Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
  • Please be aware that the annual IUCLID format change is coming soon. We will be adapting the Dissemination platform to the new format, which means that as of 15th October 2021 until early 2022 there will be a break in publication of newly submitted registration dossiers. We appreciate your understanding in this matter.
Last updated 13 října 2021. Database contains 23445 unique substances and contains information from 104986 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
(2E)-2-methyl-3-(4-methylphenyl)prop-2-en-1-ol
700-548-7 56138-10-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 05-03-2020 View substance registered dossier
(2E)-2-methyl-3-phenylacrylaldehyde
701-219-0 15174-47-7 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 18-06-2021 View substance registered dossier
(2E)-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N,N-diphenylacrylamide
811-467-2 1309389-73-8 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 08-06-2016 View substance registered dossier
(2E,2'E)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diylbis(2-methylpropane-2,1-diyl) bis(2-cyano-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acrylate)
830-560-9 2233585-18-5 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-06-2019 View substance registered dossier
(2H)chloroform
212-742-4 865-49-6 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 14-10-2020 View substance registered dossier
(2R)-2,8-dimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2H-chromen-6-yl beta-D-glucopyranoside
805-675-2 102340-61-4 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 22-05-2014 View substance registered dossier
(2R)-2-(2,4-difluorophenyl)-1,1-difluoro-3-(1H-tetrazol-1-yl)-1-{5-[4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]pyridin-2-yl}propan-2-ol
841-499-2 1340593-59-0 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 25-08-2020 View substance registered dossier
(2R)-2-(2-chlorophenyl)-2-hydroxyethanoic acid
444-040-0 52950-18-2 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 25-09-2013 View substance registered dossier
(2R)-6-fluoro-2-(oxiran-2-yl)chromane
930-890-4 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 03-06-2019 View substance registered dossier
(2R,2'R)-3,3'-disulfanediylbis(2-((S)-2-aminopropanamido)propanoic acid)
850-779-3 115888-13-6 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 03-08-2020 View substance registered dossier
(2R,3S)-butane-2,3-diol
823-920-1 5341-95-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 02-05-2019 View substance registered dossier
(2S)-1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalene
214-494-2 1135-66-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 16-01-2019 View substance registered dossier
(2S)-1-isopropoxy-1-oxopropan-2-yl pivalate
941-167-8 1584709-99-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 14-12-2018 View substance registered dossier
(2S)-2-(1,3-DIOXO-2,3-DIHYDRO-1H-ISOINDOL-2-YL)PENTANEDIOIC ACID
608-945-6 340-90-9 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 20-09-2019 View substance registered dossier
(2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid
431-620-3 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 16-05-2017 View substance registered dossier
(2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid
431-620-3 - Active Full Joint ≥ 10 tonnes 15-02-2012 View substance registered dossier
(2S)-3-Methyl-2-[N-({2'-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)-[1,1-biphenyl]-4-yl}methyl)pentanamido]alkanoic acid
604-045-2 137862-53-4 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 12-02-2020 View substance registered dossier
(2S)-5-amino-2-[(aminoacetyl)amino]-5-oxopentanoic acid
700-144-0 13115-71-4 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 25-02-2010 View substance registered dossier
(2S)-5-amino-2-{[(2S)-2-aminopropanoyl]amino}-5-oxopentanoic acid
475-290-9 - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 26-02-2010 View substance registered dossier
(2S)-5-methoxy-N-propyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride (1:1)
695-797-0 93601-86-6 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 04-07-2018 View substance registered dossier
(2S)-5-methoxy-N-propyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-aminium (2R)-(2-chlorophenyl)(hydroxy)acetate
814-350-4 1352917-66-8 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 04-07-2018 View substance registered dossier
(2S)-6-fluoro-2-(oxiran-2-yl)chromane
930-889-9 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 03-06-2019 View substance registered dossier
(2S,3S)-2-benzhydryl-N-[(5-tert-butyl-2-methoxy-phenyl)methyl]quinuclidin-3-amine
831-973-7 147116-67-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 15-08-2019 View substance registered dossier
(2S,3S)-3-(ethoxycarbonyl)bicyclo[2.2.2]octan-2-aminium chloride
812-619-0 1626394-43-1 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 18-12-2018 View substance registered dossier
(2S,3S,4R)-2-aminooctadecane-1,3,4-triol
439-210-6 554-62-1 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 01-12-2020 View substance registered dossier
(2S-cis)-(diphenylmethyl)-N-(phenylmethyl)-1-azabicyclo[2.2.2.]octan-3-amine (1-R camphor-10-sulfonate)
444-810-6 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 11-05-2021 View substance registered dossier
(2Z)-2-phenylhex-2-enenitrile
482-160-5 130786-09-3 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 27-08-2020 View substance registered dossier
(2Z)-4,8-dimethylnona-2,7-dien-4-ol
807-754-7 89929-57-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 27-05-2019 View substance registered dossier
(2Z,16Z)-4,15-dioxo-5,8,11,14-tetraoxaoctadeca-2,16-diene-1,18-dioic acid
806-734-5 109828-01-5 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 02-04-2014 View substance registered dossier
(2α,4aα,8α)-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one
249-649-3 29461-14-1 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 07-11-2017 View substance registered dossier
(2α,4aα,8β)-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one
249-648-8 29461-13-0 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 24-12-2019 View substance registered dossier
(2β,3α,5α,16β,17β)-17-Acetoxy-3-hydroxy-2-(4-morpholinyl)-16-(1-pyrrolidinyl)androstane
