Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Last updated 06 srpna 2021. Database contains 23376 unique substances and contains information from 104385 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
Reaction mass of (3R)-3-[(1R)-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl]-1-butanol and (3S)-3-[(1R)-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl]-1-butanol
940-702-2 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 09-10-2017 View substance registered dossier
Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics
940-725-8 - Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 11-08-2014 View substance registered dossier
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes,
940-726-3 1174522-09-8 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 22-01-2021 View substance registered dossier
Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics
940-727-9 869062-45-3 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 02-02-2021 View substance registered dossier
Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes,
940-728-4 - Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 23-02-2021 View substance registered dossier
Hydrocarbons, C15-C19, n-alkanes, isoalkanes,
940-730-5 - Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 05-02-2021 View substance registered dossier
Hydrocarbons, C8-C11, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics
940-733-1 - Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 19-08-2014 View substance registered dossier
Hydrocarbons, C18-C24, iso-alkanes <2% aromatics
940-734-7 - Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 25-06-2021 View substance registered dossier
Humic acids and fulvic acids extracted from leonardite, reaction product with formaldehyde, potassium hydrogen sulfite, sodium hydrogen sulfite and potassium hydroxide
940-742-0 - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 04-09-2015 View substance registered dossier
Reaction mass of (1Z,5E,9E)-cyclododeca-1,5,9-triene and cycloocta-1,5-diene and 4-vinylcyclohexene
940-766-1 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 06-03-2015 View substance registered dossier
Reaction mass of 1,15-dichloro-3,5,8,11,13-pentaoxapentadecane and 1-chloro-2-[(2-chloroethoxy)methoxy]ethane and 1-chloro-2-{[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]methoxy}ethane
940-783-4 - Active Full Individual ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 14-09-2017 View substance registered dossier
Benzene, C15-16-alkyl derivs.
940-786-0 - Active Full Individual ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 06-08-2015 View substance registered dossier
Benzoic acid, 2-[[(4-hydroxyphenyl)sulfonyl]oxy]-, methyl ester
940-793-9 1432505-97-9 Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 13-08-2014 View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), esters with glycerol oligomers
940-798-6 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 22-01-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of ammonium(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) hydrogen phosphate and ammonium bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) phosphate
940-803-1 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-07-2018 View substance registered dossier
Reductive amination products of 2,6-dimethylindan-1-one and ammonia and hydrogen
940-806-8 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 19-02-2020 View substance registered dossier
3-ethyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium 4-(C11-13-sec-alkyl benzenesulfonates)
940-820-4 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 18-09-2018 View substance registered dossier
Reaction product with n-butanol of high-boiling stream resulting from the hydroxylation, oxidative cleavage and hydrolysis of vegetable oil saturated and unsaturated C16-C22 triglycerides.
940-822-5 - Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 08-05-2018 View substance registered dossier
(2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanal semicarbazone hydrochloride (1:1)
940-825-1 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 15-10-2014 View substance registered dossier
Reaction mass of N,N'-bis(5-methylhexan-2-yl)benzene-1,4-diamine and N-(5-methylhexan-2-yl)benzene-1,4-diamine
940-827-2 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 01-04-2014 View substance registered dossier
Reaction product of Allyl nonylphenol
940-838-2 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 21-08-2014 View substance registered dossier
Esterification products of dihydrofuran-2,5-dione, C16-24 (even numbered) alkenyl with propane-1,2,3-triol and propane-1,2,3-triol oligomers
940-875-4 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 07-02-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of 2-(3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)succinic acid and 2-(4,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)succinic acid
