Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
  • Please be aware that the annual IUCLID format change is coming soon. We will be adapting the Dissemination platform to the new format, which means that as of 15th October 2021 until early 2022 there will be a break in publication of newly submitted registration dossiers. We appreciate your understanding in this matter.
Last updated 13 října 2021. Database contains 23445 unique substances and contains information from 104978 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
5-amino-2-chlorotoluene-4-sulphonic acid
201-839-7 88-53-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 07-12-2017 View substance registered dossier
2,5-di-tert-butylhydroquinone
201-841-8 88-58-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 29-09-2021 View substance registered dossier
6-tert-butyl-m-cresol
201-842-3 88-60-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-11-2012 View substance registered dossier
2,4-diaminobenzenesulphonic acid
201-846-5 88-63-1 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 23-04-2018 View substance registered dossier
2,4-diaminobenzenesulphonic acid
201-846-5 88-63-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-03-2019 View substance registered dossier
1-chloro-2-(dichloromethyl)benzene
201-849-1 88-66-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-11-2017 View substance registered dossier
2-iodobenzoic acid
201-850-7 88-67-5 No longer Valid Intermediate Joint No longer valid 14-05-2018 View substance registered dossier
Anthranilamide
201-851-2 88-68-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 30-09-2021 View substance registered dossier
Anthranilamide
201-851-2 88-68-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 01-09-2021 View substance registered dossier
2-isopropylphenol
201-852-8 88-69-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 28-08-2018 View substance registered dossier
2-nitrotoluene
201-853-3 88-72-2 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 11-10-2018 View substance registered dossier
2-nitrotoluene
201-853-3 88-72-2 Active Intermediate Individual Intermediate use only 10-10-2012 View substance registered dossier
1-chloro-2-nitrobenzene
201-854-9 88-73-3 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 16-03-2021 View substance registered dossier
1-chloro-2-nitrobenzene
201-854-9 88-73-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-09-2020 View substance registered dossier
1-chloro-2-nitrobenzene
201-854-9 88-73-3 Active Intermediate Individual Intermediate use only 15-04-2013 View substance registered dossier
2-nitroaniline
201-855-4 88-74-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 28-06-2017 View substance registered dossier
2-nitroaniline
201-855-4 88-74-4 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 03-04-2018 View substance registered dossier
2-nitroaniline
201-855-4 88-74-4 Active Intermediate Individual Intermediate use only 19-03-2013 View substance registered dossier
2-nitrophenol
201-857-5 88-75-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-01-2014 View substance registered dossier
Dinoseb 201-861-7 88-85-7 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 24-03-2021 View substance registered dossier
Picric acid
201-865-9 88-89-1 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 03-04-2018 View substance registered dossier
Phthaloyl dichloride
201-869-0 88-95-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-12-2015 View substance registered dossier
Phthalic acid
201-873-2 88-99-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 16-12-2020 View substance registered dossier
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
201-874-8 89-00-9 Active Intermediate Individual Intermediate use only 22-04-2013 View substance registered dossier
Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid
201-875-3 89-01-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-02-2020 View substance registered dossier
Trioctyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
201-877-4 89-04-3 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 18-01-2021 View substance registered dossier
Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
201-879-5 89-05-4 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 28-03-2012 View substance registered dossier
3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone
201-891-0 89-25-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 15-10-2018 View substance registered dossier
3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone
201-891-0 89-25-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 03-12-2020 View substance registered dossier
Benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride
201-898-9 89-32-7 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 30-04-2021 View substance registered dossier
Ethyl 5-oxo-1-phenyl-2-pyrazoline-3-carboxylate
201-899-4 89-33-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 31-01-2014 View substance registered dossier
4-(3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzenesulphonic acid
201-901-3 89-36-1 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 19-02-2015 View substance registered dossier
4-(3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzenesulphonic acid
201-901-3 89-36-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-05-2018 View substance registered dossier
1,4-dimethoxy-2-nitrobenzene
201-903-4 89-39-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-02-2014 View substance registered dossier
3-nitro-p-anisic acid
201-906-0 89-41-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 12-05-2014 View substance registered dossier
Menthyl acetate
201-911-8 89-48-5 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 27-05-2019 View substance registered dossier
5-aminosalicylic acid
201-919-1 89-57-6 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 23-10-2018 View substance registered dossier
5-aminosalicylic acid
201-919-1 89-57-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-04-2021 View substance registered dossier
2-nitro-p-xylene
201-920-7 89-58-7 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 05-09-2012 View substance registered dossier
1,4-dichloro-2-nitrobenzene
201-923-3 89-61-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 28-06-2019 View substance registered dossier
2-nitro-p-toluidine
201-924-9 89-62-3 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 15-11-2017 View substance registered dossier
4-chloro-2-nitroaniline 201-925-4 89-63-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 07-12-2017 View substance registered dossier
4-chloro-2-nitroaniline 201-925-4 89-63-4 Active Intermediate Individual Intermediate use only 14-05-2013 View substance registered dossier
4-chloro-2-nitrophenol
201-927-5 89-64-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 31-07-2017 View substance registered dossier
2,3-didehydro-D-erythro-hexono-1,4-lactone
201-928-0 89-65-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 20-12-2017 View substance registered dossier
Methyl o-toluate
201-932-2 89-71-4 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 16-08-2017 View substance registered dossier
2-sec-butylphenol
201-933-8 89-72-5 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 17-02-2021 View substance registered dossier
2,4-dichlorobenzoyl chloride
