Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Last updated 06 srpna 2021. Database contains 23376 unique substances and contains information from 104385 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
Reaction product of {Sulfonic acid derivatives of [4-(aminoalkylamino)-6-substituted-1,3,5-triazin-2-ylamino]benzene}, ammonia water, sodium chloride and [poly(1~4)chlorosulfonyl(poly(1~4) benzo-poly(3~0)pyrido-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato- N21,N22,N23,N24)]copper(II)
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 06-06-2014 View substance registered dossier
Reaction productReaction product of 1,1´-Methylenebis(4-substituted cyclohexane), [2-(substitutedmethyl)-3-prop-2-enoyloxy-2-(prop-2-enoyloxymethyl)propyl] prop-2-enoate and [3-prop-2-substituted-2,2-bis(prop-2-enoyloxymethyl)propyl] prop-2-enoate
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 24-01-2014 View substance registered dossier
Reaction products of 1-(substitutedphenyl)urea coupled with diazotated potassium sodium substituted-5-{[2-(substituted)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate, further condensed with 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, further converted with disubstituted benzene-1,4-disulfonic acid in aq. sodium hydroxide
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 11-12-2018 View substance registered dossier
Reaction products of 4-alkylalkanol and diphosphorus pentaoxide with 2-ethylhexylamine
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 27-09-2018 View substance registered dossier
Reaction products of alkylalkenol and trimethylaluminum
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 19-06-2019 View substance registered dossier
Reaction products of benzenesulphonyl chloride and diethylamine and formic acid and prop-2-yn-1-ol and sodium hydroxide
- - Active Full Individual Tonnage data confidential 31-05-2018 View substance registered dossier
Reaction products of cyclohexylamine and 4-alkylaniline and 1,1'-methanediylbis(4-isocyanatobenzene)
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 19-12-2019 View substance registered dossier
Reaction products of cyclohexylamine, alkan-1-amine and 1,1'-methanediylbis(4-isocyanatobenzene)
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 05-03-2020 View substance registered dossier
Reaction products of diazotized amino-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}arylsulfonic acid coupled with sodium amino-hydroxy-[(sulfo-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}aryl)diazenyl]arylsulfonate, sodium salts
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 20-12-2018 View substance registered dossier
Reaction products of dimethyl phosphonate with 2-alkyl-2-alkylpropanediol and alkanediol
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 20-10-2020 View substance registered dossier
Reaction products of disubstituted alkane, transition metal, (Z/E)-substituted alkene, reaction mass of tetraalkyl-3,3’-di(propan-2-yl)-biphenyl-diyl tetrakis(dialkylphenyl) bis(phosphite) and tris(dialkylphenyl) phosphite and zinc halide
- - Active Full Individual ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 06-05-2019 View substance registered dossier
Reaction products of Hydrogen amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonate, Potassium substituted-5-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate and Sodium substituted-({4-[(2-chloroethyl)sulfonyl]butanoyl}amino)benzenesulfonate
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 11-03-2020 View substance registered dossier
Reaction products of long-chain fatty alcohols and inorganic acid with 2-aminoalkanol
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 26-08-2019 View substance registered dossier
Reaction products of methyloxirane with formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline and reaction products of methyloxirane with 2,2'-oxydiethanol
- - Active Full Joint Tonnage data confidential 10-06-2021 View substance registered dossier
Reaction products of Soya and Linseed Oil Fatty Acids with Bisphenol A diglycidylether
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 07-07-2021 View substance registered dossier
Reaction products of tetraethylenepentamine and maleic anhydride
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 05-03-2018 View substance registered dossier
Reaction products of tetraisopropyl titanate (4+), hydroxyalkaloic acid and substituted alkanol
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 09-04-2021 View substance registered dossier
Reaction products of the Na/K-salts of 7-((n-y-4-(z)phenyl)diazenyl)naphthalene-polysulfonates,2-((n–y-2-(z))diazenyl)-5-(ethenylsulfonyl)carbocyclosulfonicacid,polycarbocyclo,2,4,6-trihalo-1,3,5-triazine,propane-polyamine (y=amino,z=carbamoyl-y,n=2&4)
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 19-11-2012 View substance registered dossier
Reactions mass of N-{2-[(4-bromo-6-substituted-2-alkyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl)diazenyl]-[alkyl(2-methoxyalkyl)amino]phenyl}acetamide) and N-{2-[(4-bromo-6-substiuted-2-alkyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl)diazenyl]-[alkyl(2-hydroxy-3-phenoxypropyl)amino]phenyl}acetamide
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 04-05-2015 View substance registered dossier
Reactive Blue F08-0170
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 29-10-2012 View substance registered dossier
Reactive Orange F08-0314
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 06-07-2012 View substance registered dossier
Reactive Red F03-0318
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 14-08-2012 View substance registered dossier
Reddish Blue
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 06-07-2012 View substance registered dossier
Refractories, fibers, aluminosilicate - 142844-00-6 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 08-09-2020 View substance registered dossier
S-[2-hydroxy-4-(2,2,2-trifluoroacetamido)alicyclic] arenecarbothioate
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 18-06-2018 View substance registered dossier
Salibact
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 21-02-2021 View substance registered dossier
Santicizer P1400
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 26-04-2021 View substance registered dossier
Saskine 70
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 20-05-2021 View substance registered dossier
SM374-6
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 29-06-2021 View substance registered dossier
SM374-Ox
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 28-06-2021 View substance registered dossier
Sodium 4-(4-substitutedanilino)-4-substituedbut-2-enoate
- - Active Full Joint Tonnage data confidential 28-07-2017 View substance registered dossier
Sodium salts of Mono- and di-[reaction products of dodecyl alcohol and ethylene oxide]phosphates
- - Active Full Individual ≥ 0 to < 10 tonnes 27-03-2020 View substance registered dossier
Sodium salts of substituted amino acid
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 09-12-2019 View substance registered dossier
Sodium salts of substituted amino acid (2)
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 09-12-2019 View substance registered dossier
Sol-gel reaction products of alcohols, hydrochloric acid, pentane-2,4-dione, zirconium tetraalkanolate and water
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 11-12-2019 View substance registered dossier
Species of monomeric platinum alkane dicarboxylate from the reaction of dihydrogen polyhydroxyplatinate(2-) and alkane dicarboxylic acid
