Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Last updated 06 srpna 2021. Database contains 23376 unique substances and contains information from 104385 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
methyl 3-(2-morpholinocyclopenten-1-yl)propanoate
949-350-4 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 25-07-2019 View substance registered dossier
potassium;3-cyclopentylpropanoate
949-374-5 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 13-08-2019 View substance registered dossier
(6S)-2,6-dimethyloct-2-ene-8,8-diyl diacetate
949-377-1 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-05-2019 View substance registered dossier
2α-Bromo-6-methylenepregn-4-ene-3,20-dione 17-acetate
949-544-9 1204324-99-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-02-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(3,3-dimethylcyclohexyl)ethyl acetate and 2,6,6-trimethylcycloheptanol acetate
949-569-5 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 20-01-2020 View substance registered dossier
Enzymatic hydrolysis products of Sargassum hemiphyllum, ext.
949-588-9 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 19-02-2019 View substance registered dossier
(S)-4-{[1-(2-Benzyloxycarbonylamino-acetyl)-(S)-2-methyl-pyrrolidine-2-carbonyl]-amino}-5-oxo-hexanoic acid
949-609-1 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 31-01-2019 View substance registered dossier
Magnesium potassium fluoride silicate (Mg2.7K0.7Si4O10F2)
949-694-5 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 20-06-2019 View substance registered dossier
Mixture of Limonene, alpha-Terpinen, gamma-Terpinen, p-Cymene, 1,4-Cineol, 1,8-Cineol and Terpinolene
949-696-6 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 01-02-2019 View substance registered dossier
Saccharomyces cerevisiae cell wall, extracted
949-711-6 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 17-12-2020 View substance registered dossier
4-hydroxy-3-methyl-5-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]pentan-2-one
949-712-1 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-02-2019 View substance registered dossier
1-O-β-(2 ,3-di-O-alka(e)noyl-6 -O-acetyl-D-mannopyranosyl)-D-erythritol
949-740-4 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 05-06-2020 View substance registered dossier
Esterification products of Guerbet alcohols, C24-26, branched and cyclic with benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride (3:1)
949-745-1 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 01-10-2019 View substance registered dossier
µ2-(2-oxido-2-acetato- κ1O-1,3-dicarboxylate- κ2O)-bis[(2-oxidopropane-2-carboxylato-1,3-dicarboxylate)(2-oxidopropane-1,2,3-tricarboxylate- κO)titanium](4+)
949-773-4 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-06-2019 View substance registered dossier
(R)-4-(4-dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl)-3-(hydroxymethyl)benzonitrile hemi (2R, 3R)-2,3-bis((4-methylbenzoyl)oxy)succinoate
949-784-4 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 25-03-2019 View substance registered dossier
5,7-dimethoxy-3-[4-(sec-C10-C13-alkyl)-benzoyl]-2H-chromen-2-one
949-790-7 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 20-11-2020 View substance registered dossier
Reaction mixture of propanedioyl dichloride and phosphoryl trichloride
949-814-6 - Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 01-04-2019 View substance registered dossier
Squalene-rich fraction obtained from vegetable oil deodorizer distillate by transesterification, crystallisation and vacuum distillation
949-820-9 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 06-02-2020 View substance registered dossier
Salts of phosphoric acid, 2-ethylhexyl esters with C16-18 (even numbered) and C18-unsaturated-alkylamines
949-859-1 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 14-10-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of Ethyl 3-(cyclohex-1-en-1-yl) propanoate and Ethyl 3-(cyclohex-2-en-1-yl) propanoate
949-881-1 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 07-10-2019 View substance registered dossier