601-596-0 119302-24-8 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 20-02-2014 View substance registered dossier
(3-acetyloxy-2,2-dimethylpropyl) acetate
826-122-1 13431-57-7 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 04-11-2019 View substance registered dossier
(3-aminophenyl)urea
247-201-1 25711-72-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 10-05-2017 View substance registered dossier
(3-aminophenyl)uronium chloride
261-858-1 59690-88-9 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 29-04-2013 View substance registered dossier
(3-ammonio-4-methoxyphenyl)(2-hydroxyethyl)ammonium sulphate
280-734-8 83763-48-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 03-06-2021 View substance registered dossier
(3-chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride
222-048-3 3327-22-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 30-05-2018 View substance registered dossier
(3-chloroprop-1-enyl)benzene
220-246-4 2687-12-9 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 08-05-2019 View substance registered dossier
(3-chloropropyl)dimethoxymethylsilane
242-056-0 18171-19-2 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 25-11-2020 View substance registered dossier
(3-chloropropyl)triethoxysilane
225-805-6 5089-70-3 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 22-11-2018 View substance registered dossier
(3-fluoro-4'-pentyl[1,1'-biphenyl]-4-yl)-boronic acid
936-618-0 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 12-02-2019 View substance registered dossier
(3-fluoro-4'-propyl[biphenyl]-4-yl)boronic acid
618-687-6 909709-42-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 12-02-2019 View substance registered dossier
(3-methacrylamidopropyl)trimethylammonium chloride
257-182-1 51410-72-1 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 29-06-2020 View substance registered dossier
(3-methoxy-2-methylpropyl)benzene
430-150-6 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 22-12-2016 View substance registered dossier
(3AS,4S,6AR)-4-METHOXYTETRAHYDROFURO[3,4- B]FURAN-2(3H)-ONE
443-930-6 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 03-05-2018 View substance registered dossier
(3aα,4β,7β,7aα)-octahydro-4,7-methano-1H-indene
220-585-8 2825-82-3 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 22-09-2021 View substance registered dossier
(3E)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one 701-394-3 1782069-81-1 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 07-07-2021 View substance registered dossier
(3E)-2-chloro-3-(hydroxymethylene)cyclohexene-1-carbaldehyde
801-656-8 1416808-92-8 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 13-04-2017 View substance registered dossier
(3E)-3-[[4-(2-carboxyethylcarbamoyl)phenyl]hydrazinylidene]-6-oxocyclohexa-1,4-diene-1-carboxylic acid
617-116-8 80573-04-2 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 17-05-2019 View substance registered dossier
(3E)-4-[(1S,3aS,4R,7aS)-1,7a-dimethyloctahydro-4H-1,4-methanoinden-4-yl]pent-3-en-2-one
948-498-7 143785-33-5 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 25-07-2019 View substance registered dossier
(3E)-dec-3-en-2-one
701-234-2 18402-84-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 27-09-2019 View substance registered dossier
(3H)-benzofuran-2-one
209-052-0 553-86-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 28-10-2020 View substance registered dossier
(3R)-3,7-dimethyloct-6-enenitrile
695-909-8 35931-93-2 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 15-05-2018 View substance registered dossier
(3R,3AS,6AR)-HEXAHYDROFURO[2,3-B]FURAN-3-OL
605-076-4 156928-09-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 28-05-2018 View substance registered dossier
(3R,5Z)-3-METHYL-5-CYCLOPENTADECEN-1-ONE
851-742-4 464207-51-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 28-05-2020 View substance registered dossier
(3R,6R)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
603-436-5 13076-17-0 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 26-07-2018 View substance registered dossier
(3S)-3,7-Dimethyl-1-octanol
814-059-2 68680-98-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 30-05-2018 View substance registered dossier
(3S)-3-hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2(3H)-one
626-470-2 5405-40-3 Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 05-07-2011 View substance registered dossier
(3S,6E)- 3,7,11-trimethyldodeca-6,10-dien-1-ol
450-320-3 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 16-04-2018 View substance registered dossier
(3S,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-6,10-dienal
810-298-1 194934-66-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 07-09-2020 View substance registered dossier
(3S-cis)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
224-832-0 4511-42-6 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 26-07-2018 View substance registered dossier
(3S-cis)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
224-832-0 4511-42-6 Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 17-08-2015 View substance registered dossier
(3Z)-hex-3-en-1-yl 2-methylprop-2-en-1-yl ether
439-790-0 292605-05-1 Active Full Individual ≥ 0 to < 10 tonnes 18-01-2013 View substance registered dossier
(3β,20β)-3-acetoxy-11-oxoolean-12-en-29-oic acid
228-475-1 6277-14-1 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 27-06-2019 View substance registered dossier
(4'-methyl-3-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl)-boronic acid
813-651-8 1698890-39-9 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 14-05-2018 View substance registered dossier
(4-(4-aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride
211-189-6 632-99-5 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 25-03-2018 View substance registered dossier
(4-amino-1-hydroxy-1-phosphonobutyl)phosphonic acid;hydrate
680-378-7 138624-11-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 02-02-2018 View substance registered dossier
(4-butoxy-2,3-difluorophenyl)boronic acid
692-793-0 156487-12-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 16-05-2018 View substance registered dossier
(4-nonylphenoxy)acetic acid
221-486-2 3115-49-9 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 04-07-2014 View substance registered dossier
