Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
  • Please be aware that the annual IUCLID format change is coming soon. We will be adapting the Dissemination platform to the new format, which means that as of 15th October 2021 until early 2022 there will be a break in publication of newly submitted registration dossiers. We appreciate your understanding in this matter.
Last updated 13 října 2021. Database contains 23445 unique substances and contains information from 104986 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
3-{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratetraen-17-one
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-11-2020 View substance registered dossier
3-{[Alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratrien-17-one
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-11-2020 View substance registered dossier
4'-Bromo-4-phenyl-9,9'-spirobi[fluorene]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-07-2021 View substance registered dossier
4,4'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bisarenoate sodium salt
- - Active Full Individual ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 23-07-2013 View substance registered dossier
4-[(4,6-bis{[3-(diethylamino)propyl]amino}-heteromonocycle-2-yl)amino]-N-[2-(4,5,6,7-tetrachloro-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)quinolin-8-yl]benzenesulfonamide
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 05-10-2011 View substance registered dossier
4-[(4-{[4-({5-[2-(acryloyloxy) ethoxy]-5-oxoalkanoyl}oxy) benzoyl]oxy}-2-methylaroxy)carbonyl] aryl 2-(acryloyloxy) ethyl alkandioate
- - Active Full Joint Tonnage data confidential 04-12-2017 View substance registered dossier
4-chlormethyl-4''-methyl-2'-fluor-[1,1':4',1''-terphenyl]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 29-07-2021 View substance registered dossier
4‘-Ethoxy-3,2‘,3‘-trifluoro-4-pentyloxy-biphenyl-2-ol
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 08-04-2021 View substance registered dossier
5,7-di-tert-butyl-3-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-1-heteropolycycl-2(3H)-one
- - Active Full Joint Tonnage data confidential 26-02-2020 View substance registered dossier
5-[4-Methoxy-2-(1-methylethyl)phenoxy]-2,4-pyrimidinediamine
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 07-06-2021 View substance registered dossier
5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-6-vinyl polycyclic {[(4methylphenyl)sulfonyl]oxy}acetate
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 13-12-2017 View substance registered dossier
6-oxo- 6H‒Dibenz[c, e] [1, 2] oxaphosphorin 6-alkyl derivative
- - Active Full Individual Tonnage data confidential 25-11-2013 View substance registered dossier
7-amino-3-{(E)-[5-({4-(2-chloroethyl)butanoyl}amino)]diazenyl}-4-hydroxy-8-[(E)-(4-{2-(sulfonatooxy)ethyl}) diazenyl]naphthalene, polysulfonate, polysulfonyl, polyphenyl, sodium/potassium salt
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 18-06-2014 View substance registered dossier
8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine benzoate (1:1)
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 17-12-2015 View substance registered dossier
9-[2-(2-Bromophenyl)phenyl]-4-phenyl-fluoren-9-ol
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-06-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 22-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 20-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 01-07-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 03-01-2013 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 28-07-2011 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 11-06-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 30-03-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 100 to < 1 000 tonnes 29-03-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 07-07-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 23-10-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 100 to < 1 000 tonnes 30-08-2013 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 22-12-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 100 to < 1 000 tonnes 23-08-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 13-09-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 29-09-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 27-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 07-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 04-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 16-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 31-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 27-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 13-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 08-07-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 28-06-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 07-07-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 14-07-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 04-11-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 13-10-2016 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 08-06-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 15-11-2013 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 01-09-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 07-09-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 01-10-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 11-10-2021 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
[Confidential] - - - 3-{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratetraen-17-one - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 3-{[Alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratrien-17-one - - - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active 4'-Bromo-4-phenyl-9,9'-spirobi[fluorene] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 4,4'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bisarenoate sodium salt - - - View substance registered dossier
TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS Boulevard Dambourney 76350 Oissel France France Active 4-[(4,6-bis{[3-(diethylamino)propyl]amino}-heteromonocycle-2-yl)amino]-N-[2-(4,5,6,7-tetrachloro-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)quinolin-8-yl]benzenesulfonamide - - - View substance registered dossier
