Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Last updated 06 srpna 2021. Database contains 23376 unique substances and contains information from 104385 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
Reaction products of butanone and 2,2'-iminodi(ethylamine)
944-403-8 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 14-08-2018 View substance registered dossier
R,R-2-carboxy –[2-(2-propen-1-yl)-cyclopropyl] benzoate dicyclohexylamonium salt
944-401-7 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 07-02-2017 View substance registered dossier
3-(methylamino)-1-phenylpropan-1-ol; sulphate
944-397-7 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-02-2017 View substance registered dossier
5-{[2-(1H-imidazol-4-yl)ethyl]amino}-5-oxopentanoic acid hydrochloride (1:1)
944-396-1 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-02-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of ethane-1,2-diol and 2-hydroxyethyl formate and ethylene diformate
944-390-9 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 27-04-2018 View substance registered dossier
Bis(dimethylammonium) dodecakis(µ-methoxy)-µ6-oxido-octahedro-hexakis(chloridoindium)ate dimethanol solvate
944-363-1 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 19-10-2017 View substance registered dossier
(2S,4R)-1-hexadecanoyl-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid
944-347-4 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-03-2017 View substance registered dossier
1-Pyrrolidinecarboxylic acid, 3-[2-[(ethoxycarbonyl)[5-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazin-2-yl]amino]acetyl]-4-ethyl-, phenylmethyl ester, (3R,4S)-
944-343-2 2050038-81-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 24-02-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of disodium [2,2'-(imino-κN)dibutanedioato-κ2O1,O4(4-)]calcium(2-), sodium chloride and aspartic acid disodium salt
944-341-1 - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 13-01-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of methyl 1-methyl-3-(4-methylpent-3-enyl) cyclohex-3-ene-1-carboxylate and methyl 1-methyl-4-(4-methylpent-3-enyl)cyclohex-3-ene-1-carboxylate
944-340-6 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-01-2017 View substance registered dossier
Reaction product of 2,2'-oxydiethanol and 2-hydroxyethyl acrylate and 2-hydroxyethyl methacrylate and hexan-6-olide and trimethylhexa-1,6-diyl diisocyanate
944-336-4 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 21-02-2020 View substance registered dossier
Reaction product of o-cresol and camphene, obtained by addition, hydrogenation and distillation
944-329-6 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 29-01-2018 View substance registered dossier
Reaction product of o-Cresol and Camphene obtained by addition followed by distillation.
944-325-4 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-01-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(3,3-dimethylcyclohexyl)ethanone and 2,6,6-trimethylcycloheptanone
944-298-9 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 27-06-2019 View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-amino-5-nitrobenzenesulfonic acid coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotized 2-amino-4-nitro-6-sulfo-phenol, chelated with iron, sodium salt
944-296-8 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 07-06-2021 View substance registered dossier
Reaction product of Propanoic acid, 3-[[bis(2-methylpropoxy)phosphinothioyl]thio]-2-methyl- and tridecanamine, N-tridecyl-, branched and linear
944-290-5 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 13-01-2020 View substance registered dossier
Fatty acids, C8-12, isopentyl esters
944-288-4 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 11-01-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of 3-(Acryloyloxy)-2-hydroxypropyl methacrylate, 2-(Acryloyloxy)-3-hydroxypropyl methacrylate and 2,3-Bis(acryloyloxy)propyl methacrylate
944-287-9 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 20-12-2016 View substance registered dossier
Reaction mass of 1-isopropyl-4-methylenebicyclo[3.1.0]hexan-3-hydroperoxide and 4-hydroperoxy-1-isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hex-2-ene and pin-2(3)-ene
944-285-8 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 14-08-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of Disodium dihydroxy[2-{[5-(hydroxy-kO)-3-methyl-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl-kN1}benzoato(3-)-kO]chromate(2-) and Sodium hydroxy[2-{[5-(hydroxy-kO)-3-methyl-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl-kN1}benzoato(3-)-kO]chromate(1-)
944-283-7 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 22-11-2018 View substance registered dossier
(E)-2-((4-(ethyl(2-hydroxyethyl)amino)phenyl)diazenyl)-6-methoxy-3-methylbenzo[d]thiazol-3-ium trichlorozincate
944-280-0 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 18-03-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of 1-methyl-3-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carboxylic acid and 1-methyl-4-(4-methylpent-3-enyl)cyclohex-3-ene -1-carboxylic acid
944-279-5 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 17-02-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)] [N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]]-, lithium sodium and Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)][N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)]-, lithium sodium
944-274-8 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 31-01-2018 View substance registered dossier
Acid Red 195
944-272-7 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 04-02-2021 View substance registered dossier
Glutamic acid, N-olivoyl derivs., sodium salts
944-266-4 1628321-85-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 21-05-2020 View substance registered dossier
Benzenepropanoic acid, α-[2-(dimethylamino)ethyl]- hydrochloride
944-260-1 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-12-2016 View substance registered dossier
Reaction product of (+)-pin-2(3)-ene CAS 7785-70-8 and Formic Acid CAS 64-18-6, obtained by phase separation and distillation.
944-255-4 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-10-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of 1,5,5-trimethylcyclohexene and 1,3,3-trimethylcyclohexene
944-253-3 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-02-2017 View substance registered dossier
Reaction product of sulfuric acid with Cedrenepoxide.
944-252-8 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-02-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of 6-butyl-3,6-dihydro-2,4-dimethyl-2H-pyran and 2-butyl-3,6-dihydro-4,6-dimethyl-2H-pyran and 2-butyltetrahydro-6-methyl-4-methylene-2H-pyran
944-251-2 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 13-12-2016 View substance registered dossier
Reaction product of acid red 143 (free acid) or the respective sodium salt (e.g Lansyn red F-5B) (UVCB) with Tetrabutylammonium bromide (CAS nr.: 1643-19-2) resulting in a mixture of AR143-(TBN)2 (Main component), AR143-(TBN), AR143-(TBN)3, AR143-(TBN) without alkyl tail, AR143-(TBN)2 without alkyl tail.Chemical name main component AR143-(TBN)2:di-(tetra-n-butylammonium) salt of 1-benzoyl-4-[4'-(1'',1''-dimethylpropyl)-phenoxy]-6-phenylamino-2,7-dioxo-2,7-dihydro-3H-naphtho(1,2,3-de)quinolin, disulfonic acid
944-248-6 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 09-12-2019 View substance registered dossier
Reaction products of condensation between 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis(5-nitrobenzenesulfonic acid) and 4-[(4-aminophenyl)diazenyl]benzenesulfonic acid, sodium salts
944-247-0 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 16-04-2018 View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C9-12-alkyl esters, sodium salts
944-243-9 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 12-12-2016 View substance registered dossier
Reaction product of vanilline, obtained by hydrogenation
944-235-5 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-02-2017 View substance registered dossier
Reaction product of 3,9-dibromobenzanthrone condensed with 2 equivalents of 1-aminoanthraquinone, subsequently further condensed under oxidative conditions
944-232-9 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 15-07-2020 View substance registered dossier
(4R)-2-(1-butoxyethoxy)-4-isopropyl-1-methylenecyclohexane
944-221-9 1429469-15-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 24-02-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of Trisodium 4-({4-chloro-6-[(4-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-2-{[1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-5-(sulfonatomethyl)-1,6-dihydropyridin-3-yl]diazenyl}benzenesulfonate and Trisodium 4-({4-chloro-6-[(3-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-2-{[1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-5-(sulfonatomethyl)-1,6-dihydropyridin-3-yl]diazenyl}benzenesulfonate
944-218-2 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 04-06-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of 1,4-dimethyl bicyclo[3.3.0]oct-3-ene and 1,5-dimethyl-8-formoxy bicyclo[3.2.1]octane
944-217-7 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 24-01-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of (E)-7-hydroperoxy-3,7-dimethyl-oct-5-en-1-ol and isomer 1 of 6-hydroperoxy-3,7-dimethyl-oct-7-en-1-ol and isomer 2 of 6-hydroperoxy-3,7-dimethyl-oct-7-en-1-ol
944-211-4 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 14-08-2017 View substance registered dossier
Amides, C8-18 (even-numbered), C18unsatd, N-[3-(dimethylamino)propyl]
944-209-3 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 02-12-2016 View substance registered dossier
Benzene mono-C10-13-alkyl derivatives, distillation residues, sulfonated, sodium salts
944-207-2 2156592-65-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 25-02-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of (1Z)-prop-1-en-1-ylphosphonic acid and prop-2-en-1-ylphosphonic acid
944-204-6 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 31-01-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of (1R,5R)-5-isopropyl-2-methylenecyclohexanol and (1S,5R)-5-isopropyl-2-methylenecyclohexanol
944-198-5 339267-31-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 24-02-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of N-(4-((4-(dimethylamino)phenyl)(4-(methylamino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienylidene)-N-methylmethanaminium acetate and N-(4-(bis(4-(dimethylamino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienylidene)-N-methylmethanaminium
944-191-7 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 04-05-2020 View substance registered dossier
Feldspar minerals, magnetite and quartz, calcination products of copper mining residues.
