diazen-1-yl]-6-hydroxypyrimidin-4-olate 402-530-1 - 2021 View substance registered dossier
Archroma Italy, S.r.l. Via Manzoni 37 20030 Palazzolo Milanese Italy Italy Cease Manufacture trisodium 2-(cyanoamino)-5-[(E)-2-[4-({4-[(E)-2-(6,8-disulfonaphthalen-2-yl)diazen-1-yl]-2-methoxyphenyl}carbamoyl)phenyl]diazen-1-yl]-6-hydroxypyrimidin-4-olate 402-530-1 - 2017 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant French competent national authority. - - Active trisodium 2-(cyanoamino)-5-[(E)-2-[4-({4-[(E)-2-(6,8-disulfonaphthalen-2-yl)diazen-1-yl]-2-methoxyphenyl}carbamoyl)phenyl]diazen-1-yl]-6-hydroxypyrimidin-4-olate 402-530-1 - - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Portuguese competent national authority. - - Active trisodium 2-(cyanoamino)-5-[(E)-2-[4-({4-[(E)-2-(6,8-disulfonaphthalen-2-yl)diazen-1-yl]-2-methoxyphenyl}carbamoyl)phenyl]diazen-1-yl]-6-hydroxypyrimidin-4-olate 402-530-1 - - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active trisodium 2-(cyanoamino)-5-[(E)-2-[4-({4-[(E)-2-(6,8-disulfonaphthalen-2-yl)diazen-1-yl]-2-methoxyphenyl}carbamoyl)phenyl]diazen-1-yl]-6-hydroxypyrimidin-4-olate 402-530-1 - 2019 View substance registered dossier
CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen Kühlturmstrasse 06803 Bitterfeld-Wolfen / OT Greppin Germany Germany Cease Manufacture Trisodium 2-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthyl)diazenyl]-5-methoxybenzene-1,4-disulfonate 617-712-8 85448-44-8 2019 View substance registered dossier
CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen Kühlturmstrasse 06803 Bitterfeld-Wolfen / OT Greppin Germany Germany Cease Manufacture Trisodium 2-[(E)-(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthyl)diazenyl]benzene-1,4-disulfonate 694-906-9 1363332-65-3 2019 View substance registered dossier
CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen Kühlturmstrasse 06803 Bitterfeld-Wolfen / OT Greppin Germany Germany Cease Manufacture Trisodium 2-[(E)-(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthyl)diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonate 694-989-1 41131-49-1 2019 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Trisodium 2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-[4-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]-1H-pyrazol-4-yl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate 243-717-6 20298-05-9 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active Trisodium 2-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulphonatonaphthyl]azo]-2,5-dimethylphenyl]azo]benzene-1,4-disulphonate 274-410-5 70210-13-8 - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Trisodium 2-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulphonatonaphthyl]azo]-2,5-dimethylphenyl]azo]benzene-1,4-disulphonate 274-410-5 70210-13-8 2019 View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Trisodium 2-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulphonatonaphthyl]azo]-2,5-dimethylphenyl]azo]benzene-1,4-disulphonate 274-410-5 70210-13-8 - View substance registered dossier
LAMBROCHIMICA S.R.L. VIA DELLA MOSCOVA 10 20121 MILANO Italy Italy Active Trisodium 2-[[6-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate 274-700-1 70616-89-6 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active Trisodium 2-[[6-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate 274-700-1 70616-89-6 2018 View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Trisodium 2-[[6-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate 274-700-1 70616-89-6 - View substance registered dossier
SPGPrints B.V. Raamstraat 1-3 5831 AT Boxmeer Netherlands Netherlands Active Trisodium 2-[[6-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate 274-700-1 70616-89-6 2017 View substance registered dossier
ChAR Consultancy EOOD Kırdjali bulvard Bulgaria 37, blok 51 6600 Kırdjali Kırdjali Bulgaria Bulgaria Active Trisodium 2-[[6-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate 274-700-1 70616-89-6 - View substance registered dossier
Everlight Europe B.V. Rivium Boulevard 224 2909LK Capelle a/d Ijssel Netherlands Netherlands Active Trisodium 2-[[6-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate 274-700-1 70616-89-6 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Trisodium 2-[[6-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate 274-700-1 70616-89-6 - View substance registered dossier
