Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
  • Please be aware that the annual IUCLID format change is coming soon. We will be adapting the Dissemination platform to the new format, which means that as of 15th October 2021 until early 2022 there will be a break in publication of newly submitted registration dossiers. We appreciate your understanding in this matter.
Last updated 13 října 2021. Database contains 23445 unique substances and contains information from 104978 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
Reaction mass of ethanol and sodium O-ethyl dithiocarbonate and sodium hydroxide
943-886-2 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 05-05-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of 3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-{[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxy}ethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium chloride and 3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-5-[2-(phosphonooxy)ethyl]-1,3-thiazol-3-ium chloride dihydrate
943-893-0 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 23-04-2018 View substance registered dossier
multi constituent - Reaction mass of (E)-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one and (Z)-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one and 4-(2,2-dimethyl-6-methylenecyclohexyl)butan-2-one and 4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)butan-2-one
943-896-7 - Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 14-11-2016 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
943-903-3 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 07-12-2016 View substance registered dossier
Naphthalenesulfonic acid, dinonyl-, sodium salt (1:1)
943-932-1 26834-28-6 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 05-10-2016 View substance registered dossier
Lithium (C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalene sulphonate)
943-938-4 28214-91-7 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 06-10-2016 View substance registered dossier
Carbamic acid, N-[5-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazin-2-yl]-, ethyl ester
943-940-5 1869118-24-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 05-02-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of N-butylphthalimide and N-sec-butylphthalimide and N-propylphthalimide
943-947-3 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 31-07-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2-bis(chloromethyl)butan-1-ol and 1-Butanol, 2,2- bis(chloromethyl) -, 1-acetate
943-955-7 - Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 15-12-2016 View substance registered dossier
Reaction mass of hydrogen bis[2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramidato(2-)]cobaltate(1-) and sodium bis[2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramidato(2-)]cobaltate(1-)
943-971-4 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 15-05-2017 View substance registered dossier
Reaction products of 6-hydroxy-5-nitrosonaphthalene-2-sulfonic acid, chelated with iron (3+), sodium salts.
943-973-5 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 17-04-2018 View substance registered dossier
Esterification products of C10-14 (even numbered) alkyl oligomeric glycosides with citric acid, disodium salts
943-980-3 - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 02-11-2017 View substance registered dossier
(1R)-1-isopropyl-4-methyl-cyclohex-3-en-1-ol
943-985-0 20126-76-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 04-03-2021 View substance registered dossier
Reaction product of Ethylenglycol, Sodiumacetate and 3-oxo-alpha-Jonylacetate obtained by heating, extraction and distillation and subsequent saponification with Sodiumhydroxide.
943-986-6 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-02-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of sulfonium, dodecylethyl[1-(2-methoxy-2-oxoethyl)-3-oxo-3-(pentyloxy)propyl]-, tetrafluoroborate(1-)(1:1) and sulfonium, dodecylethyl[3-methoxy-1-(2-methoxy-2-oxoethyl)-3-oxopropyl]-, tetrafluoroborate(1-)(1:1) and sulfonium, dodecylethyl[3-oxo-1-[2-oxo-2-(pentyloxy)ethyl]-3-(pentyloxy)propyl]-, tetrafluoroborate(1-)(1:1)
943-993-4 - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 31-07-2018 View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 2,4-diaminobenzensulfonic acid, subsequently coupled with diazotised 2-amino-5-(2-(sulfooxy)ethylsulfonyl)benzene, sodium salts
943-995-5 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 03-12-2020 View substance registered dossier