201-936-4 89-75-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-02-2021 View substance registered dossier
4-chloroanthranil acid
201-938-5 89-77-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 08-05-2018 View substance registered dossier
Menthol
201-939-0 89-78-1 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 02-12-2020 View substance registered dossier
Isopulegol
201-940-6 89-79-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 16-03-2021 View substance registered dossier
trans-menthone
201-941-1 89-80-5 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 07-09-2021 View substance registered dossier
6-isopropyl-3-methylcyclohex-2-enone
201-942-7 89-81-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-05-2018 View substance registered dossier
Thymol
201-944-8 89-83-8 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 06-09-2021 View substance registered dossier
2',4'-dihydroxyacetophenone
201-945-3 89-84-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-03-2019 View substance registered dossier
2,4-dihydroxybenzoic acid
201-946-9 89-86-1 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 03-05-2019 View substance registered dossier
2,4-dihydroxybenzoic acid
201-946-9 89-86-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-10-2017 View substance registered dossier
4-nitro-m-xylene
201-947-4 89-87-2 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 14-12-2015 View substance registered dossier
2-chlorobenzylamine
201-955-8 89-97-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-05-2018 View substance registered dossier
2-chlorobenzaldehyde
201-956-3 89-98-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 08-05-2020 View substance registered dossier
2-chlorobenzaldehyde
201-956-3 89-98-5 Active Intermediate Individual Intermediate use only 24-11-2014 View substance registered dossier
2-chlorobenzaldehyde
201-956-3 89-98-5 Active Intermediate Individual Intermediate use only 03-12-2014 View substance registered dossier
Salicylaldehyde
201-961-0 90-02-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 28-09-2021 View substance registered dossier
Salicylaldehyde
201-961-0 90-02-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-11-2020 View substance registered dossier
Salicylaldehyde
201-961-0 90-02-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 24-07-2012 View substance registered dossier
o-anisidine
201-963-1 90-04-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-09-2021 View substance registered dossier
o-anisidine
201-963-1 90-04-0 Active Intermediate Individual Intermediate use only 10-10-2012 View substance registered dossier
o-anisidine
201-963-1 90-04-0 Active Intermediate Individual Intermediate use only 21-06-2012 View substance registered dossier
Guaiacol
201-964-7 90-05-1 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 08-09-2020 View substance registered dossier
1-bromonaphthalene
201-965-2 90-11-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 20-09-2017 View substance registered dossier
1-methylnaphthalene
201-966-8 90-12-0 No longer Valid Intermediate Individual No longer valid 08-10-2010 View substance registered dossier
1-naphthol
201-969-4 90-15-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 22-02-2021 View substance registered dossier
2,2,2-trichloro-1-phenylethyl acetate
201-972-0 90-17-5 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 28-03-2019 View substance registered dossier
4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid
201-975-7 90-20-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-03-2013 View substance registered dossier
2-phenylbutyric acid
201-982-5 90-27-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-11-2018 View substance registered dossier
N-1-naphthylaniline
201-983-0 90-30-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 24-06-2021 View substance registered dossier
N-1-naphthylaniline
201-983-0 90-30-2 No longer Valid Intermediate Joint No longer valid 03-04-2018 View substance registered dossier
2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one
201-984-6 90-31-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-06-2013 View substance registered dossier
3-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid
201-989-3 90-40-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 18-08-2017 View substance registered dossier
Biphenyl-2-ylamine
201-990-9 90-41-5 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 30-05-2016 View substance registered dossier
Biphenyl-2-ol
201-993-5 90-43-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 02-06-2016 View substance registered dossier
3,4,5-trimethoxycinnamic acid
201-999-8 90-50-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 14-01-2020 View substance registered dossier
6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
202-000-8 90-51-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 07-12-2018 View substance registered dossier
6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
202-000-8 90-51-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 14-05-2018 View substance registered dossier
3,5-dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
202-003-4 90-59-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-06-2017 View substance registered dossier
Mandelic acid
202-007-6 90-64-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 01-10-2021 View substance registered dossier
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-thiodi-p-cresol
202-009-7 90-66-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 07-05-2018 View substance registered dossier
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol
202-013-9 90-72-2 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 26-03-2021 View substance registered dossier
D-glucono-1,5-lactone
202-016-5 90-80-2 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 20-06-2018 View substance registered dossier
D-glucono-1,5-lactone
202-016-5 90-80-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 04-05-2020 View substance registered dossier
Pseudoephedrine
202-018-6 90-82-4 Active Full Joint Tonnage data confidential 09-07-2013 View substance registered dossier
2-phenylpropionaldehyde-dimethyl acetal
202-022-8 90-87-9 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 05-06-2020 View substance registered dossier
Diethylcarbamazine
202-023-3 90-89-1 Active Intermediate Individual Intermediate use only 20-01-2015 View substance registered dossier
4,4'-bis(diethylamino)benzophenone
202-025-4 90-93-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 22-07-2021 View substance registered dossier
Chloro(diphenyl)methane
202-031-7 90-99-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-03-2019 View substance registered dossier
Benzhydrylamine
202-032-2 91-00-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-03-2018 View substance registered dossier
Benzhydryl alcohol
202-033-8 91-01-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-07-2018 View substance registered dossier
Phenyl 2-pyridyl ketone
202-034-3 91-02-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 07-08-2018 View substance registered dossier
2-methyl-m-phenylene diisocyanate 202-039-0 91-08-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 31-03-2017 View substance registered dossier
2-methyl-m-phenylene diisocyanate 202-039-0 91-08-7 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 03-04-2018 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