944-188-0 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 09-03-2018 View substance registered dossier
Reaction product aqueous Phosphoric Acid, 2-Butoxyethanol and 4,4'-Isopropylidenediphenol-Epichlorohydrin
944-181-2 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 24-04-2019 View substance registered dossier
Reaction Mass of (1S,3R,6R)-3-isopropyl-6-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane and (1R,3R,6S)-3-isopropyl-6-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
944-172-3 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 24-02-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of (1R,4R,6S)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane and (1S,4R,6R)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
944-171-8 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 24-02-2017 View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-10 (even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts
944-170-2 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 26-06-2017 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
944-168-1 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 24-02-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 4,4'-bis(2-hydroxynaphthalen-1-ylazo)biphenyl-2,6'-disulphonate and potassium 4,4'-bis((E)-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)diazenyl)-[1,1'-biphenyl]-2,2'-disulfonate
944-161-3 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 16-07-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of (6alpha,11beta)-11,17-dihydroxy-21-iodo-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione and (6alpha,11beta)-11,17-dihydroxy-21,21-diiodo-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
944-146-1 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 03-05-2017 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
944-134-6 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 29-11-2016 View substance registered dossier
Reaction mass of (5E,7E)-8,12-dimethyltrideca-5,7,11-trien-4-one and (5E,7Z)-8,12-dimethyltrideca-5,7,11-trien-4-one
944-129-9 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 05-12-2016 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
944-124-1 - Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 09-01-2017 View substance registered dossier
Reaction product of tin, citric acid and nitric acid
944-119-4 - Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 22-04-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
944-113-1 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 14-08-2017 View substance registered dossier
Reaction products of diazotized 4-aminobenzenesulfonic acid coupled with aniline, subsequently coupled with diazotized 2-aminobenzoic coupled with 7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic then reacted with (E)-6,6'(ethene-1,2-diyl)bis(3-nitrobenzenesulfonic acid), chelated with copper, sodium salt
944-111-0 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 31-08-2017 View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, subsequently coupled with diazotized 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, sodium salts
944-110-5 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 24-11-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
944-095-5 - Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 07-12-2016 View substance registered dossier
Direct Red 243
944-092-9 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 15-07-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of morpholine and 6-[(p-tosyl)amino]hexanoic acid, compound with morpholine (1:1)
944-090-8 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 15-10-2018 View substance registered dossier
Reaction product of [(E)-1-methyl-3-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl) allyl] acetate isomer 1, [(E)-1-methyl-3-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl) allyl] acetate isomer 2 and Cobalt(II)acetate/Sodiumbromide, obtained by oxidation.
944-089-2 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-12-2016 View substance registered dossier
[(E)-1-methyl-3-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)allyl] acetate
944-088-7 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 29-11-2016 View substance registered dossier
C.I. Acid Blue 093
944-086-6 - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 10-08-2017 View substance registered dossier
1-[3,5-bis(benzyloxy)phenyl]-2-bromoethanone - 1,4-dioxane (2:1)
944-082-4 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 21-05-2019 View substance registered dossier
Amides, C18-unsatd., N-[2-[2-(C17-unsatd. alkyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl]ethyl]
944-076-1 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-10-2016 View substance registered dossier
Reaction products of 1,3-dihydroxybenzene, 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid, 4-methoxy-1-aminobenzene, 2-(4-aminoanilino)-5-nitrobenzenesulphonic acid, sodium salt
944-073-5 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 20-01-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of 2-Naphthaleneacetamide, N-[1-(hydroxymethyl)propyl]-6-methoxy-α-methyl-, [R-(R*,R*)]- (9CI) and 2-Naphthaleneacetamide, N-[1-(hydroxymethyl)propyl]-6-methoxy-α-methyl-, [R-(R*,S*)]- (9CI)
944-071-4 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 14-10-2016 View substance registered dossier
Reaction mass of 2,4-dimethyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-4,7-methanoinden-5-ol and 3,4-dimethyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-4,7-methanoinden-5-ol
944-067-2 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 25-01-2018 View substance registered dossier
Reaction product of diazotized 3-aminobenzenesulfonic acid coupled with naphthalen-1-amine, subsequently diazotized and coupled with 3-((ethyl(phenyl)amino)methyl)benzenesulfonic acid or 4-((ethyl(phenyl)amino)methyl)benzenesulfonic acid, sodium salt
944-062-5 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 16-07-2020 View substance registered dossier
Reaction product of diazotised (Z)-2-amino-3-hydroxy-N-phenylbut-2-enamide coupled with 2-hydroxy-5- nitrobenzenesulfonic acid , chelated with chromium (3+), sodium salts
944-045-2 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 27-01-2021 View substance registered dossier
Reaction product of diazotised 4-amino-5-hydroxy-2,7- naphthalenedisulfonic acid coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotised 2-amino-4,6-dinitrophenol and 4-nitrobenzenamine, chelated with iron (3+), sodium salts
944-042-6 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 04-11-2020 View substance registered dossier
Reaction products of 4-amino-3-hydroxy-7-nitronaphthalene-1-sulfonic acid and 2′,4′-dihydroxyacetophenone chelated with iron, sodium salts
944-041-0 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 12-03-2020 View substance registered dossier
Reaction products of diazotized 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic coupled with diazotized 4-nitro-1,3-benzenediamine and resorcinol, chelated with copper , sodium salts
944-040-5 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 18-05-2018 View substance registered dossier
Acid Black 107
944-038-4 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 21-01-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of 2-((((allyloxy)carbonyl)oxy)methyl)-2-ethylpropane-1,3-diyl bis(6-(((allyloxy)carbonyl)oxy)hexanoate) and 2-(((6-(((allyloxy)carbonyl)oxy)hexanoyl)oxy)methyl)-2-ethylpropane-1,3-diyl bis(6-(((allyloxy)carbonyl)oxy)hexanoate) and 2,2-bis((((allyloxy)carbonyl)oxy)methyl)butyl 6-(((allyloxy)carbonyl)oxy)hexanoate and 2,8-bis((((allyloxy)carbonyl)oxy)methyl)-2,8-diethyl-5,11-dioxo-4,6,10,12-tetraoxapentadec-14-en-1-yl 6-(((allyloxy)carbonyl)oxy)hexanoate
