Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
  • Please be aware that the annual IUCLID format change is coming soon. We will be adapting the Dissemination platform to the new format, which means that as of 15th October 2021 until early 2022 there will be a break in publication of newly submitted registration dossiers. We appreciate your understanding in this matter.
Last updated 13 října 2021. Database contains 23445 unique substances and contains information from 104978 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
Reaction product of disodium 4,4'-dinitrostilbene-2,2'-disulphonate, p-[(4-amino-2,5-xylyl)azo]benzenesulphonic acid, 3-[(4-amino-2-methoxyphenyl)azo]-4-hydroxybenzenesulphonic acid, copper (II) sulfate
943-210-6 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 13-04-2018 View substance registered dossier
Reaction Mass of Dialuminium Titanium Pentoxide and Strontium Calcium Aluminosilicate
943-224-2 - Active Full Individual ≥ 100 to < 1 000 tonnes 25-04-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of Cyclohexanol, 2-methylene-5-(1-methylethenyl)-, (1S,5R)- and (1S-trans)-2-methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-ol and Cyclohexanol, 2-methylene-5-(1-methylethenyl)-, (1R,5R)- and (1R-cis)-2-methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-ol
943-238-9 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-04-2020 View substance registered dossier
Reaction products from the esterification of neopentylglycol with fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18-unsatd. and fatty acids, C18-unsaturated, dimers
943-242-0 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 01-04-2016 View substance registered dossier
Reaction product of Campholenaldehyde and Propionaldehyde, hydrogenated
943-243-6 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 30-05-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate (1:1)
943-265-6 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 06-12-2018 View substance registered dossier
Benzoic acid, 4-[2-[1-hydroxy-6-[[[[5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulfo-2-naphthalenyl]diazenyl]-, sodium salt (1:3)
943-269-8 6598-63-6 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 13-09-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of bis(2-methylpropyl) (1R,2R,3R,6S)-3,6-dimethylcyclohexane-1,2-dicarboxylate and bis(2-methylpropyl) (1S,2S,3R,6S)-3,6-dimethylcyclohexane-1,2-dicarboxylate
943-279-2 - Active Full Individual ≥ 0 to < 10 tonnes 15-05-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of trimethyl(octadecyloxy)silane and octadecanol
943-282-9 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 03-05-2018 View substance registered dossier
4-(4-cyclopropyl-1-naphthyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione
943-285-5 1533519-84-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-04-2016 View substance registered dossier
1-(4-tert-butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-diol
943-286-0 955359-35-0 Active Full Individual ≥ 0 to < 10 tonnes 08-12-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of hydrogen [4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulphonatobenzyl)amino]benzhydrylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(m-sulphonatobenzyl)ammonium, monosodium salt and mono(4-(((E)-((E)-4-((4-(4-ethoxyphenylamino)phenyl)(4-(ethyl(4-sulfonatobenzyl)amino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienylidene)(ethyl)ammonio)methyl)benzenesulfonate)sodium salt
943-287-6 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 30-07-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of tetrasodium [μ-[[4,4'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato]](8-)]]dicuprate(4-) and hydrogen [[4,4'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato]](8-)]]dicuprate(4-)
943-289-7 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 07-09-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of 3-[(5-chloro-2-phenoxyphenyl)azo]-4-hydroxy-5-[[(ptolyl)sulphonyl]amino]naphthalene-2,7-disulphonic acid and disodium 3-[(5-chloro-2-phenoxyphenyl)azo]-4-hydroxy-5-[[(p-tolyl)sulphonyl]amino]naphthalene-2,7-disulphonate
943-290-2 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 15-07-2020 View substance registered dossier
hexasodium 5-({4-chloro-6-[{2-[(4-{[4-chloro-6-({8-hydroxy-3,6-disulfonato-7-[(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]-1-naphthyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}phenyl)sulfonyl]ethyl}(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonate
943-299-1 - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 01-11-2018 View substance registered dossier
Reaction products of diphenyl ether and 9-methylene nonadecane
943-303-1 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 31-03-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 1-amino-4-[[3-[(2,3-dibromo-1-oxopropyl)amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate and disodium 1-amino-4-[[3-[(2-bromo-1-oxoallyl)amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
943-304-7 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 14-11-2019 View substance registered dossier
[4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidin-1-yl](5-methylpyridin-3-yl)methanone
