Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
  • Please be aware that the annual IUCLID format change is coming soon. We will be adapting the Dissemination platform to the new format, which means that as of 15th October 2021 until early 2022 there will be a break in publication of newly submitted registration dossiers. We appreciate your understanding in this matter.
Last updated 13 října 2021. Database contains 23445 unique substances and contains information from 104986 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
3-methylcrotonic acid
208-782-7 541-47-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-08-2018 View substance registered dossier
1,3-dichlorobenzene 208-792-1 541-73-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 21-09-2021 View substance registered dossier
1,3-dichlorobenzene 208-792-1 541-73-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 31-03-2021 View substance registered dossier
1,3-dichlorobenzene 208-792-1 541-73-1 Active Intermediate Individual Intermediate use only 07-10-2015 View substance registered dossier
5-methylheptan-3-one
208-793-7 541-85-5 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 29-11-2016 View substance registered dossier
Chloroacetic anhydride
208-794-2 541-88-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 24-09-2020 View substance registered dossier
3-methylcyclopentadecan-1-one
208-795-8 541-91-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 01-05-2018 View substance registered dossier
6-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diyldiamine
208-796-3 542-02-9 No longer Valid Full Joint No longer valid 15-07-2014 View substance registered dossier
3-oxoglutaric acid
208-797-9 542-05-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 22-03-2013 View substance registered dossier
3-oxoglutaric acid
208-797-9 542-05-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 19-04-2018 View substance registered dossier
Isopropyl acetoacetate
208-798-4 542-08-5 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 01-10-2020 View substance registered dossier
Chlorocyclohexane
208-806-6 542-18-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 07-03-2019 View substance registered dossier
δ-valerolactone
208-807-1 542-28-9 Active Full Joint ≥ 100 tonnes 08-04-2021 View substance registered dossier
δ-valerolactone
208-807-1 542-28-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 19-07-2021 View substance registered dossier
Dibutyl carbonate
208-816-0 542-52-9 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-08-2020 View substance registered dossier
1,3-dichloropropene 208-826-5 542-75-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 29-05-2018 View substance registered dossier
Ethyl isothiocyanate
208-831-2 542-85-8 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 16-10-2018 View substance registered dossier
Ethyl isothiocyanate
208-831-2 542-85-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-04-2019 View substance registered dossier
Cyclopentadiene
208-835-4 542-92-7 Active Intermediate Individual Intermediate use only 06-11-2013 View substance registered dossier
Isobutyl chloroformate
208-840-1 543-27-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 28-03-2019 View substance registered dossier
2-methyl-6-methyleneoct-7-en-2-ol
208-843-8 543-39-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-04-2013 View substance registered dossier
Heptan-2-ol
208-844-3 543-49-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 04-05-2021 View substance registered dossier
Barium di(acetate)
208-849-0 543-80-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 16-06-2020 View substance registered dossier
Strontium di(acetate)
208-854-8 543-94-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 28-05-2018 View substance registered dossier
Diisopentyl ether
208-857-4 544-01-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 29-10-2020 View substance registered dossier
1-chlorohexane
208-859-5 544-10-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-04-2013 View substance registered dossier
Butyl nitrite
208-862-1 544-16-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 29-11-2019 View substance registered dossier
Calcium diformate
208-863-7 544-17-2 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 16-07-2021 View substance registered dossier
Copper diformate
208-865-8 544-19-4 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 29-10-2020 View substance registered dossier
Palmidrol
208-867-9 544-31-0 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 12-01-2021 View substance registered dossier
Ethyl linoleate
208-868-4 544-35-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-12-2014 View substance registered dossier
Ammonium oleate
208-873-1 544-60-5 Active Intermediate Individual Intermediate use only 19-12-2017 View substance registered dossier
Batilol
208-874-7 544-62-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 18-08-2021 View substance registered dossier
Hexadecane
208-878-9 544-76-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 13-09-2021 View substance registered dossier
Copper cyanide
208-883-6 544-92-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 18-11-2019 View substance registered dossier
Copper cyanide
208-883-6 544-92-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-10-2018 View substance registered dossier
Trizinc dicitrate
208-901-2 546-46-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 24-09-2021 View substance registered dossier
Octaphenylcyclotetrasiloxane
208-904-9 546-56-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 06-07-2021 View substance registered dossier
Lead tetraacetate 208-908-0 546-67-8 Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 02-11-2010 View substance registered dossier
Titanium tetraisopropanolate
208-909-6 546-68-9 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 07-10-2021 View substance registered dossier
Titanium tetraisopropanolate
208-909-6 546-68-9 Active Intermediate Individual Intermediate use only 30-11-2012 View substance registered dossier
Titanium tetraisopropanolate
208-909-6 546-68-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 28-03-2018 View substance registered dossier
Lithium acetate
208-914-3 546-89-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 13-03-2019 View substance registered dossier
Magnesium carbonate
208-915-9 546-93-0 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 07-09-2021 View substance registered dossier
Methyl isobutyrate
208-929-5 547-63-7 Active Intermediate Individual Intermediate use only 21-01-2021 View substance registered dossier
Magnesium oxalate
208-932-1 547-66-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 26-10-2018 View substance registered dossier
Nickel oxalate 208-933-7 547-67-1 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 10-12-2010 View substance registered dossier
4,4',4''-methylidynetrianiline
