Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
  • Please be aware that the annual IUCLID format change is coming soon. We will be adapting the Dissemination platform to the new format, which means that as of 15th October 2021 until early 2022 there will be a break in publication of newly submitted registration dossiers. We appreciate your understanding in this matter.
Last updated 13 října 2021. Database contains 23445 unique substances and contains information from 104986 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
2,6-xylidine
201-758-7 87-62-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 28-11-2017 View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[(1E)-2-[4-[(1E)-2-[4-[(1E)-2-[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]diazenyl]-2-sulfophenyl]diazenyl]-2,5-bis(2-hydroxyethoxy)phenyl]diazenyl]-4,5-dihydroxy-, potassium sodium salt (1:2:1)
458-890-5 2138848-94-7 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 11-08-2010 View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2)
605-104-5 157577-99-6 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 13-09-2021 View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, coupled with 3-aminophenol, diazotized 5-amino-2-[(4-aminophenyl)amino]benzenesulfonic acid and diazotized benzenamine, sodium salts
297-025-4 93281-13-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 02-11-2020 View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with 4-amino-1-naphthalenesulfonic acid, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol, sodium salts
941-841-1 1689527-27-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 07-07-2020 View substance registered dossier
2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with diazotized 2-amino-4,6-dinitrophenol, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol, sodium salts
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 34905.
232-380-0 8011-86-7 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 01-09-2021 View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with resorcinol, coupled with diazotized 5-amino-2-(phenylamino)benzenesulfonic acid and diazotized 4-nitrobenzenamine
291-639-6 90432-09-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 28-08-2019 View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3-[2-[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-6-[2-[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-, sodium salt (1:5)
815-135-8 1386899-40-6 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 21-11-2018 View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-3-[2-[5-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]diazenyl]-4-hydroxy-, sodium salt (1:4)
695-779-2 80019-35-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 09-12-2019 View substance registered dossier
2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-
401-300-8 86168-95-8 Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 30-10-2012 View substance registered dossier
2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-
401-300-8 86168-95-8 Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 30-10-2012 View substance registered dossier
2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-
401-300-8 86168-95-8 Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 30-10-2012 View substance registered dossier
2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-
401-300-8 86168-95-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 14-04-2021 View substance registered dossier
2,9,16,23-tetrakis(2,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenoxy)-29H,30H-phthalocyanine
831-167-5 2126827-44-7 Active Full Individual ≥ 0 to < 10 tonnes 01-06-2020 View substance registered dossier
2,9-bis(2-phenylethyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
266-564-7 67075-37-0 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 25-02-2021 View substance registered dossier
2,9-bis(3,5-dimethylphenyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
225-590-9 4948-15-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 12-08-2021 View substance registered dossier
2,9-bis(4-chlorophenyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
219-166-2 2379-77-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 29-01-2018 View substance registered dossier
2,9-bis(p-methoxybenzyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
280-472-4 83524-75-8 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 15-12-2020 View substance registered dossier
2,9-bis[4-(phenylazo)phenyl]anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
221-264-5 3049-71-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 25-02-2021 View substance registered dossier
2,9-dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione
221-424-4 3089-17-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 20-07-2021 View substance registered dossier
2,9-dimethylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
226-866-1 5521-31-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 05-05-2021 View substance registered dossier
2-((3-(4-Hydroxyphenyl)propanoylamino)benzoic acid
470-130-4 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 25-02-2014 View substance registered dossier
2-((3-Aminopyrazolo(1,5-a)pyridin-2-yl)oxy)ethanol hydrochloride
695-745-7 1079221-49-0 Active Full Joint ≥ 1 tonnes 10-03-2016 View substance registered dossier
2-((4-methyl-2-nitrophenyl)amino)ethanol
METHYLGELB
408-090-7 100418-33-5 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 08-02-2021 View substance registered dossier
2-((E)-(4-((4-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-hetereocarbapolycyclo-2-yl)alkyl)(ethyl)amino)-2-methyl)diazenyl)-5-nitro-1,3-dicarbonitrile, polyphenyl
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 31-08-2011 View substance registered dossier
2-(1,1-dimethylethyl)-6-[[3-(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxy-5-methylphenyl]methyl]-4-methylphenyl acrylate
262-634-6 61167-58-6 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 24-04-2018 View substance registered dossier
2-(1,1-dimethylpropyl)phenol
221-916-9 3279-27-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 13-11-2017 View substance registered dossier
2-(1,3-benzodioxol-5-ylamino)ethanol hydrochloride
303-085-5 94158-14-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 07-07-2021 View substance registered dossier
2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one
207-586-9 482-89-3 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 24-10-2014 View substance registered dossier
2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethane-1-sulfonic acid--potassium (1/1)
618-797-4 91893-72-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 29-01-2019 View substance registered dossier
2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethane-1-sulfonyl chloride
610-161-4 4403-36-5 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 14-03-2019 View substance registered dossier
2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethanesulfonamide
812-222-2 4443-23-6 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 18-02-2019 View substance registered dossier
2-(1-(2-hydroxy-3,5-di-tert-pentyl-phenyl)ethyl)-4,6-di-tert-pentylphenyl acrylate
413-850-6 123968-25-2 Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 17-12-2014 View substance registered dossier
2-(1-(3',3'-dimethyl-1'-cyclohexyl)ethoxy)-2-methyl propyl propanoate
HELVETOLIDE
415-490-5 141773-73-1 Active Full Joint ≥ 10 tonnes 15-07-2021 View substance registered dossier
2-(1-aminoanthraquinon-2-yl)anthra[2,3-d]oxazole-5,10-dione
219-168-3 2379-79-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 14-11-2019 View substance registered dossier
2-(1-ethylpentyl)-1,3-dioxolane
224-436-8 4359-47-1 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-09-2018 View substance registered dossier
2-(1-methylethoxy)ethyl acetate
242-901-3 19234-20-9 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 25-11-2016 View substance registered dossier
2-(1-oxa-4-azaspiro[4.5]dec-4-yl)ethyl methacrylate
224-116-8 4203-89-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 14-10-2020 View substance registered dossier
2-(10-oxo-10H-9-oxa-10-phosphaphenanthren-10-ylmethyl)succinic acid
426-480-5 63562-33-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 25-02-2016 View substance registered dossier
2-(2,4-diaminophenoxy)ethanol dihydrochloride
266-357-1 66422-95-5 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 14-07-2021 View substance registered dossier