(4-Sulfamoylpheny)hydrazine monohydrochloride
479-480-2 17852-52-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 18-09-2017 View substance registered dossier
(4aR*, 8aR*)-1-bromo-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-6H-benzofuro[3a,3,2-ef] [2]benzazepin-6-one hydrochloride (1:1)
700-867-1 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 02-07-2020 View substance registered dossier
(4aR*,8aR*)-1-bromo-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-one hydrochloride
439-750-2 183487-56-1 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 23-05-2018 View substance registered dossier
(4aR,5S,8R,8aS)-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene
700-678-4 - Active Full Individual ≥ 100 to < 1 000 tonnes 05-05-2020 View substance registered dossier
(4E)-4-(3,3,4-trimethylcyclopentylidene)butanal
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 05-03-2021 View substance registered dossier
(4E)-4-(C13-C17)alkylidene-3-(C12-C16)alkyloxetan-2-one
939-401-9 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 03-11-2020 View substance registered dossier
(4E)-4-methyl-5-(4-methylphenyl)pent-4-enal
700-748-4 1226911-69-8 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 20-12-2017 View substance registered dossier
(4E)-5-cyclohexyl-2,4-dimethylpent-4-enal
947-579-4 1449104-34-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 08-12-2020 View substance registered dossier
(4R)-Tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-2H-Pyran-2-one
433-160-9 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 18-08-2020 View substance registered dossier
(4Z)-hept-4-en-2-yl salicylate
700-488-1 873888-84-7 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 09-11-2010 View substance registered dossier
(4Z,8E)-13-oxabicyclo[10.1.0]trideca-4,8-diene
951-761-9 55722-64-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 04-09-2020 View substance registered dossier
(5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate
266-380-7 66492-51-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 25-11-2020 View substance registered dossier
(5E)-3,5-dimethyloct-5-en-4-ol
947-581-5 2209852-19-5 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 13-03-2020 View substance registered dossier
(5or8)-aminonaphthalene-2-sulphonic acid
257-269-4 51548-48-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 06-04-2018 View substance registered dossier
(5α)-Androsta-2,16-dien-17-yl acetate
610-545-1 50588-42-6 Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 21-05-2015 View substance registered dossier
(6-alpha,11-beta,16-alpha,17-alpha)-6,9-difluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carbothioic acid
617-081-9 80473-92-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 21-11-2016 View substance registered dossier
(6-alpha,11-beta,16-alpha,17-alpha)-6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-17-(1-oxopropoxy)androsta-1,4-diene-17-carbothioic acid
617-084-5 80474-45-9 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 20-12-2016 View substance registered dossier
(6-aminohexyl)carbamic acid
205-581-6 143-06-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 02-10-2018 View substance registered dossier
(6-Bromo-2-pyridinyl)(4-methylphenyl)methanone
618-079-0 87848-95-1 No longer Valid Full Individual No longer valid 25-10-2019 View substance registered dossier
(6R,7R)-7-[((2Z)-2-[({2-[(1,1-dimethylethyl)oxy]-1,1-dimethyl-2-oxoethyl}oxy)imino]-2-{2-[(triphenylmethyl)amino]-1,3-thiazol-4-yl}acetyl)amino]-8-oxo-3-(1-pyridiniumylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
617-560-2 84377-83-3 No longer Valid Full Joint No longer valid 15-11-2018 View substance registered dossier
(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-[(triphenylmethoxy)imino]acethyl]amino]-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-5thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-carboxylic acid diphenylmethyl ester
609-461-8 376653-36-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 30-07-2018 View substance registered dossier
(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-[(triphenylmethoxy)imino]acetyl]amino]-3-[(E)-[(3'R)-1'-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-2-oxo-[1,3'-bipyrrolidin]-3-ylidene]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid diphenylmethyl ester
609-463-9 376653-41-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 30-07-2018 View substance registered dossier
(6R-trans)-7-amino-8-oxo-3-[[(1,2,5,6-tetrahydro-2-methyl-5,6-dioxo-1,2,4-triazin-3-yl)thio]methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
261-491-7 58909-56-1 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 03-05-2018 View substance registered dossier
(6S)-6-(propylamino)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol hydrobromide (1:1)
605-420-3 165950-84-5 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 26-11-2020 View substance registered dossier
(6S)-6-{propyl[2-(2-thienyl)ethyl]amino}-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol hydrochloride (1:1)
603-080-0 125572-93-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 17-12-2020 View substance registered dossier
(6S,7S)-7-Amino-3-(methoxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
435-680-1 - Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 17-05-2018 View substance registered dossier
(7-Hydroxy-2-naphthyl)-trimethylammonium methyl sulphate
807-380-4 377734-55-9 No longer Valid Full Joint No longer valid 26-03-2018 View substance registered dossier
(7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1-yl)acetonitrile
617-813-7 861960-34-1 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 11-05-2018 View substance registered dossier
(7-methoxynaphthalen-1-yl)acetonitrile
461-670-1 - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 08-06-2010 View substance registered dossier
(7R)-4-(5-Chloro-1,3-benzoxazol-2-yl)-7-methyl-1,4-diazepan-1-ium chloride
690-742-7 1266664-66-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 20-05-2020 View substance registered dossier
(7R)-7-(4-carboxybutanamido)cephalosporanate amidohydrolase (enzyme substance)