Esterification products of alcohols C12-13 linear and branched with lauric acid
949-892-1 - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 26-05-2020 View substance registered dossier
2’-Phenyl-biphenyl-2-yl-(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-(9,9’-spirobifluoren-2-yl)-amine
949-957-4 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 04-09-2019 View substance registered dossier
Reaction products of hexadecyl dihydrogen phosphate, dihexadecyl hydrogen phosphate, hexadecan-1-ol, stearic acid, esters of C18 (branched and linear) fatty acids with C18 (branched and linear) alcohols, and potassium hydroxide
949-965-8 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 30-04-2019 View substance registered dossier
Carbohydrates from malted barley
949-975-2 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-05-2019 View substance registered dossier
L-arginine phosphate
949-986-2 49720-39-0 Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 22-05-2020 View substance registered dossier
Sandalwood oil: fermentation products of sucrose and molasses with Saccharomyces cerevisiae
950-017-0 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-04-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of 3,5,5-Trimethylhexanoyl chloride and Methyl 3-methyl-2-butenoate
950-042-7 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-05-2019 View substance registered dossier
methyl 8-(2,4-dichlorophenyl)-9-{[(trifluoromethyl)sulfonyl]oxy}-6,7-dihydro-5H-benzocycloheptene-3-carboxylate
950-058-4 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 01-07-2019 View substance registered dossier
(3S)-3-{4-[8-(2,4-dichlorophenyl)-3-(methoxycarbonyl)-6,7-dihydro-5H-benzocyclohepten-9-yl]phenoxy}-1-(3-fluoropropyl)pyrrolidinium hydrogen oxalate
950-060-5 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-01-2020 View substance registered dossier
3-ethoxy-4,6-difluoro-7-hexyloxy-dibenzothiophene
950-069-4 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 30-11-2020 View substance registered dossier
reaction products of 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic acid with 2,5-Dimethoxyaniline , the intermediate is than condensed with 4, 4'-dinitrostilbene-2,2'-disulfonic acid, chelated with copper, potassium salt
950-102-2 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 17-05-2019 View substance registered dossier
2,4-Hexadienoic acid, 1,1’-[2-ethyl-2-[[(1-oxo-2,4-hexadien-1-yl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl] ester
950-112-7 347377-00-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 06-01-2020 View substance registered dossier
Bis (3‐(diethylamino)‐7‐hydroxy‐5‐phenylphenazinium) sulphate
950-123-7 97849-65-5 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 17-04-2020 View substance registered dossier
Reaction products of diazotized 3-amino-4-hydroxybenzenesulphonic acid with 2,5-dimethoxyaniline, subsequently condensed with 4,4'-dinitrostilbene-2,2'-disulphonic acid, sodium salts
950-134-7 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 08-07-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of: N,N'-[1,3-Phenylenebis(methylene)bis[12-hydroxyoctadecanamide], N,N'-hexane-1,6-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide) and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide)
950-156-7 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 04-09-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methoxy-6-methylocta-1,5-diene and 2-methoxy-6-methylocta-2,5-diene
950-170-3 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 07-05-2019 View substance registered dossier
Squalene-rich fraction obtained from olive-pomace oil by esterification and distillation
950-187-6 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-05-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12,24-bis(4-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone and (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12,24-bis(3-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone and (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12-(2-nitrobenzyl)-24-(4-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone and (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12-(3-nitrobenzyl)-24-(4-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone
950-200-5 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 20-05-2019 View substance registered dossier
Naphtha fraction, waste plastic derived, hydrothermal conversion
950-208-9 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-04-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of dipotassium 2-(3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl) succinate and dipotassium 2-(4,5-dimethy-1H-pyrazol-1-yl) succinate
950-225-1 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-10-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of butyl phenyl hydrogen phosphate and diphenyl hydrogen phosphate and phenyl dihydrogen phosphate
950-250-8 - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 25-09-2020 View substance registered dossier
Vapour grown graphitic carbon fibre
950-278-0 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 21-11-2019 View substance registered dossier
di-, tri- and tetrachlorotetradecane 950-299-5 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 24-06-2020 View substance registered dossier
((6-chloro-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1H-1.2.4-triazol-3-yl)phenyl)amino)pyridazine-3-carbonyl)oxy) hemi-zinc salt
950-319-2 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 10-07-2019 View substance registered dossier
6-(cyclopropanecarboxamido)-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1 H-1,2,4-triazol-3-yl)amino)pyridazine-3-hemi-zinc carboxylate salt
950-320-8 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 10-07-2019 View substance registered dossier
benzyl 3-(isobutyryloxy)-2,2,4-trimethylpentyl cyclohexane-1,2-dicarboxylate
950-347-5 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 10-03-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of (1RS)-1-[(1RS)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2RS,3RS)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate and (1RS)-1-[(1SR)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2SR,3SR)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate and (1RS)-1-[(1RS)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2SR,3SR)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate and (1RS)-1-[(1SR)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2RS,3RS)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate
950-412-8 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 02-05-2020 View substance registered dossier
Heavy gas oil fraction, waste plastic derived, hydrothermal conversion
950-442-1 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 07-01-2021 View substance registered dossier
Distillate gas oil fraction, waste plastic derived, hydrothermal conversion
950-444-2 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 07-01-2021 View substance registered dossier
Heavy wax residue fraction, waste plastic derived, hydrothermal conversion
950-445-8 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-04-2021 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
Chemische Fabrik Karl Bucher GmbH An der Guenz 1 89367 Waldstetten Germany Germany Active methyl 3-(2-morpholinocyclopenten-1-yl)propanoate 949-350-4 - - View substance registered dossier
Chemische Fabrik Karl Bucher GmbH An der Guenz 1 89367 Waldstetten Germany Germany Active potassium;3-cyclopentylpropanoate 949-374-5 - - View substance registered dossier
TAKASAGO TICSA-Producer/Importer Avenida de Mazarrón, 49 30120 El Palmar Murcia Spain Spain Active (6S)-2,6-dimethyloct-2-ene-8,8-diyl diacetate 949-377-1 - - View substance registered dossier
Farmabios Spa Via Pavia, 1 27027 Gropello Cairoli PV Italy Italy Active 2α-Bromo-6-methylenepregn-4-ene-3,20-dione 17-acetate 949-544-9 1204324-99-1 - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction mass of 1-(3,3-dimethylcyclohexyl)ethyl acetate and 2,6,6-trimethylcycloheptanol acetate 949-569-5 - - View substance registered dossier
