Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Last updated 06 srpna 2021. Database contains 23376 unique substances and contains information from 104385 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 463-04-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 28-06-2019 View substance registered dossier
(+)-bornan-2-one
207-355-2 464-49-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 16-03-2020 View substance registered dossier
(+)-L-arginine hydrochloride
214-275-1 1119-34-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 01-07-2021 View substance registered dossier
(+)-menthol
239-387-8 15356-60-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 13-10-2010 View substance registered dossier
(+)-neomenthol
218-691-4 2216-52-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 29-05-2018 View substance registered dossier
(+)-tartaric acid
201-766-0 87-69-4 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 18-05-2021 View substance registered dossier
(+-)-2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one
607-685-0 252964-68-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 29-05-2018 View substance registered dossier
(+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol
411-580-3 107898-54-4 Active Full Joint ≥ 10 tonnes 31-05-2021 View substance registered dossier
(-)-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol
231-415-7 7540-51-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 30-05-2018 View substance registered dossier
(-)-3,7-dimethyloct-6-enyl acetate
266-767-0 67601-05-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 30-05-2018 View substance registered dossier
(-)-pin-2(10)-ene
242-060-2 18172-67-3 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 11-08-2020 View substance registered dossier
(1,1,3,3-tetramethyldisiloxane-1,3-diyl)dipropane-1,3-diyl dimethacrylate
242-419-3 18547-93-8 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 04-04-2018 View substance registered dossier
(1,2-dioxoethylene)bis(iminoethylene) bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate]
274-572-7 70331-94-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 31-12-2020 View substance registered dossier
(1-[2-[5-METHYL-3-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOL-1-YL]ACETYL]-4-HETEROMONOCYCLECARBOTHIOAMIDE)
695-744-1 1003319-95-6 Active Full Individual ≥ 100 to < 1 000 tonnes 10-07-2017 View substance registered dossier
(1-ethoxyethoxy)cyclododecane
446-240-3 - Active Full Joint ≥ 1 tonnes 03-08-2021 View substance registered dossier
(1-hydroxyethane-1,1-diyl)bis(phosphonic acid), compound with 2-aminoethanol (1:[?])
814-283-0 42220-47-3 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-05-2018 View substance registered dossier
(1-hydroxyethylidene)bisphosphonic acid, potassium salt
267-956-0 67953-76-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 24-03-2021 View substance registered dossier
(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate
256-032-2 42978-66-5 Active Full Joint ≥ 1 000 tonnes 02-02-2021 View substance registered dossier
(1-methylethyl)-1,1'-biphenyl
247-156-8 25640-78-2 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 26-09-2017 View substance registered dossier
(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy-3,1-propanediyl) bismethacrylate
248-607-1 27689-12-9 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 03-12-2015 View substance registered dossier
(1-methylethylidene)di-4,1-phenylenetetraphenyl diphosphate
425-220-8 5945-33-5 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 01-07-2021 View substance registered dossier
(1-methylethylidene)di-4,1-phenylenetetraphenyl diphosphate
425-220-8 5945-33-5 Active Full Individual ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 13-01-2016 View substance registered dossier
(1-methylethylidene)di-4,1-phenylenetetraphenyl diphosphate
425-220-8 5945-33-5 No longer Valid Full Individual No longer valid 22-10-2009 View substance registered dossier
(1-methylethylidene)di-4,1-phenylenetetraphenyl diphosphate
425-220-8 5945-33-5 Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 20-11-2012 View substance registered dossier
(1-methylpropylidene)bis[tert-butyl] peroxide
237-136-7 13653-62-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 17-11-2020 View substance registered dossier
(10aS)-methyl 10a-methoxy-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxylate
607-239-5 23495-64-9 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 28-05-2018 View substance registered dossier
(10E)-1-oxacycloheptadec-10-en-2-one
814-308-5 63286-42-0 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 18-04-2019 View substance registered dossier
(10R)-10-hydroxyoctadecanoic acid
813-180-8 5856-32-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 25-04-2017 View substance registered dossier
(17alpha)-3-ethoxy-19-norpregna-3,5-dien-20-yn-17-ol
619-217-2 96487-85-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 29-05-2018 View substance registered dossier
(1E)-1-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-ene
700-486-0 102687-65-0 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 27-02-2020 View substance registered dossier
(1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol
413-110-2 135861-56-2 Active Full Individual ≥ 100 to < 1 000 tonnes 21-02-2013 View substance registered dossier
(1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol
413-110-2 135861-56-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 13-07-2021 View substance registered dossier
(1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol
413-110-2 135861-56-2 Active Full Individual ≥ 100 to < 1 000 tonnes 16-01-2015 View substance registered dossier
(1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol
413-110-2 135861-56-2 Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 13-04-2015 View substance registered dossier
(1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol
413-110-2 135861-56-2 Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 05-11-2010 View substance registered dossier
(1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol
413-110-2 135861-56-2 Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 22-03-2013 View substance registered dossier
(1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol
413-110-2 135861-56-2 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 22-01-2016 View substance registered dossier
(1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol
413-110-2 135861-56-2 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 27-10-2011 View substance registered dossier
(1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol
413-110-2 135861-56-2 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 25-03-2015 View substance registered dossier
(1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol
413-110-2 135861-56-2 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 23-09-2014 View substance registered dossier
(1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol
413-110-2 135861-56-2 Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 17-08-2012 View substance registered dossier
(1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol
413-110-2 135861-56-2 Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 02-04-2013 View substance registered dossier
(1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol
413-110-2 135861-56-2 Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 21-05-2013 View substance registered dossier
(1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(4-chlorophenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol
700-591-1 82203-23-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 06-12-2018 View substance registered dossier
(1R)-1-isopropyl-4-methyl-cyclohex-3-en-1-ol
943-985-0 20126-76-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 04-03-2021 View substance registered dossier
(1R)-2-(benzylamino)-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol
600-381-9 1030385-16-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 29-05-2018 View substance registered dossier
(1R)-2-{[2-(4-aminophenyl)ethyl]amino}-1-phenylethanol hydrochloride
700-425-8 521284-22-0 Active Full Joint Tonnage data confidential 30-03-2016 View substance registered dossier
(1R)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-ethanol
252-744-2 35836-73-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 18-05-2021 View substance registered dossier
(1R,2R)-1,3-Dihydroxy-1-(4-nitrophenyl)propyl-2-ammonium (1R, 5S)-5-(dimethylphenylsilyl)-2-(hydroxymethyl)cyclopent-2-ene-1-carboxylate
445-910-2 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 14-10-2016 View substance registered dossier
(1R,2R,4S)-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
606-948-7 2217-02-9 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 20-07-2020 View substance registered dossier
(1R,2R,4S)-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl acetate
807-751-0 4057-31-2 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 07-05-2018 View substance registered dossier
(1R,2S,10R,11S,15S)-2,15-dimethyl-4-(morpholin-4-yl)-13-(pyrrolidin-1-yl)tetracyclo[8.7.0.0²,⁷.0¹¹,¹⁵]heptadecane-5,14-diol