Ferro Performance Pigments Belgium N.V. Kortrijkstraat 153 8930 Menen Belgium Belgium Active 5-amino-2-chlorotoluene-4-sulphonic acid 201-839-7 88-53-9 - View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active 5-amino-2-chlorotoluene-4-sulphonic acid 201-839-7 88-53-9 - View substance registered dossier
Eastman Chemical B.V. Watermanweg 70 3067 GG Rotterdam Netherlands Netherlands Active 2,5-di-tert-butylhydroquinone 201-841-8 88-58-4 2018; 2021 View substance registered dossier
Eastman Chemical B.V. Watermanweg 70 3067 GG Rotterdam Netherlands Netherlands Active 2,5-di-tert-butylhydroquinone 201-841-8 88-58-4 2018 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd( acting as OR for Yasho Industries Limited) Vänrikinkuja 3 JK 21 FI-02600 Espoo Finland Finland Active 2,5-di-tert-butylhydroquinone 201-841-8 88-58-4 2021 View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active 6-tert-butyl-m-cresol 201-842-3 88-60-8 - View substance registered dossier
SI Group France (FRAA), SAS 2 Chemin du Trou Bieuet 60840 Catenoy 60 France France Active 6-tert-butyl-m-cresol 201-842-3 88-60-8 2012 View substance registered dossier
SI Group Germany (DEAB) GmbH Teplitzer Strasse 14-16 84478 Waldkraiburg Germany Germany Active 6-tert-butyl-m-cresol 201-842-3 88-60-8 2012 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 2,4-diaminobenzenesulphonic acid 201-846-5 88-63-1 2018 View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active 2,4-diaminobenzenesulphonic acid 201-846-5 88-63-1 - View substance registered dossier
BLENDWELL SA rue Benoît, 50 Zoning Industriel B-7370 Dour Belgium Belgium Active 2,4-diaminobenzenesulphonic acid 201-846-5 88-63-1 - View substance registered dossier
WeylChem Höchst GmbH Brüningstr. 50 D-65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active 1-chloro-2-(dichloromethyl)benzene 201-849-1 88-66-4 2017 View substance registered dossier
Saltigo GmbH HSEQ-RA Kaiser-Wilhelm-Allee 40 51373 Leverkusen Germany Germany Active 1-chloro-2-(dichloromethyl)benzene 201-849-1 88-66-4 2016 View substance registered dossier
Valtris AO Belgium nv Heilig Hartlaan 21 3980 Tessenderlo Belgium Belgium Active 1-chloro-2-(dichloromethyl)benzene 201-849-1 88-66-4 2017 View substance registered dossier
Wychem Limited Bury Road CB8 8YN Stradishall Suffolk United Kingdom United Kingdom No longer Valid 2-iodobenzoic acid 201-850-7 88-67-5 2021 View substance registered dossier
Hollindia International B.V. Drenthehaven 30 3433 PB Nieuwegein Netherlands Netherlands Active Anthranilamide 201-851-2 88-68-6 - View substance registered dossier
Avient Luxembourg S.a.r.l. Route de Bastogne, 19 L-9638 Pommerloch Luxembourg Luxembourg Active Anthranilamide 201-851-2 88-68-6 2021 View substance registered dossier
Hollindia BV Drenthehaven 30 3433 PB Nieuwegein Netherlands Netherlands Active Anthranilamide 201-851-2 88-68-6 - View substance registered dossier
Avient Colorants Italy Srl Via Vittor Pisani 20 20124 Milano Italy Italy Active Anthranilamide 201-851-2 88-68-6 - View substance registered dossier
CS Regulatory IRL  Ltd 1L-32 CS Regulatory (Ireland) Ltd Alexandra House, The Sweepstakes, D04 C7H2 Dublin, Ballsbridge, Ireland Ireland Active Anthranilamide 201-851-2 88-68-6 - View substance registered dossier
Arventure BV Drenthehaven 30 3433 PB Nieuwegein Netherlands Netherlands Active Anthranilamide 201-851-2 88-68-6 - View substance registered dossier
Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen Germany Germany Active Anthranilamide 201-851-2 88-68-6 2020 View substance registered dossier
Avient Luxembourg S.a r.l. OR1 19 Route de Bastogne 9638 Pommerloch Luxembourg Luxembourg Active Anthranilamide 201-851-2 88-68-6 2021 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Anthranilamide 201-851-2 88-68-6 2018; 2021 View substance registered dossier
BASF Pigment GmbH Carl-Bosch Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Cease Manufacture Anthranilamide 201-851-2 88-68-6 2021 View substance registered dossier
MSD International GmbH Ballydine - Kilsheelan 0 Clonmel Ireland Ireland Active 2-isopropylphenol 201-852-8 88-69-7 - View substance registered dossier
SI Group-Béthune S.A.S. 1111 Avenue George Washington Boite Postale 237 62404 Cedex Béthune France France Active 2-isopropylphenol 201-852-8 88-69-7 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 2-nitrotoluene 201-853-3 88-72-2 2015 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active 2-nitrotoluene 201-853-3 88-72-2 2018 View substance registered dossier
BASF Schwarzheide GmbH Schipkauer Str. 1 01987 Schwarzheide Brandenburg Germany Germany Active 2-nitrotoluene 201-853-3 88-72-2 2015 View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active 2-nitrotoluene 201-853-3 88-72-2 2010 View substance registered dossier
ALCHEMIE INDUSTRIES CHEMICAL SPAIN, S.L. Atlantida, 21 1º3º 08930 Sant Adria de Besos Spain Spain Active 2-nitrotoluene 201-853-3 88-72-2 2012 View substance registered dossier
Derivados Químicos S.A. Camino de Pliego, 150 30820 Alcantarilla Murcia Spain Spain Active 1-chloro-2-nitrobenzene 201-854-9 88-73-3 - View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active 1-chloro-2-nitrobenzene 201-854-9 88-73-3 - View substance registered dossier
ROLABO OUTSOURCING, S.L. Polígono Industrial Malpica. Calle J, nº 3-4 50016 Zaragoza Zaragoza Spain Spain Active 1-chloro-2-nitrobenzene 201-854-9 88-73-3 - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Cease Manufacture 1-chloro-2-nitrobenzene 201-854-9 88-73-3 2016 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1-chloro-2-nitrobenzene 201-854-9 88-73-3 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active 1-chloro-2-nitrobenzene 201-854-9 88-73-3 - View substance registered dossier
AlzChem Trostberg GmbH Dr.-Albert-Frank-Straße 32 83308 Trostberg Bayern Germany Germany Active 2-nitroaniline 201-855-4 88-74-4 - View substance registered dossier
BASF Lampertheim GmbH Chemiestrasse 22 68619 Lampertheim Germany Germany Active 2-nitroaniline 201-855-4 88-74-4 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 2-nitroaniline 201-855-4 88-74-4 2011; 2013; 2014 View substance registered dossier
SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH Möllensdorfer Straße 13 06886 Lutherstadt Wittenberg Germany Germany Active 2-nitroaniline 201-855-4 88-74-4 - View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 München Germany Germany Cease Manufacture 2-nitroaniline 201-855-4 88-74-4 2018 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active 2-nitroaniline 201-855-4 88-74-4 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 2-nitrophenol 201-857-5 88-75-5 2013; 2014 View substance registered dossier
SI Group - USAA Teplitzer Strasse 14-16 84478 Waldkraiburg Germany Germany Active Dinoseb 201-861-7 88-85-7 - View substance registered dossier
Nufarm GmbH & Co.KG OR St.-Peter-Str.25 4021 Linz Austria Austria Active Dinoseb 201-861-7 88-85-7 2012; 2015; 2021 View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 München Germany Germany Cease Manufacture Picric acid 201-865-9 88-89-1 2018 View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Active Phthaloyl dichloride 201-869-0 88-95-9 - View substance registered dossier