208-952-0 548-61-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 20-05-2020 View substance registered dossier
[4-[4,4'-bis(dimethylamino)benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride
208-953-6 548-62-9 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 09-06-2020 View substance registered dossier
Amitriptyline hydrochloride
208-964-6 549-18-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 04-04-2018 View substance registered dossier
Quinine hydrogen sulphate
208-970-9 549-56-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-10-2018 View substance registered dossier
6-aminopenicillanic acid
208-993-4 551-16-6 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 17-12-2019 View substance registered dossier
6-aminopenicillanic acid
208-993-4 551-16-6 Active Intermediate Individual Intermediate use only 12-03-2014 View substance registered dossier
2'-aminoacetophenone
209-002-8 551-93-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-09-2017 View substance registered dossier
5,5'-diisopropyl-2,2'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl dihypoiodite
209-007-5 552-22-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 16-11-2018 View substance registered dossier
Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride
209-008-0 552-30-7 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 09-11-2020 View substance registered dossier
Sodium anthranilate
209-010-1 552-37-4 Active Intermediate Individual Intermediate use only 19-08-2013 View substance registered dossier
Lithium salicylate
209-011-7 552-38-5 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 31-05-2018 View substance registered dossier
α-chloro-o-xylene
209-013-8 552-45-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 14-11-2018 View substance registered dossier
2-nitrobenzaldehyde 209-025-3 552-89-6 Active Intermediate Individual Intermediate use only 04-10-2012 View substance registered dossier
2-nitrobenzaldehyde 209-025-3 552-89-6 Active Intermediate Individual Intermediate use only 23-04-2015 View substance registered dossier
2-nitrobenzaldehyde 209-025-3 552-89-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-09-2021 View substance registered dossier
Lithium benzoate
209-042-6 553-54-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 06-09-2018 View substance registered dossier
Zinc dibenzoate
209-047-3 553-72-0 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 17-03-2021 View substance registered dossier
(3H)-benzofuran-2-one
209-052-0 553-86-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 28-10-2020 View substance registered dossier
Dimethyl oxalate
209-053-6 553-90-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 19-11-2020 View substance registered dossier
2,4-dichloroaniline
209-057-8 554-00-7 Active Intermediate Individual Intermediate use only 03-10-2012 View substance registered dossier
2,4-dichloroaniline
209-057-8 554-00-7 Active Intermediate Individual Intermediate use only 13-06-2016 View substance registered dossier
2,4-dichloroaniline
209-057-8 554-00-7 No longer Valid Intermediate Joint No longer valid 09-05-2019 View substance registered dossier
Methyl propionate
209-060-4 554-12-1 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 23-05-2018 View substance registered dossier
Lithium carbonate 209-062-5 554-13-2 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 28-08-2020 View substance registered dossier
Triethylammonium chloride
209-067-2 554-68-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-05-2020 View substance registered dossier
Benzene-1,3,5-tricarboxylic acid
209-077-7 554-95-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-01-2018 View substance registered dossier
Sodium 4-aminobenzoate
209-080-3 555-06-6 Active Intermediate Individual Intermediate use only 19-08-2013 View substance registered dossier
4-nitrobenzaldehyde
209-084-5 555-16-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-04-2019 View substance registered dossier
Aluminium triisopropanolate
209-090-8 555-31-7 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 10-03-2021 View substance registered dossier
Aluminium tribenzoate
209-091-3 555-32-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 04-08-2021 View substance registered dossier
Glycerol tristearate
209-097-6 555-43-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 24-03-2018 View substance registered dossier
Glycerol trimyristate
209-099-7 555-45-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 12-01-2018 View substance registered dossier
Aluminium triethanolate
209-105-8 555-75-9 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 01-02-2021 View substance registered dossier
Acedoben
209-114-7 556-08-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 24-05-2018 View substance registered dossier
Diyttrium tricarbonate
209-119-4 556-28-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 02-11-2020 View substance registered dossier
N-glycylglycine
209-127-8 556-50-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 16-03-2021 View substance registered dossier
2,3-epoxypropan-1-ol
209-128-3 556-52-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 15-01-2021 View substance registered dossier
Methyl isothiocyanate
209-132-5 556-61-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 23-07-2014 View substance registered dossier
Octamethylcyclotetrasiloxane 209-136-7 556-67-2 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 07-09-2021 View substance registered dossier
3-methylbut-2-en-1-ol
209-141-4 556-82-1 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 23-10-2020 View substance registered dossier
1-nitroguanidine
209-143-5 556-88-7 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 09-09-2021 View substance registered dossier
Zinc distearate
209-151-9 557-05-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 09-03-2021 View substance registered dossier
Zinc dioctanoate
209-156-6 557-09-5 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 15-05-2018 View substance registered dossier
Diethylzinc
209-161-3 557-20-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-04-2019 View substance registered dossier
Zinc cyanide
209-162-9 557-21-1 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 03-06-2020 View substance registered dossier
Zinc dipropionate
209-167-6 557-28-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 09-04-2020 View substance registered dossier
Zinc di(acetate)
209-170-2 557-34-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 09-06-2021 View substance registered dossier
2-bromopropene
209-185-4 557-93-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 30-04-2020 View substance registered dossier
2,2-dimethyloxirane
209-193-8 558-30-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-10-2014 View substance registered dossier
1-chloro-2-methylpropan-2-ol
209-196-4 558-42-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 30-04-2018 View substance registered dossier
O,O'-diacetylmorphine
