Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
  • Please be aware that the annual IUCLID format change is coming soon. We will be adapting the Dissemination platform to the new format, which means that as of 15th October 2021 until early 2022 there will be a break in publication of newly submitted registration dossiers. We appreciate your understanding in this matter.
Last updated 13 října 2021. Database contains 23445 unique substances and contains information from 104978 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
1-Octanol, reaction products with epichlorohydrin and 2-mercaptoethanol
473-730-4 928768-73-4 Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 30-05-2016 View substance registered dossier
1-Octanol, reaction products with phosphorus oxide (P2O5), potassium salts
807-789-8 111062-42-1 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 30-10-2019 View substance registered dossier
1-octylazepin-2-one
N-N-OCTYLCAPROLACTAM; N-OCTYLCAPROLACTAME
420-040-6 59227-88-2 Active NONS Joint Tonnage data confidential 17-02-2012 View substance registered dossier
1-ol, [[4-[(3-aminophenyl)amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[(E)-2-ylazo]-, polysulfonate, polynaphthen, sodium salt (1:?), diazotized, reaction products with 2-[(aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, 1-naphthalenol, 8-amino- (1:1), polysulfonates, sodium salts and 2,4,6-trihalogeno-1,3,5-triazine
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 05-09-2011 View substance registered dossier
1-oxa-4-azaspiro[4.5]decan-4-ethanol
219-101-8 2359-11-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-04-2019 View substance registered dossier
1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-.alpha.-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-.beta.-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-
617-500-5 83905-01-5 Active Intermediate Individual Intermediate use only 30-05-2014 View substance registered dossier
1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-.alpha.-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-.beta.-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-
616-385-9 76801-85-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 29-03-2019 View substance registered dossier
1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-.alpha.-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-.beta.-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-
616-385-9 76801-85-9 Active Intermediate Individual Intermediate use only 04-12-2014 View substance registered dossier
1-Oxaspiro[4.5]decan-2-one
478-240-4 699-61-6 Active NONS Joint Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
1-Pentanone, 1-[4-(4-propylcyclohexyl)phenyl]-, trans-
689-247-9 95149-35-2 Active Intermediate Individual Intermediate use only 20-08-2019 View substance registered dossier
1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (1E)-
611-193-1 54739-18-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 19-05-2017 View substance registered dossier
1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, oxime
612-371-1 61747-22-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 24-05-2018 View substance registered dossier
1-Pentene, chlorinated, epoxidized, distn. residues
304-798-4 94279-53-5 Active Intermediate Individual Intermediate use only 10-02-2010 View substance registered dossier
1-phenoxypropan-2-ol
212-222-7 770-35-4 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 01-07-2020 View substance registered dossier
1-Phenyl-1-(2-pyridinyl)ethanol hydrochloride (1:1)
606-318-1 19478-81-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-02-2018 View substance registered dossier
1-phenyl-3-(p-toluenesulfonyl)urea
TUPH
424-620-1 13909-63-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-09-2014 View substance registered dossier
1-phenyl-3-(p-toluenesulfonyl)urea
TUPH
424-620-1 13909-63-2 Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
1-Phenyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-2-one
922-915-2 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-05-2018 View substance registered dossier
1-phenyl-3-piperidin-1-ylpropan-1-one
635-445-5 73-63-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 01-08-2017 View substance registered dossier
1-phenyl-3-pyrazolidone
202-155-1 92-43-3 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 12-05-2020 View substance registered dossier
1-phenyl-3H-indol-2-one
441-020-3 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-02-2020 View substance registered dossier
1-phenyl-3H-indol-2-one
441-020-3 - Active NONS Joint Tonnage data confidential 24-09-2010 View substance registered dossier
1-phenylazo-2-naphthol
212-668-2 842-07-9 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 30-06-2018 View substance registered dossier
1-phenyldecane-1,3-dione
272-599-9 68892-13-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 16-02-2021 View substance registered dossier
1-phenylethanol
202-707-1 98-85-1 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 07-09-2018 View substance registered dossier
1-phenylethanol
202-707-1 98-85-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-10-2020 View substance registered dossier
1-phenylethanol
202-707-1 98-85-1 Active Intermediate Individual Intermediate use only 11-12-2012 View substance registered dossier
1-phenylethyl acetate
202-288-5 93-92-5 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 26-06-2020 View substance registered dossier
1-phenylethyl hydroperoxide
221-341-3 3071-32-7 Active Intermediate Individual Intermediate use only 11-12-2012 View substance registered dossier
1-phenylpropan-1-ol
202-256-0 93-54-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 19-02-2019 View substance registered dossier
1-phenyltetrazole-5-thiol
201-710-5 86-93-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 24-01-2018 View substance registered dossier
1-phosphino-2,4,4-trimethylpentane
416-550-3 82164-75-8 Active NONS Joint Tonnage data confidential 29-07-2019 View substance registered dossier
1-phosphino-2,4,4-trimethylpentane
416-550-3 82164-75-8 Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
1-phosphonobutane-1,2,3,4-tetracarboxylate and 2-phosphonosuccinate sodium salts
- - Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 22-03-2016 View substance registered dossier
1-Piperazinecarboxylic acid, 4-(6-amino-3-pyridinyl)-, 1,1-dimethylethyl ester
695-268-4 571188-59-5 Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 24-07-2018 View substance registered dossier
1-Piperazinecarboxylic acid, 4-(6-amino-3-pyridinyl)-, 1,1-dimethylethyl ester
695-268-4 571188-59-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-09-2021 View substance registered dossier
1-Piperazinecarboxylic acid, 4-(6-amino-3-pyridinyl)-, 1,1-dimethylethyl ester
695-268-4 571188-59-5 Active Intermediate Individual Intermediate use only 16-07-2013 View substance registered dossier
1-Piperazinecarboxylic acid, 4-(6-nitro-3-pyridinyl)-, 1,1-dimethylethyl ester
801-163-8 571189-16-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-11-2018 View substance registered dossier
1-Piperazinecarboxylic acid, 4-[(2-fluoro-3-nitrophenyl)methyl]-,methyl ester, hydrochloride (1:1)
843-886-1 1628206-32-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-09-2019 View substance registered dossier
1-Piperazineethanol, 4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-, hydrochloride (1:2)
605-374-4 164726-80-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-01-2018 View substance registered dossier
1-Piperidinecarboxylic acid, 3-(4-amino-2,3-dihydro-2-oxo-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)-, 1,1-dimethylethyl ester, (3R)-
862-751-8 1971921-33-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-09-2021 View substance registered dossier
1-Piperidinecarboxylic acid, 3-[4-[(E)-[(dimethylamino)methylene]amino]-2,3-dihydro-2-oxo-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-1-yl]-, 1,1-dimethylethyl ester, (3R)-
870-768-7 2054950-50-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-09-2021 View substance registered dossier
1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo(5,6)cyclohepta(1,2-b)pyridin-11-ylidene)-, ethyl ester
935-907-9 79794-75-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-04-2018 View substance registered dossier
1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(methylamino)-, ethyl ester
616-013-5 73733-69-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-03-2018 View substance registered dossier
1-Propanamine, 3-(ethenyloxy)-
633-172-6 66415-55-2 Active Full Individual Tonnage data confidential 31-05-2013 View substance registered dossier
1-Propanamine, 3-(methoxydimethylsilyl)-
608-570-8 31024-26-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 04-02-2019 View substance registered dossier
1-Propanamine, 3-(methoxydimethylsilyl)-
608-570-8 31024-26-7 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 14-05-2012 View substance registered dossier
1-Propanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)thio]-, chloride (1:1)
811-523-6 88992-45-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 03-07-2018 View substance registered dossier
1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters with C18-unsatd. fatty acids, Me sulfates (salts)
939-685-4 1474044-71-7 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 09-02-2016 View substance registered dossier
1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters with fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 unsatd., Me sulfates (salts)
