Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
  • Please be aware that the annual IUCLID format change is coming soon. We will be adapting the Dissemination platform to the new format, which means that as of 15th October 2021 until early 2022 there will be a break in publication of newly submitted registration dossiers. We appreciate your understanding in this matter.
Last updated 13 října 2021. Database contains 23445 unique substances and contains information from 104978 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
Reaction mass of 4-[[4-(aminocarbonyl)phenyl]azo]-N-(2-ethoxyphenyl)-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide and 4-[[4-(aminocarbonyl)phenyl]azo]-3-hydroxy-N-(2-methoxyphenyl)naphthalene-2-carboxamide
911-436-4 61932-63-6 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 15-09-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of potassium trifluoroacetate and potassium trifluoromethanesulphinate
911-467-3 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 12-11-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-
911-490-9 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 18-08-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of dioctyl hydrogen phosphate and octyl dihydrogen phosphate
911-501-7 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 13-09-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of 1,5-naphthylene diisocyanate and Amines, hydrogenated tallow alkyl
911-527-9 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 01-08-2019 View substance registered dossier
Zwischenprodukt aus INS 45.
911-541-5 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 26-11-2010 View substance registered dossier
Reaction mass of N-(hydroxymethyl)hexadecan-1-amide and N-(hydroxymethyl)stearamide
911-553-0 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 24-03-2020 View substance registered dossier
Hex-3-en-1-yl acetate
911-593-9 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 20-07-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of 1,5-Dimethylcycloocta-1,5-diene and 1,6-Dimethylcycloocta-1,5-die
911-597-0 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 18-10-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of sodium 1-methoxy-1-oxohexadecane-2-sulphonate and sodium methyl 2-sulphooctadecanoate
911-616-2 - No longer Valid Full Joint No longer valid 06-12-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of tetrasodium 3-[[4-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-6-sulphonato-1-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate and tetrasodium 3-[[4-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-7-sulphonato-1-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate
911-640-3 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 22-03-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of 1,3-dioxan-5-ol and 1,3-dioxolan-4-ylmethanol
911-694-8 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 01-10-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide
911-715-0 - Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 13-04-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-hydroxy-4-[[2-methoxy-5-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]azo]naphthalene-2-carboxamideand N-(5-chloro-2-methylphenyl)-3-hydroxy-4-[[2-methoxy-5-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]azo]naphthalene-2-carboxamide
911-739-1 99402-80-9 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 06-08-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of N-methyl-2-(2-pyridyl)-N-[2-(2-pyridyl)ethyl]ethanamine and N-methyl-2-pyridin-2-ylethanamine
911-777-9 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 01-06-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of [[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylene)]bisphosphonic acid and Phosphonic acid, P-[(tetrahydro-2-hydroxy-2-oxido-4H-1,4,2-oxazaphosphorin-4-yl)methyl]-
911-811-2 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 27-08-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of tris(2-chloropropyl) phosphate and tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate and Phosphoric acid, bis(2-chloro-1-methylethyl) 2-chloropropyl ester and Phosphoric acid, 2-chloro-1-methylethyl bis(2-chloropropyl) ester 911-815-4 - Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 28-09-2010 View substance registered dossier
Reaction mass of 1,3-Propanediol, 2-(hydroxymethyl)-2-[(methoxymethoxy)methyl]- and 1,3-dioxane-5,5-dimethanol
911-819-6 - Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 02-05-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene and 2H-Azepin-2-one, 1-(3-aminopropyl)hexahydro-
911-905-3 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 03-11-2011 View substance registered dossier
Reaction mass of ethoxylated N-oleyl-1,3-propanediamine, hydrofluorides of and ethoxylated N-palmityl-1,3-propanediamine, hydrofluorides of and ethoxylated N-stearyl-1,3-propanediamine, hydrofluorides of and olaflur
911-915-8 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 27-08-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of [2,2,4-trimethyl-1-(2-methylpropanoyloxy)pentan-3-yl] benzoate and [2,2,4-trimethyl-3-(2-methylpropanoyloxy)pentyl] 2-methylpropanoate and (3-benzoyloxy-2,2,4-trimethylpentyl) benzoate
911-926-8 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 04-02-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of (1α,2β,5α)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane and pinanyl hydroperoxide
911-929-4 - Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 12-06-2020 View substance registered dossier
Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon
912-631-7 12022-95-6 Active Full Joint ≥ 1 000 000 tonnes 13-07-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of cobalt and copper and iron
912-664-7 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-01-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of copper and iron and zinc
912-666-8 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 22-03-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of potassium and sodium
913-023-4 11135-81-2 Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 20-12-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of Sulfonic acids, petroleum and sulphur dioxide and sulphuric acid
913-327-7 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 29-11-2010 View substance registered dossier
Reaction mass of Magnesium bisulfite, Calcium bisulfite and Sulphur dioxide
913-331-9 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 15-11-2010 View substance registered dossier
Reaction mass of calcium hydrogensulphite and sulphur dioxide
913-332-4 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-11-2010 View substance registered dossier
RAL 3.0
913-353-9 - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 14-10-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of [(3,7-dimethyloct-6-en-1-yl)oxy]acetaldehyde and [(3,7-dimethyloctyl)oxy]acetaldehyde
913-400-3 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 15-05-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of iodine and 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer
913-404-5 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 29-03-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of disodium hydrogenorthophosphate and sodium dihydrogenorthophosphate
913-413-4 - Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 24-02-2010 View substance registered dossier
Reaction mass of sodiumhypochlorite and sodium chloride
913-598-1 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 13-12-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of sodium chloride and sodium iodide and sodium sulphate
913-600-0 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 12-12-2012 View substance registered dossier
Reaction mass of ammonium chloride and sodium chlorate and sodium chloride
913-623-6 - Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 29-05-2013 View substance registered dossier
Reaction mass of calcium chloride and sodium chloride
913-635-1 - Active Full Individual ≥ 1 000 000 to < 10 000 000 tonnes 02-10-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of N-[3-(dimethylamino)propyl]docosanamide and N-[3-(dimethylamino)propyl]stearamide
913-660-8 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 30-05-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of nitrosylsulphuric acid and sulphuric acid
913-747-0 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 16-02-2012 View substance registered dossier
Reaction mass of Ammonium dihydrogenorthophosphate and diammonium hydrogenorthophosphate.