601-595-5 119302-20-4 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 09-07-2015 View substance registered dossier
(1R,2S,2'S,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo (2.2.1)heptane-2-spiro-4'-(2'-isopropyl-1',3'-dioxane)
443-460-1 - Active Full Joint ≥ 1 tonnes 05-07-2012 View substance registered dossier
(1R,2S,3S,4R)-3-((2-chloro-5-fluoropyrimidin-4-yl)amino)bicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid
821-184-6 1777721-60-4 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 28-02-2019 View substance registered dossier
(1R,2S,3S,4R)-3-((5-fluoro-2-(5-fluoro-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)pyrimidin-4-yl)amino)bicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid
821-185-1 1777721-63-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 28-02-2019 View substance registered dossier
(1R,2S,5R)-2-isopropyl-N-(4-methoxyphenyl)-5-methylcyclohexanecarboxamide
700-232-9 68489-09-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 25-05-2016 View substance registered dossier
(1R,2S,5R)-5-methyl-2-(propan-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]cyclohexanecarboxamide
700-097-6 847565-09-7 Active Full Individual ≥ 0 to < 10 tonnes 01-03-2011 View substance registered dossier
(1R,2S,5R)-5-methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexyl (ethylamino)(oxo)acetate
700-185-4 1122460-01-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 17-12-2012 View substance registered dossier
(1R,3S,7R,8R,10R,13R)-5,5,7,9,9,13-hexamethyl-4,6-dioxatetracyclo[6.5.1.01,10.03,7]tetradecane
427-580-1 2135337-60-7 Active Full Joint ≥ 10 tonnes 05-07-2021 View substance registered dossier
(1R,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
232-087-8 7785-70-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 18-12-2019 View substance registered dossier
(1RS,4Z,8E,12RS)-13-oxabicyclo[10.1.0]trideca-4,8-diene
951-761-9 55722-64-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 04-09-2020 View substance registered dossier
(1S)-1,5-anhydro-2,3,4,6-tetrakis-O-(2,2-dimethylpropanoyl)-1-(3-{[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methyl}-4-methylphenyl)-D-glucitol
695-878-0 1283129-18-9 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 21-11-2019 View substance registered dossier
(1S)-1-(3-methoxyphenyl)-N-methylethanamine hydrobromide (1:1)
940-296-7 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 11-11-2015 View substance registered dossier
(1S)-1-[3-[(1E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propanol
608-251-3 287930-77-2 Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 03-02-2016 View substance registered dossier
(1S)-1-{(2R)-3,4-bis[(2-hexyldecanoyl)oxy]-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl}ethane-1,2-diyl bis(2-hexyldecanoate)
430-110-8 183476-82-6 Active Full Joint ≥ 1 tonnes 01-09-2011 View substance registered dossier
(1S)-2,3,4,6-TETRA-O-ACETYL-1,5-ANHYDRO-1-(3-{[5-(4-FLUOROPHENYL)THIOPHEN-2-YL]METHYL}-4-METHYLPHENYL)-D-GLUCITOL
617-901-5 866607-35-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 23-06-2020 View substance registered dossier
(1S)-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1,5-anhydro-1-[4-chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]-D-glucitol
930-010-9 461432-25-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 04-04-2018 View substance registered dossier
(1S)-2-(benzylamino)-1-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol
603-316-2 129050-27-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 16-01-2018 View substance registered dossier
(1S)-3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene
207-856-6 498-15-7 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 29-04-2021 View substance registered dossier
(1S,1'R)-[1-(3',3'-dimethyl-1'-cyclohexyl)ethoxycarbonyl]methyl propanoate
431-700-8 259823-90-0 Active Full Joint ≥ 0 tonnes 24-06-2021 View substance registered dossier
(1S,3S,5S)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide
615-206-1 709031-45-8 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 15-05-2018 View substance registered dossier
(1S,4R,4aS,9aR)-4,4a,9,9a-tetrahydro-1H-1,4-methanofluorene
700-736-9 2149571-40-2 Active Full Individual ≥ 100 to < 1 000 tonnes 07-06-2019 View substance registered dossier
(1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
232-077-3 7785-26-4 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 28-06-2021 View substance registered dossier
(1S-endo)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
207-353-1 464-45-9 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-05-2018 View substance registered dossier
(1Z)-1-chloro-2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene
813-937-2 111512-60-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 13-09-2019 View substance registered dossier
(1Z)-1-Chloro-2,3,3-trifluoroprop-1-ene
824-458-3 1263679-68-0 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 08-07-2020 View substance registered dossier
(2,2'-(3,3'-dioxidobiphenyl-4,4'-diyldiazo)bis(6-(4-(3-(diethylamino)propylamino)-6-(3-(diethylammonio)propylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-sulfonato-1-naphtholato))dicopper(II) acetate lactate
407-240-9 159604-94-1 Active Full Joint ≥ 10 tonnes 18-01-2016 View substance registered dossier
(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tri-2,1-ethanediyl triacrylate
254-843-6 40220-08-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 28-04-2021 View substance registered dossier
(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)triethane-2,1-diyl tris(3-mercaptopropionate)
252-907-8 36196-44-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 12-04-2019 View substance registered dossier
(2,4,6-trioxotriazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tris(hexamethylene) isocyanate
223-242-0 3779-63-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 10-06-2016 View substance registered dossier
(2,4-dioxo-1,3-benzoxazin-7-yl) ethyl carbonate
605-404-6 16535-55-0 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 30-07-2019 View substance registered dossier
(2,5-dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methanol
437-760-1 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 14-01-2021 View substance registered dossier
(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl) oxo(phenyl)acetate; reaction mass of: 2-(2-((oxo(phenyl)acetyl)oxy)ethoxy)ethyl oxo(phenyl)acetate
442-300-8 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 24-11-2020 View substance registered dossier
(2-cyano-1-methylethyl)dodecylethylsulphonium tetrafluoroborate(1-) 276-380-9 72140-65-9 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 02-08-2018 View substance registered dossier
(2-ethoxy-1-methyl-2-oxoethyl)-5-[[]2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoate
616-466-9 77501-63-4 Active Full Individual Tonnage data confidential 13-05-2013 View substance registered dossier
(2-ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl acrylate
807-159-2 69701-99-1 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 26-04-2018 View substance registered dossier
(2-ethylhexanoato-O)oxoaluminium
260-072-6 56237-73-1 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 08-05-2018 View substance registered dossier
(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)ammonium toluene-4-sulphonate
269-537-8 68298-05-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 01-07-2020 View substance registered dossier
(2-hydroxy-3-sulphopropyl)dimethyl[3-[(1-oxododecyl)amino]propyl]ammonium hydroxide
242-893-1 19223-55-3 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 25-02-2021 View substance registered dossier
(2-hydroxyethyl)ammonium mercaptoacetate
204-815-4 126-97-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 22-01-2020 View substance registered dossier
(2-hydroxyethyl)ammonium nitrate
244-005-8 20748-72-5 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 09-05-2018 View substance registered dossier
(2-hydroxypropyl)ammonium citrate
250-342-1 30798-32-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 23-11-2017 View substance registered dossier
(2-hydroxypropyl)trimethylammonium 2-ethylhexanoate
263-502-0 62314-22-1 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 30-11-2018 View substance registered dossier
(2-hydroxypropyl)trimethylammonium formate
263-503-6 62314-25-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 01-10-2019 View substance registered dossier
(2-isobutyl-2-methyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol
692-614-6 5660-53-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 11-12-2019 View substance registered dossier
(2-methoxyethyl)benzene
222-619-7 3558-60-9 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 30-04-2020 View substance registered dossier
(2-methoxymethylethoxy)propanol
252-104-2 34590-94-8 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 16-07-2021 View substance registered dossier
(25S)-25-Cyclohexyl-5-O-demethyl-25-de(1-methylpropyl)-22,23-dihydroavermectin A1a
604-305-5 142680-85-1 No longer Valid Full Individual No longer valid 20-03-2018 View substance registered dossier