Reaction product of d-Limonene obtained by oxidation, UV-rays and rose bengale
943-996-0 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 29-08-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of pentasodium (E)-2-(4-(4-chloro-6-(7-((1,5- disulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl)-8-hydroxy-3,6-disulfonatonaphthalen-1-ylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)phenylsulfonyl)ethyl sulfate and pentasodium (E)-(4-(4-(7-((1,5-disulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl)-8-hydroxy- 3,6-disulfonatonaphthalen-1-ylamino)-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-ylamino)phenylsulfonyl)methyl sulfate
943-998-1 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 01-10-2021 View substance registered dossier
Reaction products of sodium sulphide, sulphur, carbon disulphide and potassium hydroxide
944-003-3 - Active Full Individual ≥ 100 to < 1 000 tonnes 17-05-2018 View substance registered dossier
(2R)-2-(3-Benzoylphenyl)propanoic acid, 1-Deoxy-1-(octylamino)-D-glucitol salt
944-007-5 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-12-2016 View substance registered dossier
Reaction mass of 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5-yl pivalate and 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-6-yl pivalate
944-011-7 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 04-10-2016 View substance registered dossier
Reaction mass of 2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (1R,4R)- and 2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (1S,4R)-
944-020-6 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-03-2017 View substance registered dossier
1-isopropyl-4-methyl-bicyclo[3.1.0]hex-2-en-4-ol
944-023-2 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 17-02-2017 View substance registered dossier
1-(3-ethoxy-4-methoxy-phenyl)-2-(methylthio)ethan-1-one
944-025-3 2093007-28-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-01-2018 View substance registered dossier
methyl 2,4-diacetoxy-6-pentyl-benzoate
944-031-6 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 07-11-2016 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
944-033-7 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-11-2016 View substance registered dossier
4,4'-[(6S)-6-phenylindolo[1,2-c][1,3]benzoxazine-3,10-diyl]bis{2-[(2S)-2-pyrrolidiniumyl]-1H-imidazol-3-ium} tetrachloride
944-036-3 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 21-10-2016 View substance registered dossier
Reaction mass of 2-((((allyloxy)carbonyl)oxy)methyl)-2-ethylpropane-1,3-diyl bis(6-(((allyloxy)carbonyl)oxy)hexanoate) and 2-(((6-(((allyloxy)carbonyl)oxy)hexanoyl)oxy)methyl)-2-ethylpropane-1,3-diyl bis(6-(((allyloxy)carbonyl)oxy)hexanoate) and 2,2-bis((((allyloxy)carbonyl)oxy)methyl)butyl 6-(((allyloxy)carbonyl)oxy)hexanoate and 2,8-bis((((allyloxy)carbonyl)oxy)methyl)-2,8-diethyl-5,11-dioxo-4,6,10,12-tetraoxapentadec-14-en-1-yl 6-(((allyloxy)carbonyl)oxy)hexanoate
944-037-9 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-02-2017 View substance registered dossier
Acid Black 107
944-038-4 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 21-01-2021 View substance registered dossier
Reaction products of diazotized 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic coupled with diazotized 4-nitro-1,3-benzenediamine and resorcinol, chelated with copper , sodium salts
944-040-5 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 18-05-2018 View substance registered dossier
Reaction products of 4-amino-3-hydroxy-7-nitronaphthalene-1-sulfonic acid and 2′,4′-dihydroxyacetophenone chelated with iron, sodium salts
944-041-0 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 12-03-2020 View substance registered dossier
Reaction product of diazotised 4-amino-5-hydroxy-2,7- naphthalenedisulfonic acid coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotised 2-amino-4,6-dinitrophenol and 4-nitrobenzenamine, chelated with iron (3+), sodium salts
944-042-6 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 04-11-2020 View substance registered dossier
Reaction product of diazotised (Z)-2-amino-3-hydroxy-N-phenylbut-2-enamide coupled with 2-hydroxy-5- nitrobenzenesulfonic acid , chelated with chromium (3+), sodium salts
944-045-2 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 27-01-2021 View substance registered dossier
Reaction product of diazotized 3-aminobenzenesulfonic acid coupled with naphthalen-1-amine, subsequently diazotized and coupled with 3-((ethyl(phenyl)amino)methyl)benzenesulfonic acid or 4-((ethyl(phenyl)amino)methyl)benzenesulfonic acid, sodium salt
