Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
  • Please be aware that the annual IUCLID format change is coming soon. We will be adapting the Dissemination platform to the new format, which means that as of 15th October 2021 until early 2022 there will be a break in publication of newly submitted registration dossiers. We appreciate your understanding in this matter.
Last updated 13 října 2021. Database contains 23445 unique substances and contains information from 104978 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
Tetraterbium heptaoxide
234-856-3 12037-01-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 17-12-2018 View substance registered dossier
Praseodymium(III,IV) oxide
234-857-9 12037-29-5 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 27-05-2021 View substance registered dossier
Silicon orthophosphate
234-858-4 12037-47-7 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 15-04-2020 View substance registered dossier
Dirhenium heptasulphide
234-882-5 12038-67-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 03-05-2018 View substance registered dossier
Tungsten disilicide
234-909-0 12039-88-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 17-10-2018 View substance registered dossier
Zirconium disilicide
234-911-1 12039-90-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 14-12-2017 View substance registered dossier
Silicic acid, aluminum magnesium sodium salt
234-919-5 12040-43-6 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 19-11-2020 View substance registered dossier
Dialuminium chloride pentahydroxide
234-933-1 12042-91-0 Active Full Joint ≥ 10 000 tonnes 30-06-2021 View substance registered dossier
Titanium diboride
234-961-4 12045-63-5 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 07-10-2020 View substance registered dossier
Zirconium diboride
234-963-5 12045-64-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 09-05-2018 View substance registered dossier
Barium dodecairon nonadecaoxide
234-974-5 12047-11-9 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 18-08-2021 View substance registered dossier
Barium titanium trioxide
234-975-0 12047-27-7 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 08-01-2020 View substance registered dossier
Calcium titanium trioxide
234-988-1 12049-50-2 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 09-04-2021 View substance registered dossier
Dichromium nitride
235-002-2 12053-27-9 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 06-07-2021 View substance registered dossier
Nickel dihydroxide 235-008-5 12054-48-7 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 28-07-2021 View substance registered dossier
Nickel dihydroxide 235-008-5 12054-48-7 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 22-01-2013 View substance registered dossier
Nickel dihydroxide 235-008-5 12054-48-7 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 27-05-2018 View substance registered dossier
Hafnium dioxide
235-013-2 12055-23-1 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 28-03-2013 View substance registered dossier
Dilithium oxide
235-019-5 12057-24-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 03-08-2021 View substance registered dossier
Disodium tin trioxide
235-030-5 12058-66-1 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 18-05-2018 View substance registered dossier
Lead titanium trioxide 235-038-9 12060-00-3 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 02-09-2016 View substance registered dossier
Samarium (III) oxide
235-043-6 12060-58-1 Active Full Joint ≥ 10 tonnes 31-05-2018 View substance registered dossier
Strontium titanium trioxide
235-044-1 12060-59-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 16-06-2021 View substance registered dossier
Dierbium trioxide
235-045-7 12061-16-4 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 11-12-2019 View substance registered dossier
Iron manganese trioxide
235-049-9 12062-81-6 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 26-02-2018 View substance registered dossier
Digadolinium trioxide
235-060-9 12064-62-9 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 20-11-2020 View substance registered dossier
Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 06-08-2021 View substance registered dossier
Dialuminium zinc tetraoxide
235-101-0 12068-53-0 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 19-12-2018 View substance registered dossier
Diiron magnesium tetraoxide
235-107-3 12068-86-9 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 05-06-2021 View substance registered dossier
Lead selenide 235-109-4 12069-00-0 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 18-11-2010 View substance registered dossier
Boron carbide
235-111-5 12069-32-8 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 03-06-2021 View substance registered dossier
Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1)
235-113-6 12069-69-1 Active Full Joint ≥ 1 000 tonnes 08-06-2021 View substance registered dossier
Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1)
235-113-6 12069-69-1 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 02-01-2013 View substance registered dossier
Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1)
235-113-6 12069-69-1 Active Intermediate Individual Intermediate use only 16-01-2013 View substance registered dossier
Dimolybdenum carbide
235-115-7 12069-89-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 01-08-2017 View substance registered dossier
Niobium carbide
235-117-8 12069-94-2 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 20-02-2019 View substance registered dossier
Tantalum carbide
235-118-3 12070-06-3 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 30-05-2018 View substance registered dossier
Titanium carbide
235-120-4 12070-08-5 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 19-03-2021 View substance registered dossier
Vanadium carbide
235-122-5 12070-10-9 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 05-03-2021 View substance registered dossier
Tungsten carbide
235-123-0 12070-12-1 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 16-09-2021 View substance registered dossier
Zirconium carbide
235-125-1 12070-14-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 14-12-2017 View substance registered dossier
Triethyldialuminium trichloride
235-137-7 12075-68-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-01-2021 View substance registered dossier
Di-mu-chloro-bis(hapto-1,5-cyclooctadiene)dirhodium(I)
235-157-6 12092-47-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 26-10-2020 View substance registered dossier
Tricarbonyl(methylcyclopentadienyl)manganese
235-166-5 12108-13-3 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 29-08-2019 View substance registered dossier
Ammonium bromide
235-183-8 12124-97-9 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 30-05-2021 View substance registered dossier
Ammonium hydrogensulphide 235-184-3 12124-99-1 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 27-05-2018 View substance registered dossier
Ammonium fluoride
235-185-9 12125-01-8 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 24-09-2019 View substance registered dossier
Ammonium fluoride
235-185-9 12125-01-8 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 28-03-2018 View substance registered dossier
Ammonium chloride
235-186-4 12125-02-9 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 26-02-2021 View substance registered dossier
Magnesium carbonate hydroxide
235-192-7 12125-28-9 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 16-06-2021 View substance registered dossier
Palladium dihydroxide
235-219-2 12135-22-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 11-10-2021 View substance registered dossier
Ruthenium trihydroxide
235-221-3 12135-42-1 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 11-01-2018 View substance registered dossier
Ammonium sulphide 235-223-4 12135-76-1 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 28-03-2018 View substance registered dossier
Dipotassium oxide
235-227-6 12136-45-7 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 16-03-2021 View substance registered dossier
Lithium sulphide, anhydrous
235-228-1 12136-58-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-06-2016 View substance registered dossier
Molybdenum disilicide
235-231-8 12136-78-6 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 13-11-2019 View substance registered dossier
Tungsten disulphide
235-243-3 12138-09-9 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 04-05-2021 View substance registered dossier
Trilead dioxide phosphonate 235-252-2 12141-20-7 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 16-06-2020 View substance registered dossier
Dicopper hydroxide phosphate
235-285-2 12158-74-6 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 07-05-2021 View substance registered dossier
Magnesium diniobate
235-310-7 12163-26-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 14-05-2018 View substance registered dossier
Pentacalcium hydroxide tris(orthophosphate)
235-330-6 12167-74-7 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 19-01-2021 View substance registered dossier
Dilutetium oxide silicate
235-337-4 12168-86-4 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 07-05-2019 View substance registered dossier
Cobalt lithium dioxide
235-362-0 12190-79-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 07-07-2021 View substance registered dossier
Tetralead trioxide sulphate 235-380-9 12202-17-4 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 09-07-2021 View substance registered dossier
Ammonium trivanadium octaoxide 235-384-0 12207-63-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 25-06-2021 View substance registered dossier
Potassium hexahydroxoantimonate
235-387-7 12208-13-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 09-05-2018 View substance registered dossier
Sodium 2,5-dichloro-4-[4-[[2-[(ethylphenylamino)sulphonyl]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonate
235-397-1 12217-38-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 20-02-2018 View substance registered dossier
4,11-diamino-2-(3-methoxypropyl)-1H-naphth[2,3-f]isoindol-1,3,5,10(2H)-tetrone
235-402-7 12217-80-0 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 09-06-2021 View substance registered dossier
Sodium 4-[4-[[2-methyl-4-[[(p-tolyl)sulphonyl]oxy]phenyl]azo]anilino]-3-nitrobenzenesulphonate
235-406-9 12220-06-3 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 03-09-2018 View substance registered dossier
Tetrasodium [μ-[[4,4'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato]](8-)]]dicuprate(4-)
235-414-2 12222-00-3 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 07-12-2020 View substance registered dossier
Xanthylium, 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethyl-, molybdatetungstatephosphate
235-424-7 12224-98-5 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 09-04-2018 View substance registered dossier
N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-hydroxy-4-[[2-methoxy-5-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]azo]naphthalene-2-carboxamide
235-425-2 12225-06-8 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 26-08-2021 View substance registered dossier
N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-hydroxy-4-[[2,5-dimethoxy-4-[(methylamino)sulphonyl]phenyl]azo]naphthalene-2-carboxamide
235-426-8 12225-08-0 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 18-06-2021 View substance registered dossier
N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-2-[[2,5-dimethoxy-4-[(phenylamino)sulphonyl]phenyl]azo]-3-oxobutyramide
235-427-3 12225-18-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 29-03-2019 View substance registered dossier
Aluminium, 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-4-[(4-sulfophenyl)azo]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid complex
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 19140:1.
