Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
  • Please be aware that the annual IUCLID format change is coming soon. We will be adapting the Dissemination platform to the new format, which means that as of 15th October 2021 until early 2022 there will be a break in publication of newly submitted registration dossiers. We appreciate your understanding in this matter.
Last updated 13 října 2021. Database contains 23445 unique substances and contains information from 104978 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
Semicarbazide hydrochloride
209-247-0 563-41-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 08-02-2021 View substance registered dossier
Semicarbazide hydrochloride
209-247-0 563-41-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 21-06-2018 View substance registered dossier
Ethylaluminium dichloride
209-248-6 563-43-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 20-05-2019 View substance registered dossier
3-chloro-2-methylpropene
209-251-2 563-47-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 24-09-2020 View substance registered dossier
2-bromopropionyl bromide
209-261-7 563-76-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-06-2018 View substance registered dossier
2,3-dimethylbut-1-ene
209-262-2 563-78-0 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 02-10-2012 View substance registered dossier
2,3-dimethylbut-2-ene
209-263-8 563-79-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-03-2018 View substance registered dossier
3-methylbutanone
209-264-3 563-80-4 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 13-09-2017 View substance registered dossier
[3aR-(3aα,5aβ,9aα,9bβ)]decahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaphth[2,1-b]furan-2(1H)-one
209-269-0 564-20-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 06-11-2018 View substance registered dossier
[3aR-(3aα,5aβ,9aα,9bβ)]decahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaphth[2,1-b]furan-2(1H)-one
209-269-0 564-20-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-07-2019 View substance registered dossier
3-methylpentan-2-one
209-282-1 565-61-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-04-2013 View substance registered dossier
3-methylpent-3-en-2-one
209-283-7 565-62-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-04-2019 View substance registered dossier
2-bromo-3-methylbutyric acid
209-291-0 565-74-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 01-04-2020 View substance registered dossier
2,4-dimethylpentan-3-one
209-294-7 565-80-0 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 11-12-2018 View substance registered dossier
6-nitro-o-toluidine
209-329-6 570-24-1 No longer Valid Intermediate Individual No longer valid 25-04-2018 View substance registered dossier
29H,31H-phthalocyanine
209-378-3 574-93-6 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 26-03-2021 View substance registered dossier
3-benzylidenephthalide
209-388-8 575-61-1 Active Intermediate Individual Intermediate use only 11-09-2013 View substance registered dossier
3-bromo-o-xylene
209-398-2 576-23-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 24-05-2018 View substance registered dossier
2,3-dichlorophenol
209-399-8 576-24-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-03-2018 View substance registered dossier
2,6-xylenol
209-400-1 576-26-1 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 28-10-2020 View substance registered dossier
2,6-xylenol
209-400-1 576-26-1 Active Intermediate Individual Intermediate use only 29-03-2021 View substance registered dossier
2,6-xylenol
209-400-1 576-26-1 Active Intermediate Individual Intermediate use only 23-03-2015 View substance registered dossier
Docusate sodium
209-406-4 577-11-7 Active Full Joint ≥ 10 000 tonnes 27-09-2021 View substance registered dossier
Potassium salicylate
209-421-6 578-36-9 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 05-10-2020 View substance registered dossier
2-ethylaniline
209-424-2 578-54-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 20-12-2017 View substance registered dossier
2-methylanisole
209-426-3 578-58-5 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 25-12-2018 View substance registered dossier
o-anisic acid
209-447-8 579-75-9 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 01-05-2018 View substance registered dossier
o-anisic acid
209-447-8 579-75-9 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 04-05-2017 View substance registered dossier
2-bromonaphthalene
209-452-5 580-13-2 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 01-05-2018 View substance registered dossier
Potassium benzoate
209-481-3 582-25-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 02-12-2019 View substance registered dossier
1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose
209-486-0 582-52-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-06-2020 View substance registered dossier
5,6-dimethylbenzimidazole
209-488-1 582-60-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-11-2017 View substance registered dossier
Benzimidazole-2-thiol
209-502-6 583-39-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 01-06-2020 View substance registered dossier
Benzimidazole-2-thiol
209-502-6 583-39-1 Active Intermediate Individual Intermediate use only 16-01-2013 View substance registered dossier
Benzimidazole-2-thiol