943-309-4 156523-04-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 21-12-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of 5,5'-[vinylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[3-methylsalicylic] acid, potassium salt, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol and potassium 5-amino-3-{[4-(2-{4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)diazenyl]-2-sulfophenyl}vinyl)-3-sulfophenyl]diazenyl}-4-hydroxy-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate - 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:1) and 3,3'-[vinylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic] acid, potassium salt, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol and 3,3'-[vinylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic] acid, potassium salt, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol
943-311-5 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 19-12-2018 View substance registered dossier
3,3'-[ethylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid] hexasodium salt AND 3,3'-[ethylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic] acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:6)
943-325-1 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 19-12-2019 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
943-328-8 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 19-04-2016 View substance registered dossier
Reaction mass of bis[2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethyl]adipate and 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethyl (3,6,9,12-tetraoxahexadecyl)adipate
943-330-9 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 08-02-2018 View substance registered dossier
reaction mass of 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tetradecafluoro-hexane and 1,1,1,2,2,3,3,4,5,5,5-undecafluoro-4-(trifluoromethyl)pentane
943-336-1 - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 01-09-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of 4-methylene-2-phenyltetrahydro-2H-pyran and 4-methyl-2-phenyl-3,6-dihydro-2H-pyran
943-338-2 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 07-12-2020 View substance registered dossier
Reaction products of Nitrilotri(methylphosphonic acid) and hydrogen peroxide
943-339-8 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 21-06-2021 View substance registered dossier
dibenzylbenzene, ar-methyl derivative, hydrogenated
943-342-4 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 29-09-2017 View substance registered dossier
Amides, C18-unsatd., N-(2-hydroxypropyl)
943-345-0 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-04-2016 View substance registered dossier
Reaction products resulting from the esterification of C18 unsaturated fatty acid with glycerol and glycerol oligomers
943-350-8 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 22-03-2021 View substance registered dossier
2-[2-(4-benzoylphenoxy)ethoxy]ethyl methacrylate
943-359-7 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 11-10-2018 View substance registered dossier
reaction products of acetic anhydride and adipic acid
943-366-5 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 28-04-2016 View substance registered dossier
Oxidation products of D-Glucose with nitric acid, sodium salts
943-368-6 - No longer Valid Full Individual No longer valid 06-06-2017 View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., compd. with 2-propanol, 1,1’-iminobis-, N-C12-18-(even numbered) alkyl derivs.
943-381-7 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 04-05-2016 View substance registered dossier
Reaction products of diazotized 2-amino-4-nitrophenol, coupled with resorcinol and subsequently coupled with diazotized 5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid and diazotiazed paranitroaniline
943-382-2 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 03-05-2021 View substance registered dossier
Sodium-6-[(3-carboxylatopropanoyl)amino]-2-[(3carboxypropanoyl)amino]hexanoic acid
943-389-0 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 25-09-2017 View substance registered dossier
CA SL66
943-403-5 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 03-08-2020 View substance registered dossier
C8-18 (even numbered) and C18 (unsaturated) sarcosinates, 2-hydroxypropylammonium salt
943-406-1 - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 13-05-2016 View substance registered dossier
Sorbitan C16-18 (even numbered) fatty acid esters, ethoxylated (1-6.5 moles ethoxylated)
943-428-1 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 09-11-2017 View substance registered dossier
L-Valine, 3-methyl-N-[[[(1R,2R)-2-(2-propen-1-yl)cyclopropyl]oxy]carbonyl]-, compd. with (.alpha.S)-.alpha.-methylbenzenemethanamine (1:1)
943-429-7 1799733-54-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-02-2018 View substance registered dossier
1-methyl-3-((methyl-λ2-azanyl)methyl)-1H-pyrazole-5-carbonitrile hydrochloride
943-430-2 1643141-20-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-09-2019 View substance registered dossier
Aluminium magnesium carbonate hydroxide
943-434-4 - Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 10-02-2021 View substance registered dossier
Essential oil obtained from the fruits of Litsea cubeba (Lour.) Pers. by distillation
943-438-6 90063-59-5 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 20-05-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of [(1R,2S)-2-cyclopentylcyclopentyl] (E)-but-2-enoate and [(1S,2R)-2-cyclopentylcyclopentyl] (E)-but-2-enoate and [(1S,2S)-2-cyclopentylcyclopentyl] (E)-but-2-enoate and [(1R,2R)-2-cyclopentylcyclopentyl] (E)-but-2-enoate
943-447-5 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-05-2016 View substance registered dossier