209-217-7 561-27-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-05-2018 View substance registered dossier
4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol
209-218-2 561-41-1 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 29-06-2020 View substance registered dossier
p-menth-1-en-4-ol
209-235-5 562-74-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-06-2019 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
Aceto France SAS 3 Place Giovanni da Verrazzano 69009 Lyon France France Active 3-methylcrotonic acid 208-782-7 541-47-9 - View substance registered dossier
WeylChem Höchst GmbH Brüningstr. 50 D-65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active 3-methylcrotonic acid 208-782-7 541-47-9 - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active 1,3-dichlorobenzene 208-792-1 541-73-1 2016; 2021 View substance registered dossier
Organike S.R.L. Via Matteotti, 19 20852 Villasanta (MB) Italy Italy Active 1,3-dichlorobenzene 208-792-1 541-73-1 2021 View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 155 Parque Empresarial Las Tablas, Edifico 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active 1,3-dichlorobenzene 208-792-1 541-73-1 2012; 2015 View substance registered dossier
ERREGIERRE SPA Via Francesco Baracca, 19 24060 SAN PAOLO D'ARGON BERGAMO Italy Italy Active 1,3-dichlorobenzene 208-792-1 541-73-1 2021 View substance registered dossier
Saltigo GmbH HSEQ-RA Kaiser-Wilhelm-Allee 40 51373 Leverkusen Germany Germany Active 1,3-dichlorobenzene 208-792-1 541-73-1 - View substance registered dossier
Ineos Solvents Germany GmbH Roemerstr. 733 47443 Moers Germany Germany Active 5-methylheptan-3-one 208-793-7 541-85-5 2016 View substance registered dossier
Bidachem S.p.A. S.S. 11 Padana Superiore No. 8 24040 Fornovo San Giovanni BG Italy Italy Active Chloroacetic anhydride 208-794-2 541-88-8 - View substance registered dossier
CABB Oy (OR of CABB AG) Kemirantie 1 P.O.Box 566 Kokkola Finland Finland Active Chloroacetic anhydride 208-794-2 541-88-8 2020 View substance registered dossier
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany Germany Active Chloroacetic anhydride 208-794-2 541-88-8 2018 View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active 3-methylcyclopentadecan-1-one 208-795-8 541-91-3 2018 View substance registered dossier
AlzChem Trostberg GmbH Dr.-Albert-Frank-Straße 32 83308 Trostberg Bayern Germany Germany No longer Valid 6-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diyldiamine 208-796-3 542-02-9 2015 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 3-oxoglutaric acid 208-797-9 542-05-2 - View substance registered dossier
Výzkumný ústav organických syntéz a.s. č.p. 296 533 54 Rybitví Czech Republic Czech Republic Active 3-oxoglutaric acid 208-797-9 542-05-2 - View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Isopropyl acetoacetate 208-798-4 542-08-5 2020 View substance registered dossier
Lonza Cologne GmbH - REACH Nattermannallee 1 50829 Cologne Germany Germany Active Isopropyl acetoacetate 208-798-4 542-08-5 2012 View substance registered dossier
Curia Italy S.r.l. VIA DEL VECCHIO POLITECNICO, n. 9 20121 Milano Italy Italy Active Chlorocyclohexane 208-806-6 542-18-7 - View substance registered dossier
Aceo France S.A.S 3 Place Giovanni da Verrazzano 69009 Lyon France France Active Chlorocyclohexane 208-806-6 542-18-7 2019 View substance registered dossier
SIPCAM OXON SPA Via Sempione, 195 20016 Pero Milano Italy Italy Active Chlorocyclohexane 208-806-6 542-18-7 - View substance registered dossier
OLON Spa Strada Rivoltana Km 6/7 20053 RODANO Milano Italy Italy Active Chlorocyclohexane 208-806-6 542-18-7 - View substance registered dossier
BYK-Chemie GmbH Abelstr. 45 DE-46483 Wesel Germany Germany Active δ-valerolactone 208-807-1 542-28-9 2019; 2020; 2021 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active δ-valerolactone 208-807-1 542-28-9 2016 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active δ-valerolactone 208-807-1 542-28-9 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 33 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active δ-valerolactone 208-807-1 542-28-9 2021 View substance registered dossier
Chemreach GmbH Akazienweg 30 48317 Drensteinfurt Germany Germany Active δ-valerolactone 208-807-1 542-28-9 - View substance registered dossier
FRAMOCHEM Szerviz u. 5. H-3700 Kazincbarcika Borsod-Abauj-Zemplen Hungary Hungary Active δ-valerolactone 208-807-1 542-28-9 - View substance registered dossier
Aceto France SAS 3 Place Giovanni da Verrazzano 69009 Lyon France France Active δ-valerolactone 208-807-1 542-28-9 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Dibutyl carbonate 208-816-0 542-52-9 - View substance registered dossier
INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS SPAIN S.L. Polígono Zona Franca Sector F, Calle 43 Nº 10 8040 Barcelona Spain Spain Active Dibutyl carbonate 208-816-0 542-52-9 2020 View substance registered dossier
Amino Chemicals Ltd Industrial Estate, A61 MRS3000 Marsa Malta Malta Active 1,3-dichloropropene 208-826-5 542-75-6 - View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 Muenchen Germany Germany Cease Manufacture 1,3-dichloropropene 208-826-5 542-75-6 2018 View substance registered dossier
Pharmasynthese 57, Rue Gravetel 76320 Saint Pierre lès Elbeuf HNO France France Active Ethyl isothiocyanate 208-831-2 542-85-8 2018 View substance registered dossier
KEMILAB Kft. Zrinyi utca 13/B H-8200 Veszprém Hungary Hungary Active Ethyl isothiocyanate 208-831-2 542-85-8 - View substance registered dossier
Innospec Deutschland GmbH Thiesstrasse 61 44649 Herne Germany Germany Active Cyclopentadiene 208-835-4 542-92-7 - View substance registered dossier
ERREGIERRE SPA Via Francesco Baracca, 19 24060 SAN PAOLO D'ARGON BERGAMO Italy Italy Active Isobutyl chloroformate 208-840-1 543-27-1 2019 View substance registered dossier
FRAMOCHEM Szerviz u. 5. H-3700 Kazincbarcika Borsod-Abauj-Zemplen Hungary Hungary Active Isobutyl chloroformate 208-840-1 543-27-1 - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active 2-methyl-6-methyleneoct-7-en-2-ol 208-843-8 543-39-5 - View substance registered dossier
Miltitz Aromatics GmbH Chemiepark Bitterfeld-Wolfen Riechstoffstrasse 1 06803 Bitterfeld-Wolfen Germany Germany Active Heptan-2-ol 208-844-3 543-49-7 2015; 2018 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Heptan-2-ol 208-844-3 543-49-7 - View substance registered dossier
BERNARDY SAS route de Tours 18100 THENIOUX France France Active Barium di(acetate) 208-849-0 543-80-6 - View substance registered dossier
BassTech Europe BVBA Gemeentedijk 20 2480 Dessel Belgium Belgium Active Barium di(acetate) 208-849-0 543-80-6 - View substance registered dossier
Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH Wunstorfer Str. 40 30926 Seelze Deutschland Germany Germany Active Barium di(acetate) 208-849-0 543-80-6 2018 View substance registered dossier
BERNARDY SAS route de Tours 18100 THENIOUX France France Active Strontium di(acetate) 208-854-8 543-94-2 - View substance registered dossier
Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH Wunstorfer Str. 40 30926 Seelze Deutschland Germany Germany Active Strontium di(acetate) 208-854-8 543-94-2 - View substance registered dossier
INOVYN France S.A.S. Avenue de la République 39500 Tavaux France France Active Diisopentyl ether 208-857-4 544-01-4 2014; 2020 View substance registered dossier
JSR Micro n.v. Technologielaan 8 3001 Leuven Belgium Belgium Active Diisopentyl ether 208-857-4 544-01-4 2018 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 1-chlorohexane 208-859-5 544-10-5 - View substance registered dossier
Chemservice S.A. (V3S9) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active Butyl nitrite 208-862-1 544-16-1 - View substance registered dossier
Nitrochemie Aschau GmbH Liebigstrasse 17 84544 Aschau am Inn Germany Germany Active Butyl nitrite 208-862-1 544-16-1 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Unit 1 Ardee Business Park, Hale Street Co. Louth Ardee Ireland Ireland Active Calcium diformate 208-863-7 544-17-2 2012; 2018 View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active Calcium diformate 208-863-7 544-17-2 - View substance registered dossier
Lanxess Polyols Co. Ltd. OR Chempark 51369 Leverkusen NRW Germany Germany Active Calcium diformate 208-863-7 544-17-2 - View substance registered dossier
EIFFEL GROUP PARK NORD LES PLEIADES 02 route de la bouvarde 74370 METZ TESSY France France Active Calcium diformate 208-863-7 544-17-2 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Calcium diformate 208-863-7 544-17-2 2020 View substance registered dossier
Dr. Paul Lohmann GmbH & Co. KGaA Hauptstraße 2 31860 Emmerthal Germany Germany Active Calcium diformate 208-863-7 544-17-2 2020 View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811510-2) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman, BP 1516 38025 Grenoble France France France Active Calcium diformate 208-863-7 544-17-2 2020 View substance registered dossier
Chemko, a.s. Slovakia Mlynske nivy 10 82109 Bratislava Slovakia Slovakia No longer Valid Calcium diformate 208-863-7 544-17-2 2016 View substance registered dossier
Perstorp Chemicals GmbH, Germany Bruchhausener Strasse 2 59759 Arnsberg Germany Germany Active Calcium diformate 208-863-7 544-17-2 2012; 2014; 2019 View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811546-3) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman, BP 1516 38025 Grenoble France France France Active Calcium diformate 208-863-7 544-17-2 2015; 2016; 2020; 2021 View substance registered dossier
ALCOPLAST via Ettore ARA , 48 20090 COLOGNO MONZESE ITALY Italy Italy Cease Manufacture Calcium diformate 208-863-7 544-17-2 2018 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active Calcium diformate 208-863-7 544-17-2 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Calcium diformate 208-863-7 544-17-2 - View substance registered dossier
TFL Ledertechnik GmbH Peter-Krauseneck-Strasse 16 79618 Rheinfelden Germany Germany Active Calcium diformate 208-863-7 544-17-2 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Calcium diformate 208-863-7 544-17-2 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP (acts as the OR for ZIBO RUIBAO CHEMICAL CO., LTD) Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Calcium diformate 208-863-7 544-17-2 2013; 2019 View substance registered dossier
Momentive Performance Materials GmbH Chempark Building V7 51368 Leverkusen NRW Germany Germany Active Copper diformate 208-865-8 544-19-4 - View substance registered dossier
Zschimmer & Schwarz GmbH & Co KG Max-Schwarz-Str. 3-5 56112 Lahnstein Germany Germany Active Palmidrol 208-867-9 544-31-0 - View substance registered dossier
Mosselman s.a. route de wallonie 4 B-7011 Ghlin Belgium Belgium Active Palmidrol 208-867-9 544-31-0 - View substance registered dossier
BASF Health and Care Products France S.A.S. 49, Avenue Georges Pompidou 92593 Levallois-Perret Cedex France France Active Ethyl linoleate 208-868-4 544-35-4 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Ammonium oleate 208-873-1 544-60-5 2017 View substance registered dossier
IMCD Benelux OR3 Wilheminaplein 32 3072 DE Rotterdam Netherlands Netherlands Active Batilol 208-874-7 544-62-7 2019; 2021 View substance registered dossier
Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 1 D-20537 Hamburg Germany Germany Active Hexadecane 208-878-9 544-76-3 2012; 2014; 2019 View substance registered dossier
Merck Schuchardt OHG Eduard-Buchner-Str. 85662 Hohenbrunn Germany Germany Active Hexadecane 208-878-9 544-76-3 2021 View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Hexadecane 208-878-9 544-76-3 2021 View substance registered dossier
EcoMundo (OR for Chung Wha Sa) 195 rue Jean-Jacques Rousseau 92130 Issy-les-Moulineaux France France Active Copper cyanide 208-883-6 544-92-3 - View substance registered dossier
EcoMundo (OR for Seoan Chemtec) 195 rue Jean-Jacques Rousseau 92130 Issy-les-Moulineaux France France Active Copper cyanide 208-883-6 544-92-3 2019 View substance registered dossier
EcoMundo (OR for Incheon Chemical) 195 rue Jean-Jacques Rousseau 92130 Issy-les-Moulineaux France France Active Copper cyanide 208-883-6 544-92-3 - View substance registered dossier
Bayer CropScience Ltd. 230 Cambridge Science Park Milton Road CB4 0WB Cambridge Cambridgeshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Copper cyanide 208-883-6 544-92-3 2021 View substance registered dossier
Briar Chemicals Limited 5 Fleet Place EC4M 7RD London United Kingdom United Kingdom No longer Valid Copper cyanide 208-883-6 544-92-3 2021 View substance registered dossier
Gedeon Richter Plc. Gyomroi ut 19-21 1103 Budapest Hungary Hungary Active Copper cyanide 208-883-6 544-92-3 - View substance registered dossier
Gadot Bio-Chem (Europe) BV 41 Hoefsmidstraat 3194AA Hoogvliet Netherlands Netherlands Active Trizinc dicitrate 208-901-2 546-46-3 - View substance registered dossier
Dr. Paul Lohmann GmbH & Co. KGaA Hauptstraße 2 31860 Emmerthal Germany Germany Active Trizinc dicitrate 208-901-2 546-46-3 - View substance registered dossier
LISAM TELEGIS 17 RUE DE LA COUTURE 60400 PASSEL France France Active Trizinc dicitrate 208-901-2 546-46-3 2018 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active Trizinc dicitrate 208-901-2 546-46-3 - View substance registered dossier
Jungbunzlauer Ladenburg GmbH Dr. Albert-Reimann-Strasse 18 68526 Ladenburg Germany Germany Active Trizinc dicitrate 208-901-2 546-46-3 2019 View substance registered dossier
TIB Chemicals AG Muelheimer Str. 16-22 68219 Mannheim Germany Germany Active Trizinc dicitrate 208-901-2 546-46-3 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811506-9) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman, BP 1516 38025 Grenoble France France France Active Trizinc dicitrate 208-901-2 546-46-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Trizinc dicitrate 208-901-2 546-46-3 - View substance registered dossier
