Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
  • Please be aware that the annual IUCLID format change is coming soon. We will be adapting the Dissemination platform to the new format, which means that as of 15th October 2021 until early 2022 there will be a break in publication of newly submitted registration dossiers. We appreciate your understanding in this matter.
Last updated 13 října 2021. Database contains 23445 unique substances and contains information from 104986 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
2-bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
426-540-0 2973-59-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 12-04-2018 View substance registered dossier
2-bromobutane
201-140-7 78-76-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 09-02-2021 View substance registered dossier
2-bromoethylammonium bromide
219-924-2 2576-47-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 03-08-2021 View substance registered dossier
2-Butanone, 1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro-3-(trifluoromethyl)-
690-995-3 756-12-7 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 14-09-2020 View substance registered dossier
2-Butanone, 1,3,4-trihydroxy-
443-800-9 40031-31-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 14-09-2020 View substance registered dossier
2-Butanone, peroxide
700-954-4 1338-23-4 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 16-07-2021 View substance registered dossier
2-butanone-O,O',O''-(phenylsilylidyne)trioxime 433-360-6 34036-80-1 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 10-03-2016 View substance registered dossier
2-Buten-1-ol, 2-methyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-, (2E)-
813-338-6 106155-02-6 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 04-06-2021 View substance registered dossier
2-butene
203-452-9 107-01-7 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 10-07-2020 View substance registered dossier
2-Butene, 1,1,1,4,4,4-hexafluoro-, (2Z)-
700-651-7 692-49-9 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 27-09-2019 View substance registered dossier
2-Butenedioic acid (2E)-, di-C12-14 (even numbered)-alkyl esters
938-575-3 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 24-09-2015 View substance registered dossier
2-Butenedioic acid (2E)-, di-C14-16-alkyl esters
695-949-6 1187576-41-5 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 04-01-2018 View substance registered dossier
2-Butenedioic acid (E)-, di-C12-18-alkyl esters
272-943-8 68921-51-7 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 17-02-2020 View substance registered dossier
2-Butenedioic acid (E)-, di-C16-18-alkyl esters
272-944-3 68921-52-8 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 29-10-2018 View substance registered dossier
2-Butenedioic acid (E)-, di-C18-22-alkyl esters
272-945-9 68921-53-9 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 29-10-2018 View substance registered dossier
2-Butenedioic acid (E)-, di-C8-18-alkyl esters
271-880-3 68610-90-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 02-03-2020 View substance registered dossier
2-Butenedioic acid (Z)-, ester with 1,2-propanediol, compd. with 2-(dibutylamino)ethanol
286-304-6 85204-10-0 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 11-12-2019 View substance registered dossier
2-butoxyethanol
203-905-0 111-76-2 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 24-09-2021 View substance registered dossier
2-butoxyethyl acetate
203-933-3 112-07-2 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 18-08-2021 View substance registered dossier
2-butoxyethyl benzoate
226-685-8 5451-76-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 14-03-2018 View substance registered dossier
2-butoxyethyl methacrylate
236-885-7 13532-94-0 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 18-12-2020 View substance registered dossier
2-butyl-2-ethylpropanediol
204-111-7 115-84-4 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 28-05-2018 View substance registered dossier
2-butyl-4,4,6-trimethyl-1,3-dioxane
259-210-8 54546-26-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 23-03-2021 View substance registered dossier
2-butyl-6-(butylamino)-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione
242-828-7 19125-99-6 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 12-08-2018 View substance registered dossier
2-butylaminoethanol
203-904-5 111-75-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 04-05-2021 View substance registered dossier
2-butyloctan-1-ol
223-470-0 3913-02-8 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 22-04-2020 View substance registered dossier
2-butyloctanoic acid
248-570-1 27610-92-0 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 16-06-2020 View substance registered dossier
2-Butyne-1,4-diol, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane, brominated, dehydrochlorinated, methoxylated
614-503-3 68441-62-3 Active Full Individual ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 15-02-2021 View substance registered dossier
2-Butyne-1,4-diol, polymer with methyloxirane
612-177-7 61596-96-1 Active Full Joint ≥ 0 tonnes 21-09-2021 View substance registered dossier
2-Butyne-1,4-diol, reaction products with 1,2-oxathiolane 2,2-dioxide and sodium hydroxide
290-883-0 90268-78-3 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 15-02-2019 View substance registered dossier
2-chloro-2-methylpropane
208-066-4 507-20-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 10-02-2020 View substance registered dossier
2-chloro-3,5-xylenol
226-898-6 5538-41-0 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 16-07-2018 View substance registered dossier
2-chloro-4-nitrophenol
210-578-8 619-08-9 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 19-04-2018 View substance registered dossier
2-chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
245-821-7 23680-84-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 16-05-2018 View substance registered dossier
2-chloro-7-cyclopentyl-N,N-dimethyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide
808-234-2 1211443-61-6 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 17-07-2018 View substance registered dossier
2-chloro-p-phenylenediamine
210-441-2 615-66-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 30-06-2018 View substance registered dossier
2-chloroacetamide
201-174-2 79-07-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 15-05-2018 View substance registered dossier
2-chlorobenzaldehyde
201-956-3 89-98-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 08-05-2020 View substance registered dossier
2-chlorobenzene-1,4-diammonium sulphate
228-291-1 6219-71-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 04-01-2018 View substance registered dossier
2-chlorobenzonitrile
212-836-5 873-32-5 Active Full Joint ≥ 1 tonnes 22-05-2019 View substance registered dossier
2-chlorobuta-1,3-diene
204-818-0 126-99-8 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 13-10-2021 View substance registered dossier
2-chlorobutane
201-151-7 78-86-4 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 05-10-2020 View substance registered dossier
2-chloroethanol
203-459-7 107-07-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 12-04-2019 View substance registered dossier
2-chlorophenol
202-433-2 95-57-8 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 01-03-2017 View substance registered dossier
2-chlorophenyl cyclopentyl ketone
