Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
  • Please be aware that the annual IUCLID format change is coming soon. We will be adapting the Dissemination platform to the new format, which means that as of 15th October 2021 until early 2022 there will be a break in publication of newly submitted registration dossiers. We appreciate your understanding in this matter.
Last updated 13 října 2021. Database contains 23445 unique substances and contains information from 104978 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 23-09-2021 View substance registered dossier
Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 01-05-2018 View substance registered dossier
Iron sulphide
215-268-6 1317-37-9 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 18-12-2020 View substance registered dossier
Copper oxide
215-269-1 1317-38-0 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 06-05-2018 View substance registered dossier
Copper oxide
215-269-1 1317-38-0 Active Full Joint ≥ 10 000 tonnes 13-09-2021 View substance registered dossier
Dicopper oxide
215-270-7 1317-39-1 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 29-04-2021 View substance registered dossier
Dicopper oxide
215-270-7 1317-39-1 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 06-05-2018 View substance registered dossier
Copper sulphide
215-271-2 1317-40-4 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 23-06-2021 View substance registered dossier
Cobalt sulphide
215-273-3 1317-42-6 Active Full Joint ≥ 100 tonnes 11-10-2021 View substance registered dossier
Hematite (Fe2O3)
215-275-4 1317-60-8 Active Full Individual ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 13-04-2015 View substance registered dossier
Triiron tetraoxide
215-277-5 1317-61-9 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 10-08-2021 View substance registered dossier
Rutile (TiO2)
215-282-2 1317-80-2 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 25-01-2013 View substance registered dossier
Boehmite (Al(OH)O)
215-284-3 1318-23-6 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 20-04-2021 View substance registered dossier
Trilead bis(carbonate) dihydroxide 215-290-6 1319-46-6 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 18-11-2010 View substance registered dossier
Cresol
215-293-2 1319-77-3 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 27-11-2020 View substance registered dossier
(hydroxyethyl)urea
215-304-0 1320-51-0 Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 23-04-2021 View substance registered dossier
Nitrotoluene
215-311-9 1321-12-6 Active Intermediate Individual Intermediate use only 24-04-2020 View substance registered dossier
Divinylbenzene
215-325-5 1321-74-0 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 29-05-2018 View substance registered dossier
Sodium diisopropylnaphthalenesulphonate
215-343-3 1322-93-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 18-03-2021 View substance registered dossier
Tetradecyl lactate
215-350-1 1323-03-1 Active Full Joint ≥ 10 tonnes 26-08-2020 View substance registered dossier
Stearic acid, monoester with propane-1,2-diol
215-354-3 1323-39-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 12-08-2019 View substance registered dossier
Hydroxyoctadecanoic acid, monoester with glycerol
215-355-9 1323-42-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 14-08-2019 View substance registered dossier
Dibromodibenzo[b,def]chrysene-7,14-dione
215-363-2 1324-11-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 09-07-2021 View substance registered dossier
Dibromopyranthrene-8,16-dione
215-374-2 1324-35-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 15-07-2021 View substance registered dossier
[[4-[[4-(anilino)phenyl][4-(phenylimino)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]methyl]phenyl]amino]benzenesulphonic acid
215-385-2 1324-76-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 12-12-2013 View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-nitro-, disodium salt, reaction products with 4-[(4-aminophenyl)azo]benzenesulfonic acid, sodium salts
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 40215.
215-397-8 1325-54-8 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 18-05-2018 View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-nitro-, disodium salt, reaction products with 4-[(4-amino-1-naphthalenyl)azo]benzenesulfonic acid monosodium salt
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 40290.
215-403-9 1325-65-1 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 18-12-2018 View substance registered dossier
Ethanaminium, N-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-, molybdatetungstatephosphate
215-410-7 1325-87-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 19-04-2021 View substance registered dossier
Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, molybdatetungstatephosphate
215-413-3 1326-03-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 09-02-2018 View substance registered dossier
Xanthylium, 3,6-bis(diethylamino)-9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-, molybdatetungstatephosphate
215-414-9 1326-04-1 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 10-03-2021 View substance registered dossier
Phenol, 2,4-dinitro-, sulfurized, thiosulfonated
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53186.
215-445-8 1326-83-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 05-08-2021 View substance registered dossier
Antimony oxide
215-474-6 1327-33-9 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 28-05-2018 View substance registered dossier
Aluminatesilicate
215-475-1 1327-36-2 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 09-10-2020 View substance registered dossier
Aluminum chloride, basic
215-477-2 1327-41-9 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 23-02-2021 View substance registered dossier
Silicic acid, aluminum magnesium salt
215-478-8 1327-43-1 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 14-01-2010 View substance registered dossier
Diarsenic trioxide 215-481-4 1327-53-3 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 12-11-2020 View substance registered dossier
Anthra[9,1,2-cde]benzo[rst]pentaphene-5,10-dione, bromo derivatives
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 59805.
215-516-3 1328-18-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 18-07-2018 View substance registered dossier
Anthra[9,1,2-cde]benzo[rst]pentaphene-5,10-dione, amino-, reaction products with 1-amino-9,10-anthracenedione and tetrabromo-8,16-pyranthrenedione
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 65230.