235-428-9 12225-21-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 20-01-2020 View substance registered dossier
4',4'''-azobis[N-(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl)[1,1'-biphenyl]-4-carboxamide]
235-436-2 12227-50-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 13-07-2021 View substance registered dossier
Aluminium, 3-hydroxy-4-[(4-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonic acid complex
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 16185:1.
235-437-8 12227-62-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 06-03-2018 View substance registered dossier
2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tetraiodoxanthen-9-yl)benzoic acid, aluminium salt
235-440-4 12227-78-0 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 06-12-2018 View substance registered dossier
2-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-o-tolyl]azo]-5-nitrobenzonitrile
235-460-3 12236-25-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 02-02-2018 View substance registered dossier
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide
235-462-4 12236-62-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 27-08-2021 View substance registered dossier
N-[4-(acetylamino)phenyl]-4-[[5-(aminocarbonyl)-2-chlorophenyl]azo]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide
235-464-5 12236-64-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 04-08-2021 View substance registered dossier
Ferrate(4-), hexakis(cyano-C)-, methylated 4-[(4-aminophenyl)(4-imino-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]benzenamine copper(2+) salts
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 42535:3.
235-468-7 12237-62-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 14-07-2021 View substance registered dossier
Ferrate(4-), hexakis(cyano-C)-, Et 2-[6-(ethylamino)-3-(ethylimino)-2,7-dimethyl-3H-xanthen-9-yl]benzoate copper(2+) salts
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 45160:2.
235-469-2 12237-63-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 25-08-2021 View substance registered dossier
Manganese, 4-[(4-chloro-5-methyl-2-sulfophenyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid complex
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 15860:2.
235-471-3 12238-31-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 08-12-2020 View substance registered dossier
4-[(5-amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2,5-dichlorobenzenesulphonic acid
235-473-4 12239-15-5 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 17-01-2018 View substance registered dossier
Copper chlorophthalocyanine
235-476-0 12239-87-1 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 15-09-2021 View substance registered dossier
Aluminium sodium tetrahydroxide
235-487-0 12251-53-5 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 16-05-2013 View substance registered dossier
Phenol, 4-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-, reaction products with sodium sulfide (Na2(Sx)), leuco derivatives
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53430.
235-517-2 12262-25-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 03-02-2020 View substance registered dossier
2,5-cyclohexadien-1-one, 4-[[4-(phenylamino)phenyl]imino]-, reaction products with sodium sulfide (Na2(Sx)), leuco derivatives
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53450.
235-518-8 12262-26-9 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 10-01-2020 View substance registered dossier
1-naphthalenesulfonic acid, 5-[(4-hydroxyphenyl)amino]-8-(phenylamino)-, reaction products with sodium sulfide (Na2(Sx)), leuco derivatives
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53571.
235-521-4 12262-32-7 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 05-01-2020 View substance registered dossier
Cyclohexanone, peroxide
235-527-7 12262-58-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 10-09-2021 View substance registered dossier
2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methylbenzothiazolium methyl sulphate
235-546-0 12270-13-2 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 21-05-2019 View substance registered dossier
Trialuminium bismuth hexaoxide
235-552-3 12284-76-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-09-2019 View substance registered dossier
Calcium bis[3-nitro-4-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]benzenesulphonate]
235-557-0 12286-65-6 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 30-08-2019 View substance registered dossier
Calcium bis[4-[[1-[[(2-methylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-3-nitrobenzenesulphonate]
235-558-6 12286-66-7 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 03-04-2021 View substance registered dossier
Chromium hydroxide sulphate
235-595-8 12336-95-7 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 06-04-2021 View substance registered dossier
Sodium hydrogen [N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]glycinato(5-)]ferrate(2-)
235-627-0 12389-75-2 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 28-05-2020 View substance registered dossier
Disodium hydrogen bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-)
235-628-6 12392-64-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 02-09-2021 View substance registered dossier
Iron chloride sulphate
235-649-0 12410-14-9 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 11-07-2019 View substance registered dossier
Tetraammonium hexamolybdate 235-650-6 12411-64-2 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 13-09-2021 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
OSRAM GmbH Marcel-Breuer-Str. 6 80807 München Germany Germany Active Tetraterbium heptaoxide 234-856-3 12037-01-3 - View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Active Praseodymium(III,IV) oxide 234-857-9 12037-29-5 2018 View substance registered dossier
BASF Nederland B.V. Groningensingel 1 Postbus 1019 6801 MC Arnhem Netherlands Netherlands Cease Manufacture Praseodymium(III,IV) oxide 234-857-9 12037-29-5 2021 View substance registered dossier
Colorobbia España, S.A. CV-160 Km. 16, 3 12192 Villafames Castellón Spain Spain Active Praseodymium(III,IV) oxide 234-857-9 12037-29-5 - View substance registered dossier
QUIMIALMEL S.A. CL SAN ROQUE 15 12004 CASTELLON CASTELLON Spain Spain Active Praseodymium(III,IV) oxide 234-857-9 12037-29-5 - View substance registered dossier
Macaya Consulting and Trading, sl Avda. Los Pinos, 30 12100 Castellon Spain Spain Active Praseodymium(III,IV) oxide 234-857-9 12037-29-5 - View substance registered dossier
ALTICHEM 4 Rue Jacques Vaucanson 95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE VAL D'OISE France France Active Praseodymium(III,IV) oxide 234-857-9 12037-29-5 - View substance registered dossier