611-406-8 56645-46-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 01-10-2018 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (2E)-2-methyl-3-(4-methylphenyl)prop-2-en-1-ol 700-548-7 56138-10-4 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 4 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (2E)-2-methyl-3-(4-methylphenyl)prop-2-en-1-ol 700-548-7 56138-10-4 2020 View substance registered dossier
International Flavors & Fragrances I.F.F. (Nederland) B.V. Liebergerweg 72-98 1221 JT Hilversum Netherlands Netherlands Active (2E)-2-methyl-3-phenylacrylaldehyde 701-219-0 15174-47-7 - View substance registered dossier
Penman Consulting bvba 10 Avenue des Arts 10 1210 Brussels Belgium Belgium Active (2E)-2-methyl-3-phenylacrylaldehyde 701-219-0 15174-47-7 2012; 2013; 2017; 2018; 2021 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active (2E)-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N,N-diphenylacrylamide 811-467-2 1309389-73-8 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (2E,2'E)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diylbis(2-methylpropane-2,1-diyl) bis(2-cyano-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acrylate) 830-560-9 2233585-18-5 - View substance registered dossier
Merck Schuchardt OHG Eduard-Buchner-Str. 85662 Hohenbrunn Germany Germany Active (2H)chloroform 212-742-4 865-49-6 - View substance registered dossier
EURISO-TOP Parc des Algorithmes Bât. Homère 91194 SAINT-AUBIN France France Active (2H)chloroform 212-742-4 865-49-6 - View substance registered dossier
Acros Organics bv Janssen Pharmaceuticalaan 3a B-2440 Geel Belgium Belgium Active (2H)chloroform 212-742-4 865-49-6 - View substance registered dossier
Sigma-Aldrich Company Limited The Old Brickyard, New Road SP8 4XT Gillingham United Kingdom United Kingdom No longer Valid (2H)chloroform 212-742-4 865-49-6 2021 View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active (2H)chloroform 212-742-4 865-49-6 2020 View substance registered dossier
knoell Germany - OR - E13 Konrad-Zuse-Ring 25 68163 Mannheim Germany Germany Active (2H)chloroform 212-742-4 865-49-6 - View substance registered dossier
PIERRE FABRE MEDICAMENT 45 place Abel Gance 92654 Boulogne France France Active (2R)-2,8-dimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2H-chromen-6-yl beta-D-glucopyranoside 805-675-2 102340-61-4 - View substance registered dossier
Dynamit Nobel GmbH Explosivstoff- und Systemtechnik Kalkstrasse 218 51377 Leverkusen Germany Germany Cease Manufacture (2R)-2-(2,4-difluorophenyl)-1,1-difluoro-3-(1H-tetrazol-1-yl)-1-{5-[4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]pyridin-2-yl}propan-2-ol 841-499-2 1340593-59-0 2020 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active (2R)-2-(2-chlorophenyl)-2-hydroxyethanoic acid 444-040-0 52950-18-2 2010 View substance registered dossier
Patheon Austria GmbH & Co KG St. Peterstrasse 25 A-4020 Linz Austria Austria Active (2R)-2-(2-chlorophenyl)-2-hydroxyethanoic acid 444-040-0 52950-18-2 2013 View substance registered dossier
sanofi chimie 82 avenue Raspail 94250 Gentilly France France Active (2R)-2-(2-chlorophenyl)-2-hydroxyethanoic acid 444-040-0 52950-18-2 2010 View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active (2R)-6-fluoro-2-(oxiran-2-yl)chromane 930-890-4 - 2019 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active (2R,2'R)-3,3'-disulfanediylbis(2-((S)-2-aminopropanamido)propanoic acid) 850-779-3 115888-13-6 - View substance registered dossier
SCC Scientific Consulting Company GmbH Am Grenzgraben 11 55545 Bad Kreuznach Germany Germany Active (2R,3S)-butane-2,3-diol 823-920-1 5341-95-7 - View substance registered dossier
EcoGreen Fine Chemicals B.V. Lichtenauerlaan 102-120 3062ME Rotterdam Netherlands Netherlands Active (2S)-1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalene 214-494-2 1135-66-6 2018 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active (2S)-1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalene 214-494-2 1135-66-6 2019 View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (2S)-1-isopropoxy-1-oxopropan-2-yl pivalate 941-167-8 1584709-99-8 2018 View substance registered dossier
Roche Diagnostics GmbH Sandhoferstrasse 116 68305 Mannheim Germany Germany Active (2S)-2-(1,3-DIOXO-2,3-DIHYDRO-1H-ISOINDOL-2-YL)PENTANEDIOIC ACID 608-945-6 340-90-9 2019 View substance registered dossier
Swords Laboratories Cruiserath Road Mulhuddart D15H6EF Dublin 15 Co Dublin Ireland Ireland Active (2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid 431-620-3 - 2009; 2010; 2017 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Dutch competent national authority. - - Active (2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid 431-620-3 - - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Irish competent national authority. - - Active (2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid 431-620-3 - - View substance registered dossier
Patheon Austria GmbH & Co KG St. Peterstrasse 25 A-4020 Linz Austria Austria Active (2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid 431-620-3 - - View substance registered dossier
Evonik Rexim S.A.S. 33, Rue de Verdun 80400 Ham France France Active (2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid 431-620-3 - 2011 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active (2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid 431-620-3 - 2012 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - Active (2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid 431-620-3 - - View substance registered dossier
Novartis Grimsby Limited Moody Lane, Pyewipe DN31 2SR Grimsby N.E. Lincolnshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid (2S)-3-Methyl-2-[N-({2'-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)-[1,1-biphenyl]-4-yl}methyl)pentanamido]alkanoic acid 604-045-2 137862-53-4 2021 View substance registered dossier
Novartis Ringaskiddy Limited . . Ringaskiddy County Cork Ireland Ireland Active (2S)-3-Methyl-2-[N-({2'-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)-[1,1-biphenyl]-4-yl}methyl)pentanamido]alkanoic acid 604-045-2 137862-53-4 2014 View substance registered dossier
Evonik Rexim S.A.S. 33, Rue de Verdun 80400 Ham France France Active (2S)-5-amino-2-[(aminoacetyl)amino]-5-oxopentanoic acid 700-144-0 13115-71-4 - View substance registered dossier
Evonik Rexim S.A.S. 33, Rue de Verdun 80400 Ham France France Active (2S)-5-amino-2-{[(2S)-2-aminopropanoyl]amino}-5-oxopentanoic acid 475-290-9 - - View substance registered dossier