Chemservice GmbH - (Q1Z2) Herrnsheimer Hauptstrasse 1b 67550 Worms Germany Germany Active Trizinc dicitrate 208-901-2 546-46-3 - View substance registered dossier
Jungbunzlauer Austria AG Factory Pernhofen 2064 Wulzeshofen Austria Austria Active Trizinc dicitrate 208-901-2 546-46-3 2016; 2017 View substance registered dossier
BERNARDY SAS route de Tours 18100 THENIOUX France France Active Trizinc dicitrate 208-901-2 546-46-3 - View substance registered dossier
Momentive Performance Materials GmbH Chempark Building V7 51368 Leverkusen NRW Germany Germany Active Octaphenylcyclotetrasiloxane 208-904-9 546-56-5 - View substance registered dossier
ELKEM SILICONES FRANCE S.A.S. Immeuble DANICA 21, Avenue Georges Pompidou 69003 Lyon France France Active Octaphenylcyclotetrasiloxane 208-904-9 546-56-5 - View substance registered dossier
NuSil Technology LLC 1198 Avenue Maurice Donat 06 906 06250 Mougins France France Active Octaphenylcyclotetrasiloxane 208-904-9 546-56-5 - View substance registered dossier
Shin-Etsu Silicones Europe BV Bolderweg 32 1332 AV Almere Netherlands Netherlands Active Octaphenylcyclotetrasiloxane 208-904-9 546-56-5 2021 View substance registered dossier
Aspen Oss BV Kloosterstraat 6 5349 AB Oss Netherlands Netherlands Cease Manufacture Lead tetraacetate 208-908-0 546-67-8 2019 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active Titanium tetraisopropanolate 208-909-6 546-68-9 - View substance registered dossier
Connect Chemicals Italia S.r.l. Via Torri Bianche, 9 20871 Vimercate (MB) Italy Italy Active Titanium tetraisopropanolate 208-909-6 546-68-9 - View substance registered dossier
Merck Performance Materials Germany GmbH Frankfurter Str. 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active Titanium tetraisopropanolate 208-909-6 546-68-9 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Titanium tetraisopropanolate 208-909-6 546-68-9 2019 View substance registered dossier
DOW CHEMICAL IBERICA S.L. Ribera del Loira 4-6 Edificio Iris, 4º Planta 28042 Madrid Spain Spain Active Titanium tetraisopropanolate 208-909-6 546-68-9 2019 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Titanium tetraisopropanolate 208-909-6 546-68-9 2014 View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Titanium tetraisopropanolate 208-909-6 546-68-9 2021 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active Titanium tetraisopropanolate 208-909-6 546-68-9 - View substance registered dossier
DOW OLEFINVERBUND GMBH Strasse B 13 D-06258 Schkopau Germany Germany Active Titanium tetraisopropanolate 208-909-6 546-68-9 - View substance registered dossier
Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Allee 42 40212 Düsseldorf Germany Germany Active Titanium tetraisopropanolate 208-909-6 546-68-9 - View substance registered dossier
Connect Chemicals GmbH Kokkolastr. 2 40882 Ratingen Germany Germany Active Titanium tetraisopropanolate 208-909-6 546-68-9 2013 View substance registered dossier
Borica Europe BVBA Elzenstraat 31 3950 Bocholt Belgium Belgium Active Titanium tetraisopropanolate 208-909-6 546-68-9 - View substance registered dossier
Johnson Matthey PLC 5th Floor, 25 Farringdon Street EC4A 4AB London United Kingdom United Kingdom No longer Valid Titanium tetraisopropanolate 208-909-6 546-68-9 2021 View substance registered dossier
SHPP B.V. Plasticslaan 1 4612PX Bergen op Zoom Netherlands Netherlands Active Titanium tetraisopropanolate 208-909-6 546-68-9 - View substance registered dossier
Merck Performance Materials GmbH Rheingaustrasse 190-196 65203 Wiesbaden Germany Germany Active Titanium tetraisopropanolate 208-909-6 546-68-9 - View substance registered dossier
MHM Holding GmbH Sonnenallee 1 D-85551 Kirchheim Germany Germany Active Titanium tetraisopropanolate 208-909-6 546-68-9 - View substance registered dossier
Connect Chemicals (UK) Ltd. Winnington Hall Cheshire CW8 4DU Northwich United Kingdom United Kingdom No longer Valid Titanium tetraisopropanolate 208-909-6 546-68-9 2021 View substance registered dossier
UNION QUIMICO FARMACÉUTICA S.A. Mallorca 262 08008 Barcelona Barcelona Spain Spain Active Titanium tetraisopropanolate 208-909-6 546-68-9 - View substance registered dossier
GRACE Catalyst AB Industrivägen 44432 Stenungsund Sweden Sweden Active Titanium tetraisopropanolate 208-909-6 546-68-9 - View substance registered dossier
GRACE GmbH In der Hollerhecke 1 67545 Worms Germany Germany Active Titanium tetraisopropanolate 208-909-6 546-68-9 - View substance registered dossier
CS Regulatory IRL Ltd 1L-28 Alexandra House, The Sweepstakes Ballsbridge D04 C7H2 Dublin Ireland Ireland Active Lithium acetate 208-914-3 546-89-4 - View substance registered dossier
Albemarle Germany GmbH Industriepark Höchst Gebäude G 879 65926 Frankfurt Germany Germany Active Lithium acetate 208-914-3 546-89-4 2019 View substance registered dossier
FMC Chemicals Ltd Wirral International Business Park Commercial Road CH62 3NL Bromborough Wirral United Kingdom United Kingdom No longer Valid Lithium acetate 208-914-3 546-89-4 2021 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 MC-SQUARE Offices B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Magnesium carbonate 208-915-9 546-93-0 - View substance registered dossier
Scora S.A.(OR2) Rue de L'Usine 62132 Caffiers France France No longer Valid Magnesium carbonate 208-915-9 546-93-0 2020 View substance registered dossier
Chevron Oronite SA - OR - CVX Oronite Cy LLC Le Corosa 1, rue Eugène et Armand Peugeot CS10022 92508 Rueil-Malmaison Cedex France France Active Magnesium carbonate 208-915-9 546-93-0 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 05 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Magnesium carbonate 208-915-9 546-93-0 2019 View substance registered dossier
Chevron Oronite SA - OR - CVX Japan Ltd Le Corosa 1, rue Eugène et Armand Peugeot CS10022 92508 Rueil-Malmaison Cedex France France Active Magnesium carbonate 208-915-9 546-93-0 - View substance registered dossier
INTERTEK FRANCE ZI ECOPARC II 27400 HEUDEBOUVILLE France France Active Magnesium carbonate 208-915-9 546-93-0 - View substance registered dossier
Scora S.A. (M) Rue de L'Usine 62132 Caffiers France France Active Magnesium carbonate 208-915-9 546-93-0 - View substance registered dossier
Scora S.A. (OR1) Rue de L'Usine 62132 Caffiers France France Active Magnesium carbonate 208-915-9 546-93-0 - View substance registered dossier
Dr. Paul Lohmann GmbH & Co. KGaA Hauptstraße 2 31860 Emmerthal Germany Germany Active Magnesium carbonate 208-915-9 546-93-0 2018; 2021 View substance registered dossier
CS Regulatory Ireland Ltd. in its legal capacity as Only Representative of LANXESS Canada Co.\Cie Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active Magnesium carbonate 208-915-9 546-93-0 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP(acts as OR for Hebei Meishen Technology Co., LTD.) Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Magnesium carbonate 208-915-9 546-93-0 - View substance registered dossier
