Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
  • Please be aware that the annual IUCLID format change is coming soon. We will be adapting the Dissemination platform to the new format, which means that as of 15th October 2021 until early 2022 there will be a break in publication of newly submitted registration dossiers. We appreciate your understanding in this matter.
Last updated 13 října 2021. Database contains 23445 unique substances and contains information from 104978 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
Cadmium sulphate 233-331-6 10124-36-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-11-2019 View substance registered dossier
Calcium nitrate
233-332-1 10124-37-5 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 28-05-2021 View substance registered dossier
Calcium thiosulphate
233-333-7 10124-41-1 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 07-11-2017 View substance registered dossier
Cobalt sulphate 233-334-2 10124-43-3 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 31-08-2021 View substance registered dossier
Cobalt sulphate 233-334-2 10124-43-3 Active Intermediate Individual Intermediate use only 03-11-2010 View substance registered dossier
Magnesium thiosulphate
233-340-5 10124-53-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 30-04-2018 View substance registered dossier
Sodium metaphosphate
233-343-1 10124-56-8 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 01-11-2018 View substance registered dossier
Sodium metaphosphate
233-343-1 10124-56-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 01-12-2017 View substance registered dossier
Sodium [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]hydroxychromate(1-)
233-357-8 10127-27-2 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 09-04-2019 View substance registered dossier
N-[2-(4-oxo-4H-3,1-benzoxazin-2-yl)phenyl]naphthalene-2-sulphonamide
233-360-4 10128-55-9 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 23-08-2019 View substance registered dossier
N-[2-(4-oxo-4H-3,1-benzoxazin-2-yl)phenyl]naphthalene-2-sulphonamide
233-360-4 10128-55-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-03-2021 View substance registered dossier
Sodium 4-[4-[(3-chloro-2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonate
233-373-5 10132-99-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 26-09-2017 View substance registered dossier
Europium trinitrate
233-380-3 10138-01-9 Active Intermediate Individual Intermediate use only 12-10-2017 View substance registered dossier
Ammonium iron bis(sulphate) 233-382-4 10138-04-2 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 07-11-2018 View substance registered dossier
Rhodium trinitrate
233-397-6 10139-58-9 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 29-07-2021 View substance registered dossier
Chromium potassium bis(sulphate)
233-401-6 10141-00-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 26-03-2020 View substance registered dossier
Cobalt dinitrate 233-402-1 10141-05-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 11-10-2021 View substance registered dossier
Dysprosium trinitrate
233-410-5 10143-38-1 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 07-01-2019 View substance registered dossier
Propanesulphonyl chloride
233-414-7 10147-36-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 19-02-2020 View substance registered dossier
4,5-dihydro-5-oxo-4-[[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]-1-(4-sulphophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
233-418-9 10149-98-1 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 17-01-2018 View substance registered dossier
Disodium fluorophosphate
233-433-0 10163-15-2 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 22-11-2019 View substance registered dossier
Gadolinium trinitrate
233-437-2 10168-81-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 02-03-2018 View substance registered dossier
Disodium 4,4'-bis(2-hydroxynaphthalen-1-ylazo)biphenyl-2,6'-disulphonate
233-439-3 10169-02-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 11-05-2020 View substance registered dossier
2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid
233-465-5 10191-18-1 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 23-03-2018 View substance registered dossier
3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol
233-466-0 10191-41-0 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 01-07-2020 View substance registered dossier
S,S-dimethyl cyanoimidodithiocarbonate
233-467-6 10191-60-3 Active Intermediate Individual Intermediate use only 30-11-2012 View substance registered dossier
Ammonium hydrogensulphite
233-469-7 10192-30-0 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 11-05-2018 View substance registered dossier
Tetrahydroxysilane
233-477-0 10193-36-9 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 08-07-2021 View substance registered dossier
2,2-bis[[(mercaptoacetyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl bis(mercaptoacetate)
233-482-8 10193-99-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 11-02-2021 View substance registered dossier
Ammonium sulphite
233-484-9 10196-04-0 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 14-06-2016 View substance registered dossier
2,2,4-trimethyl-1-oxa-4-aza-2-silacyclohexane
233-487-5 10196-49-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 31-10-2018 View substance registered dossier
Octacarbonyldicobalt
233-514-0 10210-68-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-04-2018 View substance registered dossier
2,2'-(octadecylimino)bisethanol
233-520-3 10213-78-2 Active Full Joint ≥ 100 tonnes 08-09-2021 View substance registered dossier
6-chlorohexan-2-one
233-546-5 10226-30-9 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 05-06-2018 View substance registered dossier
6-chlorohexan-2-one
233-546-5 10226-30-9 Active Intermediate Individual Intermediate use only 25-05-2018 View substance registered dossier
Isopropyl laurate
233-560-1 10233-13-3 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 02-08-2021 View substance registered dossier
7-(2-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyloxy)-2,3-dihydro-4',5,7-trihydroxyflavone
233-566-4 10236-47-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 11-10-2017 View substance registered dossier
3-methyl-1-isobutylbutyl acetate
233-588-4 10250-45-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 11-12-2019 View substance registered dossier
4,4'-methylene bis(dibutyldithiocarbamate)
233-593-1 10254-57-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 23-03-2021 View substance registered dossier
Calcium sulphite
233-596-8 10257-55-3 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 02-05-2018 View substance registered dossier
2-methoxyethyl cyanoacetate
233-597-3 10258-54-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 30-10-2013 View substance registered dossier
Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
233-634-3 10287-53-3 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 25-05-2021 View substance registered dossier
2,5-bis(p-toluidino)terephthalic acid
233-651-6 10291-28-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 18-10-2011 View substance registered dossier
Disilver(1+) sulphate
233-653-7 10294-26-5 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 06-12-2019 View substance registered dossier
Boron tribromide
233-657-9 10294-33-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-09-2020 View substance registered dossier
Boron tribromide
233-657-9 10294-33-4 Active Intermediate Individual Intermediate use only 04-07-2018 View substance registered dossier