Avara Shannon Pharmaceutical Services Limited Shannon Industrial Estate V14 FX09 Shannon Clare Ireland Ireland Cease Manufacture (2S)-5-methoxy-N-propyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride (1:1) 695-797-0 93601-86-6 2021 View substance registered dossier
Avara Shannon Pharmaceutical Services Limited Shannon Industrial Estate V14 FX09 Shannon Clare Ireland Ireland Cease Manufacture (2S)-5-methoxy-N-propyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-aminium (2R)-(2-chlorophenyl)(hydroxy)acetate 814-350-4 1352917-66-8 2021 View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active (2S)-6-fluoro-2-(oxiran-2-yl)chromane 930-889-9 - 2019 View substance registered dossier
Zoetis Belgium S.A. Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-La-Neuve Belgium Belgium Active (2S,3S)-2-benzhydryl-N-[(5-tert-butyl-2-methoxy-phenyl)methyl]quinuclidin-3-amine 831-973-7 147116-67-4 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active (2S,3S)-3-(ethoxycarbonyl)bicyclo[2.2.2]octan-2-aminium chloride 812-619-0 1626394-43-1 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - (2S,3S,4R)-2-aminooctadecane-1,3,4-triol 439-210-6 554-62-1 - View substance registered dossier
SCC Scientific Consulting Company GmbH Am Grenzgraben 11 55545 Bad Kreuznach Germany Germany Active (2S,3S,4R)-2-aminooctadecane-1,3,4-triol 439-210-6 554-62-1 - View substance registered dossier
INTEROR 49, rue d'Ostende F-62100 CALAIS France France Active (2S-cis)-(diphenylmethyl)-N-(phenylmethyl)-1-azabicyclo[2.2.2.]octan-3-amine (1-R camphor-10-sulfonate) 444-810-6 - 2014; 2021 View substance registered dossier
Zoetis Belgium S.A. Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-La-Neuve Belgium Belgium Active (2S-cis)-(diphenylmethyl)-N-(phenylmethyl)-1-azabicyclo[2.2.2.]octan-3-amine (1-R camphor-10-sulfonate) 444-810-6 - - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (2Z)-2-phenylhex-2-enenitrile 482-160-5 130786-09-3 2020 View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 2 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (2Z)-2-phenylhex-2-enenitrile 482-160-5 130786-09-3 2020 View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (2Z)-4,8-dimethylnona-2,7-dien-4-ol 807-754-7 89929-57-7 - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active (2Z,16Z)-4,15-dioxo-5,8,11,14-tetraoxaoctadeca-2,16-diene-1,18-dioic acid 806-734-5 109828-01-5 - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active (2α,4aα,8α)-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one 249-649-3 29461-14-1 2017 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Cease Manufacture (2α,4aα,8β)-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one 249-648-8 29461-13-0 2020 View substance registered dossier
Aspen Oss BV Kloosterstraat 6 5349 AB Oss Netherlands Netherlands Active (2β,3α,5α,16β,17β)-17-Acetoxy-3-hydroxy-2-(4-morpholinyl)-16-(1-pyrrolidinyl)androstane 601-596-0 119302-24-8 - View substance registered dossier
Monument Chemical Haven 1972 Ketenislaan 3 9130 Kallo Belgium Belgium Active (3-acetyloxy-2,2-dimethylpropyl) acetate 826-122-1 13431-57-7 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active (3-acetyloxy-2,2-dimethylpropyl) acetate 826-122-1 13431-57-7 2019 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active (3-aminophenyl)urea 247-201-1 25711-72-2 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active (3-aminophenyl)uronium chloride 261-858-1 59690-88-9 - View substance registered dossier
James Robinson Speciality Ingredients BV Office 12.15 Millenium Tower Radarweg 29 / 12B 1043NX Amsterdam Netherlands Netherlands Active (3-ammonio-4-methoxyphenyl)(2-hydroxyethyl)ammonium sulphate 280-734-8 83763-48-8 2019; 2021 View substance registered dossier
COSMOLIFE SAS 25 rue des ALOUETTES 95150 TAVERNY France France Active (3-ammonio-4-methoxyphenyl)(2-hydroxyethyl)ammonium sulphate 280-734-8 83763-48-8 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active (3-ammonio-4-methoxyphenyl)(2-hydroxyethyl)ammonium sulphate 280-734-8 83763-48-8 - View substance registered dossier
Dragon Chemical Europe GmbH Carlsplatz 24 40213 Düsseldorf Germany Germany Active (3-ammonio-4-methoxyphenyl)(2-hydroxyethyl)ammonium sulphate 280-734-8 83763-48-8 2019 View substance registered dossier
Jos. H. Lowenstein & Sons B.V. Naritaweg 165 1043 BW Amsterdam Netherlands Netherlands Active (3-ammonio-4-methoxyphenyl)(2-hydroxyethyl)ammonium sulphate 280-734-8 83763-48-8 - View substance registered dossier
Amik Italia VIA MECENATE 84B 20138 MILANO Italy Italy Italy Active (3-ammonio-4-methoxyphenyl)(2-hydroxyethyl)ammonium sulphate 280-734-8 83763-48-8 2019 View substance registered dossier
Artec Europe BV Vivaldistraat 3 7132 AG Lichtenvoorde Netherlands Netherlands Active (3-ammonio-4-methoxyphenyl)(2-hydroxyethyl)ammonium sulphate 280-734-8 83763-48-8 - View substance registered dossier
Innospec Performance Chemicals France SAS (Only Rep) Zone Industrielle de Han Sur Meuse BP19 55300 Saint-Mihiel France France Active (3-chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride 222-048-3 3327-22-8 - View substance registered dossier
Rudolf GmbH Altvaterstr. 58 - 64 82538 Geretsried Germany Germany Active (3-chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride 222-048-3 3327-22-8 - View substance registered dossier
QUIMICA SINTETICA, S.A. C/ Dulcinea, s/n 28805 Alcalá de Henares Madrid Spain Spain Active (3-chloroprop-1-enyl)benzene 220-246-4 2687-12-9 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active (3-chloroprop-1-enyl)benzene 220-246-4 2687-12-9 2018; 2019 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany No longer Valid (3-chloropropyl)dimethoxymethylsilane 242-056-0 18171-19-2 - View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Cease Manufacture (3-chloropropyl)dimethoxymethylsilane 242-056-0 18171-19-2 2015 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active (3-chloropropyl)dimethoxymethylsilane 242-056-0 18171-19-2 2015; 2019; 2020 View substance registered dossier
[Confidential] - - - (3-chloropropyl)dimethoxymethylsilane 242-056-0 18171-19-2 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany No longer Valid (3-chloropropyl)triethoxysilane 225-805-6 5089-70-3 - View substance registered dossier