944-062-5 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 16-07-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of 2,4-dimethyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-4,7-methanoinden-5-ol and 3,4-dimethyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-4,7-methanoinden-5-ol
944-067-2 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 25-01-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of 2-Naphthaleneacetamide, N-[1-(hydroxymethyl)propyl]-6-methoxy-α-methyl-, [R-(R*,R*)]- (9CI) and 2-Naphthaleneacetamide, N-[1-(hydroxymethyl)propyl]-6-methoxy-α-methyl-, [R-(R*,S*)]- (9CI)
944-071-4 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 14-10-2016 View substance registered dossier
Reaction products of 1,3-dihydroxybenzene, 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid, 4-methoxy-1-aminobenzene, 2-(4-aminoanilino)-5-nitrobenzenesulphonic acid, sodium salt
944-073-5 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 20-01-2020 View substance registered dossier
Amides, C18-unsatd., N-[2-[2-(C17-unsatd. alkyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl]ethyl]
944-076-1 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-10-2016 View substance registered dossier
1-[3,5-bis(benzyloxy)phenyl]-2-bromoethanone - 1,4-dioxane (2:1)
944-082-4 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 21-05-2019 View substance registered dossier
C.I. Acid Blue 093
944-086-6 - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 10-08-2017 View substance registered dossier
[(E)-1-methyl-3-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)allyl] acetate
944-088-7 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 29-11-2016 View substance registered dossier
Reaction product of [(E)-1-methyl-3-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl) allyl] acetate isomer 1, [(E)-1-methyl-3-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl) allyl] acetate isomer 2 and Cobalt(II)acetate/Sodiumbromide, obtained by oxidation.
944-089-2 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-12-2016 View substance registered dossier
Reaction mass of morpholine and 6-[(p-tosyl)amino]hexanoic acid, compound with morpholine (1:1)
944-090-8 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 15-10-2018 View substance registered dossier
Direct Red 243
944-092-9 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 15-07-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
944-095-5 - Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 07-12-2016 View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, subsequently coupled with diazotized 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, sodium salts
944-110-5 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 24-11-2020 View substance registered dossier
Reaction products of diazotized 4-aminobenzenesulfonic acid coupled with aniline, subsequently coupled with diazotized 2-aminobenzoic coupled with 7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic then reacted with (E)-6,6'(ethene-1,2-diyl)bis(3-nitrobenzenesulfonic acid), chelated with copper, sodium salt
944-111-0 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 31-08-2017 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
944-113-1 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 14-08-2017 View substance registered dossier
Reaction product of tin, citric acid and nitric acid
944-119-4 - Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 22-04-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
944-124-1 - Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 09-01-2017 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
NOZIB Ltd 67 Georgi Peyachevic Str. 67 Georgi Peyachevic Str. 1505 Sofia Bulgaria Bulgaria Bulgaria Active Reaction mass of ethanol and sodium O-ethyl dithiocarbonate and sodium hydroxide 943-886-2 - 2020; 2021 View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active Reaction mass of 3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-{[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxy}ethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium chloride and 3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-5-[2-(phosphonooxy)ethyl]-1,3-thiazol-3-ium chloride dihydrate 943-893-0 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Cease Manufacture multi constituent - Reaction mass of (E)-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one and (Z)-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one and 4-(2,2-dimethyl-6-methylenecyclohexyl)butan-2-one and 4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)butan-2-one 943-896-7 - 2020 