(2E)-1,1,1,2,3,4,5,5,5-nonafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-ene
807-113-1 3709-71-5 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 10-08-2020 View substance registered dossier
(2E)-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene
811-213-0 66711-86-2 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-07-2019 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
PARCEL WORLD DISTRIBUTION 9 rue de la chapelles 8017 strassen Luxembourg Luxembourg Active ''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 463-04-7 2019 View substance registered dossier
BENECHIM René Magritte 163 7860 Lessines Belgium Belgium Active ''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 463-04-7 - View substance registered dossier
BELGO-PRISM 14 chemin du fundus 7822 Ghislenghien Belgium Belgium Active ''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 463-04-7 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (+)-bornan-2-one 207-355-2 464-49-3 2018; 2020 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (+)-bornan-2-one 207-355-2 464-49-3 - View substance registered dossier
Frey + Lau GmbH Immenhacken 12 DE-24558 Henstedt-Ulzburg Germany Germany Active (+)-bornan-2-one 207-355-2 464-49-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (+)-bornan-2-one 207-355-2 464-49-3 - View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 2020 View substance registered dossier
Life Technologies Europe BV Kwartsweg 2 2665 NN Bleiswijk Netherlands Netherlands Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
Kyowa Hakko Europe GmbH Am Wehrhahn 50 40211 Düsseldorf Germany Germany Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 2017 View substance registered dossier
SAFC Biosciences Limited Smeaton Road, West Potway SP10 3LF Andover United Kingdom United Kingdom No longer Valid (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 2021 View substance registered dossier
N.V. Ajinomoto OmniChem S.A. Cooppallaan 91 9230 Wetteren Oost-Vlaanderen Belgium Belgium Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 2021 View substance registered dossier
Daesang Europe B.V. Van Heuven Goedhartlaan 935 1181 Amstelveen Netherlands Netherlands Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
Sigma-Aldrich Ireland Ltd Vale Road . Arklow Co. Wicklow Ireland Ireland Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
Ajinomoto OmniChem (OR) Cooppallaan 91 9230 Wetteren Belgium Belgium Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 2021 View substance registered dossier
Sigma-Aldrich Company Limited The Old Brickyard, New Road SP8 4XT Gillingham United Kingdom United Kingdom No longer Valid (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 2021 View substance registered dossier
Merck Life Science A/S Vandtårnsvej 62A 2860 Søborg Denmark Denmark Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
Global Life Sciences Solutions Austria GmbH & Co KG Kremplstraße 5 4061 Pasching Austria Austria Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sowińskiego 11 44-101 Gliwice Silesia Poland Poland Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 2020 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active (+)-menthol 239-387-8 15356-60-2 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active (+)-neomenthol 218-691-4 2216-52-6 - View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
VILLAPANA SPA Via Pana 238-244 48018 Faenza Emilia Romagna Italy Italy Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2011; 2013; 2017; 2018 View substance registered dossier
RFI Food Ingredients Handelsgesellschaft mbH Kennedydamm 24 40476 Duesseldorf NRW Germany Germany Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2012; 2018; 2019; 2020 View substance registered dossier
Comercial Quimica Sarasa S.L. Ctra. Estremera km 2.5 28597 Fuentiduena de Tajo Madrid Spain Spain Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
Industria Chimica Valenzana S.p.A. Via Desman, 428 35010 Borgoricco Italy Italy Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
PAHI SL Av Marid 66 08028 Barcelona Catalonia Spain Spain Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2014 View substance registered dossier
PRODUCTOS CAPILARES L'OREAL S.A. Calle Lopez Bravo n°78 Poligono Industrial Villalonquéjar 09001 BURGOS Spain Spain Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
SAS Tartric-Med 431, rue Philippe Lamour Distillerie des Costières 30600 Vauvert France France Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77, Dublin, Ireland D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2012; 2015 View substance registered dossier
INOSUD SAS vessane 30360 CRUVIERS-LASCOURS France France Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
GIOVANNI RANDI SPA Via Spallanzani 7 48018 Faenza Emilia Romagna Italy Italy Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2011; 2013; 2015; 2016; 2018 View substance registered dossier
Penetron Hellas S.A. 50 Thrakomakedonon Av. 13679 Acharnes Attiki Greece Greece Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH CHBB Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Baden-Württemberg Germany Germany Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2014; 2020 View substance registered dossier
Distillerie BONOLLO SpA Via Mosca 5 41043 Formigine Modena Italy Italy Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2011; 2012 View substance registered dossier
Reach Only Representative Ltd (genbes) Booths Park 1 Chelford Road WA16 8GS Knutsford Cheshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2021 View substance registered dossier
Caviro Extra SpA con SU Via Convertite 8 48018 Faenza Ravenna Italy Italy Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2011; 2012; 2013; 2021 View substance registered dossier
Distillerie Mazzari Spa Via giardino, 6 48020 S.Agata sul Santerno (RA) Italy Italy Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2012; 2014 View substance registered dossier
IVICT Europe GmbH Kennedydamm 19 40476 Düsseldorf Germany Germany Cease Manufacture (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2018 View substance registered dossier
WeylChem Lamotte S.A.S Rue du Flottage B.P. 1 60350 Trosly Breuil France France Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
Alvinesa Natural Ingredients, S.A Ctra. Valdepeñas, Km. 4, 85 Apdo. de Correos, 16 13250 Daimiel Ciudad Real Spain Spain Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active (+-)-2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one 607-685-0 252964-68-4 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 2011; 2013; 2017; 2018 View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH ICAP(on behalf of Oriental Aromatics Limited) Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 - View substance registered dossier
Associate Allied Chemicals Europe ZI DES BOIS DE GRASSE 37 AVENUE LOUISON BOBET 06130 Grasse France France Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 - View substance registered dossier
International Flavors & Fragrances I.F.F. (Nederland) B.V. Liebergerweg 72-98 1221 JT Hilversum Netherlands Netherlands Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 2011; 2015 View substance registered dossier
[Confidential] - - - (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited (Hangzhou Grascent Co., Ltd.) Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 2009; 2012; 2013 View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 2015 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 - View substance registered dossier
IFF NL 1 Liebergerweg 72-98 1221 JT Hilversum Netherlands Netherlands Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 - View substance registered dossier
TAKASAGO TEPL-OR(1) 12 rue Torricelli 75017 Paris France France Active (-)-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol 231-415-7 7540-51-4 - View substance registered dossier
TAKASAGO TEPL-OR(1) 12 rue Torricelli 75017 Paris France France Active (-)-3,7-dimethyloct-6-enyl acetate 266-767-0 67601-05-2 - View substance registered dossier
Destilerías Muñoz Gálvez, S.A. Avda. Ciudad de Almería, 162 E30010 Murcia Murcia Spain Spain Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2012; 2013; 2015 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2017 View substance registered dossier
INDUKERN, S.A. Alta Ribagorza, 6-8 08820 El Prat de Llobregat Barcelona Spain Spain Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 Dublin Ireland Ireland Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2019 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2020 View substance registered dossier
TAKASAGO TICSA-Producer/Importer Avenida de Mazarrón, 49 30120 El Palmar Murcia Spain Spain Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2020 View substance registered dossier
[Confidential] - - - (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2010; 2013; 2014; 2015 View substance registered dossier
LURESA RESINAS S.L. Paseo de la Castellana 153, 8ºB 28046 MADRID Spain Spain Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP (Guangdong Pine Forest Perfume Ltd.) Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2014; 2016 View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2021 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
