Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Last updated 06 srpna 2021. Database contains 23376 unique substances and contains information from 104385 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
HMDTMP (4-7K)
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 20-07-2021 View substance registered dossier
Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 01-05-2018 View substance registered dossier
Hydrogenated rosin alcohols
- 2156595-41-2 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 30-06-2021 View substance registered dossier
IDU-1
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 03-10-2018 View substance registered dossier
IDU-2
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 04-10-2018 View substance registered dossier
Insulin (human), 3B-L-lysine-29B-L-glutamic acid-31B-L-Arginine
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 20-03-2018 View substance registered dossier
IPDA-BADGE-BUMGE
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 28-03-2018 View substance registered dossier
Keratoplast; TDS; BTN, Edesal; Keratoplast-ITS.
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 30-06-2021 View substance registered dossier
L 130
- - Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 24-11-2015 View substance registered dossier
L 131
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 20-03-2015 View substance registered dossier
L 165
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-03-2015 View substance registered dossier
L-Tyrosine, N-acetyl-3,5-diamino-O-(4-methoxyphenyl)-, ethyl ester
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 16-06-2021 View substance registered dossier
Lauryl bromide 70/30
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-08-2021 View substance registered dossier
Lithium salt of branched-aliphatic dicarboxylic acid
- - Active Full Individual Tonnage data confidential 14-06-2018 View substance registered dossier
Magnesium salt of C11-C13 alkenyldicarboxylic acid ester
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 13-03-2018 View substance registered dossier
Methanesulfonic acid, 1,1'-(1,6-hexanediyldiimino)bis[1-oxo-, sodium salt (1:2)
- 38632-47-2 Active Full Individual ≥ 100 to < 1 000 tonnes 11-10-2013 View substance registered dossier
Methyl 1-(3-chloroheteromonocycle-2-yl)-3-{[5-(trifluoromethyl)-2H-heteromonocycle-2-yl]methyl}-1H-heteromonocycle-5-carboxylate
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-07-2020 View substance registered dossier
Methyl ester of fatty acids, Cx-Cy, Hydroxymethylated
- - Active Full Individual ≥ 100 to < 1 000 tonnes 20-02-2013 View substance registered dossier
Mixture of hexa(sodium,lithium) 4-{[1,7-disulfonato-5-hydroxy-6-({4-[(6-methoxy-5-sulfonatobenzoheteromonocycle-2-yl)diazenyl]-5-alkyl-2-(3-sulfonatopropoxy)phenyl}diazenyl)naphthalen-2-yl]diazenyl}-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl)heteromonocycle-3-carboxylate and hexa(sodium,lithium) 4-{[1,7-disulfonato-5-hydroxy-6-({4-[(6-methoxy-7-sulfonatobenzoheteromonocycle-2-yl)diazenyl]-5-alkyl-2-(3-sulfonatopropoxy)phenyl}diazenyl)naphthalen-2-yl]diazenyl}-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl)heteromonocycle-3-carboxylate
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 20-11-2012 View substance registered dossier
Mixture of reaction products of substituted copper phthalocyanine, hydrogenated resin acids, alkaline earth metal chlorides, and copper phthalocyanine
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 11-09-2013 View substance registered dossier
Mono Dimer Trimer FA TETA PAA
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 19-09-2018 View substance registered dossier
N,N'-(butane-1,4-diyl)bis(12-hydroxyoctadecanamide)
- 154068-20-9 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 23-10-2020 View substance registered dossier
N,N'-bis{3-[di-(branched and cyclic) alkylamino]alkyl}alkanediamide
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 16-07-2020 View substance registered dossier
N,N,N-triethylethanaminium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonate - 25628-08-4 Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 26-10-2012 View substance registered dossier
N,N”-hexane-1,6-diylbis(N’-alkylaryl)urea
- - Active Full Individual ≥ 0 to < 10 tonnes 24-09-2015 View substance registered dossier