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 25-02-2015 View substance registered dossier
substituted alkylalkanoate
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 26-03-2021 View substance registered dossier
Substituted amino acid
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 09-12-2019 View substance registered dossier
Succinic acid derivative, sodium salt
- - Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 01-10-2010 View substance registered dossier
Sulfonic acids, C6-8-alkane, sodium salts
- 1474044-66-0 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 16-06-2021 View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C16-18-alkyl esters, sodium salts and C16-18 alcoholsReaction mass of Sulfuric acid, C16-18-alkyl esters, neutralized and Alcohols, C16-18Sulfuric acid, mono-C16-18 (even numbered) alkyl esters, sodium salts and C16-18 (even numbered) alcohols
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 20-05-2021 View substance registered dossier
T-A06
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 28-07-2021 View substance registered dossier
Tall-oil fatty acids salts of condensation products of tall-oil fatty acids with diethanolamine and triethanolamine
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 10-06-2016 View substance registered dossier
TEA esterquat
- - Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 16-06-2021 View substance registered dossier
terephtalic acid compound with diamines
- - Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 26-10-2018 View substance registered dossier
tert-butyl 4-[[(6-amino-5-chloro-pyrimidin-4-yl)amino]methyl]-4-fluoro-piperidine-1-carboxylate
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 21-06-2021 View substance registered dossier
Tetra-esterification products of C5 -(linear and branched) , C7, C8, C9, C10 fatty acids with pentaerythritol
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 18-09-2018 View substance registered dossier
Tetra-esterification products of C5-(branched and linear), C7, C8 and C10 fatty acids with pentaerythritol
- - Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 15-05-2018 View substance registered dossier
Tetraalkyldi(alkan-2-yl)biphenyldiol
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 05-09-2014 View substance registered dossier
Tetraamine C16-18, C18-unsaturated
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 21-07-2021 View substance registered dossier
Tetrabutane
- - Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 23-04-2021 View substance registered dossier
Tetrasodium {5-[(4-chloro-6-{[4-(alkenylsulfonyl)phenyl]amino}-heteromonocycl-2-yl)amino]-4-(hydroxy-κO)-3-{[2-(hydroxy-κO)phenyl]diazenyl-κN}naphthalene-disulfonato(4-)}[3-(hydroxy-κO)-4-{[2-(hydroxy-κO)naphthalen-1-yl]diazenyl-κN}naphthalene-sulfonato(3-)]chromate(4-)
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 18-02-2016 View substance registered dossier
TexFRon AG
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 26-03-2012 View substance registered dossier
THI streams (THI RF60, THI RF30, THI TM)
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-12-2020 View substance registered dossier
Thiazol Blau
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 25-05-2012 View substance registered dossier
TOMILAC 214
- - Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 12-08-2014 View substance registered dossier
Tri-alkyl Quat
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 01-04-2016 View substance registered dossier
Trimethylsilyl alkynoate
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 09-09-2020 View substance registered dossier
tris (4-nonylphenol, branch) phosphorous acid ester - - Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 11-01-2019 View substance registered dossier
tris(1-methylheptyl) citrate
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 06-08-2021 View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium salts of tall-oil fatty acids
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 04-03-2020 View substance registered dossier
tris(7-halo-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroheteropolycycle-3-carboxylato-kO)europium
- - Active Full Individual Tonnage data confidential 09-12-2015 View substance registered dossier
TULA1
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 30-03-2021 View substance registered dossier
Tungsten Blue Oxide
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 20-05-2014 View substance registered dossier
Valencene N
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 21-05-2021 View substance registered dossier
Vanadium (n) oxysulphate
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 09-07-2021 View substance registered dossier
Waksol A
- - Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 14-04-2021 View substance registered dossier
Y-513
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 03-09-2015 View substance registered dossier
Yellow LF 6881
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 07-05-2014 View substance registered dossier
Yellow LF 6911
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 07-10-2016 View substance registered dossier
YG-2O-O5 triflate
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 07-05-2021 View substance registered dossier
Zirconyl oxynitrate
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 05-07-2021 View substance registered dossier
{3-[3,5-bis(trifluoroalkyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazol-1-yl} alkenoic acid
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 14-11-2017 View substance registered dossier
Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 07-07-2020 View substance registered dossier
Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 Active Full Joint ≥ 1 000 000 tonnes 20-07-2021 View substance registered dossier
Guanidinium chloride
200-002-3 50-01-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 06-11-2020 View substance registered dossier
Dexamethasone
200-003-9 50-02-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 03-10-2018 View substance registered dossier
Hydrocortisone 21-acetate
200-004-4 50-03-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-12-2012 View substance registered dossier
Cortisone 21-acetate
200-006-5 50-04-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 20-11-2017 View substance registered dossier
Phenobarbital
200-007-0 50-06-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-03-2018 View substance registered dossier
Lactic acid
200-018-0 50-21-5 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 20-04-2021 View substance registered dossier
Hydrocortisone
200-020-1 50-23-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-04-2021 View substance registered dossier
Prednisolone
200-021-7 50-24-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 17-03-2020 View substance registered dossier
Estradiol
200-023-8 50-28-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 03-09-2018 View substance registered dossier
2,3-dichlorobenzoic acid
200-039-5 50-45-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 17-04-2020 View substance registered dossier
Desipramine
200-040-0 50-47-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 08-02-2018 View substance registered dossier
Amitriptyline
200-041-6 50-48-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-10-2018 View substance registered dossier
Imipramine
200-042-1 50-49-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 08-03-2018 View substance registered dossier