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] 943-903-3 - - View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active Naphthalenesulfonic acid, dinonyl-, sodium salt (1:1) 943-932-1 26834-28-6 2016 View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active Lithium (C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalene sulphonate) 943-938-4 28214-91-7 2016 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Carbamic acid, N-[5-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazin-2-yl]-, ethyl ester 943-940-5 1869118-24-0 - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active Reaction mass of N-butylphthalimide and N-sec-butylphthalimide and N-propylphthalimide 943-947-3 - 2019 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Cease Manufacture Reaction mass of 2,2-bis(chloromethyl)butan-1-ol and 1-Butanol, 2,2- bis(chloromethyl) -, 1-acetate 943-955-7 - 2021 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction mass of hydrogen bis[2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramidato(2-)]cobaltate(1-) and sodium bis[2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramidato(2-)]cobaltate(1-) 943-971-4 - - View substance registered dossier
BTC Europe GmbH Rheinpromenade 1 40789 Monheim Germany Germany Active Reaction products of 6-hydroxy-5-nitrosonaphthalene-2-sulfonic acid, chelated with iron (3+), sodium salts. 943-973-5 - 2018 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction products of 6-hydroxy-5-nitrosonaphthalene-2-sulfonic acid, chelated with iron (3+), sodium salts. 943-973-5 - 2018 View substance registered dossier
Lamberti S.p.A. via Piave 18 21041 Albizzate Varese Italy Italy Active Esterification products of C10-14 (even numbered) alkyl oligomeric glycosides with citric acid, disodium salts 943-980-3 - - View substance registered dossier
TAKASAGO TICSA-Producer/Importer Avenida de Mazarrón, 49 30120 El Palmar Murcia Spain Spain Active (1R)-1-isopropyl-4-methyl-cyclohex-3-en-1-ol 943-985-0 20126-76-5 - View substance registered dossier
Destilerías Muñoz Gálvez, S.A. Avda. Ciudad de Almería, 162 E30010 Murcia Murcia Spain Spain Active (1R)-1-isopropyl-4-methyl-cyclohex-3-en-1-ol 943-985-0 20126-76-5 - View substance registered dossier
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Active (1R)-1-isopropyl-4-methyl-cyclohex-3-en-1-ol 943-985-0 20126-76-5 - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active (1R)-1-isopropyl-4-methyl-cyclohex-3-en-1-ol 943-985-0 20126-76-5 - View substance registered dossier
ERNESTO VENTOS, S.A. Carretera Reial 120B 08960 Sant Just Desvern Spain Spain Active (1R)-1-isopropyl-4-methyl-cyclohex-3-en-1-ol 943-985-0 20126-76-5 - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction product of Ethylenglycol, Sodiumacetate and 3-oxo-alpha-Jonylacetate obtained by heating, extraction and distillation and subsequent saponification with Sodiumhydroxide. 943-986-6 - 2017 View substance registered dossier
3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-Strasse 1 41453 Neuss Germany Germany Active Reaction mass of sulfonium, dodecylethyl[1-(2-methoxy-2-oxoethyl)-3-oxo-3-(pentyloxy)propyl]-, tetrafluoroborate(1-)(1:1) and sulfonium, dodecylethyl[3-methoxy-1-(2-methoxy-2-oxoethyl)-3-oxopropyl]-, tetrafluoroborate(1-)(1:1) and sulfonium, dodecylethyl[3-oxo-1-[2-oxo-2-(pentyloxy)ethyl]-3-(pentyloxy)propyl]-, tetrafluoroborate(1-)(1:1) 943-993-4 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 2,4-diaminobenzensulfonic acid, subsequently coupled with diazotised 2-amino-5-(2-(sulfooxy)ethylsulfonyl)benzene, sodium salts 943-995-5 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 2,4-diaminobenzensulfonic acid, subsequently coupled with diazotised 2-amino-5-(2-(sulfooxy)ethylsulfonyl)benzene, sodium salts 943-995-5 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Holding Limited BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE EC3V 9DJ LONDON United Kingdom United Kingdom No longer Valid Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 2,4-diaminobenzensulfonic acid, subsequently coupled with diazotised 2-amino-5-(2-(sulfooxy)ethylsulfonyl)benzene, sodium salts 943-995-5 - 2021 View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 2,4-diaminobenzensulfonic acid, subsequently coupled with diazotised 2-amino-5-(2-(sulfooxy)ethylsulfonyl)benzene, sodium salts 943-995-5 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction product of d-Limonene obtained by oxidation, UV-rays and rose bengale 943-996-0 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction mass of pentasodium (E)-2-(4-(4-chloro-6-(7-((1,5- disulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl)-8-hydroxy-3,6-disulfonatonaphthalen-1-ylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)phenylsulfonyl)ethyl sulfate and pentasodium (E)-(4-(4-(7-((1,5-disulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl)-8-hydroxy- 3,6-disulfonatonaphthalen-1-ylamino)-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-ylamino)phenylsulfonyl)methyl sulfate 943-998-1 - 2016; 2021 View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction mass of pentasodium (E)-2-(4-(4-chloro-6-(7-((1,5- disulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl)-8-hydroxy-3,6-disulfonatonaphthalen-1-ylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)phenylsulfonyl)ethyl sulfate and pentasodium (E)-(4-(4-(7-((1,5-disulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl)-8-hydroxy- 3,6-disulfonatonaphthalen-1-ylamino)-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-ylamino)phenylsulfonyl)methyl sulfate 943-998-1 - - View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Reaction mass of pentasodium (E)-2-(4-(4-chloro-6-(7-((1,5- disulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl)-8-hydroxy-3,6-disulfonatonaphthalen-1-ylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)phenylsulfonyl)ethyl sulfate and pentasodium (E)-(4-(4-(7-((1,5-disulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl)-8-hydroxy- 3,6-disulfonatonaphthalen-1-ylamino)-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-ylamino)phenylsulfonyl)methyl sulfate 943-998-1 - - View substance registered dossier
Experien Chemical Services (Ireland) Limited Unit 3D North Point House North Point Business Park, New Mallow Road T23 AT2P Cork Ireland Ireland Active Reaction products of sodium sulphide, sulphur, carbon disulphide and potassium hydroxide 944-003-3 - 2017; 2018 View substance registered dossier
Clarochem Ireland Ltd damastown mulhuddart dn 15 dublin Ireland Ireland Active (2R)-2-(3-Benzoylphenyl)propanoic acid, 1-Deoxy-1-(octylamino)-D-glucitol salt 944-007-5 - - View substance registered dossier
Givaudan Iberica SA Pla d'en Batlle s/n 08470 San Celoni Barcelona Spain Spain Active Reaction mass of 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5-yl pivalate and 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-6-yl pivalate 944-011-7 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction mass of 2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (1R,4R)- and 2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (1S,4R)- 944-020-6 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active 1-isopropyl-4-methyl-bicyclo[3.1.0]hex-2-en-4-ol 944-023-2 - - View substance registered dossier
Pliva Hrvatska doo Prilaz baruna Filipovića 25 10000 Zagreb Croatia Croatia Active 1-(3-ethoxy-4-methoxy-phenyl)-2-(methylthio)ethan-1-one 944-025-3 2093007-28-2 - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active methyl 2,4-diacetoxy-6-pentyl-benzoate 944-031-6 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] 944-033-7 - - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active 4,4'-[(6S)-6-phenylindolo[1,2-c][1,3]benzoxazine-3,10-diyl]bis{2-[(2S)-2-pyrrolidiniumyl]-1H-imidazol-3-ium} tetrachloride 944-036-3 - - View substance registered dossier
ACOMON S.R.L. VIA BAIONA, 107 48123 RAVENNA ITALY Italy Italy Active Reaction mass of 2-((((allyloxy)carbonyl)oxy)methyl)-2-ethylpropane-1,3-diyl bis(6-(((allyloxy)carbonyl)oxy)hexanoate) and 2-(((6-(((allyloxy)carbonyl)oxy)hexanoyl)oxy)methyl)-2-ethylpropane-1,3-diyl bis(6-(((allyloxy)carbonyl)oxy)hexanoate) and 2,2-bis((((allyloxy)carbonyl)oxy)methyl)butyl 6-(((allyloxy)carbonyl)oxy)hexanoate and 2,8-bis((((allyloxy)carbonyl)oxy)methyl)-2,8-diethyl-5,11-dioxo-4,6,10,12-tetraoxapentadec-14-en-1-yl 6-(((allyloxy)carbonyl)oxy)hexanoate 944-037-9 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Acid Black 107 944-038-4 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Acid Black 107 944-038-4 - - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Acid Black 107 944-038-4 - 2017; 2020 View substance registered dossier