941-174-6 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 13-10-2017 View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3,3',3''-[phosphinylidynetris(oxy)]tris[N-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-N,N-dimethyl-, N,N',N''-tri-C6-18 acyl derivs. trichlorides
280-518-3 83682-78-4 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 14-08-2019 View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-[[9,10-dihydro-4-(methylamino)-9,10-dioxo-1-anthracenyl]amino]-N,N-dimethyl-N-propyl-, bromide (1:1)
481-170-7 502453-61-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 06-07-2021 View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-[[9,10-dihydro-4-(methylamino)-9,10-dioxo-1-anthracenyl]amino]-N,N-dimethyl-N-propyl-, bromide (1:1)
481-170-7 502453-61-4 Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(2-hydroxyethyl)-N,N-dimethyl-, N-mink-oil acyl derivs., chlorides
273-222-0 68953-64-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 12-03-2018 View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-14(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts
946-191-2 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 30-01-2018 View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts
931-513-6 1334422-09-1 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 02-04-2021 View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C16-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts
947-523-9 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 03-10-2019 View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts
931-333-8 147170-44-3 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 25-03-2021 View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C18(unsaturated) acyl derivs., hydroxides, inner salts
947-349-3 - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 27-03-2018 View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-10 (even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts
944-170-2 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 26-06-2017 View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18 acyl derivs., inner salts
931-296-8 97862-59-4 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 03-03-2021 View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts
263-058-8 61789-40-0 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 22-07-2020 View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-ethyl-N,N-dimethyl-, N-lanolin acyl derivs., Et sulfates
276-339-5 72102-40-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 15-05-2018 View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-ethyl-N,N-dimethyl-, N-rape-oil acyl derivs., Et sulfates
305-488-1 94552-41-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 15-05-2018 View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, (2R)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1)
459-550-9 36687-82-8 Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 17-09-2010 View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, (2R)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1)
459-550-9 36687-82-8 Active NONS Joint Tonnage data confidential 23-11-2010 View substance registered dossier
1-Propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-, 4-C10-13-sec-alkylbenzenesulfonates
688-159-8 1024699-81-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 12-02-2013 View substance registered dossier
1-Propanaminium, N-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-N,N-dimethyl-3-sulfo-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts
939-457-4 1469983-50-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 01-04-2021 View substance registered dossier
1-Propanaminium, N-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-N,N-dimethyl-3-sulfo-, N-(C8-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts
939-455-3 1469983-49-0 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 01-04-2021 View substance registered dossier
1-Propanaminium, N-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-N,N-dimethyl-3-sulfo-, N-C12-14 acyl derivs., hydroxides, inner salts
293-878-1 91648-19-0 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 01-06-2021 View substance registered dossier
1-Propanaminium, N-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-N,N-dimethyl-3-sulfo-, N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts
268-761-3 68139-30-0 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 05-03-2020 View substance registered dossier
1-Propanaminium, N-(carboxymethyl)-3-(formylamino)-N,N-dimethyl-, inner salt
480-680-7 120128-90-7 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 22-10-2020 View substance registered dossier
1-Propanaminium,N,N-diethyl-2-hydroxy-N-methyl-3-[3-[1,3,3,3-trimethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]-1-disiloxanyl]propoxy]-,chloride(1:1)
806-550-5 1538603-86-9 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 29-10-2018 View substance registered dossier
1-Propanesulfonamide, N-[3-[(5-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)carbonyl]-2,4-difluorophenyl]-
806-749-7 918504-27-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-06-2021 View substance registered dossier
1-Propanesulfonamide, N-[3-[[5-(4-chlorophenyl)-1-(2,6-dichlorobenzoyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl]carbonyl]-2,4-difluorophenyl]-
806-798-4 1262985-23-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-06-2021 View substance registered dossier
1-Propanesulfonamide, N-[3-[[5-bromo-1-(2,6-dichlorobenzoyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl]carbonyl]-2,4-difluorophenyl]-
806-756-5 1262985-24-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-06-2021 View substance registered dossier
1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[[1-oxo-3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)thio]propyl]amino]-, sodium salt (1:1)
811-522-0 62880-93-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 06-03-2020 View substance registered dossier
1-Propanesulfonic acid, 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxy-, sodium salt (1:1)
700-631-8 102601-34-3 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 18-06-2020 View substance registered dossier
1-Propanesulfonic acid, 3-[hexyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]-2-hydroxy-, Monoammonium Salt
468-470-3 - Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
1-Propanol, 3-(dimethylamino)-, hydrochloride (1:1)
601-495-1 117829-74-0 Active Intermediate Individual Intermediate use only 02-08-2011 View substance registered dossier
1-Propanol, 3-[[3-[[[3-(acetyloxy)-2,2-dimethylpropylidene]amino]methyl]-3,5,5-trimethylcyclohexyl]imino]-2,2-dimethyl-, 1-acetate
805-722-7 1064082-81-0 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-09-2021 View substance registered dossier
1-Propanone, 1-[2-(2-propen-1-yloxy)phenyl]-
604-312-3 142819-94-1 Active Intermediate Individual Intermediate use only 21-09-2015 View substance registered dossier
1-Propanone, 1-[4-[[2-O-(6-deoxy-.alpha.-L-mannopyranosyl)-.beta.-D-glucopyranosyl]oxy]-2,6-dihydroxyphenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)-
700-320-7 18916-17-1 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-10-2014 View substance registered dossier
1-Propanone, 1-phenyl-3-(1-pyrrolidinyl)-
619-034-8 94-39-3 Active Intermediate Individual Intermediate use only 04-05-2018 View substance registered dossier
1-Propanone, 2-hydroxy-2-methyl-, 1-(4-C10-13-alkylphenyl) derivs.
600-033-6 1001416-18-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 27-11-2018 View substance registered dossier
1-Propanone, 2-methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-
610-979-1 53207-58-2 Active Intermediate Individual Intermediate use only 26-05-2010 View substance registered dossier
1-Propanone, 3-(dimethylamino)-1-(3-methoxyphenyl)-2-methyl-, hydrochloride (1:1)
609-494-8 37951-53-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 31-08-2018 View substance registered dossier
1-Propen-1,2,3-tricarbonsäure tris(2-(2,2,3,3,3,4,4,4-heptafluorbutoxy)-1-(methyl)-ethyl)ester
943-789-5 1449567-31-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-06-2021 View substance registered dossier
1-Propene, 1,3,3,3-tetrafluoro-
471-480-0 1645-83-6 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 25-02-2021 View substance registered dossier
1-Propene, 1,3,3,3-tetrafluoro-, (1Z)-
826-544-6 29118-25-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 13-06-2019 View substance registered dossier
1-Propene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-
627-872-0 1514-82-5 Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 23-02-2021 View substance registered dossier
1-Propene, 2-methyl-, chlorinated, epoxidized, distn. residues
304-801-9 94279-55-7 Active Intermediate Individual Intermediate use only 10-02-2010 View substance registered dossier
1-Propene, 2-methyl-, pentamer
610-010-2 42278-27-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 04-11-2020 View substance registered dossier
1-Propene, chlorinated, epoxidized, distn. residues
304-800-3 94279-54-6 Active Intermediate Individual Intermediate use only 10-02-2010 View substance registered dossier
1-Propene, hydroformulation products, by-products from, distillation residues
606-535-1 203588-70-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-03-2021 View substance registered dossier
1-Propene, hydroformylation products, high-boiling
A complex combination of products produced by the distillation of products from the hydrogenation of butanal from the hydroformylation of propene. It consists predominantly of organic compounds such as aldehydes, alcohols, esters, ethers and carboxylic acids having carbon numbers in the range of C4-C32 and boiling in the range of approximately 143°C to 282°C (289°F to 540°F).