EMSA TECNOLOGIA QUIMICA S.A. C/ Mestre Nicolau, 19 8º 08021 Barcelona Catalunya Spain Spain Active Praseodymium(III,IV) oxide 234-857-9 12037-29-5 - View substance registered dossier
Traxys Europe SA 19-21 Route Arlon same L-8009 Strassen Luxembourg Luxembourg Luxembourg Active Praseodymium(III,IV) oxide 234-857-9 12037-29-5 - View substance registered dossier
GUZMAN MINERALS S.L.U. C/Traginers, nº9, Pol. Ind. Vara de Quart 46014 Valencia Valencia Spain Spain Active Praseodymium(III,IV) oxide 234-857-9 12037-29-5 2018 View substance registered dossier
BASF Catalysts Germany GmbH Seligmannallee 1 30173  Hannover Germany Germany Active Praseodymium(III,IV) oxide 234-857-9 12037-29-5 - View substance registered dossier
COLORES CERAMICOS DE TORTOSA, S.A. Pol. Ind Baix Ebre, 154-160 Apartado 37 E-43500 Tortosa Tarragona Spain Spain Active Praseodymium(III,IV) oxide 234-857-9 12037-29-5 - View substance registered dossier
A.M.P.E.R.E. SYSTEM IBERICA C/Sant Marti de l'Erm 1 08960 Sant Just Desvern Barcelona Spain Spain Active Praseodymium(III,IV) oxide 234-857-9 12037-29-5 - View substance registered dossier
Projector GmbH Koenigstrasse 60-70 47051 Duisburg Germany Germany Active Praseodymium(III,IV) oxide 234-857-9 12037-29-5 - View substance registered dossier
Consul-led 19 Route d'Arlon 8009 Strassen Luxembourg Luxembourg Active Praseodymium(III,IV) oxide 234-857-9 12037-29-5 - View substance registered dossier
Less Common Metals Ltd Unit 2 Hooton Park North Road CH65 1BL Ellesmere Port Cheshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Praseodymium(III,IV) oxide 234-857-9 12037-29-5 2021 View substance registered dossier
A.M.P.I.S.r.l. Strada Anulare Torre 4 20090 San Felice - Segrate Milan Italy Italy Active Praseodymium(III,IV) oxide 234-857-9 12037-29-5 - View substance registered dossier
Treibacher Industrie AG Auer-von-Welsbach-Straße 1 9330 Althofen Carinthia Austria Austria Active Praseodymium(III,IV) oxide 234-857-9 12037-29-5 - View substance registered dossier
REEtec AS Karenslyst Alle 9C NO-0278 Oslo Norway Norway Active Praseodymium(III,IV) oxide 234-857-9 12037-29-5 - View substance registered dossier
Koring Freight Forwarders B.V. Zweth 26 2991 LH Barendrecht Netherlands Netherlands Active Praseodymium(III,IV) oxide 234-857-9 12037-29-5 - View substance registered dossier
NPM Silmet OÜ Kesk tn. 2 40231 Sillamäe Ida- Virumaa Estonia Estonia Active Praseodymium(III,IV) oxide 234-857-9 12037-29-5 2015; 2018; 2019 View substance registered dossier
cfm minerales Camino de palos s/n. aptdo.345 12200 Onda Spain Spain Active Praseodymium(III,IV) oxide 234-857-9 12037-29-5 - View substance registered dossier
BASF Polska Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 142B 02-305 Warszawa Polska Poland Poland Active Praseodymium(III,IV) oxide 234-857-9 12037-29-5 - View substance registered dossier
ITACA, S.A. Partida Rambleta s/n 12191 Pobla Tornesa Castellón Spain Spain Active Praseodymium(III,IV) oxide 234-857-9 12037-29-5 - View substance registered dossier
Mcy Metalox, s.l. Plaza Aulas, 10, 6º 12001 Castellon Castellon Spain Spain Active Praseodymium(III,IV) oxide 234-857-9 12037-29-5 - View substance registered dossier
ExponentOR31I Block 1, Blanchardstown Corporate Park D15 AKK1 Dublin Ireland Ireland Active Praseodymium(III,IV) oxide 234-857-9 12037-29-5 2019; 2021 View substance registered dossier
UOP B.V. Noorderlaan 147 B-2030 Antwerp Belgium Belgium Active Silicon orthophosphate 234-858-4 12037-47-7 - View substance registered dossier
ALBEMARLE CATALYSTS COMPANY B.V. Nieuwendammerkade 1-3 PO Box 37650 1030 BE Amsterdam Netherlands Netherlands Active Silicon orthophosphate 234-858-4 12037-47-7 2016 View substance registered dossier
UOP S.r.l._OR003 Viale Milanofiori Strada 1 - Palazzo E1 I-20090 Assago Milan Italy Italy Active Silicon orthophosphate 234-858-4 12037-47-7 - View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Silicon orthophosphate 234-858-4 12037-47-7 2014 View substance registered dossier
UOP Antwerp Noorderlaan 147 B-2030 Antwerp Belgium Belgium Cease Manufacture Silicon orthophosphate 234-858-4 12037-47-7 2020 View substance registered dossier
Clariant SE - SCSC Am Unisyspark 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Silicon orthophosphate 234-858-4 12037-47-7 - View substance registered dossier
Buss & Buss Spezialmetalle GmbH Sassnitzer Strasse 10 18551 Sagard Germany Germany Active Dirhenium heptasulphide 234-882-5 12038-67-4 - View substance registered dossier
Kanthal AB Box 502 SE-734 27 Hallstahammar Sweden Sweden Active Tungsten disilicide 234-909-0 12039-88-2 2018 View substance registered dossier
Höganäs Germany GmbH Im Schleeke 78-91 38642 Goslar Germany Germany Active Zirconium disilicide 234-911-1 12039-90-6 - View substance registered dossier
Evonik Silica Finland Oy Telakkatie 5 49460 Hamina Finland Finland Active Silicic acid, aluminum magnesium sodium salt 234-919-5 12040-43-6 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH - Si 05 Rellinghauser Straße 1 - 11 45128 Essen Germany Germany Active Silicic acid, aluminum magnesium sodium salt 234-919-5 12040-43-6 - View substance registered dossier
GRACE Silica GmbH Kreuzauer Str. 46 52355 Düren Germany Germany Active Silicic acid, aluminum magnesium sodium salt 234-919-5 12040-43-6 2009; 2020 View substance registered dossier
GRACE GmbH In der Hollerhecke 1 67545 Worms Germany Germany Active Silicic acid, aluminum magnesium sodium salt 234-919-5 12040-43-6 2010; 2020 View substance registered dossier
ARCHIMICA S.P.A. Viale Milano 86 26900 Lodi Italy Italy Italy Active Dialuminium chloride pentahydroxide 234-933-1 12042-91-0 2018 View substance registered dossier
SC Kemcristal SRL 51, Muncii Street RO-915200 Fundulea City Calarasi County Romania Romania Active Dialuminium chloride pentahydroxide 234-933-1 12042-91-0 2020 View substance registered dossier
L'OREAL PRODUITS DE LUXE INTERNATIONAL 106 rue Danton 92300 LEVALLOIS PERRET France France Active Dialuminium chloride pentahydroxide 234-933-1 12042-91-0 2018 View substance registered dossier
Unichem Kft. Tanya 491 6760 Kistelek Hungary Hungary Active Dialuminium chloride pentahydroxide 234-933-1 12042-91-0 - View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Dialuminium chloride pentahydroxide 234-933-1 12042-91-0 2019 View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active Dialuminium chloride pentahydroxide 234-933-1 12042-91-0 2021 View substance registered dossier
BASF Ireland Ltd. Little Island NA Cork Ireland Ireland Active Dialuminium chloride pentahydroxide 234-933-1 12042-91-0 2018; 2021 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3JK 21 FI-02600 Espoo Finland Finland Active Dialuminium chloride pentahydroxide 234-933-1 12042-91-0 2011; 2012 View substance registered dossier
Procter and Gamble Operations Polska Sp. z o. o. Zabraniecka Street 20 03-872 Warsaw Poland Poland Active Dialuminium chloride pentahydroxide 234-933-1 12042-91-0 - View substance registered dossier