Saltigo GmbH HSEQ-RA Kaiser-Wilhelm-Allee 40 51373 Leverkusen Germany Germany Active Phthaloyl dichloride 201-869-0 88-95-9 - View substance registered dossier
Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen Germany Germany Active Phthaloyl dichloride 201-869-0 88-95-9 - View substance registered dossier
TFL Ledertechnik GmbH Peter-Krauseneck-Strasse 16 79618 Rheinfelden Germany Germany Active Phthalic acid 201-873-2 88-99-3 2020 View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Phthalic acid 201-873-2 88-99-3 - View substance registered dossier
CellMark Deutschland GmbH Hamborner Straße 53 D - 40547 Düsseldorf Germany Germany Germany Active Pyridine-2,3-dicarboxylic acid 201-874-8 89-00-9 - View substance registered dossier
Kemikos s.r.l. Via Carolina Romani, 2/A 20091 Bresso (MI) Italy Italy Active Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid 201-875-3 89-01-0 - View substance registered dossier
LA FENICE TRADING SRL VIA BERGAMO 18 20900 MONZA (MILANO) LOMBARDIA Italy Italy Cease Manufacture Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid 201-875-3 89-01-0 2019 View substance registered dossier
Industriale Chimica s.r.l. via E.H. Grieg, 13 21074 Saronno (VA) Italy Italy Active Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid 201-875-3 89-01-0 2019 View substance registered dossier
sanofi chimie 82 avenue Raspail 94250 Gentilly France France Active Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid 201-875-3 89-01-0 - View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (8) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active Trioctyl benzene-1,2,4-tricarboxylate 201-877-4 89-04-3 2015; 2020 View substance registered dossier
POLYNT S.p.A. via Enrico Fermi, 51 I-24020 Scanzorosciate BG Italy Italy Active Trioctyl benzene-1,2,4-tricarboxylate 201-877-4 89-04-3 2015; 2017; 2018; 2021 View substance registered dossier
VALTRIS ENTERPRISES FRANCE ZI Baleycourt 55103 VERDUN FRANCE France France Active Trioctyl benzene-1,2,4-tricarboxylate 201-877-4 89-04-3 2015 View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (10) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Cease Manufacture Trioctyl benzene-1,2,4-tricarboxylate 201-877-4 89-04-3 2021 View substance registered dossier
Stadex Nederland BV Boxbergerweg 119 7431PM Diepenveen Netherlands Netherlands Cease Manufacture Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid 201-879-5 89-05-4 2012 View substance registered dossier
Dragon Chemical Europe GmbH Carlsplatz 24 40213 Düsseldorf Germany Germany Active 3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone 201-891-0 89-25-8 - View substance registered dossier
Petrex GmbH Wachtendonker Str. 11 D-47906 Kempen Germany Germany Active 3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone 201-891-0 89-25-8 - View substance registered dossier
Jos. H. Lowenstein & Sons B.V. Naritaweg 165 1043 BW Amsterdam Netherlands Netherlands Active 3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone 201-891-0 89-25-8 2018 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active 3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone 201-891-0 89-25-8 2012; 2017 View substance registered dossier
Amik Italia VIA MECENATE 84B 20138 MILANO Italy Italy Italy Active 3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone 201-891-0 89-25-8 - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active 3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone 201-891-0 89-25-8 2018 View substance registered dossier
Sanofi Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst H 831 (Room A0472) z.Hd. Hr. Dr. Schwind 65926 Frankfurt am Main Germany Germany Active 3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone 201-891-0 89-25-8 2017 View substance registered dossier
AromataGroup Via Carolina Romani n. 35 20091 Bresso (MI) Italy Italy Active 3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone 201-891-0 89-25-8 - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active 3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone 201-891-0 89-25-8 - View substance registered dossier
Ferro Performance Pigments Belgium N.V. Kortrijkstraat 153 8930 Menen Belgium Belgium Active 3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone 201-891-0 89-25-8 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active 3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone 201-891-0 89-25-8 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride 201-898-9 89-32-7 - View substance registered dossier
Lonza Cologne GmbH - REACH Nattermannallee 1 50829 Cologne Germany Germany Active Benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride 201-898-9 89-32-7 2018 View substance registered dossier
Nexam Chemical AB Industrigatan 27 SE 234 35 Lomma Sweden Sweden Active Benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride 201-898-9 89-32-7 2020; 2021 View substance registered dossier
Nexam Chemical AB Industrigatan 27 SE23435 Lomma Sweden Sweden Active Benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride 201-898-9 89-32-7 - View substance registered dossier
Nachmann S.r.l. via E. Cernuschi, 1 20129 Milano Italy Italy Active Benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride 201-898-9 89-32-7 - View substance registered dossier
Evonik Fibres GmbH Werkstrasse 3 A-4860 Lenzing Austria Austria Active Benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride 201-898-9 89-32-7 - View substance registered dossier
Sumitomo France SAS 152 Avenue des Champs-Élysées 75008 Paris France France Active Benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride 201-898-9 89-32-7 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride 201-898-9 89-32-7 - View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Active Benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride 201-898-9 89-32-7 - View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active Ethyl 5-oxo-1-phenyl-2-pyrazoline-3-carboxylate 201-899-4 89-33-8 - View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active 4-(3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzenesulphonic acid 201-901-3 89-36-1 - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active 4-(3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzenesulphonic acid 201-901-3 89-36-1 2016 View substance registered dossier
AromataGroup Via Carolina Romani n. 35 20091 Bresso (MI) Italy Italy Active 4-(3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzenesulphonic acid 201-901-3 89-36-1 - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active 4-(3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzenesulphonic acid 201-901-3 89-36-1 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active 4-(3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzenesulphonic acid 201-901-3 89-36-1 - View substance registered dossier
AllessaProduktion GmbH Alt-Fechenheim 34 60386 Frankfurt am Main Germany Germany Cease Manufacture 1,4-dimethoxy-2-nitrobenzene 201-903-4 89-39-4 2019 View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active 1,4-dimethoxy-2-nitrobenzene 201-903-4 89-39-4 - View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active 3-nitro-p-anisic acid 201-906-0 89-41-8 - View substance registered dossier
V. MANE FILS 620 route de Grasse 06620 Le Bar sur Loup France France Active Menthyl acetate 201-911-8 89-48-5 - View substance registered dossier