Boron trichloride
233-658-4 10294-34-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 24-09-2021 View substance registered dossier
Barium chromate
233-660-5 10294-40-3 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 21-01-2019 View substance registered dossier
Caesium sulphate
233-662-6 10294-54-9 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 22-01-2019 View substance registered dossier
Potassium thiosulphate
233-666-8 10294-66-3 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 23-09-2021 View substance registered dossier
2-(4-bromo-3-hydroxy-2-quinolyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione
233-701-7 10319-14-9 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 09-06-2021 View substance registered dossier
Cadmium nitrate 233-710-6 10325-94-7 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 13-06-2016 View substance registered dossier
(R)-lactic acid
233-713-2 10326-41-7 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 22-09-2021 View substance registered dossier
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol
233-732-6 10339-55-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 22-02-2021 View substance registered dossier
Ditetradecyl fumarate
233-739-4 10341-03-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 17-08-2015 View substance registered dossier
Dititanium tris(sulphate)
233-749-9 10343-61-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 29-03-2017 View substance registered dossier
3-tert-butyladipic acid
233-759-3 10347-88-3 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 20-08-2018 View substance registered dossier
Ammonium carbonate
233-786-0 10361-29-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 30-05-2013 View substance registered dossier
Ammonium carbonate
233-786-0 10361-29-2 Active Intermediate Individual Intermediate use only 01-09-2010 View substance registered dossier
Barium chloride
233-788-1 10361-37-2 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 10-02-2021 View substance registered dossier
Bismuth trihydroxide
233-790-2 10361-43-0 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 18-08-2021 View substance registered dossier
Bismuth trinitrate
233-791-8 10361-44-1 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 05-03-2021 View substance registered dossier
Praseodymium trichloride
233-794-4 10361-79-2 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 10-04-2018 View substance registered dossier
Praseodymium trinitrate
233-796-5 10361-80-5 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 21-05-2021 View substance registered dossier
Samarium (III) chloride hexahydrate
233-797-0 10361-82-7 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 04-11-2014 View substance registered dossier
Samarium trinitrate
233-798-6 10361-83-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 12-10-2017 View substance registered dossier
Yttrium chloride hexahydrate
233-801-0 10361-92-9 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 02-08-2021 View substance registered dossier
Yttrium trinitrate
233-802-6 10361-93-0 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 31-05-2018 View substance registered dossier
Lithium sulphate
233-820-4 10377-48-7 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 25-02-2020 View substance registered dossier
Trilithium orthophosphate
233-823-0 10377-52-3 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 31-07-2019 View substance registered dossier
Trilithium orthophosphate
233-823-0 10377-52-3 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 12-05-2014 View substance registered dossier
Magnesium nitrate
233-826-7 10377-60-3 Active Full Joint ≥ 1 000 000 to < 10 000 000 tonnes 07-09-2021 View substance registered dossier
Manganese dinitrate
233-828-8 10377-66-9 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 17-05-2021 View substance registered dossier
Methyl α-cyclohexylmandelate
233-862-3 10399-13-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-11-2018 View substance registered dossier
Hexadecyl (R)-12-hydroxyoleate
233-864-4 10401-55-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 09-01-2018 View substance registered dossier
Oleic acid, copper salt
233-866-5 10402-16-1 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 23-06-2020 View substance registered dossier
cis-4-tert-butylcyclohexyl acetate
233-881-7 10411-92-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 10-08-2020 View substance registered dossier
Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate
233-892-7 10416-59-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 03-08-2020 View substance registered dossier
Dimethyl acetylsuccinate
233-897-4 10420-33-4 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 06-06-2016 View substance registered dossier
Iron trinitrate
233-899-5 10421-48-4 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 12-04-2021 View substance registered dossier
2-ethyl-2-oxazoline
233-912-4 10431-98-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 12-09-2018 View substance registered dossier
2-ethyl-2-oxazoline
233-912-4 10431-98-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-12-2017 View substance registered dossier
Orthoperiodic acid
233-937-0 10450-60-9 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 10-02-2020 View substance registered dossier
3-(N,N-dimethylcarbamoylimido)-1,1-dimethylurea
233-951-7 10465-78-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 19-06-2019 View substance registered dossier
Potassium perrhenate
233-953-8 10466-65-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 21-07-2014 View substance registered dossier
2,3-dimethyl-3-buten-2-ol
233-963-2 10473-13-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 01-09-2017 View substance registered dossier
Strontium chloride
233-971-6 10476-85-4 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 02-06-2021 View substance registered dossier
p-menth-1-en-8-ol
233-986-8 10482-56-1 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 14-02-2019 View substance registered dossier
Dirhodium trisulphate
234-014-5 10489-46-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 22-12-2020 View substance registered dossier
Trifluoro(pentafluoroethoxy)ethylene
234-018-7 10493-43-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 06-04-2020 View substance registered dossier
Tris(trimethylsilyl) phosphate
234-028-1 10497-05-9 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 19-02-2021 View substance registered dossier
5,6,7,8-tetrahydroquinoline
234-030-2 10500-57-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-11-2018 View substance registered dossier
O-2-naphthyl chlorothioformate
234-037-0 10506-37-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-04-2018 View substance registered dossier
Di-tert-pentyl peroxide
234-042-8 10508-09-5 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 18-11-2020 View substance registered dossier
Di-tert-pentyl peroxide
234-042-8 10508-09-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-05-2018 View substance registered dossier
Decahydro-2-naphthyl acetate
234-054-3 10519-11-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 11-05-2020 View substance registered dossier
α-methylcyclohexanepropanol
234-091-5 10528-67-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 27-01-2017 View substance registered dossier
Tetrabutylammonium acetate
234-101-8 10534-59-5 No longer Valid Intermediate Individual No longer valid 08-06-2018 View substance registered dossier
Tamoxifen