944-037-9 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-02-2017 View substance registered dossier
4,4'-[(6S)-6-phenylindolo[1,2-c][1,3]benzoxazine-3,10-diyl]bis{2-[(2S)-2-pyrrolidiniumyl]-1H-imidazol-3-ium} tetrachloride
944-036-3 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 21-10-2016 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
944-033-7 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-11-2016 View substance registered dossier
methyl 2,4-diacetoxy-6-pentyl-benzoate
944-031-6 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 07-11-2016 View substance registered dossier
1-(3-ethoxy-4-methoxy-phenyl)-2-(methylthio)ethan-1-one
944-025-3 2093007-28-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-01-2018 View substance registered dossier
1-isopropyl-4-methyl-bicyclo[3.1.0]hex-2-en-4-ol
944-023-2 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 17-02-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of 2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (1R,4R)- and 2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (1S,4R)-
944-020-6 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-03-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5-yl pivalate and 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-6-yl pivalate
944-011-7 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 04-10-2016 View substance registered dossier
(2R)-2-(3-Benzoylphenyl)propanoic acid, 1-Deoxy-1-(octylamino)-D-glucitol salt
944-007-5 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-12-2016 View substance registered dossier
Reaction products of sodium sulphide, sulphur, carbon disulphide and potassium hydroxide
944-003-3 - Active Full Individual ≥ 100 to < 1 000 tonnes 17-05-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of pentasodium 2-[(8-{[4-chloro-6-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}anilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naphthyl)diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonate and pentasodium 2-[(1-hydroxy-8-{[4-hydroxy-6-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}anilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-3,6-disulfonato-2-naphthyl)diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonate
943-998-1 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 02-10-2017 View substance registered dossier
Reaction product of d-Limonene obtained by oxidation, UV-rays and rose bengale
943-996-0 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 29-08-2017 View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 2,4-diaminobenzensulfonic acid, subsequently coupled with diazotised 2-amino-5-(2-(sulfooxy)ethylsulfonyl)benzene, sodium salts
943-995-5 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 03-12-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of sulfonium, dodecylethyl[1-(2-methoxy-2-oxoethyl)-3-oxo-3-(pentyloxy)propyl]-, tetrafluoroborate(1-)(1:1) and sulfonium, dodecylethyl[3-methoxy-1-(2-methoxy-2-oxoethyl)-3-oxopropyl]-, tetrafluoroborate(1-)(1:1) and sulfonium, dodecylethyl[3-oxo-1-[2-oxo-2-(pentyloxy)ethyl]-3-(pentyloxy)propyl]-, tetrafluoroborate(1-)(1:1)
943-993-4 - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 31-07-2018 View substance registered dossier
Reaction product of Ethylenglycol, Sodiumacetate and 3-oxo-alpha-Jonylacetate obtained by heating, extraction and distillation and subsequent saponification with Sodiumhydroxide.
943-986-6 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-02-2017 View substance registered dossier
(1R)-1-isopropyl-4-methyl-cyclohex-3-en-1-ol
943-985-0 20126-76-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 04-03-2021 View substance registered dossier
Esterification products of C10-14 (even numbered) alkyl oligomeric glycosides with citric acid, disodium salts
943-980-3 - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 02-11-2017 View substance registered dossier
Reaction products of 6-hydroxy-5-nitrosonaphthalene-2-sulfonic acid, chelated with iron (3+), sodium salts.
943-973-5 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 17-04-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of hydrogen bis[2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramidato(2-)]cobaltate(1-) and sodium bis[2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramidato(2-)]cobaltate(1-)
943-971-4 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 15-05-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2-bis(chloromethyl)butan-1-ol and 1-Butanol, 2,2- bis(chloromethyl) -, 1-acetate
943-955-7 - Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 15-12-2016 View substance registered dossier
Reaction mass of N-butylphthalimide and N-sec-butylphthalimide and N-propylphthalimide
943-947-3 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 31-07-2019 View substance registered dossier
Carbamic acid, N-[5-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazin-2-yl]-, ethyl ester
943-940-5 1869118-24-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 05-02-2021 View substance registered dossier
Lithium (C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalene sulphonate)
943-938-4 28214-91-7 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 06-10-2016 View substance registered dossier
Naphthalenesulfonic acid, dinonyl-, sodium salt (1:1)
943-932-1 26834-28-6 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 05-10-2016 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
[Confidential] - - - Reaction products of butanone and 2,2'-iminodi(ethylamine) 944-403-8 - - View substance registered dossier
PCAS 21 Chemin de la Sauvegarde 21 Ecully Parc - CS33167 69134 ECULLY France France Active R,R-2-carboxy –[2-(2-propen-1-yl)-cyclopropyl] benzoate dicyclohexylamonium salt 944-401-7 - - View substance registered dossier
ERREGIERRE SPA Via Francesco Baracca, 19 24060 SAN PAOLO D'ARGON BERGAMO Italy Italy Active 3-(methylamino)-1-phenylpropan-1-ol; sulphate 944-397-7 - - View substance registered dossier
ERREGIERRE SPA Via Francesco Baracca, 19 24060 SAN PAOLO D'ARGON BERGAMO Italy Italy Active 5-{[2-(1H-imidazol-4-yl)ethyl]amino}-5-oxopentanoic acid hydrochloride (1:1) 944-396-1 - - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active Reaction mass of ethane-1,2-diol and 2-hydroxyethyl formate and ethylene diformate 944-390-9 - - View substance registered dossier
APLICACIÓN Y SUMINISTROS TEXTILES, S.A.U Av. Camí Reial 13-15 Pol. Ind. Riera de Caldes 08184 Palau-Solità i Plegamans Barcelona Spain Spain Active Reaction mass of ethane-1,2-diol and 2-hydroxyethyl formate and ethylene diformate 944-390-9 - - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Bis(dimethylammonium) dodecakis(µ-methoxy)-µ6-oxido-octahedro-hexakis(chloridoindium)ate dimethanol solvate 944-363-1 - 2017 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active (2S,4R)-1-hexadecanoyl-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid 944-347-4 - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1-Pyrrolidinecarboxylic acid, 3-[2-[(ethoxycarbonyl)[5-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazin-2-yl]amino]acetyl]-4-ethyl-, phenylmethyl ester, (3R,4S)- 944-343-2 2050038-81-6 - View substance registered dossier
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Consultingowe ADOB Sp. z o.o. Sp. jawna Kołodzieja 11 61-070 Poznań Poland Poland Poland Active Reaction mass of disodium [2,2'-(imino-κN)dibutanedioato-κ2O1,O4(4-)]calcium(2-), sodium chloride and aspartic acid disodium salt 944-341-1 - 2020 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction mass of methyl 1-methyl-3-(4-methylpent-3-enyl) cyclohex-3-ene-1-carboxylate and methyl 1-methyl-4-(4-methylpent-3-enyl)cyclohex-3-ene-1-carboxylate 944-340-6 - - View substance registered dossier