215-520-5 1328-25-2 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 26-09-2019 View substance registered dossier
Disulfo copper phthalocyanine amine salt
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 74180.
215-523-1 1328-51-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 22-01-2018 View substance registered dossier
Polychloro copper phthalocyanine
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 74260.
215-524-7 1328-53-6 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 07-07-2021 View substance registered dossier
Xylene
215-535-7 1330-20-7 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 30-06-2021 View substance registered dossier
Trisodium [29H,31H-phthalocyaninetrisulphonato(5-)-N29,N30,N31,N32]cuprate(3-)
215-538-3 1330-39-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 21-08-2018 View substance registered dossier
Disodium tetraborate, anhydrous 215-540-4 1330-43-4 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 05-08-2021 View substance registered dossier
Disodium tetraborate, anhydrous 215-540-4 1330-43-4 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 03-04-2018 View substance registered dossier
Isodecyl acrylate
215-542-5 1330-61-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 12-10-2018 View substance registered dossier
Oleic acid, monoester with propane-1,2-diol
215-549-3 1330-80-9 No longer Valid Full Joint No longer valid 26-04-2017 View substance registered dossier
Diisooctyl adipate
215-553-5 1330-86-5 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 01-07-2020 View substance registered dossier
Ammonium dodecylbenzenesulphonate
215-559-8 1331-61-9 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 15-05-2018 View substance registered dossier
Boric acid, zinc salt
215-566-6 1332-07-6 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 05-01-2021 View substance registered dossier
Dicopper chloride trihydroxide
215-572-9 1332-65-6 Active Full Joint ≥ 1 000 tonnes 24-08-2021 View substance registered dossier
Dipotassium tetraborate 215-575-5 1332-77-0 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 27-10-2020 View substance registered dossier
Toluenesulphonamide
215-578-1 1333-07-9 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 17-06-2020 View substance registered dossier
Tetracopper hexahydroxide sulphate
215-582-3 1333-22-8 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 22-04-2020 View substance registered dossier
Chromium trioxide
215-607-8 1333-82-0 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 09-10-2019 View substance registered dossier
Chromium trioxide
215-607-8 1333-82-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 17-09-2019 View substance registered dossier
Chromium trioxide
215-607-8 1333-82-0 Active Intermediate Individual Intermediate use only 01-07-2015 View substance registered dossier
Sodium hydrogendifluoride
215-608-3 1333-83-1 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 06-06-2018 View substance registered dossier
Carbon black
215-609-9 1333-86-4 Active Full Joint ≥ 1 000 000 to < 10 000 000 tonnes 01-10-2021 View substance registered dossier
Carbon black
215-609-9 1333-86-4 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 06-05-2018 View substance registered dossier
Silicic acid, aluminum salt
215-628-2 1335-30-4 Active Full Joint ≥ 100 tonnes 30-05-2018 View substance registered dossier
Ionone, methyl-
215-635-0 1335-46-2 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 16-09-2021 View substance registered dossier
Ammonia, aqueous solution
215-647-6 1336-21-6 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 29-05-2013 View substance registered dossier
Ferrocholinate
215-649-7 1336-80-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 07-08-2020 View substance registered dossier
Undecenal
215-656-5 1337-83-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 15-10-2018 View substance registered dossier
Naphthenic acids, copper salts
215-657-0 1338-02-9 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 08-03-2021 View substance registered dossier
2-Butanone, peroxide
215-661-2 1338-23-4 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 06-05-2018 View substance registered dossier
Naphthenic acids
215-662-8 1338-24-5 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 19-05-2021 View substance registered dossier
Sorbitan laurate
215-663-3 1338-39-2 Active Full Joint ≥ 1 000 tonnes 24-09-2021 View substance registered dossier
Sorbitan stearate
215-664-9 1338-41-6 Active Full Joint ≥ 1 000 tonnes 23-02-2021 View substance registered dossier
Ichthyolic acid, sodium salt
215-671-7 1340-06-3 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 06-04-2018 View substance registered dossier
Isooctyl palmitate
215-675-9 1341-38-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 21-06-2019 View substance registered dossier
Ammonium hydrogendifluoride
215-676-4 1341-49-7 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 08-12-2020 View substance registered dossier
Ammonium hydrogendifluoride
215-676-4 1341-49-7 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 26-03-2018 View substance registered dossier
Silicic acid, aluminum sodium salt
215-684-8 1344-00-9 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 03-10-2019 View substance registered dossier
Silicic acid, aluminum calcium sodium salt
215-685-3 1344-01-0 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 20-05-2013 View substance registered dossier
Sodium sulfide (Na2(Sx))
215-686-9 1344-08-7 Active Full Joint ≥ 10 000 tonnes 26-02-2019 View substance registered dossier
Silicic acid, sodium salt
215-687-4 1344-09-8 Active Full Joint ≥ 1 000 000 to < 10 000 000 tonnes 17-09-2021 View substance registered dossier
Silicic acid, sodium salt
215-687-4 1344-09-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 24-11-2010 View substance registered dossier
Aluminium oxide
215-691-6 1344-28-1 Active Full Joint ≥ 10 000 000 tonnes 05-10-2021 View substance registered dossier
Lead sulfochromate yellow
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.