913-888-8 - Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 05-11-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of calcium sulfate and potassium sulfate and sodium sulphate
914-100-5 - Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 26-11-2010 View substance registered dossier
Binary salt
914-103-1 - Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 25-11-2010 View substance registered dossier
Reaction mass of chromium (+ 3) hydroxide sulfate and sodium sulfate
914-129-3 12336-95-7 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 25-05-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of sodium sulphate and disodium dodecanedioate and Dodecanoic acid, 12-amino-, sodium salt (1:1)
914-147-1 - Active Full Individual ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 31-03-2014 View substance registered dossier
Reaction mass of calcium bis(dihydrogenorthophosphate) and calcium hydrogenorthophosphate
914-172-8 - Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 27-11-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of dicopper selenide and selenium
914-287-3 - Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 27-02-2014 View substance registered dossier
Reaction mass of bis(hydroxyammonium) sulfate and diammonium sulfate
914-294-1 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-02-2013 View substance registered dossier
Reaction mass of bis(hydroxyammonium) sulfate and diammonium sulfate
914-294-1 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 30-09-2010 View substance registered dossier
Reaction mass of aluminium fluoride and chromium trifluoride and nickel difluoride
914-309-1 - Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 12-11-2010 View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, montan-wax and Fatty acids, montan-wax, calcium salts and Montan wax
914-459-8 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 12-12-2018 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active Reaction mass of 4-[[4-(aminocarbonyl)phenyl]azo]-N-(2-ethoxyphenyl)-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide and 4-[[4-(aminocarbonyl)phenyl]azo]-3-hydroxy-N-(2-methoxyphenyl)naphthalene-2-carboxamide 911-436-4 61932-63-6 2015; 2021 View substance registered dossier
Sun Chemical B.V. Leeuwenveldseweg 3-t 1382 LV Weesp Netherlands Netherlands Active Reaction mass of 4-[[4-(aminocarbonyl)phenyl]azo]-N-(2-ethoxyphenyl)-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide and 4-[[4-(aminocarbonyl)phenyl]azo]-3-hydroxy-N-(2-methoxyphenyl)naphthalene-2-carboxamide 911-436-4 61932-63-6 2021 View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Active Reaction mass of potassium trifluoroacetate and potassium trifluoromethanesulphinate 911-467-3 - 2014; 2020 View substance registered dossier
GEO SPECIALTY CHEMICALS UK LIMITED Charleston Road Hardley, Hythe, SO45 3ZG Southampton Hampshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]- 911-490-9 - 2021 View substance registered dossier
ERM_GmbH_OR14_GUK Siemenstrasse 9. 63263 Neu Isenburg Hessen Germany Germany Active Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]- 911-490-9 - - View substance registered dossier
Avison Chemical GmbH Elisabethstr. 40 40217 Düsseldorf Germany Germany Active Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]- 911-490-9 - 2019 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]- 911-490-9 - - View substance registered dossier
WELWIN CHEMICALS EUROPE LIMITED JAMES F. WALLACE & CO. 14 GLADSTONE STREET X91 YNH1 WATERFORD Ireland Ireland Active Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]- 911-490-9 - - View substance registered dossier
ICSO Chemical Production Sp. z.o.o. Energetykow 4 47-225 Kedzierzyn-Kozle Opole Poland Poland Active Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]- 911-490-9 - - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]- 911-490-9 - - View substance registered dossier
E.R.C.A. S.p.A. Via Padergnone, 5/7 I 24050 Grassobbio BG Italy Italy Active Reaction mass of dioctyl hydrogen phosphate and octyl dihydrogen phosphate 911-501-7 - - View substance registered dossier
Cytec Industries BV OR for UK Burgemeester van Lierplein 75 3134 ZB Vlaardingen Netherlands Netherlands Active Reaction mass of dioctyl hydrogen phosphate and octyl dihydrogen phosphate 911-501-7 - - View substance registered dossier
Lubricant Consult GmbH Gutenbergstraße 13 63477 Maintal Hessen Germany Germany Active Reaction mass of 1,5-naphthylene diisocyanate and Amines, hydrogenated tallow alkyl 911-527-9 - 2019 View substance registered dossier
OQ Chemicals Produktion GmbH & Co. KG Otto-Roelen-Str. 3 46147 Oberhausen NRW Germany Germany Active Zwischenprodukt aus INS 45. 911-541-5 - - View substance registered dossier
Chukyo Europe GmbH Ottostrasse 35 D-41836 Hueckelhoven Germany Germany Active Reaction mass of N-(hydroxymethyl)hexadecan-1-amide and N-(hydroxymethyl)stearamide 911-553-0 - 2019 View substance registered dossier
Nagase (Europa) GmbH Werdener Straße 4 40227 Düsseldorf Germany Germany Active Reaction mass of N-(hydroxymethyl)hexadecan-1-amide and N-(hydroxymethyl)stearamide 911-553-0 - 2019; 2020 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Hex-3-en-1-yl acetate 911-593-9 - - View substance registered dossier
Miltitz Aromatics GmbH Chemiepark Bitterfeld-Wolfen Riechstoffstrasse 1 06803 Bitterfeld-Wolfen Germany Germany Active Reaction mass of 1,5-Dimethylcycloocta-1,5-diene and 1,6-Dimethylcycloocta-1,5-die 911-597-0 - - View substance registered dossier
KLK Kolb Specialties B.V. Langestraat 167 7491AE Delden Overijssel Netherlands Netherlands No longer Valid Reaction mass of sodium 1-methoxy-1-oxohexadecane-2-sulphonate and sodium methyl 2-sulphooctadecanoate 911-616-2 - 2020 View substance registered dossier
Charles River Laboratories Den Bosch B.V. OR40 Hambakenwetering 7 5231 DD 's-Hertogenbosch Netherlands Netherlands No longer Valid Reaction mass of sodium 1-methoxy-1-oxohexadecane-2-sulphonate and sodium methyl 2-sulphooctadecanoate 911-616-2 - 2020 View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active Reaction mass of tetrasodium 3-[[4-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-6-sulphonato-1-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate and tetrasodium 3-[[4-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-7-sulphonato-1-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate 911-640-3 - 2018; 2021 View substance registered dossier