(1R,2R)-1-amino-2-difluoromethyl)-N- (1-methylcyclopropylsulfonyl)cyclo propanecarboxyamide hydrochloride
943-460-6 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-06-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of 5-[(2,4-dinitrophenyl)amino]-2-anilinobenzenesulphonic acid and sodium 2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzenesulphonate
943-483-1 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 16-03-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of tetrasodium [mono(4,4'-(1Z,1'Z)-(4,4'-dioxidobiphenyl-3,3'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl)bis(5-amino-3-oxidonaphthalene-2,7-disulfonate(3-)) cuprate (4-)] and tetraammonium [mono(4,4'-(1Z,1'Z)-(4,4'-dioxidobiphenyl-3,3'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl)bis(5-amino-3-oxidonaphthalene-2,7-disulfonate(3-)) cuprate (4-)]
943-486-8 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 27-07-2017 View substance registered dossier
Phosphoric acid, iron(2+) lithium manganese(2+) salt (10:3:10:7)
943-492-0 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 03-09-2021 View substance registered dossier
4-methyl-6-phenyl-2-hexanol
943-493-6 72681-01-7 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 27-03-2019 View substance registered dossier
5,9-dimethyldec-4-enal
943-495-7 689-65-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 04-07-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of Methyl N-octadecylterephthalamate and N,N'-dioctadecylterephthalamid
943-498-3 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 18-03-2020 View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C14-16 (even numbered)-alkyl esters, sodium salts
943-502-3 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 14-03-2018 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction product of disodium 4,4'-dinitrostilbene-2,2'-disulphonate, p-[(4-amino-2,5-xylyl)azo]benzenesulphonic acid, 3-[(4-amino-2-methoxyphenyl)azo]-4-hydroxybenzenesulphonic acid, copper (II) sulfate 943-210-6 - 2017 View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active Reaction product of disodium 4,4'-dinitrostilbene-2,2'-disulphonate, p-[(4-amino-2,5-xylyl)azo]benzenesulphonic acid, 3-[(4-amino-2-methoxyphenyl)azo]-4-hydroxybenzenesulphonic acid, copper (II) sulfate 943-210-6 - - View substance registered dossier
Corning GmbH Carl Billand Straße 1 67661 Kaiserslautern Germany Germany Active Reaction Mass of Dialuminium Titanium Pentoxide and Strontium Calcium Aluminosilicate 943-224-2 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction mass of Cyclohexanol, 2-methylene-5-(1-methylethenyl)-, (1S,5R)- and (1S-trans)-2-methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-ol and Cyclohexanol, 2-methylene-5-(1-methylethenyl)-, (1R,5R)- and (1R-cis)-2-methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-ol 943-238-9 - 2020 View substance registered dossier
Croda Nederland BV Buurtje 1 2802 BE Gouda Netherlands Netherlands Active Reaction products from the esterification of neopentylglycol with fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18-unsatd. and fatty acids, C18-unsaturated, dimers 943-242-0 - 2016 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction product of Campholenaldehyde and Propionaldehyde, hydrogenated 943-243-6 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction product of Campholenaldehyde and Propionaldehyde, hydrogenated 943-243-6 - - View substance registered dossier
S.I.M.S. S.r.l. Località Filarone 50066 Reggello (FI) Italy Italy Active Reaction mass of 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate (1:1) 943-265-6 - - View substance registered dossier
A.L.P.A.-AZIENDA LAVORAZIONE PRODOTTI AUSILIARI S.P.A. Via Castellazzo 58 20010 Pregnana Milanese Milano Italy Italy Active Reaction mass of 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate (1:1) 943-265-6 - - View substance registered dossier
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. Viale Lombardia 20 20021 BOLLATE Italy Italy Active Reaction mass of 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate (1:1) 943-265-6 - 2017; 2018 View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Benzoic acid, 4-[2-[1-hydroxy-6-[[[[5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulfo-2-naphthalenyl]diazenyl]-, sodium salt (1:3) 943-269-8 6598-63-6 - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Benzoic acid, 4-[2-[1-hydroxy-6-[[[[5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulfo-2-naphthalenyl]diazenyl]-, sodium salt (1:3) 943-269-8 6598-63-6 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active Benzoic acid, 4-[2-[1-hydroxy-6-[[[[5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulfo-2-naphthalenyl]diazenyl]-, sodium salt (1:3) 943-269-8 6598-63-6 - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Benzoic acid, 4-[2-[1-hydroxy-6-[[[[5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulfo-2-naphthalenyl]diazenyl]-, sodium salt (1:3) 943-269-8 6598-63-6 2016; 2017 View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 087 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Reaction mass of bis(2-methylpropyl) (1R,2R,3R,6S)-3,6-dimethylcyclohexane-1,2-dicarboxylate and bis(2-methylpropyl) (1S,2S,3R,6S)-3,6-dimethylcyclohexane-1,2-dicarboxylate 943-279-2 - - View substance registered dossier
Dow Silicones Belgium SPRL OR-1 rue Jules Bordet Parc industriel C 7180 Seneffe Belgium Belgium Active Reaction mass of trimethyl(octadecyloxy)silane and octadecanol 943-282-9 - - View substance registered dossier