RAHN GmbH Hahnstrasse 70 60528 Frankfurt/Main Germany Germany Active Reaction product of 2,2'-oxydiethanol and 2-hydroxyethyl acrylate and 2-hydroxyethyl methacrylate and hexan-6-olide and trimethylhexa-1,6-diyl diisocyanate 944-336-4 - 2020 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction product of o-cresol and camphene, obtained by addition, hydrogenation and distillation 944-329-6 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction product of o-Cresol and Camphene obtained by addition followed by distillation. 944-325-4 - - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Reaction mass of 1-(3,3-dimethylcyclohexyl)ethanone and 2,6,6-trimethylcycloheptanone 944-298-9 - - View substance registered dossier
International Flavors & Fragrances I.F.F. (Nederland) B.V. Liebergerweg 72-98 1221 JT Hilversum Netherlands Netherlands Active Reaction mass of 1-(3,3-dimethylcyclohexyl)ethanone and 2,6,6-trimethylcycloheptanone 944-298-9 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction products of diazotised 2-amino-5-nitrobenzenesulfonic acid coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotized 2-amino-4-nitro-6-sulfo-phenol, chelated with iron, sodium salt 944-296-8 - - View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Reaction products of diazotised 2-amino-5-nitrobenzenesulfonic acid coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotized 2-amino-4-nitro-6-sulfo-phenol, chelated with iron, sodium salt 944-296-8 - - View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active Reaction products of diazotised 2-amino-5-nitrobenzenesulfonic acid coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotized 2-amino-4-nitro-6-sulfo-phenol, chelated with iron, sodium salt 944-296-8 - 2020 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction products of diazotised 2-amino-5-nitrobenzenesulfonic acid coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotized 2-amino-4-nitro-6-sulfo-phenol, chelated with iron, sodium salt 944-296-8 - 2018; 2020; 2021 View substance registered dossier
BASF Lampertheim GmbH Chemiestrasse 22 68619 Lampertheim Germany Germany Active Reaction product of Propanoic acid, 3-[[bis(2-methylpropoxy)phosphinothioyl]thio]-2-methyl- and tridecanamine, N-tridecyl-, branched and linear 944-290-5 - - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Reaction product of Propanoic acid, 3-[[bis(2-methylpropoxy)phosphinothioyl]thio]-2-methyl- and tridecanamine, N-tridecyl-, branched and linear 944-290-5 - 2020 View substance registered dossier
OLEON N.V. Industriezone "ter straten" Vaartstraat 220 2520 Oelegem Belgium Belgium Active Fatty acids, C8-12, isopentyl esters 944-288-4 - 2017 View substance registered dossier
Allnex Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active Reaction mass of 3-(Acryloyloxy)-2-hydroxypropyl methacrylate, 2-(Acryloyloxy)-3-hydroxypropyl methacrylate and 2,3-Bis(acryloyloxy)propyl methacrylate 944-287-9 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction mass of 1-isopropyl-4-methylenebicyclo[3.1.0]hexan-3-hydroperoxide and 4-hydroperoxy-1-isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hex-2-ene and pin-2(3)-ene 944-285-8 - - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Reaction mass of Disodium dihydroxy[2-{[5-(hydroxy-kO)-3-methyl-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl-kN1}benzoato(3-)-kO]chromate(2-) and Sodium hydroxy[2-{[5-(hydroxy-kO)-3-methyl-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl-kN1}benzoato(3-)-kO]chromate(1-) 944-283-7 - 2018 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active (E)-2-((4-(ethyl(2-hydroxyethyl)amino)phenyl)diazenyl)-6-methoxy-3-methylbenzo[d]thiazol-3-ium trichlorozincate 944-280-0 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active (E)-2-((4-(ethyl(2-hydroxyethyl)amino)phenyl)diazenyl)-6-methoxy-3-methylbenzo[d]thiazol-3-ium trichlorozincate 944-280-0 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active (E)-2-((4-(ethyl(2-hydroxyethyl)amino)phenyl)diazenyl)-6-methoxy-3-methylbenzo[d]thiazol-3-ium trichlorozincate 944-280-0 - 2020 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction mass of 1-methyl-3-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carboxylic acid and 1-methyl-4-(4-methylpent-3-enyl)cyclohex-3-ene -1-carboxylic acid 944-279-5 - - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Reaction mass of Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)] [N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]]-, lithium sodium and Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)][N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)]-, lithium sodium 944-274-8 - 2017; 2018 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Acid Red 195 944-272-7 - 2018; 2021 View substance registered dossier
MAYCOS ITALIANA S.R.L. Via Solferino, 26 46043 Castiglione delle Stiviere Mantova Italy Italy Active Glutamic acid, N-olivoyl derivs., sodium salts 944-266-4 1628321-85-6 2020 View substance registered dossier
OLON Spa Strada Rivoltana Km 6/7 20053 RODANO Milano Italy Italy Active Benzenepropanoic acid, α-[2-(dimethylamino)ethyl]- hydrochloride 944-260-1 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction product of (+)-pin-2(3)-ene CAS 7785-70-8 and Formic Acid CAS 64-18-6, obtained by phase separation and distillation. 944-255-4 - 2020 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction mass of 1,5,5-trimethylcyclohexene and 1,3,3-trimethylcyclohexene 944-253-3 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction product of sulfuric acid with Cedrenepoxide. 944-252-8 - - View substance registered dossier
Givaudan Iberica SA Pla d'en Batlle s/n 08470 San Celoni Barcelona Spain Spain Active Reaction mass of 6-butyl-3,6-dihydro-2,4-dimethyl-2H-pyran and 2-butyl-3,6-dihydro-4,6-dimethyl-2H-pyran and 2-butyltetrahydro-6-methyl-4-methylene-2H-pyran 944-251-2 - - View substance registered dossier
WeylChem Griesheim GmbH Stroofstr. 27 D-65933 Frankfurt am Main Germany Germany Cease Manufacture Reaction product of acid red 143 (free acid) or the respective sodium salt (e.g Lansyn red F-5B) (UVCB) with Tetrabutylammonium bromide (CAS nr.: 1643-19-2) resulting in a mixture of AR143-(TBN)2 (Main component), AR143-(TBN), AR143-(TBN)3, AR143-(TBN) without alkyl tail, AR143-(TBN)2 without alkyl tail.Chemical name main component AR143-(TBN)2:di-(tetra-n-butylammonium) salt of 1-benzoyl-4-[4'-(1'',1''-dimethylpropyl)-phenoxy]-6-phenylamino-2,7-dioxo-2,7-dihydro-3H-naphtho(1,2,3-de)quinolin, disulfonic acid 944-248-6 - 2019 View substance registered dossier
AllessaProduktion GmbH Alt-Fechenheim 34 60386 Frankfurt am Main Germany Germany Active Reaction product of acid red 143 (free acid) or the respective sodium salt (e.g Lansyn red F-5B) (UVCB) with Tetrabutylammonium bromide (CAS nr.: 1643-19-2) resulting in a mixture of AR143-(TBN)2 (Main component), AR143-(TBN), AR143-(TBN)3, AR143-(TBN) without alkyl tail, AR143-(TBN)2 without alkyl tail.Chemical name main component AR143-(TBN)2:di-(tetra-n-butylammonium) salt of 1-benzoyl-4-[4'-(1'',1''-dimethylpropyl)-phenoxy]-6-phenylamino-2,7-dioxo-2,7-dihydro-3H-naphtho(1,2,3-de)quinolin, disulfonic acid 944-248-6 - 2019 View substance registered dossier