N-((3R,4R)-1-benzyl-4-alkylpiperidin-3-yl)-2-halogeno-N-alkyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-04-2013 View substance registered dossier
N-(5-chloromonoheterocyc-2-yl)-2-[4-(substitutedcarbamimidoyl)arenamido]-5-methoxyarenamide
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-09-2019 View substance registered dossier
N-alkylester N-aryl substituted aryl diazo aryl amine
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 23-05-2012 View substance registered dossier
N-alkylester of substituted diazo aryl amine
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 22-06-2015 View substance registered dossier
N-Phenyl-diethanolamine, reaction products with formaldehyde
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 06-04-2021 View substance registered dossier
N-{[Benzyl(ethyl)amino]-[(chloro-cyano-nitrophenyl)substituted]phenyl}acetamide
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 15-05-2020 View substance registered dossier
Oleoyl sarcosine
- - Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 27-04-2021 View substance registered dossier
Oleoyl sarcosine
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 10-05-2013 View substance registered dossier
Oleyl lactateDermol OL (CAS Number 42175-36-0)
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 06-08-2021 View substance registered dossier
Oleyltrimethylammonium chloride (Oleyl TMAC); Trimethyloleylammonium chloride
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 07-04-2021 View substance registered dossier
Oxidation products containing cobalt oxides and manganese oxide obtained from deactivated cobalt catalyst
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-08-2013 View substance registered dossier
oxo-heteropolycycle, substituted-(chloro-hydroxycarbomonocyclic)-
- - Active Full Individual Tonnage data confidential 14-08-2019 View substance registered dossier
P-1057
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 19-01-2017 View substance registered dossier
P-1401
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 11-10-2017 View substance registered dossier
P16513
- - Active Full Individual ≥ 0 to < 10 tonnes 17-02-2011 View substance registered dossier
Pentaerythritol, mixed esters with linear and branched fatty acids
- - Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 30-04-2019 View substance registered dossier
Pentasodium 2-(bis{halo-[(halo- sulfonatoaryl)diazenyl]-2-(sulfonatoalkoxy)anilino}-triazin-ylamino)alkanesulfonate
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 24-10-2012 View substance registered dossier
Petroleum naphtha fraction, co-processed (catalytic cracking) with renewable hydrocarbons of plant and/or animal origin
- - Active Full Joint ≥ 1 000 000 to < 10 000 000 tonnes 07-06-2021 View substance registered dossier
Petroleum naphtha fraction, co-processed (catalytic cracking) with renewable hydrocarbons of plant and/or animal origin
- - Active Full Individual ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 25-07-2017 View substance registered dossier
PF-05029508
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-05-2015 View substance registered dossier
PF-06668559 acetonitrile solvate
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-07-2016 View substance registered dossier
Phosphoric acid, mixed esters with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8 –tridecafluorooctan-1-ol and polysubstituted alkane, mono- and diammonium salts
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 26-07-2018 View substance registered dossier
Phosphorus acid, alkyl substituted [1,1'-biphenyl]-2,2'-diyl-tetra-aryl ester
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 22-07-2019 View substance registered dossier
PINE OIL 50%
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 02-11-2020 View substance registered dossier
Pinene oligomers
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 21-06-2021 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
ZSCHIMMER & SCHWARZ MOHSDORF GmbH & Co KG Chemnitztalstraße 1 09217 BURGSTÄDT Germany Germany Active HMDTMP (4-7K) - - 2021 View substance registered dossier
Italmatch Chemicals SpA - OR 1 Via Magazzini del Cotone 17 – modulo 4 16128 genova Italy Italy Active HMDTMP (4-7K) - - 2013; 2017; 2018; 2020; 2021 View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 016 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active HMDTMP (4-7K) - - 2021 View substance registered dossier