Sociedad de resinas naturales S.L Polígono de villa y tierra, nave 26, 40200 Cuéllar (Segovia) Castilla y León Spain Spain Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
Misitano & Stracuzzi S.p.A. Via Ghibellina, 64 98122 Messina Italy Italy Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2018 View substance registered dossier
DRT OR FOR PINOVA 30 rue Gambetta BP 206 40105 Dax France France Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
DESTILACIONES BORDAS CHINCHURRETA, S.A. C/ Acueducto, 4-6 Pol. Ind. Ctra la Isla 41703 Dos Hermanas (Sevilla) Spain Spain Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2015; 2017 View substance registered dossier
EcoGreen Fine Chemicals B.V. Lichtenauerlaan 102-120 3062ME Rotterdam Netherlands Netherlands Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2011; 2019 View substance registered dossier
Frey + Lau GmbH Immenhacken 12 DE-24558 Henstedt-Ulzburg Germany Germany Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
Moellhausen spa Viale delle industrie 95 20040 Cambiago Italy Italy Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
Kraton Chemical AB OR1 Massvagen 15 P.O. Box 66 SE-820 22 Sandarne Sweden Sweden Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2016 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
Shin-Etsu Silicones Europe BV Bolderweg 32 1332 AV Almere Netherlands Netherlands Active (1,1,3,3-tetramethyldisiloxane-1,3-diyl)dipropane-1,3-diyl dimethacrylate 242-419-3 18547-93-8 - View substance registered dossier
SI Group DEAB (Imp) Teplitzer Strasse 84478 Waldkraiburg Germany Germany Active (1,2-dioxoethylene)bis(iminoethylene) bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] 274-572-7 70331-94-1 2018 View substance registered dossier
Basell Polyolefine Gmbh Bruhler strasse 60 D-50389 Wesseling Germany Germany Active (1,2-dioxoethylene)bis(iminoethylene) bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] 274-572-7 70331-94-1 2020 View substance registered dossier
Rianlon GmbH Charlottenstr. 75 40210 Duesseldorf Germany Germany Active (1,2-dioxoethylene)bis(iminoethylene) bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] 274-572-7 70331-94-1 2018 View substance registered dossier
DuPont Solutions (France) SAS Equinoxe 2 1bis avenue du 8 Mai 1945 78280 Guyancour France France Active (1-[2-[5-METHYL-3-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOL-1-YL]ACETYL]-4-HETEROMONOCYCLECARBOTHIOAMIDE) 695-744-1 1003319-95-6 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (1-ethoxyethoxy)cyclododecane 446-240-3 - 2011; 2012; 2021 View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 2 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (1-ethoxyethoxy)cyclododecane 446-240-3 - 2020 View substance registered dossier
BASF Personal Care and Nutrition GmbH Henkelstr. 67 40589 Düsseldorf Germany Germany Active (1-hydroxyethane-1,1-diyl)bis(phosphonic acid), compound with 2-aminoethanol (1:[?]) 814-283-0 42220-47-3 - View substance registered dossier
SYNTHRON 6 rue Barbès B. P. 177 92305 LEVALLOIS-PERRET France France Active (1-hydroxyethylidene)bisphosphonic acid, potassium salt 267-956-0 67953-76-8 - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active (1-hydroxyethylidene)bisphosphonic acid, potassium salt 267-956-0 67953-76-8 - View substance registered dossier
ExponentOR77I Exponent International Engineering and Scientific Consulting Limited Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Blanchardstown, Ballycoolen Road, D15 AKK1 Dublin Ireland Ireland Active (1-hydroxyethylidene)bisphosphonic acid, potassium salt 267-956-0 67953-76-8 - View substance registered dossier
Italmatch Chemicals SpA - OR 1 Via Magazzini del Cotone 17 – modulo 4 16128 genova Italy Italy Active (1-hydroxyethylidene)bisphosphonic acid, potassium salt 267-956-0 67953-76-8 2010; 2011; 2018 View substance registered dossier
ZSCHIMMER & SCHWARZ MOHSDORF GmbH & Co KG Chemnitztalstraße 1 09217 BURGSTÄDT Germany Germany Active (1-hydroxyethylidene)bisphosphonic acid, potassium salt 267-956-0 67953-76-8 - View substance registered dossier
Italmatch Chemicals SpA - OR 2 Via Magazzini del Cotone 17 – modulo 4 16128 genova Italy Italy Active (1-hydroxyethylidene)bisphosphonic acid, potassium salt 267-956-0 67953-76-8 2020 View substance registered dossier
QUIMOPROX S. L. Poligono Industrial Can Magre C/Charles Bohïgas, Nave 80 08187 SANTA EULALIA DE RONCANA (Barcelona) Spain Spain Active (1-hydroxyethylidene)bisphosphonic acid, potassium salt 267-956-0 67953-76-8 - View substance registered dossier
Airedale Chemical Company Ltd Skipton Road Cross Hills BD20 7BX Keighley West Yorkshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid (1-hydroxyethylidene)bisphosphonic acid, potassium salt 267-956-0 67953-76-8 2021 View substance registered dossier
ARKEMA PHOTOCURES2 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes France France Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 - View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 2016; 2019; 2020 View substance registered dossier
Du Pont (U.K.) Limited London Road 4th Floor, Kings Court SG1 2NG Stevenage Hertfordshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 2021 View substance registered dossier
CRCP GmbH Am Römerhof 51 60486 Frankfurt am Main Germany Germany Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 - View substance registered dossier
Allnex Belgium NV/SA OR2 Anderlechtstraat 33 1620 Drogenbos Belgium Belgium Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 2016; 2019 View substance registered dossier
IGM Resins B.V. Gompenstraat 49 5145 RA Waalwijk Netherlands Netherlands Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 - View substance registered dossier
ARKEMA PHOTOCURES 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes France France Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 2019; 2020 View substance registered dossier
Miwon Europe GmbH Zeppelinstraße 26 D-47638 Straelen Germany Germany Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 2016 View substance registered dossier
Luxcontrol S.A. (OR52) 1, Avenue des Terres Rouges 4331 Esch-sur-Alzette Luxembourg Luxembourg Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 - View substance registered dossier
Allnex Belgium NV/SA Anderlechtstraat 33 1620 Drogenbos Belgium Belgium Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 2016; 2019 View substance registered dossier
Covestro Resins B.V. Ceintuurbaan 5 8022 AW Zwolle Netherlands Netherlands Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 2021 View substance registered dossier
Allnex Belgium NV/SA OR1 Anderlechtstraat 33 1620 Drogenbos Belgium Belgium Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 2019 View substance registered dossier
Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH Hugenottenallee 175 D-63263 Neu-Isenburg Hesse Germany Germany Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED (Jiangsu Sanmu Group Co., ltd.) Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 2012 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 2010; 2016; 2020 View substance registered dossier
Covestro Coating Resins B.V. Ceintuurbaan 5 8022 AW Zwolle Netherlands Netherlands Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 2019 View substance registered dossier
BASF Health and Care Products France S.A.S. 49, Avenue Georges Pompidou 92593 Levallois-Perret Cedex France France Cease Manufacture (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 2020 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 - View substance registered dossier
Rain Carbon Germany GmbH Kekulestr. 30 44579 Castrop-Rauxel Germany Germany Active (1-methylethyl)-1,1'-biphenyl 247-156-8 25640-78-2 2016; 2017 View substance registered dossier
3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-Strasse 1 41453 Neuss Germany Germany Active (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy-3,1-propanediyl) bismethacrylate 248-607-1 27689-12-9 - View substance registered dossier
ADEKA POLYMER ADDITIVES EUROPE SAS 13, rue du 17 Novembre FR-68100 MULHOUSE France France France Active (1-methylethylidene)di-4,1-phenylenetetraphenyl diphosphate 425-220-8 5945-33-5 2012; 2021 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (1-methylethylidene)di-4,1-phenylenetetraphenyl diphosphate 425-220-8 5945-33-5 2012; 2014 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 1 Dublin N/A Ireland Ireland Active (1-methylethylidene)di-4,1-phenylenetetraphenyl diphosphate 425-220-8 5945-33-5 - View substance registered dossier
Shekoy Chemicals Europe B.V. Kromme Spieringweg 431 2141AH Vijfhuizen. Netherlands Netherlands Active (1-methylethylidene)di-4,1-phenylenetetraphenyl diphosphate 425-220-8 5945-33-5 2010; 2012; 2014 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active (1-methylethylidene)di-4,1-phenylenetetraphenyl diphosphate 425-220-8 5945-33-5 2013; 2015; 2016 View substance registered dossier
Shekoy Chemicals Europe B.V. Kromme Spieringweg 431 2141 AH Vijfhuizen Netherlands Netherlands No longer Valid (1-methylethylidene)di-4,1-phenylenetetraphenyl diphosphate 425-220-8 5945-33-5 2021 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture (1-methylethylidene)di-4,1-phenylenetetraphenyl diphosphate 425-220-8 5945-33-5 2014 View substance registered dossier