Patheon Austria GmbH & Co KG St. Peterstrasse 25 A-4020 Linz Austria Austria Active 4-(4-cyclopropyl-1-naphthyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione 943-285-5 1533519-84-4 - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active 1-(4-tert-butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-diol 943-286-0 955359-35-0 - View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active Reaction mass of hydrogen [4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulphonatobenzyl)amino]benzhydrylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(m-sulphonatobenzyl)ammonium, monosodium salt and mono(4-(((E)-((E)-4-((4-(4-ethoxyphenylamino)phenyl)(4-(ethyl(4-sulfonatobenzyl)amino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienylidene)(ethyl)ammonio)methyl)benzenesulfonate)sodium salt 943-287-6 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction mass of hydrogen [4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulphonatobenzyl)amino]benzhydrylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(m-sulphonatobenzyl)ammonium, monosodium salt and mono(4-(((E)-((E)-4-((4-(4-ethoxyphenylamino)phenyl)(4-(ethyl(4-sulfonatobenzyl)amino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienylidene)(ethyl)ammonio)methyl)benzenesulfonate)sodium salt 943-287-6 - 2016; 2021 View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Reaction mass of hydrogen [4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulphonatobenzyl)amino]benzhydrylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(m-sulphonatobenzyl)ammonium, monosodium salt and mono(4-(((E)-((E)-4-((4-(4-ethoxyphenylamino)phenyl)(4-(ethyl(4-sulfonatobenzyl)amino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienylidene)(ethyl)ammonio)methyl)benzenesulfonate)sodium salt 943-287-6 - - View substance registered dossier
TFL Ledertechnik GmbH Peter-Krauseneck-Strasse 16 79618 Rheinfelden Germany Germany Active Reaction mass of hydrogen [4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulphonatobenzyl)amino]benzhydrylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(m-sulphonatobenzyl)ammonium, monosodium salt and mono(4-(((E)-((E)-4-((4-(4-ethoxyphenylamino)phenyl)(4-(ethyl(4-sulfonatobenzyl)amino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienylidene)(ethyl)ammonio)methyl)benzenesulfonate)sodium salt 943-287-6 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction mass of hydrogen [4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulphonatobenzyl)amino]benzhydrylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(m-sulphonatobenzyl)ammonium, monosodium salt and mono(4-(((E)-((E)-4-((4-(4-ethoxyphenylamino)phenyl)(4-(ethyl(4-sulfonatobenzyl)amino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienylidene)(ethyl)ammonio)methyl)benzenesulfonate)sodium salt 943-287-6 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction mass of tetrasodium [μ-[[4,4'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato]](8-)]]dicuprate(4-) and hydrogen [[4,4'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato]](8-)]]dicuprate(4-) 943-289-7 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction mass of tetrasodium [μ-[[4,4'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato]](8-)]]dicuprate(4-) and hydrogen [[4,4'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato]](8-)]]dicuprate(4-) 943-289-7 - - View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Reaction mass of tetrasodium [μ-[[4,4'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato]](8-)]]dicuprate(4-) and hydrogen [[4,4'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato]](8-)]]dicuprate(4-) 943-289-7 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction mass of 3-[(5-chloro-2-phenoxyphenyl)azo]-4-hydroxy-5-[[(ptolyl)sulphonyl]amino]naphthalene-2,7-disulphonic acid and disodium 3-[(5-chloro-2-phenoxyphenyl)azo]-4-hydroxy-5-[[(p-tolyl)sulphonyl]amino]naphthalene-2,7-disulphonate 943-290-2 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction mass of 3-[(5-chloro-2-phenoxyphenyl)azo]-4-hydroxy-5-[[(ptolyl)sulphonyl]amino]naphthalene-2,7-disulphonic acid and disodium 3-[(5-chloro-2-phenoxyphenyl)azo]-4-hydroxy-5-[[(p-tolyl)sulphonyl]amino]naphthalene-2,7-disulphonate 943-290-2 - 2020 View substance registered dossier
Everlight Europe B.V. Rivium Boulevard 224 2909LK Capelle a/d Ijssel Netherlands Netherlands Active hexasodium 5-({4-chloro-6-[{2-[(4-{[4-chloro-6-({8-hydroxy-3,6-disulfonato-7-[(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]-1-naphthyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}phenyl)sulfonyl]ethyl}(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonate 943-299-1 - 2018 View substance registered dossier
BCS Only Representative Services Ltd 021 Pembroke House 30 Upper Pembroke Street Dublin 2 Dublin Ireland Ireland Active Reaction products of diphenyl ether and 9-methylene nonadecane 943-303-1 - 2017; 2021 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Reaction mass of disodium 1-amino-4-[[3-[(2,3-dibromo-1-oxopropyl)amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate and disodium 1-amino-4-[[3-[(2-bromo-1-oxoallyl)amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate 943-304-7 - 2019 View substance registered dossier
URQUIMA S.A. AVDA. CAMÍ REIAL, 51 -57 08184 PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS CATALUNYA Spain Spain Active [4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidin-1-yl](5-methylpyridin-3-yl)methanone 943-309-4 156523-04-5 - View substance registered dossier