Symrise H17 Mühlenfeldstr. 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction mass of 1-(3,3-dimethylcyclohexyl)ethyl acetate and 2,6,6-trimethylcycloheptanol acetate 949-569-5 - - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited (Beijing Leili Marine Bioindustry Inc.) Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Enzymatic hydrolysis products of Sargassum hemiphyllum, ext. 949-588-9 - 2019 View substance registered dossier
Corden Pharma Bergamo S.p.A. Via Bergamo, 121 IT-24047 Treviglio BG Italy Italy Active (S)-4-{[1-(2-Benzyloxycarbonylamino-acetyl)-(S)-2-methyl-pyrrolidine-2-carbonyl]-amino}-5-oxo-hexanoic acid 949-609-1 - - View substance registered dossier
TSG_11-049 Im Fliegerhorst 12 38642 Goslar Germany Germany Active Magnesium potassium fluoride silicate (Mg2.7K0.7Si4O10F2) 949-694-5 - 2019 View substance registered dossier
Metadynea Austria GmbH Hafenstrasse 77 A-3500 Krems Austria Austria Active Mixture of Limonene, alpha-Terpinen, gamma-Terpinen, p-Cymene, 1,4-Cineol, 1,8-Cineol and Terpinolene 949-696-6 - - View substance registered dossier
DSM Food Specialties B.V. Alexander Fleminglaan 1 2613 AX Delft Netherlands Netherlands Active Saccharomyces cerevisiae cell wall, extracted 949-711-6 - - View substance registered dossier
BIO SPRINGER 103 rue Jean-Jaurès 94704 Maisons Alfort cedex France France Active Saccharomyces cerevisiae cell wall, extracted 949-711-6 - - View substance registered dossier
TAKASAGO TICSA-Producer/Importer Avenida de Mazarrón, 49 30120 El Palmar Murcia Spain Spain Active 4-hydroxy-3-methyl-5-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]pentan-2-one 949-712-1 - - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active 1-O-β-(2 ,3-di-O-alka(e)noyl-6 -O-acetyl-D-mannopyranosyl)-D-erythritol 949-740-4 - - View substance registered dossier
TEMIX OLEO S.R.L. VIA PIERO PORTALUPPI 17 20138 MILANO Italy Italy Active Esterification products of Guerbet alcohols, C24-26, branched and cyclic with benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride (3:1) 949-745-1 - - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active µ2-(2-oxido-2-acetato- κ1O-1,3-dicarboxylate- κ2O)-bis[(2-oxidopropane-2-carboxylato-1,3-dicarboxylate)(2-oxidopropane-1,2,3-tricarboxylate- κO)titanium](4+) 949-773-4 - - View substance registered dossier
Lundbeck Pharmaceuticals Italy S.p.A via quarta strada 2 35129 padova Italy Italy Active (R)-4-(4-dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl)-3-(hydroxymethyl)benzonitrile hemi (2R, 3R)-2,3-bis((4-methylbenzoyl)oxy)succinoate 949-784-4 - - View substance registered dossier
IGM Resins Ltd c/o Baldwins, Wynyard Park House Wynyard Avenue TS22 5TB Wynyard Durham United Kingdom United Kingdom No longer Valid 5,7-dimethoxy-3-[4-(sec-C10-C13-alkyl)-benzoyl]-2H-chromen-2-one 949-790-7 - 2021 View substance registered dossier
WSP UK Ltd. WSP HOUSE 70 CHANCERY LANE WC2A 1AF LONDON United Kingdom United Kingdom No longer Valid 5,7-dimethoxy-3-[4-(sec-C10-C13-alkyl)-benzoyl]-2H-chromen-2-one 949-790-7 - 2021 View substance registered dossier
IGM Resins B.V. Gompenstraat 49 5145 RA Waalwijk Netherlands Netherlands Active 5,7-dimethoxy-3-[4-(sec-C10-C13-alkyl)-benzoyl]-2H-chromen-2-one 949-790-7 - 2020 View substance registered dossier
MINAKEM Beuvry Production SAS 145, Chemin des Lilas 59310 Beuvry-la-Forêt France France Cease Manufacture Reaction mixture of propanedioyl dichloride and phosphoryl trichloride 949-814-6 - 2019 View substance registered dossier
ADM Services B.V. Kingsfordweg 83 1043 GP Amsterdam Netherlands Netherlands Active Squalene-rich fraction obtained from vegetable oil deodorizer distillate by transesterification, crystallisation and vacuum distillation 949-820-9 - 2020 View substance registered dossier
Domus Chemicals S.p.A v. Mazzini 1 24066 Pedrengo Bergamo Italy Italy Active Salts of phosphoric acid, 2-ethylhexyl esters with C16-18 (even numbered) and C18-unsaturated-alkylamines 949-859-1 - - View substance registered dossier