ARKEMA Gmbh Tersteegenstrasse 28 40401 Düsseldorf Germany Germany Active (1-methylpropylidene)bis[tert-butyl] peroxide 237-136-7 13653-62-8 2020 View substance registered dossier
OLON Spa Strada Rivoltana Km 6/7 20053 RODANO Milano Italy Italy Active (10aS)-methyl 10a-methoxy-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxylate 607-239-5 23495-64-9 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 5 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (10E)-1-oxacycloheptadec-10-en-2-one 814-308-5 63286-42-0 2019 View substance registered dossier
IFF NL 1 Liebergerweg 72-98 1221 JT Hilversum Netherlands Netherlands Active (10E)-1-oxacycloheptadec-10-en-2-one 814-308-5 63286-42-0 - View substance registered dossier
International Flavors & Fragrances I.F.F. (Nederland) B.V. Liebergerweg 72-98 1221 JT Hilversum Netherlands Netherlands Active (10E)-1-oxacycloheptadec-10-en-2-one 814-308-5 63286-42-0 - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active (10E)-1-oxacycloheptadec-10-en-2-one 814-308-5 63286-42-0 - View substance registered dossier
SONEAS Chemicals Ltd. Banyaleg Str. 47-59. H-1225 Budapest Hungary Hungary Active (10R)-10-hydroxyoctadecanoic acid 813-180-8 5856-32-6 - View substance registered dossier
Aspen Oss BV Kloosterstraat 6 5349 AB Oss Netherlands Netherlands Active (17alpha)-3-ethoxy-19-norpregna-3,5-dien-20-yn-17-ol 619-217-2 96487-85-3 - View substance registered dossier
Honeywell Fluorine Products Europe BV Stationsplein Zuid-West 961 1117 CE Schiphol-Oost Netherlands Netherlands Active (1E)-1-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-ene 700-486-0 102687-65-0 2016; 2020 View substance registered dossier
Honeywell Belgium NV OR-1000 Gaston Geenslaan 14 - 2nd Floor Arenberg Wetenschapspark B-3001 Heverlee Belgium Belgium Active (1E)-1-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-ene 700-486-0 102687-65-0 2013; 2014; 2015; 2016 View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active (1E)-1-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-ene 700-486-0 102687-65-0 2017 View substance registered dossier
TÜV SÜD Iberia, S.A.U. (068) Ronda Can Fatjó 13 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona Spain Spain Active (1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol 413-110-2 135861-56-2 2013 View substance registered dossier
[Confidential] - - - (1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol 413-110-2 135861-56-2 - View substance registered dossier
Chemservice GmbH - (X88M) Herrnsheimer Hauptstrasse 1b 67550 Worms Germany Germany Active (1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol 413-110-2 135861-56-2 2013; 2018 View substance registered dossier
Peram Handelsgesellschaft mbH Dorotheenstraße 48 22301 Hamburg Germany Germany Active (1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol 413-110-2 135861-56-2 2014; 2020; 2021 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active (1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol 413-110-2 135861-56-2 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 098 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5-5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active (1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol 413-110-2 135861-56-2 2015 View substance registered dossier
ADEKA PALMAROLE SAS 13 rue du 17 Novembre FR-68100 MULHOSE France France Active (1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol 413-110-2 135861-56-2 - View substance registered dossier
ADEKA POLYMER ADDITIVES EUROPE SAS 13 rue du 17 Novembre FR-68100 MULHOUSE France France Active (1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol 413-110-2 135861-56-2 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - (1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol 413-110-2 135861-56-2 - View substance registered dossier
Handelsvertretung Sabine Alisch Fontaneweg 22 16547 Birkenwerder Germany Germany Active (1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol 413-110-2 135861-56-2 - View substance registered dossier
KTR Europe GmbH Mergenthalerallee 77 65760 Eschborn Germany Germany Active (1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol 413-110-2 135861-56-2 - View substance registered dossier
Borealis AG Wagramerstrasse 17-19 1220 Wien Austria Austria Active (1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol 413-110-2 135861-56-2 - View substance registered dossier
Everspring Europe Sprl Rue Rodenbach 125 1190 Brussels Belgium Belgium Active (1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol 413-110-2 135861-56-2 2014 View substance registered dossier
REACH COMPLIANCE SERVICES LIMITED Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture (1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol 413-110-2 135861-56-2 2021 View substance registered dossier
ROQUETTE Frères 1 rue de la haute loge 62136 LESTREM Cedex France France Cease Manufacture (1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol 413-110-2 135861-56-2 2018 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture (1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol 413-110-2 135861-56-2 2021 View substance registered dossier
Chemservice GmbH - (X88M) Herrnsheimer Hauptstrasse 1b 67550 Worms Germany Germany Active (1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(4-chlorophenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol 700-591-1 82203-23-4 2018 View substance registered dossier
TRIGON Chemie GmbH Breitwiesenstr. 1 36381 Schluechtern Germany Germany Active (1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-bis(4-chlorophenyl)tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol 700-591-1 82203-23-4 - View substance registered dossier
TAKASAGO TICSA-Producer/Importer Avenida de Mazarrón, 49 30120 El Palmar Murcia Spain Spain Active (1R)-1-isopropyl-4-methyl-cyclohex-3-en-1-ol 943-985-0 20126-76-5 - View substance registered dossier
Destilerías Muñoz Gálvez, S.A. Avda. Ciudad de Almería, 162 E30010 Murcia Murcia Spain Spain Active (1R)-1-isopropyl-4-methyl-cyclohex-3-en-1-ol 943-985-0 20126-76-5 - View substance registered dossier
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Active (1R)-1-isopropyl-4-methyl-cyclohex-3-en-1-ol 943-985-0 20126-76-5 - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active (1R)-1-isopropyl-4-methyl-cyclohex-3-en-1-ol 943-985-0 20126-76-5 - View substance registered dossier
ERNESTO VENTOS, S.A. Carretera Reial 120B 08960 Sant Just Desvern Spain Spain Active (1R)-1-isopropyl-4-methyl-cyclohex-3-en-1-ol 943-985-0 20126-76-5 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active (1R)-2-(benzylamino)-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol 600-381-9 1030385-16-0 2018 View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active (1R)-2-(benzylamino)-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol 600-381-9 1030385-16-0 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - (1R)-2-{[2-(4-aminophenyl)ethyl]amino}-1-phenylethanol hydrochloride 700-425-8 521284-22-0 - View substance registered dossier
TAKASAGO TICSA-Producer/Importer Avenida de Mazarrón, 49 30120 El Palmar Murcia Spain Spain Active (1R)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-ethanol 252-744-2 35836-73-8 2018 View substance registered dossier
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Active (1R)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-ethanol 252-744-2 35836-73-8 2017; 2021 View substance registered dossier
Hovione FarmaCiencia SA Sete Casas 2674-506 Loures Portugal Portugal Active (1R,2R)-1,3-Dihydroxy-1-(4-nitrophenyl)propyl-2-ammonium (1R, 5S)-5-(dimethylphenylsilyl)-2-(hydroxymethyl)cyclopent-2-ene-1-carboxylate 445-910-2 - 2010; 2011; 2012; 2014 View substance registered dossier
Swords Laboratories Cruiserath Road Mulhuddart D15H6EF Dublin 15 Co Dublin Ireland Ireland Active (1R,2R)-1,3-Dihydroxy-1-(4-nitrophenyl)propyl-2-ammonium (1R, 5S)-5-(dimethylphenylsilyl)-2-(hydroxymethyl)cyclopent-2-ene-1-carboxylate 445-910-2 - 2010; 2012; 2014; 2016 View substance registered dossier
DESTILACIONES BORDAS CHINCHURRETA, S.A. C/ Acueducto, 4-6 Pol. Ind. Ctra la Isla 41703 Dos Hermanas (Sevilla) Spain Spain Active (1R,2R,4S)-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol 606-948-7 2217-02-9 2019 View substance registered dossier
TAKASAGO TICSA-Producer/Importer Avenida de Mazarrón, 49 30120 El Palmar Murcia Spain Spain Active (1R,2R,4S)-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol 606-948-7 2217-02-9 - View substance registered dossier
ERNESTO VENTOS, S.A. Carretera Reial 120B 08960 Sant Just Desvern Spain Spain Active (1R,2R,4S)-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol 606-948-7 2217-02-9 - View substance registered dossier
Destilerías Muñoz Gálvez, S.A. Avda. Ciudad de Almería, 162 E30010 Murcia Murcia Spain Spain Active (1R,2R,4S)-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol 606-948-7 2217-02-9 2018 View substance registered dossier