Rolic Technologies B.V. Luchthavenweg 10 5657 EB Eindhoven Netherlands Netherlands Active 4-[(4-{[4-({5-[2-(acryloyloxy) ethoxy]-5-oxoalkanoyl}oxy) benzoyl]oxy}-2-methylaroxy)carbonyl] aryl 2-(acryloyloxy) ethyl alkandioate - - - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active 4-chlormethyl-4''-methyl-2'-fluor-[1,1':4',1''-terphenyl] - - - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active 4‘-Ethoxy-3,2‘,3‘-trifluoro-4-pentyloxy-biphenyl-2-ol - - 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 5,7-di-tert-butyl-3-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-1-heteropolycycl-2(3H)-one - - - View substance registered dossier
MSD International GmbH Ballydine - Kilsheelan 0 Clonmel Ireland Ireland Active 5-[4-Methoxy-2-(1-methylethyl)phenoxy]-2,4-pyrimidinediamine - - 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-6-vinyl polycyclic {[(4methylphenyl)sulfonyl]oxy}acetate - - - View substance registered dossier
ALBEMARLE EUROPE SPRL Parc Scientifique (Einstein) Rue du Bosquet 9 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE Belgium Belgium Active 6-oxo- 6H‒Dibenz[c, e] [1, 2] oxaphosphorin 6-alkyl derivative - - 2013 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active 7-amino-3-{(E)-[5-({4-(2-chloroethyl)butanoyl}amino)]diazenyl}-4-hydroxy-8-[(E)-(4-{2-(sulfonatooxy)ethyl}) diazenyl]naphthalene, polysulfonate, polysulfonyl, polyphenyl, sodium/potassium salt - - 2014 View substance registered dossier
PCAS 21 Chemin de la Sauvegarde 21 Ecully Parc - CS33167 69134 ECULLY France France Active 8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine benzoate (1:1) - - - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active 9-[2-(2-Bromophenyl)phenyl]-4-phenyl-fluoren-9-ol - - - View substance registered dossier
IMERYS REFRACTORY MINERALS CLERAC La Gare 17270 Clérac France France Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Sasol Italy S.p.A. Viale Enrico Forlanini 23 I-20134 Milan Italy Italy Active [No public or meaningful name is available] - - 2013; 2015; 2017; 2021 View substance registered dossier
Ineos Feluy SPRL Parc Industriel de Feluy Nord Zone C B-7181 Feluy Feluy Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
Ineos Feluy SPRL (OR LaPorte) Parc Industriel de Feluy Nord Zone C B-7181 Feluy Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
INEOS Derivatives Lavera SAS (Oxide) Avenue de la bienfaisance BP6 133117 Lavera France France Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Asfaltos del Sureste, S.A Calle Pachecas De Abajo, 1 30740 Murcia San Pedro del Pinatar Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Active [No public or meaningful name is available] - - 2013; 2017; 2019; 2021 View substance registered dossier
Valtris Enterprises France (OR-UK) ZI Baleycourt 55103 Verdun France France Active [No public or meaningful name is available] - - 2019; 2020; 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
NYCO-STPC Zoning Industriel de Tournai Ouest 1 B-7503 Froyennes Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Kao Corporation, S.A. Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - 2018; 2021 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 01 Chaussee De Wavre, 1945 1945 Brussels Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - 2016; 2020; 2021 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 05 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - 2016; 2020; 2021 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 06 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - 2016; 2020; 2021 View substance registered dossier
Lubrizol France SAS 25 Quai de France 76100 ROUEN France France Active [No public or meaningful name is available] - - 2015; 2016; 2020; 2021 View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR1 55, Rue de la voie des Bans CS500024 95102 Argenteuil Cedex France France Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Cirkel GmbH & Co. KG Veltrup 22 A 48282 Emsdetten Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
CS Regulatory Ireland Ltd. in its legal capacity as Only Representative of LANXESS Canada Co.\Cie Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active [No public or meaningful name is available] - - 2020; 2021 View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - 2020; 2021 View substance registered dossier
ZSCHIMMER & SCHWARZ MOHSDORF GmbH & Co KG Chemnitztalstraße 1 09217 BURGSTÄDT Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2020; 2021 View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR1 55, Rue de la voie des Bans CS500024 95102 Argenteuil Cedex France France Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - 2020; 2021 View substance registered dossier
WSP Deutschland A.G. Dingolfinger Straße 1-15 81673 München Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2020; 2021 View substance registered dossier
INDUSTRIA CHIMICA PANZERI SRL via cavour n. 18 24050 orio al serio Italy Italy Active [No public or meaningful name is available] - - 2019; 2020; 2021 View substance registered dossier
UMICORE AG & Co. KG Rodenbacher Chaussee 4 63457 Hanau-Wolfgang Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2020; 2021 View substance registered dossier
Nitrochemie Aschau GmbH Liebigstrasse 17 84544 Aschau am Inn Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2018; 2019; 2021 View substance registered dossier
LORD Germany GMBH Ottostrasse 28 41836 Hueckelhoven North Rhine - Westphalia Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active [No public or meaningful name is available] - - 2020 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2017 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Henkel AG & Co.KGaA - Non Phase In Substances Henkelstrasse 67 40589 Duesseldorf Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2011; 2012; 2013; 2015; 2020 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - 2016; 2019; 2021 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Croda Iberica SA Mevisa Site Carretera C-35 Km 72 (Hostalric-Blanes) 08495 Fogars de la Selva Barcelona Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - 2019; 2021 View substance registered dossier

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.