Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
  • Please be aware that the annual IUCLID format change is coming soon. We will be adapting the Dissemination platform to the new format, which means that as of 15th October 2021 until early 2022 there will be a break in publication of newly submitted registration dossiers. We appreciate your understanding in this matter.
Last updated 13 října 2021. Database contains 23445 unique substances and contains information from 104978 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
(1S)-1-Phenylethanaminium (2S)-2-(2-fluorobiphenyl-4-yl)propanoate
942-079-2 - No longer Valid Intermediate Individual No longer valid 05-03-2020 View substance registered dossier
Hydrocarbons, C11-C16, n-alkanes, isoalkanes,
942-085-5 - Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 09-02-2021 View substance registered dossier
Hydrocarbons, C16-C22, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics
942-086-0 - Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 23-11-2015 View substance registered dossier
Reaction products of copper phthalocyanine, sulfuric acid, and sodium carbonate
942-100-5 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 30-04-2021 View substance registered dossier
1-Butyl-2-[2-[3-[2-(1-butyl-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-2H indol-2-ylidene) ethylidene]-2-chloro-1 cyclohexen-1-yl] ethenyl]-3,3-dimethyl-3H-indolium tetrafluoroborate(1: 1)
942-101-0 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 18-05-2015 View substance registered dossier
Reaction mass of cis-hex-3-en-1-yl methyl carbonate and DI-3Z-HEXENYLCARBONAT
942-106-8 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 28-04-2020 View substance registered dossier
Alcohols, C20-30 (even numbered)
942-135-6 - Active Full Individual ≥ 100 to < 1 000 tonnes 01-04-2015 View substance registered dossier
(7-bromo-4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-yl)(oxo)acetic acid
942-137-7 954215-12-4 Active Intermediate Individual Intermediate use only 24-08-2017 View substance registered dossier
pentan-2-one O,O',O'',O'''-silanetetrayltetraoxime 942-139-8 1170315-92-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 15-07-2015 View substance registered dossier
Acid Red 186
942-144-5 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 29-12-2020 View substance registered dossier
di-tert-butyl (2S,3E)-3-[(dimethylamino)methylene]-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
942-146-6 166410-06-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-03-2017 View substance registered dossier
(S)-tert-butyl(1-((3-fluoro-2-(phenylcarbamoyl)phenyl)amino)-1-oxobutan-2 yl)carbamate
942-159-7 - Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 20-07-2015 View substance registered dossier
Esterification products of glycerol with docosanoic acid, icosanedioic acid and 16-methylheptadecanoic acid
942-166-5 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 30-03-2021 View substance registered dossier
Hydrocarbons of plastic waste origin (diesel type fraction)
942-174-9 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 17-12-2015 View substance registered dossier
Plastic, waste, pyrolized, fractionation bottoms
942-177-5 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 17-03-2021 View substance registered dossier
Hydrocarbons of plastic waste origin (kerosene type fraction)
942-178-0 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 17-12-2015 View substance registered dossier
(S)-2-(1-aminopropyl)-5-fluoro-3-phenylquinazolin-4(3H)-one hydrochloride
942-180-1 - Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 28-08-2015 View substance registered dossier
5-fluoro-3-phenyl-2-((1S)-1-((9-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-9H-purin-6-yl)amino)propyl)quinazolin-4(3H)-one
942-181-7 1453810-71-3 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 28-10-2015 View substance registered dossier