P.U.T. DEMPOL-ECO Składowa 9 45-125 Opole Poland Poland Active Dialuminium chloride pentahydroxide 234-933-1 12042-91-0 - View substance registered dossier
Kemipol Sp. Z o.o. ul. Kuznicka 6 PL-72010 Police Poland Poland Active Dialuminium chloride pentahydroxide 234-933-1 12042-91-0 2018 View substance registered dossier
ALUCOM AG Giulinistraße 2 D-67065 Ludwigshafen Germany Germany Active Dialuminium chloride pentahydroxide 234-933-1 12042-91-0 2015; 2018; 2019 View substance registered dossier
EcoloChem Magyaróvár Kft. Timföldgyari u. 13.B.ep 9200 Mosonmagyaróvár Hungary Hungary Active Dialuminium chloride pentahydroxide 234-933-1 12042-91-0 2018 View substance registered dossier
ALUMICHEM A/S Stejlhøj 16 4400 Kalundborg Denmark Denmark Active Dialuminium chloride pentahydroxide 234-933-1 12042-91-0 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Dialuminium chloride pentahydroxide 234-933-1 12042-91-0 2021 View substance registered dossier
Nalco Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 2342 BB Oegstgeest Netherlands Netherlands Active Dialuminium chloride pentahydroxide 234-933-1 12042-91-0 2015; 2018 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Dialuminium chloride pentahydroxide 234-933-1 12042-91-0 2012; 2013; 2017 View substance registered dossier
GRACE GmbH In der Hollerhecke 1 67545 Worms Germany Germany Active Dialuminium chloride pentahydroxide 234-933-1 12042-91-0 2014 View substance registered dossier
COMERCIAL QUIMICAMASSO, SA VILADOMAT, 321 5º 08029 BARCELONA Spain Spain Active Dialuminium chloride pentahydroxide 234-933-1 12042-91-0 - View substance registered dossier
OAPLI Hub Logistics Intra Group Europe Zone 62 quai Charles PASQUA 92300 Levallois- Perret France France Active Dialuminium chloride pentahydroxide 234-933-1 12042-91-0 - View substance registered dossier
Colombus Group s.r.o. Ciruvkova 172/32 10400 Prague Czech Republic Czech Republic Active Dialuminium chloride pentahydroxide 234-933-1 12042-91-0 - View substance registered dossier
Procter & Gamble – Rakona s.r.o. Ottova 402 269 32 Rakovnik Czech Republic Czech Republic Active Dialuminium chloride pentahydroxide 234-933-1 12042-91-0 - View substance registered dossier
Elementis Pharma GmbH Giulinistr. 2 67065 Ludwigshafen Germany Germany Active Dialuminium chloride pentahydroxide 234-933-1 12042-91-0 2018 View substance registered dossier
Access Business Group International BV Celsiusweg 20 Industrial Estate 4212 5928 PR Venlo Netherlands Netherlands Active Dialuminium chloride pentahydroxide 234-933-1 12042-91-0 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Dialuminium chloride pentahydroxide 234-933-1 12042-91-0 - View substance registered dossier
Kennametal Sintec Keramik GmbH Ingenrieder Str. 2a 86956 Schongau Germany Germany Active Titanium diboride 234-961-4 12045-63-5 - View substance registered dossier
Momentive Performance Materials Quartz GmbH Borsigstrasse 1-7 21502 Geesthacht Germany Germany Active Titanium diboride 234-961-4 12045-63-5 2020 View substance registered dossier
Höganäs Germany GmbH Im Schleeke 78-91 38642 Goslar Germany Germany Active Titanium diboride 234-961-4 12045-63-5 - View substance registered dossier
Treibacher Industrie AG Auer-von-Welsbach-Straße 1 9330 Althofen Carinthia Austria Austria Cease Manufacture Titanium diboride 234-961-4 12045-63-5 2021 View substance registered dossier
3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-Strasse 1 41453 Neuss Germany Germany Active Titanium diboride 234-961-4 12045-63-5 - View substance registered dossier
Treibacher Industrie AG Auer-von-Welsbach-Straße 1 9330 Althofen Carinthia Austria Austria Cease Manufacture Zirconium diboride 234-963-5 12045-64-6 2021 View substance registered dossier
3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-Strasse 1 41453 Neuss Germany Germany Active Zirconium diboride 234-963-5 12045-64-6 - View substance registered dossier
MS-Schramberg Sinter GmbH & Co. KG Max-Planck-Straße 15 78713 Schramberg Germany Germany Active Barium dodecairon nonadecaoxide 234-974-5 12047-11-9 2013; 2014 View substance registered dossier
Sicpa Spain S.L. C/ República Dominicana, 6. Pol. Ind. El Olivar CP 28806 Alcalá de Henares ( Madrid ) Spain Spain Active Barium dodecairon nonadecaoxide 234-974-5 12047-11-9 - View substance registered dossier
TÜV SÜD Industrie Service GmbH IS-USR-MUC Westendstr. 199 80686 Munich Germany Germany Active Barium dodecairon nonadecaoxide 234-974-5 12047-11-9 - View substance registered dossier
Leonhard Kurz Stiftung & CO. KG Schwabacher Str. 482 90763 Fuerth Germany Germany Active Barium dodecairon nonadecaoxide 234-974-5 12047-11-9 2020; 2021 View substance registered dossier
Industrie Ilpea via Industria, 887 21023 Malgesso Italy Italy Active Barium dodecairon nonadecaoxide 234-974-5 12047-11-9 2011; 2013; 2018 View substance registered dossier
Vishay Electronic GmbH Dr.-Felix-Zandman-Platz 1 95100 Selb Germany Germany Active Barium titanium trioxide 234-975-0 12047-27-7 2017 View substance registered dossier
EPCOS OHG Siemensstrasse 43 8530 Deutschlandsberg Austria Austria Active Barium titanium trioxide 234-975-0 12047-27-7 - View substance registered dossier
Exxelia S.A.S 93, rue Oberkampf 75011 Paris France France Active Barium titanium trioxide 234-975-0 12047-27-7 2020 View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Str. 62 91301 Forchheim Germany Germany Active Barium titanium trioxide 234-975-0 12047-27-7 - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Barium titanium trioxide 234-975-0 12047-27-7 - View substance registered dossier
Ferro GmbH Gutleutstr.215 60327 Frankfurt am Main Germany Germany Active Barium titanium trioxide 234-975-0 12047-27-7 - View substance registered dossier
SC43 Thermograde Process Technology Ltd Długosza 67 43-188 Orzesze Poland Poland Active Barium titanium trioxide 234-975-0 12047-27-7 2017 View substance registered dossier
Euro Support Advanced Materials B.V. Liessentstraat 9f 5405 AH Uden Netherlands Netherlands Active Barium titanium trioxide 234-975-0 12047-27-7 2013; 2017 View substance registered dossier
EPCOS OHG Siemensstrasse 43 8530 Deutschlandsberg Austria Austria Active Calcium titanium trioxide 234-988-1 12049-50-2 - View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Str. 6 91301 Forchheim Germany Germany Active Calcium titanium trioxide 234-988-1 12049-50-2 2018 View substance registered dossier
SC43 Thermograde Process Technology Ltd Długosza 67 43-188 Orzesze Poland Poland Active Calcium titanium trioxide 234-988-1 12049-50-2 2021 View substance registered dossier
Höganäs Germany GmbH Im Schleeke 78-91 38642 Goslar Germany Germany Active Dichromium nitride 235-002-2 12053-27-9 - View substance registered dossier