Everlight Europe B.V. Rivium Boulevard 224 2909LK Capelle a/d Ijssel Netherlands Netherlands Active Reaction products of condensation between 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis(5-nitrobenzenesulfonic acid) and 4-[(4-aminophenyl)diazenyl]benzenesulfonic acid, sodium salts 944-247-0 - - View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Reaction products of condensation between 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis(5-nitrobenzenesulfonic acid) and 4-[(4-aminophenyl)diazenyl]benzenesulfonic acid, sodium salts 944-247-0 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction products of condensation between 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis(5-nitrobenzenesulfonic acid) and 4-[(4-aminophenyl)diazenyl]benzenesulfonic acid, sodium salts 944-247-0 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction products of condensation between 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis(5-nitrobenzenesulfonic acid) and 4-[(4-aminophenyl)diazenyl]benzenesulfonic acid, sodium salts 944-247-0 - - View substance registered dossier
Innospec Performance Chemicals France SAS Zone Industrielle de Han Sur Meuse BP19 55300 Saint-Mihiel France France Active Sulfuric acid, mono-C9-12-alkyl esters, sodium salts 944-243-9 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction product of vanilline, obtained by hydrogenation 944-235-5 - - View substance registered dossier
Texco Farben Produktionsgesellschaft mbH Salegaster Chaussee 06803 Greppin Germany Germany Active Reaction product of 3,9-dibromobenzanthrone condensed with 2 equivalents of 1-aminoanthraquinone, subsequently further condensed under oxidative conditions 944-232-9 - 2020 View substance registered dossier
ATUL IRELAND LIMITED OR Flynn O'driscoll No.1 Grant's Row Lower Mount Street D02HX96 DUBLIN DUBLIN Ireland Ireland Active Reaction product of 3,9-dibromobenzanthrone condensed with 2 equivalents of 1-aminoanthraquinone, subsequently further condensed under oxidative conditions 944-232-9 - - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Reaction product of 3,9-dibromobenzanthrone condensed with 2 equivalents of 1-aminoanthraquinone, subsequently further condensed under oxidative conditions 944-232-9 - 2017 View substance registered dossier
DectamillScandinavia Box 137 518 22 Sandared Boras Kommun Sweden Sweden Active Reaction product of 3,9-dibromobenzanthrone condensed with 2 equivalents of 1-aminoanthraquinone, subsequently further condensed under oxidative conditions 944-232-9 - - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Reaction product of 3,9-dibromobenzanthrone condensed with 2 equivalents of 1-aminoanthraquinone, subsequently further condensed under oxidative conditions 944-232-9 - 2017 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Reaction product of 3,9-dibromobenzanthrone condensed with 2 equivalents of 1-aminoanthraquinone, subsequently further condensed under oxidative conditions 944-232-9 - 2017 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active (4R)-2-(1-butoxyethoxy)-4-isopropyl-1-methylenecyclohexane 944-221-9 1429469-15-7 - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Reaction mass of Trisodium 4-({4-chloro-6-[(4-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-2-{[1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-5-(sulfonatomethyl)-1,6-dihydropyridin-3-yl]diazenyl}benzenesulfonate and Trisodium 4-({4-chloro-6-[(3-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-2-{[1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-5-(sulfonatomethyl)-1,6-dihydropyridin-3-yl]diazenyl}benzenesulfonate 944-218-2 - - View substance registered dossier
ChAR Consultancy EOOD Kırdjali bulvard Bulgaria 37, blok 51 6600 Kırdjali Kırdjali Bulgaria Bulgaria Active Reaction mass of Trisodium 4-({4-chloro-6-[(4-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-2-{[1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-5-(sulfonatomethyl)-1,6-dihydropyridin-3-yl]diazenyl}benzenesulfonate and Trisodium 4-({4-chloro-6-[(3-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-2-{[1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-5-(sulfonatomethyl)-1,6-dihydropyridin-3-yl]diazenyl}benzenesulfonate 944-218-2 - - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active Reaction mass of Trisodium 4-({4-chloro-6-[(4-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-2-{[1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-5-(sulfonatomethyl)-1,6-dihydropyridin-3-yl]diazenyl}benzenesulfonate and Trisodium 4-({4-chloro-6-[(3-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-2-{[1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-5-(sulfonatomethyl)-1,6-dihydropyridin-3-yl]diazenyl}benzenesulfonate 944-218-2 - - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Reaction mass of Trisodium 4-({4-chloro-6-[(4-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-2-{[1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-5-(sulfonatomethyl)-1,6-dihydropyridin-3-yl]diazenyl}benzenesulfonate and Trisodium 4-({4-chloro-6-[(3-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-2-{[1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-5-(sulfonatomethyl)-1,6-dihydropyridin-3-yl]diazenyl}benzenesulfonate 944-218-2 - 2016; 2017; 2019 View substance registered dossier
Everlight Europe B.V. Rivium Boulevard 224 2909LK Capelle a/d Ijssel Netherlands Netherlands Active Reaction mass of Trisodium 4-({4-chloro-6-[(4-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-2-{[1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-5-(sulfonatomethyl)-1,6-dihydropyridin-3-yl]diazenyl}benzenesulfonate and Trisodium 4-({4-chloro-6-[(3-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-2-{[1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-5-(sulfonatomethyl)-1,6-dihydropyridin-3-yl]diazenyl}benzenesulfonate 944-218-2 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction mass of 1,4-dimethyl bicyclo[3.3.0]oct-3-ene and 1,5-dimethyl-8-formoxy bicyclo[3.2.1]octane 944-217-7 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction mass of (E)-7-hydroperoxy-3,7-dimethyl-oct-5-en-1-ol and isomer 1 of 6-hydroperoxy-3,7-dimethyl-oct-7-en-1-ol and isomer 2 of 6-hydroperoxy-3,7-dimethyl-oct-7-en-1-ol 944-211-4 - - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Amides, C8-18 (even-numbered), C18unsatd, N-[3-(dimethylamino)propyl] 944-209-3 - - View substance registered dossier
Lubrizol France SAS 25 Quai de France 76100 ROUEN France France Active Benzene mono-C10-13-alkyl derivatives, distillation residues, sulfonated, sodium salts 944-207-2 2156592-65-1 2021 View substance registered dossier
Shepherd Europe SARL PI 275, rue de Lorraine 88500 Juvaincourt France France Active Benzene mono-C10-13-alkyl derivatives, distillation residues, sulfonated, sodium salts 944-207-2 2156592-65-1 2016 View substance registered dossier
Arkema Arrmaz 420 rue Estienne d'Orves 92700 Colombes Cedex France France Active Benzene mono-C10-13-alkyl derivatives, distillation residues, sulfonated, sodium salts 944-207-2 2156592-65-1 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 01 Chaussee De Wavre, 1945 1945 Brussels Belgium Belgium Active Benzene mono-C10-13-alkyl derivatives, distillation residues, sulfonated, sodium salts 944-207-2 2156592-65-1 2019; 2021 View substance registered dossier
Ercros SA Avenida Diagonal 593-595 08014 Barcelona Spain Spain Active Reaction mass of (1Z)-prop-1-en-1-ylphosphonic acid and prop-2-en-1-ylphosphonic acid 944-204-6 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction mass of (1R,5R)-5-isopropyl-2-methylenecyclohexanol and (1S,5R)-5-isopropyl-2-methylenecyclohexanol 944-198-5 339267-31-1 - View substance registered dossier
S.A. ROBAMA Carrer Antic Camí de Tordera, 63-69 PI Mas Puigvert 08389 PALAFOLLS Barcelona Spain Spain Active Reaction mass of N-(4-((4-(dimethylamino)phenyl)(4-(methylamino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienylidene)-N-methylmethanaminium acetate and N-(4-(bis(4-(dimethylamino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienylidene)-N-methylmethanaminium 944-191-7 - 2020 View substance registered dossier