CS Regulatory IRL Ltd 1L-13 Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active Trisodium 2-[[6-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate 274-700-1 70616-89-6 - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Trisodium 2-[[6-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate 274-700-1 70616-89-6 2017; 2018; 2019; 2021 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Italian competent national authority. - - Active Trisodium 2-{α[2-hydroxy-3-[4-chloro-6-[4-(2,3-dibromopropionylamino)-2-sulfonatophenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino]-5-sulfonatophenylazo]-benzylidenehydrazino}-4-sulfonatobenzoate, copper complex 423-770-3 - - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Trisodium 2-{α[2-hydroxy-3-[4-chloro-6-[4-(2,3-dibromopropionylamino)-2-sulfonatophenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino]-5-sulfonatophenylazo]-benzylidenehydrazino}-4-sulfonatobenzoate, copper complex 423-770-3 - 2010 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Trisodium 3-[(E)-(4-{[halo-{2-[(halo-[4-substituted-phenyl]aminoheteromonocyclyl) amino]propyl}amino)-heteromonocyclyl]amino}-5-sulfonato-1- naphthyl)diazenyl]-1,5-naphthalenedisulfonate 466-480-2 - 2010; 2013; 2014 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Italian competent national authority. - - Active Trisodium 3-[(E)-(4-{[halo-{2-[(halo-[4-substituted-phenyl]aminoheteromonocyclyl) amino]propyl}amino)-heteromonocyclyl]amino}-5-sulfonato-1- naphthyl)diazenyl]-1,5-naphthalenedisulfonate 466-480-2 - - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active trisodium 3-[2-acetylamino-4-[4-chloro-6-[4-(2-sulfonatoxyethylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino]phenylazo]naphthalene-1,5-disulfonate 427-710-7 215612-56-9 2010 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Italian competent national authority. - - Active trisodium 3-[2-acetylamino-4-[4-chloro-6-[4-(2-sulfonatoxyethylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino]phenylazo]naphthalene-1,5-disulfonate 427-710-7 215612-56-9 - View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Trisodium 3-[[4-[[6-(anilino)-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]-5-methoxy-o-tolyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate 228-327-6 6227-20-9 - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Trisodium 3-[[4-[[6-(anilino)-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]-5-methoxy-o-tolyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate 228-327-6 6227-20-9 - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active Trisodium 3-[[4-[[6-(anilino)-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]-5-methoxy-o-tolyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate 228-327-6 6227-20-9 - View substance registered dossier
Waterside Colours BV Keizersgracht 391 A 1016EJ Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active Trisodium 3-[[4-[[6-(anilino)-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]-5-methoxy-o-tolyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate 228-327-6 6227-20-9 - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Trisodium 3-[[4-[[6-(anilino)-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]-5-methoxy-o-tolyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate 228-327-6 6227-20-9 - View substance registered dossier
Everlight Europe B.V. Rivium Boulevard 224 2909LK Capelle a/d Ijssel Netherlands Netherlands Active Trisodium 3-[[4-[[6-(anilino)-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]-5-methoxy-o-tolyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate 228-327-6 6227-20-9 - View substance registered dossier
Kemira Oyj Energiakatu 4 P.O.Box 330 FI-00101 HELSINKI Finland Finland Active Trisodium 3-[[4-[[6-(anilino)-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]-5-methoxy-o-tolyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate 228-327-6 6227-20-9 2018 View substance registered dossier
Vertellus Specialties UK Ltd Seal Sands Road Seal Sands TS2 1UB Middlesbrough Cleveland United Kingdom United Kingdom No longer Valid trisodium 3-[{3-[bis(2-carboxylatoethyl)amino]propyl}(C12-18-(even numbered) and C18-(unsaturated) alkyl)amino]propanoate 701-354-5 - 2021 View substance registered dossier