Thioridazine
200-044-2 50-52-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 19-03-2018 View substance registered dossier
Chlorpromazine
200-045-8 50-53-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-05-2017 View substance registered dossier
D-ribose
200-059-4 50-69-1 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 03-05-2019 View substance registered dossier
D-ribose
200-059-4 50-69-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-09-2020 View substance registered dossier
O-acetylsalicylic acid
200-064-1 50-78-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 02-04-2013 View substance registered dossier
O-acetylsalicylic acid
200-064-1 50-78-2 Active Intermediate Individual Intermediate use only 27-03-2015 View substance registered dossier
2-hydroxy-p-toluic acid
200-068-3 50-85-1 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 26-07-2018 View substance registered dossier
Thymidine
200-070-4 50-89-5 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 02-09-2014 View substance registered dossier
α-phenyl-1H-benzimidazole-2-methanol
200-073-0 50-97-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 28-06-2019 View substance registered dossier
Ephedrine hydrochloride
200-074-6 50-98-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 08-11-2018 View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether
200-076-7 51-03-6 No longer Valid Full Individual No longer valid 02-07-2013 View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether
200-076-7 51-03-6 Active Full Joint Tonnage data confidential 03-02-2020 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
Covance Clinical Development SA 024 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Reaction product of {Sulfonic acid derivatives of [4-(aminoalkylamino)-6-substituted-1,3,5-triazin-2-ylamino]benzene}, ammonia water, sodium chloride and [poly(1~4)chlorosulfonyl(poly(1~4) benzo-poly(3~0)pyrido-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato- N21,N22,N23,N24)]copper(II) - - - View substance registered dossier
Mitsubishi Chemical Europe GmbH Willstätter Strasse 30 40549 Düsseldorf Germany Germany Active Reaction productReaction product of 1,1´-Methylenebis(4-substituted cyclohexane), [2-(substitutedmethyl)-3-prop-2-enoyloxy-2-(prop-2-enoyloxymethyl)propyl] prop-2-enoate and [3-prop-2-substituted-2,2-bis(prop-2-enoyloxymethyl)propyl] prop-2-enoate - - 2012; 2014 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Reaction products of 1-(substitutedphenyl)urea coupled with diazotated potassium sodium substituted-5-{[2-(substituted)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate, further condensed with 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, further converted with disubstituted benzene-1,4-disulfonic acid in aq. sodium hydroxide - - 2017; 2018 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction products of 4-alkylalkanol and diphosphorus pentaoxide with 2-ethylhexylamine - - - View substance registered dossier
Nouryon Functional Chemicals B.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem Netherlands Netherlands Active Reaction products of alkylalkenol and trimethylaluminum - - 2018; 2019 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction products of benzenesulphonyl chloride and diethylamine and formic acid and prop-2-yn-1-ol and sodium hydroxide - - - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (N002) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active Reaction products of cyclohexylamine and 4-alkylaniline and 1,1'-methanediylbis(4-isocyanatobenzene) - - 2009; 2013; 2019 View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (N002) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active Reaction products of cyclohexylamine, alkan-1-amine and 1,1'-methanediylbis(4-isocyanatobenzene) - - 2009; 2013; 2020 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Reaction products of diazotized amino-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}arylsulfonic acid coupled with sodium amino-hydroxy-[(sulfo-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}aryl)diazenyl]arylsulfonate, sodium salts - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction products of dimethyl phosphonate with 2-alkyl-2-alkylpropanediol and alkanediol - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction products of disubstituted alkane, transition metal, (Z/E)-substituted alkene, reaction mass of tetraalkyl-3,3’-di(propan-2-yl)-biphenyl-diyl tetrakis(dialkylphenyl) bis(phosphite) and tris(dialkylphenyl) phosphite and zinc halide - - - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Reaction products of Hydrogen amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonate, Potassium substituted-5-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate and Sodium substituted-({4-[(2-chloroethyl)sulfonyl]butanoyl}amino)benzenesulfonate - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction products of long-chain fatty alcohols and inorganic acid with 2-aminoalkanol - - - View substance registered dossier
HUNTSMAN HOLLAND BV Merseyweg 10 3197 KG Botlek-Rotterdam Netherlands Netherlands Active Reaction products of methyloxirane with formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline and reaction products of methyloxirane with 2,2'-oxydiethanol - - 2012; 2013; 2014; 2015; 2018; 2021 View substance registered dossier
Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG Buetzflether Sand 2 21683 Stade Germany Germany Active Reaction products of Soya and Linseed Oil Fatty Acids with Bisphenol A diglycidylether - - 2021 View substance registered dossier
INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS SPAIN S.L. Polígono Zona Franca Sector F, Calle 43 Nº 10 8040 Barcelona Spain Spain Active Reaction products of tetraethylenepentamine and maleic anhydride - - 2017; 2018 View substance registered dossier
METCO SRL VIA GALILEI 4 40053 VALSAMOGGIA LOC. MONTEVEGLIO BOLOGNA Italy Italy Active Reaction products of tetraisopropyl titanate (4+), hydroxyalkaloic acid and substituted alkanol - - - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Reaction products of the Na/K-salts of 7-((n-y-4-(z)phenyl)diazenyl)naphthalene-polysulfonates,2-((n–y-2-(z))diazenyl)-5-(ethenylsulfonyl)carbocyclosulfonicacid,polycarbocyclo,2,4,6-trihalo-1,3,5-triazine,propane-polyamine (y=amino,z=carbamoyl-y,n=2&4) - - 2011; 2012 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Reactions mass of N-{2-[(4-bromo-6-substituted-2-alkyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl)diazenyl]-[alkyl(2-methoxyalkyl)amino]phenyl}acetamide) and N-{2-[(4-bromo-6-substiuted-2-alkyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl)diazenyl]-[alkyl(2-hydroxy-3-phenoxypropyl)amino]phenyl}acetamide - - 2015 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reactive Blue F08-0170 - - - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Reactive Blue F08-0170 - - 2012 View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Reactive Orange F08-0314 - - 2012 View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Reactive Red F03-0318 - - 2012 View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Reddish Blue - - - View substance registered dossier
Promat SpA via Provinciale 10 24040 Filago Italy Italy Active Refractories, fibers, aluminosilicate - 142844-00-6 - View substance registered dossier
Unifrax France 001 17 Rue Antoine Durafour Lorette 42420 Lorette France France Active Refractories, fibers, aluminosilicate - 142844-00-6 2014; 2015; 2016; 2017 View substance registered dossier