Dow Silicones Belgium SPRL OR-1 rue Jules Bordet Parc industriel C 7180 Seneffe Belgium Belgium Active (3-chloropropyl)triethoxysilane 225-805-6 5089-70-3 - View substance registered dossier
Evonik Antwerpen NV Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen 4 Flanders Belgium Belgium Active (3-chloropropyl)triethoxysilane 225-805-6 5089-70-3 2010 View substance registered dossier
Momentive Performance Materials GmbH Chempark Building V7 51368 Leverkusen NRW Germany Germany Active (3-chloropropyl)triethoxysilane 225-805-6 5089-70-3 2018 View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Active (3-chloropropyl)triethoxysilane 225-805-6 5089-70-3 2011 View substance registered dossier
Momentive Performance Materials Specialties Srl Zona Industriale- Località Rivolta Del Re Termoli 86039 Termoli CB Italy Italy Active (3-chloropropyl)triethoxysilane 225-805-6 5089-70-3 2015 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active (3-chloropropyl)triethoxysilane 225-805-6 5089-70-3 - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active (3-fluoro-4'-pentyl[1,1'-biphenyl]-4-yl)-boronic acid 936-618-0 - 2019 View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active (3-fluoro-4'-propyl[biphenyl]-4-yl)boronic acid 618-687-6 909709-42-8 2019 View substance registered dossier
KLK Kolb Specialties B.V. Langestraat 167 7491AE Delden Overijssel Netherlands Netherlands Active (3-methacrylamidopropyl)trimethylammonium chloride 257-182-1 51410-72-1 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active (3-methacrylamidopropyl)trimethylammonium chloride 257-182-1 51410-72-1 - View substance registered dossier
Ashland Services BV (0311) Noordweg 9 3336 LH Zwijndrecht Netherlands Netherlands Active (3-methacrylamidopropyl)trimethylammonium chloride 257-182-1 51410-72-1 - View substance registered dossier
Lubrizol Advanced Materials Europe B.V.B.A Nijverheidsstraat 30 2260 Westerlo-Oevel Belgium Belgium Active (3-methacrylamidopropyl)trimethylammonium chloride 257-182-1 51410-72-1 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active (3-methacrylamidopropyl)trimethylammonium chloride 257-182-1 51410-72-1 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (3-methoxy-2-methylpropyl)benzene 430-150-6 - - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active (3AS,4S,6AR)-4-METHOXYTETRAHYDROFURO[3,4- B]FURAN-2(3H)-ONE 443-930-6 - 2010; 2018 View substance registered dossier
PCAS 21 Chemin de la Sauvegarde 21 Ecully Parc - CS33167 69134 ECULLY France France Active (3aα,4β,7β,7aα)-octahydro-4,7-methano-1H-indene 220-585-8 2825-82-3 2021 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active (3E)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one 701-394-3 1782069-81-1 2019; 2021 View substance registered dossier
Agfa-Gevaert N.V. Septestraat 27 2640 Mortsel Belgium Belgium Cease Manufacture (3E)-2-chloro-3-(hydroxymethylene)cyclohexene-1-carbaldehyde 801-656-8 1416808-92-8 2021 View substance registered dossier
PharmaZell GmbH Rosenheimer Straße 43 D-83064 Raubling Germany Germany Active (3E)-3-[[4-(2-carboxyethylcarbamoyl)phenyl]hydrazinylidene]-6-oxocyclohexa-1,4-diene-1-carboxylic acid 617-116-8 80573-04-2 2019 View substance registered dossier
PFW Aroma Ingredients B.V. Veemweg 29-31 3771 MT Barneveld Gelderland Netherlands Netherlands Active (3E)-4-[(1S,3aS,4R,7aS)-1,7a-dimethyloctahydro-4H-1,4-methanoinden-4-yl]pent-3-en-2-one 948-498-7 143785-33-5 2019 View substance registered dossier
ESIM Chemicals GmbH St.-Peter-Strasse 25 4020 Linz Austria Austria Active (3E)-dec-3-en-2-one 701-234-2 18402-84-1 - View substance registered dossier
WeylChem Lamotte S.A.S Rue du Flottage B.P. 1 60350 Trosly Breuil France France Active (3H)-benzofuran-2-one 209-052-0 553-86-6 2019; 2020 View substance registered dossier
Syngenta Ltd Jealott’s Hill International Research Centre RG42 6EY Bracknell Berkshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid (3H)-benzofuran-2-one 209-052-0 553-86-6 2021 View substance registered dossier
TAKASAGO TICSA-Producer/Importer Avenida de Mazarrón, 49 30120 El Palmar Murcia Spain Spain Active (3R)-3,7-dimethyloct-6-enenitrile 695-909-8 35931-93-2 2018 View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutical Science Unlimited Company Little Island County NA Cork Ireland Ireland Active (3R,3AS,6AR)-HEXAHYDROFURO[2,3-B]FURAN-3-OL 605-076-4 156928-09-5 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active (3R,3AS,6AR)-HEXAHYDROFURO[2,3-B]FURAN-3-OL 605-076-4 156928-09-5 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (3R,5Z)-3-METHYL-5-CYCLOPENTADECEN-1-ONE 851-742-4 464207-51-0 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active (3R,6R)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 603-436-5 13076-17-0 - View substance registered dossier
PURAC Biochem Arkelsedijk 46 4206AC Gorinchem Netherlands Netherlands Active (3R,6R)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 603-436-5 13076-17-0 2011; 2015 View substance registered dossier
Total Corbion PLA bv Arkelsedijk 46 4206AC Gorinchem Netherlands Netherlands Active (3R,6R)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 603-436-5 13076-17-0 - View substance registered dossier
TAKASAGO TEPL-OR(1) 12 rue Torricelli 75017 Paris France France Active (3S)-3,7-Dimethyl-1-octanol 814-059-2 68680-98-8 - View substance registered dossier
TÜV SÜD Industrie Service GmbH IS-USR-MUC Westendstr. 199 80686 Munich Germany Germany Cease Manufacture (3S)-3-hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2(3H)-one 626-470-2 5405-40-3 2015 View substance registered dossier
TAKASAGO TEPL-OR(1) 12 rue Torricelli 75017 Paris France France Active (3S,6E)- 3,7,11-trimethyldodeca-6,10-dien-1-ol 450-320-3 - 2018 View substance registered dossier
TAKASAGO TEPL-Importer 12 rue Torricelli 75017 Paris France France Active (3S,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-6,10-dienal 810-298-1 194934-66-2 2020 View substance registered dossier
TAKASAGO TEPL-OR(1) 12 rue Torricelli 75017 Paris France France Active (3S,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-6,10-dienal 810-298-1 194934-66-2 - View substance registered dossier
Total Corbion PLA bv Arkelsedijk 46 4206AC Gorinchem Netherlands Netherlands Active (3S-cis)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 224-832-0 4511-42-6 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active (3S-cis)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 224-832-0 4511-42-6 - View substance registered dossier