940-877-5 - Active Full Joint ≥ 100 tonnes 04-02-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of 1-phenylethanamine, methanesulfonic acid and 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
940-882-2 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 21-02-2014 View substance registered dossier
Slags, sponge iron production by coal reduction in retort
940-884-3 - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 20-12-2018 View substance registered dossier
Reaction products of styrenated phenol with allyl chloride
940-886-4 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 01-04-2016 View substance registered dossier
4-(2-{(E)-2-[(1E)-1-{(2E)-2-[1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1,3-dihydro-2H-benzo[e]indol-2-ylidene]ethylidene}-2-{methyl[(trifluoromethyl)sulfonyl]amino}-1H-inden-3-yl]vinyl}-1,1-dimethyl-1H-benzo[e]indolium-3-yl)butane-1-sulfonate compound with N,N-diethylethanamine (1:1)
940-889-0 1770781-13-9 Active Full Individual ≥ 0 to < 10 tonnes 13-02-2016 View substance registered dossier
Reaction mixture of 50:50 [R,R] and [S,S] Trans racemate of 2-(4-tert-butylphenoxy)cyclohexyl sulfurochloridoite
940-894-8 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 24-03-2014 View substance registered dossier
Reaction mixture of 50:50 [R,R] and [S,S] Trans racemate of 2-(4-tert-butylphenoxy)cyclohexanol
940-895-3 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 24-03-2014 View substance registered dossier
Reaction mass of tetramethylammonium hypochlorite and tetramethylammonium chloride
940-936-5 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 25-02-2015 View substance registered dossier
Reaction mass of N,N’-bis-(3-methoxypropyl)-C22(branched)-alkyldiamide and N,N’-bis-(3-methoxypropyl)-C17(branched)-alkyldiamide
940-953-8 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 16-07-2014 View substance registered dossier
(2E)-2-[(1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)methylene]-5,6-dimethoxyindan-1-one hydrochloride (1:1)
940-983-1 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 03-12-2014 View substance registered dossier
Reaction products of 3-methylbutanal and 3-methylbut-3-en-1-ol, distillation overheads
941-030-2 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-05-2014 View substance registered dossier
Reaction products of 3-methylbutanal and 3-methylbut-3-en-1-ol, distillation overheads, acid-treated
941-031-8 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-02-2015 View substance registered dossier
Reaction products of 3-methylbutanal and 3-methylbut-3-en-1-ol, distillation overheads, acid-treated, hydrogenated
941-032-3 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-05-2014 View substance registered dossier
Reaction mass of pentyl nicotinate and 2-methylbutyl nicotinate
941-049-6 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 05-06-2014 View substance registered dossier
Cobalt(2+) C3/C10 carboxylates salts
941-064-8 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 12-03-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of 2,6-dimethylpyridinium chloride and 3-methylpyridinium chloride and 4-methylpyridinium chloride
941-122-2 - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 27-04-2015 View substance registered dossier
2-bromo-9,9-difluoro-7-iodo-9H-fluorene
941-124-3 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 19-10-2015 View substance registered dossier
6-[2-(7-bromo-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-yl)-2-oxoethyl] 5-tert-butyl (6S)-5-azaspiro[2.4]heptane-5,6-dicarboxylate
941-125-9 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-06-2015 View substance registered dossier
tert-butyl (6S)-6-[4-(7-{2-[(1R,3S,4S)-2-(tert-butoxycarbonyl)-2-azabicyclo[2.2.1]hept-3-yl]-1H-benzimidazol-5-yl}-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-yl)-1H-imidazol-2-yl]-5-azaspiro[2.4]heptane-5-carboxylate ethanedioate (1:1)
941-126-4 1499193-66-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-06-2015 View substance registered dossier
2-[(1R,3S,4S)-2-azabicyclo[2.2.1]hept-3-yl]-5-(7-{2-[(6S)-5-azaspiro[2.4]hept-6-yl]-1H-imidazol-4-yl}-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-yl)-1H-benzimidazole tetrahydrochloride
941-128-5 1499193-67-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-06-2015 View substance registered dossier
D-Glucopyranoside, methyl, mixed decanoates and octanoates and oleates
941-129-0 1407974-32-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 17-02-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of ethyl 5-methyl-4-oxotetrahydrofuran-3-carboxylate and methyl 5-methyl-4-oxotetrahydrofuran-3-carboxylate
941-146-3 - Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 22-04-2014 View substance registered dossier
anilino(phenylimino)methanaminium 3-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzenesulfonate
941-151-0 - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 15-09-2014 View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-C15-16-sec-alkyl derivs.