TRUMPLER ESPAÑOLA, S.A. Llobateras, 15 08210 Barberà del Vallès Spain Spain Active Reaction mass of N-(4-((4-(dimethylamino)phenyl)(4-(methylamino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienylidene)-N-methylmethanaminium acetate and N-(4-(bis(4-(dimethylamino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienylidene)-N-methylmethanaminium 944-191-7 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction mass of N-(4-((4-(dimethylamino)phenyl)(4-(methylamino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienylidene)-N-methylmethanaminium acetate and N-(4-(bis(4-(dimethylamino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienylidene)-N-methylmethanaminium 944-191-7 - - View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Reaction mass of N-(4-((4-(dimethylamino)phenyl)(4-(methylamino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienylidene)-N-methylmethanaminium acetate and N-(4-(bis(4-(dimethylamino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienylidene)-N-methylmethanaminium 944-191-7 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction mass of N-(4-((4-(dimethylamino)phenyl)(4-(methylamino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienylidene)-N-methylmethanaminium acetate and N-(4-(bis(4-(dimethylamino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienylidene)-N-methylmethanaminium 944-191-7 - 2018; 2020 View substance registered dossier
Stora Kopparbergs Bergslags AB Falu Rödfärg SE-79180 Falun Sweden Sweden Active Feldspar minerals, magnetite and quartz, calcination products of copper mining residues. 944-188-0 - 2017; 2018 View substance registered dossier
Minpro Recycling AB Odalvägen 8 s-71177 Stråssa Sweden Sweden Active Feldspar minerals, magnetite and quartz, calcination products of copper mining residues. 944-188-0 - - View substance registered dossier
The Valspar (France) Corporation, S.A.S. Boite Postale 51 14, Rue Chanay 71700 Tournus Saone & Loire France France Active Reaction product aqueous Phosphoric Acid, 2-Butoxyethanol and 4,4'-Isopropylidenediphenol-Epichlorohydrin 944-181-2 - 2019 View substance registered dossier
N. Benasedo S.p.A. Via Asiago, 332 21042 Caronno Pertusella VA Italy Italy Active Reaction product aqueous Phosphoric Acid, 2-Butoxyethanol and 4,4'-Isopropylidenediphenol-Epichlorohydrin 944-181-2 - - View substance registered dossier
Sir Industriale Spa Via Bellini 35 20050 Macherio MONZA-Brianza Italy Italy Active Reaction product aqueous Phosphoric Acid, 2-Butoxyethanol and 4,4'-Isopropylidenediphenol-Epichlorohydrin 944-181-2 - 2018 View substance registered dossier
Poliresin S.r.l. Strada Alessandria, 55 15068 Pozzolo Formigaro AL Italy Italy Active Reaction product aqueous Phosphoric Acid, 2-Butoxyethanol and 4,4'-Isopropylidenediphenol-Epichlorohydrin 944-181-2 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction Mass of (1S,3R,6R)-3-isopropyl-6-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane and (1R,3R,6S)-3-isopropyl-6-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane 944-172-3 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction mass of (1R,4R,6S)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane and (1S,4R,6R)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane 944-171-8 - - View substance registered dossier
Evonik Italia S.r.l. Via Falconera, 7 26025 Pandino (CR) Italy Italy Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-10 (even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts 944-170-2 - - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-10 (even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts 944-170-2 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] 944-168-1 - - View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Reaction mass of disodium 4,4'-bis(2-hydroxynaphthalen-1-ylazo)biphenyl-2,6'-disulphonate and potassium 4,4'-bis((E)-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)diazenyl)-[1,1'-biphenyl]-2,2'-disulfonate 944-161-3 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction mass of disodium 4,4'-bis(2-hydroxynaphthalen-1-ylazo)biphenyl-2,6'-disulphonate and potassium 4,4'-bis((E)-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)diazenyl)-[1,1'-biphenyl]-2,2'-disulfonate 944-161-3 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction mass of disodium 4,4'-bis(2-hydroxynaphthalen-1-ylazo)biphenyl-2,6'-disulphonate and potassium 4,4'-bis((E)-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)diazenyl)-[1,1'-biphenyl]-2,2'-disulfonate 944-161-3 - 2016; 2020 View substance registered dossier
NEWCHEM S.P.A. VIA EDMONDO DE AMICIS 47 20123 MILANO ITALY Italy Italy Active Reaction mass of (6alpha,11beta)-11,17-dihydroxy-21-iodo-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione and (6alpha,11beta)-11,17-dihydroxy-21,21-diiodo-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 944-146-1 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] 944-134-6 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction mass of (5E,7E)-8,12-dimethyltrideca-5,7,11-trien-4-one and (5E,7Z)-8,12-dimethyltrideca-5,7,11-trien-4-one 944-129-9 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Cease Manufacture [No public or meaningful name is available] 944-124-1 - 2020 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Cease Manufacture Reaction product of tin, citric acid and nitric acid 944-119-4 - 2021 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] 944-113-1 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction products of diazotized 4-aminobenzenesulfonic acid coupled with aniline, subsequently coupled with diazotized 2-aminobenzoic coupled with 7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic then reacted with (E)-6,6'(ethene-1,2-diyl)bis(3-nitrobenzenesulfonic acid), chelated with copper, sodium salt 944-111-0 - - View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, subsequently coupled with diazotized 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, sodium salts 944-110-5 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, subsequently coupled with diazotized 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, sodium salts 944-110-5 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, subsequently coupled with diazotized 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, sodium salts 944-110-5 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Holding Limited BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE EC3V 9DJ LONDON United Kingdom United Kingdom No longer Valid Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, subsequently coupled with diazotized 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, sodium salts 944-110-5 - 2021 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Cease Manufacture [No public or meaningful name is available] 944-095-5 - 2020 View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Direct Red 243 944-092-9 - 2020 View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Direct Red 243 944-092-9 - - View substance registered dossier
Triade B.V. Dijkweg 159 2675 AD Honselersdijk Netherlands Netherlands Active Direct Red 243 944-092-9 - - View substance registered dossier
Everlight Europe B.V. Rivium Boulevard 224 2909LK Capelle a/d Ijssel Netherlands Netherlands Active Direct Red 243 944-092-9 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Direct Red 243 944-092-9 - 2018 View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Straße 62 91301 Forchheim Germany Germany Active Reaction mass of morpholine and 6-[(p-tosyl)amino]hexanoic acid, compound with morpholine (1:1) 944-090-8 - 2018 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction product of [(E)-1-methyl-3-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl) allyl] acetate isomer 1, [(E)-1-methyl-3-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl) allyl] acetate isomer 2 and Cobalt(II)acetate/Sodiumbromide, obtained by oxidation. 944-089-2 - 2016 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active [(E)-1-methyl-3-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)allyl] acetate 944-088-7 - - View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active C.I. Acid Blue 093 944-086-6 - 2017 View substance registered dossier