234-118-0 10540-29-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-04-2017 View substance registered dossier
4-methylaminobenzoic acid
234-121-7 10541-83-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 21-09-2021 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
5N PV GmbH Oderlandstrasse 104 15890 Eisenhüttenstadt Brandenburg Germany Germany Active Cadmium sulphate 233-331-6 10124-36-4 2019 View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Cease Manufacture Cadmium sulphate 233-331-6 10124-36-4 2015 View substance registered dossier
James M. Brown Limited Napier Street Fenton ST4 4NX Stoke-on-Trent Staffordshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Cadmium sulphate 233-331-6 10124-36-4 2021 View substance registered dossier
Floridienne Chimie S.A. 12 Quai des Usines 7800 Ath Belgium Belgium Cease Manufacture Cadmium sulphate 233-331-6 10124-36-4 2015 View substance registered dossier
ROSIER S.A. 11a, Route de Grandmetz 7911 Moustier Hainaut Belgium Belgium Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2013; 2019 View substance registered dossier
AlzChem Trostberg GmbH Dr.-Albert-Frank-Straße 32 83308 Trostberg Bayern Germany Germany Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2016; 2020 View substance registered dossier
AGRI.FE.M./LTD Agios Ioannis 19300 Aspropyrgos Agios Ioannis, Stefani Greece Greece Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 - View substance registered dossier
Yara France IMMEUBLE OPUS 12 77 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE CS 90047 92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX France France Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2011; 2014; 2016; 2021 View substance registered dossier
Zakłady Chemiczne "Złotniki" S.A Żwirowa 73 54-029 Wrocław Poland Poland Poland Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2014 View substance registered dossier
Chemetall Italia S.R.L. Via della Tecnica 5-7 I-20833 Giussano (MI) Italy Italy Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 - View substance registered dossier
C.S.B. GmbH 0274 Düsseldorfer Straße 113 47809 Krefeld Nordrhein-Westfalen Germany Germany Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2019 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 - View substance registered dossier
Schüssler Novachem GmbH Otto-Stomps-Straße 101 06116 Halle Germany Germany Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 - View substance registered dossier
Fertiberia, S.A. Paseo de la Castellana 259 D -Planta 48 28046 Madrid Spain Spain Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2015; 2016; 2019 View substance registered dossier
AGROFERTI TRACTAMENTS I SERVEIS S.L. C/ JAUME I, Nº6 25660 ALCOLETGE LLEIDA Spain Spain Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2013; 2016; 2019 View substance registered dossier
REACh ChemConsult GmbH Strehlener Str. 14 01069 Dresden Germany Germany Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 - View substance registered dossier
DEKRA Assurance Services GmbH OR07 Handwerkstr. 15 70565 Stuttgart Germany Germany Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2019 View substance registered dossier
Nitrogénművek Zrt. Hősök tere 14 8105 Pétfürdő Veszprém Hungary Hungary Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2011; 2016; 2018 View substance registered dossier
Dr. Paul Lohmann GmbH & Co. KGaA Hauptstraße 2 31860 Emmerthal Germany Germany Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2018 View substance registered dossier
LUQSA Afores s/n 25173 Sudanell Catalunya Spain Spain Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 - View substance registered dossier
Euroliquids B.V. Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Netherlands Netherlands Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2011; 2016 View substance registered dossier
Uralchem Assist Johannssenstrasse 10 30159 Hannover Germany Germany Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2016; 2018 View substance registered dossier
"Alventa" Spółka Akcyjna Karola Olszewskiego 25 32-566 Alwernia Małopolskie Poland Poland Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2011; 2018; 2019 View substance registered dossier
COMPO Expert GmbH Krögerweg 10 48155 Münster NRW Germany Germany Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2017; 2019 View substance registered dossier
Yara Vlaardingen B.V. Zevenmanshaven Oost 67 3133 CA Vlaardingen Netherlands Netherlands Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2011; 2014; 2016; 2019 View substance registered dossier
Asahi Chemical Europe s.r.o. Lužná 716/2 16000 Praha 6 - Vokovice Praha Czech Republic Czech Republic Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 - View substance registered dossier
Chemetall GmbH Trakehner Str. 3 60487 Frankfurt Germany Germany Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 - View substance registered dossier
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S. A. Narutowicza 15 41-503 Chorzów Upper Silesia Poland Poland Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2011 View substance registered dossier
DUSLO Administrativna budova ev.č 1236 927 03 Šaľa Slovakia Slovakia Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 - View substance registered dossier
EuroChem Agro GmbH Reichskanzler-Müller-Staße 23 68165 Mannheim Baden-Württemberg Germany Germany Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2018 View substance registered dossier
VízTEC Víztechnológiai Zrt. Külterület hrsz 013/68. H-2363 Felsőpakony Pest Hungary Hungary Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 - View substance registered dossier
HISPALENSE DE LIQUIDOS, S.L. Carretera de la esclusa, s/n 41011 SEVILLA SEVILLA Spain Spain Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2019 View substance registered dossier
GAT FERTILIQUIDOS, S.A. Ctra. Niebla-Bonares Km 1, 8 Polígono Los Bermejales Niebla 21840 Niebla (Huelva) Andalucia Spain Spain Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2011; 2016; 2019 View substance registered dossier
AlzChem Trostberg GmbH Dr.-Albert-Frank-Straße 32 83308 Trostberg Bayern Germany Germany No longer Valid Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 - View substance registered dossier
EuroChem Antwerpen NV Haven 725, Scheldelaan 600 2040 Antwerp Belgium Belgium Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2012; 2021 View substance registered dossier
Mariner Industries Ltd Estate Road 6 South Humberside Industrial Estate DN31 2TG Grimsby NE Lincs United Kingdom United Kingdom No longer Valid Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2021 View substance registered dossier
CS Regulatory IRL Ltd 1L-13 Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2019 View substance registered dossier
Lovochemie, a.s. Terezinska 57 410 02 Lovosice Czech Republic Czech Republic Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2015; 2016 View substance registered dossier
Kemwater ProChemie s.r.o. úpravna vody Bradlec č.p. 253 CZ-29306 Kosmonosy Czech Republic Czech Republic Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2016 View substance registered dossier
Haifa North West Europe BVBA-SO Generaal de Wittelaan 17, bus 16 B-2800 Mechelen Belgium Belgium Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2011 View substance registered dossier
Biolchim SpA via San Carlo, 2130 40059 Medicina BO Italy Italy Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 - View substance registered dossier
HEROGRA FERTILIZANTES, S.A. Polígono Juncaril C/ Loja, s/n 18220 ALBOLOTE GRANADA Spain Spain Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2011; 2016; 2019 View substance registered dossier