Solenis Netherlands B.V. Pesetastraat 62 2991 XT Barendrecht Netherlands Netherlands Active Reaction mass of 5,5'-[vinylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[3-methylsalicylic] acid, potassium salt, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol and potassium 5-amino-3-{[4-(2-{4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)diazenyl]-2-sulfophenyl}vinyl)-3-sulfophenyl]diazenyl}-4-hydroxy-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate - 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:1) and 3,3'-[vinylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic] acid, potassium salt, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol and 3,3'-[vinylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic] acid, potassium salt, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol 943-311-5 - - View substance registered dossier
Steiner 9, route de Rouen 27950 Saint Marcel France France Active 3,3'-[ethylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid] hexasodium salt AND 3,3'-[ethylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic] acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:6) 943-325-1 - - View substance registered dossier
S.A. ROBAMA Carrer Antic Camí de Tordera, 63-69 PI Mas Puigvert 08389 PALAFOLLS Barcelona Spain Spain Active 3,3'-[ethylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid] hexasodium salt AND 3,3'-[ethylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic] acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:6) 943-325-1 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active 3,3'-[ethylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid] hexasodium salt AND 3,3'-[ethylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic] acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:6) 943-325-1 - - View substance registered dossier
Kemira Oyj Energiakatu 4 P.O.Box 330 FI-00101 HELSINKI Finland Finland Active 3,3'-[ethylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid] hexasodium salt AND 3,3'-[ethylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic] acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:6) 943-325-1 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active 3,3'-[ethylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid] hexasodium salt AND 3,3'-[ethylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic] acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:6) 943-325-1 - - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active 3,3'-[ethylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid] hexasodium salt AND 3,3'-[ethylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic] acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:6) 943-325-1 - - View substance registered dossier
Waterside Colours BV Keizersgracht 391 A 1016EJ Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active 3,3'-[ethylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid] hexasodium salt AND 3,3'-[ethylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic] acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:6) 943-325-1 - 2018 View substance registered dossier
Solenis Netherlands B.V. Pesetastraat 62 2991 XT Barendrecht Netherlands Netherlands Active 3,3'-[ethylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid] hexasodium salt AND 3,3'-[ethylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic] acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:6) 943-325-1 - 2018 View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active [No public or meaningful name is available] 943-328-8 - - View substance registered dossier
NYCO-STPC Zoning Industriel de Tournai Ouest 1 B-7503 Froyennes Belgium Belgium Active Reaction mass of bis[2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethyl]adipate and 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethyl (3,6,9,12-tetraoxahexadecyl)adipate 943-330-9 - - View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active reaction mass of 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tetradecafluoro-hexane and 1,1,1,2,2,3,3,4,5,5,5-undecafluoro-4-(trifluoromethyl)pentane 943-336-1 - 2016; 2019; 2021 View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR2 55, Rue de la voie des Bans 95102 Argenteuil Cedex France France Active Reaction mass of 4-methylene-2-phenyltetrahydro-2H-pyran and 4-methyl-2-phenyl-3,6-dihydro-2H-pyran 943-338-2 - - View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR6 55, Rue de la voie des Bans 95102 Argenteuil Cedex France France Active Reaction mass of 4-methylene-2-phenyltetrahydro-2H-pyran and 4-methyl-2-phenyl-3,6-dihydro-2H-pyran 943-338-2 - - View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR1 55, Rue de la voie des Bans CS500024 95102 Argenteuil Cedex France France Active Reaction mass of 4-methylene-2-phenyltetrahydro-2H-pyran and 4-methyl-2-phenyl-3,6-dihydro-2H-pyran 943-338-2 - - View substance registered dossier
NEARCHIMICA S.p.a Via F.lli Rosselli 50, 52 20025 Legnano - Milano Italy Italy Active Reaction products of Nitrilotri(methylphosphonic acid) and hydrogen peroxide 943-339-8 - 2021 View substance registered dossier
Eastman Chemical HTF GmbH Paul-Baumannstraße 1 Bau 822/ PB09 45772 Marl Germany Germany Active dibenzylbenzene, ar-methyl derivative, hydrogenated 943-342-4 - 2017 View substance registered dossier
HYDROGENIOUS LOHC TECHNOLOGIES GMBH Weidenweg 13 91058 Erlangen Germany Germany Active dibenzylbenzene, ar-methyl derivative, hydrogenated 943-342-4 - - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Amides, C18-unsatd., N-(2-hydroxypropyl) 943-345-0 - - View substance registered dossier