Solenis Netherlands B.V. Pesetastraat 62 2991 XT Barendrecht Netherlands Netherlands Active Reaction mass of tetrasodium 3-[[4-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-6-sulphonato-1-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate and tetrasodium 3-[[4-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-7-sulphonato-1-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate 911-640-3 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction mass of tetrasodium 3-[[4-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-6-sulphonato-1-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate and tetrasodium 3-[[4-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-7-sulphonato-1-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate 911-640-3 - 2020 View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Reaction mass of tetrasodium 3-[[4-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-6-sulphonato-1-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate and tetrasodium 3-[[4-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-7-sulphonato-1-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate 911-640-3 - 2020 View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Reaction mass of tetrasodium 3-[[4-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-6-sulphonato-1-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate and tetrasodium 3-[[4-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-7-sulphonato-1-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate 911-640-3 - - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active Reaction mass of tetrasodium 3-[[4-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-6-sulphonato-1-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate and tetrasodium 3-[[4-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-7-sulphonato-1-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate 911-640-3 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction mass of tetrasodium 3-[[4-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-6-sulphonato-1-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate and tetrasodium 3-[[4-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-7-sulphonato-1-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate 911-640-3 - - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Reaction mass of tetrasodium 3-[[4-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-6-sulphonato-1-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate and tetrasodium 3-[[4-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-7-sulphonato-1-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate 911-640-3 - - View substance registered dossier
GLACONCHEMIE GmbH Beunaer Straße 4 06217 Merseburg Germany Germany Active Reaction mass of 1,3-dioxan-5-ol and 1,3-dioxolan-4-ylmethanol 911-694-8 - 2018; 2020 View substance registered dossier
LAMBIOTTE & Cie Avenue des Aubépines 18 1180 Brussels Belgium Belgium Active Reaction mass of 1,3-dioxan-5-ol and 1,3-dioxolan-4-ylmethanol 911-694-8 - 2017; 2021 View substance registered dossier
ALTEQO B.V. Oosterhorn 10 9936HD Farmsum Netherlands Netherlands Active Reaction mass of 1,3-dioxan-5-ol and 1,3-dioxolan-4-ylmethanol 911-694-8 - 2020 View substance registered dossier
Flint CPS Inks Germany GmbH - CN Sieglestrasse 25 70464 Stuttgart Germany Germany Active Reaction mass of 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide 911-715-0 - 2012; 2015 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Reaction mass of 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide 911-715-0 - - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77, Dublin, Ireland D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Reaction mass of 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide 911-715-0 - 2015 View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Reaction mass of 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide 911-715-0 - 2015 View substance registered dossier
MHM Holding GmbH Sonnenallee 1 D-85551 Kirchheim Germany Germany Active Reaction mass of 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide 911-715-0 - - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Reaction mass of 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide 911-715-0 - 2012 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Reaction mass of 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide 911-715-0 - - View substance registered dossier
Brilliant Chem Europe GmbH Muffeter Weg 37 52064 Aachen Germany Germany Active Reaction mass of 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide 911-715-0 - 2019 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Reaction mass of 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide 911-715-0 - 2015 View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active Reaction mass of 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide 911-715-0 - 2010; 2015; 2021 View substance registered dossier
Sun Chemical A/S Københavnsvej 112 4600 Køge Denmark Denmark Active Reaction mass of 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide 911-715-0 - 2011 View substance registered dossier
BASF plc Earl Road, P O Box 4 SK8 6QG Cheadle Hulme Cheshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Reaction mass of 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide 911-715-0 - 2021 View substance registered dossier
Union Colours B.V. ESP 234 5633 AC Eindhoven Netherlands Netherlands Active Reaction mass of 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide 911-715-0 - - View substance registered dossier
Sun Chemical B.V. Leeuwenveldseweg 3-t 1382 LV Weesp Netherlands Netherlands No longer Valid Reaction mass of 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide 911-715-0 - - View substance registered dossier
Sun Chemical B.V. Leeuwenveldseweg 3-t 1382 LV Weesp Netherlands Netherlands Active Reaction mass of 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide 911-715-0 - - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Reaction mass of 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide 911-715-0 - - View substance registered dossier
Flint CPS Inks Germany GmbH Sieglestrasse 25 70464 Stuttgart Germany Germany Active Reaction mass of 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide 911-715-0 - 2015 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Co. Louth Dublin Ireland Ireland Active Reaction mass of 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide 911-715-0 - 2015 View substance registered dossier