229-802-0 6740-85-8 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 24-10-2018 View substance registered dossier
2-chloropropane
200-858-8 75-29-6 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 21-06-2018 View substance registered dossier
2-chlorotoluene
202-424-3 95-49-8 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 23-04-2021 View substance registered dossier
2-cyano-2-[2,3-dihydro-3-(tetrahydro-2,4,6-trioxo-5(2H)-pyrimidinylidene)-1H-isoindol-1-ylidene]-N-methylacetamide
278-388-8 76199-85-4 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 30-07-2021 View substance registered dossier
2-Cyano-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid
611-278-3 55502-61-9 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 19-03-2018 View substance registered dossier
2-cyclododecylpropan-1-ol
411-410-8 118562-73-5 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 11-02-2020 View substance registered dossier
2-cyclohexylethyl acetate
244-543-3 21722-83-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 15-11-2019 View substance registered dossier
2-cyclohexylidene-2-phenylacetonitrile
423-740-1 10461-98-0 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 11-03-2014 View substance registered dossier
2-cyclohexylidene-2-phenylacetonitrile
423-740-1 10461-98-0 Active Full Joint ≥ 100 tonnes 01-02-2021 View substance registered dossier
2-decyltetradecanoic acid
298-190-5 93778-52-0 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-01-2017 View substance registered dossier
2-decyltetradecanol
261-385-0 58670-89-6 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 16-04-2021 View substance registered dossier
2-Decyltetradecyl 3-[3-(2-decyltetradecoxy)-3-oxopropyl]sulfanylpropanoate
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 15-04-2021 View substance registered dossier
2-Dibenzofuranyl-1-4,6-diphenyl-[1,3,5]-triazine
951-084-9 1822310-42-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 27-11-2020 View substance registered dossier
2-dibutylaminoethanol
203-057-1 102-81-8 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 01-02-2021 View substance registered dossier
2-diethoxymethyl-1-phenylhept-1-ene
262-413-4 60763-41-9 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 16-08-2017 View substance registered dossier
2-diethylaminoethanol
202-845-2 100-37-8 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 07-01-2020 View substance registered dossier
2-dimethylaminoethanol
203-542-8 108-01-0 Active Full Joint ≥ 10 000 tonnes 18-08-2021 View substance registered dossier
2-dimethylaminoethyl methacrylate
220-688-8 2867-47-2 Active Full Joint ≥ 1 000 tonnes 24-03-2021 View substance registered dossier
2-diphenylphosphinobenzoic acid
241-293-7 17261-28-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-05-2018 View substance registered dossier
2-dodec-1-enylbutanedioic acid, 4-methyl ester zinc salt
430-740-3 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 10-10-2017 View substance registered dossier
2-dodecylhexadecan-1-ol
276-627-0 72388-18-2 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 12-02-2019 View substance registered dossier
2-ethoxy-1,3-dimethylcyclohexane
944-610-3 286472-48-8 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 02-06-2017 View substance registered dossier
2-ethoxy-1-methylethyl acetate
259-370-9 54839-24-6 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 25-02-2021 View substance registered dossier
2-ethoxy-2,6,6-trimethyl-9-methylenebicyclo[3.3.1]nonane
272-447-1 68845-00-1 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 07-12-2017 View substance registered dossier
2-ethoxy-2-methylpropane
211-309-7 637-92-3 Active Full Joint ≥ 1 000 000 to < 10 000 000 tonnes 07-07-2021 View substance registered dossier
2-ethoxy-2-oxoethyl ethyl malonate
827-072-3 100074-94-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 26-03-2019 View substance registered dossier
2-ethoxy-2-oxoethyl ethyl methylenemalonate
817-217-9 116280-23-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 23-03-2020 View substance registered dossier
2-ethoxy-4-(hydroxymethyl)phenol
674-192-5 4912-58-7 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 06-11-2018 View substance registered dossier
2-ethoxy-N-hydroxybenzenecarboximidamide
618-095-8 879-57-2 Active Full Individual ≥ 0 to < 10 tonnes 24-11-2020 View substance registered dossier
2-ethoxybenzenecarboximidamide hydrochloride
606-080-9 18637-00-8 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 16-12-2013 View substance registered dossier
2-ethoxybenzoic acid
205-130-3 134-11-2 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 13-09-2019 View substance registered dossier
2-ethoxybenzonitrile
613-895-3 6609-57-0 Active Full Individual ≥ 0 to < 10 tonnes 06-11-2019 View substance registered dossier
2-ethoxyethanol
203-804-1 110-80-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 12-08-2021 View substance registered dossier
2-ethoxyethyl (2Z)-2-cyano-2-[3-(3-methoxypropylamino)cyclohex-2-en-1-ylidene]acetate
700-860-3 1419401-88-9 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 26-02-2021 View substance registered dossier
2-ethoxyethyl ethyl carbonic acid ester
809-934-0 627034-93-9 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 14-01-2021 View substance registered dossier
2-ethoxyethyl methacrylate
219-135-3 2370-63-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 23-03-2018 View substance registered dossier
2-ethoxyethyl-2-(4-(2,6-dihydro-2,6-dioxo-7-phenyl-1,5-dioxaindacen-3-yl)phenoxy)acetate
C.I. DISPERSE RED 367
403-960-2 126877-05-2 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 28-10-2011 View substance registered dossier
2-ethoxyethyl-2-(4-(2,6-dihydro-2,6-dioxo-7-phenyl-1,5-dioxaindacen-3-yl)phenoxy)acetate
C.I. DISPERSE RED 367
403-960-2 126877-05-2 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 17-01-2014 View substance registered dossier
2-ethoxynaphthalene-1-carbonyl chloride
259-502-5 55150-29-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 18-05-2018 View substance registered dossier
2-ethyl-2,3-dihydro-2-methyl-1H-perimidine
424-380-6 43057-68-7 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 13-12-2010 View substance registered dossier
2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediyl dioleate
246-625-4 25111-05-1 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 28-05-2015 View substance registered dossier
2-ethyl-2-[(3-mercapto-1-oxopropoxy)methyl]propane-1,3-diyl bis[3-mercaptopropionate]
251-336-1 33007-83-9 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 25-11-2020 View substance registered dossier
2-ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate; 2,2-bis(acryloyloxymethyl)butyl acrylate; trimethylolpropane triacrylate
239-701-3 15625-89-5 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 29-09-2021 View substance registered dossier
2-ethyl-2-[[(1-oxoheptyl)oxy]methyl]propane-1,3-diyl bisheptanoate
201-089-0 78-16-0 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 15-09-2021 View substance registered dossier
2-ethyl-2-[[(1-oxoisooctadecyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl bis(isooctadecanoate)
271-347-5 68541-50-4 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 07-10-2020 View substance registered dossier
2-ethyl-2-[[(1-oxononyl)oxy]methyl]propane-1,3-diyl dinonan-1-oate
204-793-6 126-57-8 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 12-09-2019 View substance registered dossier