271-363-2 68551-11-1 Active Intermediate Individual Intermediate use only 19-10-2010 View substance registered dossier
1-propoxypropan-2-ol
216-372-4 1569-01-3 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 16-03-2021 View substance registered dossier
1-Propyl-4-[(trans,trans)-4'-propyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl] -benzen
617-607-7 84656-77-9 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 09-03-2021 View substance registered dossier
1-Pyrrolidinecarboxylic acid, 2-[5-[1,11-dihydro-2-[(2S,5S)-1-[(2S)-2-[(methoxycarbonyl)amino]-3-methyl-1-oxobutyl]-5-methyl-2-pyrrolidinyl][2]benzopyrano[4',3':6,7]naphth[1,2-d]imidazol-9-yl]-1H-imidazol-2-yl]-4-(methoxymethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, (2S,4S)-
807-100-0 1378391-45-7 Active Intermediate Individual Intermediate use only 28-09-2016 View substance registered dossier
1-Pyrrolidinecarboxylic acid, 3-[2-[(ethoxycarbonyl)[5-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazin-2-yl]amino]acetyl]-4-ethyl-, phenylmethyl ester, (3R,4S)-
944-343-2 2050038-81-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 24-02-2021 View substance registered dossier
1-Pyrrolidinecarboxylic acid, 4-(benzoylthio)-2-[(dimethylamino)carbonyl]-, 2-propen-1-yl ester, (2S,4S)-
604-254-9 141818-73-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-07-2021 View substance registered dossier
1-tert-butoxycarbonylpiperidine-4-carboxylic acid
700-076-1 84358-13-4 Active Intermediate Individual Intermediate use only 27-10-2020 View substance registered dossier
1-tert-butoxypropan-2-ol
406-180-0 57018-52-7 Active NONS Joint Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
1-tert-butyl 2,4-dimethyl (2S,4S)-pyrrolidine-1,2,4-tricarboxylate
807-497-0 1378388-30-7 Active Intermediate Individual Intermediate use only 14-04-2016 View substance registered dossier
1-tert-butyl 2-methyl (2S,4R)-4-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy}pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
686-032-1 88043-21-4 Active Intermediate Individual Intermediate use only 07-06-2016 View substance registered dossier
1-tert-butyl 2-methyl (2S,4S)-4-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
807-618-7 1194059-42-1 Active Intermediate Individual Intermediate use only 20-04-2016 View substance registered dossier
1-tetradecanoylbenzotriazole
MYRISTINBENZOTRIAZOL
437-790-5 85642-15-5 Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
1-Tetradecene, polymer with 1-dodecene, distn. residues, hydrogenated, C24-56 fraction
618-141-7 883233-48-5 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 25-06-2021 View substance registered dossier
1-Tetradecene, polymer with 1-dodecene, distn. residues, hydrogenated, C24-84 fraction
618-143-8 883233-93-0 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 25-06-2021 View substance registered dossier
1-Tetradecene, polymer with 1-dodecene, distn. residues, hydrogenated, C36-84 fraction
618-142-2 883233-91-8 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 25-06-2021 View substance registered dossier
1-vinyl-2-pyrrolidone
201-800-4 88-12-0 Active Full Joint ≥ 1 000 tonnes 15-09-2021 View substance registered dossier
1-vinylhexahydro-2H-azepin-2-one
218-787-6 2235-00-9 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 21-01-2021 View substance registered dossier
1-vinylimidazole
214-012-0 1072-63-5 Active Full Joint ≥ 1 tonnes 24-04-2020 View substance registered dossier
1-{4-[2-(benzyloxy)ethoxy]phenyl}-1,2-diphenylbutane-1,4-diol
939-875-7 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 30-07-2021 View substance registered dossier
1-{[(6R,7R)-7-amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl}pyridinium iodide hydrate (1:1:1)
606-216-7 190651-18-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 07-10-2019 View substance registered dossier
1-{[(6R,7R)-7-{[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-{[(2-carboxypropan-2-yl)oxy]imino}acetyl]amino}-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl}pyridinium chloride hydrochloride (1:1:1)
615-984-2 73547-70-3 No longer Valid Full Joint No longer valid 14-02-2019 View substance registered dossier
1-{[(6R,7R)-7-{[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-{[(2-carboxypropan-2-yl)oxy]imino}acetyl]amino}-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl}pyridinium chloride hydrochloride (1:1:1)
615-984-2 73547-70-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 08-05-2018 View substance registered dossier
1-{[(methylsulphanyl)carbonyl]oxy}ethyl 2-methylpropanoate
700-047-3 860035-07-0 No longer Valid Intermediate Individual No longer valid 09-12-2008 View substance registered dossier
1-{[1-({1-[(2,2-dimethylpropanoyl)oxy]propan-2-yl}oxy)propan-2-yl]oxy}propan-2-yl 2,2-dimethylpropanoate
950-485-6 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 03-06-2019 View substance registered dossier
1-{[2-(2,4-difluorophenyl)oxiran-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazole monomethanesulfonate
617-843-0 86386-77-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 20-01-2011 View substance registered dossier
1-{[2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazine dihydrochloride
941-920-0 1628047-87-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-11-2015 View substance registered dossier
1-{benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino}-3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol
BM 96.0254
432-890-5 72955-94-3 Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 27-08-2010 View substance registered dossier
1-β-D-arabinofuranosylcytosine hydrochloride
200-713-9 69-74-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-12-2017 View substance registered dossier
10,10-dimethylanthracen-9(10H)-one
226-666-4 5447-86-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 03-07-2020 View substance registered dossier
10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
207-787-1 494-19-9 Active Intermediate Individual Intermediate use only 29-07-2010 View substance registered dossier
10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
207-787-1 494-19-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 31-01-2020 View substance registered dossier
10,12-dihydrobenz(de)imidazo(4',5':5,6)benzimidazo(1,2-a)isoquinoline-8,11-dione
SANDOFIL JAUNE RL
408-170-1 56279-27-7 Active NONS Joint Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
10-(2,5-Dihydroxyphenyl)-10H-9-oxa-10-phospha-phenantbrene-10-oxide
619-409-6 99208-50-1 Active Full Individual ≥ 0 to < 10 tonnes 29-10-2019 View substance registered dossier
10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine
201-578-9 84-97-9 Active Intermediate Individual Intermediate use only 23-05-2018 View substance registered dossier
10-[4-(2-chloroethyl)piperazin-1-yl]-2-thia-9-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(11),3(8),4,6,9,12,14-heptaene
609-095-9 352232-17-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 28-03-2018 View substance registered dossier
10-hydroxy-1-(2-hydroxy-3,4-dimethoxy-6-methylphenyl) decan-1-one
700-045-2 104966-97-4 Active Intermediate Individual Intermediate use only 15-04-2011 View substance registered dossier
10-methoxy-1,6-dimethylergoline-8β-methanol
252-405-9 35155-28-3 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 28-05-2018 View substance registered dossier
10-methoxy-1,6-dimethylergoline-8β-methanol
252-405-9 35155-28-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-12-2017 View substance registered dossier
10-methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine
225-172-6 4698-11-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 03-07-2019 View substance registered dossier
10-methoxy-6-methylergoline-8β-methanol
252-385-1 35121-60-9 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 28-05-2018 View substance registered dossier