941-154-7 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 05-04-2017 View substance registered dossier
2-amino-6-{[(3S)-1-(3-methylbutanoyl)piperidin-3-yl]methoxy}benzonitrile
941-156-8 1554631-80-9 Active Intermediate Individual Intermediate use only 24-04-2014 View substance registered dossier
(2S)-1-isopropoxy-1-oxopropan-2-yl pivalate
941-167-8 1584709-99-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 14-12-2018 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
941-170-4 - Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 16-04-2014 View substance registered dossier
1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters with fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 unsatd., Me sulfates (salts)
941-174-6 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 13-10-2017 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
FIRMENICH GRASSE SAS OR 2 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active Reaction mass of (3R)-3-[(1R)-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl]-1-butanol and (3S)-3-[(1R)-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl]-1-butanol 940-702-2 - - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Reaction mass of (3R)-3-[(1R)-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl]-1-butanol and (3S)-3-[(1R)-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl]-1-butanol 940-702-2 - - View substance registered dossier
Haltermann Carless Deutschland GmbH Schlengendeich 17 21107 Hamburg Germany Germany Cease Manufacture Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics 940-725-8 - 2017 View substance registered dossier
Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Postbus 3000 3196 KK Rotterdam Netherlands Netherlands Active Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, 940-726-3 1174522-09-8 2015; 2021 View substance registered dossier
Haltermann Carless Deutschland GmbH Schlengendeich 17 21107 Hamburg Germany Germany Active Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, 940-726-3 1174522-09-8 2014; 2015 View substance registered dossier
Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Postbus 3000 3196 KK Rotterdam Netherlands Netherlands Active Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics 940-727-9 869062-45-3 2015; 2021 View substance registered dossier
Haltermann Carless Deutschland GmbH Schlengendeich 17 21107 Hamburg Germany Germany Cease Manufacture Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics 940-727-9 869062-45-3 2018 View substance registered dossier
Haltermann Carless Deutschland GmbH Schlengendeich 17 21107 Hamburg Germany Germany Cease Manufacture Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, 940-728-4 - 2018 View substance registered dossier
Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Postbus 3000 3196 KK Rotterdam Netherlands Netherlands Active Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, 940-728-4 - 2015; 2021 View substance registered dossier
Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Postbus 3000 3196 KK Rotterdam Netherlands Netherlands Active Hydrocarbons, C15-C19, n-alkanes, isoalkanes, 940-730-5 - 2015; 2021 View substance registered dossier
Haltermann Carless Deutschland GmbH Schlengendeich 17 21107 Hamburg Germany Germany Active Hydrocarbons, C15-C19, n-alkanes, isoalkanes, 940-730-5 - 2014; 2015 View substance registered dossier
Haltermann Carless Deutschland GmbH Schlengendeich 17 21107 Hamburg Germany Germany Cease Manufacture Hydrocarbons, C8-C11, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics 940-733-1 - 2017 View substance registered dossier
Haltermann Carless Deutschland GmbH Schlengendeich 17 21107 Hamburg Germany Germany Cease Manufacture Hydrocarbons, C18-C24, iso-alkanes <2% aromatics 940-734-7 - 2017 View substance registered dossier
Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Postbus 3000 3196 KK Rotterdam Netherlands Netherlands Active Hydrocarbons, C18-C24, iso-alkanes <2% aromatics 940-734-7 - 2015; 2021 View substance registered dossier
Borregaard AS as Only Representative P.O. Box 162 1701 Sarpsborg Norway Norway Active Humic acids and fulvic acids extracted from leonardite, reaction product with formaldehyde, potassium hydrogen sulfite, sodium hydrogen sulfite and potassium hydroxide 940-742-0 - - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Reaction mass of (1Z,5E,9E)-cyclododeca-1,5,9-triene and cycloocta-1,5-diene and 4-vinylcyclohexene 940-766-1 - - View substance registered dossier
Nouryon Functional Chemicals GmbH Liebigstraße 7 07973 Greiz Thuringia Germany Germany Active Reaction mass of 1,15-dichloro-3,5,8,11,13-pentaoxapentadecane and 1-chloro-2-[(2-chloroethoxy)methoxy]ethane and 1-chloro-2-{[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]methoxy}ethane 940-783-4 - 2014; 2015; 2017 View substance registered dossier
Sasol Italy S.p.A. Viale Enrico Forlanini 23 I-20134 Milan Italy Italy Active Benzene, C15-16-alkyl derivs. 940-786-0 - 2014; 2015 View substance registered dossier
Mitsubishi_Chemical_Europe_GmbH Willstätterstraße 30 40549 Düsseldorf Germany Germany Cease Manufacture Benzoic acid, 2-[[(4-hydroxyphenyl)sulfonyl]oxy]-, methyl ester 940-793-9 1432505-97-9 2018 View substance registered dossier
DuPont Nutrition Biosciences ApS Langebrogade 1 DK-1001 Copenhagen Denmark Denmark Active Fatty acids, C16-18 (even numbered), esters with glycerol oligomers 940-798-6 - - View substance registered dossier
Stewardship Chemicals 28 Długosza 67 43-188 Orzesze Poland Poland Active Reaction mass of ammonium(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) hydrogen phosphate and ammonium bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) phosphate 940-803-1 - 2018; 2021 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Reductive amination products of 2,6-dimethylindan-1-one and ammonia and hydrogen 940-806-8 - 2019; 2020 View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Str. 62, 91301 Forchheim Germany Germany Active 3-ethyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium 4-(C11-13-sec-alkyl benzenesulfonates) 940-820-4 - 2018 View substance registered dossier
Matrica S.p.A. Via Marco Polo 12, Zona Industriale "La Marinella" 07046 Porto Torres SS Italy Italy Active Reaction product with n-butanol of high-boiling stream resulting from the hydroxylation, oxidative cleavage and hydrolysis of vegetable oil saturated and unsaturated C16-C22 triglycerides. 940-822-5 - 2016; 2017; 2018 View substance registered dossier
Flamma S.p.a. via Bedeschi, 22 24040 Chignolo d'Isola Bergamo Italy Italy Active (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanal semicarbazone hydrochloride (1:1) 940-825-1 - - View substance registered dossier
LANXESS Solutions Italy S.r.l. Via Pico della Mirandola, 8 4013 Localita Scalo Latina LT Italy Italy Active Reaction mass of N,N'-bis(5-methylhexan-2-yl)benzene-1,4-diamine and N-(5-methylhexan-2-yl)benzene-1,4-diamine 940-827-2 - - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Reaction product of Allyl nonylphenol 940-838-2 - - View substance registered dossier
Lubrizol Advanced Materials Europe B.V.B.A Nijverheidsstraat 30 2260 Westerlo-Oevel Belgium Belgium Active Esterification products of dihydrofuran-2,5-dione, C16-24 (even numbered) alkenyl with propane-1,2,3-triol and propane-1,2,3-triol oligomers 940-875-4 - - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 02 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Esterification products of dihydrofuran-2,5-dione, C16-24 (even numbered) alkenyl with propane-1,2,3-triol and propane-1,2,3-triol oligomers 940-875-4 - 2020 View substance registered dossier
EuroChem Agro GmbH Reichskanzler-Müller-Staße 23 68165 Mannheim Baden-Württemberg Germany Germany Active Reaction mass of 2-(3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)succinic acid and 2-(4,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)succinic acid 940-877-5 - 2019 View substance registered dossier