209-502-6 583-39-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-05-2020 View substance registered dossier
Dipotassium oxalate
209-506-8 583-52-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 25-05-2018 View substance registered dossier
1-bromo-2-iodobenzene 209-508-9 583-55-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 08-06-2021 View substance registered dossier
2-methylcyclohexanol, mixed isomers
209-512-0 583-59-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-04-2021 View substance registered dossier
2,5-dichlorophenol
209-520-4 583-78-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 21-05-2013 View substance registered dossier
2,5-dichlorophenol
209-520-4 583-78-8 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 18-08-2014 View substance registered dossier
Butane-1,2-diol
209-527-2 584-03-2 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 08-07-2021 View substance registered dossier
Butane-1,2-diol
209-527-2 584-03-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-11-2019 View substance registered dossier
Potassium carbonate
209-529-3 584-08-7 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 28-09-2021 View substance registered dossier
4H-1,2,4-triazol-4-ylamine
209-533-5 584-13-4 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 27-05-2021 View substance registered dossier
4H-1,2,4-triazol-4-ylamine
209-533-5 584-13-4 Active Intermediate Individual Intermediate use only 31-05-2016 View substance registered dossier
4-methyl-m-phenylene diisocyanate 209-544-5 584-84-9 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 07-08-2019 View substance registered dossier
4-methyl-m-phenylene diisocyanate 209-544-5 584-84-9 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 01-05-2018 View substance registered dossier
tert-butyl methacrylate
209-548-7 585-07-9 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 01-12-2014 View substance registered dossier
3-bromobenzoic acid
209-562-3 585-76-2 Active Intermediate Individual Intermediate use only 27-04-2018 View substance registered dossier
4-O-β-D-galactopyranosyl-D-glucitol
209-566-5 585-86-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 12-05-2020 View substance registered dossier
4-O-α-D-glucopyranosyl-D-glucitol
209-567-0 585-88-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 08-10-2020 View substance registered dossier
3-methoxyacetophenone
209-573-3 586-37-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 17-12-2018 View substance registered dossier
p-mentha-1,4(8)-diene
209-578-0 586-62-9 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 25-10-2018 View substance registered dossier
4-bromo-N,N-dimethylaniline
209-582-2 586-77-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 28-03-2018 View substance registered dossier
2-pyridylmethanol
209-592-7 586-98-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-09-2017 View substance registered dossier
Dilanthanum tricarbonate
209-599-5 587-26-8 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 29-11-2019 View substance registered dossier
Sodium 3-(p-anilinophenylazo)benzenesulphonate
209-608-2 587-98-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 27-11-2018 View substance registered dossier
4-bromophenetole
209-629-7 588-96-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 19-07-2017 View substance registered dossier
2-bromoethyl phenyl ether
209-634-4 589-10-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-09-2020 View substance registered dossier
α,4-dibromotoluene
209-636-5 589-15-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 28-08-2017 View substance registered dossier
4-methylbenzyl alcohol
209-639-1 589-18-4 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 02-05-2018 View substance registered dossier
4-methylcyclohexanone
209-665-3 589-92-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 11-02-2021 View substance registered dossier
Octan-3-ol
209-667-4 589-98-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 13-03-2018 View substance registered dossier
Butyl propionate
209-669-5 590-01-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 07-12-2018 View substance registered dossier
Buta-1,2-diene
209-674-2 590-19-2 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 12-08-2015 View substance registered dossier
Potassium cyanate
209-676-3 590-28-3 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 20-08-2019 View substance registered dossier
Potassium formate
209-677-9 590-29-4 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 30-10-2020 View substance registered dossier
Betaine hydrochloride
209-683-1 590-46-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 11-06-2018 View substance registered dossier
Isovaleraldehyde
209-691-5 590-86-3 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 04-11-2020 View substance registered dossier
4-hydroxybutan-2-one
209-693-6 590-90-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 17-07-2017 View substance registered dossier
2-butynoic acid
209-695-7 590-93-2 Active Intermediate Individual Intermediate use only 10-08-2020 View substance registered dossier
3-bromophenol
209-706-5 591-20-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-09-2016 View substance registered dossier
3,5-dimethylpyridine
209-708-6 591-22-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-12-2013 View substance registered dossier
3-methylcyclohexanone
209-710-7 591-24-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-07-2020 View substance registered dossier