215-693-7 1344-37-2 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 04-04-2016 View substance registered dossier
Manganese oxide
215-695-8 1344-43-0 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 30-04-2021 View substance registered dossier
Calcium sulfide (Ca(Sx))
215-709-2 1344-81-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 10-03-2021 View substance registered dossier
Silicic acid, calcium salt
215-710-8 1344-95-2 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 04-05-2021 View substance registered dossier
Antimony sulphide
215-713-4 1345-04-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 19-06-2019 View substance registered dossier
Dibismuth trisulphide
215-716-0 1345-07-9 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 10-12-2020 View substance registered dossier
Dicerium trioxide
215-718-1 1345-13-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 20-11-2018 View substance registered dossier
Iron oxide
215-721-8 1345-25-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 29-04-2020 View substance registered dossier
Carmine
215-724-4 1390-65-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 31-08-2021 View substance registered dossier
Tannins
Gallic acid derivatives found in nutgalls, bark and other plant parts, especially oak bark.
215-753-2 1401-55-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 02-04-2019 View substance registered dossier
(R)-10-β-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthracen-9(10H)-one
215-808-0 1415-73-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-04-2018 View substance registered dossier
Codeine sulphate
215-818-5 1420-53-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-12-2020 View substance registered dossier
2,4,6-trimethylcyclohex-3-enecarbaldehyde
215-833-7 1423-46-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 08-07-2021 View substance registered dossier
Mesterolone
215-836-3 1424-00-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 30-03-2020 View substance registered dossier
[ethane-1,2-diylbis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid
215-851-5 1429-50-1 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 24-10-2018 View substance registered dossier
2-[(o-nitrophenyl)azo]-p-cresol
215-863-0 1435-71-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 29-04-2010 View substance registered dossier
4'-cyanoacetophenone
215-885-0 1443-80-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 27-02-2020 View substance registered dossier
Trimethyl orthoacetate
215-892-9 1445-45-0 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 18-05-2020 View substance registered dossier
Trimethyl orthoacetate
215-892-9 1445-45-0 Active Intermediate Individual Intermediate use only 24-05-2018 View substance registered dossier
1-methyl-4-piperidone
215-895-5 1445-73-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 29-10-2020 View substance registered dossier
Trimethylgallium
215-897-6 1445-79-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 19-06-2019 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
ENERSYS SARL Alexander Fleming 62033 ARRAS France France Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014; 2015; 2017; 2021 View substance registered dossier
Glass Service, a.s. Rokytnice 60 75501 Vsetin Czech Republic Czech Republic Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014; 2015; 2016 View substance registered dossier
SYSTEMS SUNLIGHT S.A. 2 Ermou & Nikis Street, Syntagma Square Neo Olvio 67 200 Xanthi Greece 105 63 Athens Attica Greece Greece Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 - View substance registered dossier
Centurion Battery BV Montageweg 1 6045JA ROERMOND Netherlands Netherlands Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 - View substance registered dossier
Akdeniz Chemson Additives AG Industriestrasse 19 9601 Arnoldstein Carinthia Austria Austria Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014; 2015 View substance registered dossier
Exide Technologies GmbH Thiergarten 63654 Büdingen Germany Germany Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014; 2015 View substance registered dossier
Beecroft & Partners Ltd Corporation Yard Rawmarsh Road S60 1SA Rotherham South Yorkshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2021 View substance registered dossier
Jenox Akumulatory Sp. z o.o. Notecka 64-800 Chodzież Poland Poland Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014; 2015 View substance registered dossier
EXIDE Technologies LdA Av Dr Carlos Leal 2600-719 Castanheira do Ribatejo Portugal Portugal Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014; 2015 View substance registered dossier
COPLOSA zona franca, sector E, calle L 10-20 08040 Barcelona Spain Spain Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014; 2015; 2016; 2020 View substance registered dossier
PPUH Autopart Jacek Bąk Sp. z o.o. Kwiatkowskiego 2a 39-300 Mielec podkarpackie Poland Poland Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014; 2015 View substance registered dossier
Britannia Refined Metals Ltd. Botany Road Northfleet DA11 9BG Gravesend Kent United Kingdom United Kingdom No longer Valid Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2021 View substance registered dossier
SC ROMBAT SA / Bistrita / Romania Drumul Cetatii Nr.4 - 420129 Bistrita Bistrita Nasaud Romania Romania Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 - View substance registered dossier
H.C. Starck GmbH Im Schleeke 78-91 38642 Goslar Germany Germany Cease Manufacture Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2016 View substance registered dossier
Chemservice S.A. - (W8H1) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014 View substance registered dossier
EXIDE Technologies Srl Via Dante Alighieri, 106 24058 Romano di Lombardia Bg Italy Italy Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014; 2015 View substance registered dossier