BRB International B.V. Europastraat 5 6014 CD Ittervoort Netherlands Netherlands Active Salts of phosphoric acid, 2-ethylhexyl esters with C16-18 (even numbered) and C18-unsaturated-alkylamines 949-859-1 - 2020 View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Reaction mass of Ethyl 3-(cyclohex-1-en-1-yl) propanoate and Ethyl 3-(cyclohex-2-en-1-yl) propanoate 949-881-1 - - View substance registered dossier
Vevy Europe SpA Via Semeria 16a 16131 Genova Italy Italy Active Esterification products of alcohols C12-13 linear and branched with lauric acid 949-892-1 - 2020 View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active 2’-Phenyl-biphenyl-2-yl-(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-(9,9’-spirobifluoren-2-yl)-amine 949-957-4 - - View substance registered dossier
Croda EU B.V. (OR8) Buurtje 1 2802 BE Gouda Netherlands Netherlands Active Reaction products of hexadecyl dihydrogen phosphate, dihexadecyl hydrogen phosphate, hexadecan-1-ol, stearic acid, esters of C18 (branched and linear) fatty acids with C18 (branched and linear) alcohols, and potassium hydroxide 949-965-8 - - View substance registered dossier
Oxoid Deutschland GmbH Am Lippeglacis 4-8 46483 Wesel Germany Germany Active Carbohydrates from malted barley 949-975-2 - - View substance registered dossier
Arevo AB Dåva Energiväg 8 905 95 Umeå Västerbottens Län Sweden Sweden Active L-arginine phosphate 949-986-2 49720-39-0 2020 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Sandalwood oil: fermentation products of sucrose and molasses with Saccharomyces cerevisiae 950-017-0 - - View substance registered dossier
AllessaProduktion GmbH Alt-Fechenheim 34 60386 Frankfurt am Main Germany Germany Active Reaction mass of 3,5,5-Trimethylhexanoyl chloride and Methyl 3-methyl-2-butenoate 950-042-7 - 2019 View substance registered dossier
sanofi chimie 82 avenue Raspail 94250 Gentilly France France Active methyl 8-(2,4-dichlorophenyl)-9-{[(trifluoromethyl)sulfonyl]oxy}-6,7-dihydro-5H-benzocycloheptene-3-carboxylate 950-058-4 - - View substance registered dossier
sanofi chimie 82 avenue Raspail 94250 Gentilly France France Active (3S)-3-{4-[8-(2,4-dichlorophenyl)-3-(methoxycarbonyl)-6,7-dihydro-5H-benzocyclohepten-9-yl]phenoxy}-1-(3-fluoropropyl)pyrrolidinium hydrogen oxalate 950-060-5 - - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active 3-ethoxy-4,6-difluoro-7-hexyloxy-dibenzothiophene 950-069-4 - - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active reaction products of 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic acid with 2,5-Dimethoxyaniline , the intermediate is than condensed with 4, 4'-dinitrostilbene-2,2'-disulfonic acid, chelated with copper, potassium salt 950-102-2 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active reaction products of 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic acid with 2,5-Dimethoxyaniline , the intermediate is than condensed with 4, 4'-dinitrostilbene-2,2'-disulfonic acid, chelated with copper, potassium salt 950-102-2 - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 2,4-Hexadienoic acid, 1,1’-[2-ethyl-2-[[(1-oxo-2,4-hexadien-1-yl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl] ester 950-112-7 347377-00-8 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Bis (3‐(diethylamino)‐7‐hydroxy‐5‐phenylphenazinium) sulphate 950-123-7 97849-65-5 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active Reaction products of diazotized 3-amino-4-hydroxybenzenesulphonic acid with 2,5-dimethoxyaniline, subsequently condensed with 4,4'-dinitrostilbene-2,2'-disulphonic acid, sodium salts 950-134-7 - - View substance registered dossier
Lehmann & Voss & Co. KG Alsterufer 19 20354 Hamburg Hamburg Germany Germany Active Reaction mass of: N,N'-[1,3-Phenylenebis(methylene)bis[12-hydroxyoctadecanamide], N,N'-hexane-1,6-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide) and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide) 950-156-7 - - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Reaction mass of 2-methoxy-6-methylocta-1,5-diene and 2-methoxy-6-methylocta-2,5-diene 950-170-3 - - View substance registered dossier