2-ethyl-2-oxazoline
233-912-4 10431-98-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 12-09-2018 View substance registered dossier
2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone
225-582-5 4940-11-8 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 31-03-2021 View substance registered dossier
2-ethyl-3-methylpyrazine
239-799-8 15707-23-0 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 26-09-2019 View substance registered dossier
2-ethyl-4,4-dimethylcyclohexan-1-one
451-230-7 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 28-11-2019 View substance registered dossier
2-ethyl-4-hydroxy-5-methylfuran-3(2H)-one
248-514-6 27538-10-9 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 17-12-2018 View substance registered dossier
2-ethyl-4-methylimidazole
213-234-5 931-36-2 Active Full Joint ≥ 1 tonnes 25-06-2019 View substance registered dossier
2-ethyl-N,N-bis(2-ethylhexyl)hexylamine
217-461-0 1860-26-0 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 11-06-2021 View substance registered dossier
2-ethyl-N-(3-methoxyphenyl)-N-methylbutanamide
840-202-3 2101947-22-0 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 08-10-2019 View substance registered dossier
2-ethylaminoethanol
203-797-5 110-73-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 11-09-2014 View substance registered dossier
2-ethylanthraquinone
201-535-4 84-51-5 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 15-09-2020 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active 2-bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde 426-540-0 2973-59-3 - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active 2-bromobutane 201-140-7 78-76-2 - View substance registered dossier
TSE, OR for Tosoh Finechem Rembrandt Tower Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Netherlands Netherlands Active 2-bromobutane 201-140-7 78-76-2 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active 2-bromobutane 201-140-7 78-76-2 - View substance registered dossier
Biesterfeld Spezialchemie GmbH Ferdinandstr. 41 20095 Hamburg Germany Germany Active 2-bromobutane 201-140-7 78-76-2 - View substance registered dossier
Agfa-Gevaert N.V. Septestraat 27 2640 Mortsel Belgium Belgium Active 2-bromobutane 201-140-7 78-76-2 2021 View substance registered dossier
Merck Schuchardt OHG Eduard-Buchner-Str. 85662 Hohenbrunn Germany Germany Active 2-bromoethylammonium bromide 219-924-2 2576-47-8 - View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active 2-bromoethylammonium bromide 219-924-2 2576-47-8 2021 View substance registered dossier
LOBA Feinchemie GmbH Fehrgasse 7 2401 Fischamend Austria Austria Active 2-bromoethylammonium bromide 219-924-2 2576-47-8 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 2-bromoethylammonium bromide 219-924-2 2576-47-8 - View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active 2-Butanone, 1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro-3-(trifluoromethyl)- 690-995-3 756-12-7 2017; 2019; 2020 View substance registered dossier
SpecChem GmbH Robert Bosch Strasse 29a 88131 Lindau Germany Germany Active 2-Butanone, 1,3,4-trihydroxy- 443-800-9 40031-31-0 - View substance registered dossier
Givaudan France Fragrances SA 19-23, Voie des Bans, B.P. 98 95102 Argenteuil France France Active 2-Butanone, 1,3,4-trihydroxy- 443-800-9 40031-31-0 - View substance registered dossier
REACH GLOBAL SERVICES S.A Rond Point Schuman, 6 B-1040 Brussels Belgium Belgium Active 2-Butanone, peroxide 700-954-4 1338-23-4 - View substance registered dossier
COIM SpA Via delle Azalee, 19 20090 Buccinasco (MI) Italy Italy Active 2-Butanone, peroxide 700-954-4 1338-23-4 2015; 2016; 2020 View substance registered dossier
United Initiators GmbH Dr. Gustav-Adolph-Str. 3 D-82049 Pullach Bavaria Germany Germany Active 2-Butanone, peroxide 700-954-4 1338-23-4 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2021 View substance registered dossier
ARKEMA S.R.L. Socio Unico Via Pregnana 63 20017 Rho Milano Italy Italy Active 2-Butanone, peroxide 700-954-4 1338-23-4 2016; 2021 View substance registered dossier
Oxytop sp. z o.o. Antoninek 2 62-060 Stęszew Poland Poland Active 2-Butanone, peroxide 700-954-4 1338-23-4 2014; 2016 View substance registered dossier
Promox S.p.A. Via A. Diaz, 22/a - Peracetic Acid Plant Via A. Diaz, 21 - Organic Peroxide Plant 21038 Leggiuno - Varese Varese Italy Italy Active 2-Butanone, peroxide 700-954-4 1338-23-4 2013; 2015; 2016 View substance registered dossier
Nouryon Chemicals NV/SA Parc Industriel de Ghlin Zone A 7011 Ghlin Mons Belgium Belgium Active 2-Butanone, peroxide 700-954-4 1338-23-4 2012; 2013; 2019 View substance registered dossier
United Initiators AB ulvövägen 7 893 40 Köpmanholmen Sweden Sweden Cease Manufacture 2-Butanone, peroxide 700-954-4 1338-23-4 2016 View substance registered dossier
Nitrochemie Aschau GmbH Liebigstrasse 17 84544 Aschau am Inn Germany Germany Active 2-butanone-O,O',O''-(phenylsilylidyne)trioxime 433-360-6 34036-80-1 2016 View substance registered dossier
International Flavors & Fragrances I.F.F. (Nederland) B.V. Liebergerweg 72-98 1221 JT Hilversum Netherlands Netherlands Active 2-Buten-1-ol, 2-methyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-, (2E)- 813-338-6 106155-02-6 - View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (2) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active 2-Buten-1-ol, 2-methyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-, (2E)- 813-338-6 106155-02-6 - View substance registered dossier
TAKASAGO TICSA-Producer/Importer Avenida de Mazarrón, 49 30120 El Palmar Murcia Spain Spain Active 2-Buten-1-ol, 2-methyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-, (2E)- 813-338-6 106155-02-6 2018 View substance registered dossier
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Active 2-Buten-1-ol, 2-methyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-, (2E)- 813-338-6 106155-02-6 2018 View substance registered dossier
Lubrizol France SAS 25 Quai de France 76100 ROUEN France France Active 2-butene 203-452-9 107-01-7 2019 View substance registered dossier
Infineum Italia Strada di Scorrimento 2 17047 Vado Ligure (SV) Italy Italy Active 2-butene 203-452-9 107-01-7 2020 View substance registered dossier
Infineum Italia Strada di Scorrimento 2 17047 Vado Ligure (SV) Italy Italy Active 2-butene 203-452-9 107-01-7 2020 View substance registered dossier
Infineum Italia Strada di Scorrimento 2 17047 Vado Ligure (SV) Italy Italy Active 2-butene 203-452-9 107-01-7 2017; 2020 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 2-butene 203-452-9 107-01-7 2015; 2016; 2020 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 01 Chaussee De Wavre, 1945 1945 Brussels Belgium Belgium Active 2-butene 203-452-9 107-01-7 2019 View substance registered dossier
Evonik Oxeno Antwerpen N.V. Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgium Belgium Active 2-butene 203-452-9 107-01-7 - View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 168 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Monpou, 5-5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active 2-butene 203-452-9 107-01-7 - View substance registered dossier
Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Active 2-Butene, 1,1,1,4,4,4-hexafluoro-, (2Z)- 700-651-7 692-49-9 2014; 2015; 2019 View substance registered dossier
Chemours Netherlands B.V._1 Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Cease Manufacture 2-Butene, 1,1,1,4,4,4-hexafluoro-, (2Z)- 700-651-7 692-49-9 2021 View substance registered dossier