3-aminophenol
209-711-2 591-27-5 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 30-08-2021 View substance registered dossier
3-aminophenol
209-711-2 591-27-5 Active Intermediate Individual Intermediate use only 09-10-2012 View substance registered dossier
3-aminophenol
209-711-2 591-27-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 30-05-2018 View substance registered dossier
3-aminophenol
209-711-2 591-27-5 Active Intermediate Individual Intermediate use only 04-07-2012 View substance registered dossier
Phenyllithium
209-720-1 591-51-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 02-05-2011 View substance registered dossier
Butyl chloroformate
209-750-5 592-34-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 14-11-2018 View substance registered dossier
Butyl carbamate
209-751-0 592-35-8 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 22-06-2020 View substance registered dossier
Trifluoro(piperidine)boron
209-752-6 592-39-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-04-2019 View substance registered dossier
Hex-1-ene
209-753-1 592-41-6 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 01-10-2021 View substance registered dossier
Hex-1-ene
209-753-1 592-41-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 01-07-2021 View substance registered dossier
Hexa-1,5-diene
209-754-7 592-42-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 19-05-2021 View substance registered dossier
Hept-1-ene
209-767-8 592-76-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-08-2021 View substance registered dossier
Trifluoro[1,1'-oxybis[butane]]boron
209-783-5 593-04-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-02-2017 View substance registered dossier
Octadecane
209-790-3 593-45-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 06-04-2021 View substance registered dossier
Methylammonium chloride
209-795-0 593-51-1 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 14-03-2019 View substance registered dossier
Methylammonium chloride
209-795-0 593-51-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-04-2018 View substance registered dossier
Fluoromethane
209-796-6 593-53-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 15-06-2020 View substance registered dossier
Methoxyammonium chloride
209-798-7 593-56-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-08-2020 View substance registered dossier
Methoxyammonium chloride
209-798-7 593-56-6 Active Intermediate Individual Intermediate use only 21-01-2016 View substance registered dossier
Bromoethylene
209-800-6 593-60-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-06-2016 View substance registered dossier
Trimethylammonium chloride
209-810-0 593-81-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 19-12-2020 View substance registered dossier
Guanidinium thiocyanate
209-812-1 593-84-0 Active Full Joint ≥ 100 tonnes 25-08-2021 View substance registered dossier
Diguanidinium carbonate
209-813-7 593-85-1 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 05-10-2021 View substance registered dossier
tert-butyllithium
209-831-5 594-19-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-04-2018 View substance registered dossier
2-chloro-2-methylbutane
209-836-2 594-36-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 14-07-2017 View substance registered dossier
Trichloromethanesulphenyl chloride
209-840-4 594-42-3 No longer Valid Intermediate Individual No longer valid 24-07-2018 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
Chemring Nobel AS, High Energy Materials Engeneveien 7 N-3475 SAETRE Norway Norway Active Semicarbazide hydrochloride 209-247-0 563-41-7 2021 View substance registered dossier
BRENNTAG Nordic AS Kalnesveien 1 1712 Grålum Norway Norway Active Semicarbazide hydrochloride 209-247-0 563-41-7 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED (Xiangyang King Success Chemical Co., Ltd.) Regus Harcourt Centre D02 HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active Semicarbazide hydrochloride 209-247-0 563-41-7 - View substance registered dossier
Menadiona SL Pol Ind Mas Puigvert, Ctra Nacional II Km 680, 5 08389 Palafolls Barcelona Spain Spain Active Semicarbazide hydrochloride 209-247-0 563-41-7 - View substance registered dossier
Nouryon Functional Chemicals B.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem Netherlands Netherlands Active Ethylaluminium dichloride 209-248-6 563-43-9 2016; 2019 View substance registered dossier
LANXESS Organometallics GmbH Justus-von-Liebig Str. 1620 59192 Bergkamen 05 Germany Germany Active Ethylaluminium dichloride 209-248-6 563-43-9 - View substance registered dossier
ALBEMARLE EUROPE SPRL Parc Scientifique (Einstein) Rue du Bosquet 9 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE Belgium Belgium Active Ethylaluminium dichloride 209-248-6 563-43-9 - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active 3-chloro-2-methylpropene 209-251-2 563-47-3 - View substance registered dossier
DKSH Marketing Services Spain, S.A.U. Santaló 152-154 baixos 08021 Barcelona Catalonia Spain Spain Active 3-chloro-2-methylpropene 209-251-2 563-47-3 - View substance registered dossier
PMC ISOCHEM 32 rue Lavoisier 91710 VERT LE PETIT France France Active 3-chloro-2-methylpropene 209-251-2 563-47-3 - View substance registered dossier
Aceto France SAS 3 Place Giovanni da Verrazzano 69009 Lyon France France Active 3-chloro-2-methylpropene 209-251-2 563-47-3 2018 View substance registered dossier