Yara Norge AS Drammensveien 131 N-0277 Oslo Norway Norway Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2011; 2014; 2016; 2019 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2012 View substance registered dossier
Nord Chemical Products s.r.l. Via Papa Giovanni XXIII, 94/D 24121 Bergamo Italy Italy Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 - View substance registered dossier
AGRIL sp. z o.o. Krzywa Góra 26A 87-800 Włocławek Poland Poland Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 - View substance registered dossier
Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH Wunstorfer Str. 40 30926 Seelze Deutschland Germany Germany Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2019 View substance registered dossier
Borealis Agrolinz Melamine GmbH St. Peter-Str. 25 4021 Linz Austria Austria Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2011; 2014; 2016; 2019 View substance registered dossier
OKONZO Tomasz Okoń Wiejska, nr 31a 08-400 Garwolin Poland Poland Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2015; 2018; 2019 View substance registered dossier
TÜV SÜD Industrie Service GmbH IS-USR-MUC Westendstr. 199 80686 Munich Germany Germany Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2015; 2016 View substance registered dossier
ExponentOR66I Block 1, Blanchardstown Corporate Park Ballycoolen Road, Blanchardstown D15 AKK1 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2020 View substance registered dossier
PANREAC QUIMICA, SLU Garraf, 2 E-08211 Castellar del Vallés Barcelona Spain Spain Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 - View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 2016; 2019 View substance registered dossier
UmEnA GmbH Bachfeld 17 4211 Alberndorf in der Riedmark Upperaustria Austria Austria Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 - View substance registered dossier
Chemetall SAS Carré 92, Immeuble G2, 8 avenue des Louvresses F-92622 Gennevilliers Cedex France France Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 - View substance registered dossier
ALTICHEM 4 Rue Jacques Vaucanson 95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE VAL D'OISE France France Active Calcium nitrate 233-332-1 10124-37-5 - View substance registered dossier
Tessenderlo Group N.V. Troonstraat 130 BE-1050 Brussel Belgium Belgium Active Calcium thiosulphate 233-333-7 10124-41-1 2017 View substance registered dossier
momaja s.r.o. Karolinska 650/1 186 00 Prague 8 Czech Republic Czech Republic No longer Valid Cobalt sulphate 233-334-2 10124-43-3 2016 View substance registered dossier
Umicore NV/SA Rue du Marais 31 1000 Brussels Belgium Belgium Active Cobalt sulphate 233-334-2 10124-43-3 2011; 2012; 2013; 2014; 2015 View substance registered dossier
ALTICHEM 4 Rue Jacques Vaucanson 95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE VAL D'OISE France France Active Cobalt sulphate 233-334-2 10124-43-3 2020 View substance registered dossier
Freeport Cobalt Oy (OR of Tenke Fungurume Mining S.A.R.L.) Kobolttiaukio 1 67900 KOKKOLA Finland Finland Active Cobalt sulphate 233-334-2 10124-43-3 2012; 2015; 2019 View substance registered dossier
Glencore International Import BV Prinses Beatrixlaan 582 2595 BM Den Haag Netherlands Netherlands Active Cobalt sulphate 233-334-2 10124-43-3 - View substance registered dossier
BLUESTONE METALS & CHEMICALS EUROPE S.L. c/ Pascual y Genis 1 46002 Valencia Spain Spain Active Cobalt sulphate 233-334-2 10124-43-3 - View substance registered dossier
Yordas GmbH Äuβere Nürnberger Straβe 62 91301 Forchheim Germany Germany Active Cobalt sulphate 233-334-2 10124-43-3 2011; 2012; 2013; 2015; 2016 View substance registered dossier
TODINI AND CO. SPA Corso Milano 46 B 20900 MONZA ITALIA Italy Italy Active Cobalt sulphate 233-334-2 10124-43-3 2014; 2015 View substance registered dossier
Terrafame Oy Talvivaarantie 66 88120 Sotkamo Finland Finland Active Cobalt sulphate 233-334-2 10124-43-3 - View substance registered dossier
Norilsk Nickel Harjavalta Oy Teollisuuskatu 1 FI-29200 Harjavalta Finland Finland Active Cobalt sulphate 233-334-2 10124-43-3 2012; 2015 View substance registered dossier
INTERTEK FRANCE ZAC Ecoparc II 27400 HEUDEBOUVILLE France France Active Cobalt sulphate 233-334-2 10124-43-3 2012; 2015 View substance registered dossier
Vital MATERIALS EUROPE BVBA Pegasuslaan 5 1830 Diegem Belgium Belgium Active Cobalt sulphate 233-334-2 10124-43-3 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Cobalt sulphate 233-334-2 10124-43-3 - View substance registered dossier
HH Compliance Ltd Rubicon Building CIT Campus T12 Y275 Bishopstown Cork Ireland Ireland Active Cobalt sulphate 233-334-2 10124-43-3 2014 View substance registered dossier
Umicore Finland Oy Kobolttiaukio 1 67900 KOKKOLA Finland Finland Active Cobalt sulphate 233-334-2 10124-43-3 - View substance registered dossier
Glencore Nikkelverk AS Vesterveien 31 4606 Kristiansand Norway Norway Active Cobalt sulphate 233-334-2 10124-43-3 - View substance registered dossier
Freeport Cobalt Oy (New) PL 286 67101 Kokkola Finland Finland Active Cobalt sulphate 233-334-2 10124-43-3 2011; 2012; 2014; 2015; 2018; 2019; 2020; 2021 View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Cease Manufacture Cobalt sulphate 233-334-2 10124-43-3 2021 View substance registered dossier
Bochemie a.s. Lidicka 326 735 81 Bohumin Czech Republic Czech Republic Active Cobalt sulphate 233-334-2 10124-43-3 - View substance registered dossier
Tessenderlo Group N.V. Troonstraat 130 BE-1050 Brussel Belgium Belgium Active Magnesium thiosulphate 233-340-5 10124-53-5 - View substance registered dossier
cfm minerales Camino de palos s/n. aptdo.345 12200 Onda Spain Spain Active Sodium metaphosphate 233-343-1 10124-56-8 - View substance registered dossier
Kemira Oyj Energiakatu 4 P.O.Box 330 FI-00101 HELSINKI Finland Finland Active Sodium metaphosphate 233-343-1 10124-56-8 - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Sodium metaphosphate 233-343-1 10124-56-8 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811546-3) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman, BP 1516 38025 Grenoble France France France Active Sodium metaphosphate 233-343-1 10124-56-8 2014; 2015 View substance registered dossier
BK Giulini GmbH Dr. A. Reimann-Strasse 2 D-68526 Ladenburg Germany Germany Active Sodium metaphosphate 233-343-1 10124-56-8 2018 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Sodium metaphosphate 233-343-1 10124-56-8 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Sodium metaphosphate 233-343-1 10124-56-8 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Sodium metaphosphate 233-343-1 10124-56-8 2012 View substance registered dossier
Possehl Erzkontor GmbH & Co. KG Beckergrube 38-52 23552 Lübeck Germany Germany Active Sodium metaphosphate 233-343-1 10124-56-8 - View substance registered dossier
Everlight Europe B.V. Rivium Boulevard 224 2909LK Capelle a/d Ijssel Netherlands Netherlands Active Sodium metaphosphate 233-343-1 10124-56-8 - View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 032 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Sodium metaphosphate 233-343-1 10124-56-8 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811649-9) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman - BP 1516 38025 Grenoble France France France Cease Manufacture Sodium metaphosphate 233-343-1 10124-56-8 2020 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Unit 1 Ardee Business Park, Hale Street Co. Louth Ardee Ireland Ireland Active Sodium metaphosphate 233-343-1 10124-56-8 - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Sodium metaphosphate 233-343-1 10124-56-8 2018 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Sodium metaphosphate 233-343-1 10124-56-8 - View substance registered dossier