Nouryon Surface Chemistry AB Stenunge Allé 3 - S-44485 Stenungsund - Sweden Sweden Active trisodium 3-[{3-[bis(2-carboxylatoethyl)amino]propyl}(C12-18-(even numbered) and C18-(unsaturated) alkyl)amino]propanoate 701-354-5 - 2019; 2020 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active trisodium 3-amino-4-[(E)-(4-amino-2-sulfonatophenyl)diazenyl]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate 691-746-1 220380-44-9 - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active trisodium 3-amino-4-[4-[4-(2-(2-ethenylsulfonylethoxy)ethylamino)-6-fluoro-1,3,5-triazine-2-ylamino]-2-sulfophenylazo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate 429-240-8 212652-59-0 2010; 2012; 2013; 2014; 2015 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Italian competent national authority. - - Active trisodium 3-amino-4-[4-[4-(2-(2-ethenylsulfonylethoxy)ethylamino)-6-fluoro-1,3,5-triazine-2-ylamino]-2-sulfophenylazo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate 429-240-8 212652-59-0 - View substance registered dossier
CSI-OR28DUB Block C Ardilaun Court 112-114 St. Stephen’s Green D02 TD28 Dublin Ireland Ireland Active Trisodium 3-hydroxy-4-(4'-sulphonatonaphthylazo)naphthalene-2,7-disulphonate 213-022-2 915-67-3 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Trisodium 3-hydroxy-4-(4'-sulphonatonaphthylazo)naphthalene-2,7-disulphonate 213-022-2 915-67-3 2016; 2018 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Trisodium 4-[[1-hydroxy-6-[[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulphonato-2-naphthyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]benzoate 229-539-1 6598-63-6 - View substance registered dossier
Dokumental GmbH & Co KG Woellnerstrasse 26 D-67065 Ludwigshafen Germany Germany Active Trisodium 4-[[1-hydroxy-6-[[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulphonato-2-naphthyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]benzoate 229-539-1 6598-63-6 - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Trisodium 4-[[4-[[(2,3-dichloro-6-quinoxalinyl)carbonyl]amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulphonatophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate 278-108-4 75199-00-7 2018 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Trisodium 4-[[4-chloro-6-[(4-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[[1-(2,5-dichloro-4-sulphonatophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]benzenesulphonate 256-692-1 50662-99-2 - View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active Trisodium 4-amino-5-hydroxy-3-[[4-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]phenyl]azo]-6-[(4-sulphonato-1-naphthyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate 279-093-7 79135-92-5 2018; 2019 View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Cease Manufacture Trisodium 4-amino-5-hydroxy-3-[[4-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]phenyl]azo]-6-[(4-sulphonato-1-naphthyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate 279-093-7 79135-92-5 2021 View substance registered dossier
CHROMATOURGIA TRIPOLEOS SA SCHIMATARI 32009 SCHIMATARI VIOTIAS Greece Greece Active Trisodium 4-amino-5-hydroxy-3-[[4-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]phenyl]azo]-6-[(4-sulphonato-1-naphthyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate 279-093-7 79135-92-5 - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Trisodium 4-amino-5-hydroxy-3-[[4-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]phenyl]azo]-6-[(4-sulphonato-1-naphthyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate 279-093-7 79135-92-5 - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active trisodium 4-hydroxy-6-(sulfonatomethylamino)-5-(2-(2-sulfatoethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-2-sulfonate 430-280-3 - - View substance registered dossier
CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH Kühlturmstrasse 06803 Bitterfeld-Wolfen / OT Greppin Germany Germany Cease Manufacture trisodium 4-hydroxy-6-(sulfonatomethylamino)-5-(2-(2-sulfatoethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-2-sulfonate 430-280-3 - 2016 View substance registered dossier
Clariant SE - CH30 Am Unisyspark 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Trisodium 5,5'-[(2-sulphonato-1,4-phenylene)bis(azo)]bis(salicylate) 276-501-5 72230-95-6 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - Active Trisodium 5,6-dihydroxy-1,2,4-benzenetrisulfonate 400-970-9 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Trisodium 5-[[2,4-dihydroxy-5-[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]phenyl]azo]-8-[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]naphthalenesulphonate 276-704-9 72496-92-5 - View substance registered dossier