"S.I.A.P." Sp. z o.o. Pszczyńska 206 44-100 Gliwice Poland Poland Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014 View substance registered dossier
Umicore NV/SA Rue du Marais 31 1000 Brussels Belgium Belgium Cease Manufacture Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2012 View substance registered dossier
Clarios Ceská Lípa spol. s r.o. Dubicka 958 47090 Ceska Lipa Czech Republic Czech Republic Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014; 2015 View substance registered dossier
Banner GmbH Banner Straße 1 4021 Linz Austria Austria Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 - View substance registered dossier
5N Plus Belgium SA rue de la station, 67 1495 Tilly Région wallonne Belgium Belgium Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014; 2015; 2016 View substance registered dossier
FIB SRL VIA MONTI 13 63825 MONTERUBBIANO (FM) ITALY Italy Italy Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 - View substance registered dossier
Accumulatorenwerke Hoppecke Carl Zoellner & Sohn GmbH Bontkirchenerstr. 1 59929 Brilon Germany Germany Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014; 2020 View substance registered dossier
TAB d.d. Polena 6 2392 Mezica Slovenia Slovenia Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014; 2021 View substance registered dossier
Baerlocher GmbH Freisinger Str. 1 85716 Unterschleissheim Germany Germany Cease Manufacture Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2018 View substance registered dossier
Unicat Catalyst Technologies Dr van Peltlaan 13 1861KA Bergen Netherlands Netherlands Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 - View substance registered dossier
C.S.B. GmbH Düsseldorfer Strasse 113 47809 Krefeld Germany Germany Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014 View substance registered dossier
Clarios Zwickau GmbH & Co. KG Reichenbacher Str. 89 08056 Zwickau Germany Germany Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014; 2015 View substance registered dossier
FIAMM Energy Technology S.p.A. Viale Europa, 75 36075 Montecchio Maggiore Italy Italy Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014; 2015; 2016; 2021 View substance registered dossier
EnerSys AD Industrial zone 7700 Targovishte Bulgaria Bulgaria Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014; 2015 View substance registered dossier
Hawker GmbH Germany Dieckstr. 42 58089 Hagen Germany Germany Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014; 2015 View substance registered dossier
GS Yuasa Battery Manufacturing UK Ltd Unit 22 Rassau Industrial Estate NP23 5SD Ebbw Vale Gwent United Kingdom United Kingdom No longer Valid Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2021 View substance registered dossier
S.I.A. Industria Accumulatori S.p.a. Via del Chiavicone, n°1 40051 Altedo (BO) Italy Italy Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014; 2015; 2016 View substance registered dossier
Clarios Recycling GmbH Am Leineufer 51 30419 Hannover Germany Germany Cease Manufacture Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014 View substance registered dossier
AXENS SA 89, boulevard Franklin Roosevelt B.P. 50802 F-92508 Rueil-Malmaison Cedex France France France Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 - View substance registered dossier
EXIDE TECHNOLOGIES S.A. Gdynska 31/33 61-016 Poznan Poland Poland Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014; 2015 View substance registered dossier
PENOX GmbH Gothaer Strasse 39 99885 OHRDRUF Germany Germany Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014; 2015; 2016; 2020 View substance registered dossier
FXM Batterie Manufaktur GmbH Am Gries 29 84424 Isen Germany Germany Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014 View substance registered dossier
BAE Batterien GmbH Wilhelminenhofstraße 69/70 12459 Berlin Germany Germany Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 - View substance registered dossier
ZM "Silesia" S.A. Ul. Konduktorska 8, 40-155 Katowice Konduktorska 8 40-155 Katowice Poland Poland Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 - View substance registered dossier
Siapra SpA Via A. Volta n 9 67051 AVEZZANO (AQ) Italy Italy Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2015; 2016; 2021 View substance registered dossier
Vipiemme s.p.a. SS11 Padana Superiore, 8 24040 Isso (Bergamo) Italy Italy Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014; 2015; 2016 View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014; 2015 View substance registered dossier
IBF s.p.a. Località macchia 71037 Monte Sant'Angelo FG Italy Italy Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 - View substance registered dossier
ZAP Sznajder Batterien S.A. Warszawska 47 05-820 Piastów Poland Poland Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014; 2015; 2016 View substance registered dossier
LOXA Sp. z o.o. Myszkowska 61 42-310 Żarki Poland Poland Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2011; 2014; 2015 View substance registered dossier
EXIDE Technologies S.A.S. 5, allée des pierres mayettes 92636 Gennevilliers France France Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014; 2015 View substance registered dossier
Liebau Chemie GmbH Hoisdorfer Landstr. 90 D-22927 Grosshansdorf Germany Germany Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2010; 2014; 2015; 2016 View substance registered dossier
Exide Technologies, S.L. Ctra. Nacional II km 41, 8 19.200 Azuqueca de Henares Guadalajara Spain Spain Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014; 2015 View substance registered dossier
Fintex Chemie s.r.o. Národní 365/43 110 00 Praha 1 - Staré město Czech Republic Czech Republic Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2011; 2014; 2015 View substance registered dossier