Clariant SE - CH30 Am Unisyspark 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Sodium [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]hydroxychromate(1-) 233-357-8 10127-27-2 - View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active N-[2-(4-oxo-4H-3,1-benzoxazin-2-yl)phenyl]naphthalene-2-sulphonamide 233-360-4 10128-55-9 2019 View substance registered dossier
Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH Wunstorfer Str. 40 30926 Seelze Deutschland Germany Germany Active N-[2-(4-oxo-4H-3,1-benzoxazin-2-yl)phenyl]naphthalene-2-sulphonamide 233-360-4 10128-55-9 2019 View substance registered dossier
Első Vegyi Industria ZRt. Kartács utca 6. H-1139 BUDAPEST Hungary Hungary Active N-[2-(4-oxo-4H-3,1-benzoxazin-2-yl)phenyl]naphthalene-2-sulphonamide 233-360-4 10128-55-9 2021 View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Sodium 4-[4-[(3-chloro-2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonate 233-373-5 10132-99-7 - View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Active Europium trinitrate 233-380-3 10138-01-9 - View substance registered dossier
Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH Wunstorfer Str. 40 30926 Seelze Deutschland Germany Germany Active Ammonium iron bis(sulphate) 233-382-4 10138-04-2 - View substance registered dossier
Oker-Chemie GmbH Im Schleeke 77 38642 Goslar Germany Germany Active Ammonium iron bis(sulphate) 233-382-4 10138-04-2 2018 View substance registered dossier
BASF Italia S.p.A. Via Marconato 8 20811 Cesano Maderno Italy Italy Active Rhodium trinitrate 233-397-6 10139-58-9 - View substance registered dossier
Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG Heraeusstr. 12-14 63450 Hanau Germany Germany Active Rhodium trinitrate 233-397-6 10139-58-9 - View substance registered dossier
UMICORE AG & Co. KG Rodenbacher Chaussee 4 63457 Hanau-Wolfgang Germany Germany Active Rhodium trinitrate 233-397-6 10139-58-9 - View substance registered dossier
Johnson Matthey Advanced Glass Technologies B.V. OR Fregatweg 38 6222 NZ Maastricht Netherlands Netherlands Active Rhodium trinitrate 233-397-6 10139-58-9 2017; 2021 View substance registered dossier
KEMAS S.R.L. Via Sardegna, 2/4 56029 Santa Croce sull'Arno Italy Italy Active Chromium potassium bis(sulphate) 233-401-6 10141-00-1 2018 View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active Chromium potassium bis(sulphate) 233-401-6 10141-00-1 - View substance registered dossier
BARENTZ spol. s r.o. Za Tratí 752 33901 Klatovy Czech Republic Czech Republic Active Chromium potassium bis(sulphate) 233-401-6 10141-00-1 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Chromium potassium bis(sulphate) 233-401-6 10141-00-1 - View substance registered dossier
Vopelius Chemie AG Heinrich-Stranka-Str. 18 90765 Fürth Bayern Germany Germany Active Chromium potassium bis(sulphate) 233-401-6 10141-00-1 2018 View substance registered dossier
SAFT SAS 26 Quai Charles Pasqua 92300 LEVALLOIS-PERRET France France Active Cobalt dinitrate 233-402-1 10141-05-6 2011; 2012; 2014; 2015; 2018; 2019; 2020; 2021 View substance registered dossier
Jinwang Europe 218 Avenue Marie Curie Quai Jean Jaurès 07800 La Voulte sur Rhône France France Active Cobalt dinitrate 233-402-1 10141-05-6 - View substance registered dossier
Johnson Matthey Chemicals GmbH Wardstrasse 17 D-46446 Emmerich am Rhein Germany Germany Active Cobalt dinitrate 233-402-1 10141-05-6 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2019; 2020; 2021 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Cobalt dinitrate 233-402-1 10141-05-6 2019 View substance registered dossier
Yordas GmbH Äuβere Nürnberger Straβe 62 91301 Forchheim Germany Germany Active Cobalt dinitrate 233-402-1 10141-05-6 2011; 2012; 2013; 2015; 2016 View substance registered dossier
5N Plus Belgium SA rue de la station, 67 1495 Tilly Région wallonne Belgium Belgium Active Cobalt dinitrate 233-402-1 10141-05-6 2018 View substance registered dossier
Poletto Aldo S.r.l. Via Don Minzoni 13 30027 San Donà di Piave Italy Italy Active Cobalt dinitrate 233-402-1 10141-05-6 2016; 2021 View substance registered dossier
Umicore NV/SA Rue du Marais 31 1000 Brussels Belgium Belgium Active Cobalt dinitrate 233-402-1 10141-05-6 2011; 2012; 2013; 2014; 2015 View substance registered dossier
ALBEMARLE CATALYSTS COMPANY B.V. Nieuwendammerkade 1-3 PO Box 37650 1030 BE Amsterdam Netherlands Netherlands Active Cobalt dinitrate 233-402-1 10141-05-6 2011 View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Active Dysprosium trinitrate 233-410-5 10143-38-1 2018; 2019 View substance registered dossier
Treibacher Industrie AG Auer-von-Welsbach-Straße 1 9330 Althofen Carinthia Austria Austria Cease Manufacture Dysprosium trinitrate 233-410-5 10143-38-1 2021 View substance registered dossier
Pfizer Ireland Pharmaceuticals n/a P43 X3336 Ringaskiddy Cork Ireland Ireland Active Propanesulphonyl chloride 233-414-7 10147-36-1 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 4,5-dihydro-5-oxo-4-[[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]-1-(4-sulphophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 233-418-9 10149-98-1 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Disodium fluorophosphate 233-433-0 10163-15-2 - View substance registered dossier
BK Giulini GmbH Dr. A. Reimann-Strasse 2 D-68526 Ladenburg Germany Germany Active Disodium fluorophosphate 233-433-0 10163-15-2 2011; 2012; 2016; 2019 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Disodium fluorophosphate 233-433-0 10163-15-2 - View substance registered dossier
Italmatch Chemicals SpA - OR 1 Via Magazzini del Cotone 17 – modulo 4 16128 genova Italy Italy Cease Manufacture Disodium fluorophosphate 233-433-0 10163-15-2 2018 View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Active Gadolinium trinitrate 233-437-2 10168-81-7 2018 View substance registered dossier
TFL Ledertechnik GmbH Peter-Krauseneck-Strasse 16 79618 Rheinfelden Germany Germany Active Disodium 4,4'-bis(2-hydroxynaphthalen-1-ylazo)biphenyl-2,6'-disulphonate 233-439-3 10169-02-5 - View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Disodium 4,4'-bis(2-hydroxynaphthalen-1-ylazo)biphenyl-2,6'-disulphonate 233-439-3 10169-02-5 - View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active Disodium 4,4'-bis(2-hydroxynaphthalen-1-ylazo)biphenyl-2,6'-disulphonate 233-439-3 10169-02-5 - View substance registered dossier
TRUMPLER ESPAÑOLA, S.A. Llobateras, 15 08210 Barberà del Vallès Spain Spain Active Disodium 4,4'-bis(2-hydroxynaphthalen-1-ylazo)biphenyl-2,6'-disulphonate 233-439-3 10169-02-5 - View substance registered dossier
Triade B.V. Dijkweg 159 2675 AD Honselersdijk Netherlands Netherlands Active Disodium 4,4'-bis(2-hydroxynaphthalen-1-ylazo)biphenyl-2,6'-disulphonate 233-439-3 10169-02-5 - View substance registered dossier
TFL ITALIA SpA Via dei Campacci 11 20010 Buscate MI Italy Italy Active Disodium 4,4'-bis(2-hydroxynaphthalen-1-ylazo)biphenyl-2,6'-disulphonate 233-439-3 10169-02-5 - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Disodium 4,4'-bis(2-hydroxynaphthalen-1-ylazo)biphenyl-2,6'-disulphonate 233-439-3 10169-02-5 2020 View substance registered dossier
OSMO SRL Via del Lavoro, 115 36071 Arzignano (VI) Italy Italy Active Disodium 4,4'-bis(2-hydroxynaphthalen-1-ylazo)biphenyl-2,6'-disulphonate 233-439-3 10169-02-5 - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Disodium 4,4'-bis(2-hydroxynaphthalen-1-ylazo)biphenyl-2,6'-disulphonate 233-439-3 10169-02-5 - View substance registered dossier