TFL ITALIA SpA Via dei Campacci 11 20010 Buscate MI Italy Italy Active Trisodium 5-[[2,4-dihydroxy-5-[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]phenyl]azo]-8-[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]naphthalenesulphonate 276-704-9 72496-92-5 - View substance registered dossier
TFL Ledertechnik GmbH Peter-Krauseneck-Strasse 16 79618 Rheinfelden Germany Germany Active Trisodium 5-[[2,4-dihydroxy-5-[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]phenyl]azo]-8-[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]naphthalenesulphonate 276-704-9 72496-92-5 2019 View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Trisodium 5-[[2,4-dihydroxy-5-[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]phenyl]azo]-8-[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]naphthalenesulphonate 276-704-9 72496-92-5 - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Trisodium 5-[[2,4-dihydroxy-5-[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]phenyl]azo]-8-[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]naphthalenesulphonate 276-704-9 72496-92-5 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active Trisodium 5-[[4-[[4-[[4-[(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulphonato-1-anthryl)amino]-2-sulphonatophenyl]amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]salicylate 229-309-0 6471-09-6 - View substance registered dossier
LAMBROCHIMICA S.R.L. VIA DELLA MOSCOVA 10 20121 MILANO Italy Italy Active Trisodium 5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(1-sulphonato-2-naphthyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate 281-866-9 84045-65-8 - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Trisodium 5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(1-sulphonato-2-naphthyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate 281-866-9 84045-65-8 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Trisodium 5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(1-sulphonato-2-naphthyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate 281-866-9 84045-65-8 - View substance registered dossier
ChAR Consultancy EOOD Kırdjali bulvard Bulgaria 37, blok 51 6600 Kırdjali Kırdjali Bulgaria Bulgaria Active Trisodium 5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(1-sulphonato-2-naphthyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate 281-866-9 84045-65-8 - View substance registered dossier
Everlight Europe B.V. Rivium Boulevard 224 2909LK Capelle a/d Ijssel Netherlands Netherlands Active Trisodium 5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(1-sulphonato-2-naphthyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate 281-866-9 84045-65-8 - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Trisodium 5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(1-sulphonato-2-naphthyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate 281-866-9 84045-65-8 2017; 2019 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Trisodium 5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate 276-911-4 72829-25-5 - View substance registered dossier
LAMBROCHIMICA S.R.L. VIA DELLA MOSCOVA 10 20121 MILANO Italy Italy Active Trisodium 5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate 276-911-4 72829-25-5 - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Trisodium 5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate 276-911-4 72829-25-5 2021 View substance registered dossier
Everlight Europe B.V. Rivium Boulevard 224 2909LK Capelle a/d Ijssel Netherlands Netherlands Active Trisodium 5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate 276-911-4 72829-25-5 - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Trisodium 5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate 276-911-4 72829-25-5 2017; 2021 View substance registered dossier
ChAR Consultancy EOOD Kırdjali bulvard Bulgaria 37, blok 51 6600 Kırdjali Kırdjali Bulgaria Bulgaria Active Trisodium 5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate 276-911-4 72829-25-5 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active Trisodium 5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate 276-911-4 72829-25-5 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active Trisodium 5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate 277-616-3 73816-74-7 - View substance registered dossier
SPGPrints B.V. Raamstraat 1-3 5831 AT Boxmeer Netherlands Netherlands Active Trisodium 5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate 277-616-3 73816-74-7 2019; 2021 View substance registered dossier