Schirm GmbH Geschwister-Scholl-Strasse 127 D-39218 Schönebeck Germany Germany Active Reaction mass of 2-(3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)succinic acid and 2-(4,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)succinic acid 940-877-5 - - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active Reaction mass of 1-phenylethanamine, methanesulfonic acid and 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol 940-882-2 - - View substance registered dossier
Höganäs Sweden AB Bruksgatan 26383 Höganäs Sweden Sweden Active Slags, sponge iron production by coal reduction in retort 940-884-3 - - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Reaction products of styrenated phenol with allyl chloride 940-886-4 - - View substance registered dossier
Agfa-Gevaert N.V. Septestraat 27 2640 Mortsel Belgium Belgium Active 4-(2-{(E)-2-[(1E)-1-{(2E)-2-[1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1,3-dihydro-2H-benzo[e]indol-2-ylidene]ethylidene}-2-{methyl[(trifluoromethyl)sulfonyl]amino}-1H-inden-3-yl]vinyl}-1,1-dimethyl-1H-benzo[e]indolium-3-yl)butane-1-sulfonate compound with N,N-diethylethanamine (1:1) 940-889-0 1770781-13-9 - View substance registered dossier
LANXESS Solutions Italy S.r.l. Via Pico della Mirandola, 8 4013 Localita Scalo Latina LT Italy Italy Active Reaction mixture of 50:50 [R,R] and [S,S] Trans racemate of 2-(4-tert-butylphenoxy)cyclohexyl sulfurochloridoite 940-894-8 - - View substance registered dossier
LANXESS Solutions Italy S.r.l. Via Pico della Mirandola, 8 4013 Localita Scalo Latina LT Italy Italy Active Reaction mixture of 50:50 [R,R] and [S,S] Trans racemate of 2-(4-tert-butylphenoxy)cyclohexanol 940-895-3 - - View substance registered dossier
Avantor Performance Materials Poland S.A. Sowińskiego 11 44-100 Gliwice Poland Poland Active Reaction mass of tetramethylammonium hypochlorite and tetramethylammonium chloride 940-936-5 - 2015 View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (2) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active Reaction mass of N,N’-bis-(3-methoxypropyl)-C22(branched)-alkyldiamide and N,N’-bis-(3-methoxypropyl)-C17(branched)-alkyldiamide 940-953-8 - - View substance registered dossier
Pliva Hrvatska doo Prilaz baruna Filipovića 25 10000 Zagreb Croatia Croatia Active (2E)-2-[(1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)methylene]-5,6-dimethoxyindan-1-one hydrochloride (1:1) 940-983-1 - - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Reaction products of 3-methylbutanal and 3-methylbut-3-en-1-ol, distillation overheads 941-030-2 - - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Reaction products of 3-methylbutanal and 3-methylbut-3-en-1-ol, distillation overheads, acid-treated 941-031-8 - 2015 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Reaction products of 3-methylbutanal and 3-methylbut-3-en-1-ol, distillation overheads, acid-treated, hydrogenated 941-032-3 - - View substance registered dossier
Raschig GmbH Mundenheimerstraße 100 D-67061 Ludwigshafen Germany Germany Active Reaction mass of pentyl nicotinate and 2-methylbutyl nicotinate 941-049-6 - - View substance registered dossier
SHEPHERD Mirecourt SAS 275, rue de Lorraine - Juvaincourt BP 47 88502 Mirecourt France France Active Cobalt(2+) C3/C10 carboxylates salts 941-064-8 - 2016; 2018; 2019; 2021 View substance registered dossier
Shepherd Europe SARL ShN 275 rue de Lorraine 88500 Juvaincourt France France Active Cobalt(2+) C3/C10 carboxylates salts 941-064-8 - 2017 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Reaction mass of 2,6-dimethylpyridinium chloride and 3-methylpyridinium chloride and 4-methylpyridinium chloride 941-122-2 - - View substance registered dossier