MANE OR Cinncinati 620 route de Grasse 06620 LE BAR SUR LOUP France France Active Menthyl acetate 201-911-8 89-48-5 - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Menthyl acetate 201-911-8 89-48-5 2019 View substance registered dossier
Biesterfeld Spezialchemie GmbH Ferdinandstr. 41 20095 Hamburg Germany Germany Active 5-aminosalicylic acid 201-919-1 89-57-6 - View substance registered dossier
Stadex Nederland BV Boxbergerweg 119 7431PM Diepenveen Netherlands Netherlands Cease Manufacture 5-aminosalicylic acid 201-919-1 89-57-6 2016 View substance registered dossier
Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen Germany Germany Active 5-aminosalicylic acid 201-919-1 89-57-6 - View substance registered dossier
Cambrex Karlskoga AB Bjorkborns Industriomrade 69185 Karlskoga Sweden Sweden Active 5-aminosalicylic acid 201-919-1 89-57-6 2018 View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 München Germany Germany Cease Manufacture 5-aminosalicylic acid 201-919-1 89-57-6 2018 View substance registered dossier
LUMINOCHEM Kutató-Fejlesztő Kft. Háros utca 7/a 1222 Budapest Hungary Hungary Active 5-aminosalicylic acid 201-919-1 89-57-6 - View substance registered dossier
AllessaProduktion GmbH Alt-Fechenheim 34 60386 Frankfurt am Main Germany Germany Cease Manufacture 2-nitro-p-xylene 201-920-7 89-58-7 2019 View substance registered dossier
Medichem S.A. Polígon Industrial de Celrà 17460 Celrà Girona Spain Spain Active 1,4-dichloro-2-nitrobenzene 201-923-3 89-61-2 - View substance registered dossier
All'Chem rue Marceau 03108 MONTLUCON CEDEX France France Active 1,4-dichloro-2-nitrobenzene 201-923-3 89-61-2 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 1,4-dichloro-2-nitrobenzene 201-923-3 89-61-2 2019 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 2-nitro-p-toluidine 201-924-9 89-62-3 2014 View substance registered dossier
Ferro Performance Pigments Belgium N.V. Kortrijkstraat 153 8930 Menen Belgium Belgium Active 2-nitro-p-toluidine 201-924-9 89-62-3 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active 2-nitro-p-toluidine 201-924-9 89-62-3 - View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active 2-nitro-p-toluidine 201-924-9 89-62-3 2016 View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active 4-chloro-2-nitroaniline 201-925-4 89-63-4 - View substance registered dossier
Univar Solutions GmbH Hinsbecker Löh 10c 45257 Essen Germany Germany Active 4-chloro-2-nitroaniline 201-925-4 89-63-4 - View substance registered dossier
BASF Colors & Effects GmbH An der Rheinschanze 1 67059 Ludwigshafen Germany Germany Active 4-chloro-2-nitroaniline 201-925-4 89-63-4 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active 4-chloro-2-nitroaniline 201-925-4 89-63-4 - View substance registered dossier
Ferro Performance Pigments Belgium N.V. Kortrijkstraat 153 8930 Menen Belgium Belgium Active 4-chloro-2-nitroaniline 201-925-4 89-63-4 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active 4-chloro-2-nitroaniline 201-925-4 89-63-4 - View substance registered dossier
PROCOS SpA via Matteotti 249 28062 Cameri Piemonte Italy Italy Active 4-chloro-2-nitrophenol 201-927-5 89-64-5 - View substance registered dossier
Cometech Srl via Raffaello Sanzio 5 20090 Cesano Boscone Italy Italy Italy Active 2,3-didehydro-D-erythro-hexono-1,4-lactone 201-928-0 89-65-6 - View substance registered dossier
Beautyge, S.L. C/ Tirso de Molina, 40 08490 Cornella de Llobregat Spain Spain Active 2,3-didehydro-D-erythro-hexono-1,4-lactone 201-928-0 89-65-6 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 2,3-didehydro-D-erythro-hexono-1,4-lactone 201-928-0 89-65-6 2015 View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Methyl o-toluate 201-932-2 89-71-4 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active 2-sec-butylphenol 201-933-8 89-72-5 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-15 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active 2-sec-butylphenol 201-933-8 89-72-5 2021 View substance registered dossier
SI Group-Béthune S.A.S. 1111 Avenue George Washington Boite Postale 237 62404 Cedex Béthune France France Active 2-sec-butylphenol 201-933-8 89-72-5 2011; 2017; 2018 View substance registered dossier
SI Group-Béthune S.A.S. 1111 Avenue George Washington Boite Postale 237 62404 Cedex Béthune France France Active 2-sec-butylphenol 201-933-8 89-72-5 2017 View substance registered dossier
Dow Belgium B.V.B.A. Grotesteenweg 214 B-2600 Antwerpen (Berchem) Belgium Belgium Belgium Active 2-sec-butylphenol 201-933-8 89-72-5 - View substance registered dossier
NuFarm Limited Wyke Lane BD12 9EJ Wyke West Yorkshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid 2-sec-butylphenol 201-933-8 89-72-5 2021 View substance registered dossier
WeylChem Höchst GmbH Brüningstr. 50 D-65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active 2,4-dichlorobenzoyl chloride 201-936-4 89-75-8 2021 View substance registered dossier
NOVICHEM Sp z o.o. Główna 4 41-508 PL Chorzów Poland Poland Active 2,4-dichlorobenzoyl chloride 201-936-4 89-75-8 - View substance registered dossier
LABORATORIOS SERVIER S.L. RIO JARAMA 59 45007 TOLEDO Spain Spain Active 4-chloroanthranil acid 201-938-5 89-77-0 - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Menthol 201-939-0 89-78-1 2014 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Menthol 201-939-0 89-78-1 2017 View substance registered dossier
INTERTEK FRANCE ZAC Ecoparc II 27400 HEUDEBOUVILLE France France Active Menthol 201-939-0 89-78-1 - View substance registered dossier
V. MANE FILS 620 route de Grasse 06620 Le Bar sur Loup France France Active Menthol 201-939-0 89-78-1 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Menthol 201-939-0 89-78-1 - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active Menthol 201-939-0 89-78-1 2012; 2017; 2020 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Isopulegol 201-940-6 89-79-2 2013; 2015 View substance registered dossier
TAKASAGO TEPL-OR(1) 12 rue Torricelli 75017 Paris France France Active Isopulegol 201-940-6 89-79-2 2021 View substance registered dossier
F.D.Copeland & Sons (Europe) Limited 38 Upper Mount street D02 PR89 Dublin Ireland Ireland Active trans-menthone 201-941-1 89-80-5 - View substance registered dossier
International Flavors & Fragrances I.F.F. (Nederland) B.V. Liebergerweg 72-98 1221 JT Hilversum Netherlands Netherlands Active trans-menthone 201-941-1 89-80-5 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd(acting as OR for Herbochem Industries Pvt. Ltd ) Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Finland Active trans-menthone 201-941-1 89-80-5 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active trans-menthone 201-941-1 89-80-5 2018 View substance registered dossier
C.S.B. GmbH Duesseldorfer Str.113 47809 Krefeld Germany Germany Active 6-isopropyl-3-methylcyclohex-2-enone 201-942-7 89-81-6 - View substance registered dossier
Givaudan Iberica SA Pla d'en Batlle s/n 08470 San Celoni Barcelona Spain Spain Active 6-isopropyl-3-methylcyclohex-2-enone 201-942-7 89-81-6 2018 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Ireland Active Thymol 201-944-8 89-83-8 - View substance registered dossier