OLEON N.V. Industriezone "ter straten" Vaartstraat 220 2520 Oelegem Belgium Belgium Active 2-Butenedioic acid (2E)-, di-C12-14 (even numbered)-alkyl esters 938-575-3 - - View substance registered dossier
Italmatch Chemicals Spa Via Magazzini del Cotone 17 – modulo 4 16128 Genova Italy Italy Active 2-Butenedioic acid (2E)-, di-C14-16-alkyl esters 695-949-6 1187576-41-5 - View substance registered dossier
OLEON N.V. Industriezone "ter straten" Vaartstraat 220 2520 Oelegem Belgium Belgium Active 2-Butenedioic acid (2E)-, di-C14-16-alkyl esters 695-949-6 1187576-41-5 - View substance registered dossier
Italmatch Chemicals Spa Via Magazzini del Cotone 17 – modulo 4 16128 Genova Italy Italy Active 2-Butenedioic acid (E)-, di-C12-18-alkyl esters 272-943-8 68921-51-7 2017 View substance registered dossier
BASF Health and Care Products France S.A.S. 49, Avenue Georges Pompidou 92593 Levallois-Perret Cedex France France Cease Manufacture 2-Butenedioic acid (E)-, di-C12-18-alkyl esters 272-943-8 68921-51-7 2016 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 2-Butenedioic acid (E)-, di-C12-18-alkyl esters 272-943-8 68921-51-7 - View substance registered dossier
OLEON N.V. Industriezone "ter straten" Vaartstraat 220 2520 Oelegem Belgium Belgium Active 2-Butenedioic acid (E)-, di-C12-18-alkyl esters 272-943-8 68921-51-7 2016; 2018 View substance registered dossier
BASF Health and Care Products France S.A.S. 49, Avenue Georges Pompidou 92593 Levallois-Perret Cedex France France Cease Manufacture 2-Butenedioic acid (E)-, di-C16-18-alkyl esters 272-944-3 68921-52-8 2015 View substance registered dossier
OLEON N.V. Industriezone "ter straten" Vaartstraat 220 2520 Oelegem Belgium Belgium Active 2-Butenedioic acid (E)-, di-C16-18-alkyl esters 272-944-3 68921-52-8 2015; 2018 View substance registered dossier
Italmatch Chemicals Spa Via Magazzini del Cotone 17 – modulo 4 16128 Genova Italy Italy Active 2-Butenedioic acid (E)-, di-C16-18-alkyl esters 272-944-3 68921-52-8 2017 View substance registered dossier
Italmatch Chemicals Spa Via Magazzini del Cotone 17 – modulo 4 16128 Genova Italy Italy Active 2-Butenedioic acid (E)-, di-C18-22-alkyl esters 272-945-9 68921-53-9 - View substance registered dossier
OLEON N.V. Industriezone "ter straten" Vaartstraat 220 2520 Oelegem Belgium Belgium Active 2-Butenedioic acid (E)-, di-C18-22-alkyl esters 272-945-9 68921-53-9 2016; 2018 View substance registered dossier
BASF Health and Care Products France S.A.S. 49, Avenue Georges Pompidou 92593 Levallois-Perret Cedex France France Cease Manufacture 2-Butenedioic acid (E)-, di-C18-22-alkyl esters 272-945-9 68921-53-9 2016 View substance registered dossier
BASF Health and Care Products France S.A.S. 49, Avenue Georges Pompidou 92593 Levallois-Perret Cedex France France Cease Manufacture 2-Butenedioic acid (E)-, di-C8-18-alkyl esters 271-880-3 68610-90-2 2016 View substance registered dossier
OLEON N.V. Industriezone "ter straten" Vaartstraat 220 2520 Oelegem Belgium Belgium Active 2-Butenedioic acid (E)-, di-C8-18-alkyl esters 271-880-3 68610-90-2 2016 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 2-Butenedioic acid (E)-, di-C8-18-alkyl esters 271-880-3 68610-90-2 - View substance registered dossier
Italmatch Chemicals Spa Via Magazzini del Cotone 17 – modulo 4 16128 Genova Italy Italy Active 2-Butenedioic acid (E)-, di-C8-18-alkyl esters 271-880-3 68610-90-2 2017 View substance registered dossier
BYK-Chemie GmbH Abelstr. 45 DE-46483 Wesel Germany Germany Active 2-Butenedioic acid (Z)-, ester with 1,2-propanediol, compd. with 2-(dibutylamino)ethanol 286-304-6 85204-10-0 2017; 2019 View substance registered dossier
Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG Christbusch 25 42285 Wuppertal Germany Germany Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
Cambridge Environmental Assessments part of RSK ADAS Europe (Ireland) Ltd (IND) Office Suite B, Bluebell Business Centre, Old Naas Road D12 XV7K Dublin Ireland Ireland Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2021 View substance registered dossier
Eckart GmbH Guentersthal 4 D-91235 Hartenstein Bavaria Germany Germany Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
Star Technology Europe GmbH Cäsar-von-Hofacker-straße 5 60438 Frankfurt am Main Germany Germany Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2021 View substance registered dossier
PPG Coatings BV Papesteeg 102 4006 WC Tiel Netherlands Netherlands Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
Toyota Tsusho Europe S.A. Belgicastraat 13 1930 Zaventem Belgium Belgium Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR7 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
KCC Europe GmbH Hansaring 61 50670 Köln Germany Germany Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. - OR2 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
SOLVENTIS EUROPE NV Sint Maartenstraat 1 B-2000 Antwerpen Belgium Belgium Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
Chemservice S.A - (G5B1) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
Bruynzeel Sakura bv Potlodenlaan 3 4614RE Bergen op Zoom Netherlands Netherlands Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2018 View substance registered dossier
Lubrizol Deutschland GmbH Max-Planck-Strasse 6 27721 RITTERHUDE Germany Germany Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
INEOS Derivatives Lavera SAS (Oxide) Avenue de la bienfaisance BP6 133117 Lavera France France Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2010; 2011; 2012; 2013; 2015; 2016; 2018; 2019; 2020; 2021 View substance registered dossier
BASF Colors & Effects GmbH An der Rheinschanze 1 67059 Ludwigshafen Germany Germany Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
Nalco Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 2342 BB Oegstgeest Netherlands Netherlands Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2014; 2015; 2017; 2021 View substance registered dossier
Lubrizol Advanced Materials Europe B.V.B.A Nijverheidsstraat 30 2260 Westerlo-Oevel Belgium Belgium Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
Shell Deutschland GmbH Suhrenkamp 71-77, 22335 Hamburg Germany Germany Cease Manufacture 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2021 View substance registered dossier
Chevron Oronite SA M/I Le Corosa 1, rue Eugène et Armand Peugeot CS10022 92508 Rueil-Malmaison Cedex France France Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2020; 2021 View substance registered dossier
Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 1 D-20537 Hamburg Germany Germany Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2010; 2013; 2018 View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2020 View substance registered dossier
Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH Hugenottenallee 175 D-63263 Neu-Isenburg Hesse Germany Germany Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
KH Chemicals B.V. Scheepmakerij 260 3331 MB Zwijndrecht Netherlands Netherlands Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2015 View substance registered dossier
BASF Coatings GmbH Glasuritstrasse 1 Postfach 6123 48136 Münster Nordrhein-Westfalen Germany Germany Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
CRAY VALLEY SA OR8 2 Place Jean Millier 92400 Courbevoie France France Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR -30 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