sodium 5-[(E)-(4-hydroxy-2,6-dioxo-1,2,5,6-tetrahydropyrimidin-5-yl)diazenyl]-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-olate
942-217-1 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-04-2018 View substance registered dossier
Disodium-3,3´-{Oxybis[2,1-ethanediyloxy(1-oxo-2,1-ethanediyl)imino]}bis(2,4,6-triiodobenzoate)
942-225-5 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-05-2018 View substance registered dossier
tert-butyl 4-(4-{[2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazin-1-yl)-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoate
942-231-8 1628047-90-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-11-2015 View substance registered dossier
Reaction mass of 1-bromo-3,5-di-tert-butylbenzene and 1-bromo-3-tert-butylbenzene and 1-bromo-4-tert-butylbenzene
942-233-9 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 03-06-2015 View substance registered dossier
Reaction products of stearic acid with 2-aminoethanol, maleic anhydride and sodium sulphite
942-252-2 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 12-12-2019 View substance registered dossier
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-C12-18(even numbered, C18 unsaturated) alkyl-1-amine oxides
942-293-6 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 25-03-2021 View substance registered dossier
Aluminium cerium lutetium oxide
942-299-9 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 27-04-2018 View substance registered dossier
C12-14AS MEA, MEA-Lauryl Sulfate
942-322-2 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 01-12-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of (2R,7aR)-2,4,6,6-Tetramethyl-7,7a-dihydro-1,3-benzodioxol-5(6H)-one and (2S,7aS)-2,4,6,6-Tetramethyl-7,7a-dihydro-1,3-benzodioxol-5(6H)-one
942-324-3 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-05-2015 View substance registered dossier
Reaction products of fatty acids, tall oil and fatty acids, C18 unsaturated, trimers and fatty acids, C18 unsaturated, dimers with (9Z)-octadec-9-en-1-amine
942-330-6 - Active Full Joint ≥ 10 tonnes 30-04-2020 View substance registered dossier
Cobaltate(3-), hexakis(cyano-.kappa.C)-, zinc, hydrate (2:3:12), (OC-6-11)-
942-358-9 69207-66-5 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 30-10-2015 View substance registered dossier
Reaction mass of 5,9-Undecadienal-2,6,10-trimethyl-, (5E)- and 5,9-Undecadienal-2,6,10-trimethyl-, (5Z)-
942-376-7 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 08-08-2017 View substance registered dossier
2-isobutyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-yl acetate
942-380-9 131796-64-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 22-10-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of (3R)-3-[(1R)-1-ethoxyethoxy]-3-methylpent-1-en-4-yne and (3R)-3-[(1S)-1-ethoxyethoxy]-3-methylpent-1-en-4-yne and (3S)-3-[(1R)-1-ethoxyethoxy]-3-methylpent-1-en-4-yne and (3S)-3-[(1S)-1-ethoxyethoxy]-3-methylpent-1-en-4-yne
942-381-4 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-06-2015 View substance registered dossier
1-(4-benzoylpiperazin-1-yl)-2-(7-bromo-4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-yl)ethane-1,2-dione
942-399-2 1449413-23-3 Active Intermediate Individual Intermediate use only 26-06-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of (+-)-(1RS,2SR,5SR,7RS,8SR)-5-METHYLTRICYCLO[6.2.1.02,7]UNDECAN-4-ONE and (+-)-(1RS,2SR,5RS,7RS,8SR)-5-METHYLTRICYCLO[6.2.1.02,7]UNDECAN-4-ONE
942-400-6 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 17-06-2015 View substance registered dossier
Bismuth bromide iodide oxide
942-401-1 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 26-02-2021 View substance registered dossier
(R)-2-dimethylamino-4-imino-6-methyl-1,4,5,6-tetrahydro-1,3,5-triazine, L-tartrate
942-402-7 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 24-09-2021 View substance registered dossier
ethanol water extract from husk of Chenopodium quinoa, Chenopodiaceae
942-403-2 - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 10-05-2016 View substance registered dossier