DCX CHROME SAS 68 rue Jean Jaurès 59770 Marly France France Active Dichromium nitride 235-002-2 12053-27-9 - View substance registered dossier
Treibacher Industrie AG Auer-von-Welsbach-Straße 1 9330 Althofen Carinthia Austria Austria Active Dichromium nitride 235-002-2 12053-27-9 2021 View substance registered dossier
GfE Metalle & Materialien GmbH Höfener Str. 45 90431 Nürnberg Germany Germany Active Dichromium nitride 235-002-2 12053-27-9 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Dichromium nitride 235-002-2 12053-27-9 - View substance registered dossier
Haldor Topsoe A/S Nymøllevej 50 DK28000 Lyngby Denmark Denmark Active Nickel dihydroxide 235-008-5 12054-48-7 - View substance registered dossier
SAFT SAS 26 Quai Charles Pasqua 92300 LEVALLOIS-PERRET France France Active Nickel dihydroxide 235-008-5 12054-48-7 - View substance registered dossier
BLUESTONE METALS & CHEMICALS EUROPE S.L. c/ Pascual y Genis 1 46002 Valencia Spain Spain Active Nickel dihydroxide 235-008-5 12054-48-7 - View substance registered dossier
BASF Battery Materials Finland Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki Finland Finland Active Nickel dihydroxide 235-008-5 12054-48-7 - View substance registered dossier
Freeport Cobalt Oy (New) PL 286 67101 Kokkola Finland Finland Active Nickel dihydroxide 235-008-5 12054-48-7 2012 View substance registered dossier
Zakłady Chemiczne Permedia S.A. Grenadierów 9 20-331 Lublin Poland Poland No longer Valid Nickel dihydroxide 235-008-5 12054-48-7 2016 View substance registered dossier
Johnson Matthey Battery Materials Poland sp. z o.o Plac Marsz. Jozefa Pilsudskiego, 1 00-078 Warsaw Poland Poland Active Nickel dihydroxide 235-008-5 12054-48-7 2020; 2021 View substance registered dossier
ALBEMARLE CATALYSTS COMPANY B.V. Nieuwendammerkade 1-3 PO Box 37650 1030 BE Amsterdam Netherlands Netherlands Active Nickel dihydroxide 235-008-5 12054-48-7 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Nickel dihydroxide 235-008-5 12054-48-7 2012; 2018 View substance registered dossier
VARTA Microbattery GmbH VARTA-Platz 1 73479 Ellwangen (Jagst) Germany Germany Active Nickel dihydroxide 235-008-5 12054-48-7 - View substance registered dossier
Yordas GmbH Äuβere Nürnberger Straβe 62 91301 Forchheim Germany Germany Active Nickel dihydroxide 235-008-5 12054-48-7 2014 View substance registered dossier
SAFT AB Jungnergatan - Box 709 572 28 OSKARSHAMN Sweden Sweden Active Nickel dihydroxide 235-008-5 12054-48-7 - View substance registered dossier
Norilsk Nickel Harjavalta Oy Teollisuuskatu 1 FI-29200 Harjavalta Finland Finland Active Nickel dihydroxide 235-008-5 12054-48-7 2013; 2016; 2018; 2020 View substance registered dossier
Nilar AB Bönavägen 55 80647 Gävle Sweden Sweden Active Nickel dihydroxide 235-008-5 12054-48-7 2014 View substance registered dossier
ERAMET SA 10 bld de Grenelle 75015 Paris France France Active Nickel dihydroxide 235-008-5 12054-48-7 - View substance registered dossier
Toda kogyo Europe GmbH Marienstr.32 40210 Dusseldorf Nordrhein-Westfalen Germany Germany Cease Manufacture Nickel dihydroxide 235-008-5 12054-48-7 2018 View substance registered dossier
Umicore Finland Oy Kobolttiaukio 1 67900 KOKKOLA Finland Finland Active Nickel dihydroxide 235-008-5 12054-48-7 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811244-6) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman - BP 1516 38025 Grenoble France France France Active Nickel dihydroxide 235-008-5 12054-48-7 2013; 2015 View substance registered dossier
Johnson Matthey Chemicals GmbH Wardstrasse 17 D-46446 Emmerich am Rhein Germany Germany Cease Manufacture Nickel dihydroxide 235-008-5 12054-48-7 2012 View substance registered dossier
Bochemie a.s. Lidicka 326 735 81 Bohumin Czech Republic Czech Republic Active Nickel dihydroxide 235-008-5 12054-48-7 2011; 2012; 2013; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 View substance registered dossier
Société Nouvelle d'Affinage des Métaux Avenue Jean Jaurès 12110 Viviez France France Active Nickel dihydroxide 235-008-5 12054-48-7 - View substance registered dossier
CS Energy Materials GmbH Im Schleeke 78-91 38642 Goslar Germany Germany Active Nickel dihydroxide 235-008-5 12054-48-7 - View substance registered dossier
H.C. Starck GmbH Im Schleeke 78-91 38642 Goslar Germany Germany Cease Manufacture Nickel dihydroxide 235-008-5 12054-48-7 2017 View substance registered dossier
Umicore NV/SA Rue du Marais 31 1000 Brussels Belgium Belgium Active Nickel dihydroxide 235-008-5 12054-48-7 2012; 2013; 2014; 2020 View substance registered dossier
BASF Nederland B.V. Groningensingel 1 Postbus 1019 6801 MC Arnhem Netherlands Netherlands Cease Manufacture Nickel dihydroxide 235-008-5 12054-48-7 2017 View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 Muenchen Germany Germany Cease Manufacture Nickel dihydroxide 235-008-5 12054-48-7 2018 View substance registered dossier
FRAMATOME 291, Route de l’Electro-Chimie 38560 JARRIE France France Active Hafnium dioxide 235-013-2 12055-23-1 - View substance registered dossier
Albemarle Germany GmbH Industriepark Höchst Gebäude G 879 65926 Frankfurt Germany Germany Active Dilithium oxide 235-019-5 12057-24-8 - View substance registered dossier
TIB Chemicals AG Muelheimer Str. 16-22 68219 Mannheim Germany Germany Active Disodium tin trioxide 235-030-5 12058-66-1 - View substance registered dossier
SC43 Thermograde Process Technology Ltd Długosza 67 43-188 Orzesze Poland Poland Active Lead titanium trioxide 235-038-9 12060-00-3 - View substance registered dossier
Vishay Electronic GmbH Dr.-Felix-Zandman-Platz 1 95100 Selb Germany Germany Active Lead titanium trioxide 235-038-9 12060-00-3 - View substance registered dossier
BASF Nederland B.V. Groningensingel 1 Postbus 1019 6801 MC Arnhem Netherlands Netherlands Cease Manufacture Samarium (III) oxide 235-043-6 12060-58-1 2016 View substance registered dossier
Treibacher Industrie AG Auer-von-Welsbach-Straße 1 9330 Althofen Carinthia Austria Austria Active Samarium (III) oxide 235-043-6 12060-58-1 - View substance registered dossier
Less Common Metals Ltd Unit 2 Hooton Park North Road CH65 1BL Ellesmere Port Cheshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Samarium (III) oxide 235-043-6 12060-58-1 2021 View substance registered dossier
Consul-led 19 Route d'Arlon 8009 Strassen Luxembourg Luxembourg Active Samarium (III) oxide 235-043-6 12060-58-1 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Cease Manufacture Samarium (III) oxide 235-043-6 12060-58-1 2016 View substance registered dossier
GRACE GmbH In der Hollerhecke 1 67545 Worms Germany Germany Cease Manufacture Samarium (III) oxide 235-043-6 12060-58-1 2019 View substance registered dossier
Vishay Electronic GmbH Dr.-Felix-Zandman-Platz 1 95100 Selb Germany Germany Active Strontium titanium trioxide 235-044-1 12060-59-2 - View substance registered dossier