Clariant Ibérica Producción S.A. Avda. Baix Llobregat, 3-5 08970 Sant Joan Despí Barcelona Spain Spain Active Reaction products resulting from the esterification of C18 unsaturated fatty acid with glycerol and glycerol oligomers 943-350-8 - 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 2-[2-(4-benzoylphenoxy)ethoxy]ethyl methacrylate 943-359-7 - - View substance registered dossier
AD International BV Markweg Zuid 27 4794 SN Heijningen Noord-Brabant Netherlands Netherlands Active reaction products of acetic anhydride and adipic acid 943-366-5 - - View substance registered dossier
TSGE_18_023 Concordia House, St. James Business Park Grimbald Crag Court HG5 8QB Knaresborough North Yorkshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Oxidation products of D-Glucose with nitric acid, sodium salts 943-368-6 - 2021 View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Fatty acids, C18-unsatd., compd. with 2-propanol, 1,1’-iminobis-, N-C12-18-(even numbered) alkyl derivs. 943-381-7 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction products of diazotized 2-amino-4-nitrophenol, coupled with resorcinol and subsequently coupled with diazotized 5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid and diazotiazed paranitroaniline 943-382-2 - 2020; 2021 View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Reaction products of diazotized 2-amino-4-nitrophenol, coupled with resorcinol and subsequently coupled with diazotized 5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid and diazotiazed paranitroaniline 943-382-2 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction products of diazotized 2-amino-4-nitrophenol, coupled with resorcinol and subsequently coupled with diazotized 5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid and diazotiazed paranitroaniline 943-382-2 - - View substance registered dossier
Prosol S.p.A. Via Carso 99 24040 Madone Bergamo Italy Italy Active Sodium-6-[(3-carboxylatopropanoyl)amino]-2-[(3carboxypropanoyl)amino]hexanoic acid 943-389-0 - - View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active CA SL66 943-403-5 - - View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active CA SL66 943-403-5 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active CA SL66 943-403-5 - 2020 View substance registered dossier
Everlight Europe B.V. Rivium Boulevard 224 2909LK Capelle a/d Ijssel Netherlands Netherlands Active CA SL66 943-403-5 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active CA SL66 943-403-5 - - View substance registered dossier
Zschimmer & Schwarz GmbH & Co KG Max-Schwarz-Str. 3-5 56112 Lahnstein Germany Germany Active C8-18 (even numbered) and C18 (unsaturated) sarcosinates, 2-hydroxypropylammonium salt 943-406-1 - - View substance registered dossier
Croda Iberica SA Mevisa Site Carretera C-35 Km 72 (Hostalric-Blanes) 08495 Fogars de la Selva Barcelona Spain Spain Active Sorbitan C16-18 (even numbered) fatty acid esters, ethoxylated (1-6.5 moles ethoxylated) 943-428-1 - 2016 View substance registered dossier
Croda EU B.V. (OR1) Buurtje 1 2802 BE Gouda Netherlands Netherlands Active Sorbitan C16-18 (even numbered) fatty acid esters, ethoxylated (1-6.5 moles ethoxylated) 943-428-1 - - View substance registered dossier
Gilead Sciences Ireland UC IDA Business &Technology Park Carrigtohill Cork Cork Ireland Ireland Active L-Valine, 3-methyl-N-[[[(1R,2R)-2-(2-propen-1-yl)cyclopropyl]oxy]carbonyl]-, compd. with (.alpha.S)-.alpha.-methylbenzenemethanamine (1:1) 943-429-7 1799733-54-2 - View substance registered dossier
PCAS 21 Chemin de la Sauvegarde 21 Ecully Parc - CS33167 69134 ECULLY France France Active L-Valine, 3-methyl-N-[[[(1R,2R)-2-(2-propen-1-yl)cyclopropyl]oxy]carbonyl]-, compd. with (.alpha.S)-.alpha.-methylbenzenemethanamine (1:1) 943-429-7 1799733-54-2 - View substance registered dossier
Esteve Quimica, S.A. Torre Esteve Passeig de la Zona Franca, 109, 4ª Planta 08038 Barcelona Barcelona Spain Spain Active L-Valine, 3-methyl-N-[[[(1R,2R)-2-(2-propen-1-yl)cyclopropyl]oxy]carbonyl]-, compd. with (.alpha.S)-.alpha.-methylbenzenemethanamine (1:1) 943-429-7 1799733-54-2 - View substance registered dossier
Pfizer Ireland Pharmaceuticals n/a P43 X3336 Ringaskiddy Cork Ireland Ireland Active 1-methyl-3-((methyl-λ2-azanyl)methyl)-1H-pyrazole-5-carbonitrile hydrochloride 943-430-2 1643141-20-1 2019 View substance registered dossier
KTR Europe GmbH Mergenthalerallee 77 65760 Eschborn Germany Germany Active Aluminium magnesium carbonate hydroxide 943-434-4 - - View substance registered dossier
Chemservice GmbH - (X88M) Herrnsheimer Hauptstrasse 1b 67550 Worms Germany Germany Active Aluminium magnesium carbonate hydroxide 943-434-4 - - View substance registered dossier
Heubach Research Centre s. r. o. S. K. Neumanna 1316 53207 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active Aluminium magnesium carbonate hydroxide 943-434-4 - - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Aluminium magnesium carbonate hydroxide 943-434-4 - 2018 View substance registered dossier
KTR Europe GmbH Mergenthalerallee 77 D-65760 Eschborn Germany Germany Active Aluminium magnesium carbonate hydroxide 943-434-4 - - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Aluminium magnesium carbonate hydroxide 943-434-4 - - View substance registered dossier
Kisuma Chemicals BV Billitonweg 7 9641 KZ Veendam Netherlands Netherlands Active Aluminium magnesium carbonate hydroxide 943-434-4 - - View substance registered dossier