Reaction products of ((5E)-5-ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene and (5Z)-5-ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene) and 2-methyl-1,3-butadiene, epoxidized
942-422-6 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 21-04-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of 1-hydroxypentan-2-yl formate and 2-hydroxypentyl formate and pentane-1,2-diol and pentane-1,2-diyl diformate
942-424-7 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-11-2016 View substance registered dossier
Nimberol
942-425-2 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 08-12-2020 View substance registered dossier
Reaction Mass of Cyclohexanepropanol, 2,2,6-trimethyl-a-propyl-, (alpha.R,1R,6S)- and Cyclohexanepropanol, 2,2,6-trimethyl-a-propyl-, (alpha.S,1R,6S)-
942-426-8 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 25-11-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of (1RS,3RS)-3-methyl-3-(4-methylpentyl)cyclohexyl acetate and (2RS,4aRS,8aSR)-5,5,8a-trimethyldecahydro-2-naphthalenyl acetate and (2RS,4aRS,8aRS)-5,5,8a-trimethyldecahydro-2-naphthalenyl acetate
942-438-3 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 29-06-2015 View substance registered dossier
Renewable hydrocarbons, C15-C16, branched alkanes
942-444-6 - Active Full Individual ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 15-02-2016 View substance registered dossier
Renewable Hydrocarbons C15-C18, branched alkanes
942-445-1 - Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 29-08-2018 View substance registered dossier
Renewable hydrocarbons, C17-C18, branched alkanes
942-446-7 - Active Full Individual ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 15-02-2016 View substance registered dossier
tert-butyl 4-bromo-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoate
942-459-8 1628047-84-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-11-2015 View substance registered dossier
Reaction products of diphosphorus pentaoxide and alcohol C7-9-iso, C8 rich, salted with 2-ethylhexylamine
942-466-6 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 26-11-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of 3-[(3aS,7aR)-octahydro-1H-4,7-methanoinden-1-yl]propanal and 3-[(3aR,7aS)-octahydro-1H-4,7-methanoinden-2-yl]propanal
942-467-1 - Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 09-09-2015 View substance registered dossier
Reaction mass of (6E)-2,6-dimethyl-10-methylenedodeca-2,6-diene and (6E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-triene and (6E,10E)-2,6,10-trimethyldodeca-2,6,10-triene and (6E,10Z)-2,6,10-trimethyldodeca-2,6,10-triene
942-471-3 - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 08-09-2015 View substance registered dossier
ethyl 7-chloro-2,2-dimethylheptanoate
942-512-5 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-10-2018 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
Aesica Pharmaceuticals Limited Windmill Industrial Estate Shotton Lane NE23 3JL Cramlington Northumberland United Kingdom United Kingdom No longer Valid (1S)-1-Phenylethanaminium (2S)-2-(2-fluorobiphenyl-4-yl)propanoate 942-079-2 - 2021 View substance registered dossier
Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Postbus 3000 3196 KK Rotterdam Netherlands Netherlands Active Hydrocarbons, C11-C16, n-alkanes, isoalkanes, 942-085-5 - 2015; 2021 View substance registered dossier
TOTAL FLUIDES 24 cours MICHELET LA DEFENSE 10 92069 PARIS LA DEFENSE CEDEX France France Active Hydrocarbons, C11-C16, n-alkanes, isoalkanes, 942-085-5 - - View substance registered dossier
Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Postbus 3000 3196 KK Rotterdam Netherlands Netherlands Cease Manufacture Hydrocarbons, C16-C22, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics 942-086-0 - 2021 View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Reaction products of copper phthalocyanine, sulfuric acid, and sodium carbonate 942-100-5 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction products of copper phthalocyanine, sulfuric acid, and sodium carbonate 942-100-5 - 2017 View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active Reaction products of copper phthalocyanine, sulfuric acid, and sodium carbonate 942-100-5 - - View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Reaction products of copper phthalocyanine, sulfuric acid, and sodium carbonate 942-100-5 - 2017 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction products of copper phthalocyanine, sulfuric acid, and sodium carbonate 942-100-5 - 2017; 2021 View substance registered dossier
BTC Europe GmbH Rheinpromenade 1 40789 Monheim Germany Germany Active Reaction products of copper phthalocyanine, sulfuric acid, and sodium carbonate 942-100-5 - - View substance registered dossier
FERRANIA CHEMICALS S.R.L. Viale della Libertà, 57 17014 Cairo Montenotte (SV) Italy Italy Active 1-Butyl-2-[2-[3-[2-(1-butyl-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-2H indol-2-ylidene) ethylidene]-2-chloro-1 cyclohexen-1-yl] ethenyl]-3,3-dimethyl-3H-indolium tetrafluoroborate(1: 1) 942-101-0 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction mass of cis-hex-3-en-1-yl methyl carbonate and DI-3Z-HEXENYLCARBONAT 942-106-8 - 2020 View substance registered dossier
Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 1 D-20537 Hamburg Germany Germany Active Alcohols, C20-30 (even numbered) 942-135-6 - - View substance registered dossier
N.V. Ajinomoto OmniChem S.A. Cooppallaan 91 9230 Wetteren Oost-Vlaanderen Belgium Belgium Active (7-bromo-4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-yl)(oxo)acetic acid 942-137-7 954215-12-4 - View substance registered dossier
Nitrochemie Aschau GmbH Liebigstrasse 17 84544 Aschau am Inn Germany Germany Active pentan-2-one O,O',O'',O'''-silanetetrayltetraoxime 942-139-8 1170315-92-0 - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Acid Red 186 942-144-5 - - View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Acid Red 186 942-144-5 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Acid Red 186 942-144-5 - 2016; 2018; 2020 View substance registered dossier
OLON Spa Strada Rivoltana Km 6/7 20053 RODANO Milano Italy Italy Active di-tert-butyl (2S,3E)-3-[(dimethylamino)methylene]-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate 942-146-6 166410-06-6 2017 View substance registered dossier
Cambrex Karlskoga AB Bjorkborns Industriomrade 69185 Karlskoga Sweden Sweden Cease Manufacture (S)-tert-butyl(1-((3-fluoro-2-(phenylcarbamoyl)phenyl)amino)-1-oxobutan-2 yl)carbamate 942-159-7 - 2017 View substance registered dossier
INDUSTRIAL QUIMICA LASEM, S.A.U. (OR) Pol. Ind. Pla del camí Avda. de la Industria, 7 08297 Castellgalí Barcelona Spain Spain Active Esterification products of glycerol with docosanoic acid, icosanedioic acid and 16-methylheptadecanoic acid 942-166-5 - 2018; 2021 View substance registered dossier
INDUSTRIAL QUIMICA LASEM, S.A.U. Avda. de la Industria, 7 08297 Castellgali Spain Spain Active Esterification products of glycerol with docosanoic acid, icosanedioic acid and 16-methylheptadecanoic acid 942-166-5 - - View substance registered dossier
PLASTIC ENERGY S.L. C/Velázquez 31, 6ª Planta 28001 Madrid Spain Spain Active Hydrocarbons of plastic waste origin (diesel type fraction) 942-174-9 - 2015 View substance registered dossier
PLASTICENERGY SEVILLA S.L. PASEO ESPALDILLAS 19, nº 5. ALCALÁ DE GUADAÍRA 41500 SEVILLA Spain Spain Active Hydrocarbons of plastic waste origin (diesel type fraction) 942-174-9 - - View substance registered dossier
Renasci Oostende Recycling Marie Curielaan 10 8400 Oostende Belgium Belgium Active Plastic, waste, pyrolized, fractionation bottoms 942-177-5 - - View substance registered dossier
PLASTICENERGY SEVILLA S.L. PASEO ESPALDILLAS 19, nº 5. ALCALÁ DE GUADAÍRA 41500 SEVILLA Spain Spain Active Plastic, waste, pyrolized, fractionation bottoms 942-177-5 - 2020 View substance registered dossier
