Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Please note:

We have successfully adapted to the latest IUCLID format, and have resumed processing dossiers since 3 March 2022. Over the coming weeks we will catch up with the backlog of submissions since 14 October 2021, and expect to have all outstanding data online in approximately one month’s time. Please be aware that any new submissions will be at the back of the processing queue, and will be correspondingly delayed before publication. We appreciate your understanding in this matter.

DISSEMINATION
PLATFORM

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation

Registered Substances Factsheets

Substances which have been registered and can be placed on the EEA market by those companies with a valid registrationNo results were found
Details
(17β)-3-{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}-17-[(trimethylsilyl)substitued]estratetraene
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 02-02-2022 View substance registered dossier
(17β)-3-{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratetraen-17-ol
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-11-2020 View substance registered dossier
(1R)-2-[5-(2-halo-3-methoxyphenyl)-3-[2-halo-6-(trihalomethyl)benzyl]- 4-alkyl-2,6-dioxoheterocyclyl]-1-phenylethanaminium salicylate
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 04-06-2021 View substance registered dossier
(1R,2S)-2-ethenyl-1-(ethoxycarbonyl)cyclopropanaminium (2S)-2-[(4-chlorobenzoyl)oxy]propanoate
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 14-11-2017 View substance registered dossier
(2S)-2-[(4-Chlorobenzoyl)oxy]propanoic acid
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 20-12-2017 View substance registered dossier
(2S)-2-hydrazinyl-3-[4-hydroxy-3-(substituted)phenyl]-2-alkylpropanoic acid
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 04-06-2021 View substance registered dossier
(2S)-2-hydrazinyl-3-[4-hyrdoxy-3-(substituted)phenyl]-2-alkylpropanoic acid — tert-alkylamine (1/1)
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 04-06-2021 View substance registered dossier
(3R)-4[(2.4-Methoxyphenyl)methyl]-3-methylpiperazine-2-one
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 02-07-2021 View substance registered dossier
(6S)-1'-tert-butyl-3-chlorospiro[5,7-dihydrocyclopenta[b]pyridine-6,3'-pyrrolo[2,3-b]pyridine]-2'-one
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 14-03-2022 View substance registered dossier
(aminoalkyl) hydrogen thiosulfate
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 05-01-2021 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
[Confidential] - - - (17β)-3-{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}-17-[(trimethylsilyl)substitued]estratetraene - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - (17β)-3-{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratetraen-17-ol - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - (1R)-2-[5-(2-halo-3-methoxyphenyl)-3-[2-halo-6-(trihalomethyl)benzyl]- 4-alkyl-2,6-dioxoheterocyclyl]-1-phenylethanaminium salicylate - - - View substance registered dossier
a.c.r.a.f. s.p.a. via guardapasso 1 04011 aprilia Italy Italy Active (1R,2S)-2-ethenyl-1-(ethoxycarbonyl)cyclopropanaminium (2S)-2-[(4-chlorobenzoyl)oxy]propanoate - - - View substance registered dossier
a.c.r.a.f. s.p.a. via guardapasso 1 04011 aprilia Italy Italy Active (2S)-2-[(4-Chlorobenzoyl)oxy]propanoic acid - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - (2S)-2-hydrazinyl-3-[4-hydroxy-3-(substituted)phenyl]-2-alkylpropanoic acid - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - (2S)-2-hydrazinyl-3-[4-hyrdoxy-3-(substituted)phenyl]-2-alkylpropanoic acid — tert-alkylamine (1/1) - - - View substance registered dossier
SONEAS Chemicals Ltd. Banyaleg Str. 47-59. H-1225 Budapest Hungary Hungary Active (3R)-4[(2.4-Methoxyphenyl)methyl]-3-methylpiperazine-2-one - - - View substance registered dossier
AbbVie Logistics B.V. Zuiderzeelaan 53 8017 JV Zwolle Netherlands Netherlands Active (6S)-1'-tert-butyl-3-chlorospiro[5,7-dihydrocyclopenta[b]pyridine-6,3'-pyrrolo[2,3-b]pyridine]-2'-one - - 2022 View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (S001) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active (aminoalkyl) hydrogen thiosulfate - - 2017; 2021 View substance registered dossier

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

EU Privacy Disclaimer

Tato webová stránka používá cookies, aby se vám naše stránky používaly co nejlépe.