10-oxo-10H-dibenzo[b,e]thiopyran-4-carboxylic acid
849-175-2 51762-56-2 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 13-11-2020 View substance registered dossier
10-Undecenamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-
613-971-6 66654-01-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 24-09-2015 View substance registered dossier
10-Undecenoic acid, monoester with 1,2,3-propanetriol
918-906-8 65684-27-7 Active Full Joint ≥ 0 tonnes 23-03-2021 View substance registered dossier
10-undecenyl 2-cyano-3,3-diphenylpropenoate
700-604-0 947701-81-7 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 16-05-2012 View substance registered dossier
10H-pyrido[3,2-b](1,4)benzothiazine
205-973-7 261-96-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-01-2018 View substance registered dossier
11,11-dimethyl-5-oxa-3-thia-4-azatetracyclo[6.2.1.01,6.04,6]undecane-3,3-dione
800-131-0 104372-31-8 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 29-05-2013 View substance registered dossier
11-(chloroacetyl)-5,11-dihydro-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one
249-227-9 28797-48-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-04-2018 View substance registered dossier
11-(heptylamino)undecanoic acid
271-487-7 68564-88-5 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 26-07-2021 View substance registered dossier
11-[3-(dimethylamino)propyl]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-11-ol
224-821-0 4504-88-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 08-03-2018 View substance registered dossier
11-[3-(dimethylamino)propyl]-6H-benzo[c][1]benzothiepin-11-ol
604-888-6 1531-85-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 01-02-2018 View substance registered dossier
11-amino-3-chloro-6,11-dihydro-5,5-dioxo-6-methyl-dibenzo[c,f][1,2]thiazepine hydrochloride
448-720-8 363138-44-7 Active NONS Joint Tonnage data confidential 05-04-2011 View substance registered dossier
11-aminoundecanoic acid
219-417-6 2432-99-7 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 06-05-2013 View substance registered dossier
11-bromoundecanoic acid
220-602-9 2834-05-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-09-2017 View substance registered dossier
11-bromoundecanol
216-554-3 1611-56-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 03-09-2018 View substance registered dossier
11-methyldodecyl laurate
302-853-7 94134-83-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 01-02-2019 View substance registered dossier
11-oxahexadecan-16-olide
222-225-5 3391-83-1 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 28-11-2017 View substance registered dossier
11-piperazin-1-yldibenzo[b,f][1,4]thiazepine dihydrochloride
700-276-9 111974-74-4 Active Intermediate Individual Intermediate use only 26-02-2010 View substance registered dossier
11-piperazin-1-yldibenzo[b,f][1,4]thiazepine dihydrochloride
700-276-9 111974-74-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-10-2017 View substance registered dossier
11-piperazin-1-yldibenzo[b,f][1,4]thiazepine dihydrochloride
700-276-9 111974-74-4 Active Intermediate Individual Intermediate use only 07-04-2010 View substance registered dossier
11-β,17-α-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione
211-375-7 641-77-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 07-11-2017 View substance registered dossier
11a-Hydroxy-estr-4-ene-3,17-dione
613-901-4 6615-00-5 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 23-10-2012 View substance registered dossier
11H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one, 8-chloro-5,6-dihydro-
700-257-5 31251-41-9 Active Intermediate Individual Intermediate use only 27-01-2011 View substance registered dossier
11H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one, 8-chloro-5,6-dihydro-
700-257-5 31251-41-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 31-05-2018 View substance registered dossier
11H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-one, 8-chloro-5,10-dihydro-
700-018-5 50892-62-1 Active Intermediate Individual Intermediate use only 05-11-2010 View substance registered dossier
11H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-one, 8-chloro-5,10-dihydro-
700-018-5 50892-62-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 19-12-2017 View substance registered dossier
11β,16α,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
237-731-1 13951-70-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 10-01-2019 View substance registered dossier
11β,16α,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
237-731-1 13951-70-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-04-2021 View substance registered dossier
11β,17,21-trihydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(hydrogen succinate)
220-863-9 2921-57-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 30-05-2018 View substance registered dossier
11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(dihydrogen phosphate)
206-120-1 302-25-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 29-03-2018 View substance registered dossier
11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-methanesulphonate
252-549-2 35410-28-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-05-2018 View substance registered dossier
11β,17-dihydroxy-21,21-diiodo-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
302-866-8 94134-96-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 29-09-2017 View substance registered dossier
11β,21-dihydroxypregna-1,4,16-triene-3,20-dione 21-acetate
221-250-9 3044-42-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-07-2019 View substance registered dossier
12'-hydroxy-5'α-isobutyl-2'-isopropylergotaman-3',6',18-trione
208-121-2 511-09-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-10-2017 View substance registered dossier
12'-hydroxy-5'α-isobutyl-2'-isopropylergotaman-3',6',18-trione phosphate
227-939-0 6045-63-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-10-2017 View substance registered dossier
12,12-dimethyl-2,5,8,11,13,16,19,22-octaoxa-12-silatricosane
253-973-0 38495-30-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-06-2016 View substance registered dossier
12-aminododecanoic acid
211-754-7 693-57-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 14-05-2018 View substance registered dossier
12-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)octadecan-1-amide
203-367-7 106-15-0 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 13-03-2019 View substance registered dossier
12-hydroxyoctadecanoic acid, reaction products with 1,3-benzenedimethanamine and hexamethylenediamine
432-840-2 220926-97-6 Active NONS Joint Tonnage data confidential 12-08-2014 View substance registered dossier
12-hydroxystearic acid
203-366-1 106-14-9 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 21-05-2021 View substance registered dossier
12-oxahexadecan-16-olide
229-755-6 6707-60-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 04-10-2017 View substance registered dossier
12-wolframosilicic acid
234-719-8 12027-38-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 15-07-2021 View substance registered dossier
1265F
416-480-3 - Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
12H-phthaloperin-12-one
230-049-5 6925-69-5 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 16-04-2021 View substance registered dossier
12H-Phthaloperin-12-one, oxobis- Mixture of 10,10', 10,9' and 9,9' Isomers
421-640-0 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 19-04-2021 View substance registered dossier
13-Docosenamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-, (13Z)-
604-714-9 149968-48-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-02-2021 View substance registered dossier
13-ethyl-3-methoxygona-2,5(10)-dien-17β-ol