SABIC Petrochemicals B.V. Europaboulevard 1 6135 LD Sittard Limburg Netherlands Netherlands Active Plastic, waste, pyrolized, fractionation bottoms 942-177-5 - - View substance registered dossier
PLASTIC ENERGY S.L. C/Velázquez 31, 6ª Planta 28001 Madrid Spain Spain Active Plastic, waste, pyrolized, fractionation bottoms 942-177-5 - 2015; 2019; 2020; 2021 View substance registered dossier
PLASTIC ENERGY S.A.R.L. C.H.C.I, 182 Quai George V 76600 LE HAVRE France France Active Plastic, waste, pyrolized, fractionation bottoms 942-177-5 - - View substance registered dossier
Plastic Energy B.V. Strawinskylaan, 411 1077XX Amsterdam Noord Holland Netherlands Netherlands Active Plastic, waste, pyrolized, fractionation bottoms 942-177-5 - - View substance registered dossier
PLASTICENERGY SEVILLA S.L. PASEO ESPALDILLAS 19, nº 5. ALCALÁ DE GUADAÍRA 41500 SEVILLA Spain Spain Active Hydrocarbons of plastic waste origin (kerosene type fraction) 942-178-0 - - View substance registered dossier
PLASTIC ENERGY S.L. C/Velázquez 31, 6ª Planta 28001 Madrid Spain Spain Active Hydrocarbons of plastic waste origin (kerosene type fraction) 942-178-0 - 2015 View substance registered dossier
Cambrex Karlskoga AB Bjorkborns Industriomrade 69185 Karlskoga Sweden Sweden Cease Manufacture (S)-2-(1-aminopropyl)-5-fluoro-3-phenylquinazolin-4(3H)-one hydrochloride 942-180-1 - 2017 View substance registered dossier
Cambrex Karlskoga AB Bjorkborns Industriomrade 69185 Karlskoga Sweden Sweden Cease Manufacture 5-fluoro-3-phenyl-2-((1S)-1-((9-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-9H-purin-6-yl)amino)propyl)quinazolin-4(3H)-one 942-181-7 1453810-71-3 2017 View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active sodium 5-[(E)-(4-hydroxy-2,6-dioxo-1,2,5,6-tetrahydropyrimidin-5-yl)diazenyl]-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-olate 942-217-1 - - View substance registered dossier
Dynamit Nobel GmbH Explosivstoff- und Systemtechnik Kalkstrasse 218 51377 Leverkusen Germany Germany Active Disodium-3,3´-{Oxybis[2,1-ethanediyloxy(1-oxo-2,1-ethanediyl)imino]}bis(2,4,6-triiodobenzoate) 942-225-5 - 2018 View substance registered dossier
[Confidential] - - - tert-butyl 4-(4-{[2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazin-1-yl)-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoate 942-231-8 1628047-90-4 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811725-2) 5 Place Robert Schuman - BP 1516 38025 Grenoble France France France Active Reaction mass of 1-bromo-3,5-di-tert-butylbenzene and 1-bromo-3-tert-butylbenzene and 1-bromo-4-tert-butylbenzene 942-233-9 - - View substance registered dossier
Solvay Solutions Italia S.p.A. Via Milano, 78/80 20021 Ospiate di Bollate (Mi) Italy Italy Active Reaction products of stearic acid with 2-aminoethanol, maleic anhydride and sodium sulphite 942-252-2 - 2018; 2019 View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-C12-18(even numbered, C18 unsaturated) alkyl-1-amine oxides 942-293-6 - 2021 View substance registered dossier
Nouryon Surface Chemistry AB Stenunge Allé 3 - S-44485 Stenungsund - Sweden Sweden Active N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-C12-18(even numbered, C18 unsaturated) alkyl-1-amine oxides 942-293-6 - - View substance registered dossier
LITEC-LLL GmbH Siemensallee 1 17489 Greifswald Germany Germany Active Aluminium cerium lutetium oxide 942-299-9 - 2018 View substance registered dossier
Enaspol a.s. Velvety 79 41501 Teplice 1 Czech Republic Czech Republic Active C12-14AS MEA, MEA-Lauryl Sulfate 942-322-2 - 2020 View substance registered dossier
INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS ITALIA S.r.l. Via Cavour 50 46043 Castiglione delle Stiviere (Mantova) Italy Italy Active C12-14AS MEA, MEA-Lauryl Sulfate 942-322-2 - 2020 View substance registered dossier
Zschimmer & Schwarz GmbH & Co KG Max-Schwarz-Str. 3-5 56112 Lahnstein Germany Germany Active C12-14AS MEA, MEA-Lauryl Sulfate 942-322-2 - - View substance registered dossier