Trust Chem Europe B.V. Bergpoortstraat 65 NL-7411 CL Deventer Netherlands Netherlands Active Reaction mass of 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide 911-715-0 - 2012; 2015 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Reaction mass of N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-hydroxy-4-[[2-methoxy-5-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]azo]naphthalene-2-carboxamideand N-(5-chloro-2-methylphenyl)-3-hydroxy-4-[[2-methoxy-5-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]azo]naphthalene-2-carboxamide 911-739-1 99402-80-9 - View substance registered dossier
Clariant SE - BR01 Am Unisyspark 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Reaction mass of N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-hydroxy-4-[[2-methoxy-5-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]azo]naphthalene-2-carboxamideand N-(5-chloro-2-methylphenyl)-3-hydroxy-4-[[2-methoxy-5-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]azo]naphthalene-2-carboxamide 911-739-1 99402-80-9 - View substance registered dossier
Trust Chem Europe B.V. Bergpoortstraat 65 NL-7411 CL Deventer Netherlands Netherlands Active Reaction mass of N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-hydroxy-4-[[2-methoxy-5-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]azo]naphthalene-2-carboxamideand N-(5-chloro-2-methylphenyl)-3-hydroxy-4-[[2-methoxy-5-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]azo]naphthalene-2-carboxamide 911-739-1 99402-80-9 - View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active Reaction mass of N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-hydroxy-4-[[2-methoxy-5-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]azo]naphthalene-2-carboxamideand N-(5-chloro-2-methylphenyl)-3-hydroxy-4-[[2-methoxy-5-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]azo]naphthalene-2-carboxamide 911-739-1 99402-80-9 2015; 2021 View substance registered dossier
LABORATORIOS ESPINOS Y BOFILL S.A Ctra de l’Hospitalet, 34 08940 Cornellá Barcelona Spain Spain Active Reaction mass of N-methyl-2-(2-pyridyl)-N-[2-(2-pyridyl)ethyl]ethanamine and N-methyl-2-pyridin-2-ylethanamine 911-777-9 - - View substance registered dossier
Italmatch Chemicals SpA - OR 1 Via Magazzini del Cotone 17 – modulo 4 16128 genova Italy Italy Active Reaction mass of [[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylene)]bisphosphonic acid and Phosphonic acid, P-[(tetrahydro-2-hydroxy-2-oxido-4H-1,4,2-oxazaphosphorin-4-yl)methyl]- 911-811-2 - 2016; 2020 View substance registered dossier
ZSCHIMMER & SCHWARZ MOHSDORF GmbH & Co KG Chemnitztalstraße 1 09217 BURGSTÄDT Germany Germany Active Reaction mass of [[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylene)]bisphosphonic acid and Phosphonic acid, P-[(tetrahydro-2-hydroxy-2-oxido-4H-1,4,2-oxazaphosphorin-4-yl)methyl]- 911-811-2 - - View substance registered dossier
Giovanni Bozzetto SpA Via Provinciale, 12 24040 Filago Lombardia Italy Italy Active Reaction mass of [[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylene)]bisphosphonic acid and Phosphonic acid, P-[(tetrahydro-2-hydroxy-2-oxido-4H-1,4,2-oxazaphosphorin-4-yl)methyl]- 911-811-2 - - View substance registered dossier
Solvay Solutions UK Limited 34 CLARENDON ROAD WD17 1JJ WATFORD Hertfordshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Reaction mass of [[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylene)]bisphosphonic acid and Phosphonic acid, P-[(tetrahydro-2-hydroxy-2-oxido-4H-1,4,2-oxazaphosphorin-4-yl)methyl]- 911-811-2 - 2016 View substance registered dossier
ZSCHIMMER & SCHWARZ ESPAÑA , S.L.U Ctra. CV-20 KM 3, 200 12540 Villarreal, Castellón Spain Spain Active Reaction mass of [[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylene)]bisphosphonic acid and Phosphonic acid, P-[(tetrahydro-2-hydroxy-2-oxido-4H-1,4,2-oxazaphosphorin-4-yl)methyl]- 911-811-2 - - View substance registered dossier
ALBEMARLE CHEMICALS UK. LTD Smoke Lane BS11OYT AVONMOUTH, BRISTOL United Kingdom United Kingdom No longer Valid Reaction mass of tris(2-chloropropyl) phosphate and tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate and Phosphoric acid, bis(2-chloro-1-methylethyl) 2-chloropropyl ester and Phosphoric acid, 2-chloro-1-methylethyl bis(2-chloropropyl) ester 911-815-4 - 2021 View substance registered dossier
ALBEMARLE EUROPE SPRL Parc Scientifique (Einstein) Rue du Bosquet 9 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE Belgium Belgium Cease Manufacture Reaction mass of tris(2-chloropropyl) phosphate and tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate and Phosphoric acid, bis(2-chloro-1-methylethyl) 2-chloropropyl ester and Phosphoric acid, 2-chloro-1-methylethyl bis(2-chloropropyl) ester 911-815-4 - 2015 View substance registered dossier
Perstorp Specialty Chemicals AB Perstorp Industripark SE-28480 Perstorp Sweden Sweden Active Reaction mass of 1,3-Propanediol, 2-(hydroxymethyl)-2-[(methoxymethoxy)methyl]- and 1,3-dioxane-5,5-dimethanol 911-819-6 - 2015; 2016; 2019 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Reaction mass of 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene and 2H-Azepin-2-one, 1-(3-aminopropyl)hexahydro- 911-905-3 - - View substance registered dossier
Colgate Palmolive Services (Poland) Sp.Zo.o ul. Tasmowa 7 02-677 Warsaw Poland Poland Active Reaction mass of ethoxylated N-oleyl-1,3-propanediamine, hydrofluorides of and ethoxylated N-palmityl-1,3-propanediamine, hydrofluorides of and ethoxylated N-stearyl-1,3-propanediamine, hydrofluorides of and olaflur 911-915-8 - 2011; 2012; 2017; 2018 View substance registered dossier
CG Chemikalien GmbH & Co. KG Ulmer Straße 1 30880 Laatzen Germany Germany Active Reaction mass of ethoxylated N-oleyl-1,3-propanediamine, hydrofluorides of and ethoxylated N-palmityl-1,3-propanediamine, hydrofluorides of and ethoxylated N-stearyl-1,3-propanediamine, hydrofluorides of and olaflur 911-915-8 - 2020 View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR1 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active Reaction mass of [2,2,4-trimethyl-1-(2-methylpropanoyloxy)pentan-3-yl] benzoate and [2,2,4-trimethyl-3-(2-methylpropanoyloxy)pentyl] 2-methylpropanoate and (3-benzoyloxy-2,2,4-trimethylpentyl) benzoate 911-926-8 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Cease Manufacture Reaction mass of (1α,2β,5α)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane and pinanyl hydroperoxide 911-929-4 - 2020 View substance registered dossier
VE.RI S.R.L VIA CASETTE S. ANTONIO 4 37036 S. MARTINO B.A. VR Italy Italy Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
EcoMundo 215, rue Jean-Jacques Rousseau 92130 Issy-les-Moulineaux France France Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 2012 View substance registered dossier