SPGPrints B.V. Raamstraat 1-3 5831 AT Boxmeer Netherlands Netherlands Active Trisodium 5-[[4-chloro-6-(methylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate 274-417-3 70210-20-7 - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Trisodium 5-[[4-chloro-6-[(o-tolyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate 300-504-3 93941-05-0 - View substance registered dossier
ExponentOR30IRE Block 1, Blanchardstown Corporate Park D15 AKK1 Dublin Ireland Ireland Active Trisodium 5-[[4-chloro-6-[(o-tolyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate 300-504-3 93941-05-0 - View substance registered dossier
Everlight Europe B.V. Rivium Boulevard 224 2909LK Capelle a/d Ijssel Netherlands Netherlands Active Trisodium 5-[[4-chloro-6-[(o-tolyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate 300-504-3 93941-05-0 - View substance registered dossier
SPGPrints B.V. Raamstraat 1-3 5831 AT Boxmeer Netherlands Netherlands Active Trisodium 5-[[5-[[4-chloro-6-[(3-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-1-ethyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-3-methanesulphonate 281-865-3 84045-63-6 2018 View substance registered dossier
LAMBROCHIMICA S.R.L. VIA DELLA MOSCOVA 10 20121 MILANO Italy Italy Active Trisodium 5-[[5-[[4-chloro-6-[(3-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-1-ethyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-3-methanesulphonate 281-865-3 84045-63-6 - View substance registered dossier
ExponentOR30IRE Block 1, Blanchardstown Corporate Park D15 AKK1 Dublin Ireland Ireland Active Trisodium 5-[[5-[[4-chloro-6-[(3-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-1-ethyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-3-methanesulphonate 281-865-3 84045-63-6 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Trisodium 5-[[5-[[4-chloro-6-[(3-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-1-ethyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-3-methanesulphonate 281-865-3 84045-63-6 - View substance registered dossier
Clariant SE - CH30 Am Unisyspark 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Trisodium 5-[[5-methyl-4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)azo]-2-(3-sulphonatopropoxy)phenyl]azo]salicylate 277-753-9 74186-17-7 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant French competent national authority. - - Active Trisodium 5-[[dihydroxy[(2-hydroxynitrosulfophenyl)azo]phenyl]azo]4-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo-2,7-naphthalenedisulfonate 405-071-5 - - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - Active Trisodium 5-[[dihydroxy[(2-hydroxynitrosulfophenyl)azo]phenyl]azo]4-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo-2,7-naphthalenedisulfonate 405-071-5 - - View substance registered dossier
TFL Ledertechnik GmbH Peter-Krauseneck-Strasse 16 79618 Rheinfelden Germany Germany Active Trisodium 5-[[dihydroxy[(2-hydroxynitrosulfophenyl)azo]phenyl]azo]4-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo-2,7-naphthalenedisulfonate 405-071-5 - 2011 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Italian competent national authority. - - Active Trisodium 5-[[dihydroxy[(2-hydroxynitrosulfophenyl)azo]phenyl]azo]4-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo-2,7-naphthalenedisulfonate 405-071-5 - - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Cease Manufacture Trisodium 5-amino-3-[5-(2-bromoacryloylamino)-2-sulfonatophenylazo]-4-hydroxy-6-(4-vinylsulfonylphenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate 411-770-6 136213-71-3 2014 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant French competent national authority. - - Active Trisodium 5-amino-3-[5-(2-bromoacryloylamino)-2-sulfonatophenylazo]-4-hydroxy-6-(4-vinylsulfonylphenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate 411-770-6 136213-71-3 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Portuguese competent national authority. - - Active Trisodium 5-amino-3-[5-(2-bromoacryloylamino)-2-sulfonatophenylazo]-4-hydroxy-6-(4-vinylsulfonylphenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate 411-770-6 136213-71-3 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - Active Trisodium 5-amino-3-[5-(2-bromoacryloylamino)-2-sulfonatophenylazo]-4-hydroxy-6-(4-vinylsulfonylphenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate 411-770-6 136213-71-3 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Italian competent national authority. - - Active Trisodium 