EPCOS OHG Siemensstrasse 43 8530 Deutschlandsberg Austria Austria Active Strontium titanium trioxide 235-044-1 12060-59-2 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Strontium titanium trioxide 235-044-1 12060-59-2 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 023 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Strontium titanium trioxide 235-044-1 12060-59-2 - View substance registered dossier
SC43 Thermograde Process Technology Ltd Długosza 67 43-188 Orzesze Poland Poland Active Strontium titanium trioxide 235-044-1 12060-59-2 2021 View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Str. 6 91301 Forchheim Germany Germany Active Strontium titanium trioxide 235-044-1 12060-59-2 - View substance registered dossier
Joyson Safety Systems Sachsen GmbH Scheibenberger Straße 88 09481 Elterlein Germany Germany Active Strontium titanium trioxide 235-044-1 12060-59-2 - View substance registered dossier
Glass Consulting Group S.r.l. Via Monte Bardone 43100 Parma / Parma Emilia Romagna Italy Italy Active Dierbium trioxide 235-045-7 12061-16-4 - View substance registered dossier
Traxys Europe SA 19-21 Route Arlon same L-8009 Strassen Luxembourg Luxembourg Luxembourg Active Dierbium trioxide 235-045-7 12061-16-4 - View substance registered dossier
ALTICHEM 4 Rue Jacques Vaucanson 95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE VAL D'OISE France France Active Dierbium trioxide 235-045-7 12061-16-4 - View substance registered dossier
Turbine Surface Technologies Limited Rolls-Royce plc Moor Lane DE24 8BJ Derby Derbyshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Dierbium trioxide 235-045-7 12061-16-4 2021 View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Cease Manufacture Dierbium trioxide 235-045-7 12061-16-4 2018 View substance registered dossier
Lehmann & Voss & Co. KG Alsterufer 19 20354 Hamburg Hamburg Germany Germany Active Dierbium trioxide 235-045-7 12061-16-4 - View substance registered dossier
Projector GmbH Koenigstrasse 60-70 47051 Duisburg Germany Germany Active Dierbium trioxide 235-045-7 12061-16-4 - View substance registered dossier
Koring Freight Forwarders B.V. Zweth 26 2991 LH Barendrecht Netherlands Netherlands Active Dierbium trioxide 235-045-7 12061-16-4 - View substance registered dossier
Consul-led 19 Route d'Arlon 8009 Strassen Luxembourg Luxembourg Active Dierbium trioxide 235-045-7 12061-16-4 - View substance registered dossier
Treibacher Industrie AG Auer-von-Welsbach-Straße 1 9330 Althofen Carinthia Austria Austria Active Dierbium trioxide 235-045-7 12061-16-4 2018 View substance registered dossier
GE Chaplin B.V. Maaskade 159 A 3071NR Rotterdam Netherlands Netherlands Active Dierbium trioxide 235-045-7 12061-16-4 - View substance registered dossier
Glass Service, a.s. Rokytnice 60 75501 Vsetin Czech Republic Czech Republic Active Dierbium trioxide 235-045-7 12061-16-4 - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active Iron manganese trioxide 235-049-9 12062-81-6 2016 View substance registered dossier
CATHAY INDUSTRIES EUROPE n.v. Industriepark II Pamelstraat-Oost 442 B-9400 Ninove Belgium Belgium Active Iron manganese trioxide 235-049-9 12062-81-6 2010; 2016 View substance registered dossier
Pigment International GmbH & Co.KG Karl-Winnacker-Str. 2-4 36396 Steinau Germany Germany Active Iron manganese trioxide 235-049-9 12062-81-6 - View substance registered dossier
Treibacher Industrie AG Auer-von-Welsbach-Straße 1 9330 Althofen Carinthia Austria Austria Active Digadolinium trioxide 235-060-9 12064-62-9 - View substance registered dossier
Siemens Healthcare GmbH Henkestr. 127 91052 Erlangen Germany Germany Active Digadolinium trioxide 235-060-9 12064-62-9 - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 MC-SQUARE Offices B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Digadolinium trioxide 235-060-9 12064-62-9 - View substance registered dossier
GE Healthcare AS Nycoveien 1 Postboks 4220 Nydalen 0401 Oslo Oslo Norway Norway Active Digadolinium trioxide 235-060-9 12064-62-9 - View substance registered dossier
Projector GmbH Koenigstrasse 60-70 47051 Duisburg Germany Germany Active Digadolinium trioxide 235-060-9 12064-62-9 - View substance registered dossier
Consul-led 19 Route d'Arlon 8009 Strassen Luxembourg Luxembourg Active Digadolinium trioxide 235-060-9 12064-62-9 - View substance registered dossier
TÜV SÜD Industrie Service GmbH IS-USR-MUC Westendstr. 199 80686 Munich Germany Germany Active Digadolinium trioxide 235-060-9 12064-62-9 - View substance registered dossier
Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen Germany Germany Active Digadolinium trioxide 235-060-9 12064-62-9 - View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Active Digadolinium trioxide 235-060-9 12064-62-9 2018; 2020 View substance registered dossier
FIAMM Energy Technology S.p.A. Viale Europa, 75 36075 Montecchio Maggiore Italy Italy Active Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2014; 2015; 2016; 2021 View substance registered dossier
Baerlocher GmbH Freisinger Str. 1 85716 Unterschleissheim Germany Germany Cease Manufacture Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2018 View substance registered dossier
IBF s.p.a. Località macchia 71037 Monte Sant'Angelo FG Italy Italy Active Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 - View substance registered dossier
Accumulatorenwerke Hoppecke Carl Zoellner & Sohn GmbH Bontkirchenerstr. 1 59929 Brilon Germany Germany Active Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2014 View substance registered dossier
LOXA Sp. z o.o. Myszkowska 61 42-310 Żarki Poland Poland Active Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2011; 2014; 2015 View substance registered dossier
EXIDE Technologies Srl Via Dante Alighieri, 106 24058 Romano di Lombardia Bg Italy Italy Active Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2014; 2015 View substance registered dossier
Vipiemme s.p.a. SS11 Padana Superiore, 8 24040 Isso (Bergamo) Italy Italy Active Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2014; 2015; 2016 View substance registered dossier
Akkumulatorenfabrik MOLL GmbH + Co. KG Angerstraße 50 96231 Bad Staffelstein Bavaria Germany Germany Active Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2014; 2015 View substance registered dossier
Exide Technologies, S.L. Ctra. Nacional II km 41, 8 19.200 Azuqueca de Henares Guadalajara Spain Spain Active Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2014; 2015 View substance registered dossier
Clarios Iberia P&D S.L. C/Hermanos Pinzon 4 28036 Madrid Spain Spain Active Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2014; 2015 View substance registered dossier
GS Yuasa Battery Manufacturing UK Ltd Unit 22 Rassau Industrial Estate NP23 5SD Ebbw Vale Gwent United Kingdom United Kingdom No longer Valid Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2021 View substance registered dossier