FERROPEM 517 avenue de la Boisse 73000 Chambéry France France Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Glencore Import BV Prinses Beatrixlaan 582 2595 BM Den Haag Netherlands Netherlands Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Glencore International Import BV Prinses Beatrixlaan 582 2595 BM Den Haag Netherlands Netherlands Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
HA Italia S.p.A. viale della scienza 78/80 36100 vicenza Veneto Italy Italy Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Imerys Fused Minerals Ruse d.o.o. Mariborska cesta 44 2352 Selnica ob Dravi Slovenia Slovenia Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Finnfjord AS Ferroveien 1 9300 Finnsnes Troms Norway Norway Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 2016 View substance registered dossier
Elkem ASA Drammensveien 169 0277 Oslo Norway Norway Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
ARAMIS ALLOYS S.R.L. via porlezza 16 20122 Milano Italy Italy Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l. Loc. Casalmenini, 3 37010 Rivoli Veronese VR Italy Italy Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
AL.FA LAMINATI S.R.L. via Tito Speri 19 25040 Nigoline di Corte Franca Italy Italy Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
ASK Chemicals Metallurgy GmbH Fabrikstraße 6 84579 Unterneukirchen Bayern Germany Germany Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Knoell NL-OR-S04 Agro Business Park 75 6708 PV Wageningen Netherlands Netherlands Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 2011 View substance registered dossier
LEMETCO GMBH Am Alten Schacht 6 47198 Duisburg NRW Germany Germany Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Luda Commodities B.V. Postbus 208 6590 Gennep Netherlands Netherlands Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Elkem ASA Drammensveien 169 0277 Oslo Norway Norway No longer Valid Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Interalloys-RFA Ltd. Corner Spyrou Araouzou & Koumandarias Str Tonia Court Two, 7th flr, 3036 Limassol Cyprus Cyprus Cyprus Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 2010 View substance registered dossier
Molymet Belgium Langerbruggekaai 13 9000 GENT Flanders Belgium Belgium Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
OFZ, a.s. Široká 381 02741 Oravský Podzámok 36389030 Slovakia Slovakia Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
A.A Consultrade Ltd. 2nd floor, 164 New Cavendish Street, W1W 6YT London United Kingdom United Kingdom No longer Valid Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 2021 View substance registered dossier
TDR LEGURE d.o.o. Tovarniška cesta 51 2342 Ruše Slovenia Slovenia Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Impala S.r.l. Via Marco Polo 2/A 24062 COSTA VOLPINO BG Lombardia Italy Italy Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Delta Products EU BV Boomsesteenweg 690 2610 Wilrijk (Antwerpen) Belgium Belgium Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 2020 View substance registered dossier
Treibacher Schleifmittel Villach_OR_TSK imerys minerals limited Par moor centre, Par moor road PL242SQ Par CORNWALL Austria Austria Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Nizi International S.A. 89E, rue Pafebruch 8308 Capellen Luxembourg Luxembourg Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Exoterm-it d.o.o. Struževo 66 4000 Kranj Slovenia Slovenia Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
FERROPEM 517 avenue de la Boisse 73000 CHAMBERY France France Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
MICON GmbH Metallurgie und Rohstoffe Theodor-Heuss-Str. 3 40670 Meerbusch North Rhine Westphalia Germany Germany Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 2019 View substance registered dossier
JAP INDUSTRIES s.r.o. Bystrice 1260 73995 Bystrice Czech Republic Czech Republic Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
SC SILCOTUB SA B-dul Mihai Viteazu 450131 Zalau Salaj Romania Romania Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
ITW Performance Polymers, A Division of ITW Ireland Bay 150 Shannon Industrial Estate V14 DF82 Shannon Co. Clare Ireland Ireland Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Stalmag Sp.z o.o. Hutnicza 2 41709 Ruda Slaska Poland Poland Cease Manufacture Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 2016 View substance registered dossier
SIDENOR STEEL INDUSTRY S.A. 12th klm Old National Road Thessaloniki Veria 57008 IONIA THESSALONIKI THESSALONIKI Greece Greece Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Xallas Electricidad Y Aleaciones, S.A. C/Velázquez, nº 11, 1º Izda 28001 Madrid Spain Spain Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
MFG mbH Rudolf-Diesel-Str. 9 40670 Meerbusch Germany Germany Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 2021 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Stomana Industry S.A. 1, Vladaysko Vastanie Str. 2304 Pernik Bulgaria Bulgaria Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
METOS v.o.s. Tovární 290 53701 Chrudim Pardubický kraj Czech Republic Czech Republic Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
L&M Rohstoffhandelsgesellschaft mit beschränkter Haftung Jupiterstrasse 2 42549 Velbert Germany Germany Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
FESIL Sales S.A. 469 route de Thionville 5887 Alzingen Luxembourg Luxembourg Cease Manufacture Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 2020 View substance registered dossier
Galmet S.P.A. Via Corsica, 9/11 A 16128 Genova Italy Italy Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 2014 View substance registered dossier
Sidercal Minerales, S.A. Aguera-San Cucao 33425 Llanera Spain Spain Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Elga AB Järntrådsvägen 2 43325 Partille Sweden Sweden Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 2021 View substance registered dossier
TSR Czech Republic s.r.o. Sokolovska 192/79 186 00 Praha 8 Czech Republic Czech Republic Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
DEUMU Deutsche Erz- und Metall-Union GmbH Gerhard-Lucas-Meyer-Str. 3-5 31226 Peine Germany Germany Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
FESIL SALES GmbH Schifferstrasse 196 D-47059 Duisburg Germany Germany Cease Manufacture Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 2020 View substance registered dossier
Elkem Iceland Ltd Grundartangi, Skilmannahreppur IS-301 Akranes Iceland Iceland Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Dalmine SpA Piazza Caduti 6 luglio 1944, n.1 24044 Dalmine BG Italy Italy Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Invest Metal Sp. z o. o. Sp. Komandytowa Al. Zwycięstwa 237/11 81-521 Gdynia Poland Poland Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 2017 View substance registered dossier