elisto GmbH Robert-Bosch-Str. 15 65582 Diez Germany Germany Active Refractories, fibers, aluminosilicate - 142844-00-6 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Refractories, fibers, aluminosilicate - 142844-00-6 2012; 2015 View substance registered dossier
IIP Europe GmbH Fritz-Vomfelde-Str.34 40547 Duesseldorf Germany Germany Active Refractories, fibers, aluminosilicate - 142844-00-6 2011 View substance registered dossier
Unifrax France 17 Rue Antoine Durafour Lorette 42420 Lorette France France Active Refractories, fibers, aluminosilicate - 142844-00-6 2019; 2020 View substance registered dossier
Ibiden Hungary Kft Neumann János 2336 Dunavarsány Hungary Hungary Active Refractories, fibers, aluminosilicate - 142844-00-6 - View substance registered dossier
Nutec Europe, S.L. Eitua Industrialdea 71 A 48240 Berriz Spain Spain Active Refractories, fibers, aluminosilicate - 142844-00-6 - View substance registered dossier
Thermal Ceramics de France S.A.S. 3, Rue du 18 Juin 1827 42160 Andrezieux-Boutheon France France Active Refractories, fibers, aluminosilicate - 142844-00-6 - View substance registered dossier
Rath GmbH Ossietzkystrasse D-01662 Meissen Germany Germany Active Refractories, fibers, aluminosilicate - 142844-00-6 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - S-[2-hydroxy-4-(2,2,2-trifluoroacetamido)alicyclic] arenecarbothioate - - - View substance registered dossier
Chementors Ltd Smart Chemistry Park Raisionkaari 55 21200 Raisio Finland Finland Active Salibact - - 2021 View substance registered dossier
Valtris AO Belgium (OR-US) Heilig Hartlaan 21 3980 Tessenderlo Belgium Belgium Active Santicizer P1400 - - 2018; 2020; 2021 View substance registered dossier
Sachem Europe BV Van Voordenpark 15 5301 KP Zaltbommel Gelderland Netherlands Netherlands Active Saskine 70 - - - View substance registered dossier
Corden Pharma Bergamo S.p.A. Via Bergamo, 121 IT-24047 Treviglio BG Italy Italy Active SM374-6 - - - View substance registered dossier
Corden Pharma Bergamo S.p.A. Via Bergamo, 121 IT-24047 Treviglio BG Italy Italy Active SM374-Ox - - - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (S001) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active Sodium 4-(4-substitutedanilino)-4-substituedbut-2-enoate - - 2017 View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Active Sodium salts of Mono- and di-[reaction products of dodecyl alcohol and ethylene oxide]phosphates - - 2013; 2015; 2020 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Sodium salts of substituted amino acid - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Sodium salts of substituted amino acid (2) - - - View substance registered dossier
SOCOMORE Z.I. DU PRAT AVENUE PAUL DUPLEIX R.P. 3707 56037 VANNES France France Active Sol-gel reaction products of alcohols, hydrochloric acid, pentane-2,4-dione, zirconium tetraalkanolate and water - - 2019 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Species of monomeric platinum alkane dicarboxylate from the reaction of dihydrogen polyhydroxyplatinate(2-) and alkane dicarboxylic acid - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - substituted alkylalkanoate - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Substituted amino acid - - - View substance registered dossier
Kemira Oyj Energiakatu 4 P.O.Box 330 FI-00101 HELSINKI Finland Finland Cease Manufacture Succinic acid derivative, sodium salt - - 2019 View substance registered dossier
Kemira Chemie GesmbH Hafenstrasse 77 AT-3500 KREMS Austria Austria Cease Manufacture Succinic acid derivative, sodium salt - - 2019 View substance registered dossier
STEPAN EUROPE SA Chemin JONGKIND 38340 VOREPPE France France Active Sulfonic acids, C6-8-alkane, sodium salts - 1474044-66-0 2021 View substance registered dossier
OLEON N.V. Industriezone "ter straten" Vaartstraat 220 2520 Oelegem Belgium Belgium Active Sulfuric acid, mono-C16-18-alkyl esters, sodium salts and C16-18 alcoholsReaction mass of Sulfuric acid, C16-18-alkyl esters, neutralized and Alcohols, C16-18Sulfuric acid, mono-C16-18 (even numbered) alkyl esters, sodium salts and C16-18 (even numbered) alcohols - - 2021 View substance registered dossier
INFAR S.A. Ctra N-II Km. 680, 6 08389 Palafolls Barcelona Spain Spain Active T-A06 - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Tall-oil fatty acids salts of condensation products of tall-oil fatty acids with diethanolamine and triethanolamine - - - View substance registered dossier
STEPAN EUROPE SA Chemin JONGKIND 38340 VOREPPE France France Active TEA esterquat - - 2017; 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - terephtalic acid compound with diamines - - - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active tert-butyl 4-[[(6-amino-5-chloro-pyrimidin-4-yl)amino]methyl]-4-fluoro-piperidine-1-carboxylate - - - View substance registered dossier
ExxonMobil Petroleum & Chemical BV OR01 Polderdijkweg 2030 Antwerpen Belgium Belgium Active Tetra-esterification products of C5 -(linear and branched) , C7, C8, C9, C10 fatty acids with pentaerythritol - - 2018 View substance registered dossier
ExxonMobil Petroleum & Chemical BV OR01 Polderdijkweg 2030 Antwerpen Belgium Belgium Active Tetra-esterification products of C5-(branched and linear), C7, C8 and C10 fatty acids with pentaerythritol - - 2013; 2014; 2015; 2018 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Tetraalkyldi(alkan-2-yl)biphenyldiol - - - View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (12) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active Tetraamine C16-18, C18-unsaturated - - 2021 View substance registered dossier
Kao Chemicals GmbH Kupferstrasse 1 46446 Emmerich Northrhine-Westfalia Germany Germany Active Tetraamine C16-18, C18-unsaturated - - 2017; 2021 View substance registered dossier
Nouryon Surface Chemistry AB Stenunge Allé 3 - S-44485 Stenungsund - Sweden Sweden Active Tetraamine C16-18, C18-unsaturated - - 2010; 2012; 2017; 2020; 2021 View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active Tetraamine C16-18, C18-unsaturated - - 2011; 2019; 2021 View substance registered dossier
Kao Corporation, S.A. Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active Tetraamine C16-18, C18-unsaturated - - 2017; 2021 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Tetrabutane - - 2011; 2012; 2014; 2017; 2018; 2021 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Tetrasodium {5-[(4-chloro-6-{[4-(alkenylsulfonyl)phenyl]amino}-heteromonocycl-2-yl)amino]-4-(hydroxy-κO)-3-{[2-(hydroxy-κO)phenyl]diazenyl-κN}naphthalene-disulfonato(4-)}[3-(hydroxy-κO)-4-{[2-(hydroxy-κO)naphthalen-1-yl]diazenyl-κN}naphthalene-sulfonato(3-)]chromate(4-) - - 2016 View substance registered dossier
ICL Europe Coöperatief U.A. (OR1) Koningin Wilhelminaplein 30 Prinsenhof 1062 KR Amsterdam Netherlands Netherlands Active TexFRon AG - - - View substance registered dossier
INEOS nv Haven 1053 -- Nieuwe Weg 1 2070 Zwijndrecht Belgium Belgium Active THI streams (THI RF60, THI RF30, THI TM) - - 2018; 2020 View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Thiazol Blau - - - View substance registered dossier
Mitsubishi Chemical Europe GmbH Willstätter Strasse 30 40549 Düsseldorf Germany Germany Cease Manufacture TOMILAC 214 - - 2018 View substance registered dossier
Lonza Cologne GmbH - REACH Nattermannallee 1 50829 Cologne Germany Germany Active Tri-alkyl Quat - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Trimethylsilyl alkynoate - - - View substance registered dossier
SI Group - USAA Teplitzer Strasse 14-16 84478 Waldkraiburg Germany Germany Active tris (4-nonylphenol, branch) phosphorous acid ester - - - View substance registered dossier