ZSCHIMMER & SCHWARZ ITALIANA S.p.A. Via Angelo Ariotto No. 1 13038 TRICERRO (VERCELLI) Italy Italy Active C12-14AS MEA, MEA-Lauryl Sulfate 942-322-2 - 2018; 2020 View substance registered dossier
BASF Italia S.p.A. Via Marconato 8 20811 Cesano Maderno Italy Italy Active C12-14AS MEA, MEA-Lauryl Sulfate 942-322-2 - 2015; 2020 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Reaction mass of (2R,7aR)-2,4,6,6-Tetramethyl-7,7a-dihydro-1,3-benzodioxol-5(6H)-one and (2S,7aS)-2,4,6,6-Tetramethyl-7,7a-dihydro-1,3-benzodioxol-5(6H)-one 942-324-3 - - View substance registered dossier
Troy Moerdijk BV Westelijke randweg 9 4791 RT Klundert Netherlands Netherlands Active Reaction products of fatty acids, tall oil and fatty acids, C18 unsaturated, trimers and fatty acids, C18 unsaturated, dimers with (9Z)-octadec-9-en-1-amine 942-330-6 - 2020 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Reaction products of fatty acids, tall oil and fatty acids, C18 unsaturated, trimers and fatty acids, C18 unsaturated, dimers with (9Z)-octadec-9-en-1-amine 942-330-6 - 2020 View substance registered dossier
MEXEO Wiesław Hreczuch Energetyków 9 47-225 Kędzierzyn-Koźle Opolskie Poland Poland Active Cobaltate(3-), hexakis(cyano-.kappa.C)-, zinc, hydrate (2:3:12), (OC-6-11)- 942-358-9 69207-66-5 - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction mass of 5,9-Undecadienal-2,6,10-trimethyl-, (5E)- and 5,9-Undecadienal-2,6,10-trimethyl-, (5Z)- 942-376-7 - 2017 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 2-isobutyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-yl acetate 942-380-9 131796-64-0 2019 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Reaction mass of (3R)-3-[(1R)-1-ethoxyethoxy]-3-methylpent-1-en-4-yne and (3R)-3-[(1S)-1-ethoxyethoxy]-3-methylpent-1-en-4-yne and (3S)-3-[(1R)-1-ethoxyethoxy]-3-methylpent-1-en-4-yne and (3S)-3-[(1S)-1-ethoxyethoxy]-3-methylpent-1-en-4-yne 942-381-4 - - View substance registered dossier
N.V. Ajinomoto OmniChem S.A. Cooppallaan 91 9230 Wetteren Oost-Vlaanderen Belgium Belgium Active 1-(4-benzoylpiperazin-1-yl)-2-(7-bromo-4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-yl)ethane-1,2-dione 942-399-2 1449413-23-3 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active Reaction mass of (+-)-(1RS,2SR,5SR,7RS,8SR)-5-METHYLTRICYCLO[6.2.1.02,7]UNDECAN-4-ONE and (+-)-(1RS,2SR,5RS,7RS,8SR)-5-METHYLTRICYCLO[6.2.1.02,7]UNDECAN-4-ONE 942-400-6 - - View substance registered dossier
DCL Corporation (NL) B.V. MF Sortieweg 39 6219 NT Maastricht Netherlands Netherlands Active Bismuth bromide iodide oxide 942-401-1 - - View substance registered dossier
Ferro Performance Pigments Belgium N.V. Kortrijkstraat 153 8930 Menen Belgium Belgium Active Bismuth bromide iodide oxide 942-401-1 - 2017; 2021 View substance registered dossier
PCAS 21 Chemin de la Sauvegarde 21 Ecully Parc - CS33167 69134 ECULLY France France Active (R)-2-dimethylamino-4-imino-6-methyl-1,4,5,6-tetrahydro-1,3,5-triazine, L-tartrate 942-402-7 - 2018; 2021 View substance registered dossier
PCAS 21 Chemin de la Sauvegarde 21 Ecully Parc - CS33167 69134 ECULLY France France No longer Valid (R)-2-dimethylamino-4-imino-6-methyl-1,4,5,6-tetrahydro-1,3,5-triazine, L-tartrate 942-402-7 - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - ethanol water extract from husk of Chenopodium quinoa, Chenopodiaceae 942-403-2 - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction products of ((5E)-5-ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene and (5Z)-5-ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene) and 2-methyl-1,3-butadiene, epoxidized 942-422-6 - - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active Reaction products of ((5E)-5-ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene and (5Z)-5-ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene) and 2-methyl-1,3-butadiene, epoxidized 942-422-6 - 2018; 2019 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction mass of 1-hydroxypentan-2-yl formate and 2-hydroxypentyl formate and pentane-1,2-diol and pentane-1,2-diyl diformate 942-424-7 - 2016 