5-amino-3-[5-(2-bromoacryloylamino)-2-sulfonatophenylazo]-4-hydroxy-6-(4-vinylsulfonylphenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate 411-770-6 136213-71-3 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Swedish competent national authority. - - Active Trisodium 5-amino-3-[5-(2-bromoacryloylamino)-2-sulfonatophenylazo]-4-hydroxy-6-(4-vinylsulfonylphenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate 411-770-6 136213-71-3 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Spanish competent national authority. - - Active trisodium 5-benzamido-4-hydroxy-3-(4-methyl-2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate 403-670-6 92408-46-3 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Dutch competent national authority. - - Active trisodium 5-benzamido-4-hydroxy-3-(4-methyl-2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate 403-670-6 92408-46-3 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant German competent national authority. - - Active trisodium 5-benzamido-4-hydroxy-3-(4-methyl-2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate 403-670-6 92408-46-3 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant French competent national authority. - - Active trisodium 5-benzamido-4-hydroxy-3-(4-methyl-2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate 403-670-6 92408-46-3 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - Active trisodium 5-benzamido-4-hydroxy-3-(4-methyl-2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate 403-670-6 92408-46-3 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Italian competent national authority. - - Active trisodium 5-benzamido-4-hydroxy-3-(4-methyl-2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate 403-670-6 92408-46-3 - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate 217-699-5 1934-21-0 2020 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate 217-699-5 1934-21-0 2018 View substance registered dossier
Orzeszyna Int. sp. z o.o. sp. k. ul. Cmentarna 47 43-300 Bielsko-Biala Poland Poland Active Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate 217-699-5 1934-21-0 - View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate 217-699-5 1934-21-0 - View substance registered dossier
Milliken Europe B.V. Ham 18-24 9000 Gent Belgium Belgium Active Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate 217-699-5 1934-21-0 - View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate 217-699-5 1934-21-0 - View substance registered dossier
Unicolour Limited Tandem Works Wakefield Road HD5 0AN Huddersfield West Yorkshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate 217-699-5 1934-21-0 2021 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate 217-699-5 1934-21-0 - View substance registered dossier
AromataGroup Via Carolina Romani n. 35 20091 Bresso (MI) Italy Italy Active Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate 217-699-5 1934-21-0 - View substance registered dossier
Reach & Colours Holding Limited BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE EC3V 9DJ LONDON United Kingdom United Kingdom No longer Valid Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate 217-699-5 1934-21-0 2021 View substance registered dossier
CSI-OR28DUB Block C Ardilaun Court 112-114 St. Stephen’s Green D02 TD28 Dublin Ireland Ireland Active Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate 217-699-5 1934-21-0 - View substance registered dossier
Roha Polska sp. z o.o ul. Połczyńska 31A , 01-377 Warszawa Warszawa Poland Poland Active Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate 217-699-5 1934-21-0 2021 View substance registered dossier
Fredcolor, SL Carrer de l'Empordà 13-15 08211 Castellardel Vallès Spain Spain Active Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate 217-699-5 1934-21-0 - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate 217-699-5 1934-21-0 2017; 2019; 2020 View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate 217-699-5 1934-21-0 2019; 2020 View substance registered dossier
Triade B.V. Dijkweg 159 2675 AD Honselersdijk Netherlands Netherlands Active Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate 217-699-5 1934-21-0 - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active trisodium 5-{[4-chloro-6-(1-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-4-hydroxy-3-[(E)-(4-methoxy-2-sulfonatophenyl)diazenyl]-2,7-naphthalenedisulfonate 440-480-2 341026-59-3 2010 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant French competent national authority. - - Active trisodium 5-{[4-chloro-6-(1-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-4-hydroxy-3-[(E)-(4-methoxy-2-sulfonatophenyl)diazenyl]-2,7-naphthalenedisulfonate 440-480-2 341026-59-3 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Trisodium 6,6',6''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)trihexanoate 700-292-6 135043-68-4 - View substance registered dossier