V. MANE FILS 620 route de Grasse 06620 Le Bar sur Loup France France Active Thymol 201-944-8 89-83-8 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Viikinkaari 4 00790 Helsinki Finland Finland Active Thymol 201-944-8 89-83-8 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Thymol 201-944-8 89-83-8 - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active Thymol 201-944-8 89-83-8 2013; 2020 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active Thymol 201-944-8 89-83-8 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active Thymol 201-944-8 89-83-8 2018 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd Vänrikinkuja 3 JK 21 FI-02600 Espoo Finland Finland Active Thymol 201-944-8 89-83-8 - View substance registered dossier
AlzChem Trostberg GmbH Dr.-Albert-Frank-Straße 32 83308 Trostberg Bayern Germany Germany Active 2',4'-dihydroxyacetophenone 201-945-3 89-84-9 - View substance registered dossier
Filuco VOF Burgemeester Adriaensenlaan 68 2450 Meerhout Belgium Belgium Active 2,4-dihydroxybenzoic acid 201-946-9 89-86-1 - View substance registered dossier
K+S Minerals and Agriculture GmbH Bertha-von-Suttner-Straße 7 34131 Kassel Hessen Germany Germany Active 2,4-dihydroxybenzoic acid 201-946-9 89-86-1 - View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active 2,4-dihydroxybenzoic acid 201-946-9 89-86-1 - View substance registered dossier
AllessaProduktion GmbH Alt-Fechenheim 34 60386 Frankfurt am Main Germany Germany Cease Manufacture 4-nitro-m-xylene 201-947-4 89-87-2 2019 View substance registered dossier
Sicor - Società Italiana Corticosteroidi S.r.l. Piazzale Luigi Cadorna 4 20123 Milano (MI) Italy Italy Active 2-chlorobenzylamine 201-955-8 89-97-4 - View substance registered dossier
sanofi chimie 82 avenue Raspail 94250 Gentilly France France Active 2-chlorobenzylamine 201-955-8 89-97-4 - View substance registered dossier
Derivados Químicos S.A. Camino de Pliego, 150 30820 Alcantarilla Murcia Spain Spain Active 2-chlorobenzylamine 201-955-8 89-97-4 - View substance registered dossier
ERREGIERRE SPA Via Francesco Baracca, 19 24060 SAN PAOLO D'ARGON BERGAMO Italy Italy Active 2-chlorobenzylamine 201-955-8 89-97-4 - View substance registered dossier
OLON Spa Strada Rivoltana Km 6/7 20053 RODANO Milano Italy Italy Active 2-chlorobenzylamine 201-955-8 89-97-4 2017 View substance registered dossier
LA FENICE TRADING SRL VIA BERGAMO 18 20900 MONZA (MILANO) LOMBARDIA Italy Italy Cease Manufacture 2-chlorobenzylamine 201-955-8 89-97-4 2019 View substance registered dossier
Saltigo GmbH HSEQ-RA Kaiser-Wilhelm-Allee 40 51373 Leverkusen Germany Germany Active 2-chlorobenzaldehyde 201-956-3 89-98-5 - View substance registered dossier
K-I Chemical Europe S.A./N.V. Avenue Louise 287, Box13 B-1050 Brussels Belgium Belgium Active 2-chlorobenzaldehyde 201-956-3 89-98-5 2012 View substance registered dossier
Amik Italia SPA VIA FANTOLI N. 5/7 20138 Milano Italy Italy Active 2-chlorobenzaldehyde 201-956-3 89-98-5 - View substance registered dossier
WeylChem Höchst GmbH Brüningstr. 50 D-65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active 2-chlorobenzaldehyde 201-956-3 89-98-5 2017; 2018; 2020 View substance registered dossier
Atotech Deutschland GmbH Erasmusstraße 20 10553 Berlin Germany Germany Active 2-chlorobenzaldehyde 201-956-3 89-98-5 - View substance registered dossier
Valtris AO Belgium nv Heilig Hartlaan 21 3980 Tessenderlo Belgium Belgium Active 2-chlorobenzaldehyde 201-956-3 89-98-5 2017 View substance registered dossier
Bromochim Europe via Mecenate 84B 20138 MILANO ITALY Italy Italy Active 2-chlorobenzaldehyde 201-956-3 89-98-5 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 2-chlorobenzaldehyde 201-956-3 89-98-5 - View substance registered dossier
Chematek s.p.a. Piazzale Libia, 1 20135 Milano Lombardia Italy Italy Active 2-chlorobenzaldehyde 201-956-3 89-98-5 2018; 2020 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 2-chlorobenzaldehyde 201-956-3 89-98-5 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 2-chlorobenzaldehyde 201-956-3 89-98-5 - View substance registered dossier
Anna Quimica S.L Rambla Poblenou 110, 4o5o 08005 Barcelona Spain Spain Active Salicylaldehyde 201-961-0 90-02-8 - View substance registered dossier
Merck Schuchardt OHG Eduard-Buchner-Str. 85662 Hohenbrunn Germany Germany Active Salicylaldehyde 201-961-0 90-02-8 2021 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active Salicylaldehyde 201-961-0 90-02-8 - View substance registered dossier
Merck Performance Materials GmbH Rheingaustrasse 190-196 65203 Wiesbaden Germany Germany Cease Manufacture Salicylaldehyde 201-961-0 90-02-8 2019 View substance registered dossier
Aceto France SAS 3 Place Giovanni da Verrazzano 69009 Lyon France France Active Salicylaldehyde 201-961-0 90-02-8 - View substance registered dossier
Kodak Graphic Communications GmbH Hedelfinger Str. 60 70327 Stuttgart Germany Germany Active Salicylaldehyde 201-961-0 90-02-8 - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Salicylaldehyde 201-961-0 90-02-8 - View substance registered dossier
Chemosyntha BV Stedestraat 51 B-8530 Harelbeke West Vlaanderen Belgium Belgium Active Salicylaldehyde 201-961-0 90-02-8 - View substance registered dossier
KTR Europe GmbH Mergenthalerallee 77 65760 Eschborn Germany Germany Active Salicylaldehyde 201-961-0 90-02-8 - View substance registered dossier
Huntsman Advanced Materials (Europe) BV Everslaan 45 B-3078 Everberg Belgium Belgium Active Salicylaldehyde 201-961-0 90-02-8 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Salicylaldehyde 201-961-0 90-02-8 - View substance registered dossier
sanofi chimie 82 avenue Raspail 94250 Gentilly France France Active Salicylaldehyde 201-961-0 90-02-8 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH CZFT Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active Salicylaldehyde 201-961-0 90-02-8 2012; 2016; 2020 View substance registered dossier
POLYWIT GMBH Orchideenring 2 d 22607 Hamburg Germany Germany Active Salicylaldehyde 201-961-0 90-02-8 - View substance registered dossier
NetSun EU B.V. Blaak 40, Fifth Floor 3011 TA Rotterdam Netherlands Netherlands Cease Manufacture Salicylaldehyde 201-961-0 90-02-8 2019 View substance registered dossier
NetSun EU B.V. Blaak 40, Fifth Floor 3011 TA Rotterdam Netherlands Netherlands Cease Manufacture Salicylaldehyde 201-961-0 90-02-8 2015 View substance registered dossier
Innospec Deutschland GmbH Thiesstrasse 61 44649 Herne Germany Germany Active Salicylaldehyde 201-961-0 90-02-8 - View substance registered dossier
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Consultingowe ADOB Sp. z o.o. Sp. jawna Kołodzieja 11 61-070 Poznań Poland Poland Poland Active Salicylaldehyde 201-961-0 90-02-8 - View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active o-anisidine 201-963-1 90-04-0 2012 View substance registered dossier
Juergen Schmidt Chemievertretung GmbH Hermann-Ehlers-Weg 2 25337 Elmshorn Germany Germany Cease Manufacture o-anisidine 201-963-1 90-04-0 2018 View substance registered dossier
vS Chemie GmbH Koenigstr. 6-8 25335 Elmshorn Germany Germany Active o-anisidine 201-963-1 90-04-0 2021 View substance registered dossier
Brenntag GmbH Messeallee 11 45131 Essen Germany Germany Active o-anisidine 201-963-1 90-04-0 2012 View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH CJZG Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active o-anisidine 201-963-1 90-04-0 2012; 2020 View substance registered dossier