Farbchemie Braun GmbH & Co.KG Daimlerring 11 65205 Wiesbaden Germany Germany Active Acid Black 107 944-038-4 - 2021 View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Acid Black 107 944-038-4 - - View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active Acid Black 107 944-038-4 - - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Acid Black 107 944-038-4 - - View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Reaction products of diazotized 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic coupled with diazotized 4-nitro-1,3-benzenediamine and resorcinol, chelated with copper , sodium salts 944-040-5 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction products of diazotized 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic coupled with diazotized 4-nitro-1,3-benzenediamine and resorcinol, chelated with copper , sodium salts 944-040-5 - 2017 View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction products of diazotized 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic coupled with diazotized 4-nitro-1,3-benzenediamine and resorcinol, chelated with copper , sodium salts 944-040-5 - - View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active Reaction products of diazotized 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic coupled with diazotized 4-nitro-1,3-benzenediamine and resorcinol, chelated with copper , sodium salts 944-040-5 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction products of 4-amino-3-hydroxy-7-nitronaphthalene-1-sulfonic acid and 2′,4′-dihydroxyacetophenone chelated with iron, sodium salts 944-041-0 - 2018 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction products of 4-amino-3-hydroxy-7-nitronaphthalene-1-sulfonic acid and 2′,4′-dihydroxyacetophenone chelated with iron, sodium salts 944-041-0 - 2020 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction product of diazotised 4-amino-5-hydroxy-2,7- naphthalenedisulfonic acid coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotised 2-amino-4,6-dinitrophenol and 4-nitrobenzenamine, chelated with iron (3+), sodium salts 944-042-6 - 2020 View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active Reaction product of diazotised 4-amino-5-hydroxy-2,7- naphthalenedisulfonic acid coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotised 2-amino-4,6-dinitrophenol and 4-nitrobenzenamine, chelated with iron (3+), sodium salts 944-042-6 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction product of diazotised (Z)-2-amino-3-hydroxy-N-phenylbut-2-enamide coupled with 2-hydroxy-5- nitrobenzenesulfonic acid , chelated with chromium (3+), sodium salts 944-045-2 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction product of diazotised (Z)-2-amino-3-hydroxy-N-phenylbut-2-enamide coupled with 2-hydroxy-5- nitrobenzenesulfonic acid , chelated with chromium (3+), sodium salts 944-045-2 - 2018; 2021 View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Reaction product of diazotized 3-aminobenzenesulfonic acid coupled with naphthalen-1-amine, subsequently diazotized and coupled with 3-((ethyl(phenyl)amino)methyl)benzenesulfonic acid or 4-((ethyl(phenyl)amino)methyl)benzenesulfonic acid, sodium salt 944-062-5 - - View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active Reaction product of diazotized 3-aminobenzenesulfonic acid coupled with naphthalen-1-amine, subsequently diazotized and coupled with 3-((ethyl(phenyl)amino)methyl)benzenesulfonic acid or 4-((ethyl(phenyl)amino)methyl)benzenesulfonic acid, sodium salt 944-062-5 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction product of diazotized 3-aminobenzenesulfonic acid coupled with naphthalen-1-amine, subsequently diazotized and coupled with 3-((ethyl(phenyl)amino)methyl)benzenesulfonic acid or 4-((ethyl(phenyl)amino)methyl)benzenesulfonic acid, sodium salt 944-062-5 - 2020 View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction product of diazotized 3-aminobenzenesulfonic acid coupled with naphthalen-1-amine, subsequently diazotized and coupled with 3-((ethyl(phenyl)amino)methyl)benzenesulfonic acid or 4-((ethyl(phenyl)amino)methyl)benzenesulfonic acid, sodium salt 944-062-5 - - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Reaction mass of 2,4-dimethyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-4,7-methanoinden-5-ol and 3,4-dimethyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-4,7-methanoinden-5-ol 944-067-2 - - View substance registered dossier
Sicor - Società Italiana Corticosteroidi S.r.l. Piazzale Luigi Cadorna 4 20123 Milano (MI) Italy Italy Active Reaction mass of 2-Naphthaleneacetamide, N-[1-(hydroxymethyl)propyl]-6-methoxy-α-methyl-, [R-(R*,R*)]- (9CI) and 2-Naphthaleneacetamide, N-[1-(hydroxymethyl)propyl]-6-methoxy-α-methyl-, [R-(R*,S*)]- (9CI) 944-071-4 - - View substance registered dossier
TFL Ledertechnik GmbH Peter-Krauseneck-Strasse 16 79618 Rheinfelden Germany Germany Active Reaction products of 1,3-dihydroxybenzene, 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid, 4-methoxy-1-aminobenzene, 2-(4-aminoanilino)-5-nitrobenzenesulphonic acid, sodium salt 944-073-5 - 2017 View substance registered dossier