RESINOPLAST S.A. Chemin de Saint-Leonard Cedex 2 51863 Reims France France Active Aluminium magnesium carbonate hydroxide 943-434-4 - - View substance registered dossier
REACH GLOBAL SERVICES S.A. Rond Point Schuman, 6 Box 5 B-1040 Brussels Belgium Belgium Active Aluminium magnesium carbonate hydroxide 943-434-4 - 2021 View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Aluminium magnesium carbonate hydroxide 943-434-4 - - View substance registered dossier
KISUMA CHEMICALS B.V. Billitonweg 7 9641 KZ Veendam Netherlands Netherlands Active Aluminium magnesium carbonate hydroxide 943-434-4 - - View substance registered dossier
Frey + Lau GmbH Immenhacken 12 DE-24558 Henstedt-Ulzburg Germany Germany Active Essential oil obtained from the fruits of Litsea cubeba (Lour.) Pers. by distillation 943-438-6 90063-59-5 - View substance registered dossier
Symrise Granada, S.A.U. Crta. Armilla Km 2, 5 18100 Armilla Granada Spain Spain Active Essential oil obtained from the fruits of Litsea cubeba (Lour.) Pers. by distillation 943-438-6 90063-59-5 2018 View substance registered dossier
Vossen & Co NV/SA Av. Van Volxem 264, C1 1190 Brussels Belgium Belgium Active Essential oil obtained from the fruits of Litsea cubeba (Lour.) Pers. by distillation 943-438-6 90063-59-5 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Essential oil obtained from the fruits of Litsea cubeba (Lour.) Pers. by distillation 943-438-6 90063-59-5 2019 View substance registered dossier
Pranarôm International sa avenue des Artisans 37 7822 Ghislenghien Hainaut Belgium Belgium Active Essential oil obtained from the fruits of Litsea cubeba (Lour.) Pers. by distillation 943-438-6 90063-59-5 - View substance registered dossier
H. REYNAUD & FILS La Cheminade 26570 MONTBRUN LES BAINS France France Active Essential oil obtained from the fruits of Litsea cubeba (Lour.) Pers. by distillation 943-438-6 90063-59-5 - View substance registered dossier
Moellhausen spa Viale delle industrie 95 20040 Cambiago Italy Italy Active Essential oil obtained from the fruits of Litsea cubeba (Lour.) Pers. by distillation 943-438-6 90063-59-5 2019 View substance registered dossier
Duellberg Konzentra GmbH & Co. KG Obenhauptstr.3 22335 Hamburg Hamburg Germany Germany Active Essential oil obtained from the fruits of Litsea cubeba (Lour.) Pers. by distillation 943-438-6 90063-59-5 - View substance registered dossier
BERNARDI Parc Industriel Les Bois de Grasse Avenue Michel Chevalier 06130 GRASSE France France Active Essential oil obtained from the fruits of Litsea cubeba (Lour.) Pers. by distillation 943-438-6 90063-59-5 - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Essential oil obtained from the fruits of Litsea cubeba (Lour.) Pers. by distillation 943-438-6 90063-59-5 - View substance registered dossier
INDUKERN, S.A. Alta Ribagorza, 6-8 08820 El Prat de Llobregat Barcelona Spain Spain Active Essential oil obtained from the fruits of Litsea cubeba (Lour.) Pers. by distillation 943-438-6 90063-59-5 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Essential oil obtained from the fruits of Litsea cubeba (Lour.) Pers. by distillation 943-438-6 90063-59-5 2018 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP (Hunan Shineway Enterprise Co., Ltd.) Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Essential oil obtained from the fruits of Litsea cubeba (Lour.) Pers. by distillation 943-438-6 90063-59-5 2018 View substance registered dossier
F.D.Copeland & Sons (Europe) Limited 38 Upper Mount street D02 PR89 Dublin Ireland Ireland Active Essential oil obtained from the fruits of Litsea cubeba (Lour.) Pers. by distillation 943-438-6 90063-59-5 - View substance registered dossier
Global Essence Europe B.V P.O. Box 67 ZH 4254 Sleeuwuk Netherlands Netherlands Active Essential oil obtained from the fruits of Litsea cubeba (Lour.) Pers. by distillation 943-438-6 90063-59-5 2016 View substance registered dossier
Claus Nitsche & Sohn GmbH Billbrookdeich 122 22113 Hamburg Germany Germany Active Essential oil obtained from the fruits of Litsea cubeba (Lour.) Pers. by distillation 943-438-6 90063-59-5 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active Essential oil obtained from the fruits of Litsea cubeba (Lour.) Pers. by distillation 943-438-6 90063-59-5 - View substance registered dossier
Robertet 37 Avenue Sidi Brahim 06130 Grasse France France Active Essential oil obtained from the fruits of Litsea cubeba (Lour.) Pers. by distillation 943-438-6 90063-59-5 - View substance registered dossier
Johann Voegele KG Bahnhofstrasse 143 74348 Lauffen Baden-Württemberg Germany Germany Active Essential oil obtained from the fruits of Litsea cubeba (Lour.) Pers. by distillation 943-438-6 90063-59-5 - View substance registered dossier
IN-LUSTRYS Montée des Chênes La Tuilière 83136 NEOULES VAR France France Active Essential oil obtained from the fruits of Litsea cubeba (Lour.) Pers. by distillation 943-438-6 90063-59-5 - View substance registered dossier
International Flavors & Fragrances I.F.F. (Nederland) B.V. Liebergerweg 72-98 1221 JT Hilversum Netherlands Netherlands Active Essential oil obtained from the fruits of Litsea cubeba (Lour.) Pers. by distillation 943-438-6 90063-59-5 - View substance registered dossier
V. MANE FILS 620 route de Grasse 06620 Le Bar sur Loup France France Active Essential oil obtained from the fruits of Litsea cubeba (Lour.) Pers. by distillation 943-438-6 90063-59-5 2018 View substance registered dossier