LLUCH ESSENCE, S.L.U. Lo Gaiter, 160 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT CATALUÑA Spain Spain Active (1R,2R,4S)-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol 606-948-7 2217-02-9 - View substance registered dossier
DESTILACIONES BORDAS CHINCHURRETA, S.A. C/ Acueducto, 4-6 Pol. Ind. Ctra la Isla 41703 Dos Hermanas (Sevilla) Spain Spain Active (1R,2R,4S)-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl acetate 807-751-0 4057-31-2 - View substance registered dossier
Destilerías Muñoz Gálvez, S.A. Avda. Ciudad de Almería, 162 E30010 Murcia Murcia Spain Spain Active (1R,2R,4S)-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl acetate 807-751-0 4057-31-2 - View substance registered dossier
Aspen Oss BV Kloosterstraat 6 5349 AB Oss Netherlands Netherlands Active (1R,2S,10R,11S,15S)-2,15-dimethyl-4-(morpholin-4-yl)-13-(pyrrolidin-1-yl)tetracyclo[8.7.0.0²,⁷.0¹¹,¹⁵]heptadecane-5,14-diol 601-595-5 119302-20-4 - View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR1 55, Rue de la voie des Bans CS500024 95102 Argenteuil Cedex France France Active (1R,2S,2'S,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo (2.2.1)heptane-2-spiro-4'-(2'-isopropyl-1',3'-dioxane) 443-460-1 - 2012 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - Active (1R,2S,2'S,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo (2.2.1)heptane-2-spiro-4'-(2'-isopropyl-1',3'-dioxane) 443-460-1 - - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active (1R,2S,3S,4R)-3-((2-chloro-5-fluoropyrimidin-4-yl)amino)bicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid 821-184-6 1777721-60-4 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active (1R,2S,3S,4R)-3-((5-fluoro-2-(5-fluoro-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)pyrimidin-4-yl)amino)bicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid 821-185-1 1777721-63-7 - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active (1R,2S,5R)-2-isopropyl-N-(4-methoxyphenyl)-5-methylcyclohexanecarboxamide 700-232-9 68489-09-8 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active (1R,2S,5R)-5-methyl-2-(propan-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]cyclohexanecarboxamide 700-097-6 847565-09-7 2009; 2011 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active (1R,2S,5R)-5-methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexyl (ethylamino)(oxo)acetate 700-185-4 1122460-01-8 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - (1R,3S,7R,8R,10R,13R)-5,5,7,9,9,13-hexamethyl-4,6-dioxatetracyclo[6.5.1.01,10.03,7]tetradecane 427-580-1 2135337-60-7 - View substance registered dossier
Symrise Ltd. Fieldhouse Lane SL7 1TB Marlow Bucks Buckinghamshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid (1R,3S,7R,8R,10R,13R)-5,5,7,9,9,13-hexamethyl-4,6-dioxatetracyclo[6.5.1.01,10.03,7]tetradecane 427-580-1 2135337-60-7 2021 View substance registered dossier
Symrise A4 Mühlenfeldstr. 1 37603 Holzminden Germany Germany Active (1R,3S,7R,8R,10R,13R)-5,5,7,9,9,13-hexamethyl-4,6-dioxatetracyclo[6.5.1.01,10.03,7]tetradecane 427-580-1 2135337-60-7 2019 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active (1R,3S,7R,8R,10R,13R)-5,5,7,9,9,13-hexamethyl-4,6-dioxatetracyclo[6.5.1.01,10.03,7]tetradecane 427-580-1 2135337-60-7 2010; 2015 View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR1 55, Rue de la voie des Bans CS500024 95102 Argenteuil Cedex France France Active (1R,3S,7R,8R,10R,13R)-5,5,7,9,9,13-hexamethyl-4,6-dioxatetracyclo[6.5.1.01,10.03,7]tetradecane 427-580-1 2135337-60-7 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (1R,3S,7R,8R,10R,13R)-5,5,7,9,9,13-hexamethyl-4,6-dioxatetracyclo[6.5.1.01,10.03,7]tetradecane 427-580-1 2135337-60-7 - View substance registered dossier
Symrise Ibérica, S.L. Polígono Industrial Can Volart Ctra. C-17 Km. 15 08150 Parets de Valles (Barcelona) Spain Spain Active (1R,3S,7R,8R,10R,13R)-5,5,7,9,9,13-hexamethyl-4,6-dioxatetracyclo[6.5.1.01,10.03,7]tetradecane 427-580-1 2135337-60-7 2019 View substance registered dossier
Destilerías Muñoz Gálvez, S.A. Avda. Ciudad de Almería, 162 E30010 Murcia Murcia Spain Spain Active (1R,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene 232-087-8 7785-70-8 2019 View substance registered dossier
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Cease Manufacture (1R,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene 232-087-8 7785-70-8 2017 View substance registered dossier
DESTILACIONES BORDAS CHINCHURRETA, S.A. C/ Acueducto, 4-6 Pol. Ind. Ctra la Isla 41703 Dos Hermanas (Sevilla) Spain Spain Active (1R,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene 232-087-8 7785-70-8 2019 View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (1RS,4Z,8E,12RS)-13-oxabicyclo[10.1.0]trideca-4,8-diene 951-761-9 55722-64-0 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active (1S)-1,5-anhydro-2,3,4,6-tetrakis-O-(2,2-dimethylpropanoyl)-1-(3-{[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methyl}-4-methylphenyl)-D-glucitol 695-878-0 1283129-18-9 2018; 2019 View substance registered dossier
[Confidential] - - - (1S)-1-(3-methoxyphenyl)-N-methylethanamine hydrobromide (1:1) 940-296-7 - - View substance registered dossier
MSD International GmbH Ballydine - Kilsheelan 0 Clonmel Ireland Ireland Active (1S)-1-[3-[(1E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propanol 608-251-3 287930-77-2 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Dutch competent national authority. - - Active (1S)-1-{(2R)-3,4-bis[(2-hexyldecanoyl)oxy]-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl}ethane-1,2-diyl bis(2-hexyldecanoate) 430-110-8 183476-82-6 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active (1S)-1-{(2R)-3,4-bis[(2-hexyldecanoyl)oxy]-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl}ethane-1,2-diyl bis(2-hexyldecanoate) 430-110-8 183476-82-6 2011 View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active (1S)-2,3,4,6-TETRA-O-ACETYL-1,5-ANHYDRO-1-(3-{[5-(4-FLUOROPHENYL)THIOPHEN-2-YL]METHYL}-4-METHYLPHENYL)-D-GLUCITOL 617-901-5 866607-35-4 2019; 2020 View substance registered dossier
SK BIOTEK IRELAND LIMITED Watery Lane Swords K67 AY91 Swords Co. Dublin Ireland Ireland Active (1S)-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1,5-anhydro-1-[4-chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]-D-glucitol 930-010-9 461432-25-7 2011; 2015; 2018 View substance registered dossier
Siegfried St. Vulbas SAS 530, allée de la Luye 01150 SAINT VULBAS France France Active (1S)-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1,5-anhydro-1-[4-chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]-D-glucitol 930-010-9 461432-25-7 2016 View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active (1S)-2-(benzylamino)-1-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol 603-316-2 129050-27-7 2018 View substance registered dossier
Commentz & Co. GmbH & Co. Billbrookdeich 122 22113 Hamburg Germany Germany Active (1S)-3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene 207-856-6 498-15-7 - View substance registered dossier
ERNESTO VENTOS, S.A. Carretera Reial 120B 08960 Sant Just Desvern Spain Spain Active (1S)-3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene 207-856-6 498-15-7 - View substance registered dossier
Frey + Lau GmbH Immenhacken 12 DE-24558 Henstedt-Ulzburg Germany Germany Active (1S)-3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene 207-856-6 498-15-7 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - (1S)-3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene 207-856-6 498-15-7 - View substance registered dossier
Destilerías Muñoz Gálvez, S.A. Avda. Ciudad de Almería, 162 E30010 Murcia Murcia Spain Spain Active (1S)-3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene 207-856-6 498-15-7 2017; 2018; 2019 View substance registered dossier
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Active (1S)-3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene 207-856-6 498-15-7 2010; 2016; 2017; 2018; 2019; 2021 View substance registered dossier
Weissmeer Baltische Import-Export GmbH Colonnaden 51 20354 Hamburg Germany Germany Active (1S)-3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene 207-856-6 498-15-7 2018 View substance registered dossier
[Confidential] - - - (1S,1'R)-[1-(3',3'-dimethyl-1'-cyclohexyl)ethoxycarbonyl]methyl propanoate 431-700-8 259823-90-0 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (1S,1'R)-[1-(3',3'-dimethyl-1'-cyclohexyl)ethoxycarbonyl]methyl propanoate 431-700-8 259823-90-0 2011; 2012; 2020; 2021 View substance registered dossier
SK BIOTEK IRELAND LIMITED Watery Lane Swords K67 AY91 Swords Co. Dublin Ireland Ireland Active (1S,3S,5S)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide 615-206-1 709031-45-8 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 163 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 -5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active (1S,4R,4aS,9aR)-4,4a,9,9a-tetrahydro-1H-1,4-methanofluorene 700-736-9 2149571-40-2 2019 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP (Guangdong Pine Forest Perfume Ltd.) Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene 232-077-3 7785-26-4 2021 View substance registered dossier