ICC Industries, B.V. Hullenbergweg 278 1101 BV Amsterdam The Netherlands Netherlands Netherlands Active tris (4-nonylphenol, branch) phosphorous acid ester - - 2010; 2013; 2014; 2017 View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 046 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active tris (4-nonylphenol, branch) phosphorous acid ester - - 2018 View substance registered dossier
PCC Rokita SA Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny Poland Poland Active tris (4-nonylphenol, branch) phosphorous acid ester - - 2018 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active tris (4-nonylphenol, branch) phosphorous acid ester - - - View substance registered dossier
Galata Chemicals GmbH Chemiestrasse 22 68623 Lampertheim 06 Germany Germany Active tris (4-nonylphenol, branch) phosphorous acid ester - - 2019 View substance registered dossier
CCD (Germany) GmbH Berliner Allee 55 40212 Düsseldorf Germany Germany Active tris (4-nonylphenol, branch) phosphorous acid ester - - 2017 View substance registered dossier
CCD (Germany) GmbH Berliner Allee 55 40212 Düsseldorf Germany Germany Cease Manufacture tris (4-nonylphenol, branch) phosphorous acid ester - - 2020 View substance registered dossier
LANXESS Solutions Italy S.r.l. Via Pico della Mirandola, 8 4013 Localita Scalo Latina LT Italy Italy Active tris (4-nonylphenol, branch) phosphorous acid ester - - - View substance registered dossier
WSP Deutschland A.G. (OR3) Dingolfinger Straße 1-15 81673 München Germany Germany Active tris(1-methylheptyl) citrate - - 2020; 2021 View substance registered dossier
BYK-Chemie GmbH Abelstr. 45 DE-46483 Wesel Germany Germany Active Tris(2-hydroxyethyl)ammonium salts of tall-oil fatty acids - - 2020 View substance registered dossier
[Confidential] - - - tris(7-halo-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroheteropolycycle-3-carboxylato-kO)europium - - - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active TULA1 - - 2021 View substance registered dossier
OSRAM GmbH Marcel-Breuer-Str. 6 80807 München Germany Germany Active Tungsten Blue Oxide - - - View substance registered dossier
ANTIBIOTICOS DE LEON S.L. Avda. Antibióticos, 59 - 61 24009 León Spain Spain Active Valencene N - - - View substance registered dossier
exoMchim SAS 5 rue du vieux pont 26600 PONT DE L'ISERE France France Active Vanadium (n) oxysulphate - - 2021 View substance registered dossier
Sasol Wax GmbH (OR on behalf of Sasol Wax (SA) Division of SCI) Worthdamm 13 - 27 D - 20457 Hamburg Germany Germany Active Waksol A - - 2021 View substance registered dossier
Sun Chemical B.V. Leeuwenveldseweg 3-t 1382 LV Weesp Netherlands Netherlands Active Y-513 - - 2015 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Yellow LF 6881 - - - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active Yellow LF 6911 - - - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active YG-2O-O5 triflate - - - View substance registered dossier
exoMchim SAS 5 rue du vieux pont 26600 PONT DE L'ISERE France France Active Zirconyl oxynitrate - - 2021 View substance registered dossier
FINORGA SAS 497 route de Givors 38670 CHASSE SUR RHONE France France Active {3-[3,5-bis(trifluoroalkyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazol-1-yl} alkenoic acid - - 2017 View substance registered dossier
SNF SA ZAC de Milieux 42163 Andrézieux France France Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
SNF S.A.S. ZAC de Milieux 42163 Andrézieux France France Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 München Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2020 View substance registered dossier
Solenis Netherlands B.V. Pesetastraat 62 2991 XT Barendrecht Netherlands Netherlands Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
ChAR Consultancy EOOD Kırdjali bulvard Bulgaria 37, blok 51 6600 Kırdjali Kırdjali Bulgaria Bulgaria Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Hexion Botlek B.V. Chemiestraat 30 3197KB Botlek Rotterdam Netherlands Netherlands Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Metadynea Austria GmbH Hafenstrasse 77 A-3500 Krems Austria Austria No longer Valid Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2012; 2013 View substance registered dossier
A V Pound & Co. Ltd Goolds Hill House Old Cork Road Ireland Mallow Co. Cork Ireland Ireland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
SADEPAN CHIMICA NV Henry Fordlaan 68 3600 Genk Belgium Belgium Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2013; 2016; 2017 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford, Dublin 18, Ireland Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2015; 2016; 2017 View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 023 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
BC KC Formalin Kft Bólyai tér 1 3700 Kazincbarcika BAZ Hungary Hungary Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2015; 2017 View substance registered dossier
Kronospan Chemicals, S.L. Barrio de Castañares S/N 09199 Burgos Spain Spain Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2015; 2016; 2017 View substance registered dossier
ChampionX Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 NL-2342BB Oegstgeest Oegstgeest Netherlands Netherlands Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Vyncolit NV (OR SBNA) Wiedauwkaai 6 9000 Gent Belgium Belgium Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
Vyncolit NV (OR DCa) Wiedauwkaai 6 9000 Gent Belgium Belgium Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
Dynea N.V. Moervaartkaai 7 B-9042 Gent Belgium Belgium Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2015 View substance registered dossier
LERG S.A. Pustkow-Osiedle 59 D 39-206 Pustkow 3 podkarpackie Poland Poland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2013; 2015; 2017 View substance registered dossier
Avellis Synco Leather GmbH Daimlerring 11 65205 Wiesbaden Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Vyncolit NV (OR DC) Wiedauwkaai 6 9000 Gent Belgium Belgium Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
HUNTSMAN HOLLAND BV Merseyweg 10 3197 KG Botlek-Rotterdam Netherlands Netherlands Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2015; 2017 View substance registered dossier
NEOCHIM PLC East Industrial Zone, Himkombinatska Str. 6403 Dimitrovgrad Haskovo Bulgaria Bulgaria Cease Manufacture Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2014 View substance registered dossier
SUEZ WTS France Tour CB21 16 Place de l’Iris 92040 Paris La Défense France France Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2015; 2017; 2021 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21, FI-02600 Espoo Finland Finland Finland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Nouryon Surface Chemistry AB Stenunge Allé 3 - S-44485 Stenungsund - Sweden Sweden Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017; 2021 View substance registered dossier
Afton Chemical S.R.L. (Woluwe) Alma Court Lenneke Marelaan, 8 B-1932 St-Stevens-Woluwe Belgium Belgium Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
Cardolite Specialty Chemicals Europe NV Wijmenstraat 21 K bus 2 B-9030 Mariakerke (Gent) Belgium Belgium Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2016 View substance registered dossier
Ramboll Deutschland GmbH Werinherstraße 79 Gebäude 32a 81541 München Bayern Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Trammo SARL 23 Rue Balzac 75008 Paris France France Cease Manufacture Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2019 View substance registered dossier