2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol
283-585-7 84682-23-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 02-05-2018 View substance registered dossier
2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol
205-592-6 143-22-6 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 11-06-2021 View substance registered dossier
2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol
205-592-6 143-22-6 Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 10-10-2011 View substance registered dossier
2-(2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy)ethanol
203-978-9 112-50-5 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 23-09-2021 View substance registered dossier
2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol
203-962-1 112-35-6 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 02-02-2021 View substance registered dossier
2-(2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)propyl)cyclopentanone
NECTALACTONE; NECTARYL; NECTARYL-LRG 1371
404-240-0 95962-14-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 01-04-2021 View substance registered dossier
2-(2-aminoethoxy)ethanol
213-195-4 929-06-6 Active Full Joint ≥ 1 000 tonnes 29-11-2019 View substance registered dossier
2-(2-aminoethylamino)ethanol
203-867-5 111-41-1 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 02-09-2021 View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethanol
203-961-6 112-34-5 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 08-10-2021 View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether
200-076-7 51-03-6 No longer Valid Full Individual No longer valid 02-07-2013 View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether
200-076-7 51-03-6 Active Full Joint Tonnage data confidential 03-02-2020 View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate
204-685-9 124-17-4 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 04-12-2020 View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl methacrylate
230-813-8 7328-22-5 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 01-10-2019 View substance registered dossier
2-(2-chloroethoxy)ethanol
211-059-9 628-89-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 04-08-2018 View substance registered dossier
2-(2-chlorophenyl)-1-[2-(2-chlorophenyl)-4,5-diphenyl-2H-imidazol-2-yl]-4,5-diphenyl-1H-imidazole
230-555-6 7189-82-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 17-02-2021 View substance registered dossier
2-(2-ethoxyethoxy)-2-methylpropane
257-196-8 51422-54-9 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 12-03-2018 View substance registered dossier
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol
203-919-7 111-90-0 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 25-06-2021 View substance registered dossier
2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acetate
203-940-1 112-15-2 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 16-09-2021 View substance registered dossier
2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acrylate
230-811-7 7328-17-8 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 01-02-2019 View substance registered dossier
2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propylimidazo-[5,1-f][1,2,4]triazin-4(3H)-one
607-089-0 224789-21-3 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 21-10-2014 View substance registered dossier
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol
202-414-9 95-38-5 Active Full Joint ≥ 10 tonnes 21-09-2021 View substance registered dossier
2-(2-hexyldecyloxy)benzamide
431-230-3 202483-62-3 Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 19-09-2011 View substance registered dossier
2-(2-hexyloxyethoxy)ethanol
203-988-3 112-59-4 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 24-08-2021 View substance registered dossier
2-(2-hydroxyethoxy)ethyl 2-hydroxypropyl 3,4,5,6-tetrabromophthalate
243-885-0 20566-35-2 No longer Valid Full Joint No longer valid 13-09-2010 View substance registered dossier
2-(2-methoxyethoxy)ethanol
203-906-6 111-77-3 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 04-12-2020 View substance registered dossier
2-(2-methoxyethoxy)ethyl 4-[(5-cyano-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxopyridin-3-yl)azo]benzoate
256-457-3 49744-26-5 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 23-04-2018 View substance registered dossier
2-(2-methoxyethoxy)ethyl methacrylate
256-190-2 45103-58-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 10-10-2018 View substance registered dossier
2-(2-methylpropoxy)ethanol
224-658-5 4439-24-1 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 22-05-2018 View substance registered dossier
2-(2-naphthyloxy)ethanol
202-228-8 93-20-9 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 11-09-2020 View substance registered dossier
2-(2-oxo-5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl acetate
431-770-1 216698-07-6 Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 18-10-2013 View substance registered dossier
2-(2-oxoimidazolidin-1-yl)ethyl methacrylate
289-214-5 86261-90-7 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 09-11-2020 View substance registered dossier
2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butyramide
446-650-2 - Active Full Individual ≥ 100 to < 1 000 tonnes 20-05-2016 View substance registered dossier
2-(2-phenoxyethoxy)ethanol
203-227-5 104-68-7 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 23-01-2020 View substance registered dossier
2-(2-thienyl)ethyl toluene-p-sulphonate
254-911-5 40412-06-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 26-11-2020 View substance registered dossier
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol
274-570-6 70321-86-7 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 05-08-2021 View substance registered dossier
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol
247-384-8 25973-55-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 28-01-2021 View substance registered dossier
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol
221-573-5 3147-75-9 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 13-08-2021 View substance registered dossier
2-(2H-BENZOTRIAZOL-2-YL)-4-METHYL-6-[2-METHYL-3-[1,3,3,3-TETRAMETHYL-1-[(TRIMETHYLSILYL)OXY]DISILOXANYL]PROPYL]PHENOL
422-940-4 - Active Full Joint ≥ 100 tonnes 13-08-2021 View substance registered dossier
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-tert-butylphenol
221-574-0 3147-76-0 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 03-08-2021 View substance registered dossier
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-(1-methyl-1-phenylethyl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol
422-600-5 73936-91-1 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 05-08-2021 View substance registered dossier
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-(1-methyl-1-phenylethyl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol
422-600-5 73936-91-1 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 17-08-2015 View substance registered dossier
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-p-cresol
219-470-5 2440-22-4 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 05-08-2021 View substance registered dossier
2-(3,4-epoxycyclohexyl)ethyltriethoxy silane
425-050-4 10217-34-2 Active Full Joint ≥ 10 tonnes 25-03-2013 View substance registered dossier
2-(3,4-epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilane
222-217-1 3388-04-3 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 19-06-2019 View substance registered dossier
2-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)quinazolin-4(3H)-one
600-418-9 1033-16-5 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 17-05-2018 View substance registered dossier
2-(3,5-dimethylhex-3-en-2-yloxy)-2-methylpropyl cyclopropanecarboxylate
700-118-9 676532-44-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 06-09-2021 View substance registered dossier
2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tetraiodoxanthen-9-yl)benzoic acid, aluminium salt
235-440-4 12227-78-0 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 06-12-2018 View substance registered dossier
2-(3,7-dimethylocta-2,6-dienyl)cyclopentan-1-one
268-706-3 68133-79-9 Active Full Individual ≥ 0 to < 10 tonnes 26-08-2019 View substance registered dossier
2-(3-(4-amino-9,10-dihydro-3-sulpho-9,10-dioxoanthracen-4-yl)aminobenzenesulphonyl)vinyl) disodium sulphate
219-949-9 2580-78-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 10-12-2018 View substance registered dossier