Sophim Iberia, S.L. Paraje de los Pilarejos s/n, salida KM 479 - A7 04100 Níjar Almería Spain Spain Active Squalene-rich fraction obtained from olive-pomace oil by esterification and distillation 950-187-6 - - View substance registered dossier
N.V. Ajinomoto OmniChem S.A. Cooppallaan 91 9230 Wetteren Oost-Vlaanderen Belgium Belgium Active Reaction mass of (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12,24-bis(4-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone and (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12,24-bis(3-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone and (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12-(2-nitrobenzyl)-24-(4-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone and (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12-(3-nitrobenzyl)-24-(4-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone 950-200-5 - - View substance registered dossier
C.S.B. GmbH 0270 Düsseldorfer Straße 113 47809 Krefeld Nordrhein-Westfalen Germany Germany Active Naphtha fraction, waste plastic derived, hydrothermal conversion 950-208-9 - 2021 View substance registered dossier
EuroChem Agro GmbH Reichskanzler-Müller-Staße 23 68165 Mannheim Baden-Württemberg Germany Germany Active Reaction mass of dipotassium 2-(3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl) succinate and dipotassium 2-(4,5-dimethy-1H-pyrazol-1-yl) succinate 950-225-1 - - View substance registered dossier
BASF Coatings GmbH Glasuritstrasse 1 Postfach 6123 48136 Münster Nordrhein-Westfalen Germany Germany Active Reaction mass of butyl phenyl hydrogen phosphate and diphenyl hydrogen phosphate and phenyl dihydrogen phosphate 950-250-8 - - View substance registered dossier
Showa Denko Europe GmbH (SDK) Daimlerstrasse 19 86368 Gersthofen Germany Germany Active Vapour grown graphitic carbon fibre 950-278-0 - - View substance registered dossier
CSI-OR41DUB Block C Ardilaun Court 112-114 St. Stephen’s Green D02 TD28 Dublin Ireland Ireland Active di-, tri- and tetrachlorotetradecane 950-299-5 - - View substance registered dossier
SK BIOTEK IRELAND LIMITED Watery Lane Swords K67 AY91 Swords Co. Dublin Ireland Ireland Active ((6-chloro-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1H-1.2.4-triazol-3-yl)phenyl)amino)pyridazine-3-carbonyl)oxy) hemi-zinc salt 950-319-2 - - View substance registered dossier
SK BIOTEK IRELAND LIMITED Watery Lane Swords K67 AY91 Swords Co. Dublin Ireland Ireland Active 6-(cyclopropanecarboxamido)-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1 H-1,2,4-triazol-3-yl)amino)pyridazine-3-hemi-zinc carboxylate salt 950-320-8 - - View substance registered dossier
Valtris AO Belgium (OR-US) Heilig Hartlaan 21 3980 Tessenderlo Belgium Belgium Active benzyl 3-(isobutyryloxy)-2,2,4-trimethylpentyl cyclohexane-1,2-dicarboxylate 950-347-5 - 2021 View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active Reaction mass of (1RS)-1-[(1RS)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2RS,3RS)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate and (1RS)-1-[(1SR)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2SR,3SR)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate and (1RS)-1-[(1RS)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2SR,3SR)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate and (1RS)-1-[(1SR)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2RS,3RS)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate 950-412-8 - 2020 View substance registered dossier
C.S.B. GmbH 0270 Düsseldorfer Straße 113 47809 Krefeld Nordrhein-Westfalen Germany Germany Active Heavy gas oil fraction, waste plastic derived, hydrothermal conversion 950-442-1 - 2021 View substance registered dossier
C.S.B. GmbH 0270 Düsseldorfer Straße 113 47809 Krefeld Nordrhein-Westfalen Germany Germany Active Distillate gas oil fraction, waste plastic derived, hydrothermal conversion 950-444-2 - 2021 View substance registered dossier
C.S.B. GmbH 0270 Düsseldorfer Straße 113 47809 Krefeld Nordrhein-Westfalen Germany Germany Active Heavy wax residue fraction, waste plastic derived, hydrothermal conversion 950-445-8 - - View substance registered dossier

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.