Traxys Europe SA 19-21 Route Arlon same L-8009 Strassen Luxembourg Luxembourg Luxembourg Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Sineco spa Via Trieste 5 19020 Follo (La Spezia) Liguria Italy Italy Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
AFFIVAL SAS 70 rue de l'Abbaye 59730 Solesmes Nord France France Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 2018 View substance registered dossier
GfE-MIR GmbH Berliner Allee 51-53 D-40212 Düsseldorf Nordrhein-Westfalen Germany Germany Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Celsa Armeringsstål AS Mo Industripark 8626 Mo i Rana Rana Norway Norway Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
TDR-marketing d.o.o. Janževa Gora 14 d 2352 Selnica ob Dravi Slovenia Slovenia Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
FORTISCHEM a.s. M.R.Stefanika 1 972 71 Novaky Slovakia Slovakia Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Fermet Rohstoffhandel GmbH Kampstr.87 45468 Mülheim NRW Germany Germany Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
forsteel s.r.l. v. caduti di Nassiriya, n.30 25020 Offlaga BS Italy Italy Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
RE ALLOYS Sp. z o. o. Cieszyńska 23 43-170 Łaziska Górne Poland Poland Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 2013 View substance registered dossier
Blue Steel srl via Q. Sella 23/a 43126 parma pr Italy Italy Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Minerall.co Via Monte Cervino 7 20149 MILANO LOMBARDIA Italy Italy Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Westbrook Metals EU Limited The Black Church St. Mary’s Place D07 P4AX Dublin Ireland Ireland Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Compañía Española de Laminación S.L. C/ Ferralla 11-17 Polígono Industrial SAN VICENTE S/N 08755 CASTELLBISBAL Catalonia Spain Spain Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
INOMETAL 158 rue de Vesle 51100 REIMS France France Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Erdos Europe Srl Via Mameli 11 20035 Lissone Milan Italy Italy Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Asmet (DE) GmbH Eichendorffstraße 46 47800 Krefeld Germany Germany Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Stalmag Sp.z o.o. Hutnicza 2 41709 Ruda Slaska Poland Poland Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 2016 View substance registered dossier
Sovel S.A. Almyros GR37100 Almyros Magnissia Greece Greece Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Italiana Prodotti Minerali IPM srl P.zza Santa Maria in Via Lata 11/1 16128 Genova Genova Italy Italy Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Joerg Schmidt Metall GmbH Hohe Str. 102 44139 Dortmund Germany Germany Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 2010 View substance registered dossier
Oriel Resources Limited 1 Red Place London W1K6PL London Emgland United Kingdom United Kingdom No longer Valid Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 2021 View substance registered dossier
Meca-Trade OY Mikkolantie 32 FIN-28130 Pori Finland Finland Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Metalleghe S.p.A. E. Fermi 12-14 25020 Flero Brescia Italy Italy Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Imerys Fused Minerals Villach GmbH Preibacher Schleifmittel Villach GmbH Seebach 2 9523 Landskron Villach Austria Austria Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Hargreaves raw material services GmbH Böningerstrasse29 47051 Duisburg Germany Germany Germany Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 2017 View substance registered dossier
A.M.P.E.R.E. ALLOYS 12 Mail Joliot Curie 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE VAL D'OISE France France Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
S & L STORE & LOGISTICS MANAGEMENT S.R.L. Via San Zeno 145 25125 Brescia Italy Italy Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
SandF Srl Unipersonale Corso Italia 8/30 17100 Savona Italy Italy Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 2011 View substance registered dossier
Elkem Dronfield Ltd Callywhite Lane S18 2XP Dronfield Derbyshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 2021 View substance registered dossier
FERROCORE d.o.o. Glavni trg 17B 2000 Maribor Slovenia Slovenia Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
FirstAlloys S.A. 11, rue Albert Philippe L-2331 Luxembourg Luxembourg Luxembourg Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Huta Łaziska S.A. Cieszyńska 23 43-170 Łaziska Górne silesia Poland Poland Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Vargön Alloys AB -- 468 80 Vargön Sweden Sweden Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
DCM DECOmetal GmbH Grazerplatz 5 8280 Fürstenfeld Steiermark Austria Austria Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
DISTRIBUCION DE POLISHING REFRACTARIOS Y CERAMICA S.L. Avenida de Brasil 23, 1º, 5A 28020 MADRID MADRID Spain Spain Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Stemcor London Trading Limited Longbow House, 4th Floor 14-20 Chiswell Street EC1Y 4TW London United Kingdom United Kingdom No longer Valid Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 2021 View substance registered dossier
Metal Trading International s.r.l. Via Monte Hermada 8 34170 Gorizia Italy Italy Italy Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 2018 View substance registered dossier
Hempel Metallurgical GmbH Klaus-Bungert-Straße 5a 40468 Düsseldorf Germany Germany Germany Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Tennant Metallurgical (Ireland) Ltd c/o JPA Brenson Lawlor Ltd, Brenson Lawlor House Argyle Square, Morehampton Road D04 W9W7 Dublin Ireland Ireland Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Picart & Beer Avenue de Tervueren 365 - 367 1150 Brussels Belgium Belgium Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Carbomax AB Saltängsvägen 7 721 32 Västerås Sweden Sweden Active Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon 912-631-7 12022-95-6 - View substance registered dossier
Glencore Import BV Prinses Beatrixlaan 582 2595 BM Den Haag Netherlands Netherlands Cease Manufacture Reaction mass of cobalt and copper and iron 912-664-7 - 2019 View substance registered dossier
Glencore Nikkelverk AS Vesterveien 31 4606 Kristiansand Norway Norway Active Reaction mass of cobalt and copper and iron 912-664-7 - 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2018; 2020 View substance registered dossier
Umicore Finland Oy Kobolttiaukio 1 67900 KOKKOLA Finland Finland Cease Manufacture Reaction mass of cobalt and copper and iron 912-664-7 - 2019 View substance registered dossier