2-(3-hydroxypropyl)-6-[(3-hydroxypropyl)amino]-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione
258-203-7 52821-24-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 08-11-2017 View substance registered dossier
2-(3-methoxypropyl)-9(or 10)-methylbenzimidazo[2,1-b]benzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6(2H)-trione
258-094-6 52673-15-1 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 05-10-2017 View substance registered dossier
2-(3-oxazolidinyl)ethyl methacrylate
256-260-2 46235-93-2 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 02-05-2018 View substance registered dossier
2-(3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)benzo[b]thiophene-3(2H)-one
208-336-1 522-75-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 11-09-2018 View substance registered dossier
2-(4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(3-((2-ethylhexyl)oxy)-2-hydroxypropoxy)phenol
419-740-4 137658-79-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 08-04-2020 View substance registered dossier
2-(4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(3-((2-ethylhexyl)oxy)-2-hydroxypropoxy)phenol
419-740-4 137658-79-8 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 13-06-2016 View substance registered dossier
2-(4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(3-((2-ethylhexyl)oxy)-2-hydroxypropoxy)phenol
419-740-4 137658-79-8 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 12-10-2012 View substance registered dossier
2-(4,6-bis-(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(octyloxy)-phenol
412-440-4 2725-22-6 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 04-08-2015 View substance registered dossier
2-(4,6-bis-(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(octyloxy)-phenol
412-440-4 2725-22-6 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 03-12-2013 View substance registered dossier
2-(4,6-bis-(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(octyloxy)-phenol
412-440-4 2725-22-6 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 26-08-2014 View substance registered dossier
2-(4,6-bis-(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(octyloxy)-phenol
412-440-4 2725-22-6 Active Full Joint ≥ 100 tonnes 05-08-2021 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
JSC Grindeks Krustpils street 53 LV-1057 Riga Latvia Latvia Active 2,6-xylidine 201-758-7 87-62-7 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 2,6-xylidine 201-758-7 87-62-7 - View substance registered dossier
AllessaProduktion GmbH Alt-Fechenheim 34 60386 Frankfurt am Main Germany Germany Cease Manufacture 2,6-xylidine 201-758-7 87-62-7 2019 View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active 2,6-xylidine 201-758-7 87-62-7 2017 View substance registered dossier
Fujifilm Europe GmbH (OR2) Heesenstr. 31 40549 Düsseldorf NRW Germany Germany Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[(1E)-2-[4-[(1E)-2-[4-[(1E)-2-[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]diazenyl]-2-sulfophenyl]diazenyl]-2,5-bis(2-hydroxyethoxy)phenyl]diazenyl]-4,5-dihydroxy-, potassium sodium salt (1:2:1) 458-890-5 2138848-94-7 2009; 2010 View substance registered dossier
COLORANTES INDUSTRIALES, S.A. P.IND. SANTA RITA OPTICA, 11 08755 CASTELLBISBAL BARCELONA Spain Spain Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 - View substance registered dossier
TICHEM S.P.A. Via Quarto, 38/40 21010 FERNO (VA) Italy Italy Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 2021 View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 - View substance registered dossier
GSC GROUP S.P.A. Via dell'Industria, 5 36054 Montebello Vicentino Italy Italy Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 2020 View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Cease Manufacture 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 2021 View substance registered dossier
CHROMATOURGIA TRIPOLEOS SA SCHIMATARI 32009 SCHIMATARI VIOTIAS Greece Greece Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 - View substance registered dossier
Eurocolor SpA Emilia Ponente, 593 48014 Castel Bolognese Emilia Romagna Italy Italy Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 - View substance registered dossier
TRUMPLER ESPAÑOLA, S.A. Llobateras, 15 08210 Barberà del Vallès Spain Spain Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 2021 View substance registered dossier
Colorantes Italia srl Viale delle Comunicazioni 13/15 56022 Castelfranco di Sotto Italy Italy Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 - View substance registered dossier
M&H Dyes srl via B. Buozzi 19 56024 Ponte a Egola - San Miniato Italy Italy Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 2012; 2020; 2021 View substance registered dossier
CHIMICA DUE SRL SPALLANZANI n.10 20129 MILAN MI Italy Italy Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 - View substance registered dossier
GRUPPO MASTROTTO SPA Via quarta strada, 7 36071 Vicenza Veneto Italy Italy Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 - View substance registered dossier
FGL International S.p.A. Piazza Rita Levi Montalcini, 2 56029 Santa Croce sull'Arno (PI) Italy Italy Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 - View substance registered dossier
C. & C. CHEMICALS AND COLOURS S.R.L. PIAZZA S MARIA DELLE GRAZIE 1 20123 MILANO Italy Italy Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 - View substance registered dossier
RE.AL COLOR SRL Via dell'artigianato 38 36045 LONIGO (VICENZA) Italy Italy Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 2021 View substance registered dossier
RE.PI.CO RESINE PIGMENTI COLORI SPA Via Aquileia, 41/b 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy Italy Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 - View substance registered dossier
POLOCHEM SRL Via dell'industria ang. via delle Comunicazioni 56022 Castelfranco di Sotto (PI) Italy Italy Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 - View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 2021 View substance registered dossier
NEOCOLOR S.R.L. Dell'Industria 28 21019 Somma Lombardo Varese Italy Italy Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 - View substance registered dossier
Triade B.V. Dijkweg 159 2675 AD Honselersdijk Netherlands Netherlands Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 - View substance registered dossier
BIOKIMICA SPA VIA DEI CONCIATORI, 44 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) Italy Italy Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 - View substance registered dossier
Kemia Tau srl Via Torino, 56 10040 La Cassa Torino Italy Italy Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 - View substance registered dossier
Kem Color S.p.A. Str. della Cebrosa 58 10036 Settimo Torinese Torino Italy Italy Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 2014 View substance registered dossier
TFL Ledertechnik GmbH Peter-Krauseneck-Strasse 16 79618 Rheinfelden Germany Germany Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 - View substance registered dossier
VITALCHIMICA ITALIANA SRL VIA LOMBARDIA, 13 50054 PONTE A CAPPIANO-FUCECCHIO (FI) Italy Italy Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 2021 View substance registered dossier
TFL ITALIA SpA Via dei Campacci 11 20010 Buscate MI Italy Italy Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 2021 View substance registered dossier
OSMO SRL Via del Lavoro, 115 36071 Arzignano (VI) Italy Italy Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 2017 View substance registered dossier
TECNOCHIMICA S.P.A. Via del Salice, 16/18 56022 Castelfranco di Sotto (PI) Italy Italy Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 2021 View substance registered dossier
CODYECO SPA Vicolo del Grano, 8 56029 Santa Croce sull'Arno - Pisa Toscana - Italy Italy Italy Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) 605-104-5 157577-99-6 2018 View substance registered dossier
EUROCOLOR SCARL VIA EMILIA PONENTE, 593 48014 CASTEL BOLOGNESE Italy Italy Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, coupled with 3-aminophenol, diazotized 5-amino-2-[(4-aminophenyl)amino]benzenesulfonic acid and diazotized benzenamine, sodium salts 297-025-4 93281-13-1 2019 View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, coupled with 3-aminophenol, diazotized 5-amino-2-[(4-aminophenyl)amino]benzenesulfonic acid and diazotized benzenamine, sodium salts 297-025-4 93281-13-1 2019 View substance registered dossier