Evos Rotterdam B.V. Merwedeweg 20 3198 LH Rotterdam Europoort Netherlands Netherlands Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
INEOS Solvents Marl GmbH Paul-Baumann-Str. 1 45772 Marl Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2014; 2017 View substance registered dossier
Anthesis (Ireland) Limited The Black Church St. Mary’s Place D07 P4AX Dublin Ireland Ireland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
ATUL IRELAND LIMITED OR1 Flynn O'driscoll No.1 Grant's Row Lower Mount Street D02HX96 DUBLIN DUBLIN Ireland Ireland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 12 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Cease Manufacture Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2020 View substance registered dossier
Advachem sa Route de Wallonie Darse d'Hautrage 7334 Hautrage Hainaut Belgium Belgium Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
CHT Germany GmbH Bismarckstr. 102 72072 Tuebingen Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2014; 2016; 2020 View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
Hexion Germany GmbH Varziner Straße 49 47138 Duisburg Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2020 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17, 22363 Lund Sweden Sweden Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Huntsman Advanced Materials (Europe) BV Everslaan 45 B-3078 Everberg Belgium Belgium Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2016 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford, Dublin 18, Ireland Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Caplinq Europe BV De Trompet 1126 1967 DA Heemskerk - Netherlands Netherlands Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Gruppo Trombini SpA Via Piscina, 13 10060 Frossasco Torino Italy Italy Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
CCD (Germany) GmbH Berliner Allee 55 40212 Düsseldorf Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2016; 2017 View substance registered dossier
SI Group-Béthune S.A.S. 1111 Avenue George Washington Boite Postale 237 62404 Cedex Béthune France France Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2018 View substance registered dossier
Prefere Paraform GmbH & Co. KG Hauptstrasse 30 55120 Mainz Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2013; 2016; 2017; 2019 View substance registered dossier
PPG Industries Italia Srl Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di PPG Industries Inc. Via Serra, 1 15028 Quattordio Italy Italy Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
BASF Polyurethanes GmbH Elastogranstr. 60 49448 Lemförde Niedersachsen Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (OR CAN) Place des Carmes Déchaux 63040 Clermont Ferrand France France Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2016; 2017 View substance registered dossier
SI Group-Béthune S.A.S. 1111 Avenue George Washington Boite Postale 237 62404 Cedex Béthune France France Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2016; 2017 View substance registered dossier
Campact Limited Anick Grange Road NE46 4JS Hexham Northumberland United Kingdom United Kingdom No longer Valid Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2021 View substance registered dossier
Services Techniques Schlumberger_OR 12 1, Cours du Triangle 92936 La Défense France France Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Charles River Laboratories Den Bosch B.V. OR23 Hambakenwetering 7 5231DD 's-Hertogenbosch Netherlands Netherlands Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2012; 2017 View substance registered dossier
Purolite S.R.L.1 Str. Aleeza Uzinei 11 2342 Victoria Judestoi Brasov Romania Romania Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
Blue Frog Scientific EURL 967 Route de la Plaine La Plaine 26400 Chabrillan France France Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017; 2020 View substance registered dossier
Worlée-Chemie G.m.b.H. Grusonstraße 26 22113 Hamburg Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2016; 2017 View substance registered dossier
Ameropa Düngemittel GmbH Ferdinandstraße 55-57 20095 Hamburg Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
Ashland Services BV Noordweg 9 3336 LH Zwijdrecht Netherlands Netherlands Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
TÜV SÜD Industrie Service GmbH (ORTri) Westendstr. 199 80686 München Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2016; 2017 View substance registered dossier
Kronochem GmbH Lampertswalde Muehlbacher Str.1 01561 Lampertswalde / Dresden Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2014; 2016; 2017 View substance registered dossier
Reach Only Representative (Ireland) Ltd (Macres) VPR House Main Street F12 FC64 Swinford County Mayo Ireland Ireland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2021 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77, Dublin, Ireland D02 Dublin Ireland Ireland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Società per Azioni Michelin Italiana Corso Romania n. 546 10156 Torino Italy Italy Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2016; 2017 View substance registered dossier
MHM Holding GmbH Sonnenallee 1 D-85551 Kirchheim Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2013; 2016; 2017 View substance registered dossier
BorsodChem Zrt. - OR Bolyai ter 1. H-3700 Kazincbarcika Hungary Hungary Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2016 View substance registered dossier
SI Group DEAB (Imp) Teplitzer Strasse 84478 Waldkraiburg Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
REACH GLOBAL SERVICES S.A. Rond Point Schuman, 6 B-1040 Brussels Belgium Belgium Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2013; 2017 View substance registered dossier
Blue Frog Scientific EURL (11) 967 Route de la Plaine 26400 - Chabrillan La Plaine France France Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2014; 2016; 2017 View substance registered dossier
Hexion Oy Teollisuustie 20 B 82430 Puhos Finland Finland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
Cambridge Environmental Assessments, part of RSK ADAS Europe (Ireland) Ltd Office Suite B, Bluebell Business Centre Old Naas Rd D12XV7K Dublin Ireland Ireland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2013; 2016; 2017; 2020 View substance registered dossier
Panasonic Industrial Devices Materials Europe GmbH Ennshafenstrasse 30 4470 Enns Austria Austria Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. - OR1 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
PPG Europe B.V. in its legal capacity as Only Representative of PRC DeSoto International Inc. - OR5 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Dow Benelux B.V. OR-51 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
UMCO GmbH Georg-Wilhelm-Straße 187 21107 Hamburg Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2016; 2017 View substance registered dossier
Borregaard AS as Only Representative P.O. Box 162 1701 Sarpsborg Norway Norway Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2018 View substance registered dossier
AS DBT Narva mnt 7D 10117 Tallinn Estonia Estonia Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Lubrizol France SAS 25 Quai de France 76100 ROUEN France France Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2016; 2017 View substance registered dossier
HADJILUCAS S.A. 3, Patr. Ioakim str. Industrial Area of Komotini, Komotini 106 73 Athens Greece Greece Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Helm AG Nordkanalstraße 28 20097 Hamburg Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2013; 2015; 2017 View substance registered dossier