TE Connectivity Trutnov s.r.o. Komenského 821 Trutnov 54183 Trutnov Czech Republic Czech Republic Czech Republic Active Magnesium carbonate 208-915-9 546-93-0 - View substance registered dossier
LyondellBasell Services France SAS Chemin Départemental 21 A 13130 Berre l'Etang France France Active Magnesium carbonate 208-915-9 546-93-0 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 01 Chaussee De Wavre, 1945 1945 Brussels Belgium Belgium Active Magnesium carbonate 208-915-9 546-93-0 2019 View substance registered dossier
Giusto Faravelli via medardo rosso , 8 20159 milano italy Italy Italy Active Magnesium carbonate 208-915-9 546-93-0 - View substance registered dossier
VLACHAKIS JOSEPH 21 Attaleias 17237 Athens Greece Greece Active Magnesium carbonate 208-915-9 546-93-0 - View substance registered dossier
Lubrizol France SAS 25 Quai de France 76100 ROUEN France France Active Magnesium carbonate 208-915-9 546-93-0 - View substance registered dossier
Chevron Oronite SA M/I Le Corosa 1, rue Eugène et Armand Peugeot CS10022 92508 Rueil-Malmaison Cedex France France Active Magnesium carbonate 208-915-9 546-93-0 - View substance registered dossier
Lehmann & Voss & Co. KG Alsterufer 19 20354 Hamburg Hamburg Germany Germany Active Magnesium carbonate 208-915-9 546-93-0 - View substance registered dossier
Magnesia GmbH Max-Jenne-Straße 2 - 4 21337 Lüneburg Niedersachsen Germany Germany Active Magnesium carbonate 208-915-9 546-93-0 - View substance registered dossier
Johnson Matthey Chemicals GmbH (OR) Wardstraße 17 46446 Emmerich am Rhein Germany Germany Cease Manufacture Magnesium carbonate 208-915-9 546-93-0 2021 View substance registered dossier
BYK-Chemie GmbH Abelstr. 45 DE-46483 Wesel Germany Germany Active Methyl isobutyrate 208-929-5 547-63-7 2021 View substance registered dossier
BERNARDY SAS route de Tours 18100 THENIOUX France France Active Magnesium oxalate 208-932-1 547-66-0 2018 View substance registered dossier
Metallo Belgium NV Nieuwe Dreef 33 B-2340 Beerse Antwerp Belgium Belgium Cease Manufacture Nickel oxalate 208-933-7 547-67-1 2014 View substance registered dossier
H.C. Starck GmbH Im Schleeke 78-91 38642 Goslar Germany Germany Cease Manufacture Nickel oxalate 208-933-7 547-67-1 2017 View substance registered dossier
Covestro Deutschland AG Kaiser-Wilhelm-Allee 60 51373 Leverkusen Germany Germany Active 4,4',4''-methylidynetrianiline 208-952-0 548-61-8 - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active 4,4',4''-methylidynetrianiline 208-952-0 548-61-8 2020 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active [4-[4,4'-bis(dimethylamino)benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride 208-953-6 548-62-9 2017 View substance registered dossier
BIMA 83 14 RUE JEANNE D'ASNIERES 92611 CLICHY France France Active [4-[4,4'-bis(dimethylamino)benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride 208-953-6 548-62-9 2018 View substance registered dossier
Manuel Vilaseca SA Rosselló, 188 - 3a 08008 Barcelona Catalonia Spain Spain Active [4-[4,4'-bis(dimethylamino)benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride 208-953-6 548-62-9 - View substance registered dossier
Alfred Kochen GmbH & Co.KG Poststrasse 14 -16 20354 Hamburg Hamburg Germany Germany Active [4-[4,4'-bis(dimethylamino)benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride 208-953-6 548-62-9 - View substance registered dossier
DIPHARMA FRANCIS srl Bissone, 5 20021 Baranzate Milano Italy Italy Active Amitriptyline hydrochloride 208-964-6 549-18-8 - View substance registered dossier
Buchler GmbH Harxbütteler Straße 3 D-38110 Braunschweig Germany Germany Active Quinine hydrogen sulphate 208-970-9 549-56-4 2018 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 6-aminopenicillanic acid 208-993-4 551-16-6 2012 View substance registered dossier
FRESENIUS KABI iPSUM s.r.l. Via Roma, 108 20060 Cassina de' Pecchi (MI) Italy Italy Active 6-aminopenicillanic acid 208-993-4 551-16-6 - View substance registered dossier
Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V. Alexander Fleminglaan 1 2613 AX Delft Netherlands Netherlands Active 6-aminopenicillanic acid 208-993-4 551-16-6 - View substance registered dossier
Sandoz GmbH Biochemiestr. 10 6250 Kundl Austria Austria Active 6-aminopenicillanic acid 208-993-4 551-16-6 2015 View substance registered dossier
ACS DOBFAR S.p.A Viale Addetta 4/12 20067 Tribiano Milano Italy Italy Active 6-aminopenicillanic acid 208-993-4 551-16-6 - View substance registered dossier
HH Compliance Ltd Rubicon Building CIT Campus T12 Y275 Bishopstown Cork Ireland Ireland Active 6-aminopenicillanic acid 208-993-4 551-16-6 2019 View substance registered dossier
ANTIBIOTICOS DE LEON S.L. Avda. Antibióticos, 59 - 61 24009 León Spain Spain Active 6-aminopenicillanic acid 208-993-4 551-16-6 - View substance registered dossier
Sandoz Industrial Products SA Ctra. Granollers - Cardedeu C-251, Km 4 08520 Les Franqueses del Vallés Spain Spain Active 6-aminopenicillanic acid 208-993-4 551-16-6 - View substance registered dossier
Eumedica Pharmaceuticals Industries, S.L. Peña Brava Parc. 22 B-23 33192 Llanera Asturias Spain Spain Active 6-aminopenicillanic acid 208-993-4 551-16-6 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active 6-aminopenicillanic acid 208-993-4 551-16-6 2013; 2014 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 2'-aminoacetophenone 209-002-8 551-93-9 - View substance registered dossier
AJAY EUROPE ZI DU GRAND VERGER 53600 EVRON France France Active 5,5'-diisopropyl-2,2'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl dihypoiodite 209-007-5 552-22-7 2018 View substance registered dossier
POLYNT S.p.A. via Enrico Fermi, 51 I-24020 Scanzorosciate BG Italy Italy Active Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride 209-008-0 552-30-7 2013; 2016; 2017 View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR3 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride 209-008-0 552-30-7 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77, Dublin, Ireland D02 Dublin Ireland Ireland Active Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride 209-008-0 552-30-7 2013 View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (10) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride 209-008-0 552-30-7 2016 View substance registered dossier
PPG Industries Italia Srl Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di PPG Industries Inc. Via Serra, 1 15028 Quattordio Italy Italy Active Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride 209-008-0 552-30-7 - View substance registered dossier
ELANTAS Europe S.R.L. Strada Antolini n.1 43044 Collecchio, frazione Lemignano (PR) Emilia-Romagna Italy Italy Active Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride 209-008-0 552-30-7 - View substance registered dossier
Allnex Italy S.R.L. Via Matteo Bianchin, 62 36060 Romano d'Ezzelino Italy Italy Active Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride 209-008-0 552-30-7 - View substance registered dossier