SARPOM S.r.l. Viale Castello della Magliana 25 00148 Roma Italy Italy Active Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics - - 2011; 2012; 2013; 2018 View substance registered dossier
Eastman Chemical Middelburg B.V. Herculesweg 35 4338 PL Middelburg Netherlands Netherlands Active Hydrogenated rosin alcohols - 2156595-41-2 2014; 2016; 2017; 2020; 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - IDU-1 - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - IDU-2 - - - View substance registered dossier
Sanofi Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst H 831 (Room A0472) z.Hd. Hr. Dr. Schwind 65926 Frankfurt am Main Germany Germany Active Insulin (human), 3B-L-lysine-29B-L-glutamic acid-31B-L-Arginine - - - View substance registered dossier
Huntsman Advanced Materials (Europe) BV Everslaan 45 B-3078 Everberg Belgium Belgium Active IPDA-BADGE-BUMGE - - - View substance registered dossier
Huntsman Advanced Materials (Deutschland) GmbH Ernst-Schering-Str. 14 59192 Bergkamen Germany Germany Active IPDA-BADGE-BUMGE - - 2014; 2015; 2016; 2017; 2018 View substance registered dossier
Vevy Europe SpA Via Semeria 16a 16131 Genova Italy Italy Active Keratoplast; TDS; BTN, Edesal; Keratoplast-ITS. - - 2021 View substance registered dossier
OSRAM GmbH Marcel-Breuer-Str. 6 80807 München Germany Germany Cease Manufacture L 130 - - 2020 View substance registered dossier
OSRAM GmbH Marcel-Breuer-Str. 6 80807 München Germany Germany Active L 131 - - - View substance registered dossier
OSRAM GmbH Marcel-Breuer-Str. 6 80807 München Germany Germany Active L 165 - - 2015 View substance registered dossier
Peptido GmbH Am Kraftwerk 6 66450 Bexbach Germany Germany Active L-Tyrosine, N-acetyl-3,5-diamino-O-(4-methoxyphenyl)-, ethyl ester - - - View substance registered dossier
Vynova PPC SAS 95 rue du Général de Gaulle BP 60090 68802 THANN CEDEX France France Active Lauryl bromide 70/30 - - 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Lithium salt of branched-aliphatic dicarboxylic acid - - - View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active Magnesium salt of C11-C13 alkenyldicarboxylic acid ester - - - View substance registered dossier
TFL Ledertechnik GmbH Peter-Krauseneck-Strasse 16 79618 Rheinfelden Germany Germany Active Methanesulfonic acid, 1,1'-(1,6-hexanediyldiimino)bis[1-oxo-, sodium salt (1:2) - 38632-47-2 2013 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Methyl 1-(3-chloroheteromonocycle-2-yl)-3-{[5-(trifluoromethyl)-2H-heteromonocycle-2-yl]methyl}-1H-heteromonocycle-5-carboxylate - - - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Methyl ester of fatty acids, Cx-Cy, Hydroxymethylated - - 2009; 2010; 2011; 2013 View substance registered dossier
TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstraße 199 80686 München Germany Germany Active Mixture of hexa(sodium,lithium) 4-{[1,7-disulfonato-5-hydroxy-6-({4-[(6-methoxy-5-sulfonatobenzoheteromonocycle-2-yl)diazenyl]-5-alkyl-2-(3-sulfonatopropoxy)phenyl}diazenyl)naphthalen-2-yl]diazenyl}-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl)heteromonocycle-3-carboxylate and hexa(sodium,lithium) 4-{[1,7-disulfonato-5-hydroxy-6-({4-[(6-methoxy-7-sulfonatobenzoheteromonocycle-2-yl)diazenyl]-5-alkyl-2-(3-sulfonatopropoxy)phenyl}diazenyl)naphthalen-2-yl]diazenyl}-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl)heteromonocycle-3-carboxylate - - 2012 View substance registered dossier
Sun Chemical B.V. Leeuwenveldseweg 3-t 1382 LV Weesp Netherlands Netherlands Active Mixture of reaction products of substituted copper phthalocyanine, hydrogenated resin acids, alkaline earth metal chlorides, and copper phthalocyanine - - - View substance registered dossier
Huntsman Advanced Materials (Deutschland) GmbH Ernst-Schering-Str. 14 59192 Bergkamen Germany Germany Active Mono Dimer Trimer FA TETA PAA - - 2014; 2016; 2017; 2018 View substance registered dossier
[Confidential] - - - N,N'-(butane-1,4-diyl)bis(12-hydroxyoctadecanamide) - 154068-20-9 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - N,N'-bis{3-[di-(branched and cyclic) alkylamino]alkyl}alkanediamide - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - N,N,N-triethylethanaminium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonate - 25628-08-4 - View substance registered dossier