Edding International GmbH Bookkoppel 7 22926 Ahrensburg Germany Germany Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 33 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2021 View substance registered dossier
ChampionX Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 NL-2342BB Oegstgeest Oegstgeest Netherlands Netherlands Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2021 View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
ChampionX Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 NL-2342BB Oegstgeest Oegstgeest Netherlands Netherlands Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR1 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Postbus 3000 3196 KK Rotterdam Netherlands Netherlands Cease Manufacture 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2016 View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR3 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2020 View substance registered dossier
Valspar b.v. Zuiveringweg 89 8243 PE Lelystad Netherlands Netherlands Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2018; 2020 View substance registered dossier
Halliburton Manufacturing and Services Ltd. Columbusstraat 19 7825 VP Emmen Netherlands Netherlands Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2021 View substance registered dossier
Ashland Services BV (OR2) Noordweg 9 3336 LH Zwijndrecht Netherlands Netherlands Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2018 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2012; 2016; 2018 View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH 6 Stangenstrasse 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2015; 2018 View substance registered dossier
Eastman Chemical B.V. Watermanweg 70 3067 GG Rotterdam Netherlands Netherlands Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2016; 2018; 2020; 2021 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2019 View substance registered dossier
PPG Kansai Automotive Finishes France SAS Les Dix Muids 59583 Marly France France Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
BorsodChem Zrt. - OR Bolyai ter 1. H-3700 Kazincbarcika Hungary Hungary Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2021 View substance registered dossier
KTR Europe GmbH Mergenthaleralee 77 65760 Eschborn Germany Germany Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
Clariant Ibérica Producción S.A. Avda. Baix Llobregat, 3-5 08970 Sant Joan Despí Barcelona Spain Spain Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
Chevron Oronite SA - OR - CVX Oronite Cy LLC Le Corosa 1, rue Eugène et Armand Peugeot CS10022 92508 Rueil-Malmaison Cedex France France Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2020 View substance registered dossier
Penpet Petrochemical Trading GmbH Merkurring 105 22143 Hamburg Germany Germany Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
Lubrizol France SAS 25 Quai de France 76100 ROUEN France France Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
LyondellBasell Industries Holdings BV_OR1_Equistar Delftseplein 27E 3013AA Rottterdan Netherlands Netherlands Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2018; 2020 View substance registered dossier
INEOS nv Haven 1053 -- Nieuwe Weg 1 2070 Zwijndrecht Belgium Belgium Cease Manufacture 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2016 View substance registered dossier
MICHELMAN INTERNATIONAL BELGIUM SRL Zoning Industriel B-6790 Aubange Belgium Belgium Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2018 View substance registered dossier
Baker Hughes (Nederland) B.V Westblaak 89 3012 KG Rotterdam Netherlands Netherlands Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2021 View substance registered dossier
Services Techniques Schlumberger_OR 9 1, Cours du Triangle 92936 La Défense France France Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
Kerr Dental Via Passanti 332 84018 Scafati (SA) Italy Italy Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2018 View substance registered dossier
DKSH GmbH Baumwall 3 20459 Hamburg Germany Germany Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 01 Chaussee De Wavre, 1945 1945 Brussels Belgium Belgium Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2019 View substance registered dossier
CS Regulatory Ireland Ltd. in its legal capacity as Only Representative of LANXESS Corporation Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 02 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2019 View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2021 View substance registered dossier
Brunswick Bowling Hungary Ltd Amerikai fasor 3 8000 Szekesfehervar Hungary Hungary Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
Shepherd Europe SARL FO 275, rue de Lorraine 88500 Juvaincourt France France Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
PPG Industries Italia Srl Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di PPG Industries Inc. Via Serra, 1 15028 Quattordio Italy Italy Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
Avantor Performance Materials Poland S.A. Sowińskiego 11 44-100 Gliwice Poland Poland Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 2018 View substance registered dossier
AKZO Nobel Car Refinishes B.V. Rijksstraatweg 31 2170 BA Sassenheim Netherlands Netherlands Active 2-butoxyethanol 203-905-0 111-76-2 - View substance registered dossier
LyondellBasell Industries Holdings BV_OR1_Lyondell Chemical Company Delftseplein 27E 3013 AA Rottterdam Zuid Holland Netherlands Netherlands Active 2-butoxyethyl acetate 203-933-3 112-07-2 - View substance registered dossier
Monument Chemical Haven 1972 Ketenislaan 3 9130 Kallo Belgium Belgium Active 2-butoxyethyl acetate 203-933-3 112-07-2 2019 View substance registered dossier
INX DIGITAL Czech, A.S. Do Certous 2621/13 - Hall I2 19300 Prague 20 Horni Pocernice Czech Republic Czech Republic Active 2-butoxyethyl acetate 203-933-3 112-07-2 - View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active 2-butoxyethyl acetate 203-933-3 112-07-2 - View substance registered dossier
INEOS Derivatives Lavera SAS (Oxide) Avenue de la bienfaisance BP6 133117 Lavera France France Active 2-butoxyethyl acetate 203-933-3 112-07-2 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016 View substance registered dossier
AKZO Nobel Car Refinishes B.V. Rijksstraatweg 31 2170 BA Sassenheim Netherlands Netherlands Active 2-butoxyethyl acetate 203-933-3 112-07-2 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 2-butoxyethyl acetate 203-933-3 112-07-2 2013; 2016 View substance registered dossier
POLYNT S.p.A. via Enrico Fermi, 51 I-24020 Scanzorosciate BG Italy Italy Active 2-butoxyethyl acetate 203-933-3 112-07-2 2016 View substance registered dossier
Polynt S.p.A. OR2 via Enrico Fermi, 51 I-24020 Scanzorosciate BG Italy Italy Active 2-butoxyethyl acetate 203-933-3 112-07-2 2016 View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR7 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active 2-butoxyethyl acetate 203-933-3 112-07-2 - View substance registered dossier
Quaan GmbH Channel 3 21079 Hamburg Germany Germany Active 2-butoxyethyl acetate 203-933-3 112-07-2 - View substance registered dossier
Toyo ink europe specialty chemicals Boulevard Dambourney BP 4 76350 Oissel France France Active 2-butoxyethyl acetate 203-933-3 112-07-2 - View substance registered dossier