ALCHEMIE INDUSTRIES CHEMICAL SPAIN, S.L. Atlantida, 21 1º3º 08930 Sant Adria de Besos Spain Spain Active o-anisidine 201-963-1 90-04-0 2012 View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active o-anisidine 201-963-1 90-04-0 2012 View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Active Guaiacol 201-964-7 90-05-1 2012; 2020 View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Guaiacol 201-964-7 90-05-1 2020 View substance registered dossier
INTEROR 49, rue d'Ostende F-62100 CALAIS France France Active 1-bromonaphthalene 201-965-2 90-11-9 - View substance registered dossier
YANG BUSINESS CONSULTANCY LIMITED 53 RODNEY STREET, LIVERPOOL, MERSEYSIDE L1 9ER LIVERPOOL MERSEYSIDE, ENGLAND United Kingdom United Kingdom No longer Valid 1-methylnaphthalene 201-966-8 90-12-0 2021 View substance registered dossier
Robinson Brothers Ltd Phoenix Street B70 0AH West Bromwich West Midlands United Kingdom United Kingdom No longer Valid 1-naphthol 201-969-4 90-15-3 2021 View substance registered dossier
Nouryon Chemicals SPA Via Vincenzo Gioberti 1 20123 Milano Milano Italy Italy Active 1-naphthol 201-969-4 90-15-3 2018 View substance registered dossier
INEOS Vinyls Belgium SA / NV Olympiadenlaan 20 B-1140 Brussels Belgium Belgium Active 1-naphthol 201-969-4 90-15-3 - View substance registered dossier
Pulcra Chemicals GmbH Isardamm 79-83 82538 Geretsried Germany Germany Active 1-naphthol 201-969-4 90-15-3 - View substance registered dossier
Synthomer (UK) Limited Central Road Templefields CM20 2BH Harlow Essex United Kingdom United Kingdom No longer Valid 1-naphthol 201-969-4 90-15-3 2021 View substance registered dossier
Chematek s.p.a. Piazzale Libia, 1 20135 Milano Lombardia Italy Italy Active 1-naphthol 201-969-4 90-15-3 2018 View substance registered dossier
James Robinson Speciality Ingredients BV Office 12.15 Millenium Tower Radarweg 29 / 12B 1043NX Amsterdam Netherlands Netherlands Active 1-naphthol 201-969-4 90-15-3 2019; 2021 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 1-naphthol 201-969-4 90-15-3 - View substance registered dossier
BorsodChem Bolyai ter 1 3700 Kazincbarcika Hungary Hungary Active 1-naphthol 201-969-4 90-15-3 2018 View substance registered dossier
Artec Europe BV Vivaldistraat 3 7132 AG Lichtenvoorde Netherlands Netherlands Active 1-naphthol 201-969-4 90-15-3 - View substance registered dossier
S.I.M.S. S.r.l. Località Filarone 50066 Reggello (FI) Italy Italy Active 1-naphthol 201-969-4 90-15-3 2019 View substance registered dossier
Dragon Chemical Europe GmbH Carlsplatz 24 40213 Düsseldorf Germany Germany Active 1-naphthol 201-969-4 90-15-3 - View substance registered dossier
Petrex GmbH Wachtendonker Str. 11 D-47906 Kempen Germany Germany Active 1-naphthol 201-969-4 90-15-3 - View substance registered dossier
Jos. H. Lowenstein & Sons B.V. Naritaweg 165 1043 BW Amsterdam Netherlands Netherlands Active 1-naphthol 201-969-4 90-15-3 2018 View substance registered dossier
ACETO GmbH Hans-Henny-Jahnn-Weg 51 22085 Hamburg Germany Germany Active 1-naphthol 201-969-4 90-15-3 - View substance registered dossier
PROCOS SpA via Matteotti 249 28062 Cameri Piemonte Italy Italy Active 1-naphthol 201-969-4 90-15-3 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active 1-naphthol 201-969-4 90-15-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 2,2,2-trichloro-1-phenylethyl acetate 201-972-0 90-17-5 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 2,2,2-trichloro-1-phenylethyl acetate 201-972-0 90-17-5 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active 2,2,2-trichloro-1-phenylethyl acetate 201-972-0 90-17-5 2012; 2013; 2019 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active 2,2,2-trichloro-1-phenylethyl acetate 201-972-0 90-17-5 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid 201-975-7 90-20-0 - View substance registered dossier
REACh ChemConsult GmbH Strehlener Str. 14 01069 Dresden Germany Germany Active 2-phenylbutyric acid 201-982-5 90-27-7 - View substance registered dossier
Aceto France SAS 3 Place Giovanni da Verrazzano 69009 Lyon France France Active 2-phenylbutyric acid 201-982-5 90-27-7 - View substance registered dossier
Derivados Químicos S.A. Camino de Pliego, 150 30820 Alcantarilla Murcia Spain Spain Active 2-phenylbutyric acid 201-982-5 90-27-7 2018 View substance registered dossier
Chr. Olesen ChemPharm GmbH Gustav-Becker-Strasse 20B 21218 Seevetal Germany Germany Active 2-phenylbutyric acid 201-982-5 90-27-7 - View substance registered dossier
ACETO GmbH Hans-Henny-Jahnn-Weg 51 22085 Hamburg Germany Germany Active 2-phenylbutyric acid 201-982-5 90-27-7 - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active N-1-naphthylaniline 201-983-0 90-30-2 2016; 2017; 2018; 2020; 2021 View substance registered dossier
Afton Chemical S.R.L. (Woluwe) Alma Court Lenneke Marelaan, 8 B-1932 St-Stevens-Woluwe Belgium Belgium Active N-1-naphthylaniline 201-983-0 90-30-2 2021 View substance registered dossier
BASF Lampertheim GmbH Chemiestrasse 22 68619 Lampertheim Germany Germany Active N-1-naphthylaniline 201-983-0 90-30-2 2017 View substance registered dossier
ExxonMobil Petroleum & Chemical BV Polderdijkweg 2030 Antwerpen Belgium Belgium Active N-1-naphthylaniline 201-983-0 90-30-2 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active N-1-naphthylaniline 201-983-0 90-30-2 - View substance registered dossier
Chemservice GmbH - (N3F5) Herrnsheimer Hauptstrasse 1b 67550 Worms Germany Germany Active N-1-naphthylaniline 201-983-0 90-30-2 - View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 München Germany Germany No longer Valid N-1-naphthylaniline 201-983-0 90-30-2 2018 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active 2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one 201-984-6 90-31-3 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 3-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid 201-989-3 90-40-4 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Biphenyl-2-ylamine 201-990-9 90-41-5 - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active Biphenyl-2-ol 201-993-5 90-43-7 2012; 2013; 2014; 2016 View substance registered dossier
Metadynea Austria GmbH Hafenstrasse 77 A-3500 Krems Austria Austria Active Biphenyl-2-ol 201-993-5 90-43-7 - View substance registered dossier
Agfa-Gevaert N.V. Septestraat 27 2640 Mortsel Belgium Belgium Active 3,4,5-trimethoxycinnamic acid 201-999-8 90-50-6 - View substance registered dossier
Agfa-Gevaert Graphic Systems GmbH Kasteler Strasse 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active 3,4,5-trimethoxycinnamic acid 201-999-8 90-50-6 - View substance registered dossier
Chemosyntha BV Stedestraat 51 B-8530 Harelbeke West Vlaanderen Belgium Belgium Active 3,4,5-trimethoxycinnamic acid 201-999-8 90-50-6 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid 202-000-8 90-51-7 2018 View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active 6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid 202-000-8 90-51-7 - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active 6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid 202-000-8 90-51-7 - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active 6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid 202-000-8 90-51-7 - View substance registered dossier
Bidachem S.p.A. S.S. 11 Padana Superiore No. 8 24040 Fornovo San Giovanni BG Italy Italy Active 3,5-dibromo-2-hydroxybenzaldehyde 202-003-4 90-59-5 - View substance registered dossier