Chemson Ltd Northumberland Dock Road NE28 OPB Wallsend, Tyne&Wear United Kingdom United Kingdom No longer Valid Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2021 View substance registered dossier
EnerSys Newport Stephenson Street Newport, Gwent NP19 4XJ Newport South Wales United Kingdom United Kingdom No longer Valid Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2021 View substance registered dossier
Flaurea Chemicals SA Quai des usines 12 7800 Ath Hainaut Belgium Belgium Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014 View substance registered dossier
HOPPECKE BATERIE POLSKA SP Z O O ul.Logistyczna 10 63-006 Poznań Wielkopolskie Poland Poland Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 - View substance registered dossier
Atlantic Gmbh Rommeroderstr.15 37247 Grossalmerode Germany Germany Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2015 View substance registered dossier
Chemservice S.A. (H5P7) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Cease Manufacture Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2019 View substance registered dossier
Akkumulatorenfabrik MOLL GmbH + Co. KG Angerstraße 50 96231 Bad Staffelstein Bavaria Germany Germany Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014; 2015 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - No longer Valid Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2021 View substance registered dossier
Enersys Sp. z o.o. Leszczynska 73 43-300 Bielsko-Biala Poland Poland Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014; 2015; 2020 View substance registered dossier
Midac Spa Via A. Volta, 2 37038 Soave Italy Italy Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014; 2015 View substance registered dossier
Clarios Varta Hannover GmbH Am Leineufer 51 30419 Hannover Germany Germany Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2018; 2019; 2020 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2011 View substance registered dossier
Interbat d.o.o. Einspielerjeva 31 2000 Maribor Slovenia Slovenia Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Cease Manufacture Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2021 View substance registered dossier
Clarios Iberia P&D S.L. C/Hermanos Pinzon 4 28036 Madrid Spain Spain Active Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2014; 2015 View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 Muenchen Germany Germany Cease Manufacture Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2018 View substance registered dossier
Tribotecc GmbH Industriestrasse 23 A-9601 Arnoldstein Austria Austria Active Iron sulphide 215-268-6 1317-37-9 2014; 2017; 2018; 2019 View substance registered dossier
Elkem ASA Drammensveien 169 0277 Oslo Norway Norway Active Iron sulphide 215-268-6 1317-37-9 - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active Iron sulphide 215-268-6 1317-37-9 - View substance registered dossier
BM BoMAQ Pharmatechnik GmbH Gerastr. 20 28359 Bremen Germany Germany Active Iron sulphide 215-268-6 1317-37-9 2018 View substance registered dossier
RIMSA METAL TECHNOLOGY SA c/ Armenteres, s/n - Pol. Ind. Matacás - Nave 21 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) Barcelona Spain Spain Active Iron sulphide 215-268-6 1317-37-9 - View substance registered dossier
Quartz S.r.l.s.u. Via E. Cernuschi, 1 20129 Milano Italy Italy Active Iron sulphide 215-268-6 1317-37-9 - View substance registered dossier
FRIMECO Produktions GmbH Aspernbrückengasse 2 1020 Wien Austria Austria Active Iron sulphide 215-268-6 1317-37-9 2020 View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 Muenchen Germany Germany Cease Manufacture Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2018 View substance registered dossier
Cambridge Environmental Assessments, part of RSK ADAS Europe (Ireland) Ltd Office Suite B, Bluebell Business Centre Old Naas Road, Dublin D12 XV7K Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2015 View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2019 View substance registered dossier
REACH Advice GmbH OR8 Dechant-Wolfgarten-Str. 7 53925 Kall Germany Germany Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2012; 2013; 2020 View substance registered dossier
TÜV SÜD Iberia S.A.U. (021) Ronda Can Fatjó 13 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona Spain Spain Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 - View substance registered dossier
Bardyke Chemicals International Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street D04 TR29 Dublin Ireland Ireland Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 - View substance registered dossier
Jemmtec Ltd T/A Magma Ceramics Low Road Earlsheaton WF12 8BU Dewsbury W Yorks United Kingdom United Kingdom No longer Valid Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2021 View substance registered dossier
Chemviron S.A. Zoning Industriel C de Feluy B - 7181 Feluy Belgium Belgium Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 - View substance registered dossier
Norkem BV Het Voert 7 1613 KL Grootebroek Netherlands Netherlands Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2016 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 - View substance registered dossier
Clariant Prodotti (Italia) S.p.A. Via Vittor Pisani 20 IT-20124 Milano Italy Italy Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 - View substance registered dossier
Luxcontrol S.A. (OR69) 1, Avenue des Terres Rouges 4331 Esch sur Alzette Luxembourg Luxembourg Cease Manufacture Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2021 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 - View substance registered dossier
ALBEMARLE CATALYSTS COMPANY B.V. Nieuwendammerkade 1-3 PO Box 37650 1030 BE Amsterdam Netherlands Netherlands Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 - View substance registered dossier