Waterside Colours BV Keizersgracht 391 A 1016EJ Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, coupled with 3-aminophenol, diazotized 5-amino-2-[(4-aminophenyl)amino]benzenesulfonic acid and diazotized benzenamine, sodium salts 297-025-4 93281-13-1 2019 View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, coupled with 3-aminophenol, diazotized 5-amino-2-[(4-aminophenyl)amino]benzenesulfonic acid and diazotized benzenamine, sodium salts 297-025-4 93281-13-1 2019 View substance registered dossier
TFL Ledertechnik GmbH Peter-Krauseneck-Strasse 16 79618 Rheinfelden Germany Germany Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, coupled with 3-aminophenol, diazotized 5-amino-2-[(4-aminophenyl)amino]benzenesulfonic acid and diazotized benzenamine, sodium salts 297-025-4 93281-13-1 2019 View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, coupled with 3-aminophenol, diazotized 5-amino-2-[(4-aminophenyl)amino]benzenesulfonic acid and diazotized benzenamine, sodium salts 297-025-4 93281-13-1 2019 View substance registered dossier
Stewardship Chemicals 55 Długosza 67 43-188 Orzesze Poland Poland Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, coupled with 3-aminophenol, diazotized 5-amino-2-[(4-aminophenyl)amino]benzenesulfonic acid and diazotized benzenamine, sodium salts 297-025-4 93281-13-1 - View substance registered dossier
S.I.C. INTERNATIONAL SPA VIA EDISON, 4 20010 BUSCATE (MI) Italy Italy Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, coupled with 3-aminophenol, diazotized 5-amino-2-[(4-aminophenyl)amino]benzenesulfonic acid and diazotized benzenamine, sodium salts 297-025-4 93281-13-1 - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, coupled with 3-aminophenol, diazotized 5-amino-2-[(4-aminophenyl)amino]benzenesulfonic acid and diazotized benzenamine, sodium salts 297-025-4 93281-13-1 2019 View substance registered dossier
S.A. ROBAMA Carrer Antic Camí de Tordera, 63-69 PI Mas Puigvert 08389 PALAFOLLS Barcelona Spain Spain Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, coupled with 3-aminophenol, diazotized 5-amino-2-[(4-aminophenyl)amino]benzenesulfonic acid and diazotized benzenamine, sodium salts 297-025-4 93281-13-1 2019 View substance registered dossier
Everlight Europe B.V. Rivium Boulevard 224 2909LK Capelle a/d Ijssel Netherlands Netherlands Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, coupled with 3-aminophenol, diazotized 5-amino-2-[(4-aminophenyl)amino]benzenesulfonic acid and diazotized benzenamine, sodium salts 297-025-4 93281-13-1 - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, coupled with 3-aminophenol, diazotized 5-amino-2-[(4-aminophenyl)amino]benzenesulfonic acid and diazotized benzenamine, sodium salts 297-025-4 93281-13-1 2019 View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with 4-amino-1-naphthalenesulfonic acid, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol, sodium salts 941-841-1 1689527-27-2 2018 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with 4-amino-1-naphthalenesulfonic acid, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol, sodium salts 941-841-1 1689527-27-2 2020 View substance registered dossier
TFL Ledertechnik GmbH Peter-Krauseneck-Strasse 16 79618 Rheinfelden Germany Germany Active 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with diazotized 2-amino-4,6-dinitrophenol, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol, sodium salts 232-380-0 8011-86-7 - View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with diazotized 2-amino-4,6-dinitrophenol, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol, sodium salts 232-380-0 8011-86-7 2018 View substance registered dossier
EUROCOLOR SCARL VIA EMILIA PONENTE, 593 48014 CASTEL BOLOGNESE Italy Italy Active 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with diazotized 2-amino-4,6-dinitrophenol, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol, sodium salts 232-380-0 8011-86-7 2018; 2020; 2021 View substance registered dossier
TRUMPLER ESPAÑOLA, S.A. Llobateras, 15 08210 Barberà del Vallès Spain Spain Active 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with diazotized 2-amino-4,6-dinitrophenol, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol, sodium salts 232-380-0 8011-86-7 - View substance registered dossier
POLOCHEM SRL Via dell'industria ang. via delle Comunicazioni 56022 Castelfranco di Sotto (PI) Italy Italy Active 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with diazotized 2-amino-4,6-dinitrophenol, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol, sodium salts 232-380-0 8011-86-7 - View substance registered dossier
RE.PI.CO RESINE PIGMENTI COLORI SPA Via Aquileia, 41/b 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy Italy Active 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with diazotized 2-amino-4,6-dinitrophenol, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol, sodium salts 232-380-0 8011-86-7 - View substance registered dossier
Everlight Europe B.V. Rivium Boulevard 224 2909LK Capelle a/d Ijssel Netherlands Netherlands Active 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with diazotized 2-amino-4,6-dinitrophenol, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol, sodium salts 232-380-0 8011-86-7 - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with diazotized 2-amino-4,6-dinitrophenol, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol, sodium salts 232-380-0 8011-86-7 - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with diazotized 2-amino-4,6-dinitrophenol, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol, sodium salts 232-380-0 8011-86-7 2013; 2016; 2020; 2021 View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with diazotized 2-amino-4,6-dinitrophenol, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol, sodium salts 232-380-0 8011-86-7 2020 View substance registered dossier
Triade B.V. Dijkweg 159 2675 AD Honselersdijk Netherlands Netherlands Active 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with diazotized 2-amino-4,6-dinitrophenol, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol, sodium salts 232-380-0 8011-86-7 - View substance registered dossier
Waterside Colours BV Keizersgracht 391 A 1016EJ Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with diazotized 2-amino-4,6-dinitrophenol, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol, sodium salts 232-380-0 8011-86-7 2018 View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with diazotized 2-amino-4,6-dinitrophenol, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol, sodium salts 232-380-0 8011-86-7 2018 View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with diazotized 2-amino-4,6-dinitrophenol, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol, sodium salts 232-380-0 8011-86-7 2018 View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with resorcinol, coupled with diazotized 5-amino-2-(phenylamino)benzenesulfonic acid and diazotized 4-nitrobenzenamine 291-639-6 90432-09-0 2019 View substance registered dossier
Everlight Europe B.V. Rivium Boulevard 224 2909LK Capelle a/d Ijssel Netherlands Netherlands Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3-[2-[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-6-[2-[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-, sodium salt (1:5) 815-135-8 1386899-40-6 - View substance registered dossier
Everlight Europe B.V. Rivium Boulevard 224 2909LK Capelle a/d Ijssel Netherlands Netherlands Active 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-3-[2-[5-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]diazenyl]-4-hydroxy-, sodium salt (1:4) 695-779-2 80019-35-8 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)- 401-300-8 86168-95-8 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)- 401-300-8 86168-95-8 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)- 401-300-8 86168-95-8 - View substance registered dossier
P&P Co BVBA Terhulpensesteenweg, 129 3090 Overijse Belgium Belgium Active 2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)- 401-300-8 86168-95-8 - View substance registered dossier
ANSA Termoplastici S.R.L. via Nazionale 66 I-24060 Sovere BG Italy Italy Active 2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)- 401-300-8 86168-95-8 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Cease Manufacture 2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)- 401-300-8 86168-95-8 2019 View substance registered dossier