Arran Chemical Company Ltd Monksland Industrial Estate N37DN24 Athlone Co. Roscommon Ireland Ireland Active Mandelic acid 202-007-6 90-64-2 - View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Mandelic acid 202-007-6 90-64-2 2021 View substance registered dossier
SpecChem GmbH Robert Bosch Strasse 29a 88131 Lindau Germany Germany Active Mandelic acid 202-007-6 90-64-2 - View substance registered dossier
Merck Schuchardt OHG Eduard-Buchner-Str. 85662 Hohenbrunn Germany Germany Active Mandelic acid 202-007-6 90-64-2 - View substance registered dossier
SCC GmbH (OR195) Am Grenzgraben 11 55545 Bad Kreuznach Germany Germany Active Mandelic acid 202-007-6 90-64-2 - View substance registered dossier
SI Group France (FRAA), SAS 2 Chemin du Trou Bieuet 60840 Catenoy 60 France France Active 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-thiodi-p-cresol 202-009-7 90-66-4 - View substance registered dossier
Cardolite Specialty Chemicals Europe NV (OR for IXE) Wijmenstraat 21 K bus 2 B-9030 Mariakerke (Gent) Belgium Belgium Active 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol 202-013-9 90-72-2 - View substance registered dossier
ATUL IRELAND LIMITED OR Flynn O'driscoll No.1 Grant's Row Lower Mount Street D02HX96 DUBLIN DUBLIN Ireland Ireland Active 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol 202-013-9 90-72-2 2019 View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol 202-013-9 90-72-2 - View substance registered dossier
NAM & NAM Europe GmbH Emil-Figge-Str. 80 44227 Dortmund(002) Germany Germany Active 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol 202-013-9 90-72-2 - View substance registered dossier
Huntsman Advanced Materials (Europe) BV Everslaan 45 B-3078 Everberg Belgium Belgium Active 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol 202-013-9 90-72-2 - View substance registered dossier
Experien Chemical Services (Ireland) Limited Unit 3D North Point House North Point Business Park, New Mallow Road T23 AT2P Cork Ireland Ireland Active 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol 202-013-9 90-72-2 2021 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH-M04 Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol 202-013-9 90-72-2 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2020; 2021 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol 202-013-9 90-72-2 - View substance registered dossier
Cardolite Specialty Chemicals Europe NV (OR for ZUH) Wijmenstraat 21 K bus 2 B-9030 Mariakerke (Gent) Belgium Belgium Active 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol 202-013-9 90-72-2 - View substance registered dossier
PPG Europe B.V. in its legal capacity as Only Representative of PRC DeSoto International Inc. - OR5 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol 202-013-9 90-72-2 - View substance registered dossier
KTR Europe GmbH Mergenthalerallee 77 65760 Eschborn Germany Germany Active 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol 202-013-9 90-72-2 - View substance registered dossier
Jungbunzlauer S.A. Z.I. et Portuaire B.P. 32 67390 Marckolsheim France France Active D-glucono-1,5-lactone 202-016-5 90-80-2 2013; 2015; 2016 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active D-glucono-1,5-lactone 202-016-5 90-80-2 - View substance registered dossier
ROQUETTE ITALIA SPA Via Serravalle 26 15063 Cassano Spinola Alessandria Italy Italy Active D-glucono-1,5-lactone 202-016-5 90-80-2 - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active D-glucono-1,5-lactone 202-016-5 90-80-2 - View substance registered dossier
Medichem S.A. Polígon Industrial de Celrà 17460 Celrà Girona Spain Spain Active D-glucono-1,5-lactone 202-016-5 90-80-2 - View substance registered dossier
Siegfried PharmaChemikalien Minden GmbH Karlstr. 15-39, 42-44 32423 Minden Nordrhein-Westphalen Germany Germany Active Pseudoephedrine 202-018-6 90-82-4 2013 View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active 2-phenylpropionaldehyde-dimethyl acetal 202-022-8 90-87-9 - View substance registered dossier
Sigma-Aldrich Ireland Ltd Vale Road . Arklow Co. Wicklow Ireland Ireland Active Diethylcarbamazine 202-023-3 90-89-1 - View substance registered dossier
IGM Resins Ltd c/o Baldwins, Wynyard Park House Wynyard Avenue TS22 5TB Wynyard Durham United Kingdom United Kingdom No longer Valid 4,4'-bis(diethylamino)benzophenone 202-025-4 90-93-7 2021 View substance registered dossier
IGM Resins B.V. Gompenstraat 49 5145 RA Waalwijk Netherlands Netherlands Active 4,4'-bis(diethylamino)benzophenone 202-025-4 90-93-7 2018; 2021 View substance registered dossier
MHM Holding GmbH Sonnenallee 1 D-85551 Kirchheim Germany Germany Active 4,4'-bis(diethylamino)benzophenone 202-025-4 90-93-7 - View substance registered dossier
IGM Resins Italia S.r.l Via Vincenzo Monti, 8 20123 Milano Italy Italy Cease Manufacture 4,4'-bis(diethylamino)benzophenone 202-025-4 90-93-7 2021 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 4,4'-bis(diethylamino)benzophenone 202-025-4 90-93-7 2020 View substance registered dossier
RAHN NL B.V. (30) Westplein 11 3016BM Rotterdam Netherlands Netherlands Active 4,4'-bis(diethylamino)benzophenone 202-025-4 90-93-7 - View substance registered dossier
MGI International BV Gompenstraat 49 5145 RM Waalwijk Netherlands Netherlands Cease Manufacture 4,4'-bis(diethylamino)benzophenone 202-025-4 90-93-7 2021 View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active 4,4'-bis(diethylamino)benzophenone 202-025-4 90-93-7 2021 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active 4,4'-bis(diethylamino)benzophenone 202-025-4 90-93-7 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 4,4'-bis(diethylamino)benzophenone 202-025-4 90-93-7 - View substance registered dossier
IGM Holding B.V Iberica Calle Girona 133, 4o-2a 08037 Barcelona Spain Spain Cease Manufacture 4,4'-bis(diethylamino)benzophenone 202-025-4 90-93-7 2021 View substance registered dossier
Derivados Químicos S.A. Camino de Pliego, 150 30820 Alcantarilla Murcia Spain Spain Active Chloro(diphenyl)methane 202-031-7 90-99-3 - View substance registered dossier
Midas Pharma GmbH Rheinstrasse 49 55218 Ingelheim Germany Germany Active Chloro(diphenyl)methane 202-031-7 90-99-3 - View substance registered dossier
Aceto France SAS 3 Place Giovanni da Verrazzano 69009 Lyon France France Active Benzhydrylamine 202-032-2 91-00-9 - View substance registered dossier
Arran Chemical Company Ltd Monksland Industrial Estate N37DN24 Athlone Co. Roscommon Ireland Ireland Active Benzhydrylamine 202-032-2 91-00-9 - View substance registered dossier
Innochem NV B. Adriaensenlaan 66 2450 Meerhout Belgium Belgium Active Benzhydryl alcohol 202-033-8 91-01-0 - View substance registered dossier
Aceto France SAS 3 Place Giovanni da Verrazzano 69009 Lyon France France Active Benzhydryl alcohol 202-033-8 91-01-0 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Phenyl 2-pyridyl ketone 202-034-3 91-02-1 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 2-methyl-m-phenylene diisocyanate 202-039-0 91-08-7 - View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Active 2-methyl-m-phenylene diisocyanate 202-039-0 91-08-7 - View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 München Germany Germany Cease Manufacture 2-methyl-m-phenylene diisocyanate 202-039-0 91-08-7 2018 View substance registered dossier