Unicat Catalyst Technologies Dr van Peltlaan 13 1861KA Bergen Netherlands Netherlands Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2021 View substance registered dossier
UBE Corporation Europe, S.A.U. Poligono Industrial El Serrallo, s/n 12100 Castellón Spain Spain Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2016 View substance registered dossier
Chemservice S.A. (H5P7) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Cease Manufacture Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2019 View substance registered dossier
ECOTERM S.r.l. Via Dell'Industria n. 598 41038 San Felice sul Panaro (MO) Modena Italy Italy Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 - View substance registered dossier
Ferro France S.A.R.L. 43 rue Jeanne d'Arc 52115 Saint-Dizier Cedex France France Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 - View substance registered dossier
CATALYST RECOVERY EUROPE S.A. 420, Route de Longwy 4832 Rodange Luxembourg Luxembourg Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2021 View substance registered dossier
EMSA TECNOLOGIA QUIMICA S.A. C/ Mestre Nicolau, 19 8º 08021 Barcelona Catalunya Spain Spain Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 - View substance registered dossier
KCC Europe GmbH Hansaring 61 50670 Köln Germany Germany Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 - View substance registered dossier
Kao Chemicals GmbH Kupferstrasse 1 46446 Emmerich Northrhine-Westfalia Germany Germany Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 - View substance registered dossier
Grupa Azoty S.A. ul. Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnow Poland Poland Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 - View substance registered dossier
UOP B.V. Noorderlaan 147 B-2030 Antwerp Belgium Belgium Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 - View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2014; 2019 View substance registered dossier
Zeolyst CV - OR1 Oosterhorn 36 9936 HD1 Delfzijl Netherlands Netherlands Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 - View substance registered dossier
BASF Polska Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 142B 02-305 Warszawa Polska Poland Poland Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 - View substance registered dossier
Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o. Záluží 1 436 70 Litvínov Czech Republic Czech Republic Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2020 View substance registered dossier
SHELL CATALYSTS & TECHNOLOGIES BELGIUM Pantserschipstraat 331 9000 Gent Belgium Belgium Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 - View substance registered dossier
SCL ITALIA S.P.A. Via Fabio Filzi 25/A 20124 Milan Italy Italy Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 - View substance registered dossier
Johnson Matthey Chemicals GmbH (OR) Wardstraße 17 46446 Emmerich am Rhein Germany Germany Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2013; 2015; 2016; 2021 View substance registered dossier
RCL Ireland (010) 6th Floor, South Bank House Barrow Street D04 TR29 Dublin Ireland Ireland Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2019 View substance registered dossier
BASF Catalysts Germany GmbH Seligmannallee 1 30173  Hannover Germany Germany Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 - View substance registered dossier
RCL Ireland (013) 6th Floor, South Bank House Barrow Street D04 TR29 Dublin Ireland Ireland Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2010; 2012; 2013; 2014; 2016; 2019; 2020 View substance registered dossier
Euro Support Advanced Materials B.V. Liessentstraat 9f 5405 AH Uden Netherlands Netherlands Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2019 View substance registered dossier
AXENS SA 89, boulevard Franklin Roosevelt B.P. 50802 F-92508 Rueil-Malmaison Cedex France France France Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 - View substance registered dossier
Chemviron Carbon Ltd Edgar House Lockett Road WN4 8DE Ashton-in-Makerfield Lancashire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2021 View substance registered dossier
Bardyke Chemicals Ltd Hamilton Road G72 7XJ Cambuslang Scotland United Kingdom United Kingdom No longer Valid Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2021 View substance registered dossier
BASF Nederland B.V. Groningensingel 1 Postbus 1019 6801 MC Arnhem Netherlands Netherlands Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2020 View substance registered dossier
A.M.P.E.R.E. Deutschland GmbH Emil-von-Behring Strasse 7-9 63128 DIETZENBACH Germany Germany Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 - View substance registered dossier
RCL Ireland (019) 6th Floor, South Bank House Barrow Street D04 TR29 Dublin Ireland Ireland Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2021 View substance registered dossier
Nickelhütte Aue GmbH Rudolf-Breitscheid-Straße 65-75 D-08280 Aue Germany Germany Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 - View substance registered dossier
TIB Chemicals AG Muelheimer Str. 16-22 68219 Mannheim Germany Germany Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 - View substance registered dossier
JACOBI CARBONS FRANCE SASU 261 boulevard Voltaire 75011 Paris France France Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 - View substance registered dossier
TODINI AND CO. SPA Corso Milano 46 B 20900 MONZA ITALIA Italy Italy Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2017 View substance registered dossier
Brenntag Nederland B.V. Donker Duyvisweg 44 3316 BM Dordrecht Netherlands Netherlands Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 - View substance registered dossier
Glencore Nikkelverk AS Vesterveien 31 4606 Kristiansand Norway Norway Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2013; 2014 View substance registered dossier