Glencore International Import BV Prinses Beatrixlaan 582 2595 BM Den Haag Netherlands Netherlands Cease Manufacture Reaction mass of cobalt and copper and iron 912-664-7 - 2019 View substance registered dossier
Umicore NV/SA Rue du Marais 31 1000 Brussels Belgium Belgium Cease Manufacture Reaction mass of cobalt and copper and iron 912-664-7 - 2021 View substance registered dossier
Kao Corporation, S.A. Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active Reaction mass of copper and iron and zinc 912-666-8 - - View substance registered dossier
INEOS nv Haven 1053 -- Nieuwe Weg 1 2070 Zwijndrecht Belgium Belgium Cease Manufacture Reaction mass of potassium and sodium 913-023-4 11135-81-2 2020 View substance registered dossier
Aceites Especiales del Mediterráneo S.A. Los Parales S/N Valle de Escombreras 30350 Cartagena Murcia Spain Spain Active Reaction mass of Sulfonic acids, petroleum and sulphur dioxide and sulphuric acid 913-327-7 - - View substance registered dossier
CELLTECH Ganzo S/N 39300 Torrelavega Cantabria Spain Spain Active Reaction mass of Magnesium bisulfite, Calcium bisulfite and Sulphur dioxide 913-331-9 - - View substance registered dossier
Mosaico srl Via Piave, 1 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy Italy Active Reaction mass of calcium hydrogensulphite and sulphur dioxide 913-332-4 - - View substance registered dossier
Borregaard AS Hjalmar Wessels vei 6 1701 Sarpsborg Norway Norway Active Reaction mass of calcium hydrogensulphite and sulphur dioxide 913-332-4 - - View substance registered dossier
SC EUROCHIM SATU MARE SRL BOTIZULUI nr.96 440110 SATU MARE SATU MARE Romania Romania Active RAL 3.0 913-353-9 - 2020 View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Reaction mass of [(3,7-dimethyloct-6-en-1-yl)oxy]acetaldehyde and [(3,7-dimethyloctyl)oxy]acetaldehyde 913-400-3 - - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Reaction mass of iodine and 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer 913-404-5 - - View substance registered dossier
FMC Foret S.A. Avenida Diagonal 530-532, 3ª planta 08006 Barcelona Spain Spain Cease Manufacture Reaction mass of disodium hydrogenorthophosphate and sodium dihydrogenorthophosphate 913-413-4 - 2020 View substance registered dossier
Evonik Functional Solutions GmbH Rellinghauser Strasse 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Reaction mass of sodiumhypochlorite and sodium chloride 913-598-1 - - View substance registered dossier
Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen Germany Germany Active Reaction mass of sodium chloride and sodium iodide and sodium sulphate 913-600-0 - - View substance registered dossier
Chemische Fabrik Karl Bucher GmbH An der Guenz 1 89367 Waldstetten Germany Germany Cease Manufacture Reaction mass of ammonium chloride and sodium chlorate and sodium chloride 913-623-6 - 2020 View substance registered dossier
SOLVAY OPERATIONS FRANCE 52 rue de la Haie Coq 93308 AUBERVILLIERS Cedex France France Active Reaction mass of calcium chloride and sodium chloride 913-635-1 - 2015; 2017 View substance registered dossier
Inolex GmbH Unter den Linden 21 10117 Berlin Germany Germany Active Reaction mass of N-[3-(dimethylamino)propyl]docosanamide and N-[3-(dimethylamino)propyl]stearamide 913-660-8 - - View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active Reaction mass of nitrosylsulphuric acid and sulphuric acid 913-747-0 - 2012 View substance registered dossier
Chemservice GmbH - (J2F0) Herrnsheimer Hauptstrasse 1b 67550 Worms Germany Germany Active Reaction mass of Ammonium dihydrogenorthophosphate and diammonium hydrogenorthophosphate. 913-888-8 - - View substance registered dossier
Chemservice GmbH - (J4F0) Herrnsheimer Hauptstrasse 1b 67550 Worms Germany Germany Active Reaction mass of Ammonium dihydrogenorthophosphate and diammonium hydrogenorthophosphate. 913-888-8 - - View substance registered dossier
Chemservice GmbH - (C3P2) Herrnsheimer Hauptstrasse 1b 67550 Worms Germany Germany Active Reaction mass of Ammonium dihydrogenorthophosphate and diammonium hydrogenorthophosphate. 913-888-8 - - View substance registered dossier
BUTACHIMIE USINE DE CHALAMPE GESTIFTSFELD 68490 CHALAMPE France France Active Reaction mass of Ammonium dihydrogenorthophosphate and diammonium hydrogenorthophosphate. 913-888-8 - - View substance registered dossier
Clariant Plastics & Coatings (Deutschland) GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active Reaction mass of Ammonium dihydrogenorthophosphate and diammonium hydrogenorthophosphate. 913-888-8 - 2013 View substance registered dossier
Chemservice GmbH - (J1F0) Herrnsheimer Hauptstrasse 1b 67550 Worms Germany Germany Active Reaction mass of Ammonium dihydrogenorthophosphate and diammonium hydrogenorthophosphate. 913-888-8 - - View substance registered dossier
Chemservice GmbH - (J3F0) Herrnsheimer Hauptstrasse 1b 67550 Worms Germany Germany Active Reaction mass of Ammonium dihydrogenorthophosphate and diammonium hydrogenorthophosphate. 913-888-8 - - View substance registered dossier
Algist Bruggeman Langerbruggekaai 37 9000 GENT Belgium Belgium Active Reaction mass of calcium sulfate and potassium sulfate and sodium sulphate 914-100-5 - - View substance registered dossier
Casteggio Lieviti srl - AB Mauri Group Via Milano, 42 27045 Casteggio (PV) Lombardia Italy Italy Active Reaction mass of calcium sulfate and potassium sulfate and sodium sulphate 914-100-5 - - View substance registered dossier
Société Industrielle Lesaffre 137 rue gabriel peri 59700 Marcq-en-Baroeul France France Active Reaction mass of calcium sulfate and potassium sulfate and sodium sulphate 914-100-5 - - View substance registered dossier
S.A. CITRIQUE BELGE N.V. Pastorijstraat 249 3300 TIENEN Belgium Belgium Active Reaction mass of calcium sulfate and potassium sulfate and sodium sulphate 914-100-5 - - View substance registered dossier
LESAFFRE MAGYARORSZÁG kft Gyár u. 5-9 1222 Budapest Hungary Hungary Active Reaction mass of calcium sulfate and potassium sulfate and sodium sulphate 914-100-5 - - View substance registered dossier
SIL FALA 8 rue de St Nazaire 67100 STRASBOURG France France Active Reaction mass of calcium sulfate and potassium sulfate and sodium sulphate 914-100-5 - - View substance registered dossier
BIO SPRINGER 103 rue Jean-Jaurès 94704 Maisons Alfort cedex France France Active Reaction mass of calcium sulfate and potassium sulfate and sodium sulphate 914-100-5 - - View substance registered dossier
AJINOMOTO FOODS EUROPE S.A.S. 48, rue de Nesle 80190 MESNIL SAINT NICAISE France France Active Binary salt 914-103-1 - - View substance registered dossier