238-513-9 14507-49-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 28-06-2018 View substance registered dossier
13-β-ethyl-3-methoxygona-2,5(10)-dien-17-one
219-034-4 2322-77-2 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 29-07-2021 View substance registered dossier
13-β-ethyl-3-methoxygona-2,5(10)-dien-17-one
219-034-4 2322-77-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-07-2019 View substance registered dossier
135-TPB
435-340-2 - Active NONS Joint Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
14,14',15,15'-tetradehydro-7,7'-spirobi[dibenzo[b,g][1,9,4,6]dioxadiazacyclododecine]
700-609-8 1231148-36-9 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 29-01-2013 View substance registered dossier
14-hydroxymorphine-6-one
255-236-9 41135-98-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 05-08-2021 View substance registered dossier
14-α-hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione
427-340-6 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 12-11-2010 View substance registered dossier
14H-anthra[2,1,9-mna]thioxanthen-14-one
240-385-4 16294-75-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 22-02-2021 View substance registered dossier
14H-benz[4,5]isoquino[2,1-a]perimidin-14-one
229-904-5 6829-22-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 12-05-2021 View substance registered dossier
15-aza-3,6,9- heteropolycylane trihydrobromide
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 20-07-2020 View substance registered dossier
15-aza-3,6,9- tritosyl heteropolycylane
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-06-2020 View substance registered dossier
15CPT TOLUENE SOLVATE
443-550-0 - Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
16,17-dimethoxyviolanthrene-5,10-dione
204-896-6 128-58-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 12-08-2019 View substance registered dossier
16,23-dihydronaphth[2',3':6,7]indolo[2,3-c]dinaphtho[2,3-a:2'3'-i]carbazole-5,10,15,17,22,24-hexone
219-599-7 2475-33-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 06-08-2020 View substance registered dossier
16-[[(1S)-1-carboxy-4-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy-4-oxo-butyl]amino]-16-oxo-hexadecanoic acid
700-853-5 943586-12-7 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 08-08-2012 View substance registered dossier
16-nitroviolanthrene-5,10-dione
204-898-7 128-60-9 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 25-02-2019 View substance registered dossier
16-α,17-α-epoxy-3-β-hydroxypregn-5-en-20-one
213-548-2 974-23-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-01-2018 View substance registered dossier
16α,17,21-trihydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-acetate
278-593-2 77017-20-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 09-11-2017 View substance registered dossier
17 alpha-(3-Hydroxypropyl)-6 beta,7 beta;15 beta,16 beta-dimethylene-5 beta-androstane-3 beta,5,17 beta-triol
617-350-0 82543-18-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 08-07-2019 View substance registered dossier
17 beta-Acetoxy-5 alpha-androstan-3-one
601-431-2 1164-92-7 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 18-10-2012 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
Evonik Operations GmbH - ME01 Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 1-Octanol, reaction products with epichlorohydrin and 2-mercaptoethanol 473-730-4 928768-73-4 2015; 2016 View substance registered dossier
INTERTEK FRANCE ZAC Ecoparc II 27400 HEUDEBOUVILLE France France Active 1-Octanol, reaction products with phosphorus oxide (P2O5), potassium salts 807-789-8 111062-42-1 2019 View substance registered dossier
ISOCHEM 32 rue Lavoisier 91710 VERT LE PETIT France France Active 1-octylazepin-2-one 420-040-6 59227-88-2 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Cease Manufacture 1-octylazepin-2-one 420-040-6 59227-88-2 2021 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active 1-ol, [[4-[(3-aminophenyl)amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[(E)-2-ylazo]-, polysulfonate, polynaphthen, sodium salt (1:?), diazotized, reaction products with 2-[(aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, 1-naphthalenol, 8-amino- (1:1), polysulfonates, sodium salts and 2,4,6-trihalogeno-1,3,5-triazine - - 2009; 2011 View substance registered dossier
Nouryon Functional Chemicals B.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem Netherlands Netherlands Active 1-oxa-4-azaspiro[4.5]decan-4-ethanol 219-101-8 2359-11-7 2019 View substance registered dossier
Pliva Hrvatska doo Prilaz baruna Filipovića 25 10000 Zagreb Croatia Croatia Active 1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-.alpha.-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-.beta.-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)- 617-500-5 83905-01-5 - View substance registered dossier
Ercros SA Avenida Diagonal 593-595 08014 Barcelona Spain Spain Active 1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-.alpha.-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-.beta.-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)- 616-385-9 76801-85-9 - View substance registered dossier
QUIMICA SINTETICA, S.A. C/ Dulcinea, s/n 28805 Alcalá de Henares Madrid Spain Spain Active 1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-.alpha.-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-.beta.-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)- 616-385-9 76801-85-9 - View substance registered dossier
Midas Pharma GmbH Rheinstrasse 49 55218 Ingelheim Germany Germany Active 1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-.alpha.-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-.beta.-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)- 616-385-9 76801-85-9 - View substance registered dossier
Pliva Hrvatska doo Prilaz baruna Filipovića 25 10000 Zagreb Croatia Croatia Active 1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-.alpha.-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-.beta.-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)- 616-385-9 76801-85-9 - View substance registered dossier
- - - - 1-Oxaspiro[4.5]decan-2-one 478-240-4 699-61-6 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - Active 1-Oxaspiro[4.5]decan-2-one 478-240-4 699-61-6 - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active 1-Pentanone, 1-[4-(4-propylcyclohexyl)phenyl]-, trans- 689-247-9 95149-35-2 2012; 2019 View substance registered dossier
Medichem S.A. Polígon Industrial de Celrà 17460 Celrà Girona Spain Spain Active 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (1E)- 611-193-1 54739-18-3 2017 View substance registered dossier
Synthon, s.r.o. Brněnská 32 678 01 Blansko Czech Republic Czech Republic Active 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, oxime 612-371-1 61747-22-6 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 1-Pentene, chlorinated, epoxidized, distn. residues 304-798-4 94279-53-5 - View substance registered dossier
BASF Espanola S.L. Calle Can Ràbia, n. 3-5 8017 Barcelona Spain Spain Active 1-phenoxypropan-2-ol 212-222-7 770-35-4 2013 View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR1 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active 1-phenoxypropan-2-ol 212-222-7 770-35-4 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 1-phenoxypropan-2-ol 212-222-7 770-35-4 - View substance registered dossier
Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 1 D-20537 Hamburg Germany Germany Active 1-phenoxypropan-2-ol 212-222-7 770-35-4 2020 View substance registered dossier
Rudolf GmbH Altvaterstr. 58 - 64 82538 Geretsried Germany Germany Active 1-phenoxypropan-2-ol 212-222-7 770-35-4 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. - OR1 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active 1-phenoxypropan-2-ol 212-222-7 770-35-4 2011 View substance registered dossier