PURAC Biochem Arkelsedijk 46 4206AC Gorinchem Netherlands Netherlands Active (3S-cis)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 224-832-0 4511-42-6 2011; 2015 View substance registered dossier
Santrol Europe ApS Aagade 103 Pjedsted 7000 Fredericia Denmark Denmark Cease Manufacture (3S-cis)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 224-832-0 4511-42-6 2016 View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active (3Z)-hex-3-en-1-yl 2-methylprop-2-en-1-yl ether 439-790-0 292605-05-1 2013 View substance registered dossier
Indena S.p.A. Viale Ortles, 12 20139 Milan Italy Italy Active (3β,20β)-3-acetoxy-11-oxoolean-12-en-29-oic acid 228-475-1 6277-14-1 2019 View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active (4'-methyl-3-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl)-boronic acid 813-651-8 1698890-39-9 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active (4-(4-aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride 211-189-6 632-99-5 - View substance registered dossier
MSD International GmbH Ballydine - Kilsheelan 0 Clonmel Ireland Ireland Active (4-amino-1-hydroxy-1-phosphonobutyl)phosphonic acid;hydrate 680-378-7 138624-11-0 - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active (4-butoxy-2,3-difluorophenyl)boronic acid 692-793-0 156487-12-6 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active (4-nonylphenoxy)acetic acid 221-486-2 3115-49-9 - View substance registered dossier
Colors & Effects France S.A.S. Rue de la Chapelle 28 68330 Huningue France France Cease Manufacture (4-nonylphenoxy)acetic acid 221-486-2 3115-49-9 2015 View substance registered dossier
BASF Lampertheim GmbH Chemiestrasse 22 68619 Lampertheim Germany Germany Active (4-nonylphenoxy)acetic acid 221-486-2 3115-49-9 2014 View substance registered dossier
[Confidential] - - - (4-Sulfamoylpheny)hydrazine monohydrochloride 479-480-2 17852-52-7 - View substance registered dossier
Siemsgluss Ibérica, S.A. Pol. Ind. Sant Antoni, parcela 6, nave 2 08620 Sant Vicenç dels Horts Barcelona Spain Spain Active (4-Sulfamoylpheny)hydrazine monohydrochloride 479-480-2 17852-52-7 - View substance registered dossier
N.V. Ajinomoto OmniChem S.A. Cooppallaan 91 9230 Wetteren Oost-Vlaanderen Belgium Belgium Active (4aR*, 8aR*)-1-bromo-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-6H-benzofuro[3a,3,2-ef] [2]benzazepin-6-one hydrochloride (1:1) 700-867-1 - 2020 View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active (4aR*, 8aR*)-1-bromo-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-6H-benzofuro[3a,3,2-ef] [2]benzazepin-6-one hydrochloride (1:1) 700-867-1 - 2020 View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active (4aR*,8aR*)-1-bromo-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-one hydrochloride 439-750-2 183487-56-1 2010; 2012; 2018 View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 163 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 -5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active (4aR,5S,8R,8aS)-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene 700-678-4 - 2019; 2020 View substance registered dossier
V. MANE FILS 620 route de Grasse 06620 Le Bar sur Loup France France Active (4E)-4-(3,3,4-trimethylcyclopentylidene)butanal - - - View substance registered dossier
Solenis Belgium B.V.B.A. Industrieweg 15 3583 Beringen Belgium Belgium Cease Manufacture (4E)-4-(C13-C17)alkylidene-3-(C12-C16)alkyloxetan-2-one 939-401-9 - 2016 View substance registered dossier
Mare S.p.A. Via Verdi No. 3 20002 Ossona Fraz. Asmonte Italy Italy Active (4E)-4-(C13-C17)alkylidene-3-(C12-C16)alkyloxetan-2-one 939-401-9 - 2020 View substance registered dossier
Solenis Netherlands B.V. Pesetastraat 62 2991 XT Barendrecht Netherlands Netherlands Active (4E)-4-(C13-C17)alkylidene-3-(C12-C16)alkyloxetan-2-one 939-401-9 - - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (4E)-4-methyl-5-(4-methylphenyl)pent-4-enal 700-748-4 1226911-69-8 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (4E)-5-cyclohexyl-2,4-dimethylpent-4-enal 947-579-4 1449104-34-0 2020 View substance registered dossier
Visolis, B.V. Urmonderbaan 22 6167 RD Geleen Netherlands Netherlands Active (4R)-Tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-2H-Pyran-2-one 433-160-9 - - View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR1 55, Rue de la voie des Bans CS500024 95102 Argenteuil Cedex France France Active (4Z)-hept-4-en-2-yl salicylate 700-488-1 873888-84-7 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (4Z,8E)-13-oxabicyclo[10.1.0]trideca-4,8-diene 951-761-9 55722-64-0 - View substance registered dossier
Miwon Europe GmbH Zeppelinstraße 26 D-47638 Straelen Germany Germany Active (5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate 266-380-7 66492-51-1 - View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 119 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5-5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active (5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate 266-380-7 66492-51-1 - View substance registered dossier
ARKEMA PHOTOCURES 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes France France Active (5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate 266-380-7 66492-51-1 - View substance registered dossier
IGM Resins Ltd c/o Baldwins, Wynyard Park House Wynyard Avenue TS22 5TB Wynyard Durham United Kingdom United Kingdom No longer Valid (5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate 266-380-7 66492-51-1 2021 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active (5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate 266-380-7 66492-51-1 2015 View substance registered dossier
IGM Resins B.V. Gompenstraat 49 5145 RA Waalwijk Netherlands Netherlands Active (5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate 266-380-7 66492-51-1 2020 View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active (5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate 266-380-7 66492-51-1 2018 View substance registered dossier