BENEO-Orafti S.A. Reu L. Maréchal 1 4360 Oreye Belgium Belgium Active Binary salt 914-103-1 - - View substance registered dossier
Vopelius Chemie AG Heinrich-Stranka-Str. 18 90765 Fürth Bayern Germany Germany Active Reaction mass of chromium (+ 3) hydroxide sulfate and sodium sulfate 914-129-3 12336-95-7 - View substance registered dossier
Chemservice GmbH (L4U2) Herrnsheimer Hauptstr. 1b 67550 Worms Germany Germany Active Reaction mass of chromium (+ 3) hydroxide sulfate and sodium sulfate 914-129-3 12336-95-7 - View substance registered dossier
Ferro Performance Pigments Romania Srl Aleea Sinaia 120 137-195 Doicesti Dambovita Romania Romania Active Reaction mass of chromium (+ 3) hydroxide sulfate and sodium sulfate 914-129-3 12336-95-7 - View substance registered dossier
Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH Hugenottenallee 175 D-63263 Neu-Isenburg Hesse Germany Germany Active Reaction mass of chromium (+ 3) hydroxide sulfate and sodium sulfate 914-129-3 12336-95-7 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB on the behalf of Vishnu Chemicals IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17, 22363 Lund Sweden Sweden Active Reaction mass of chromium (+ 3) hydroxide sulfate and sodium sulfate 914-129-3 12336-95-7 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Unit 1 Ardee Business Park, Hale Street Co. Louth Ardee Ireland Ireland Active Reaction mass of chromium (+ 3) hydroxide sulfate and sodium sulfate 914-129-3 12336-95-7 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Reaction mass of chromium (+ 3) hydroxide sulfate and sodium sulfate 914-129-3 12336-95-7 - View substance registered dossier
Poletto Aldo S.r.l. Via Don Minzoni 13 30027 San Donà di Piave Italy Italy Active Reaction mass of chromium (+ 3) hydroxide sulfate and sodium sulfate 914-129-3 12336-95-7 - View substance registered dossier
BI-QEM Specialties S.p.A. Zona Industriale 84021 Buccino (SA) Italy Italy Active Reaction mass of chromium (+ 3) hydroxide sulfate and sodium sulfate 914-129-3 12336-95-7 - View substance registered dossier
CROMITAL S.P.A c/o Cromital via a. Diaz. 3 20090 Opera/Milano Italy Italy Active Reaction mass of chromium (+ 3) hydroxide sulfate and sodium sulfate 914-129-3 12336-95-7 - View substance registered dossier
Völpker Spezialprodukte GmbH Fabrikstraße D-39393 Völpke Germany Germany Active Reaction mass of chromium (+ 3) hydroxide sulfate and sodium sulfate 914-129-3 12336-95-7 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Reaction mass of chromium (+ 3) hydroxide sulfate and sodium sulfate 914-129-3 12336-95-7 2012 View substance registered dossier
momaja s.r.o. Karolinská 650/1 186-00 Prague 8 Czech Republic Czech Republic No longer Valid Reaction mass of chromium (+ 3) hydroxide sulfate and sodium sulfate 914-129-3 12336-95-7 2017 View substance registered dossier
TFL Ledertechnik GmbH Peter-Krauseneck-Strasse 16 79618 Rheinfelden Germany Germany Active Reaction mass of chromium (+ 3) hydroxide sulfate and sodium sulfate 914-129-3 12336-95-7 - View substance registered dossier
"Alventa" Spółka Akcyjna Karola Olszewskiego 25 32-566 Alwernia Małopolskie Poland Poland Active Reaction mass of chromium (+ 3) hydroxide sulfate and sodium sulfate 914-129-3 12336-95-7 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Unit 1 Ardee Business Park, Hale Street Co. Louth Ardee Ireland Ireland Active Reaction mass of chromium (+ 3) hydroxide sulfate and sodium sulfate 914-129-3 12336-95-7 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 FI-02600 Espoo Finland Finland Active Reaction mass of chromium (+ 3) hydroxide sulfate and sodium sulfate 914-129-3 12336-95-7 - View substance registered dossier
CROMITAL S.P.A. in its legal capacity as Only Representative of Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.S. Strada Quattro, Pal. A7 - 20090 Assago (MI) Italia 20090 Assago/Milano Italy Italy Active Reaction mass of chromium (+ 3) hydroxide sulfate and sodium sulfate 914-129-3 12336-95-7 - View substance registered dossier
Cromochim S.p.A. Melaccio 11 56029 Santa Croce sull'Arno (PI) Tuscany Italy Italy Active Reaction mass of chromium (+ 3) hydroxide sulfate and sodium sulfate 914-129-3 12336-95-7 - View substance registered dossier
INDUSTRIAS QUÍMICAS OLIVÉ, S.L. LICORISTES, 6 POL. IND. VALLS 43800 VALLS CATALUNYA Spain Spain Active Reaction mass of chromium (+ 3) hydroxide sulfate and sodium sulfate 914-129-3 12336-95-7 - View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active Reaction mass of sodium sulphate and disodium dodecanedioate and Dodecanoic acid, 12-amino-, sodium salt (1:1) 914-147-1 - 2012; 2013; 2014 View substance registered dossier
TIMAB INDUSTRIES 57, boulevard Jules Verger 35800 DINARD France France Active Reaction mass of calcium bis(dihydrogenorthophosphate) and calcium hydrogenorthophosphate 914-172-8 - 2011; 2018 View substance registered dossier
Glencore Nikkelverk AS Vesterveien 31 4606 Kristiansand Norway Norway Cease Manufacture Reaction mass of dicopper selenide and selenium 914-287-3 - 2020 View substance registered dossier
UBE Corporation Europe, S.A.U. Poligono Industrial El Serrallo, s/n 12100 Castellón Spain Spain Active Reaction mass of bis(hydroxyammonium) sulfate and diammonium sulfate 914-294-1 - 2013 View substance registered dossier
Grupa Azoty S.A. ul. Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnow Poland Poland Active Reaction mass of bis(hydroxyammonium) sulfate and diammonium sulfate 914-294-1 - - View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Cease Manufacture Reaction mass of aluminium fluoride and chromium trifluoride and nickel difluoride 914-309-1 - 2021 View substance registered dossier
Clariant Plastics & Coatings (Deutschland) GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active Reaction mass of Fatty acids, montan-wax and Fatty acids, montan-wax, calcium salts and Montan wax 914-459-8 - 2017 View substance registered dossier
Peter Greven GmbH & Co. KG Peter-Greven-Str. 20-30 53902 Bad Münstereifel Germany Germany Active Reaction mass of Fatty acids, montan-wax and Fatty acids, montan-wax, calcium salts and Montan wax 914-459-8 - - View substance registered dossier
Völpker Spezialprodukte GmbH Fabrikstraße D-39393 Völpke Germany Germany Active Reaction mass of Fatty acids, montan-wax and Fatty acids, montan-wax, calcium salts and Montan wax 914-459-8 - 2018 View substance registered dossier

Export search results to:

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)

EU Privacy Disclaimer

Tato webová stránka používá cookies, aby se vám naše stránky používaly co nejlépe.