HP Deutschland GmbH Schickardstrasse 32 71034 Boeblingen Germany Germany Active 2-butoxyethyl acetate 203-933-3 112-07-2 2015; 2016; 2018; 2019 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. - OR2 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active 2-butoxyethyl acetate 203-933-3 112-07-2 - View substance registered dossier
OQ Chemicals Produktion GmbH & Co. KG Otto-Roelen-Str. 3 46147 Oberhausen NRW Germany Germany Active 2-butoxyethyl acetate 203-933-3 112-07-2 2014; 2016 View substance registered dossier
Du Pont (U.K.) Limited London Road 4th Floor, Kings Court SG1 2NG Stevenage Hertfordshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid 2-butoxyethyl acetate 203-933-3 112-07-2 2021 View substance registered dossier
LyondellBasell Industries Holdings BV_OR1_Equistar Delftseplein 27E 3013AA Rottterdan Netherlands Netherlands Active 2-butoxyethyl acetate 203-933-3 112-07-2 2020 View substance registered dossier
HP Europe B.V. Krijgsman 75 1186 DR Amstelveen Netherlands Netherlands Active 2-butoxyethyl acetate 203-933-3 112-07-2 2015; 2016; 2018; 2019 View substance registered dossier
Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH Hugenottenallee 175 D-63263 Neu-Isenburg Hesse Germany Germany Active 2-butoxyethyl acetate 203-933-3 112-07-2 - View substance registered dossier
Sun Chemical B.V. Leeuwenveldseweg 3-t 1382 LV Weesp Netherlands Netherlands Active 2-butoxyethyl acetate 203-933-3 112-07-2 - View substance registered dossier
HP Printing and Computing Solutions S.L. calle de José Echegaray 18 28232 Las Rozas de Madrid (Madrid) Spain Spain Active 2-butoxyethyl acetate 203-933-3 112-07-2 2012; 2015; 2016; 2018; 2019 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 2-butoxyethyl acetate 203-933-3 112-07-2 2021 View substance registered dossier
Agfa-Gevaert N.V. Septestraat 27 2640 Mortsel Belgium Belgium Active 2-butoxyethyl acetate 203-933-3 112-07-2 - View substance registered dossier
Dow Belgium B.V.B.A. Grotesteenweg 214 B-2600 Antwerpen (Berchem) Belgium Belgium Belgium Active 2-butoxyethyl benzoate 226-685-8 5451-76-3 - View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Str. 62, 91301 Forchheim Germany Germany Active 2-butoxyethyl methacrylate 236-885-7 13532-94-0 2020 View substance registered dossier
PPG Industries Italia Srl Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di PPG Industries Inc. Via Serra, 1 15028 Quattordio Italy Italy Active 2-butyl-2-ethylpropanediol 204-111-7 115-84-4 - View substance registered dossier
Synthomer Speciality Additives AB Durmakker 33 9940 Evergem Belgium Belgium Active 2-butyl-2-ethylpropanediol 204-111-7 115-84-4 2014; 2015 View substance registered dossier
Givaudan Iberica SA Pla d'en Batlle s/n 08470 San Celoni Barcelona Spain Spain Active 2-butyl-4,4,6-trimethyl-1,3-dioxane 259-210-8 54546-26-8 2021 View substance registered dossier
RADIANT COLOR europark 1046 3530 HOUTHALEN Belgium Belgium Active 2-butyl-6-(butylamino)-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione 242-828-7 19125-99-6 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 2-butyl-6-(butylamino)-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione 242-828-7 19125-99-6 2016; 2017 View substance registered dossier
UCM Europe srl Via Monte Rosa, 73 20149 Milano Italy Italy Active 2-butyl-6-(butylamino)-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione 242-828-7 19125-99-6 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 2-butylaminoethanol 203-904-5 111-75-1 2015; 2016; 2017; 2019; 2020; 2021 View substance registered dossier
Taminco BV Pantserschipstraat 207 9000 Gent Belgium Belgium Active 2-butylaminoethanol 203-904-5 111-75-1 2015; 2017; 2018; 2020; 2021 View substance registered dossier
Dow Silicones Belgium SPRL Rue Jules Bordet Zone industrielle C 7180 Seneffe Belgium Belgium Active 2-butyloctan-1-ol 223-470-0 3913-02-8 - View substance registered dossier
Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 1 D-20537 Hamburg Germany Germany Active 2-butyloctan-1-ol 223-470-0 3913-02-8 2015; 2016; 2017 View substance registered dossier
Dow Silicones Belgium SPRL OR-1 rue Jules Bordet Parc industriel C 7180 Seneffe Belgium Belgium Active 2-butyloctan-1-ol 223-470-0 3913-02-8 - View substance registered dossier
Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 1 D-20537 Hamburg Germany Germany Active 2-butyloctanoic acid 248-570-1 27610-92-0 2020 View substance registered dossier
Metadynea Austria GmbH Hafenstrasse 77 A-3500 Krems Austria Austria Active 2-butyloctanoic acid 248-570-1 27610-92-0 2020 View substance registered dossier
SOLVAY OPERATIONS FRANCE 52 rue de la Haie Coq 93308 AUBERVILLIERS Cedex France France Active 2-Butyne-1,4-diol, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane, brominated, dehydrochlorinated, methoxylated 614-503-3 68441-62-3 2011; 2012; 2014; 2017; 2020; 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 2-Butyne-1,4-diol, polymer with methyloxirane 612-177-7 61596-96-1 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Cease Manufacture 2-Butyne-1,4-diol, polymer with methyloxirane 612-177-7 61596-96-1 2021 View substance registered dossier
Raschig GmbH Mundenheimerstraße 100 D-67061 Ludwigshafen Germany Germany Active 2-Butyne-1,4-diol, reaction products with 1,2-oxathiolane 2,2-dioxide and sodium hydroxide 290-883-0 90268-78-3 2018; 2019 View substance registered dossier
Merck Schuchardt OHG Eduard-Buchner-Str. 85662 Hohenbrunn Germany Germany Active 2-chloro-2-methylpropane 208-066-4 507-20-0 - View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active 2-chloro-2-methylpropane 208-066-4 507-20-0 - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active 2-chloro-2-methylpropane 208-066-4 507-20-0 - View substance registered dossier
UMCO GmbH Georg-Wilhelm-Straße 187 21107 Hamburg Germany Germany Active 2-chloro-3,5-xylenol 226-898-6 5538-41-0 2018 View substance registered dossier
ORGANICA Feinchemie GmbH Wolfen Ortsteil Wolfen Kunstseidestraße 5 06766 Bitterfeld-Wolfen Germany Germany Active 2-chloro-4-nitrophenol 210-578-8 619-08-9 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 2-chloro-4-nitrophenol 210-578-8 619-08-9 - View substance registered dossier
sanofi chimie 82 avenue Raspail 94250 Gentilly France France Active 2-chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine 245-821-7 23680-84-4 - View substance registered dossier
CU Chemie Uetikon GmbH Raiffeisenstrasse 4 77933 Lahr Baden-Württemberg Germany Germany Active 2-chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine 245-821-7 23680-84-4 - View substance registered dossier
PMC ISOCHEM 32 rue Lavoisier 91710 VERT LE PETIT France France Active 2-chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine 245-821-7 23680-84-4 - View substance registered dossier
Chemische Fabrik Berg GmbH Mainthalstrasse 3 06749 Bitterfeld-Wolfen Germany Germany Active 2-chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine 245-821-7 23680-84-4 - View substance registered dossier
N.V. Ajinomoto OmniChem S.A. Cooppallaan 91 9230 Wetteren Oost-Vlaanderen Belgium Belgium Active 2-chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine 245-821-7 23680-84-4 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 2-chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine 245-821-7 23680-84-4 2017 View substance registered dossier