Esteve Quimica, S.A. Torre Esteve Passeig de la Zona Franca, 109, 4ª Planta 08038 Barcelona Barcelona Spain Spain Active 2-bromo-9,9-difluoro-7-iodo-9H-fluorene 941-124-3 - 2015 View substance registered dossier
Esteve Quimica, S.A. Torre Esteve Passeig de la Zona Franca, 109, 4ª Planta 08038 Barcelona Barcelona Spain Spain Active 6-[2-(7-bromo-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-yl)-2-oxoethyl] 5-tert-butyl (6S)-5-azaspiro[2.4]heptane-5,6-dicarboxylate 941-125-9 - 2015 View substance registered dossier
Esteve Quimica, S.A. Torre Esteve Passeig de la Zona Franca, 109, 4ª Planta 08038 Barcelona Barcelona Spain Spain Active tert-butyl (6S)-6-[4-(7-{2-[(1R,3S,4S)-2-(tert-butoxycarbonyl)-2-azabicyclo[2.2.1]hept-3-yl]-1H-benzimidazol-5-yl}-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-yl)-1H-imidazol-2-yl]-5-azaspiro[2.4]heptane-5-carboxylate ethanedioate (1:1) 941-126-4 1499193-66-6 2015 View substance registered dossier
Esteve Quimica, S.A. Torre Esteve Passeig de la Zona Franca, 109, 4ª Planta 08038 Barcelona Barcelona Spain Spain Active 2-[(1R,3S,4S)-2-azabicyclo[2.2.1]hept-3-yl]-5-(7-{2-[(6S)-5-azaspiro[2.4]hept-6-yl]-1H-imidazol-4-yl}-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-yl)-1H-benzimidazole tetrahydrochloride 941-128-5 1499193-67-7 2015 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 02 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active D-Glucopyranoside, methyl, mixed decanoates and octanoates and oleates 941-129-0 1407974-32-6 2018; 2020 View substance registered dossier
Lubrizol Advanced Materials Europe B.V.B.A Nijverheidsstraat 30 2260 Westerlo-Oevel Belgium Belgium Active D-Glucopyranoside, methyl, mixed decanoates and octanoates and oleates 941-129-0 1407974-32-6 - View substance registered dossier
PFW Aroma Ingredients B.V. Veemweg 29-31 3771 MT Barneveld Gelderland Netherlands Netherlands Cease Manufacture Reaction mass of ethyl 5-methyl-4-oxotetrahydrofuran-3-carboxylate and methyl 5-methyl-4-oxotetrahydrofuran-3-carboxylate 941-146-3 - 2020 View substance registered dossier
BIMA 83 14 RUE JEANNE D'ASNIERES 92611 CLICHY France France Active anilino(phenylimino)methanaminium 3-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzenesulfonate 941-151-0 - - View substance registered dossier
Sasol Italy S.p.A. Viale Enrico Forlanini 23 I-20134 Milan Italy Italy Active Benzenesulfonic acid, 4-C15-16-sec-alkyl derivs. 941-154-7 - 2017 View substance registered dossier
Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 1 D-20537 Hamburg Germany Germany Active Benzenesulfonic acid, 4-C15-16-sec-alkyl derivs. 941-154-7 - - View substance registered dossier
LA MESTA CHIMIE FINE 1336 Route de l'Estéron 06830 GILETTE France France Active 2-amino-6-{[(3S)-1-(3-methylbutanoyl)piperidin-3-yl]methoxy}benzonitrile 941-156-8 1554631-80-9 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (2S)-1-isopropoxy-1-oxopropan-2-yl pivalate 941-167-8 1584709-99-8 2018 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Cease Manufacture [No public or meaningful name is available] 941-170-4 - 2018 View substance registered dossier
Banner Chemicals Benelux NV Science Park Incubator Darwin, Office A212 Galileilaan 15 2845 Niel Antwerpen Belgium Belgium Cease Manufacture 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters with fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 unsatd., Me sulfates (salts) 941-174-6 - 2015 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters with fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 unsatd., Me sulfates (salts) 941-174-6 - 2016 View substance registered dossier
Granollers Química, S.L.U. Av. Sant Julià 156-166 08403 Granollers Spain Spain Cease Manufacture 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters with fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 unsatd., Me sulfates (salts) 941-174-6 - 2020 View substance registered dossier

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.