DESTILACIONES BORDAS CHINCHURRETA, S.A. C/ Acueducto, 4-6 Pol. Ind. Ctra la Isla 41703 Dos Hermanas (Sevilla) Spain Spain Active (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene 232-077-3 7785-26-4 - View substance registered dossier
TAKASAGO TICSA-Producer/Importer Avenida de Mazarrón, 49 30120 El Palmar Murcia Spain Spain Active (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene 232-077-3 7785-26-4 2021 View substance registered dossier
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Active (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene 232-077-3 7785-26-4 2017; 2020; 2021 View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene 232-077-3 7785-26-4 - View substance registered dossier
INDUKERN, S.A. Alta Ribagorza, 6-8 08820 El Prat de Llobregat Barcelona Spain Spain Active (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene 232-077-3 7785-26-4 - View substance registered dossier
Destilerías Muñoz Gálvez, S.A. Avda. Ciudad de Almería, 162 E30010 Murcia Murcia Spain Spain Active (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene 232-077-3 7785-26-4 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene 232-077-3 7785-26-4 2020 View substance registered dossier
Destilerías Muñoz Gálvez, S.A. Avda. Ciudad de Almería, 162 E30010 Murcia Murcia Spain Spain Active (1S-endo)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol 207-353-1 464-45-9 - View substance registered dossier
DESTILACIONES BORDAS CHINCHURRETA, S.A. C/ Acueducto, 4-6 Pol. Ind. Ctra la Isla 41703 Dos Hermanas (Sevilla) Spain Spain Active (1S-endo)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol 207-353-1 464-45-9 - View substance registered dossier
AGC Chemicals Europe, Ltd World Trade Centre Zuidplein 80 1077VX Amsterdam Netherlands Netherlands Active (1Z)-1-chloro-2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene 813-937-2 111512-60-8 2019 View substance registered dossier
AGC Chemicals Europe, Ltd World Trade Centre Zuidplein 80 1077VX Amsterdam Netherlands Netherlands Active (1Z)-1-Chloro-2,3,3-trifluoroprop-1-ene 824-458-3 1263679-68-0 2020 View substance registered dossier
Archroma UK, Ltd 1 Bartholomew Lane EC2N 2AX London United Kingdom United Kingdom No longer Valid (2,2'-(3,3'-dioxidobiphenyl-4,4'-diyldiazo)bis(6-(4-(3-(diethylamino)propylamino)-6-(3-(diethylammonio)propylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-sulfonato-1-naphtholato))dicopper(II) acetate lactate 407-240-9 159604-94-1 2021 View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active (2,2'-(3,3'-dioxidobiphenyl-4,4'-diyldiazo)bis(6-(4-(3-(diethylamino)propylamino)-6-(3-(diethylammonio)propylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-sulfonato-1-naphtholato))dicopper(II) acetate lactate 407-240-9 159604-94-1 2016 View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tri-2,1-ethanediyl triacrylate 254-843-6 40220-08-4 2019; 2020 View substance registered dossier
ARKEMA PHOTOCURES2 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes France France Active (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tri-2,1-ethanediyl triacrylate 254-843-6 40220-08-4 - View substance registered dossier
ARKEMA PHOTOCURES 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes France France Active (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tri-2,1-ethanediyl triacrylate 254-843-6 40220-08-4 - View substance registered dossier
FujiFilm Manufacturing Europe BV Oudenstaart 1 5047 TK Tilburg Netherlands Netherlands Active (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tri-2,1-ethanediyl triacrylate 254-843-6 40220-08-4 - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tri-2,1-ethanediyl triacrylate 254-843-6 40220-08-4 - View substance registered dossier
Miwon Europe GmbH Zeppelinstraße 26 D-47638 Straelen Germany Germany Active (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tri-2,1-ethanediyl triacrylate 254-843-6 40220-08-4 - View substance registered dossier
Bruno Bock Chemische Fabrik GmbH & Co. KG Eichholzer Straße 23 21436 Marschacht Lower Saxony Germany Germany Active (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)triethane-2,1-diyl tris(3-mercaptopropionate) 252-907-8 36196-44-8 2019 View substance registered dossier
Covestro Deutschland AG Kaiser-Wilhelm-Allee 60 51373 Leverkusen Germany Germany Active (2,4,6-trioxotriazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tris(hexamethylene) isocyanate 223-242-0 3779-63-3 2016 View substance registered dossier
Agfa-Gevaert N.V. Septestraat 27 2640 Mortsel Belgium Belgium Active (2,4-dioxo-1,3-benzoxazin-7-yl) ethyl carbonate 605-404-6 16535-55-0 - View substance registered dossier
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Active (2,5-dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methanol 437-760-1 - - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (2,5-dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methanol 437-760-1 - 2011; 2019 View substance registered dossier
WSP UK Ltd. WSP HOUSE 70 CHANCERY LANE WC2A 1AF LONDON United Kingdom United Kingdom No longer Valid (2-(2-hydroxyethoxy)ethyl) oxo(phenyl)acetate; reaction mass of: 2-(2-((oxo(phenyl)acetyl)oxy)ethoxy)ethyl oxo(phenyl)acetate 442-300-8 - 2021 View substance registered dossier
IGM Resins Italia S.r.l Via Vincenzo Monti, 8 20123 Milano Italy Italy Active (2-(2-hydroxyethoxy)ethyl) oxo(phenyl)acetate; reaction mass of: 2-(2-((oxo(phenyl)acetyl)oxy)ethoxy)ethyl oxo(phenyl)acetate 442-300-8 - 2014; 2016; 2017 View substance registered dossier
BASF Performance Products France SA Rue de la Chapelle 28 68330 Huningue France France Cease Manufacture (2-(2-hydroxyethoxy)ethyl) oxo(phenyl)acetate; reaction mass of: 2-(2-((oxo(phenyl)acetyl)oxy)ethoxy)ethyl oxo(phenyl)acetate 442-300-8 - 2015 View substance registered dossier
IGM Resins Ltd c/o Baldwins, Wynyard Park House Wynyard Avenue TS22 5TB Wynyard Durham United Kingdom United Kingdom No longer Valid (2-(2-hydroxyethoxy)ethyl) oxo(phenyl)acetate; reaction mass of: 2-(2-((oxo(phenyl)acetyl)oxy)ethoxy)ethyl oxo(phenyl)acetate 442-300-8 - 2021 View substance registered dossier
3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-Strasse 1 41453 Neuss Germany Germany Active (2-cyano-1-methylethyl)dodecylethylsulphonium tetrafluoroborate(1-) 276-380-9 72140-65-9 2018 View substance registered dossier
[Confidential] - - - (2-ethoxy-1-methyl-2-oxoethyl)-5-[[]2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoate 616-466-9 77501-63-4 - View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 119 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5-5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active (2-ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl acrylate 807-159-2 69701-99-1 - View substance registered dossier
CEHTRA Europe S.à.r.l.05 20, Avenue Pasteur L-2310 - Luxembourg Luxembourg Active (2-ethylhexanoato-O)oxoaluminium 260-072-6 56237-73-1 2018 View substance registered dossier
SYNTHRON 6 rue Barbès B. P. 177 92305 LEVALLOIS-PERRET France France Active (2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)ammonium toluene-4-sulphonate 269-537-8 68298-05-5 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH-M04 Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active (2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)ammonium toluene-4-sulphonate 269-537-8 68298-05-5 - View substance registered dossier
Solvay P&S GmbH-1 Hans-Bockler-Allee 20 30173 Hannover Germany Germany Active (2-hydroxy-3-sulphopropyl)dimethyl[3-[(1-oxododecyl)amino]propyl]ammonium hydroxide 242-893-1 19223-55-3 2020; 2021 View substance registered dossier
Bruno Bock Chemische Fabrik GmbH & Co. KG Eichholzer Straße 23 21436 Marschacht Lower Saxony Germany Germany Active (2-hydroxyethyl)ammonium mercaptoacetate 204-815-4 126-97-6 2013; 2017; 2018; 2019; 2020 View substance registered dossier
Münzing Chemie GmbH Münzingstr. 2 74232 Abstatt Germany Germany Active (2-hydroxyethyl)ammonium nitrate 244-005-8 20748-72-5 2018 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active (2-hydroxyethyl)ammonium nitrate 244-005-8 20748-72-5 - View substance registered dossier
Zschimmer & Schwarz GmbH & Co KG Max-Schwarz-Str. 3-5 56112 Lahnstein Germany Germany Active (2-hydroxypropyl)ammonium citrate 250-342-1 30798-32-4 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active (2-hydroxypropyl)trimethylammonium 2-ethylhexanoate 263-502-0 62314-22-1 - View substance registered dossier
Evonik Chemicals Limited Clayton Lane M11 4SR Clayton Manchester United Kingdom United Kingdom No longer Valid (2-hydroxypropyl)trimethylammonium 2-ethylhexanoate 263-502-0 62314-22-1 2021 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH - ME01 Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active (2-hydroxypropyl)trimethylammonium 2-ethylhexanoate 263-502-0 62314-22-1 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH - ME01 Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active (2-hydroxypropyl)trimethylammonium formate 263-503-6 62314-25-4 - View substance registered dossier
BorsodChem Zrt. - OR Bolyai ter 1. H-3700 Kazincbarcika Hungary Hungary Active (2-hydroxypropyl)trimethylammonium formate 263-503-6 62314-25-4 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active (2-hydroxypropyl)trimethylammonium formate 263-503-6 62314-25-4 - View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Active (2-isobutyl-2-methyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol 692-614-6 5660-53-7 2015; 2019 View substance registered dossier