Chemson Ltd Northumberland Dock Road NE28 OPB Wallsend, Tyne&Wear United Kingdom United Kingdom No longer Valid Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2021 View substance registered dossier
FIB SRL VIA MONTI 13 63825 MONTERUBBIANO (FM) ITALY Italy Italy Active Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 - View substance registered dossier
ENERSYS SARL Alexander Fleming 62033 ARRAS France France Active Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2014; 2015; 2016; 2017; 2021 View substance registered dossier
Exide Technologies GmbH Thiergarten 63654 Büdingen Germany Germany Active Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2014; 2015 View substance registered dossier
EXIDE Technologies LdA Av Dr Carlos Leal 2600-719 Castanheira do Ribatejo Portugal Portugal Active Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2014; 2015 View substance registered dossier
EXIDE Technologies S.A.S. 5, allée des pierres mayettes 92636 Gennevilliers France France Active Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2014; 2015 View substance registered dossier
ZAP Sznajder Batterien S.A. Warszawska 47 05-820 Piastów Poland Poland Active Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2014; 2015; 2016 View substance registered dossier
PPUH Autopart Jacek Bąk Sp. z o.o. Kwiatkowskiego 2a 39-300 Mielec podkarpackie Poland Poland Active Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2014; 2015 View substance registered dossier
PENOX GmbH Gothaer Strasse 39 99885 OHRDRUF Germany Germany Active Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2014; 2015; 2016; 2020 View substance registered dossier
Clarios Varta Hannover GmbH Am Leineufer 51 30419 Hannover Germany Germany Active Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2014; 2015; 2016; 2018; 2020 View substance registered dossier
EnerSys AD Industrial zone 7700 Targovishte Bulgaria Bulgaria Active Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2014; 2015 View substance registered dossier
Clarios Ceská Lípa spol. s r.o. Dubicka 958 47090 Ceska Lipa Czech Republic Czech Republic Active Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2014; 2015 View substance registered dossier
Enersys Sp. z o.o. Leszczynska 73 43-300 Bielsko-Biala Poland Poland Active Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2014; 2015 View substance registered dossier
Clarios Zwickau GmbH & Co. KG Reichenbacher Str. 89 08056 Zwickau Germany Germany Active Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2014; 2015 View substance registered dossier
FXM Batterie Manufaktur GmbH Am Gries 29 84424 Isen Germany Germany Active Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2014 View substance registered dossier
S.I.A. Industria Accumulatori S.p.a. Via del Chiavicone, n°1 40051 Altedo (BO) Italy Italy Active Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2014; 2015; 2016 View substance registered dossier
Hawker GmbH Germany Dieckstr. 42 58089 Hagen Germany Germany Active Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2014; 2015 View substance registered dossier
EXIDE TECHNOLOGIES S.A. Gdynska 31/33 61-016 Poznan Poland Poland Active Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2014; 2015 View substance registered dossier
Jenox Akumulatory Sp. z o.o. Notecka 64-800 Chodzież Poland Poland Active Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2014; 2015 View substance registered dossier
Siapra SpA Via A. Volta n 9 67051 AVEZZANO (AQ) Italy Italy Active Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2015; 2016; 2021 View substance registered dossier
SC ROMBAT SA / Bistrita / Romania Drumul Cetatii Nr.4 - 420129 Bistrita Bistrita Nasaud Romania Romania Active Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2020 View substance registered dossier
EnerSys Newport Stephenson Street Newport, Gwent NP19 4XJ Newport South Wales United Kingdom United Kingdom No longer Valid Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2021 View substance registered dossier
C.S.B. GmbH 1266 Düsseldorfer Str.113 47809 Krefeld Germany Germany Active Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 - View substance registered dossier
Midac Spa Via A. Volta, 2 37038 Soave Italy Italy Active Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 2014; 2015 View substance registered dossier
GRACE GmbH In der Hollerhecke 1 67545 Worms Germany Germany Active Dialuminium zinc tetraoxide 235-101-0 12068-53-0 2014; 2018 View substance registered dossier
Venator Pigments GmbH & Co. KG Mühlstraße 118 65396 Walluf Germany Germany Active Diiron magnesium tetraoxide 235-107-3 12068-86-9 2021 View substance registered dossier
Venator Pigments S.r.l. via G. Reiss Romoli 44/12 10148 Torino Italy Italy Active Diiron magnesium tetraoxide 235-107-3 12068-86-9 2021 View substance registered dossier
Valspar b.v. Zuiveringweg 89 8243 PE Lelystad Netherlands Netherlands Active Diiron magnesium tetraoxide 235-107-3 12068-86-9 2020 View substance registered dossier
Umicore NV/SA Rue du Marais 31 1000 Brussels Belgium Belgium Cease Manufacture Lead selenide 235-109-4 12069-00-0 2012 View substance registered dossier
Vesuvius France S.A. 68, Rue Paul Deudon 59750 Feignies France France Active Boron carbide 235-111-5 12069-32-8 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Boron carbide 235-111-5 12069-32-8 - View substance registered dossier
RHI Magnesita Distribution B.V. Hofplein 19 3032AC Rotterdam Netherlands Netherlands Active Boron carbide 235-111-5 12069-32-8 - View substance registered dossier
Stadex Nederland BV as OR for Zhengxing Boxbergerweg 119 7431PM Diepenveen Netherlands Netherlands Active Boron carbide 235-111-5 12069-32-8 2012 View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Unit 1 Ardee Business Park, Hale Street Co. Louth Ardee Ireland Ireland Active Boron carbide 235-111-5 12069-32-8 - View substance registered dossier
Keyvest Belgium SA Rue de la Bureautique 2/4 4460 Grâce-Hollogne Belgium Belgium Active Boron carbide 235-111-5 12069-32-8 - View substance registered dossier
Rio Tinto Aluminium Pechiney (3) 725 rue Aristide Bergès B.P. 7 38340 Voreppe France France Active Boron carbide 235-111-5 12069-32-8 - View substance registered dossier
Cometox S.r.l. Via XX Settembre 9 20080 Zibido San Giacomo, Milano Italy Italy Italy Active Boron carbide 235-111-5 12069-32-8 - View substance registered dossier
Vesuvius Poland Sp. z o.o. ul. Tyniecka 12 32-050 Skawina Poland Poland No longer Valid Boron carbide 235-111-5 12069-32-8 2018 View substance registered dossier
3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-Strasse 1 41453 Neuss Germany Germany Active Boron carbide 235-111-5 12069-32-8 - View substance registered dossier
Höganäs Germany GmbH Im Schleeke 78-91 38642 Goslar Germany Germany Active Boron carbide 235-111-5 12069-32-8 - View substance registered dossier