Ramboll Belgium BVBA (AUT) Meersbloem-Melden 46 9700 Oudenaarde Belgium Belgium Active 2,9,16,23-tetrakis(2,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenoxy)-29H,30H-phthalocyanine 831-167-5 2126827-44-7 2020 View substance registered dossier
BASF Colors & Effects GmbH An der Rheinschanze 1 67059 Ludwigshafen Germany Germany Active 2,9-bis(2-phenylethyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 266-564-7 67075-37-0 2019; 2020; 2021 View substance registered dossier
BASF Colors & Effects GmbH An der Rheinschanze 1 67059 Ludwigshafen Germany Germany Active 2,9-bis(3,5-dimethylphenyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 225-590-9 4948-15-6 2019; 2020; 2021 View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active 2,9-bis(3,5-dimethylphenyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 225-590-9 4948-15-6 2021 View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH CLHC Stangenstr.1 70771 Leinfelden- Echterdingen Germany Germany Active 2,9-bis(3,5-dimethylphenyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 225-590-9 4948-15-6 2021 View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active 2,9-bis(4-chlorophenyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 219-166-2 2379-77-3 2018 View substance registered dossier
BASF Colors & Effects GmbH An der Rheinschanze 1 67059 Ludwigshafen Germany Germany Active 2,9-bis(p-methoxybenzyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 280-472-4 83524-75-8 2019; 2020 View substance registered dossier
BASF Colors & Effects GmbH An der Rheinschanze 1 67059 Ludwigshafen Germany Germany Active 2,9-bis[4-(phenylazo)phenyl]anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 221-264-5 3049-71-6 2019; 2020; 2021 View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active 2,9-dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione 221-424-4 3089-17-6 2010; 2015; 2021 View substance registered dossier
Cabot Performance Materials Belgium SPRL rue Prévochamps, 78 4860 Pepinster Belgium Belgium Active 2,9-dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione 221-424-4 3089-17-6 - View substance registered dossier
Trust Chem Europe B.V. Bergpoortstraat 65 NL-7411 CL Deventer Netherlands Netherlands Active 2,9-dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione 221-424-4 3089-17-6 - View substance registered dossier
DCL Corporation (NL) B.V. OR1 Sortieweg 39 6219 NT Maastricht Netherlands Netherlands Active 2,9-dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione 221-424-4 3089-17-6 - View substance registered dossier
Chemservice S.A. (G7H4) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active 2,9-dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione 221-424-4 3089-17-6 - View substance registered dossier
BASF Colors & Effects GmbH An der Rheinschanze 1 67059 Ludwigshafen Germany Germany Active 2,9-dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione 221-424-4 3089-17-6 2013 View substance registered dossier
Sun Chemical B.V. Leeuwenveldseweg 3-t 1382 LV Weesp Netherlands Netherlands Active 2,9-dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione 221-424-4 3089-17-6 2015; 2021 View substance registered dossier
Colors & Effects Netherlands B.V. Sortieweg 39 6219NT Maastricht Netherlands Netherlands Active 2,9-dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione 221-424-4 3089-17-6 - View substance registered dossier
Trust Chem Europe B.V. Bergpoortstraat 65 NL-7411 CL Deventer Netherlands Netherlands Active 2,9-dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione 221-424-4 3089-17-6 2012 View substance registered dossier
CS Regulatory IRL Ltd 1L-13 Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active 2,9-dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione 221-424-4 3089-17-6 - View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR3 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active 2,9-dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione 221-424-4 3089-17-6 - View substance registered dossier
Sun Chemical A/S 7 Københavnsvej 112 4600 Køge Denmark Denmark Active 2,9-dimethylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 226-866-1 5521-31-3 - View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active 2,9-dimethylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 226-866-1 5521-31-3 - View substance registered dossier
DCL Corporation (NL) B.V. OR1 Sortieweg 39 6219 NT Maastricht Netherlands Netherlands Active 2,9-dimethylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 226-866-1 5521-31-3 2021 View substance registered dossier
BASF Colors & Effects GmbH An der Rheinschanze 1 67059 Ludwigshafen Germany Germany Active 2,9-dimethylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 226-866-1 5521-31-3 2019; 2020; 2021 View substance registered dossier
AllessaProduktion GmbH Alt-Fechenheim 34 60386 Frankfurt am Main Germany Germany Active 2,9-dimethylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 226-866-1 5521-31-3 - View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR3 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active 2,9-dimethylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 226-866-1 5521-31-3 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH CLHC Stangenstr.1 70771 Leinfelden- Echterdingen Germany Germany Active 2,9-dimethylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 226-866-1 5521-31-3 - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active 2-((3-(4-Hydroxyphenyl)propanoylamino)benzoic acid 470-130-4 - 2014 View substance registered dossier
NOVEAL 16 rue Maurice Berteaux 95500 LE THILLAY France France Active 2-((3-Aminopyrazolo(1,5-a)pyridin-2-yl)oxy)ethanol hydrochloride 695-745-7 1079221-49-0 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 2-((3-Aminopyrazolo(1,5-a)pyridin-2-yl)oxy)ethanol hydrochloride 695-745-7 1079221-49-0 - View substance registered dossier
James Robinson Speciality Ingredients BV Office 12.15 Millenium Tower Radarweg 29 / 12B 1043NX Amsterdam Netherlands Netherlands Active 2-((4-methyl-2-nitrophenyl)amino)ethanol 408-090-7 100418-33-5 2018; 2019; 2021 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active 2-((E)-(4-((4-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-hetereocarbapolycyclo-2-yl)alkyl)(ethyl)amino)-2-methyl)diazenyl)-5-nitro-1,3-dicarbonitrile, polyphenyl - - 2011 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active 2-(1,1-dimethylethyl)-6-[[3-(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxy-5-methylphenyl]methyl]-4-methylphenyl acrylate 262-634-6 61167-58-6 - View substance registered dossier
Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 1 D-20537 Hamburg Germany Germany Active 2-(1,1-dimethylpropyl)phenol 221-916-9 3279-27-4 2016; 2017 View substance registered dossier
SI Group-Béthune S.A.S. 1111 Avenue George Washington Boite Postale 237 62404 Cedex Béthune France France Active 2-(1,1-dimethylpropyl)phenol 221-916-9 3279-27-4 - View substance registered dossier
James Robinson Speciality Ingredients BV Office 12.15 Millenium Tower Radarweg 29 / 12B 1043NX Amsterdam Netherlands Netherlands Active 2-(1,3-benzodioxol-5-ylamino)ethanol hydrochloride 303-085-5 94158-14-2 2021 View substance registered dossier
Dragon Chemical Europe GmbH Carlsplatz 24 40213 Düsseldorf Germany Germany Active 2-(1,3-benzodioxol-5-ylamino)ethanol hydrochloride 303-085-5 94158-14-2 - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active 2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one 207-586-9 482-89-3 2013; 2014 View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH CJTC Stangenstr. 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active 2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one 207-586-9 482-89-3 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH CLSC Stangenstr. 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active 2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one 207-586-9 482-89-3 2011 View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany No longer Valid 2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one 207-586-9 482-89-3 - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active 2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one 207-586-9 482-89-3 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethane-1-sulfonic acid--potassium (1/1) 618-797-4 91893-72-0 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethane-1-sulfonyl chloride 610-161-4 4403-36-5 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethanesulfonamide 812-222-2 4443-23-6 - View substance registered dossier