TFL ITALIA SpA Via dei Campacci 11 20010 Buscate MI Italy Italy Active Reaction products of 1,3-dihydroxybenzene, 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid, 4-methoxy-1-aminobenzene, 2-(4-aminoanilino)-5-nitrobenzenesulphonic acid, sodium salt 944-073-5 - - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active Reaction products of 1,3-dihydroxybenzene, 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid, 4-methoxy-1-aminobenzene, 2-(4-aminoanilino)-5-nitrobenzenesulphonic acid, sodium salt 944-073-5 - 2018; 2020 View substance registered dossier
EUROCOLOR SCARL VIA EMILIA PONENTE, 593 48014 CASTEL BOLOGNESE Italy Italy Active Reaction products of 1,3-dihydroxybenzene, 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid, 4-methoxy-1-aminobenzene, 2-(4-aminoanilino)-5-nitrobenzenesulphonic acid, sodium salt 944-073-5 - - View substance registered dossier
KLK Kolb Specialties B.V. Langestraat 167 7491AE Delden Overijssel Netherlands Netherlands Active Amides, C18-unsatd., N-[2-[2-(C17-unsatd. alkyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl]ethyl] 944-076-1 - - View substance registered dossier
AstraZeneca B 313:5 AZ GlobalSHE- Chem.Reg. 15185 Södertälje Sweden Sweden Active 1-[3,5-bis(benzyloxy)phenyl]-2-bromoethanone - 1,4-dioxane (2:1) 944-082-4 - 2019 View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active C.I. Acid Blue 093 944-086-6 - 2017 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active [(E)-1-methyl-3-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)allyl] acetate 944-088-7 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction product of [(E)-1-methyl-3-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl) allyl] acetate isomer 1, [(E)-1-methyl-3-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl) allyl] acetate isomer 2 and Cobalt(II)acetate/Sodiumbromide, obtained by oxidation. 944-089-2 - 2016 View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Straße 62 91301 Forchheim Germany Germany Active Reaction mass of morpholine and 6-[(p-tosyl)amino]hexanoic acid, compound with morpholine (1:1) 944-090-8 - 2018 View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Direct Red 243 944-092-9 - 2020 View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Direct Red 243 944-092-9 - - View substance registered dossier
Triade B.V. Dijkweg 159 2675 AD Honselersdijk Netherlands Netherlands Active Direct Red 243 944-092-9 - - View substance registered dossier
Everlight Europe B.V. Rivium Boulevard 224 2909LK Capelle a/d Ijssel Netherlands Netherlands Active Direct Red 243 944-092-9 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Direct Red 243 944-092-9 - 2018 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Cease Manufacture [No public or meaningful name is available] 944-095-5 - 2020 View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, subsequently coupled with diazotized 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, sodium salts 944-110-5 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, subsequently coupled with diazotized 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, sodium salts 944-110-5 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, subsequently coupled with diazotized 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, sodium salts 944-110-5 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Holding Limited BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE EC3V 9DJ LONDON United Kingdom United Kingdom No longer Valid Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, subsequently coupled with diazotized 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, sodium salts 944-110-5 - 2021 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction products of diazotized 4-aminobenzenesulfonic acid coupled with aniline, subsequently coupled with diazotized 2-aminobenzoic coupled with 7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic then reacted with (E)-6,6'(ethene-1,2-diyl)bis(3-nitrobenzenesulfonic acid), chelated with copper, sodium salt 944-111-0 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] 944-113-1 - - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Cease Manufacture Reaction product of tin, citric acid and nitric acid 944-119-4 - 2021 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Cease Manufacture [No public or meaningful name is available] 944-124-1 - 2020 View substance registered dossier

Export search results to:

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)

EU Privacy Disclaimer

Tato webová stránka používá cookies, aby se vám naše stránky používaly co nejlépe.