JACOBI CARBONS Ltd E12, Croft Court WN7 3PT Leigh Lancashire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2021 View substance registered dossier
TSGE_2019-008 Im Fliegerhorst 12 38642 Goslar Germany Germany Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2021 View substance registered dossier
H.C. Starck Tungsten GmbH Nymphenburger Straße 84 80335 München Germany Germany Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 - View substance registered dossier
Carus Europe SL Poligono Industrial Asipo C/ Secundino Roces 3 Planta 1, Oficinas 13-14 33428 Cayés (Llanera) Asturias Spain Spain Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 - View substance registered dossier
Ferro GmbH Gutleutstr.215 60327 Frankfurt am Main Germany Germany Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2020 View substance registered dossier
BASF Personal Care and Nutrition GmbH Henkelstr. 67 40589 Düsseldorf Germany Germany Cease Manufacture Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2018 View substance registered dossier
ALTICHEM 4 Rue Jacques Vaucanson 95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE VAL D'OISE France France Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2018; 2019 View substance registered dossier
JACOBI CARBONS AB Slojdaregatan 1 393 53 Kalmar Sweden Sweden Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 - View substance registered dossier
Shell Catalyst & Technologies Leuna GmbH Gebaude 8322 Am Haupttor D-06237 Leuna Leuna Germany Germany Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 - View substance registered dossier
Shepherd Europe SARL ShN 275 rue de Lorraine 88500 Juvaincourt France France Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2019 View substance registered dossier
IBU-tec Advanced Materials AG Hainweg 9-11 D-99425 Weimar Germany Germany Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2020 View substance registered dossier
RS Bruce (Metals & Machinery) Ltd March Street Darnall S9 5DQ Sheffield United Kingdom United Kingdom No longer Valid Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2021 View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2020 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2019 View substance registered dossier
Johnson Matthey Chemicals GmbH Wardstrasse 17 D-46446 Emmerich am Rhein Germany Germany Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2016 View substance registered dossier
Haldor Topsoe A/S Nymøllevej 50 DK28000 Lyngby Denmark Denmark Active Copper oxide 215-269-1 1317-38-0 2016 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Dicopper oxide 215-270-7 1317-39-1 - View substance registered dossier
Haldor Topsoe A/S Nymøllevej 50 DK28000 Lyngby Denmark Denmark Active Dicopper oxide 215-270-7 1317-39-1 - View substance registered dossier
ERICO B.V. Jules Verneweg 75 5015 BG Tilburg Netherlands Netherlands Active Dicopper oxide 215-270-7 1317-39-1 - View substance registered dossier
QUIMETAL INTERNACIONAL, REGISTROS E INVERSIONES CALLE APOLONIO MORALES, NUM 6 PLANTA CALLE 28036 MADRID Spain Spain Active Dicopper oxide 215-270-7 1317-39-1 - View substance registered dossier
EMSA TECNOLOGIA QUIMICA, S.A. C/ Mestre Nicolau, 19 8º 08021 Barcelona Catalunya Spain Spain Active Dicopper oxide 215-270-7 1317-39-1 2018 View substance registered dossier
Cambridge Environmental Assessments, part of RSK ADAS Europe (Ireland) Ltd Office Suite B, Bluebell Business Centre Old Naas Road, Dublin D12 XV7K Dublin Ireland Ireland Active Dicopper oxide 215-270-7 1317-39-1 2020 View substance registered dossier
Bardyke Chemicals Ltd Hamilton Road G72 7XJ Cambuslang Scotland United Kingdom United Kingdom No longer Valid Dicopper oxide 215-270-7 1317-39-1 2021 View substance registered dossier
RCL Ireland (012) 6th Floor, South Bank House Barrow Street D04 TR29 Dublin Ireland Ireland Active Dicopper oxide 215-270-7 1317-39-1 2012; 2019 View substance registered dossier
Nordox AS Ostensjoveien 13 N-0661 Oslo Norway Norway Active Dicopper oxide 215-270-7 1317-39-1 2013; 2015; 2016; 2019; 2020 View substance registered dossier
Bardyke Chemicals International Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street D04 TR29 Dublin Ireland Ireland Active Dicopper oxide 215-270-7 1317-39-1 - View substance registered dossier
RCL Ireland (010) 6th Floor, South Bank House Barrow Street D04 TR29 Dublin Ireland Ireland Active Dicopper oxide 215-270-7 1317-39-1 2012; 2019 View substance registered dossier
Spiess-Urania Chemicals GmbH Frankenstraße 18b 20097 Hamburg Germany Germany Active Dicopper oxide 215-270-7 1317-39-1 - View substance registered dossier
Yara International ASA OR7 Drammensveien 131 0277 Oslo Norway Norway Cease Manufacture Dicopper oxide 215-270-7 1317-39-1 2015 View substance registered dossier
The Acta Group EU BVBA (2BE30) Place du Luxembourg 2 1050 Brussels Belgium Belgium Active Dicopper oxide 215-270-7 1317-39-1 2020; 2021 View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 Muenchen Germany Germany Cease Manufacture Dicopper oxide 215-270-7 1317-39-1 2018 View substance registered dossier
UOP B.V. Noorderlaan 147 B-2030 Antwerp Belgium Belgium Active Copper sulphide 215-271-2 1317-40-4 - View substance registered dossier
Terrafame Oy Talvivaarantie 66 88120 Sotkamo Finland Finland Cease Manufacture Copper sulphide 215-271-2 1317-40-4 2015 View substance registered dossier
FRIMECO Produktions GmbH Aspernbrückengasse 2 1020 Wien Austria Austria Active Copper sulphide 215-271-2 1317-40-4 2021 View substance registered dossier
Eurecat Deutschland GmbH Tricatstrasse 06803 Bitterfeld-Wolfen Saxonia-Anhalt Germany Germany Active Copper sulphide 215-271-2 1317-40-4 - View substance registered dossier
Tribotecc GmbH Industriestrasse 23 A-9601 Arnoldstein Austria Austria Active Copper sulphide 215-271-2 1317-40-4 2019; 2020 View substance registered dossier