Reach Only Representative (Ireland) Ltd (abqico) VPR House Main St F12 FC64 Swinford Co. Mayo Ireland Ireland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2013; 2018 View substance registered dossier
Cambridge Environmental Assessments part of RSK ADAS Europe (Ireland) Ltd (GEN) Office Suite B, Bluebell Business Centre, Old Naas Road, D12X V7K Dublin Ireland Ireland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2014; 2016; 2017; 2020 View substance registered dossier
Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Straße 17-19 69226 Nussloch Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2016; 2017 View substance registered dossier
Perstorp Specialty Chemicals AB Perstorp Industripark SE-28480 Perstorp Sweden Sweden Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2014; 2017 View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (S001) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Witt Handel GmbH Raboisen 6 20095 Hamburg Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Luxcontrol S.A. (OR 57) 1, Avenue des Terres Rouges 4331 Esch sur Alzette Luxembourg Luxembourg Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o. Warynskiego1 78-400 Szczecinek Poland Poland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2014; 2016; 2017 View substance registered dossier
Sun Chemical B.V. Leeuwenveldseweg 3-t 1382 LV Weesp Netherlands Netherlands Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2018 View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR1 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Nalco Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 2342 BB Oegstgeest Netherlands Netherlands Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2013; 2016 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 16 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2020 View substance registered dossier
Dynea AS Svelleveien 33 N-2004 Lillestroem Norway Norway Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2013; 2015; 2017 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 33 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2021 View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811323-8) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman - BP 1510 38025 Grenoble France France France Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2015; 2017 View substance registered dossier
Henkel Electronic Materials (Belgium) N.V. Nijverheidsstraat 7 2260 Westerlo Belgium Belgium Cease Manufacture Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2018 View substance registered dossier
SI Group-Béthune S.A.S. 1111 Avenue George Washington Boite Postale 237 62404 Cedex Béthune France France Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2018; 2020 View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR3 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-5 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
Perstorp Chemicals GmbH, Germany Bruchhausener Strasse 2 59759 Arnsberg Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2014; 2016; 2017 View substance registered dossier
Covestro Deutschland AG Kaiser-Wilhelm-Allee 60 51373 Leverkusen Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2018 View substance registered dossier
Allnex Belgium NV/SA OR5 Anderlechtstraat 33 1620 Drogenbos Belgium Belgium Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
3M Wroclaw Sp.z.o.o. ul. Kowalska 143 51-424 Wroclaw Poland Poland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Perstorp Specialty Chemicals BV Schoolstraat 1 NL-2912CP Nieuwerkerk aan den IJssel Netherlands Netherlands Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2014; 2017 View substance registered dossier
Allnex Belgium NV/SA OR1 Anderlechtstraat 33 1620 Drogenbos Belgium Belgium Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
Akzo Nobel Adhesives AB P.O. Box 11538 SE-100 61 Stockholm Sweden Sweden Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2014; 2015; 2017 View substance registered dossier
Kronospan Sebes SA 59 M.Kogalniceanu 515800 Sebes Romania Romania Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2014; 2016; 2017 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2016; 2017 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR -30 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
Hexion Forest Products GmbH Am Haupttor Bau 7545 06237 Leuna Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Baker Hughes (Nederland) B.V Westblaak 89 3012 KG Rotterdam Netherlands Netherlands Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2018 View substance registered dossier
Prefere Resins Germany GmbH Dr.-Hans-Lebach-Straße 7 D-15537 Erkner Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2016; 2017; 2021 View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811280-8) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman - BP 1510 38025 Grenoble France France France Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
TROPAG Oscar H. Ritter Nachf. GmbH Bundesstrasse 4 20146 Hamburg Hamburg Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2016; 2017 View substance registered dossier
Hexion Specialty Chemicals Iberica, S.A. Ante Pardo 7 - Pol Industrial Lantaron c.p :1213 E-01213 Lantaron Alava Spain Spain Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2015; 2017 View substance registered dossier
Celanese Production Germany GmbH & Co. KG Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2018 View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Covestro Deutschland AG OR CN_001554 Kaiser-Wilhelm-Allee 60 51373 Leverkusen Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2018 View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
BRESFOR Avenida dos Bacalhoeiros 3834-908 Gafanha da Nazaré Aveiro Portugal Portugal Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2016; 2017 View substance registered dossier
Valspar b.v. Zuiveringweg 89 8243 PE Lelystad Netherlands Netherlands Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2016; 2017; 2020 View substance registered dossier
Nordalim A/S Samoavej 1 DK-8000 Århus Denmark Denmark Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2013; 2015; 2017 View substance registered dossier
Anthesis (Ireland) Limited 25 The Black Church St. Mary's Place D07 P4AX Dublin Ireland Ireland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
LyondellBasell Industries Holdings BV_OR1_Advanced Polymer Solutions Delftseplein 27E 3013AA Rottterdan TX Netherlands Netherlands Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Ramboll Deutschland GmbH Werinherstraße 79 Gebäude 32a 81541 München Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
REACHLaw ltd Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2016; 2017 View substance registered dossier
Celanese Europe BV The New Atrium Strawinskylaan 3105 1077 ZX Amsterdam Netherlands Netherlands Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
BYK-Netherlands B.V. Danzigweg 23 7418 EN Deventer Netherlands Netherlands Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
Metadynea Austria GmbH Hafenstrasse 77 A-3500 Krems Austria Austria Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2013; 2018 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2012; 2017 View substance registered dossier
Vyncolit NV (OR SBJ) Wiedauwkaai 6 9000 Gent Belgium Belgium Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
AB Achema Jonalaukio km. Ruklos sen. LT55550 Jonavos r. Lithuania Lithuania Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2018 View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (A001) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