CECA Belgium Avenue Louise 149/24 B-1050 Bruxelles Belgium Belgium Belgium Active 1-phenoxypropan-2-ol 212-222-7 770-35-4 2011 View substance registered dossier
UNION QUIMICO FARMACÉUTICA S.A. Mallorca 262 08008 Barcelona Barcelona Spain Spain Active 1-Phenyl-1-(2-pyridinyl)ethanol hydrochloride (1:1) 606-318-1 19478-81-0 2018 View substance registered dossier
Nagase (Europa) GmbH Werdener Straße 4 40227 Düsseldorf Germany Germany Active 1-phenyl-3-(p-toluenesulfonyl)urea 424-620-1 13909-63-2 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant German competent national authority. - - Active 1-phenyl-3-(p-toluenesulfonyl)urea 424-620-1 13909-63-2 - View substance registered dossier
PIERRE FABRE MEDICAMENT 45 place Abel Gance 92654 Boulogne France France Active 1-Phenyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-2-one 922-915-2 - - View substance registered dossier
OLON Spa Strada Rivoltana Km 6/7 20053 RODANO Milano Italy Italy Active 1-phenyl-3-piperidin-1-ylpropan-1-one 635-445-5 73-63-2 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 1-phenyl-3-pyrazolidone 202-155-1 92-43-3 2017; 2018 View substance registered dossier
FUJIFILM Belgium NV Europark Noord 21-22 9100 Sint-Niklaas Belgium Belgium Active 1-phenyl-3-pyrazolidone 202-155-1 92-43-3 - View substance registered dossier
Agfa-Gevaert N.V. Septestraat 27 2640 Mortsel Belgium Belgium Active 1-phenyl-3-pyrazolidone 202-155-1 92-43-3 - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active 1-phenyl-3H-indol-2-one 441-020-3 - - View substance registered dossier
Derivados Químicos S.A. Camino de Pliego, 150 30820 Alcantarilla Murcia Spain Spain Active 1-phenyl-3H-indol-2-one 441-020-3 - 2010; 2012; 2017 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Irish competent national authority. - - Active 1-phenyl-3H-indol-2-one 441-020-3 - - View substance registered dossier
Novartis Integrated Services Limited Ringaskiddy P43 FR63 Ringaskiddy Co. Cork Ireland Ireland Cease Manufacture 1-phenyl-3H-indol-2-one 441-020-3 - 2015 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 1-phenylazo-2-naphthol 212-668-2 842-07-9 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 1-phenylazo-2-naphthol 212-668-2 842-07-9 2017; 2018 View substance registered dossier
Galata Chemicals GmbH Chemiestrasse 22 68623 Lampertheim 06 Germany Germany Cease Manufacture 1-phenyldecane-1,3-dione 272-599-9 68892-13-7 2021 View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Active 1-phenyldecane-1,3-dione 272-599-9 68892-13-7 2021 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 1-phenylethanol 202-707-1 98-85-1 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden No longer Valid 1-phenylethanol 202-707-1 98-85-1 2020 View substance registered dossier
Lyondell Chemie Nederland B.V. Deltseplein 27E 3013 AA Rotterdam Netherlands Netherlands Active 1-phenylethanol 202-707-1 98-85-1 2014; 2020 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active 1-phenylethanol 202-707-1 98-85-1 2020 View substance registered dossier
Shell Nederland Chemie B.V. Chemieweg 25 PO BOX 6060, 4780 LN Moerdijk Netherlands Netherlands Active 1-phenylethanol 202-707-1 98-85-1 2012 View substance registered dossier
EcoGreen Fine Chemicals B.V. Lichtenauerlaan 102-120 3062ME Rotterdam Netherlands Netherlands Active 1-phenylethyl acetate 202-288-5 93-92-5 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 1-phenylethyl acetate 202-288-5 93-92-5 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active 1-phenylethyl acetate 202-288-5 93-92-5 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH IEFC* Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active 1-phenylethyl acetate 202-288-5 93-92-5 2017 View substance registered dossier
Frey + Lau GmbH Immenhacken 12 DE-24558 Henstedt-Ulzburg Germany Germany Active 1-phenylethyl acetate 202-288-5 93-92-5 - View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR1 55, Rue de la voie des Bans CS500024 95102 Argenteuil Cedex France France Active 1-phenylethyl acetate 202-288-5 93-92-5 2017; 2020 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 1-phenylethyl acetate 202-288-5 93-92-5 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED(Jiangsu Xinrui Aromatics Ltd) Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 1-phenylethyl acetate 202-288-5 93-92-5 - View substance registered dossier
Shell Nederland Chemie B.V. Chemieweg 25 PO BOX 6060, 4780 LN Moerdijk Netherlands Netherlands Active 1-phenylethyl hydroperoxide 221-341-3 3071-32-7 2012 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active 1-phenylpropan-1-ol 202-256-0 93-54-9 2016; 2019 View substance registered dossier
Biesterfeld Spezialchemie GmbH Ferdinandstr. 41 20095 Hamburg Germany Germany Active 1-phenylpropan-1-ol 202-256-0 93-54-9 - View substance registered dossier
ORGANICA Feinchemie GmbH Wolfen Ortsteil Wolfen Kunstseidestraße 5 06766 Bitterfeld-Wolfen Germany Germany Active 1-phenyltetrazole-5-thiol 201-710-5 86-93-1 - View substance registered dossier
Cytec Industries B.V. OR Burgemeester van Lierplein 75 3134 ZB Vlaardingen Netherlands Netherlands Active 1-phosphino-2,4,4-trimethylpentane 416-550-3 82164-75-8 2019 View substance registered dossier
Cytec Industries BV Burgemeester van Lierplein 75 3134 ZB Vlaardingen Netherlands Netherlands Active 1-phosphino-2,4,4-trimethylpentane 416-550-3 82164-75-8 - View substance registered dossier
Cytec Industries BV OR for UK Burgemeester van Lierplein 75 3134 ZB Vlaardingen Netherlands Netherlands Cease Manufacture 1-phosphonobutane-1,2,3,4-tetracarboxylate and 2-phosphonosuccinate sodium salts - - 2019 View substance registered dossier
Novartis Integrated Services Limited Ringaskiddy P43 FR63 Ringaskiddy Co. Cork Ireland Ireland Active 1-Piperazinecarboxylic acid, 4-(6-amino-3-pyridinyl)-, 1,1-dimethylethyl ester 695-268-4 571188-59-5 - View substance registered dossier
PCAS 21 Chemin de la Sauvegarde 21 Ecully Parc - CS33167 69134 ECULLY France France Active 1-Piperazinecarboxylic acid, 4-(6-amino-3-pyridinyl)-, 1,1-dimethylethyl ester 695-268-4 571188-59-5 2021 View substance registered dossier
Pfizer Ireland Pharmaceuticals n/a P43 X3336 Ringaskiddy Cork Ireland Ireland Active 1-Piperazinecarboxylic acid, 4-(6-amino-3-pyridinyl)-, 1,1-dimethylethyl ester 695-268-4 571188-59-5 - View substance registered dossier
MinAscent Leuna Production GmbH Am Haupttor Gebäude 4208 06237 Leuna Germany Germany Active 1-Piperazinecarboxylic acid, 4-(6-amino-3-pyridinyl)-, 1,1-dimethylethyl ester 695-268-4 571188-59-5 - View substance registered dossier
Pfizer Ireland Pharmaceuticals n/a P43 X3336 Ringaskiddy Cork Ireland Ireland Active 1-Piperazinecarboxylic acid, 4-(6-nitro-3-pyridinyl)-, 1,1-dimethylethyl ester 801-163-8 571189-16-7 - View substance registered dossier
MinAscent Leuna Production GmbH Am Haupttor Gebäude 4208 06237 Leuna Germany Germany Active 1-Piperazinecarboxylic acid, 4-(6-nitro-3-pyridinyl)-, 1,1-dimethylethyl ester 801-163-8 571189-16-7 - View substance registered dossier
PCAS 21 Chemin de la Sauvegarde 21 Ecully Parc - CS33167 69134 ECULLY France France Active 1-Piperazinecarboxylic acid, 4-(6-nitro-3-pyridinyl)-, 1,1-dimethylethyl ester 801-163-8 571189-16-7 2015; 2017 View substance registered dossier
PCAS 21 Chemin de la Sauvegarde 21 Ecully Parc - CS33167 69134 ECULLY France France No longer Valid 1-Piperazinecarboxylic acid, 4-(6-nitro-3-pyridinyl)-, 1,1-dimethylethyl ester 801-163-8 571189-16-7 - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active 1-Piperazinecarboxylic acid, 4-[(2-fluoro-3-nitrophenyl)methyl]-,methyl ester, hydrochloride (1:1) 843-886-1 1628206-32-5 - View substance registered dossier
Cosma S.p.A. Via Colleoni 15/17 24040 Ciserano (BG) Italy Italy Active 1-Piperazineethanol, 4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-, hydrochloride (1:2) 605-374-4 164726-80-1 - View substance registered dossier