View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 4 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active Nimberol 942-425-2 - - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17, 22363 Lund Sweden Sweden Active Nimberol 942-425-2 - - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Cease Manufacture Nimberol 942-425-2 - 2020 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Nimberol 942-425-2 - - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 5 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active Nimberol 942-425-2 - 2020 View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 4 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active Reaction Mass of Cyclohexanepropanol, 2,2,6-trimethyl-a-propyl-, (alpha.R,1R,6S)- and Cyclohexanepropanol, 2,2,6-trimethyl-a-propyl-, (alpha.S,1R,6S)- 942-426-8 - - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 5 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active Reaction Mass of Cyclohexanepropanol, 2,2,6-trimethyl-a-propyl-, (alpha.R,1R,6S)- and Cyclohexanepropanol, 2,2,6-trimethyl-a-propyl-, (alpha.S,1R,6S)- 942-426-8 - 2020 View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Cease Manufacture Reaction Mass of Cyclohexanepropanol, 2,2,6-trimethyl-a-propyl-, (alpha.R,1R,6S)- and Cyclohexanepropanol, 2,2,6-trimethyl-a-propyl-, (alpha.S,1R,6S)- 942-426-8 - 2020 View substance registered dossier
TAKASAGO TICSA-Producer/Importer Avenida de Mazarrón, 49 30120 El Palmar Murcia Spain Spain Active Reaction Mass of Cyclohexanepropanol, 2,2,6-trimethyl-a-propyl-, (alpha.R,1R,6S)- and Cyclohexanepropanol, 2,2,6-trimethyl-a-propyl-, (alpha.S,1R,6S)- 942-426-8 - - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active Reaction mass of (1RS,3RS)-3-methyl-3-(4-methylpentyl)cyclohexyl acetate and (2RS,4aRS,8aSR)-5,5,8a-trimethyldecahydro-2-naphthalenyl acetate and (2RS,4aRS,8aRS)-5,5,8a-trimethyldecahydro-2-naphthalenyl acetate 942-438-3 - - View substance registered dossier
TOTAL FLUIDES 24 cours MICHELET LA DEFENSE 10 92069 PARIS LA DEFENSE CEDEX France France Active Renewable hydrocarbons, C15-C16, branched alkanes 942-444-6 - - View substance registered dossier
Total Raffinage France 2, place Jean Millier, La Défense 92400 Courbevoie France France Active Renewable Hydrocarbons C15-C18, branched alkanes 942-445-1 - - View substance registered dossier
TOTAL FLUIDES 24 cours MICHELET LA DEFENSE 10 92069 PARIS LA DEFENSE CEDEX France France Active Renewable Hydrocarbons C15-C18, branched alkanes 942-445-1 - 2018 View substance registered dossier
TOTAL FLUIDES 24 cours MICHELET LA DEFENSE 10 92069 PARIS LA DEFENSE CEDEX France France Active Renewable hydrocarbons, C17-C18, branched alkanes 942-446-7 - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - tert-butyl 4-bromo-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoate 942-459-8 1628047-84-6 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction products of diphosphorus pentaoxide and alcohol C7-9-iso, C8 rich, salted with 2-ethylhexylamine 942-466-6 - - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Cease Manufacture Reaction mass of 3-[(3aS,7aR)-octahydro-1H-4,7-methanoinden-1-yl]propanal and 3-[(3aR,7aS)-octahydro-1H-4,7-methanoinden-2-yl]propanal 942-467-1 - 2019 View substance registered dossier
Penman Consulting bvba 07 Avenue des Arts 10 B-1210 Brussels Belgium Belgium Active Reaction mass of (6E)-2,6-dimethyl-10-methylenedodeca-2,6-diene and (6E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-triene and (6E,10E)-2,6,10-trimethyldodeca-2,6,10-triene and (6E,10Z)-2,6,10-trimethyldodeca-2,6,10-triene 942-471-3 - - View substance registered dossier
OLON Spa Strada Rivoltana Km 6/7 20053 RODANO Milano Italy Italy Active ethyl 7-chloro-2,2-dimethylheptanoate 942-512-5 - - View substance registered dossier

Export search results to:

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)

EU Privacy Disclaimer

Tato webová stránka používá cookies, aby se vám naše stránky používaly co nejlépe.