CHT OR 13 Bismarckstr. 102 72072 Tuebingen Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2020 View substance registered dossier
ALCOPLAST via Ettore ARA , 48 20090 COLOGNO MONZESE ITALY Italy Italy Cease Manufacture Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2021 View substance registered dossier
TFL Ledertechnik GmbH Peter-Krauseneck-Strasse 16 79618 Rheinfelden Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2018 View substance registered dossier
UAB "APLINKOS VADYBA" Vilkpėdės g. 22 03151 Vilnius Lithuania Lithuania Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH Emil-von-Behring-Str. 76 35041 Marburg Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2018 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
Alroko GmbH & Co KG Borsteler Chaussee 55 22453 Hamburg Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
LTPro GmbH Am Haffeld 1 D-23970 Wismar Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2020 View substance registered dossier
Triade B.V. Dijkweg 159 2675 AD Honselersdijk Netherlands Netherlands Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2018 View substance registered dossier
Kronochem Sebes SRL 59 M.Kogalniceanu 515800 Sebes Romania Romania Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Grupa Azoty S.A. ul. Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnow Poland Poland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2012; 2017 View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Straße 62 91301 Forchheim Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (OR US) Place des Carmes Déchaux 63040 Clemront Ferrand France France Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2016; 2017 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
DIAKOL STRAZSKE, s.r.o. Priemyselna 720 072 22 Strazske Slovakia Slovakia Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2014; 2016; 2017 View substance registered dossier
Chemreach GmbH Akazienweg 30 48317 Drensteinfurt Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
REACH 2008 Ltd. j.k.Mladost-1, bl.32, entr.A, fl.5, ap.10 1784 Sofia Bulgaria Bulgaria Bulgaria Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2010; 2016; 2017; 2021 View substance registered dossier
Huntsman (Europe) BV - OR2 Everslaan 45 B-3078 Everberg Belgium Belgium Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017; 2018 View substance registered dossier
Fantoni S.p.A Via Europa Unita 1 33010 OSOPPO UD Italy Italy Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2015; 2017 View substance registered dossier
Agrium Egypt SA Avenue Louise 326 box 36 1050 Brussels Belgium Belgium Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2016 View substance registered dossier
Covestro Procurement Services GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Allee 60 51373 Leverkusen Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Société Française SOQUEBRA S.A. 7, rue Blaise Pascal 74600 SEYNOD France France Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2018 View substance registered dossier
ExponentOR11I Block 1, Blanchardstown Corporate Park Ballycoolen Road, Blanchardstown D15 AKK1 Dublin Ireland Ireland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2013; 2018 View substance registered dossier
EGGER Technologia S.R.L Str. Austriei 2 cam. 3 725400 Radauti Jud. Suceava Romania Romania Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2020 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 06 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Cease Manufacture Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2020 View substance registered dossier
GIC International GmbH Monschauer Str. 12 40459 Düsseldorf Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Wilfried Groll Beratun + Vermittlung für die Kunststoffverarbeitun Eutiner Str. 13 26160 Bad Zwischenahn Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
CHT Austria GmbH Aeueleweg 3 6812 Meiningen Austria Austria Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2020 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2012; 2018 View substance registered dossier
Sadepan Chimica S.r.l. Viale Lombardia, 29 46019 Viadana Italy Italy Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2013; 2016; 2017 View substance registered dossier
Merck Performance Materials GmbH Rheingaustrasse 190-196 65203 Wiesbaden Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2019 View substance registered dossier
Hexion Italia S.r.l. Via Mazzini, 104 21058 Solbiate Olona, VA Italy Italy Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 01 Chaussee De Wavre, 1945 1945 Brussels Belgium Belgium Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2019 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
DUKOL Ostrava, s.r.o. Chemicka 1/2039 709 03 Ostrava - Mar. Hory Czech Republic Czech Republic Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2014; 2016; 2017 View substance registered dossier
Covestro Deutschland AG OR JP_000145 Kaiser-Wilhelm-Allee 60 51373 Leverkusen Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2018 View substance registered dossier
INEOS Composites Hispania S.L. (0341) Partida Povet, 37 ES-12580 Benicarlo Castellón de la Plana Spain Spain Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Lubrizol Advanced Materials Europe B.V.B.A Nijverheidsstraat 30 2260 Westerlo-Oevel Belgium Belgium Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2016; 2017 View substance registered dossier
Everlight Europe B.V. Rivium Boulevard 224 2909LK Capelle a/d Ijssel Netherlands Netherlands Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
TFL ITALIA SpA Via dei Campacci 11 20010 Buscate MI Italy Italy Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Caplinq Europe BV Industrieweg 15E 1566JN Assendelft - Netherlands Netherlands Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Hexion B.V. Seattleweg 17, building 4 3195 ND Pernis-Rotterdam Netherlands Netherlands Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017; 2018 View substance registered dossier
Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH Hugenottenallee 175 D-63263 Neu-Isenburg Hesse Germany Germany Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017 View substance registered dossier
Silekol sp. z o.o. Mostowa 30K 47-220 Kędzierzyn-Koźle Opolskie Poland Poland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2014; 2015; 2017 View substance registered dossier
Prefere Resins France 10, Rue Comtesse F-62117 Brebieres France France Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2013; 2016; 2017; 2021 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 02 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2017; 2019 View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
BILTREC, S.A. Atlantida, 21 1º2º 08930 Sant Adria del Besos Barcelona Spain Spain Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Spetsinterproject Oy Näkinkaari 1 M 02320 Espoo Finland Finland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2021 View substance registered dossier
FujiFilm Manufacturing Europe BV Oudenstaart 1 5047 TK Tilburg Netherlands Netherlands Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 - View substance registered dossier
Cambridge Environmental Assessments part of RSK ADAS Europe (Ireland) Ltd Office Suite B, Bluebell Business Centre Old Naas road D12XV7K Dublin Ireland Ireland Active Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2020 View substance registered dossier
BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600 2040 Antwerpen 4 Antwerpen Belgium Belgium