NetSun EU B.V. Blaak 40, Fifth Floor 3011 TA Rotterdam Netherlands Netherlands Cease Manufacture Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride 209-008-0 552-30-7 2014 View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (2) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride 209-008-0 552-30-7 2016 View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 172 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride 209-008-0 552-30-7 - View substance registered dossier
Coty Services and Logistics GmbH Berliner Allee 65 64295 Darmstadt Germany Germany Active Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride 209-008-0 552-30-7 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride 209-008-0 552-30-7 2020 View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Str. 62, 91301 Forchheim Germany Germany Active Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride 209-008-0 552-30-7 - View substance registered dossier
Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Active Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride 209-008-0 552-30-7 - View substance registered dossier
knoell Germany – OR – A1 Konrad-Zuse-Ring 25 68163 Mannheim Germany Germany Active Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride 209-008-0 552-30-7 2013; 2020 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Sodium anthranilate 209-010-1 552-37-4 - View substance registered dossier
AXEL France SAS 30 Rue de Pied de Fond - Z.I. St Liguaire / CS 98821 79028 Niort France France Active Lithium salicylate 209-011-7 552-38-5 - View substance registered dossier
ExxonMobil Petroleum & Chemical BV Polderdijkweg 2030 Antwerpen Belgium Belgium Active Lithium salicylate 209-011-7 552-38-5 - View substance registered dossier
KAJO GmbH Boschstr. 13 59609 Anröchte Nordrhein-Westfalen Germany Germany Active Lithium salicylate 209-011-7 552-38-5 - View substance registered dossier
Saltigo GmbH HSEQ-RA Kaiser-Wilhelm-Allee 40 51373 Leverkusen Germany Germany Active α-chloro-o-xylene 209-013-8 552-45-4 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active α-chloro-o-xylene 209-013-8 552-45-4 2018 View substance registered dossier
MOEHS CATALANA Cesar Martinell i Brunet 12 A 08191 Rubi Barcelona Spain Spain Active 2-nitrobenzaldehyde 209-025-3 552-89-6 - View substance registered dossier
AGC Pharma Chemicals Europe, S.L.U. Camí de la Pomereda, 13 08380 Malgrat de Mar (Barcelona) Spain Spain Active 2-nitrobenzaldehyde 209-025-3 552-89-6 - View substance registered dossier
DIPHARMA FRANCIS srl Bissone, 5 20021 Baranzate Milano Italy Italy Active 2-nitrobenzaldehyde 209-025-3 552-89-6 - View substance registered dossier
Chematek s.p.a. Piazzale Libia, 1 20135 Milano Lombardia Italy Italy Active 2-nitrobenzaldehyde 209-025-3 552-89-6 - View substance registered dossier
Chr. Olesen ChemPharm GmbH Gustav-Becker-Strasse 20B 21218 Seevetal Germany Germany Active 2-nitrobenzaldehyde 209-025-3 552-89-6 - View substance registered dossier
Sicor - Società Italiana Corticosteroidi S.r.l. Piazzale Luigi Cadorna 4 20123 Milano (MI) Italy Italy Active 2-nitrobenzaldehyde 209-025-3 552-89-6 - View substance registered dossier
Barentz Service S.p.A. via Privata Goito, 8 20037 Paderno Dugnano Italy Italy Active 2-nitrobenzaldehyde 209-025-3 552-89-6 2019 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active 2-nitrobenzaldehyde 209-025-3 552-89-6 - View substance registered dossier
EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapest Hungary Hungary Active 2-nitrobenzaldehyde 209-025-3 552-89-6 - View substance registered dossier
Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen Germany Germany Active 2-nitrobenzaldehyde 209-025-3 552-89-6 2021 View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active 2-nitrobenzaldehyde 209-025-3 552-89-6 - View substance registered dossier
SC38 D.M.Chemicals Długosza 67 43-188 Orzesze Poland Poland Active Lithium benzoate 209-042-6 553-54-8 - View substance registered dossier
TRIGON Chemie GmbH Breitwiesenstr. 1 36381 Schluechtern Germany Germany Active Lithium benzoate 209-042-6 553-54-8 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Lithium benzoate 209-042-6 553-54-8 - View substance registered dossier
Albemarle Germany GmbH Industriepark Höchst Gebäude G 879 65926 Frankfurt Germany Germany Active Lithium benzoate 209-042-6 553-54-8 - View substance registered dossier
Reagens Deutschland GmbH Gewerbering 25 49393 Lohne Germany Germany Active Zinc dibenzoate 209-047-3 553-72-0 - View substance registered dossier
Behn Meyer Europe GmbH Ballindamm 1 20095 Hamburg Germany Germany Active Zinc dibenzoate 209-047-3 553-72-0 - View substance registered dossier
ARTEIXO QUIMICA S.L. POL. IND. DE SABON, PARCELA 51 15142 ARTEIXO LA CORUÑA Spain Spain Active Zinc dibenzoate 209-047-3 553-72-0 - View substance registered dossier
Schill+Seilacher "Struktol" GmbH Hamburg Moorfleeter Straße 28 22113 Hamburg Germany Germany Active Zinc dibenzoate 209-047-3 553-72-0 - View substance registered dossier
Valtris Enterprises France (OR-UK) ZI Baleycourt 55103 Verdun France France Active Zinc dibenzoate 209-047-3 553-72-0 2015; 2021 View substance registered dossier
Peter Greven GmbH & Co. KG Peter-Greven-Str. 20-30 53902 Bad Münstereifel Germany Germany Cease Manufacture Zinc dibenzoate 209-047-3 553-72-0 2019 View substance registered dossier
REAGENS SPA VIA CODRONCHI, 4 40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) Italy Italy Active Zinc dibenzoate 209-047-3 553-72-0 - View substance registered dossier
Baerlocher Italia SPA Via San Colombano, 62/A 26900 Lodi Italy Italy Active Zinc dibenzoate 209-047-3 553-72-0 2019; 2021 View substance registered dossier
Galata Chemicals GmbH Chemiestrasse 22 68623 Lampertheim 06 Germany Germany Active Zinc dibenzoate 209-047-3 553-72-0 - View substance registered dossier
WeylChem Lamotte S.A.S Rue du Flottage B.P. 1 60350 Trosly Breuil France France Active (3H)-benzofuran-2-one 209-052-0 553-86-6 2019; 2020 View substance registered dossier
Syngenta Ltd Jealott’s Hill International Research Centre RG42 6EY Bracknell Berkshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid (3H)-benzofuran-2-one 209-052-0 553-86-6 2021 View substance registered dossier
Fermion Oy Koivu-Mankkaan tie 6 A FI-02101 Espoo Finland Finland Active Dimethyl oxalate 209-053-6 553-90-2 2018 View substance registered dossier
Contract Chemicals Ltd Penrhyn Road Knowsley Business Park L34 9HY Prescot Merseyside United Kingdom United Kingdom No longer Valid Dimethyl oxalate 209-053-6 553-90-2 2021 View substance registered dossier
Natalex S.A. Fleminga 2a 03-176 Warsaw Poland Poland Poland Active Dimethyl oxalate 209-053-6 553-90-2 2019 View substance registered dossier
Connect Chemicals Italia S.r.l. Via Torri Bianche, 9 20871 Vimercate (MB) Italy Italy Active Dimethyl oxalate 209-053-6 553-90-2 - View substance registered dossier