AstraZeneca B 313:5 AZ GlobalSHE- Chem.Reg. 15185 Södertälje Sweden Sweden Active 1-[3,5-bis(benzyloxy)phenyl]-2-bromoethanone - 1,4-dioxane (2:1) 944-082-4 - 2019 View substance registered dossier
KLK Kolb Specialties B.V. Langestraat 167 7491AE Delden Overijssel Netherlands Netherlands Active Amides, C18-unsatd., N-[2-[2-(C17-unsatd. alkyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl]ethyl] 944-076-1 - - View substance registered dossier
TFL Ledertechnik GmbH Peter-Krauseneck-Strasse 16 79618 Rheinfelden Germany Germany Active Reaction products of 1,3-dihydroxybenzene, 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid, 4-methoxy-1-aminobenzene, 2-(4-aminoanilino)-5-nitrobenzenesulphonic acid, sodium salt 944-073-5 - 2017 View substance registered dossier
TFL ITALIA SpA Via dei Campacci 11 20010 Buscate MI Italy Italy Active Reaction products of 1,3-dihydroxybenzene, 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid, 4-methoxy-1-aminobenzene, 2-(4-aminoanilino)-5-nitrobenzenesulphonic acid, sodium salt 944-073-5 - - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active Reaction products of 1,3-dihydroxybenzene, 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid, 4-methoxy-1-aminobenzene, 2-(4-aminoanilino)-5-nitrobenzenesulphonic acid, sodium salt 944-073-5 - 2018; 2020 View substance registered dossier
EUROCOLOR SCARL VIA EMILIA PONENTE, 593 48014 CASTEL BOLOGNESE Italy Italy Active Reaction products of 1,3-dihydroxybenzene, 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid, 4-methoxy-1-aminobenzene, 2-(4-aminoanilino)-5-nitrobenzenesulphonic acid, sodium salt 944-073-5 - - View substance registered dossier
Sicor - Società Italiana Corticosteroidi S.r.l. Piazzale Luigi Cadorna 4 20123 Milano (MI) Italy Italy Active Reaction mass of 2-Naphthaleneacetamide, N-[1-(hydroxymethyl)propyl]-6-methoxy-α-methyl-, [R-(R*,R*)]- (9CI) and 2-Naphthaleneacetamide, N-[1-(hydroxymethyl)propyl]-6-methoxy-α-methyl-, [R-(R*,S*)]- (9CI) 944-071-4 - - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Reaction mass of 2,4-dimethyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-4,7-methanoinden-5-ol and 3,4-dimethyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-4,7-methanoinden-5-ol 944-067-2 - - View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Reaction product of diazotized 3-aminobenzenesulfonic acid coupled with naphthalen-1-amine, subsequently diazotized and coupled with 3-((ethyl(phenyl)amino)methyl)benzenesulfonic acid or 4-((ethyl(phenyl)amino)methyl)benzenesulfonic acid, sodium salt 944-062-5 - - View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active Reaction product of diazotized 3-aminobenzenesulfonic acid coupled with naphthalen-1-amine, subsequently diazotized and coupled with 3-((ethyl(phenyl)amino)methyl)benzenesulfonic acid or 4-((ethyl(phenyl)amino)methyl)benzenesulfonic acid, sodium salt 944-062-5 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction product of diazotized 3-aminobenzenesulfonic acid coupled with naphthalen-1-amine, subsequently diazotized and coupled with 3-((ethyl(phenyl)amino)methyl)benzenesulfonic acid or 4-((ethyl(phenyl)amino)methyl)benzenesulfonic acid, sodium salt 944-062-5 - 2020 View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction product of diazotized 3-aminobenzenesulfonic acid coupled with naphthalen-1-amine, subsequently diazotized and coupled with 3-((ethyl(phenyl)amino)methyl)benzenesulfonic acid or 4-((ethyl(phenyl)amino)methyl)benzenesulfonic acid, sodium salt 944-062-5 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction product of diazotised (Z)-2-amino-3-hydroxy-N-phenylbut-2-enamide coupled with 2-hydroxy-5- nitrobenzenesulfonic acid , chelated with chromium (3+), sodium salts 944-045-2 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction product of diazotised (Z)-2-amino-3-hydroxy-N-phenylbut-2-enamide coupled with 2-hydroxy-5- nitrobenzenesulfonic acid , chelated with chromium (3+), sodium salts 944-045-2 - 2018; 2021 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction product of diazotised 4-amino-5-hydroxy-2,7- naphthalenedisulfonic acid coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotised 2-amino-4,6-dinitrophenol and 4-nitrobenzenamine, chelated with iron (3+), sodium salts 944-042-6 - 2020 View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active Reaction product of diazotised 4-amino-5-hydroxy-2,7- naphthalenedisulfonic acid coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotised 2-amino-4,6-dinitrophenol and 4-nitrobenzenamine, chelated with iron (3+), sodium salts 944-042-6 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction products of 4-amino-3-hydroxy-7-nitronaphthalene-1-sulfonic acid and 2′,4′-dihydroxyacetophenone chelated with iron, sodium salts 944-041-0 - 2018 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction products of 4-amino-3-hydroxy-7-nitronaphthalene-1-sulfonic acid and 2′,4′-dihydroxyacetophenone chelated with iron, sodium salts 944-041-0 - 2020 View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Reaction products of diazotized 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic coupled with diazotized 4-nitro-1,3-benzenediamine and resorcinol, chelated with copper , sodium salts 944-040-5 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction products of diazotized 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic coupled with diazotized 4-nitro-1,3-benzenediamine and resorcinol, chelated with copper , sodium salts 944-040-5 - 2017 View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction products of diazotized 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic coupled with diazotized 4-nitro-1,3-benzenediamine and resorcinol, chelated with copper , sodium salts 944-040-5 - - View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active Reaction products of diazotized 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic coupled with diazotized 4-nitro-1,3-benzenediamine and resorcinol, chelated with copper , sodium salts 944-040-5 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Acid Black 107 944-038-4 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Acid Black 107 944-038-4 - - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Acid Black 107 944-038-4 - 2017; 2020 View substance registered dossier
Farbchemie Braun GmbH & Co.KG Daimlerring 11 65205 Wiesbaden Germany Germany Active Acid Black 107 944-038-4 - 2021 View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Acid Black 107 944-038-4 - - View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active Acid Black 107 944-038-4 - - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Acid Black 107 944-038-4 - - View substance registered dossier
ACOMON S.R.L. VIA BAIONA, 107 48123 RAVENNA ITALY Italy Italy Active Reaction mass of 2-((((allyloxy)carbonyl)oxy)methyl)-2-ethylpropane-1,3-diyl bis(6-(((allyloxy)carbonyl)oxy)hexanoate) and 2-(((6-(((allyloxy)carbonyl)oxy)hexanoyl)oxy)methyl)-2-ethylpropane-1,3-diyl bis(6-(((allyloxy)carbonyl)oxy)hexanoate) and 2,2-bis((((allyloxy)carbonyl)oxy)methyl)butyl 6-(((allyloxy)carbonyl)oxy)hexanoate and 2,8-bis((((allyloxy)carbonyl)oxy)methyl)-2,8-diethyl-5,11-dioxo-4,6,10,12-tetraoxapentadec-14-en-1-yl 6-(((allyloxy)carbonyl)oxy)hexanoate 944-037-9 - - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active 4,4'-[(6S)-6-phenylindolo[1,2-c][1,3]benzoxazine-3,10-diyl]bis{2-[(2S)-2-pyrrolidiniumyl]-1H-imidazol-3-ium} tetrachloride 944-036-3 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] 944-033-7 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active methyl 2,4-diacetoxy-6-pentyl-benzoate 944-031-6 - - View substance registered dossier