ERNESTO VENTOS, S.A. Carretera Reial 120B 08960 Sant Just Desvern Spain Spain Active (2-methoxyethyl)benzene 222-619-7 3558-60-9 - View substance registered dossier
Moellhausen spa Viale delle industrie 95 20040 Cambiago Italy Italy Active (2-methoxyethyl)benzene 222-619-7 3558-60-9 2019 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active (2-methoxyethyl)benzene 222-619-7 3558-60-9 - View substance registered dossier
INDUKERN, S.A. Alta Ribagorza, 6-8 08820 El Prat de Llobregat Barcelona Spain Spain Active (2-methoxyethyl)benzene 222-619-7 3558-60-9 - View substance registered dossier
PFW Aroma Ingredients B.V. Veemweg 29-31 3771 MT Barneveld Gelderland Netherlands Netherlands Active (2-methoxyethyl)benzene 222-619-7 3558-60-9 2020 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active (2-methoxyethyl)benzene 222-619-7 3558-60-9 2014; 2018 View substance registered dossier
PRODASYNTH PI DES BOIS DE GRASSE 4 AV. JOSEPH HONORE ISNARD 06130 GRASSE France France Active (2-methoxyethyl)benzene 222-619-7 3558-60-9 - View substance registered dossier
Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG Christbusch 25 42285 Wuppertal Germany Germany Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 - View substance registered dossier
Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH Hugenottenallee 175 D-63263 Neu-Isenburg Hesse Germany Germany Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 2014 View substance registered dossier
Specialty Electronic Materials Netherlands BV Herbert H. Dowweg 5 4542NM Hoek Netherlands Netherlands Cease Manufacture (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 2021 View substance registered dossier
PPG Industries Italia Srl Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di PPG Industries Inc. Via Serra, 1 15028 Quattordio Italy Italy Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 - View substance registered dossier
Du Pont (U.K.) Limited London Road 4th Floor, Kings Court SG1 2NG Stevenage Hertfordshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 2021 View substance registered dossier
Next Retail (Ireland) Limited 13-18 City Quay D02 ED70 Dublin 2 Ireland Ireland Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 2021 View substance registered dossier
ChampionX Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 NL-2342BB Oegstgeest Oegstgeest Netherlands Netherlands Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 - View substance registered dossier
Versum Materials Netherlands B.V. Haarlerbergweg 21-23, 3e etage 1101CH Amsterdam Netherlands Netherlands Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 - View substance registered dossier
A.S. Watson (Health & Beauty Ireland) Limited 70 Sir John Rogerson’s Quay D02 Dublin 2 Ireland Ireland Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. - OR2 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 2018 View substance registered dossier
DOW DEUTSCHLAND ANLAGENGESELLSCHAFT mbH Am Kronberger Hang 4 D-65824 Schwalbach Germany Germany Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 2014 View substance registered dossier
A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) B.V. Evora, Postbus 34, 3927 Zl Renswoude Netherlands Netherlands Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 - View substance registered dossier
Allnex Belgium NV/SA OR1 Anderlechtstraat 33 1620 Drogenbos Belgium Belgium Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 - View substance registered dossier
Dow Belgium B.V.B.A. Grotesteenweg 214 B-2600 Antwerpen (Berchem) Belgium Belgium Belgium Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 - View substance registered dossier
DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH_1 Hugenottenallee 173-175 D-63263 Neu-Isenburg Hesse Germany Germany Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 - View substance registered dossier
Novasol S.A. Mechelsesteenweg 455 1950 Kraainem Belgium Belgium Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 - View substance registered dossier
Koopman International B.V. Distelweg 88 1031 HH Amsterdam Netherlands Netherlands Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 2013; 2017 View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 - View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR1 55, Rue de la voie des Bans CS500024 95102 Argenteuil Cedex France France Cease Manufacture (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 2016 View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR1 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 - View substance registered dossier
HH Compliance Ltd. Rubicon Building, CIT-Campus Bishopstown none Cork Ireland Ireland Cease Manufacture (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 2020 View substance registered dossier
Baker Hughes (Nederland) B.V Westblaak 89 3012 KG Rotterdam Netherlands Netherlands Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 2021 View substance registered dossier
Merck Performance Materials GmbH Rheingaustrasse 190-196 65203 Wiesbaden Germany Germany Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 - View substance registered dossier
Maisons du Monde France SAS Le Portereau - BP52402 44124 VERTOU CEDEX France France Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 02 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 2018; 2019 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 - View substance registered dossier
UMICORE Galvanotechnik GmbH 53-79 Klarenbergstrasse 73525 Schwäbisch Gmünd Germany Germany Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 01 Chaussee De Wavre, 1945 1945 Brussels Belgium Belgium Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 2019 View substance registered dossier
KiK Textilien und Non-Food GmbH Siemensstrasse 21 59199 Boenen Germany Germany Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 - View substance registered dossier
Syngenta Hellas Single Member S.A.C.I. Anthousas Avenue 153 49 Anthousa-Attiki Greece Greece Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 2019 View substance registered dossier
Lubrizol Advanced Materials Europe B.V.B.A Nijverheidsstraat 30 2260 Westerlo-Oevel Belgium Belgium Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 2018 View substance registered dossier
Lyondell Chemie Nederland B.V. Deltseplein 27E 3013 AA Rotterdam Netherlands Netherlands Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 2014; 2020 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. - OR1 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 2017 View substance registered dossier
Allnex Belgium NV/SA Anderlechtstraat 33 1620 Drogenbos Belgium Belgium Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 - View substance registered dossier
Covestro Coating Resins B.V. Ceintuurbaan 5 8022 AW Zwolle Netherlands Netherlands Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 - View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR3 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 - View substance registered dossier
Adriaanse Import & Export Adriaan Mulderweg 9-11 5657 EM Eindhoven Netherlands Netherlands Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 - View substance registered dossier
CS Regulatory IRL Ltd 1L-7 Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 - View substance registered dossier
Caplinq Europe B.V. Industrieweg 15E 1566JN Assendelft - Netherlands Netherlands Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 - View substance registered dossier
DEKRA Assurance Services GmbH OR07 Handwerkstr. 15 70565 Stuttgart Germany Germany Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 - View substance registered dossier
MHM Holding GmbH Sonnenallee 1 D-85551 Kirchheim Germany Germany Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 - View substance registered dossier
Huntsman Advanced Materials (Europe) BV Everslaan 45 B-3078 Everberg Belgium Belgium Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 - View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Str. 6 91301 Forchheim Germany Germany Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 2020 View substance registered dossier
Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Postbus 3000 3196 KK Rotterdam Netherlands Netherlands Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 2021 View substance registered dossier
Sun Chemical B.V. Leeuwenveldseweg 3-t 1382 LV Weesp Netherlands Netherlands Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 - View substance registered dossier
LyondellBasell Industries Holdings BV_OR1_Lyondell Chemical Company Delftseplein 27E 3013 AA Rottterdam Zuid Holland Netherlands Netherlands Active (2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 - View substance registered dossier
Sterling Pharma Solutions Ltd Dudley NE23 7QG Cramlington Northumberland United Kingdom United Kingdom No longer Valid (25S)-25-Cyclohexyl-5-O-demethyl-25-de(1-methylpropyl)-22,23-dihydroavermectin A1a 604-305-5 142680-85-1 2021 View substance registered dossier