Johnson Matthey Chemicals GmbH (OR for Johnson Matthey Inc) Wardstrasse 17 D46446 Emmerich-am-Rhein Germany Germany Active Copper sulphide 215-271-2 1317-40-4 2015; 2018; 2021 View substance registered dossier
BM BoMAQ Pharmatechnik GmbH Gerastr. 20 28359 Bremen Germany Germany Active Copper sulphide 215-271-2 1317-40-4 - View substance registered dossier
ECO-RIGEN S.R.L. Contrada Piana del Signore c/o Gela Refinery 93012 Gela Italy Italy Active Copper sulphide 215-271-2 1317-40-4 - View substance registered dossier
Zeeland Refinery N.V. LUXEMBURGWEG 1, NL 4455 TM NIEUWDORP Zld Netherlands Netherlands Active Cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 - View substance registered dossier
Raffineria di Milazzo S.C.p.A. Contrada Mangiavacca 98057 Milazzo (ME) Italy Italy Active Cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 - View substance registered dossier
TOTAL RAFFINADERIJ ANTWERPEN NV SCHELDELAAN 16, 2030 Antwerpen Belgium Belgium Active Cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 - View substance registered dossier
Shell Deutschland GmbH Suhrenkamp 71-77, 22335 Hamburg Germany Germany Active Cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 - View substance registered dossier
SARPOM S.r.l. Viale Castello della Magliana 25 00148 Roma Italy Italy Active Cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 - View substance registered dossier
ISAB S.r.l. ex S.s. 114 km 146 96010 Priolo Gargallo (SR) Sicily Italy Italy Active Cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 - View substance registered dossier
ExxonMobil Petroleum & Chemical BV Polderdijkweg 2030 Antwerpen Belgium Belgium Active Cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 - View substance registered dossier
Total Raffinage France 2, place Jean Millier, La Défense 92400 Courbevoie France France Active Cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 - View substance registered dossier
St1 Refinery AB Bensinvägen 10 PO.Box 8889 402 72 Göteborg Göteborg Sweden Sweden Active Cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 - View substance registered dossier
Hellenic Petroleum S.A. 8Α Chimarras st. GR 15125 Maroussi Attica Greece Greece Active Cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 2016; 2018; 2019; 2020 View substance registered dossier
Esso Raffinage S.A.S. 20 Rue Paul Heroult 92000 Nanterre France France Active Cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 - View substance registered dossier
CATALYST RECOVERY EUROPE S.A. 420, Route de Longwy 4832 Rodange Luxembourg Luxembourg Active Cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 2021 View substance registered dossier
GRACE GmbH In der Hollerhecke 1 67545 Worms Germany Germany Active Cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 - View substance registered dossier
OMV Downstream GmbH Trabrennstraße 6-8 A-1020 Wien Austria Austria Active Cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 - View substance registered dossier
TOTAL RAFFINERIE MITTELDEUTSCHLAND GMBH MAIENWEG, 1 D06237 LEUNA Germany Germany Active Cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 - View substance registered dossier
ECO-RIGEN S.R.L. Contrada Piana del Signore c/o Gela Refinery 93012 Gela Italy Italy Active Cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 - View substance registered dossier
Esso Norge AS Grenseveien 6 4313 Sandnes Norway Norway Active Cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 - View substance registered dossier
Eurecat Deutschland GmbH Tricatstrasse 06803 Bitterfeld-Wolfen Saxonia-Anhalt Germany Germany Active Cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 - View substance registered dossier
Public Company ORLEN Lietuva JUODEIKIAI LT-89453 MAZEIKIAI TELSIAI Lithuania Lithuania Active Cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 - View substance registered dossier
Repsol Petroleo, S.A. Calle Mendez Alvaro, 44 28045 Madrid Madrid Spain Spain Active Cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 2021 View substance registered dossier
Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Postbus 3000 3196 KK Rotterdam Netherlands Netherlands Active Cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 - View substance registered dossier
Advanced Refining Technologies GmbH In der Hollerhecke 1 67547 Worms Germany Germany Active Cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 - View substance registered dossier
SLOVNAFT, a.s. Vlcie hrdlo 1 824 12 Bratislava Slovakia Slovakia Active Cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 - View substance registered dossier
SARLUX srl S.S. Sulcitana 195 km. 19 09018 Sarroch (CA) Sardinia Italy Italy Active Cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 - View substance registered dossier
api raffineria di Ancona S.p.A. via Flaminia 685 60015 Falconara Marittima (AN) Italy Italy Active Cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 - View substance registered dossier
ESSO Italiana Srl Viale Castello della Magliana 25 00148 Roma Italy Italy Cease Manufacture Cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 2020 View substance registered dossier
BCS Only Representative Services Ltd 027 Pembroke House 30 Upper Pembroke Street Dublin 2 Dublin Ireland Ireland Active Cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 2021 View substance registered dossier
INA, d.d. Avenija V.Holjevca 10 p.p. 555 10002 Zagreb Croatia Croatia Active Cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 - View substance registered dossier
MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company Oktober huszonharmadika 18 1117 Budapest Hungary Hungary Active Cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 - View substance registered dossier
Preem AB Warfvinges väg 45 11280 Stockholm Sweden Sweden Active Cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 - View substance registered dossier