TRB 7 rue de la neuville 62152 nesles France France Active Boron carbide 235-111-5 12069-32-8 - View substance registered dossier
Vesuvius Poland Sp. z o.o. ul. Tyniecka 12 32-050 Skawina Poland Poland Active Boron carbide 235-111-5 12069-32-8 - View substance registered dossier
Kennametal Sintec Keramik GmbH Ingenrieder Str. 2a 86956 Schongau Germany Germany Active Boron carbide 235-111-5 12069-32-8 - View substance registered dossier
BorTec GmbH & Co. KG Goldenbergstrasse2 50354 Huerth Germany Germany Active Boron carbide 235-111-5 12069-32-8 - View substance registered dossier
RCL Ireland (013) 6th Floor, South Bank House Barrow Street D04 TR29 Dublin Ireland Ireland Active Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1) 235-113-6 12069-69-1 2019 View substance registered dossier
TÜV SÜD Iberia S.A.U. (021) Ronda Can Fatjó 13 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona Spain Spain Active Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1) 235-113-6 12069-69-1 - View substance registered dossier
Dr. Paul Lohmann GmbH & Co. KGaA Hauptstraße 2 31860 Emmerthal Germany Germany Active Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1) 235-113-6 12069-69-1 - View substance registered dossier
UMCO GmbH Georg-Wilhelm-Straße 187 21107 Hamburg Germany Germany Active Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1) 235-113-6 12069-69-1 - View substance registered dossier
TODINI BV Kleine Pathoekeweg 82 B-8000 Brugge Belgium Belgium Active Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1) 235-113-6 12069-69-1 2018 View substance registered dossier
CENTRUM METAL ODCZYNNIKI CHEMICZNE - MIDAS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. ul. Opackiego 46A/11 05-090 Falenty Warszawa Poland Poland Active Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1) 235-113-6 12069-69-1 - View substance registered dossier
Bardyke Chemicals International Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street D04 TR29 Dublin Ireland Ireland Active Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1) 235-113-6 12069-69-1 - View substance registered dossier
Johnson Matthey Chemicals GmbH (OR2) Wardstraße 17 D-46446 Emmerich-am-Rhein Germany Germany Active Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1) 235-113-6 12069-69-1 - View substance registered dossier
Johnson Matthey Chemicals GmbH Wardstrasse 17 D-46446 Emmerich am Rhein Germany Germany Active Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1) 235-113-6 12069-69-1 2016 View substance registered dossier
Johnson Matthey Chemicals GmbH (OR) Wardstraße 17 46446 Emmerich am Rhein Germany Germany Active Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1) 235-113-6 12069-69-1 2013; 2016; 2021 View substance registered dossier
TIB Chemicals AG Muelheimer Str. 16-22 68219 Mannheim Germany Germany Active Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1) 235-113-6 12069-69-1 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1) 235-113-6 12069-69-1 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1) 235-113-6 12069-69-1 - View substance registered dossier
Spiess-Urania Chemicals GmbH Frankenstraße 18b 20097 Hamburg Germany Germany Active Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1) 235-113-6 12069-69-1 2013; 2014; 2016; 2019; 2020 View substance registered dossier
Norkem BV Het Voert 7 1613 KL Grootebroek Netherlands Netherlands Active Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1) 235-113-6 12069-69-1 2016 View substance registered dossier
S.Goldmann GmbH & Co. KG Schillerstr. 79 33609 Bielefeld Germany Germany Active Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1) 235-113-6 12069-69-1 - View substance registered dossier
SCL ITALIA S.P.A. Via Fabio Filzi 25/A 20124 Milan Italy Italy Active Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1) 235-113-6 12069-69-1 - View substance registered dossier
Chemreach GmbH Akazienweg 30 48317 Drensteinfurt Germany Germany Active Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1) 235-113-6 12069-69-1 - View substance registered dossier
EMSA TECNOLOGIA QUIMICA, S.A. C/ Mestre Nicolau, 19 8º 08021 Barcelona Catalunya Spain Spain Active Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1) 235-113-6 12069-69-1 2018 View substance registered dossier
RCL Ireland (018) 6th Floor, South Bank House Barrow Street D04 TR29 Dublin Ireland Ireland Active Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1) 235-113-6 12069-69-1 2019; 2021 View substance registered dossier
RCL Ireland (019) 6th Floor, South Bank House Barrow Street D04 TR29 Dublin Ireland Ireland Active Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1) 235-113-6 12069-69-1 2021 View substance registered dossier
Haldor Topsoe A/S Nymøllevej 50 DK28000 Lyngby Denmark Denmark Active Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1) 235-113-6 12069-69-1 - View substance registered dossier
Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH Wunstorfer Str. 40 30926 Seelze Deutschland Germany Germany Cease Manufacture Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1) 235-113-6 12069-69-1 2021 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Cease Manufacture Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1) 235-113-6 12069-69-1 2013 View substance registered dossier
BASF Personal Care and Nutrition GmbH Henkelstr. 67 40589 Düsseldorf Germany Germany Active Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1) 235-113-6 12069-69-1 2013 View substance registered dossier
Höganäs Germany GmbH Im Schleeke 78-91 38642 Goslar Germany Germany Active Dimolybdenum carbide 235-115-7 12069-89-5 2016 View substance registered dossier
Treibacher Industrie AG Auer-von-Welsbach-Straße 1 9330 Althofen Carinthia Austria Austria Active Dimolybdenum carbide 235-115-7 12069-89-5 - View substance registered dossier
H.C. Starck Tungsten GmbH Nymphenburger Straße 84 80335 München Germany Germany Active Niobium carbide 235-117-8 12069-94-2 2019 View substance registered dossier
AB Sandvik Coromant Mossvägen 10 81181 Sandviken Sweden Sweden Active Niobium carbide 235-117-8 12069-94-2 - View substance registered dossier
Treibacher Industrie AG Auer-von-Welsbach-Straße 1 9330 Althofen Carinthia Austria Austria Active Niobium carbide 235-117-8 12069-94-2 - View substance registered dossier
TANIOBIS GmbH lm Schleeke 78-91 38642 Goslar Germany Germany Active Niobium carbide 235-117-8 12069-94-2 - View substance registered dossier
Hyperion Materials & Technologies (France) S.A.S. 625 route de la gare FR-26210 Epinouze France France Active Niobium carbide 235-117-8 12069-94-2 - View substance registered dossier
CBMM Europe BV Zuidplein 96 1077 XV Amsterdam Netherlands Netherlands Active Niobium carbide 235-117-8 12069-94-2 - View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Str. 6 91301 Forchheim Germany Germany