KTR Europe GmbH Mergenthalerallee 77 65760 Eschborn Germany Germany Active 2-(1-(2-hydroxy-3,5-di-tert-pentyl-phenyl)ethyl)-4,6-di-tert-pentylphenyl acrylate 413-850-6 123968-25-2 2012; 2014 View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active 2-(1-(3',3'-dimethyl-1'-cyclohexyl)ethoxy)-2-methyl propyl propanoate 415-490-5 141773-73-1 2010; 2015; 2016; 2020 View substance registered dossier
Givaudan Iberica SA Pla d'en Batlle s/n 08470 San Celoni Barcelona Spain Spain Active 2-(1-(3',3'-dimethyl-1'-cyclohexyl)ethoxy)-2-methyl propyl propanoate 415-490-5 141773-73-1 2020 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 2-(1-(3',3'-dimethyl-1'-cyclohexyl)ethoxy)-2-methyl propyl propanoate 415-490-5 141773-73-1 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811326-7) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman - BP 1510 38025 Grenoble France France France Active 2-(1-(3',3'-dimethyl-1'-cyclohexyl)ethoxy)-2-methyl propyl propanoate 415-490-5 141773-73-1 - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active 2-(1-aminoanthraquinon-2-yl)anthra[2,3-d]oxazole-5,10-dione 219-168-3 2379-79-5 - View substance registered dossier
ATUL IRELAND LIMITED OR Flynn O'driscoll No.1 Grant's Row Lower Mount Street D02HX96 DUBLIN DUBLIN Ireland Ireland Active 2-(1-aminoanthraquinon-2-yl)anthra[2,3-d]oxazole-5,10-dione 219-168-3 2379-79-5 - View substance registered dossier
Texco Farben Produktionsgesellschaft mbH Salegaster Chaussee 06803 Greppin Germany Germany Active 2-(1-aminoanthraquinon-2-yl)anthra[2,3-d]oxazole-5,10-dione 219-168-3 2379-79-5 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active 2-(1-aminoanthraquinon-2-yl)anthra[2,3-d]oxazole-5,10-dione 219-168-3 2379-79-5 - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active 2-(1-aminoanthraquinon-2-yl)anthra[2,3-d]oxazole-5,10-dione 219-168-3 2379-79-5 - View substance registered dossier
IFF NL 1 Liebergerweg 72-98 1221 JT Hilversum Netherlands Netherlands Active 2-(1-ethylpentyl)-1,3-dioxolane 224-436-8 4359-47-1 - View substance registered dossier
Sensient Fragrances, S.A.U. Crta. Armilla Km 2, 5 18100 Armilla Granada Spain Spain Active 2-(1-ethylpentyl)-1,3-dioxolane 224-436-8 4359-47-1 2018 View substance registered dossier
Polynt S.p.A. OR2 via Enrico Fermi, 51 I-24020 Scanzorosciate BG Italy Italy Active 2-(1-methylethoxy)ethyl acetate 242-901-3 19234-20-9 2016 View substance registered dossier
Nouryon Functional Chemicals B.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem Netherlands Netherlands Active 2-(1-oxa-4-azaspiro[4.5]dec-4-yl)ethyl methacrylate 224-116-8 4203-89-8 2018; 2019; 2020 View substance registered dossier
DKSH France S.A. 1475 Quai du Rhone 01702 Miribel France France Active 2-(10-oxo-10H-9-oxa-10-phosphaphenanthren-10-ylmethyl)succinic acid 426-480-5 63562-33-4 - View substance registered dossier
DKSH GmbH Baumwall 3 20459 Hamburg Germany Germany Active 2-(10-oxo-10H-9-oxa-10-phosphaphenanthren-10-ylmethyl)succinic acid 426-480-5 63562-33-4 - View substance registered dossier
Chemos GmbH und Co. KG Werner von Siemensstrasse 3 93128 Regenstauf Bavaria Germany Germany Active 2-(10-oxo-10H-9-oxa-10-phosphaphenanthren-10-ylmethyl)succinic acid 426-480-5 63562-33-4 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture 2-(10-oxo-10H-9-oxa-10-phosphaphenanthren-10-ylmethyl)succinic acid 426-480-5 63562-33-4 2020 View substance registered dossier
Jos. H. Lowenstein & Sons B.V. Naritaweg 165 1043 BW Amsterdam Netherlands Netherlands Active 2-(2,4-diaminophenoxy)ethanol dihydrochloride 266-357-1 66422-95-5 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH CJXB Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Germany Active 2-(2,4-diaminophenoxy)ethanol dihydrochloride 266-357-1 66422-95-5 - View substance registered dossier
Dragon Chemical Europe GmbH Carlsplatz 24 40213 Düsseldorf Germany Germany Active 2-(2,4-diaminophenoxy)ethanol dihydrochloride 266-357-1 66422-95-5 - View substance registered dossier
COSMOLIFE SAS 25 rue des ALOUETTES 95150 TAVERNY France France Active 2-(2,4-diaminophenoxy)ethanol dihydrochloride 266-357-1 66422-95-5 - View substance registered dossier
James Robinson Speciality Ingredients BV Office 12.15 Millenium Tower Radarweg 29 / 12B 1043NX Amsterdam Netherlands Netherlands Active 2-(2,4-diaminophenoxy)ethanol dihydrochloride 266-357-1 66422-95-5 2018; 2019; 2021 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 2-(2,4-diaminophenoxy)ethanol dihydrochloride 266-357-1 66422-95-5 - View substance registered dossier
Artec Europe BV Vivaldistraat 3 7132 AG Lichtenvoorde Netherlands Netherlands Active 2-(2,4-diaminophenoxy)ethanol dihydrochloride 266-357-1 66422-95-5 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active 2-(2,4-diaminophenoxy)ethanol dihydrochloride 266-357-1 66422-95-5 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active 2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol 283-585-7 84682-23-5 - View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (2) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol 205-592-6 143-22-6 - View substance registered dossier
NAM & NAM Europe GmbH Emil-Figge-Str. 80 44227 Dortmund(048) Germany Germany Active 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol 205-592-6 143-22-6 - View substance registered dossier
NAM & NAM Europe GmbH Emil-Figge-Str. 80 44227 Dortmund Germany Germany Active 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol 205-592-6 143-22-6 - View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Str. 6 91301 Forchheim Germany Germany Active 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol 205-592-6 143-22-6 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR -30 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol 205-592-6 143-22-6 - View substance registered dossier
CS Regulatory IRL Ltd 1L-7 Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol 205-592-6 143-22-6 - View substance registered dossier
INEOS nv Haven 1053 -- Nieuwe Weg 1 2070 Zwijndrecht Belgium Belgium Cease Manufacture 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol 205-592-6 143-22-6 2016 View substance registered dossier
DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH_1 Hugenottenallee 173-175 D-63263 Neu-Isenburg Hesse Germany Germany Active 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol 205-592-6 143-22-6 - View substance registered dossier
The Acta Group EU BVBA (BE1) Place du Luxembourg 2 1050 Brussels Belgium Belgium Active 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol 205-592-6 143-22-6 2020 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. - OR2 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol 205-592-6 143-22-6 - View substance registered dossier
Specialty Electronic Materials Netherlands BV OR-2 Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Active 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol 205-592-6 143-22-6 2021 View substance registered dossier
Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH Hugenottenallee 175 D-63263 Neu-Isenburg Hesse Germany Germany Active 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol 205-592-6 143-22-6 - View substance registered dossier
INEOS Derivatives Lavera SAS (Oxide) Avenue de la bienfaisance BP6 133117 Lavera France France Active 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol 205-592-6 143-22-6 2010; 2012; 2013; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019 View substance registered dossier
Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 1 D-20537 Hamburg Germany Germany Active 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol 205-592-6 143-22-6 2011; 2013; 2018; 2020 View substance registered dossier
Compact Consultants Ltd 123 Oborishte Street 123 Oborishte Street 1505 Sofia Bulgaria Bulgaria Bulgaria Cease Manufacture 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol 205-592-6 143-22-6 2015 View substance registered dossier
John Dunleavt T/A Waltham Advisory 45 Waltham Terrace Blackrock A94 K5F7 Dublin Ireland Ireland Active 2-(2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy)ethanol 203-978-9 112-50-5 2017; 2019; 2020 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. - OR1 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active 2-(2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy)ethanol 203-978-9 112-50-5 - View substance registered dossier
INEOS nv Haven 1053 -- Nieuwe Weg 1 2070 Zwijndrecht Belgium Belgium Active 2-(2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy)ethanol 203-978-9 112-50-5 2010; 2012; 2015; 2017; 2018; 2019; 2021 View substance registered dossier