Italmatch Chemicals SpA - OR 2 Via Magazzini del Cotone 17 – modulo 4 16128 genova Italy Italy Active Trisodium 6,6',6''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)trihexanoate 700-292-6 135043-68-4 - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Trisodium 7-(4-(4-fluoro-6-(2-(2-vinylsulfonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazine- 2-ylamino)-2-ureidophenylazo)naphthalene-1,3,6-trisulfonate 402-170-5 106359-91-5 2010; 2012; 2013; 2014; 2019; 2021 View substance registered dossier
CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen Kühlturmstrasse 06803 Bitterfeld-Wolfen / OT Greppin Germany Germany Cease Manufacture Trisodium 7-(4-(4-fluoro-6-(2-(2-vinylsulfonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazine- 2-ylamino)-2-ureidophenylazo)naphthalene-1,3,6-trisulfonate 402-170-5 106359-91-5 2018 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - Active Trisodium 7-(4-(4-fluoro-6-(2-(2-vinylsulfonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazine- 2-ylamino)-2-ureidophenylazo)naphthalene-1,3,6-trisulfonate 402-170-5 106359-91-5 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant German competent national authority. - - Active Trisodium 7-(4-(4-fluoro-6-(2-(2-vinylsulfonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazine- 2-ylamino)-2-ureidophenylazo)naphthalene-1,3,6-trisulfonate 402-170-5 106359-91-5 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Italian competent national authority. - - Active Trisodium 7-(4-(4-fluoro-6-(2-(2-vinylsulfonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazine- 2-ylamino)-2-ureidophenylazo)naphthalene-1,3,6-trisulfonate 402-170-5 106359-91-5 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Portuguese competent national authority. - - Active Trisodium 7-(4-(4-fluoro-6-(2-(2-vinylsulfonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazine- 2-ylamino)-2-ureidophenylazo)naphthalene-1,3,6-trisulfonate 402-170-5 106359-91-5 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Danish competent national authority. - - Active Trisodium 7-(4-(4-fluoro-6-(2-(2-vinylsulfonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazine- 2-ylamino)-2-ureidophenylazo)naphthalene-1,3,6-trisulfonate 402-170-5 106359-91-5 - View substance registered dossier
SPGPrints B.V. Raamstraat 1-3 5831 AT Boxmeer Netherlands Netherlands Active Trisodium 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]azo]naphthalene-1,3,5-trisulphonate 274-349-4 70161-14-7 - View substance registered dossier
ChAR Consultancy EOOD Kırdjali bulvard Bulgaria 37, blok 51 6600 Kırdjali Kırdjali Bulgaria Bulgaria Active Trisodium 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]azo]naphthalene-1,3,5-trisulphonate 274-349-4 70161-14-7 - View substance registered dossier
Everlight Europe B.V. Rivium Boulevard 224 2909LK Capelle a/d Ijssel Netherlands Netherlands Active Trisodium 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]azo]naphthalene-1,3,5-trisulphonate 274-349-4 70161-14-7 - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Trisodium 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]azo]naphthalene-1,3,5-trisulphonate 274-349-4 70161-14-7 2018 View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active Trisodium 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]azo]naphthalene-1,3,5-trisulphonate 274-349-4 70161-14-7 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Trisodium 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]azo]naphthalene-1,3,5-trisulphonate 274-349-4 70161-14-7 - View substance registered dossier
CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen Kühlturmstrasse 06803 Bitterfeld-Wolfen / OT Greppin Germany Germany Cease Manufacture Trisodium 7-[[4-[(4-aminophenyl)azo]phenyl]azo]naphthalene-1,3,5-trisulphonate 270-027-2 68400-38-4 2019 View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active Trisodium 7-[[4-chloro-6-[(3-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]methylamino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonate 274-418-9 70210-21-8 - View substance registered dossier

export-type

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.