Novartis Integrated Services Limited Ringaskiddy P43 FR63 Ringaskiddy Co. Cork Ireland Ireland Active 2-chloro-7-cyclopentyl-N,N-dimethyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide 808-234-2 1211443-61-6 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 2-chloro-p-phenylenediamine 210-441-2 615-66-7 2017; 2018 View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active 2-chloroacetamide 201-174-2 79-07-2 - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active 2-chloroacetamide 201-174-2 79-07-2 - View substance registered dossier
CABB GmbH Ludwig-Hermann-Str. 100 86368 Gersthofen Germany Germany Cease Manufacture 2-chloroacetamide 201-174-2 79-07-2 2020 View substance registered dossier
Saltigo GmbH HSEQ-RA Kaiser-Wilhelm-Allee 40 51373 Leverkusen Germany Germany Active 2-chlorobenzaldehyde 201-956-3 89-98-5 - View substance registered dossier
K-I Chemical Europe S.A./N.V. Avenue Louise 287, Box13 B-1050 Brussels Belgium Belgium Active 2-chlorobenzaldehyde 201-956-3 89-98-5 2012 View substance registered dossier
Amik Italia SPA VIA FANTOLI N. 5/7 20138 Milano Italy Italy Active 2-chlorobenzaldehyde 201-956-3 89-98-5 - View substance registered dossier
WeylChem Höchst GmbH Brüningstr. 50 D-65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active 2-chlorobenzaldehyde 201-956-3 89-98-5 2017; 2018; 2020 View substance registered dossier
Atotech Deutschland GmbH Erasmusstraße 20 10553 Berlin Germany Germany Active 2-chlorobenzaldehyde 201-956-3 89-98-5 - View substance registered dossier
Valtris AO Belgium nv Heilig Hartlaan 21 3980 Tessenderlo Belgium Belgium Active 2-chlorobenzaldehyde 201-956-3 89-98-5 2017 View substance registered dossier
Bromochim Europe via Mecenate 84B 20138 MILANO ITALY Italy Italy Active 2-chlorobenzaldehyde 201-956-3 89-98-5 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 2-chlorobenzaldehyde 201-956-3 89-98-5 - View substance registered dossier
Chematek s.p.a. Piazzale Libia, 1 20135 Milano Lombardia Italy Italy Active 2-chlorobenzaldehyde 201-956-3 89-98-5 2018; 2020 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 2-chlorobenzene-1,4-diammonium sulphate 228-291-1 6219-71-2 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 2-chlorobenzonitrile 212-836-5 873-32-5 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active 2-chlorobenzonitrile 212-836-5 873-32-5 - View substance registered dossier
sanofi chimie 82 avenue Raspail 94250 Gentilly France France Active 2-chlorobenzonitrile 212-836-5 873-32-5 - View substance registered dossier
AlzChem Trostberg GmbH Dr.-Albert-Frank-Straße 32 83308 Trostberg Bayern Germany Germany Active 2-chlorobenzonitrile 212-836-5 873-32-5 2018; 2019 View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active 2-chlorobuta-1,3-diene 204-818-0 126-99-8 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active 2-chlorobuta-1,3-diene 204-818-0 126-99-8 2019 View substance registered dossier
Showa Denko Europe GmbH (SDK) Daimlerstrasse 19 86368 Gersthofen Germany Germany Active 2-chlorobuta-1,3-diene 204-818-0 126-99-8 2021 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 2-chlorobuta-1,3-diene 204-818-0 126-99-8 - View substance registered dossier
Firestone Building products EMEA Ikaroslaan 75 1930 Zaventem Flemish Brabant Belgium Belgium Active 2-chlorobuta-1,3-diene 204-818-0 126-99-8 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 2-chlorobuta-1,3-diene 204-818-0 126-99-8 - View substance registered dossier
Cambridge Environmental Assessments part of RSK ADAS Europe (Ireland) Ltd (DENKA) Office Suite B, Bluebell Business Centre Old Naas Road, Dublin D12XV7K Dublin Ireland Ireland Active 2-chlorobuta-1,3-diene 204-818-0 126-99-8 2012; 2015; 2020; 2021 View substance registered dossier
TOSOH EUROPE B.V. Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Netherlands Netherlands Active 2-chlorobuta-1,3-diene 204-818-0 126-99-8 2012 View substance registered dossier
Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (OR CAN) Place des Carmes Déchaux 63040 Clermont Ferrand France France Active 2-chlorobuta-1,3-diene 204-818-0 126-99-8 2011 View substance registered dossier
ARLANXEO Deutschland GmbH Alte Heerstraße 2 41540 Dormagen Germany Germany Active 2-chlorobuta-1,3-diene 204-818-0 126-99-8 2013 View substance registered dossier
3M France SAS 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise Cedex France France Active 2-chlorobuta-1,3-diene 204-818-0 126-99-8 - View substance registered dossier
Du Pont (U.K.) Industrial Limited 60 Clooney Rd Maydown Works BT47 6TH Londonderry United Kingdom (Northern Ireland) United Kingdom (Northern Ireland) Cease Manufacture 2-chlorobuta-1,3-diene 204-818-0 126-99-8 2018 View substance registered dossier
Cambridge Environmental Assessments, part of RSK ADAS Europe (Ireland) Ltd (DENKA DPE) Office Suite B, Bluebell Business Centre Old Naas Road D12XV7K Dublin Ireland Ireland Active 2-chlorobuta-1,3-diene 204-818-0 126-99-8 2020; 2021 View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH CSTM Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active 2-chlorobutane 201-151-7 78-86-4 - View substance registered dossier
BNT Chemicals GmbH PC-Straße 1 OT Bitterfeld 06749 Bitterfeld-Wolfen Germany Germany Active 2-chlorobutane 201-151-7 78-86-4 - View substance registered dossier
Ineos Solvents Germany GmbH Roemerstr. 733 47443 Moers Germany Germany Cease Manufacture 2-chlorobutane 201-151-7 78-86-4 2021 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 2-chlorobutane 201-151-7 78-86-4 - View substance registered dossier
Pulcra Chemicals GmbH Isardamm 79-83 82538 Geretsried Germany Germany Active 2-chloroethanol 203-459-7 107-07-3 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 2-chloroethanol 203-459-7 107-07-3 2013; 2017 View substance registered dossier
FORTISCHEM a.s. M.R.Stefanika 1 972 71 Novaky Slovakia Slovakia Active 2-chloroethanol 203-459-7 107-07-3 2018; 2019 View substance registered dossier
Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH Wunstorfer Str. 40 30926 Seelze Deutschland Germany Germany Active 2-chloroethanol 203-459-7 107-07-3 - View substance registered dossier
Merck Schuchardt OHG Eduard-Buchner-Str. 85662 Hohenbrunn Germany Germany Active 2-chlorophenol 202-433-2 95-57-8 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active 2-chlorophenyl cyclopentyl ketone 229-802-0 6740-85-8 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 2-chlorophenyl cyclopentyl ketone 229-802-0 6740-85-8 - View substance registered dossier
The National Chemical Company NCC House 42 Lower Leeson Street 2 Dublin Dublin Ireland Ireland Active 2-chloropropane 200-858-8 75-29-6 - View substance registered dossier
Ineos Solvents Germany GmbH Roemerstr. 733 47443 Moers Germany Germany Cease Manufacture 2-chloropropane 200-858-8 75-29-6 2021 View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active 2-chlorotoluene 202-424-3 95-49-8 2013; 2020 View substance registered dossier
Valtris AO Belgium nv Heilig Hartlaan 21 3980 Tessenderlo Belgium Belgium Active 2-chlorotoluene 202-424-3 95-49-8 - View substance registered dossier
WeylChem Höchst GmbH Brüningstr. 50 D-65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active 2-chlorotoluene 202-424-3 95-49-8 2020 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 2-chlorotoluene 202-424-3 95-49-8 2019 View substance registered dossier
HydroChem Italia S.r.l. Via Mario Massari, 30/32 IT-28886 Pieve Vergonte VB Italy Italy Active 2-chlorotoluene 202-424-3 95-49-8 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active 2-cyano-2-[2,3-dihydro-3-(tetrahydro-2,4,6-trioxo-5(2H)-pyrimidinylidene)-1H-isoindol-1-ylidene]-N-methylacetamide 278-388-8 76199-85-4 - View substance registered dossier