SOLVENTIS EUROPE NV Sint Maartenstraat 1 B-2000 Antwerpen Belgium Belgium No longer Valid 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol 203-962-1 112-35-6 2020 View substance registered dossier
John Dunleavt T/A Waltham Advisory 45 Waltham Terrace Blackrock A94 K5F7 Dublin Ireland Ireland Active 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol 203-962-1 112-35-6 2020; 2021 View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol 203-962-1 112-35-6 2020 View substance registered dossier
AREINA LIMITED 21, Vasili Michailidi 3026 Limassol Cyprus Cyprus Active 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol 203-962-1 112-35-6 - View substance registered dossier
Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Postbus 3000 3196 KK Rotterdam Netherlands Netherlands Cease Manufacture 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol 203-962-1 112-35-6 2016 View substance registered dossier
INEOS nv Haven 1053 -- Nieuwe Weg 1 2070 Zwijndrecht Belgium Belgium Active 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol 203-962-1 112-35-6 2010; 2012; 2015; 2016; 2018; 2019 View substance registered dossier
Specialty Electronic Materials Netherlands BV OR-2 Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Active 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol 203-962-1 112-35-6 - View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Str. 6 91301 Forchheim Germany Germany Active 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol 203-962-1 112-35-6 - View substance registered dossier
CS Regulatory IRL Ltd 1L-7 Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol 203-962-1 112-35-6 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. - OR2 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol 203-962-1 112-35-6 - View substance registered dossier
UAB „APLINKOS VADYBA“ Vilkpėdės str. 22 03151 Vilnius Lithuania Lithuania Active 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol 203-962-1 112-35-6 - View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol 203-962-1 112-35-6 2016 View substance registered dossier
NAM & NAM Europe GmbH Emil-Figge-Str. 80 44227 Dortmund(048) Germany Germany Active 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol 203-962-1 112-35-6 - View substance registered dossier
CU Chemie Uetikon GmbH Raiffeisenstrasse 4 77933 Lahr Baden-Württemberg Germany Germany Active 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol 203-962-1 112-35-6 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol 203-962-1 112-35-6 2014; 2020 View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR6 55, Rue de la voie des Bans 95102 Argenteuil Cedex France France Active 2-(2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)propyl)cyclopentanone 404-240-0 95962-14-4 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active 2-(2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)propyl)cyclopentanone 404-240-0 95962-14-4 - View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR1 55, Rue de la voie des Bans CS500024 95102 Argenteuil Cedex France France Active 2-(2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)propyl)cyclopentanone 404-240-0 95962-14-4 2012; 2013; 2015; 2019; 2020 View substance registered dossier
Huntsman (Europe) BV - OR1 Everslaan 45 B-3078 Everberg Belgium Belgium Active 2-(2-aminoethoxy)ethanol 213-195-4 929-06-6 2016; 2018 View substance registered dossier
Huntsman (Europe) BV - OR9 Everslaan 45 3078 Everberg Belgium Belgium Active 2-(2-aminoethoxy)ethanol 213-195-4 929-06-6 2016; 2018 View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 2-(2-aminoethoxy)ethanol 213-195-4 929-06-6 - View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active 2-(2-aminoethoxy)ethanol 213-195-4 929-06-6 - View substance registered dossier
HUNTSMAN HOLLAND BV Merseyweg 10 3197 KG Botlek-Rotterdam Netherlands Netherlands Active 2-(2-aminoethoxy)ethanol 213-195-4 929-06-6 2016; 2018 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 2-(2-aminoethoxy)ethanol 213-195-4 929-06-6 2012; 2016; 2017; 2018 View substance registered dossier
Charles River Laboratories Den Bosch B.V. OR06 Hambakenwetering 7 5231DD 's-Hertogenbosch Netherlands Netherlands Active 2-(2-aminoethylamino)ethanol 203-867-5 111-41-1 2021 View substance registered dossier
INEOS nv Haven 1053 -- Nieuwe Weg 1 2070 Zwijndrecht Belgium Belgium Cease Manufacture 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 2016 View substance registered dossier
Eastman Chemical B.V. Watermanweg 70 3067 GG Rotterdam Netherlands Netherlands Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 2011; 2020 View substance registered dossier
FUJIFILM Europe BV Oudenstaart 1 5047 TK Tilburg Netherlands Netherlands Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 - View substance registered dossier
Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH Hugenottenallee 175 D-63263 Neu-Isenburg Hesse Germany Germany Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 - View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR3 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 2018 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 - View substance registered dossier
ExponentOR4I Block 1, Blanchardstown Corporate Park Ballycoolen Road, Blanchardstown D15 AKK1 Dublin Ireland Ireland Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 - View substance registered dossier
TFL ITALIA SpA Via dei Campacci 11 20010 Buscate MI Italy Italy Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 - View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 2018; 2021 View substance registered dossier
Chevron Phillips Chemicals International NV Airport Plaza, Stockholm Building, Da Vincilaan 19 B-1831 DIEGEM Belgium Belgium Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 2013; 2015; 2021 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR -30 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 - View substance registered dossier
Momentive Performance Materials GmbH Chempark Building V7 51368 Leverkusen NRW Germany Germany Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 2012; 2013; 2016 View substance registered dossier
Sakata Inx España S.A. (ES) C/ Mercaders 24-26. Pol.Ind.Riera de Caldes E-08184 Palau-Solità i Plegamans Barcelona Spain Spain Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 - View substance registered dossier
Milliken Europe B.V. Ham 18-24 9000 Gent Belgium Belgium Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 - View substance registered dossier
Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG Christbusch 25 42285 Wuppertal Germany Germany Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 151 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 - View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 - View substance registered dossier
ChampionX Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 NL-2342BB Oegstgeest Oegstgeest Netherlands Netherlands Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 - View substance registered dossier
Kuraray Europe GmbH Philipp-Reis-Str. 4 65795 Hattersheim Germany Germany Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 - View substance registered dossier
LyondellBasell Industries Holdings BV_OR1_Equistar Delftseplein 27E 3013AA Rottterdan Netherlands Netherlands Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 2020 View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 - View substance registered dossier
CMC Materials Italia S.r.l. (OR) VIA UMBRIA 4 20098 SAN GIULIANO MILANESE Italy Italy Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH 6 Stangenstrasse 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 2015 View substance registered dossier
Nouryon Surface Chemistry AB Stenunge Allé 3 - S-44485 Stenungsund - Sweden Sweden Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 2018; 2021 View substance registered dossier
Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Postbus 3000 3196 KK Rotterdam Netherlands Netherlands Cease Manufacture 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 2016 View substance registered dossier
Cambridge Environmental Assessments part of RSK ADAS Europe (Ireland) Ltd (IND) Office Suite B, Bluebell Business Centre, Old Naas Road D12 XV7K Dublin Ireland Ireland Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 2021 View substance registered dossier
Oxiteno Europe OR5 Ikaroslaan 6 1930 Zaventem Belgium Belgium Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 2019 View substance registered dossier
Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 1 D-20537 Hamburg Germany Germany Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 2011; 2012; 2013 View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811472-7) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman, BP 1516 38025 Grenoble France France France Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 - View substance registered dossier
BYK-Chemie GmbH Abelstr. 45 DE-46483 Wesel Germany Germany Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 2021 View substance registered dossier
Everlight Europe B.V. Rivium Boulevard 224 2909LK Capelle a/d Ijssel Netherlands Netherlands Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 - View substance registered dossier
Kromachem GmbH Fuerstenbergstr. 17 51379 Leverkusen Germany Germany Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 - View substance registered dossier
ExponentOR30IRE Block 1, Blanchardstown Corporate Park D15 AKK1 Dublin Ireland Ireland Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 - View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR2 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 - View substance registered dossier
KCC Europe GmbH Hansaring 61 50670 Köln Germany Germany Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. - OR2 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 - View substance registered dossier
Penpet Petrochemical Trading GmbH Merkurring 105 22143 Hamburg Germany Germany Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 - View substance registered dossier
Videojet Technologies Europe B.V. Strijkviertel 39 3454 PJ De Meern Utrecht Netherlands Netherlands Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (8111163-3) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman - BP 1510 38025 Grenoble France France France Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 - View substance registered dossier
Nutrition & Biosciences Netherlands B.V. OR_CH Willem Einthovenstraat 4 2342 BH Oegstgeest Netherlands Netherlands Cease Manufacture 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 2020 View substance registered dossier
INEOS Derivatives Lavera SAS (Oxide) Avenue de la bienfaisance BP6 133117 Lavera France France Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 2010; 2012; 2013; 2015; 2016; 2021 View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 2020 View substance registered dossier
BorsodChem Zrt. - OR Bolyai ter 1. H-3700 Kazincbarcika Hungary Hungary Active 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 112-34-5 2021 View substance registered dossier
Copyr S.p.A. Via G. Stephenson 73 20157 Milano Italy Italy No longer Valid 2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether 200-076-7 51-03-6 2017 View substance registered dossier
ENDURA S.p.A. Viale Pietramellara, 5 40121 Bologna Italy Italy Active 2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether 200-076-7 51-03-6 2014; 2020 View substance registered dossier
LyondellBasell Industries Holdings BV_OR1_Equistar Delftseplein 27E 3013AA Rottterdan Netherlands Netherlands Active 2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate 204-685-9 124-17-4 2020 View substance registered dossier
LyondellBasell Industries Holdings BV_OR1_Lyondell Chemical Company Delftseplein 27E 3013 AA Rottterdam Zuid Holland Netherlands Netherlands Active 2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate 204-685-9 124-17-4 - View substance registered dossier
POLYNT S.p.A. via Enrico Fermi, 51 I-24020 Scanzorosciate BG Italy Italy Active 2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate 204-685-9 124-17-4 2016; 2018 View substance registered dossier
Valspar b.v. Zuiveringweg 89 8243 PE Lelystad Netherlands Netherlands Active 2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate 204-685-9 124-17-4 2020 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. - OR2 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active 2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate 204-685-9 124-17-4 - View substance registered dossier
HP Printing and Computing Solutions S.L. calle de José Echegaray 18 28232 Las Rozas de Madrid (Madrid) Spain Spain Active 2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate 204-685-9 124-17-4 2016; 2018 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate 204-685-9 124-17-4 2012; 2016 View substance registered dossier
Ramboll Belgium BVBA (Heresite) Meersbloem-Melden 46 9700 Oudenaarde Belgium Belgium Active 2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate 204-685-9 124-17-4 - View substance registered dossier
INEOS Derivatives Lavera SAS (Oxide) Avenue de la bienfaisance BP6 133117 Lavera France France Active 2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate 204-685-9 124-17-4 2010; 2013; 2015; 2016; 2018 View substance registered dossier
OQ Chemicals Produktion GmbH & Co. KG Otto-Roelen-Str. 3 46147 Oberhausen NRW Germany Germany Active 2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate 204-685-9 124-17-4 2014; 2016; 2018 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 2-(2-butoxyethoxy)ethyl methacrylate 230-813-8 7328-22-5 - View substance registered dossier
Arrow Regulatory (Ireland) Ltd OR1705 Suite 303 9 Pembroke Street Upper D02 KR83 Dublin 2 Ireland Ireland Active 2-(2-butoxyethoxy)ethyl methacrylate 230-813-8 7328-22-5 - View substance registered dossier
CU Chemie Uetikon GmbH Raiffeisenstrasse 4 77933 Lahr Baden-Württemberg Germany Germany Active 2-(2-chloroethoxy)ethanol 211-059-9 628-89-7 - View substance registered dossier
Avara Avlon Pharma Services Ltd Avlon Works Severn Road, Hallen BS10 7ZE Bristol United Kingdom United Kingdom No longer Valid 2-(2-chloroethoxy)ethanol 211-059-9 628-89-7 2021 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 2-(2-chloroethoxy)ethanol 211-059-9 628-89-7 2014; 2018 View substance registered dossier
Proviron Functional Chemicals nv Oudenburgsesteenweg 100 8400 Oostende Belgium Belgium Active 2-(2-chloroethoxy)ethanol 211-059-9 628-89-7 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Dublin Ireland Ireland Active 2-(2-chlorophenyl)-1-[2-(2-chlorophenyl)-4,5-diphenyl-2H-imidazol-2-yl]-4,5-diphenyl-1H-imidazole 230-555-6 7189-82-4 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Dublin Ireland Ireland Active 2-(2-chlorophenyl)-1-[2-(2-chlorophenyl)-4,5-diphenyl-2H-imidazol-2-yl]-4,5-diphenyl-1H-imidazole 230-555-6 7189-82-4 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active 2-(2-chlorophenyl)-1-[2-(2-chlorophenyl)-4,5-diphenyl-2H-imidazol-2-yl]-4,5-diphenyl-1H-imidazole 230-555-6 7189-82-4 2018 View substance registered dossier
Agfa-Gevaert N.V. Septestraat 27 2640 Mortsel Belgium Belgium Active 2-(2-chlorophenyl)-1-[2-(2-chlorophenyl)-4,5-diphenyl-2H-imidazol-2-yl]-4,5-diphenyl-1H-imidazole 230-555-6 7189-82-4 - View substance registered dossier
Agfa-Gevaert Graphic Systems GmbH Kasteler Strasse 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active 2-(2-chlorophenyl)-1-[2-(2-chlorophenyl)-4,5-diphenyl-2H-imidazol-2-yl]-4,5-diphenyl-1H-imidazole 230-555-6 7189-82-4 - View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active 2-(2-chlorophenyl)-1-[2-(2-chlorophenyl)-4,5-diphenyl-2H-imidazol-2-yl]-4,5-diphenyl-1H-imidazole 230-555-6 7189-82-4 2021 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Cease Manufacture 2-(2-ethoxyethoxy)-2-methylpropane 257-196-8 51422-54-9 2019 View substance registered dossier
GATTEFOSSE SAS 36 chemin de genas CS70070 FR-69804 Saint Priest France France France Active 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol 203-919-7 111-90-0 2014 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol 203-919-7 111-90-0 - View substance registered dossier
Merck Schuchardt OHG Eduard-Buchner-Str. 85662 Hohenbrunn Germany Germany Active 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol 203-919-7 111-90-0 - View substance registered dossier
Oxiteno Europe OR2 Ikaroslaan 6 1930 Zaventem Belgium Belgium Active 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol 203-919-7 111-90-0 2014 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol 203-919-7 111-90-0 - View substance registered dossier
Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH Emil-von-Behring-Str. 76 35041 Marburg Germany Germany Active 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol 203-919-7 111-90-0 - View substance registered dossier
Oy Nizhex Scandinavia Ltd Wavulinintie 10 00210 HELSINKI Finland Finland Active