RAHN NL B.V. (30) Westplein 11 3016BM Rotterdam Netherlands Netherlands Active (5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate 266-380-7 66492-51-1 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (5E)-3,5-dimethyloct-5-en-4-ol 947-581-5 2209852-19-5 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active (5or8)-aminonaphthalene-2-sulphonic acid 257-269-4 51548-48-2 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active (5or8)-aminonaphthalene-2-sulphonic acid 257-269-4 51548-48-2 - View substance registered dossier
Aspen Oss BV Kloosterstraat 6 5349 AB Oss Netherlands Netherlands Cease Manufacture (5α)-Androsta-2,16-dien-17-yl acetate 610-545-1 50588-42-6 2019 View substance registered dossier
HH Compliance Ltd Rubicon Building CIT Campus T12 Y275 Bishopstown Cork Ireland Ireland Active (6-alpha,11-beta,16-alpha,17-alpha)-6,9-difluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carbothioic acid 617-081-9 80473-92-3 - View substance registered dossier
HH Compliance Ltd Rubicon Building CIT Campus T12 Y275 Bishopstown Cork Ireland Ireland Active (6-alpha,11-beta,16-alpha,17-alpha)-6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-17-(1-oxopropoxy)androsta-1,4-diene-17-carbothioic acid 617-084-5 80474-45-9 - View substance registered dossier
W. L. Gore & Associates GmbH Hermann-Oberth-Strasse 22 85640 Putzbrunn Germany Germany Active (6-aminohexyl)carbamic acid 205-581-6 143-06-6 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - (6-aminohexyl)carbamic acid 205-581-6 143-06-6 - View substance registered dossier
IB CHEM S.R.L. VIA E. FERMI 21E 72100 BRINDISI Italy Italy Active (6-aminohexyl)carbamic acid 205-581-6 143-06-6 2018 View substance registered dossier
Unimatec Chemicals Europe Im Technologiepark 1 69469 Weinheim Germany Germany Active (6-aminohexyl)carbamic acid 205-581-6 143-06-6 - View substance registered dossier
C.S.B. GmbH Duesseldorfer Str.113 47809 Krefeld Germany Germany Active (6-aminohexyl)carbamic acid 205-581-6 143-06-6 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active (6-aminohexyl)carbamic acid 205-581-6 143-06-6 - View substance registered dossier
Sterling Pharma Solutions Ltd Dudley NE23 7QG Cramlington Northumberland United Kingdom United Kingdom No longer Valid (6-Bromo-2-pyridinyl)(4-methylphenyl)methanone 618-079-0 87848-95-1 2021 View substance registered dossier
Glaxo Operations UK Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue UB6 0NN Greenford Middlesex United Kingdom United Kingdom No longer Valid (6R,7R)-7-[((2Z)-2-[({2-[(1,1-dimethylethyl)oxy]-1,1-dimethyl-2-oxoethyl}oxy)imino]-2-{2-[(triphenylmethyl)amino]-1,3-thiazol-4-yl}acetyl)amino]-8-oxo-3-(1-pyridiniumylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate 617-560-2 84377-83-3 2021 View substance registered dossier
OLON Spa Strada Rivoltana Km 6/7 20053 RODANO Milano Italy Italy Active (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-[(triphenylmethoxy)imino]acethyl]amino]-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-5thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-carboxylic acid diphenylmethyl ester 609-461-8 376653-36-0 2018 View substance registered dossier
OLON Spa Strada Rivoltana Km 6/7 20053 RODANO Milano Italy Italy Active (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-[(triphenylmethoxy)imino]acetyl]amino]-3-[(E)-[(3'R)-1'-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-2-oxo-[1,3'-bipyrrolidin]-3-ylidene]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid diphenylmethyl ester 609-463-9 376653-41-7 2018 View substance registered dossier
Sandoz GmbH Biochemiestr. 10 6250 Kundl Austria Austria Cease Manufacture (6R-trans)-7-amino-8-oxo-3-[[(1,2,5,6-tetrahydro-2-methyl-5,6-dioxo-1,2,4-triazin-3-yl)thio]methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid 261-491-7 58909-56-1 2020 View substance registered dossier
Cambrex Karlskoga AB Bjorkborns Industriomrade 69185 Karlskoga Sweden Sweden Active (6S)-6-(propylamino)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol hydrobromide (1:1) 605-420-3 165950-84-5 2018; 2020 View substance registered dossier
Avara Shannon Pharmaceutical Services Limited Shannon Industrial Estate V14 FX09 Shannon Clare Ireland Ireland Cease Manufacture (6S)-6-(propylamino)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol hydrobromide (1:1) 605-420-3 165950-84-5 2021 View substance registered dossier
Avara Shannon Pharmaceutical Services Limited Shannon Industrial Estate V14 FX09 Shannon Clare Ireland Ireland Cease Manufacture (6S)-6-{propyl[2-(2-thienyl)ethyl]amino}-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol hydrochloride (1:1) 603-080-0 125572-93-2 2021 View substance registered dossier
Cambrex Karlskoga AB Bjorkborns Industriomrade 69185 Karlskoga Sweden Sweden Active (6S)-6-{propyl[2-(2-thienyl)ethyl]amino}-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol hydrochloride (1:1) 603-080-0 125572-93-2 2019; 2020 View substance registered dossier
Sandoz GmbH Biochemiestr. 10 6250 Kundl Austria Austria Cease Manufacture (6S,7S)-7-Amino-3-(methoxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid 435-680-1 - 2021 View substance registered dossier
Sensient Colors Oldmedow Road PE30 4LA King's Lynn Norfolk United Kingdom United Kingdom No longer Valid (7-Hydroxy-2-naphthyl)-trimethylammonium methyl sulphate 807-380-4 377734-55-9 2021 View substance registered dossier
LABORATORIOS SERVIER S.L. RIO JARAMA 59 45007 TOLEDO Spain Spain Active (7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1-yl)acetonitrile 617-813-7 861960-34-1 - View substance registered dossier
EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapest Hungary Hungary Active (7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1-yl)acetonitrile 617-813-7 861960-34-1 - View substance registered dossier
EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapest Hungary Hungary Active (7-methoxynaphthalen-1-yl)acetonitrile 461-670-1 - - View substance registered dossier
MSD International GmbH Ballydine - Kilsheelan 0 Clonmel Ireland Ireland Active (7R)-4-(5-Chloro-1,3-benzoxazol-2-yl)-7-methyl-1,4-diazepan-1-ium chloride 690-742-7 1266664-66-7 2019; 2020 View substance registered dossier
Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V. Alexander Fleminglaan 1 2613 AX Delft Netherlands Netherlands Active (7R)-7-(4-carboxybutanamido)cephalosporanate amidohydrolase (enzyme substance) 611-406-8 56645-46-6 2018 View substance registered dossier

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.