Trust Chem Europe B.V. Bergpoortstraat 65 NL-7411 CL Deventer Netherlands Netherlands Active 2-cyano-2-[2,3-dihydro-3-(tetrahydro-2,4,6-trioxo-5(2H)-pyrimidinylidene)-1H-isoindol-1-ylidene]-N-methylacetamide 278-388-8 76199-85-4 - View substance registered dossier
Daicolor Italy OR Via Vittor Pisani 28 20124 Milano Italy Italy Active 2-cyano-2-[2,3-dihydro-3-(tetrahydro-2,4,6-trioxo-5(2H)-pyrimidinylidene)-1H-isoindol-1-ylidene]-N-methylacetamide 278-388-8 76199-85-4 2018; 2021 View substance registered dossier
BASF Colors & Effects GmbH An der Rheinschanze 1 67059 Ludwigshafen Germany Germany Active 2-cyano-2-[2,3-dihydro-3-(tetrahydro-2,4,6-trioxo-5(2H)-pyrimidinylidene)-1H-isoindol-1-ylidene]-N-methylacetamide 278-388-8 76199-85-4 2013; 2021 View substance registered dossier
LABORATORIOS SERVIER S.L. RIO JARAMA 59 45007 TOLEDO Spain Spain Active 2-Cyano-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid 611-278-3 55502-61-9 - View substance registered dossier
Miltitz Aromatics GmbH Chemiepark Bitterfeld-Wolfen Riechstoffstrasse 1 06803 Bitterfeld-Wolfen Germany Germany Active 2-cyclododecylpropan-1-ol 411-410-8 118562-73-5 2015; 2020 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 2-cyclohexylethyl acetate 244-543-3 21722-83-8 2018 View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active 2-cyclohexylethyl acetate 244-543-3 21722-83-8 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 2-cyclohexylethyl acetate 244-543-3 21722-83-8 - View substance registered dossier
REACH COMPLIANCE SERVICES LIMITED Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active 2-cyclohexylidene-2-phenylacetonitrile 423-740-1 10461-98-0 2014 View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR2 55, Rue de la voie des Bans 95102 Argenteuil Cedex France France Active 2-cyclohexylidene-2-phenylacetonitrile 423-740-1 10461-98-0 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH ICAP(on behalf of Oriental Aromatics Limited) Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active 2-cyclohexylidene-2-phenylacetonitrile 423-740-1 10461-98-0 2020 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 2-cyclohexylidene-2-phenylacetonitrile 423-740-1 10461-98-0 - View substance registered dossier
ADAMA Agriculture BV Arnhemseweg 87 Postbus 355 3830 AK Leusden Netherlands Netherlands Active 2-cyclohexylidene-2-phenylacetonitrile 423-740-1 10461-98-0 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited (Hangzhou Grascent Co., Ltd.) Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 2-cyclohexylidene-2-phenylacetonitrile 423-740-1 10461-98-0 2017 View substance registered dossier
Sensient Fragrances, S.A.U. Crta. Armilla Km 2, 5 18100 Armilla Granada Spain Spain Active 2-cyclohexylidene-2-phenylacetonitrile 423-740-1 10461-98-0 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH IEFC* Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active 2-cyclohexylidene-2-phenylacetonitrile 423-740-1 10461-98-0 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active 2-cyclohexylidene-2-phenylacetonitrile 423-740-1 10461-98-0 - View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR1 55, Rue de la voie des Bans CS500024 95102 Argenteuil Cedex France France Active 2-cyclohexylidene-2-phenylacetonitrile 423-740-1 10461-98-0 2011; 2017; 2019 View substance registered dossier
Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 1 D-20537 Hamburg Germany Germany Active 2-decyltetradecanoic acid 298-190-5 93778-52-0 - View substance registered dossier
Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 1 D-20537 Hamburg Germany Germany Active 2-decyltetradecanol 261-385-0 58670-89-6 2013; 2015 View substance registered dossier
IMCD Benelux OR5 Wilheminaplein 32 3072 DE Rotterdam Netherlands Netherlands Active 2-decyltetradecanol 261-385-0 58670-89-6 - View substance registered dossier
DHW Deutsche Hydrierwerke GmbH Rodleben Brambacher Weg 1 06861 Dessau - Rosslau Saxony - Anhalt Germany Germany Active 2-decyltetradecanol 261-385-0 58670-89-6 - View substance registered dossier
TÜV SÜD Industrie Service GmbH IS-USR-MUC Westendstr. 199 80686 Munich Germany Germany Active 2-Decyltetradecyl 3-[3-(2-decyltetradecoxy)-3-oxopropyl]sulfanylpropanoate - - - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active 2-Dibenzofuranyl-1-4,6-diphenyl-[1,3,5]-triazine 951-084-9 1822310-42-8 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 2-dibutylaminoethanol 203-057-1 102-81-8 2013; 2014; 2015; 2017; 2020 View substance registered dossier
Chemservice S.A - (H97P) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active 2-dibutylaminoethanol 203-057-1 102-81-8 - View substance registered dossier
Taminco BV Pantserschipstraat 207 9000 Gent Belgium Belgium Active 2-dibutylaminoethanol 203-057-1 102-81-8 2017 View substance registered dossier
BYK-Chemie GmbH Abelstr. 45 DE-46483 Wesel Germany Germany Active 2-dibutylaminoethanol 203-057-1 102-81-8 2019; 2021 View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active 2-diethoxymethyl-1-phenylhept-1-ene 262-413-4 60763-41-9 - View substance registered dossier
Taminco BV Pantserschipstraat 207 9000 Gent Belgium Belgium Active 2-diethylaminoethanol 202-845-2 100-37-8 2019 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 01 Chaussee De Wavre, 1945 1945 Brussels Belgium Belgium Active 2-diethylaminoethanol 202-845-2 100-37-8 2019 View substance registered dossier
Lubrizol France SAS 25 Quai de France 76100 ROUEN France France Active 2-diethylaminoethanol 202-845-2 100-37-8 - View substance registered dossier
Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Active 2-diethylaminoethanol 202-845-2 100-37-8 - View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Str. 6 91301 Forchheim Germany Germany Active 2-diethylaminoethanol 202-845-2 100-37-8 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 2-diethylaminoethanol 202-845-2 100-37-8 2012; 2016; 2018 View substance registered dossier
PHARMEGIC HEALTHCARE LIMITED 6th Floor, Konstitucijos av. 21A, Vilnius 08130 Vilnius Lithuania Ireland Ireland Active 2-diethylaminoethanol 202-845-2 100-37-8 - View substance registered dossier
Dow Belgium B.V.B.A. Grotesteenweg 214 B-2600 Antwerpen (Berchem) Belgium Belgium Belgium Active 2-dimethylaminoethanol 203-542-8 108-01-0 - View substance registered dossier
Taminco BV Pantserschipstraat 207 9000 Gent Belgium Belgium Active 2-dimethylaminoethanol 203-542-8 108-01-0 2011; 2012; 2019; 2020; 2021 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-5 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active 2-dimethylaminoethanol 203-542-8 108-01-0 - View substance registered dossier
Experien Chemical Services (Ireland) Limited Unit 3D North Point House North Point Business Park, New Mallow Road T23 AT2P Cork Ireland Ireland Active 2-dimethylaminoethanol 203-542-8 108-01-0 2021 View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active 2-dimethylaminoethanol 203-542-8 108-01-0 - View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active 2-dimethylaminoethanol 203-542-8 108-01-0 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 09 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active 2-dimethylaminoethanol 203-542-8 108-01-0 2019 View substance registered dossier
PPG Coatings BV Papesteeg 102 4006 WC Tiel Netherlands Netherlands Active 2-dimethylaminoethanol 203-542-8 108-01-0 - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active 2-dimethylaminoethanol 203-542-8 108-01-0 - View