Everlight Europe B.V. Rivium Boulevard 224 2909LK Capelle a/d Ijssel Netherlands Netherlands Active 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid 233-465-5 10191-18-1 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol 233-466-0 10191-41-0 2020 View substance registered dossier
Europe-Asia Import Export GmbH Neuer Wall 40 20354 Hamburg Germany Germany Germany Active 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol 233-466-0 10191-41-0 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol 233-466-0 10191-41-0 2017 View substance registered dossier
DSM Nutritional Products GmbH - OR1 Emil-Barell-Str. 3 79639 Grenzach-Wyhlen Germany Germany Active 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol 233-466-0 10191-41-0 2020 View substance registered dossier
UNION QUIMICO FARMACÉUTICA S.A. Mallorca 262 08008 Barcelona Barcelona Spain Spain Active S,S-dimethyl cyanoimidodithiocarbonate 233-467-6 10191-60-3 - View substance registered dossier
Esseco s.r.l. via san cassiano 99 28069 san martino di trecate Italy Italy Active Ammonium hydrogensulphite 233-469-7 10192-30-0 - View substance registered dossier
Chemiewerk Bad Koestritz Heinrichshall 2 07586 Bad Koestritz Thuringia Germany Germany Active Ammonium hydrogensulphite 233-469-7 10192-30-0 2012; 2014 View substance registered dossier
Borregaard AS as Only Representative 2 Hjalmar Wessels vei 6 1721 Sarpsborg Norway Norway Active Ammonium hydrogensulphite 233-469-7 10192-30-0 - View substance registered dossier
TIB Chemicals AG Muelheimer Str. 16-22 68219 Mannheim Germany Germany Active Ammonium hydrogensulphite 233-469-7 10192-30-0 - View substance registered dossier
PVS Chemicals Belgium Pantserschipstraat 80 9000 Gent 9000 Gent Belgium Belgium Active Ammonium hydrogensulphite 233-469-7 10192-30-0 2014 View substance registered dossier
Esseco s.r.l. Via San Cassiano 99 28069 San Martino di Trecate Novara Italy Italy Active Ammonium hydrogensulphite 233-469-7 10192-30-0 2012; 2014; 2015; 2016 View substance registered dossier
Cindro Dorpsweg 96a 1676GG Twisk Netherlands Netherlands Active Tetrahydroxysilane 233-477-0 10193-36-9 2021 View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR1 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active 2,2-bis[[(mercaptoacetyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl bis(mercaptoacetate) 233-482-8 10193-99-4 - View substance registered dossier
Bruno Bock Chemische Fabrik GmbH & Co. KG Eichholzer Straße 23 21436 Marschacht Lower Saxony Germany Germany Active 2,2-bis[[(mercaptoacetyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl bis(mercaptoacetate) 233-482-8 10193-99-4 2019; 2021 View substance registered dossier
TIB Chemicals AG Muelheimer Str. 16-22 68219 Mannheim Germany Germany Active Ammonium sulphite 233-484-9 10196-04-0 2016 View substance registered dossier
Chemiewerk Bad Koestritz Heinrichshall 2 07586 Bad Koestritz Thuringia Germany Germany Active Ammonium sulphite 233-484-9 10196-04-0 - View substance registered dossier
ARLANXEO Elastomères France SAS Zone Industrielle de Port Jérôme B.P. 80041 76170 Lillebonne France France Active 2,2,4-trimethyl-1-oxa-4-aza-2-silacyclohexane 233-487-5 10196-49-3 2018 View substance registered dossier
SYNLAB GmbH Ems-Dollart-Ring 18 26169 Friesoythe Germany Germany Active 2,2,4-trimethyl-1-oxa-4-aza-2-silacyclohexane 233-487-5 10196-49-3 - View substance registered dossier
UMICORE AG & Co. KG Rodenbacher Chaussee 4 63457 Hanau-Wolfgang Germany Germany Active Octacarbonyldicobalt 233-514-0 10210-68-1 - View substance registered dossier
SABO SPA Via Caravaggi 24040 Levate Bergamo Italy Italy Active 2,2'-(octadecylimino)bisethanol 233-520-3 10213-78-2 2021 View substance registered dossier
INTERTEK FRANCE ZAC Ecoparc II 27400 HEUDEBOUVILLE France France Active 2,2'-(octadecylimino)bisethanol 233-520-3 10213-78-2 - View substance registered dossier
KTR Europe GmbH Mergenthalerallee 77 65760 Eschborn Germany Germany Active 2,2'-(octadecylimino)bisethanol 233-520-3 10213-78-2 2021 View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active 2,2'-(octadecylimino)bisethanol 233-520-3 10213-78-2 - View substance registered dossier
Nouryon Surface Chemistry AB Stenunge Allé 3 - S-44485 Stenungsund - Sweden Sweden Active 2,2'-(octadecylimino)bisethanol 233-520-3 10213-78-2 2016; 2019; 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 6-chlorohexan-2-one 233-546-5 10226-30-9 - View substance registered dossier
OLON Spa Strada Rivoltana Km 6/7 20053 RODANO Milano Italy Italy Active 6-chlorohexan-2-one 233-546-5 10226-30-9 2018 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 6-chlorohexan-2-one 233-546-5 10226-30-9 2016; 2017 View substance registered dossier
POLPHARMA 19 Pelplińska 83-200 Starogard Gdański Poland Poland Active 6-chlorohexan-2-one 233-546-5 10226-30-9 - View substance registered dossier
IOI Oleo GmbH Herrengraben 31 20459 Hamburg Germany Germany Active Isopropyl laurate 233-560-1 10233-13-3 - View substance registered dossier
ICOF Europe GmbH Am Sandtorkai 37 20457 Hamburg Germany Germany Active Isopropyl laurate 233-560-1 10233-13-3 2019 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active Isopropyl laurate 233-560-1 10233-13-3 - View substance registered dossier
IOI Oleo GmbH Herrengraben 31 20459 Hamburg Germany Germany Active Isopropyl laurate 233-560-1 10233-13-3 - View substance registered dossier
INDUSTRIAL QUIMICA LASEM, S.A.U. Avda. de la Industria, 7 08297 Castellgali Spain Spain Active Isopropyl laurate 233-560-1 10233-13-3 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Isopropyl laurate 233-560-1 10233-13-3 2015; 2021 View substance registered dossier
KLK Emmerich GmbH Steintor 9 D-46446 Emmerich am Rhein Germany Germany Active Isopropyl laurate 233-560-1 10233-13-3 2021 View substance registered dossier
MHM Holding GmbH Sonnenallee 1 D-85551 Kirchheim Germany Germany Active Isopropyl laurate 233-560-1 10233-13-3 2015; 2021 View substance registered dossier
Oleon N.V. Assenedestraat 2 9940 Ertvelde Belgium Belgium Active Isopropyl laurate 233-560-1 10233-13-3 2015; 2018 View substance registered dossier
BASF Personal Care and Nutrition GmbH Henkelstr. 67 40589 Düsseldorf Germany Germany Active Isopropyl laurate 233-560-1 10233-13-3 2015; 2021 View substance registered dossier
OLEON N.V. Industriezone "ter straten" Vaartstraat 220 2520 Oelegem Belgium Belgium Active Isopropyl laurate 233-560-1 10233-13-3 2018 View substance registered dossier
Berg & Schmidt ( GmbH&CO. ) KG An der Alster 81 20099 Hamburg Germany Germany Active Isopropyl laurate 233-560-1 10233-13-3 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 7-(2-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyloxy)-2,3-dihydro-4',5,7-trihydroxyflavone 233-566-4 10236-47-2 - View substance registered dossier
Bell Flavors & Fragrances GmbH Schimmelstr. 1 04205 Leipzig Germany Germany Active 3-methyl-1-isobutylbutyl acetate 233-588-4 10250-45-0 2019 View substance registered dossier
The Acta Group EU BVBA (BE1) Place du Luxembourg 2 1050 Brussels Belgium Belgium Active 4,4'-methylene bis(dibutyldithiocarbamate) 233-593-1 10254-57-6 2013; 2020 View substance registered dossier
Experien Chemical Services (Ireland) Limited (acting as OR for Tiarco LLC) Unit 3D North Point House North Point Business Park, New Mallow Road T23AT2P Cork Ireland Ireland Active 4,4'-methylene bis(dibutyldithiocarbamate) 233-593-1 10254-57-6 2021 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd( acting as OR for Yasho Industries Limited) Vänrikinkuja 3 JK 21 FI-02600 Espoo Finland Finland Active 4,4'-methylene bis(dibutyldithiocarbamate) 233-593-1 10254-57-6 2020 View substance registered dossier
MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company Oktober huszonharmadika 18 1117 Budapest Hungary Hungary Cease Manufacture 4,4'-methylene bis(dibutyldithiocarbamate) 233-593-1 10254-57-6 2020 View substance registered dossier
Tribotecc GmbH Industriestrasse 23 A-9601 Arnoldstein Austria Austria Active Calcium sulphite 233-596-8 10257-55-3 - View substance registered dossier
Grillo-Werke AG Weseler Straße 1 47169 Duisburg Germany Germany Active Calcium sulphite 233-596-8 10257-55-3 - View substance registered dossier
Treibacher Industrie AG Auer-von-Welsbach-Straße 1 9330 Althofen Carinthia Austria Austria Active Calcium sulphite 233-596-8 10257-55-3 - View substance registered dossier
Lonza Cologne GmbH - REACH Nattermannallee 1 50829 Cologne Germany Germany Active 2-methoxyethyl cyanoacetate 233-597-3 10258-54-5 - View substance registered dossier
RAHN NL B.V. (30) Westplein 11 3016BM Rotterdam Netherlands Netherlands Active Ethyl 4-dimethylaminobenzoate 233-634-3 10287-53-3 2019 View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active Ethyl 4-dimethylaminobenzoate 233-634-3 10287-53-3 2018 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Ethyl 4-dimethylaminobenzoate 233-634-3 10287-53-3 - View substance registered dossier
GEELIO Umwelttechnologie GmbH Pfaelzer Ring 25-29 D-68766 Hockenheim Germany Germany Active Ethyl 4-dimethylaminobenzoate 233-634-3 10287-53-3 - View substance registered dossier
IGM Resins B.V. Gompenstraat 49 5145 RA Waalwijk Netherlands Netherlands Active Ethyl 4-dimethylaminobenzoate 233-634-3 10287-53-3 - View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active 2,5-bis(p-toluidino)terephthalic acid 233-651-6 10291-28-8 2011 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Disilver(1+) sulphate 233-653-7 10294-26-5 - View substance registered dossier
Metalor Technologies Advanced Coatings France 11 rue Louis Aulagne 69600 Oullins France France Active Disilver(1+) sulphate 233-653-7 10294-26-5 - View substance registered dossier
SAFINA, a.s. Vídeňská 104 25250 Vestec, Jesenice Středočeský kraj Czech Republic Czech Republic Active Disilver(1+) sulphate 233-653-7 10294-26-5 - View substance registered dossier
Johnson Matthey Advanced Glass Technologies B.V. OR Fregatweg 38 6222 NZ Maastricht Netherlands Netherlands Cease Manufacture Disilver(1+) sulphate 233-653-7 10294-26-5 2021 View substance registered dossier
Saneca Pharmaceuticals a.s. Nitrianska 100 92027 Hlohovec Slovakia Slovakia Active Boron tribromide 233-657-9 10294-33-4 - View substance registered dossier
POLPHARMA 19 Pelplińska 83-200 Starogard Gdański Poland Poland Active Boron tribromide 233-657-9 10294-33-4 - View substance registered dossier
SAFC HiTech Ltd. The Old Brickyard, New Road SP8 4XT Gillingham, Dorset United Kingdom United Kingdom No longer Valid Boron trichloride 233-658-4 10294-34-5 2021 View substance registered dossier
Linde GmbH Gases Division Seitnerstrasse 70 DE-82049 Pullach Germany Germany Active Boron trichloride 233-658-4 10294-34-5 2020 View substance registered dossier
Halon & Refrigerant Services OU 53-101 Peterburi Tee 11415 Tallinn Estonia Estonia Active Boron trichloride 233-658-4 10294-34-5 2018 View substance registered dossier
Tronox Pigments (Holland) B.V._OR1 PROF. GERBRANDYWEG 2 3197KK ROTTERDAM-BOTLEK The Netherlands Netherlands Netherlands Active Boron trichloride 233-658-4 10294-34-5 - View substance registered dossier
Matheson Tri Gas Europe GmbH Zeppelinstrasse 73 D81669 Munchen D81669 Munchen Germany Germany Active Boron trichloride 233-658-4 10294-34-5 - View substance registered dossier
NIPPON GASES ESPAÑA SL C/Orense, 11 5º Planta 28020 Madrid Spain Spain Active Boron trichloride 233-658-4 10294-34-5 - View substance registered dossier
AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 6 rue Cognacq Jay 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT France France Active Boron trichloride 233-658-4 10294-34-5 - View substance registered dossier
Nippon Gases Belgium nv Metropoolstraat 17 2900 Schoten Antwerpen Belgium Belgium Active Boron trichloride 233-658-4 10294-34-5 - View substance registered dossier
Société Nouvelle des Couleurs Zinciques rue Emile Pierronne 59293 NEUVILLE SUR ESCAUT Nord France France Active Barium chromate 233-660-5 10294-40-3 - View substance registered dossier
Habich GmbH Weitenegg 5 A-3652 Leiben Austria Austria Active Barium chromate 233-660-5 10294-40-3 - View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Barium chromate 233-660-5 10294-40-3 2019 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED (JIANGXI DONGPENG NEW MATERIALS CO., LTD) Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Caesium sulphate 233-662-6 10294-54-9 2019 View substance registered dossier
ORREANO AS Tranesvegen 29 Ågotnes 5346 Bergen Norway Norway Active Caesium sulphate 233-662-6 10294-54-9 - View substance registered dossier
MECS Europe/Africa BV I. Vandammestraat 7, Building B 1560 Hoeilaart Belgium Belgium Active Caesium sulphate 233-662-6 10294-54-9 - View substance registered dossier
Albemarle Germany GmbH Industriepark Höchst Gebäude G 879 65926 Frankfurt Germany Germany Active Caesium sulphate 233-662-6 10294-54-9 2015; 2017 View substance registered dossier
Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk Sp. z o.o. Kujawska 2 80-550 Gdańsk pomorski Poland Poland Active Potassium thiosulphate 233-666-8 10294-66-3 - View substance registered dossier
TC NV OR1 Bergstraat 32 BE-3945 HAM Belgium Belgium Active Potassium thiosulphate 233-666-8 10294-66-3 - View substance registered dossier
Tessenderlo Group N.V. Troonstraat 130 BE-1050 Brussel Belgium Belgium Active Potassium thiosulphate 233-666-8 10294-66-3 2016 View substance registered dossier
Umena Bachfeld 17 4211 Alberndorf Austria Austria Active Potassium thiosulphate 233-666-8 10294-66-3 - View substance registered dossier
Esseco s.r.l. Via San Cassiano 99 28069 San Martino di Trecate Novara Italy Italy Active Potassium thiosulphate 233-666-8 10294-66-3 2012 View substance registered dossier
Chemiewerk Bad Koestritz Heinrichshall 2 07586 Bad Koestritz Thuringia Germany Germany Active Potassium thiosulphate 233-666-8 10294-66-3 2012 View substance registered dossier
EFI Cretaprint S.L.U Pol. Ind. SUPOI-8 C/Dels Ibers, 54 12550 Almazora Castellon Spain Spain Active 2-(4-bromo-3-hydroxy-2-quinolyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione 233-701-7 10319-14-9 2021 View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active 2-(4-bromo-3-hydroxy-2-quinolyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione 233-701-7 10319-14-9 - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active 2-(4-bromo-3-hydroxy-2-quinolyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione 233-701-7 10319-14-9 - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active 2-(4-bromo-3-hydroxy-2-quinolyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione 233-701-7 10319-14-9 - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active 2-(4-bromo-3-hydroxy-2-quinolyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione 233-701-7 10319-14-9 - View substance registered dossier
Reach & Colours Holding Limited BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE EC3V 9DJ LONDON United Kingdom United Kingdom No longer Valid 2-(4-bromo-3-hydroxy-2-quinolyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione 233-701-7 10319-14-9 2021 View substance registered dossier