sanofi chimie 82 avenue Raspail 94250 Gentilly France France Active 1-Piperidinecarboxylic acid, 3-(4-amino-2,3-dihydro-2-oxo-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)-, 1,1-dimethylethyl ester, (3R)- 862-751-8 1971921-33-1 - View substance registered dossier
sanofi chimie 82 avenue Raspail 94250 Gentilly France France Active 1-Piperidinecarboxylic acid, 3-[4-[(E)-[(dimethylamino)methylene]amino]-2,3-dihydro-2-oxo-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-1-yl]-, 1,1-dimethylethyl ester, (3R)- 870-768-7 2054950-50-2 - View substance registered dossier
URQUIMA S.A. AVDA. CAMÍ REIAL, 51 -57 08184 PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS CATALUNYA Spain Spain Active 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo(5,6)cyclohepta(1,2-b)pyridin-11-ylidene)-, ethyl ester 935-907-9 79794-75-5 - View substance registered dossier
Pliva Hrvatska doo Prilaz baruna Filipovića 25 10000 Zagreb Croatia Croatia Active 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo(5,6)cyclohepta(1,2-b)pyridin-11-ylidene)-, ethyl ester 935-907-9 79794-75-5 - View substance registered dossier
FINORGA SAS 497 route de Givors 38670 CHASSE SUR RHONE France France Active 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(methylamino)-, ethyl ester 616-013-5 73733-69-4 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 1-Propanamine, 3-(ethenyloxy)- 633-172-6 66415-55-2 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 1-Propanamine, 3-(methoxydimethylsilyl)- 608-570-8 31024-26-7 - View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Active 1-Propanamine, 3-(methoxydimethylsilyl)- 608-570-8 31024-26-7 2012; 2015 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1-Propanamine, 3-(methoxydimethylsilyl)- 608-570-8 31024-26-7 - View substance registered dossier
Saltigo GmbH HSEQ-RA Kaiser-Wilhelm-Allee 40 51373 Leverkusen Germany Germany Cease Manufacture 1-Propanamine, 3-(methoxydimethylsilyl)- 608-570-8 31024-26-7 2019 View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH 12 Stangenstrasse 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)thio]-, chloride (1:1) 811-523-6 88992-45-4 2018 View substance registered dossier
B-Lands Consulting (8111163-3) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman - BP 1510 38025 Grenoble France France France Active 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)thio]-, chloride (1:1) 811-523-6 88992-45-4 2018 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters with C18-unsatd. fatty acids, Me sulfates (salts) 939-685-4 1474044-71-7 2014; 2015; 2016 View substance registered dossier
Banner Chemicals Benelux NV Science Park Incubator Darwin, Office A212 Galileilaan 15 2845 Niel Antwerpen Belgium Belgium Cease Manufacture 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters with fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 unsatd., Me sulfates (salts) 941-174-6 - 2015 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters with fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 unsatd., Me sulfates (salts) 941-174-6 - 2016 View substance registered dossier
Granollers Química, S.L.U. Av. Sant Julià 156-166 08403 Granollers Spain Spain Cease Manufacture 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters with fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 unsatd., Me sulfates (salts) 941-174-6 - 2020 View substance registered dossier
Colonial Chemical EU B.V. Dalsteindreef 141 1112 XJ Diemen Netherlands Netherlands Active 1-Propanaminium, 3,3',3''-[phosphinylidynetris(oxy)]tris[N-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-N,N-dimethyl-, N,N',N''-tri-C6-18 acyl derivs. trichlorides 280-518-3 83682-78-4 2018; 2019 View substance registered dossier
Croda EU B.V. (OR1) Buurtje 1 2802 BE Gouda Netherlands Netherlands Active 1-Propanaminium, 3,3',3''-[phosphinylidynetris(oxy)]tris[N-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-N,N-dimethyl-, N,N',N''-tri-C6-18 acyl derivs. trichlorides 280-518-3 83682-78-4 2018 View substance registered dossier
LCW - SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES 7-9, Rue de l'Industrie 95310 Saint Ouen L'Aumône Val d'Oise France France Active 1-Propanaminium, 3-[[9,10-dihydro-4-(methylamino)-9,10-dioxo-1-anthracenyl]amino]-N,N-dimethyl-N-propyl-, bromide (1:1) 481-170-7 502453-61-4 - View substance registered dossier
James Robinson Speciality Ingredients BV Office 12.15 Millenium Tower Radarweg 29 / 12B 1043NX Amsterdam Netherlands Netherlands Active 1-Propanaminium, 3-[[9,10-dihydro-4-(methylamino)-9,10-dioxo-1-anthracenyl]amino]-N,N-dimethyl-N-propyl-, bromide (1:1) 481-170-7 502453-61-4 2010; 2013; 2016; 2018; 2019; 2021 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant German competent national authority. - - Active 1-Propanaminium, 3-[[9,10-dihydro-4-(methylamino)-9,10-dioxo-1-anthracenyl]amino]-N,N-dimethyl-N-propyl-, bromide (1:1) 481-170-7 502453-61-4 - View substance registered dossier
Ashland Services BV (0311) Noordweg 9 3336 LH Zwijndrecht Netherlands Netherlands Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(2-hydroxyethyl)-N,N-dimethyl-, N-mink-oil acyl derivs., chlorides 273-222-0 68953-64-0 - View substance registered dossier
TIGI Haircare GmbH Hertzstraße 6 71083 Herrenberg Germany Germany Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-14(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts 946-191-2 - - View substance registered dossier
Verdant Specialty Solutions GmbH-2 Fritz-Henkel-Straße 8 39307 Genthin Germany Germany Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-14(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts 946-191-2 - - View substance registered dossier
Verdant Specialty Solutions GmbH-1 Fritz-Henkel-Straße 8 39307 Genthin Germany Germany Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-14(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts 946-191-2 - - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-513-6 1334422-09-1 2012 View substance registered dossier
Innospec Performance Chemicals France SAS Zone Industrielle de Han Sur Meuse BP19 55300 Saint-Mihiel France France Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-513-6 1334422-09-1 2012; 2014; 2020 View substance registered dossier
ZSCHIMMER & SCHWARZ ITALIANA S.p.A. Via Angelo Ariotto No. 1 13038 TRICERRO (VERCELLI) Italy Italy Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-513-6 1334422-09-1 2018 View substance registered dossier
Verdant Specialty Solutions GmbH-2 Fritz-Henkel-Straße 8 39307 Genthin Germany Germany Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-513-6 1334422-09-1 - View substance registered dossier
INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS SPAIN S.L. Polígono Zona Franca Sector F, Calle 43 Nº 10 8040 Barcelona Spain Spain Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-513-6 1334422-09-1 2012; 2014; 2020 View substance registered dossier
INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS ITALIA S.r.l. Via Cavour 50 46043 Castiglione delle Stiviere (Mantova) Italy Italy Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-513-6 1334422-09-1 2011; 2012; 2013; 2014; 2020; 2021 View substance registered dossier
EOC Surfactants NV Durmakker 35 B 9940 Evergem Oost Vlaanderen Belgium Belgium Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-513-6 1334422-09-1 2020 View substance registered dossier
BASF Italia S.p.A. Via Marconato 8 20811 Cesano Maderno Italy Italy Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-513-6 1334422-09-1 2020 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-513-6 1334422-09-1 2014; 2016 View substance registered dossier
Clariant SE - MX01 Am Unisyspark 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-513-6 1334422-09-1 2020 View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 039 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-513-6 1334422-09-1 2012 View substance registered dossier