ALCHEMIE INDUSTRIES CHEMICAL SPAIN, S.L. Atlantida, 21 1º3º 08930 Sant Adria de Besos Spain Spain Active 2,4-dichloroaniline 209-057-8 554-00-7 2010; 2012 View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active 2,4-dichloroaniline 209-057-8 554-00-7 2016 View substance registered dossier
Wychem Limited Bury Road CB8 8YN Stradishall Suffolk United Kingdom United Kingdom No longer Valid 2,4-dichloroaniline 209-057-8 554-00-7 2021 View substance registered dossier
Alpha OR LIUK Merseyweg 16, PO Box 1222, 3180AE Rozenburg ZH, 3197 KG Botlek Rotterdam Zuid Holland Netherlands Netherlands Active Methyl propionate 209-060-4 554-12-1 - View substance registered dossier
SAFT SAS 26 Quai Charles Pasqua 92300 LEVALLOIS-PERRET France France Active Methyl propionate 209-060-4 554-12-1 - View substance registered dossier
SQM Europe N.V. Houtdok – Noordkaai 25a 2030 Antwerpen Belgium Belgium Active Lithium carbonate 209-062-5 554-13-2 - View substance registered dossier
Lincoln Smitweld bv Nieuwe Dukenburgseweg 20 6534 AD Nijmegen Netherlands Netherlands Netherlands Active Lithium carbonate 209-062-5 554-13-2 - View substance registered dossier
LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l. Loc. Casalmenini, 3 37010 Rivoli Veronese VR Italy Italy Active Lithium carbonate 209-062-5 554-13-2 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Lithium carbonate 209-062-5 554-13-2 2017; 2020 View substance registered dossier
TODINI BV Kleine Pathoekeweg 82 B-8000 Brugge Belgium Belgium Active Lithium carbonate 209-062-5 554-13-2 2019 View substance registered dossier
SQM Europe N.V. Houtdok – Noordkaai 25a 2030 Antwerpen Belgium Belgium Active Lithium carbonate 209-062-5 554-13-2 2015 View substance registered dossier
Albemarle U.S., Inc. Industriepark Höchst Gebäude G 879 D-65926 Frankfurt Germany Germany Active Lithium carbonate 209-062-5 554-13-2 2016 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Lithium carbonate 209-062-5 554-13-2 - View substance registered dossier
Albemarle Germany GmbH Industriepark Höchst Gebäude G 879 65926 Frankfurt Germany Germany Active Lithium carbonate 209-062-5 554-13-2 2013; 2015; 2018; 2020 View substance registered dossier
CS Regulatory IRL Ltd 1L-28 Alexandra House, The Sweepstakes Ballsbridge D04 C7H2 Dublin Ireland Ireland Active Lithium carbonate 209-062-5 554-13-2 - View substance registered dossier
Albemarle Limitada Industriepark Höchst Gebäude G 879 65926 Frankfurt Germany Germany Active Lithium carbonate 209-062-5 554-13-2 2016 View substance registered dossier
NAM&NAM Europe GmbH Emil-Figge-Str.80 44227 Dortmund Germany Germany Active Lithium carbonate 209-062-5 554-13-2 2018 View substance registered dossier
C.S.B. GmbH Duesseldorfer Str.113 47809 Krefeld Germany Germany Active Lithium carbonate 209-062-5 554-13-2 - View substance registered dossier
FMC Chemicals Ltd Wirral International Business Park Commercial Road CH62 3NL Bromborough Wirral United Kingdom United Kingdom No longer Valid Lithium carbonate 209-062-5 554-13-2 2021 View substance registered dossier
ALU IBERICA LC SL C/ Pedro Teixeira 8, planta 3ª 28020 Madrid Spain Spain Active Lithium carbonate 209-062-5 554-13-2 - View substance registered dossier
FMC Lithium Foreign HoldCo B.V. Prins Bernhardplein 200 1097JB Amsterdam Netherlands Netherlands Active Lithium carbonate 209-062-5 554-13-2 - View substance registered dossier
Durferrit GmbH Industriestrasse 3 68169 Mannheim Germany Germany Active Lithium carbonate 209-062-5 554-13-2 - View substance registered dossier
sanofi chimie 82 avenue Raspail 94250 Gentilly France France Active Triethylammonium chloride 209-067-2 554-68-7 - View substance registered dossier
Cambrex Profarmaco Milano Srl via Curiel, 34 20067 Paullo MI Italy Italy Active Triethylammonium chloride 209-067-2 554-68-7 - View substance registered dossier
Proviron Functional Chemicals nv Oudenburgsesteenweg 100 8400 Oostende Belgium Belgium Active Triethylammonium chloride 209-067-2 554-68-7 - View substance registered dossier
CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd. TO Utca 1-5 POB 110 1325 BUDAPEST Ujpest Hungary Hungary Active Triethylammonium chloride 209-067-2 554-68-7 - View substance registered dossier
Arran Chemical Company Ltd Monksland Industrial Estate N37DN24 Athlone Co. Roscommon Ireland Ireland Active Triethylammonium chloride 209-067-2 554-68-7 2017 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Benzene-1,3,5-tricarboxylic acid 209-077-7 554-95-0 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Sodium 4-aminobenzoate 209-080-3 555-06-6 - View substance registered dossier
Biesterfeld Spezialchemie GmbH Ferdinandstr. 41 20095 Hamburg Germany Germany Active 4-nitrobenzaldehyde 209-084-5 555-16-8 - View substance registered dossier
Flamma S.p.a. via Bedeschi, 22 24040 Chignolo d'Isola Bergamo Italy Italy Active 4-nitrobenzaldehyde 209-084-5 555-16-8 2018 View substance registered dossier
ERREGIERRE SPA Via Francesco Baracca, 19 24060 SAN PAOLO D'ARGON BERGAMO Italy Italy Active 4-nitrobenzaldehyde 209-084-5 555-16-8 - View substance registered dossier
Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "Ipochem" Sp. z o.o. Annopol 6 03-236 Warszawa Mazowieckie Voivodship Poland Poland Active 4-nitrobenzaldehyde 209-084-5 555-16-8 2019 View substance registered dossier
SICCANOR SAS 11, rue de Lourches BP 55 59282 DOUCHY LES MINES France France Active Aluminium triisopropanolate 209-090-8 555-31-7 2018; 2021 View substance registered dossier
Ineos Solvents Germany GmbH Roemerstr. 733 47443 Moers Germany Germany Active Aluminium triisopropanolate 209-090-8 555-31-7 2014; 2018 View substance registered dossier
DCL Corporation (NL) B.V. OR1 Sortieweg 39 6219 NT Maastricht Netherlands Netherlands Active Aluminium tribenzoate 209-091-3 555-32-8 - View substance registered dossier
Sun Chemical B.V. Leeuwenveldseweg 3-t 1382 LV Weesp Netherlands Netherlands Active Aluminium tribenzoate 209-091-3 555-32-8 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH 65 Intertek Deutschland GmbH Stangenstrasse 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active Glycerol tristearate 209-097-6 555-43-1 - View substance registered dossier
IOI Oleo GmbH Herrengraben 31 20459 Hamburg Germany Germany Active Glycerol tristearate 209-097-6 555-43-1 - View substance registered dossier
IOI Oleo GmbH Herrengraben 31 20459 Hamburg Germany Germany Active Glycerol trimyristate 209-099-7 555-45-3 - View substance registered dossier
Basell Polyolefine Gmbh Bruhler strasse 60 D-50389 Wesseling Germany Germany Active Aluminium triethanolate 209-105-8 555-75-9 2021 View substance registered dossier
PHARMABEA s.r.l. Via Volturno, 5 20900 Monza (MB) Italy Italy Active Acedoben 209-114-7 556-08-1 - View substance registered dossier
Clarochem Ireland Ltd damastown mulhuddart dn 15 dublin Ireland Ireland Active Acedoben 209-114-7 556-08-1 - View substance registered dossier
ABC FARMACEUTICI Unibios Division Via S. Pellico, 3 28069 TRECATE Italy Italy Active Acedoben 209-114-7