Allnex Netherlands B.V. Synthesebaan 1 4612 RB Bergen op Zoom Netherlands Netherlands Active N,N”-hexane-1,6-diylbis(N’-alkylaryl)urea - - - View substance registered dossier
Pfizer Ireland Pharmaceuticals n/a P43 X3336 Ringaskiddy Cork Ireland Ireland Active N-((3R,4R)-1-benzyl-4-alkylpiperidin-3-yl)-2-halogeno-N-alkyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine - - 2013 View substance registered dossier
[Confidential] - - - N-(5-chloromonoheterocyc-2-yl)-2-[4-(substitutedcarbamimidoyl)arenamido]-5-methoxyarenamide - - - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active N-alkylester N-aryl substituted aryl diazo aryl amine - - - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active N-alkylester of substituted diazo aryl amine - - - View substance registered dossier
ChampionX Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 NL-2342BB Oegstgeest Oegstgeest Netherlands Netherlands Active N-Phenyl-diethanolamine, reaction products with formaldehyde - - - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active N-{[Benzyl(ethyl)amino]-[(chloro-cyano-nitrophenyl)substituted]phenyl}acetamide - - - View substance registered dossier
Schill + Seilacher GmbH Schoenaicher Str. 205 71032 Boeblingen Germany Germany Active Oleoyl sarcosine - - 2017; 2020; 2021 View substance registered dossier
Croda EU B.V. (OR8) Buurtje 1 2802 BE Gouda Netherlands Netherlands Active Oleoyl sarcosine - - - View substance registered dossier
WSP Deutschland A.G. (OR3) Dingolfinger Straße 1-15 81673 München Germany Germany Active Oleyl lactateDermol OL (CAS Number 42175-36-0) - - 2021 View substance registered dossier
Nouryon Surface Chemistry AB Stenunge Allé 3 - S-44485 Stenungsund - Sweden Sweden Active Oleyltrimethylammonium chloride (Oleyl TMAC); Trimethyloleylammonium chloride - - 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Oxidation products containing cobalt oxides and manganese oxide obtained from deactivated cobalt catalyst - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - oxo-heteropolycycle, substituted-(chloro-hydroxycarbomonocyclic)- - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - P-1057 - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - P-1401 - - - View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active P16513 - - 2008; 2011 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Pentaerythritol, mixed esters with linear and branched fatty acids - - - View substance registered dossier
TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstraße 199 80686 München Germany Germany Active Pentasodium 2-(bis{halo-[(halo- sulfonatoaryl)diazenyl]-2-(sulfonatoalkoxy)anilino}-triazin-ylamino)alkanesulfonate - - 2012 View substance registered dossier
Equinor Refining Norway AS Mongstad 5954 Mongstad Norway Norway Active Petroleum naphtha fraction, co-processed (catalytic cracking) with renewable hydrocarbons of plant and/or animal origin - - 2021 View substance registered dossier
BCS Only Representative Services Ltd 027 Pembroke House 30 Upper Pembroke Street Dublin 2 Dublin Ireland Ireland Active Petroleum naphtha fraction, co-processed (catalytic cracking) with renewable hydrocarbons of plant and/or animal origin - - - View substance registered dossier
Pfizer Ireland Pharmaceuticals n/a n/a Ringaskiddy Cork Ireland Ireland Active PF-05029508 - - 2019 View substance registered dossier
Pfizer Ireland Pharmaceuticals n/a P43 X3336 Ringaskiddy Cork Ireland Ireland Active PF-06668559 acetonitrile solvate - - - View substance registered dossier
Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Active Phosphoric acid, mixed esters with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8 –tridecafluorooctan-1-ol and polysubstituted alkane, mono- and diammonium salts - - 2012; 2015; 2018 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Phosphorus acid, alkyl substituted [1,1'-biphenyl]-2,2'-diyl-tetra-aryl ester - - - View substance registered dossier
LLUCH ESSENCE, S.L.U. Lo Gaiter, 160 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT CATALUÑA Spain Spain Active PINE OIL 50% - - 2019; 2020 View substance registered dossier
BCS Only Representative Services Ltd 011 Pembroke House 30 Upper Pembroke Street Dublin 2 Dublin Ireland Ireland Active Pinene oligomers - - 2011; 2012; 2016; 2017; 2018; 2021 View substance registered dossier

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.