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe CHEMCO sp. z o.o. Kosciuszki 19 83-033 Sobowidz Poland Poland Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-513-6 1334422-09-1 2020 View substance registered dossier
SC39 Libra Speciality Chemicals Długosza 67 43-188 Orzesze Poland Poland Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-513-6 1334422-09-1 2018 View substance registered dossier
HFC Prestige Manufacturing Germany GmbH Berliner Allee 65 64295 Darmstadt Germany Germany Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-513-6 1334422-09-1 2020 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-513-6 1334422-09-1 - View substance registered dossier
Anthesis (Ireland) Limited 24 The Black Church St. Mary's Place D07 P4AX Dublin Ireland Ireland Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-513-6 1334422-09-1 - View substance registered dossier
Verdant Specialty Solutions GmbH-1 Fritz-Henkel-Straße 8 39307 Genthin Germany Germany Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-513-6 1334422-09-1 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH - ME01 Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-513-6 1334422-09-1 - View substance registered dossier
TSGE_2019-004 Im Fliegerhorst 12 38642 Goslar Germany Germany Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-513-6 1334422-09-1 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany No longer Valid 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-513-6 1334422-09-1 - View substance registered dossier
Clariant Oil Services Scandinavia AS PB 6054 5892 Bergen Norway Norway Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C16-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 947-523-9 - 2019 View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C16-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 947-523-9 - - View substance registered dossier
EUROPIZZI S.r.l. Via Provinciale, 455 24059 Urgnano Bergamo Italy Italy Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C16-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 947-523-9 - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C16-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 947-523-9 - - View substance registered dossier
Zschimmer & Schwarz GmbH & Co KG Max-Schwarz-Str. 3-5 56112 Lahnstein Germany Germany Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 2017 View substance registered dossier
Chemservice S.A. (H5P7) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 2019 View substance registered dossier
PRODUCTOS CAPILARES L'OREAL S.A. Calle Lopez Bravo n°78 Poligono Industrial Villalonquéjar 09001 BURGOS Spain Spain Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 - View substance registered dossier
A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) B.V. Evora, Postbus 34, 3927 Zl Renswoude Netherlands Netherlands Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 - View substance registered dossier
Chemservice S.A. (9XE6) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 2019 View substance registered dossier
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe CHEMCO sp. z o.o. Kosciuszki 19 83-033 Sobowidz Poland Poland Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 2021 View substance registered dossier
Unilever Nederlands Services BV 03 Nassaukade 3 3071 JL Rotterdam Netherlands Netherlands Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 - View substance registered dossier
EOC Surfactants NV Durmakker 35 B 9940 Evergem Oost Vlaanderen Belgium Belgium Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 2018 View substance registered dossier
Kapachim S.A. El. Venizelou 128, N. Ionia 14231 Athens Attiki Greece Greece Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 2016; 2018 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 02 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 2019 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 - View substance registered dossier
seppic sa 50 boulevard National CS 90020 92257 La Garenne Colombes ile de france France France Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 2017 View substance registered dossier
TSGE_2019-004 Im Fliegerhorst 12 38642 Goslar Germany Germany Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 - View substance registered dossier
Chemservice S.A. (UM4T) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 2019 View substance registered dossier
Unilever Nederlands Services BV 04 Nassaukade 3 3071 JL Rotterdam Netherlands Netherlands Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 039 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 2012 View substance registered dossier
SC39 Libra Speciality Chemicals Długosza 67 43-188 Orzesze Poland Poland Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 - View substance registered dossier
Chementors Ltd Smart Chemistry Park Raisionkaari 55 FI-21200 Raisio Finland Finland Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 2018 View substance registered dossier
A.S. Watson (Health & Beauty Ireland) Limited 70 Sir John Rogerson’s Quay D02 Dublin 2 Ireland Ireland Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 - View substance registered dossier
KTR Europe GmbH Mergenthalerallee 77 65760 Eschborn Germany Germany Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 2013; 2019 View substance registered dossier
Hall & Associates (Marketing) N I Ltd 142a Saintfield Road BT27 6UH Lisburn County Down United Kingdom (Northern Ireland) United Kingdom (Northern Ireland) Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 2018 View substance registered dossier
Banner Chemicals Benelux NV Science Park Incubator Darwin, Office A212 Galileilaan 15 2845 Niel Antwerpen Belgium Belgium Cease Manufacture 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 2020 View substance registered dossier
Chemoran Limited Oranmore H91 D934 Galway Ireland Ireland Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 - View substance registered dossier
Dinox Handels-GmbH Brüdertor 3 59494 Soest Germany Germany Cease Manufacture 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 2020 View substance registered dossier
Colonial Chemical EU B.V. Dalsteindreef 141 1112 XJ Diemen Netherlands Netherlands Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 2019 View substance registered dossier
Soapland GmbH & Co. OHG Am weißen Haus 1 56626 Andernach Germany Germany Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 - View substance registered dossier
Verdant Specialty Solutions GmbH-2 Fritz-Henkel-Straße 8 39307 Genthin Germany Germany Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 - View substance registered dossier
EOC Belgium nv Industriepark De Bruwaan 24 9700 Oudenaarde Belgium Belgium Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 2020 View substance registered dossier
Rossmann SDP Sp. z o.o. ul.Św.Teresy 109 91-222 Łódź Łódź Poland Poland Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 - View substance registered dossier
BASF Italia S.p.A. Via Marconato 8 20811 Cesano Maderno Italy Italy Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 2013; 2014; 2019 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 - View substance registered dossier
EARTH FRIENDLY PRODUCTS HELLAS LTD 69 Solonos str 10679 Athens Attica Greece Greece Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 - View substance registered dossier
ZSCHIMMER & SCHWARZ ITALIANA S.p.A. Via Angelo Ariotto No. 1 13038 TRICERRO (VERCELLI) Italy Italy Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 2018 View substance registered dossier
TSafeE GmbH Landwehrplatz 6 66111 Saarbruecken Germany Germany Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts 931-333-8 147170-44-3 2018; 2020