Pliva Hrvatska doo Prilaz baruna Filipovića 25 10000 Zagreb Croatia Croatia Active 1-(3-ethoxy-4-methoxy-phenyl)-2-(methylthio)ethan-1-one 944-025-3 2093007-28-2 - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active 1-isopropyl-4-methyl-bicyclo[3.1.0]hex-2-en-4-ol 944-023-2 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction mass of 2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (1R,4R)- and 2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (1S,4R)- 944-020-6 - - View substance registered dossier
Givaudan Iberica SA Pla d'en Batlle s/n 08470 San Celoni Barcelona Spain Spain Active Reaction mass of 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5-yl pivalate and 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-6-yl pivalate 944-011-7 - - View substance registered dossier
Clarochem Ireland Ltd damastown mulhuddart dn 15 dublin Ireland Ireland Active (2R)-2-(3-Benzoylphenyl)propanoic acid, 1-Deoxy-1-(octylamino)-D-glucitol salt 944-007-5 - - View substance registered dossier
Experien Chemical Services (Ireland) Limited Unit 3D North Point House North Point Business Park, New Mallow Road T23 AT2P Cork Ireland Ireland Active Reaction products of sodium sulphide, sulphur, carbon disulphide and potassium hydroxide 944-003-3 - 2017; 2018 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction mass of pentasodium 2-[(8-{[4-chloro-6-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}anilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naphthyl)diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonate and pentasodium 2-[(1-hydroxy-8-{[4-hydroxy-6-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}anilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-3,6-disulfonato-2-naphthyl)diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonate 943-998-1 - 2016 View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction mass of pentasodium 2-[(8-{[4-chloro-6-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}anilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naphthyl)diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonate and pentasodium 2-[(1-hydroxy-8-{[4-hydroxy-6-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}anilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-3,6-disulfonato-2-naphthyl)diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonate 943-998-1 - - View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Reaction mass of pentasodium 2-[(8-{[4-chloro-6-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}anilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naphthyl)diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonate and pentasodium 2-[(1-hydroxy-8-{[4-hydroxy-6-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}anilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-3,6-disulfonato-2-naphthyl)diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonate 943-998-1 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction product of d-Limonene obtained by oxidation, UV-rays and rose bengale 943-996-0 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 2,4-diaminobenzensulfonic acid, subsequently coupled with diazotised 2-amino-5-(2-(sulfooxy)ethylsulfonyl)benzene, sodium salts 943-995-5 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 2,4-diaminobenzensulfonic acid, subsequently coupled with diazotised 2-amino-5-(2-(sulfooxy)ethylsulfonyl)benzene, sodium salts 943-995-5 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Holding Limited BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE EC3V 9DJ LONDON United Kingdom United Kingdom No longer Valid Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 2,4-diaminobenzensulfonic acid, subsequently coupled with diazotised 2-amino-5-(2-(sulfooxy)ethylsulfonyl)benzene, sodium salts 943-995-5 - 2021 View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 2,4-diaminobenzensulfonic acid, subsequently coupled with diazotised 2-amino-5-(2-(sulfooxy)ethylsulfonyl)benzene, sodium salts 943-995-5 - - View substance registered dossier
3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-Strasse 1 41453 Neuss Germany Germany Active Reaction mass of sulfonium, dodecylethyl[1-(2-methoxy-2-oxoethyl)-3-oxo-3-(pentyloxy)propyl]-, tetrafluoroborate(1-)(1:1) and sulfonium, dodecylethyl[3-methoxy-1-(2-methoxy-2-oxoethyl)-3-oxopropyl]-, tetrafluoroborate(1-)(1:1) and sulfonium, dodecylethyl[3-oxo-1-[2-oxo-2-(pentyloxy)ethyl]-3-(pentyloxy)propyl]-, tetrafluoroborate(1-)(1:1) 943-993-4 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction product of Ethylenglycol, Sodiumacetate and 3-oxo-alpha-Jonylacetate obtained by heating, extraction and distillation and subsequent saponification with Sodiumhydroxide. 943-986-6 - 2017 View substance registered dossier
TAKASAGO TICSA-Producer/Importer Avenida de Mazarrón, 49 30120 El Palmar Murcia Spain Spain Active (1R)-1-isopropyl-4-methyl-cyclohex-3-en-1-ol 943-985-0 20126-76-5 - View substance registered dossier
Destilerías Muñoz Gálvez, S.A. Avda. Ciudad de Almería, 162 E30010 Murcia Murcia Spain Spain Active (1R)-1-isopropyl-4-methyl-cyclohex-3-en-1-ol 943-985-0 20126-76-5 - View substance registered dossier
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Active (1R)-1-isopropyl-4-methyl-cyclohex-3-en-1-ol 943-985-0 20126-76-5 - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active (1R)-1-isopropyl-4-methyl-cyclohex-3-en-1-ol 943-985-0 20126-76-5 - View substance registered dossier
ERNESTO VENTOS, S.A. Carretera Reial 120B 08960 Sant Just Desvern Spain Spain Active (1R)-1-isopropyl-4-methyl-cyclohex-3-en-1-ol 943-985-0 20126-76-5 - View substance registered dossier
Lamberti S.p.A. via Piave 18 21041 Albizzate Varese Italy Italy Active Esterification products of C10-14 (even numbered) alkyl oligomeric glycosides with citric acid, disodium salts 943-980-3 - - View substance registered dossier
BTC Europe GmbH Rheinpromenade 1 40789 Monheim Germany Germany Active Reaction products of 6-hydroxy-5-nitrosonaphthalene-2-sulfonic acid, chelated with iron (3+), sodium salts. 943-973-5 - 2018 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction products of 6-hydroxy-5-nitrosonaphthalene-2-sulfonic acid, chelated with iron (3+), sodium salts. 943-973-5 - 2018 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction mass of hydrogen bis[2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramidato(2-)]cobaltate(1-) and sodium bis[2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramidato(2-)]cobaltate(1-) 943-971-4 - - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Cease Manufacture Reaction mass of 2,2-bis(chloromethyl)butan-1-ol and 1-Butanol, 2,2- bis(chloromethyl) -, 1-acetate 943-955-7 - 2021 View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active Reaction mass of N-butylphthalimide and N-sec-butylphthalimide and N-propylphthalimide 943-947-3 - 2019 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Carbamic acid, N-[5-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazin-2-yl]-, ethyl ester 943-940-5 1869118-24-0 - View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active Lithium (C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalene sulphonate) 943-938-4 28214-91-7 2016 View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active Naphthalenesulfonic acid, dinonyl-, sodium salt (1:1) 943-932-1 26834-28-6 2016 View substance registered dossier

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.