HERBAROM LABORATOIRE ZA La Condamine 26400 AOUSTE sur SYE DROME France France Active Essential oil obtained from the fruits of Litsea cubeba (Lour.) Pers. by distillation 943-438-6 90063-59-5 - View substance registered dossier
ERNESTO VENTOS, S.A. Carretera Reial 120B 08960 Sant Just Desvern Spain Spain Active Essential oil obtained from the fruits of Litsea cubeba (Lour.) Pers. by distillation 943-438-6 90063-59-5 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Essential oil obtained from the fruits of Litsea cubeba (Lour.) Pers. by distillation 943-438-6 90063-59-5 - View substance registered dossier
LLUCH ESSENCE, S.L.U. Lo Gaiter, 160 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT CATALUÑA Spain Spain Active Essential oil obtained from the fruits of Litsea cubeba (Lour.) Pers. by distillation 943-438-6 90063-59-5 2018 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction mass of [(1R,2S)-2-cyclopentylcyclopentyl] (E)-but-2-enoate and [(1S,2R)-2-cyclopentylcyclopentyl] (E)-but-2-enoate and [(1S,2S)-2-cyclopentylcyclopentyl] (E)-but-2-enoate and [(1R,2R)-2-cyclopentylcyclopentyl] (E)-but-2-enoate 943-447-5 - - View substance registered dossier
AbbVie Logistics B.V. Zuiderzeelaan 53 8017 JV Zwolle Netherlands Netherlands Active (1R,2R)-1-amino-2-difluoromethyl)-N- (1-methylcyclopropylsulfonyl)cyclo propanecarboxyamide hydrochloride 943-460-6 - - View substance registered dossier
AbbVie Ireland NL B.V. Manorhamilton Road none Sligo Ireland Ireland Active (1R,2R)-1-amino-2-difluoromethyl)-N- (1-methylcyclopropylsulfonyl)cyclo propanecarboxyamide hydrochloride 943-460-6 - - View substance registered dossier
AbbVie Srl S.R. 148 Pontina Km 52 snc 04011 Campoverde di Aprilia (LT) Italy Italy Active (1R,2R)-1-amino-2-difluoromethyl)-N- (1-methylcyclopropylsulfonyl)cyclo propanecarboxyamide hydrochloride 943-460-6 - 2020 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction mass of 5-[(2,4-dinitrophenyl)amino]-2-anilinobenzenesulphonic acid and sodium 2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzenesulphonate 943-483-1 - 2020 View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction mass of 5-[(2,4-dinitrophenyl)amino]-2-anilinobenzenesulphonic acid and sodium 2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzenesulphonate 943-483-1 - - View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Reaction mass of 5-[(2,4-dinitrophenyl)amino]-2-anilinobenzenesulphonic acid and sodium 2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzenesulphonate 943-483-1 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction mass of tetrasodium [mono(4,4'-(1Z,1'Z)-(4,4'-dioxidobiphenyl-3,3'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl)bis(5-amino-3-oxidonaphthalene-2,7-disulfonate(3-)) cuprate (4-)] and tetraammonium [mono(4,4'-(1Z,1'Z)-(4,4'-dioxidobiphenyl-3,3'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl)bis(5-amino-3-oxidonaphthalene-2,7-disulfonate(3-)) cuprate (4-)] 943-486-8 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction mass of tetrasodium [mono(4,4'-(1Z,1'Z)-(4,4'-dioxidobiphenyl-3,3'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl)bis(5-amino-3-oxidonaphthalene-2,7-disulfonate(3-)) cuprate (4-)] and tetraammonium [mono(4,4'-(1Z,1'Z)-(4,4'-dioxidobiphenyl-3,3'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl)bis(5-amino-3-oxidonaphthalene-2,7-disulfonate(3-)) cuprate (4-)] 943-486-8 - 2017 View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Reaction mass of tetrasodium [mono(4,4'-(1Z,1'Z)-(4,4'-dioxidobiphenyl-3,3'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl)bis(5-amino-3-oxidonaphthalene-2,7-disulfonate(3-)) cuprate (4-)] and tetraammonium [mono(4,4'-(1Z,1'Z)-(4,4'-dioxidobiphenyl-3,3'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl)bis(5-amino-3-oxidonaphthalene-2,7-disulfonate(3-)) cuprate (4-)] 943-486-8 - - View substance registered dossier
Johnson Matthey Battery Materials GmbH Ostenriederstraße 15 D-85368 Moosburg Germany Germany Active Phosphoric acid, iron(2+) lithium manganese(2+) salt (10:3:10:7) 943-492-0 - - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 5 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Cease Manufacture 4-methyl-6-phenyl-2-hexanol 943-493-6 72681-01-7 2020 View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 2 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active 4-methyl-6-phenyl-2-hexanol 943-493-6 72681-01-7 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active 5,9-dimethyldec-4-enal 943-495-7 689-65-6 2019 View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Reaction mass of Methyl N-octadecylterephthalamate and N,N'-dioctadecylterephthalamid 943-498-3 - - View substance registered dossier
CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen Kühlturmstrasse 3 06803 Bitterfeld-Wolfen / OT Greppin Germany Germany Active Reaction mass of Methyl N-octadecylterephthalamate and N,N'-dioctadecylterephthalamid 943-498-3 - - View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active Reaction mass of Methyl N-octadecylterephthalamate and N,N'-dioctadecylterephthalamid 943-498-3 - 2018; 2019 View substance registered dossier
Unger Fabrikker AS Narntegata 25 1636 Gamle Fredrikstad Norway Norway Active Sulfuric acid, mono-C14-16 (even numbered)-alkyl esters, sodium salts 943-502-3 - 2018 View substance registered dossier

Export search results to:

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)

EU Privacy Disclaimer

Tato webová stránka používá cookies, aby se vám naše stránky používaly co nejlépe.