Milliken Europe B.V. Ham 18-24 9000 Gent Belgium Belgium Active 2-(4-bromo-3-hydroxy-2-quinolyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione 233-701-7 10319-14-9 - View substance registered dossier
Flaurea Chemicals SA Quai des usines 12 7800 Ath Hainaut Belgium Belgium Active Cadmium nitrate 233-710-6 10325-94-7 2013; 2016 View substance registered dossier
SAFT SAS 26 Quai Charles Pasqua 92300 LEVALLOIS-PERRET France France Active Cadmium nitrate 233-710-6 10325-94-7 2012; 2016 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active (R)-lactic acid 233-713-2 10326-41-7 - View substance registered dossier
PURAC Biochem Arkelsedijk 46 4206AC Gorinchem Netherlands Netherlands Active (R)-lactic acid 233-713-2 10326-41-7 2021 View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR1 55, Rue de la voie des Bans CS500024 95102 Argenteuil Cedex France France Cease Manufacture 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol 233-732-6 10339-55-6 2016 View substance registered dossier
DSM Nutritional Products GmbH - OR1 Emil-Barell-Str. 3 79639 Grenzach-Wyhlen Germany Germany Active 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol 233-732-6 10339-55-6 2013; 2019 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol 233-732-6 10339-55-6 2020 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol 233-732-6 10339-55-6 - View substance registered dossier
OLEON N.V. Industriezone "ter straten" Vaartstraat 220 2520 Oelegem Belgium Belgium Active Ditetradecyl fumarate 233-739-4 10341-03-4 - View substance registered dossier
Italmatch Chemicals Spa Via Magazzini del Cotone 17 – modulo 4 16128 Genova Italy Italy Active Ditetradecyl fumarate 233-739-4 10341-03-4 2015 View substance registered dossier
BASF Health and Care Products France S.A.S. 49, Avenue Georges Pompidou 92593 Levallois-Perret Cedex France France Cease Manufacture Ditetradecyl fumarate 233-739-4 10341-03-4 2015 View substance registered dossier
Venator P&A Spain S.L. Poligono Industrial Nuevo Puerto Calle A s/n 21810 Palos de la Frontera (Huelva) Spain Spain Active Dititanium tris(sulphate) 233-749-9 10343-61-0 - View substance registered dossier
VENATOR ITALY S.R.L. Localita Casone 1 58020 Scarlino GR Italy Italy Active Dititanium tris(sulphate) 233-749-9 10343-61-0 2017 View substance registered dossier
Venator France SAS 1 Rue des Garennes 62100 Calais France France Active Dititanium tris(sulphate) 233-749-9 10343-61-0 2017 View substance registered dossier
Connect Chemicals GmbH Kokkolastr. 2 40882 Ratingen Germany Germany Active 3-tert-butyladipic acid 233-759-3 10347-88-3 2018 View substance registered dossier
Esseco s.r.l. via san cassiano 99 28069 san martino di trecate Italy Italy Active Ammonium carbonate 233-786-0 10361-29-2 - View substance registered dossier
Covestro NV Haven 507 Scheldelaan 420 2040 Antwerpen Belgium Belgium Active Ammonium carbonate 233-786-0 10361-29-2 - View substance registered dossier
Venator Germany GmbH Dr.- Rudolf-Sachtleben Str. 4 47198 Duisburg Germany Germany Active Barium chloride 233-788-1 10361-37-2 2012 View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited X321 Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77, Dublin, Ireland D02 Dublin Ireland Ireland Active Barium chloride 233-788-1 10361-37-2 2012 View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Barium chloride 233-788-1 10361-37-2 - View substance registered dossier
MSSA Pombliere 73600 Saint Marcel France France Active Barium chloride 233-788-1 10361-37-2 - View substance registered dossier
EcoloChem GmbH Bahnhofstrasse 10. DE-08134 Langenweißbach Germany Germany Active Barium chloride 233-788-1 10361-37-2 - View substance registered dossier
Oskar Berg Basischemikalien GmbH Kardinal-Galen-Str. 56 47051 Duisburg Germany Germany Active Barium chloride 233-788-1 10361-37-2 - View substance registered dossier
ExponentOR70I Block 1, Blanchardstown Corporate Park Ballycoolen Road, Blanchardstown D15 AKK1 Dublin Ireland Ireland Active Barium chloride 233-788-1 10361-37-2 - View substance registered dossier
Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH Wunstorfer Str. 40 30926 Seelze Deutschland Germany Germany Active Barium chloride 233-788-1 10361-37-2 - View substance registered dossier
F.H.U. "ANEO" Prywatna 2 43-155 Bieruń, Poland Poland Active Barium chloride 233-788-1 10361-37-2 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Barium chloride 233-788-1 10361-37-2 - View substance registered dossier
Solvay Chimica Italia S.p.A. VIA PIAVE 6 57016 ROSIGNANO SOLVAY Italy Italy Active Barium chloride 233-788-1 10361-37-2 2013; 2014; 2016; 2017; 2020; 2021 View substance registered dossier
Durferrit Deutschland GmbH Industriestrasse 3 68169 Mannheim Germany Germany Active Barium chloride 233-788-1 10361-37-2 2018 View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Regus Harcourt Centre D02 HW77, Dublin, Ireland D02 Dublin Ireland Ireland Active Barium chloride 233-788-1 10361-37-2 2018 View substance registered dossier
Norkem BV Het Voert 7 1613 KL Grootebroek Netherlands Netherlands Active Barium chloride 233-788-1 10361-37-2 2017 View substance registered dossier
5N Plus Lübeck GmbH Kaninchenborn 24-28 23560 Luebeck Germany Germany Active Bismuth trihydroxide 233-790-2 10361-43-0 2013; 2016; 2021 View substance registered dossier
5N Plus Lübeck GmbH OR Kaninchenborn 24 - 28 23560 Luebeck Germany Germany Active Bismuth trihydroxide 233-790-2 10361-43-0 - View substance registered dossier
Jinwang Europe 218 Avenue Marie Curie Quai Jean Jaurès 07800 La Voulte sur Rhône France France Active Bismuth trihydroxide 233-790-2 10361-43-0 - View substance registered dossier
OCB PHARMACEUTICAL, S. R. L. Canovelles, Barcelona, C. Carles Buhigas, 5A, P.I. Can 08420 Canstells Spain Spain Active Bismuth trinitrate 233-791-8 10361-44-1 2020 View substance registered dossier
Ferro Performance Pigments Belgium N.V. Kortrijkstraat 153 8930 Menen Belgium Belgium Active Bismuth trinitrate 233-791-8 10361-44-1 2021 View substance registered dossier
5N Plus Belgium SA rue de la station, 67 1495 Tilly Région wallonne Belgium Belgium Active Bismuth trinitrate 233-791-8 10361-44-1 2013; 2016; 2017; 2019 View substance registered dossier
5N Plus Lübeck GmbH Kaninchenborn 24-28 23560 Luebeck Germany Germany Active Bismuth trinitrate 233-791-8 10361-44-1 2012; 2018 View substance registered dossier
Heubach Pigment Manufacturing GmbH & Co. KG Heubachstr. 7 38685 Langelsheim Niedersachsen Germany Germany Active Bismuth trinitrate 233-791-8 10361-44-1 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Bismuth trinitrate 233-791-8 10361-44-1 2019 View substance registered dossier
Jinwang Europe 218 Avenue Marie Curie Quai Jean Jaurès 07800 La Voulte sur Rhône France France Active Bismuth trinitrate 233-791-8 10361-44-1 2018 View substance registered dossier
Treibacher Industrie AG Auer-von-Welsbach-Straße 1 9330 Althofen Carinthia Austria Austria Cease Manufacture Praseodymium trichloride 233-794-4 10361-79-2 2021 View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Active Praseodymium trinitrate 233-796-5 10361-80-5 2016; 2018; 2021 View substance registered dossier
ExponentOR70I Block 1, Blanchardstown Corporate Park Ballycoolen Road, Blanchardstown D15 AKK1 Dublin Ireland Ireland Active Praseodymium trinitrate 233-796-5 10361-80-5 - View substance registered dossier
Treibacher Industrie AG Auer-von-Welsbach-Straße 1 9330 Althofen Carinthia Austria Austria Active Praseodymium trinitrate 233-796-5 10361-80-5 - View substance registered dossier
GRACE GmbH In der Hollerhecke 1 67545 Worms Germany Germany Cease Manufacture