Norkem BV Het Voert 7 1613 KL Grootebroek Netherlands Netherlands Active 3-chloro-2-methylpropene 209-251-2 563-47-3 - View substance registered dossier
Momentive Performance Materials GmbH Chempark Building V7 51368 Leverkusen NRW Germany Germany Active 3-chloro-2-methylpropene 209-251-2 563-47-3 - View substance registered dossier
AlzChem Trostberg GmbH Dr.-Albert-Frank-Straße 32 83308 Trostberg Bayern Germany Germany Active 3-chloro-2-methylpropene 209-251-2 563-47-3 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811725-2) 5 Place Robert Schuman - BP 1516 38025 Grenoble France France France Active 2-bromopropionyl bromide 209-261-7 563-76-8 - View substance registered dossier
BENECHIM René Magritte 163 7860 Lessines Belgium Belgium Active 2-bromopropionyl bromide 209-261-7 563-76-8 - View substance registered dossier
Contract Chemicals Ltd Penrhyn Road Knowsley Business Park L34 9HY Prescot Merseyside United Kingdom United Kingdom No longer Valid 2-bromopropionyl bromide 209-261-7 563-76-8 2021 View substance registered dossier
PFW Aroma Ingredients B.V. Veemweg 29-31 3771 MT Barneveld Gelderland Netherlands Netherlands Cease Manufacture 2,3-dimethylbut-1-ene 209-262-2 563-78-0 2020 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77, Dublin, Ireland D02 Dublin Ireland Ireland Active 2,3-dimethylbut-2-ene 209-263-8 563-79-1 - View substance registered dossier
Eastman Chemical B.V. Watermanweg 70 3067 GG Rotterdam Netherlands Netherlands Active 3-methylbutanone 209-264-3 563-80-4 2012; 2017 View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited (Jiangsu Hengxing New Material Technology Co., Ltd.) Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 3-methylbutanone 209-264-3 563-80-4 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77, Dublin, Ireland D02 Dublin Ireland Ireland Active [3aR-(3aα,5aβ,9aα,9bβ)]decahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaphth[2,1-b]furan-2(1H)-one 209-269-0 564-20-5 - View substance registered dossier
Ashland Services BV (0311) Noordweg 9 3336 LH Zwijndrecht Netherlands Netherlands Active [3aR-(3aα,5aβ,9aα,9bβ)]decahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaphth[2,1-b]furan-2(1H)-one 209-269-0 564-20-5 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active [3aR-(3aα,5aβ,9aα,9bβ)]decahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaphth[2,1-b]furan-2(1H)-one 209-269-0 564-20-5 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [3aR-(3aα,5aβ,9aα,9bβ)]decahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaphth[2,1-b]furan-2(1H)-one 209-269-0 564-20-5 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active [3aR-(3aα,5aβ,9aα,9bβ)]decahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaphth[2,1-b]furan-2(1H)-one 209-269-0 564-20-5 - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active 3-methylpentan-2-one 209-282-1 565-61-7 - View substance registered dossier
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Active 3-methylpent-3-en-2-one 209-283-7 565-62-8 - View substance registered dossier
Globalquimia, S.L.U. Avenida Diagonal, 519, 1º 1ª 08029 Barcelona Spain Spain Spain Active 3-methylpent-3-en-2-one 209-283-7 565-62-8 - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active 3-methylpent-3-en-2-one 209-283-7 565-62-8 2013 View substance registered dossier
Godavari Biorefineries B.V Opaallaan 1180, 2132 LN - Hoofddorp, The Netherlands 2132 LN Hoofddorp Netherlands Netherlands Active 3-methylpent-3-en-2-one 209-283-7 565-62-8 2019 View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH IEFC* Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active 3-methylpent-3-en-2-one 209-283-7 565-62-8 - View substance registered dossier
Handelsvertretung Sabine Alisch Fontaneweg 22 16547 Birkenwerder Germany Germany Active 2-bromo-3-methylbutyric acid 209-291-0 565-74-2 - View substance registered dossier
Laborchemie Apolda GmbH Utenbacher Straße 72-74 99510 Apolda Germany Germany Active 2-bromo-3-methylbutyric acid 209-291-0 565-74-2 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited (Jiangsu Hengxing New Material Technology Co., Ltd.) Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 2,4-dimethylpentan-3-one 209-294-7 565-80-0 - View substance registered dossier
Nouryon Functional Chemicals B.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem Netherlands Netherlands Active 2,4-dimethylpentan-3-one 209-294-7 565-80-0 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 2,4-dimethylpentan-3-one 209-294-7 565-80-0 - View substance registered dossier
Nouryon Functional Chemicals AB Stenunge Allé 3 - SE-444 85 Stenungsund - Sweden Sweden Active 2,4-dimethylpentan-3-one 209-294-7 565-80-0 2017 View substance registered dossier
Robinson Brothers Ltd Phoenix Street B70 0AH West Bromwich West Midlands United Kingdom United Kingdom No longer Valid 6-nitro-o-toluidine 209-329-6 570-24-1 2021 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active 29H,31H-phthalocyanine 209-378-3 574-93-6 - View substance registered dossier
BASF Colors & Effects GmbH An der Rheinschanze 1 67059 Ludwigshafen Germany Germany Active 29H,31H-phthalocyanine 209-378-3 574-93-6 2011; 2021 View substance registered dossier
DIPHARMA FRANCIS srl Bissone, 5 20021 Baranzate Milano Italy Italy Active 3-benzylidenephthalide 209-388-8 575-61-1 - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active 3-bromo-o-xylene 209-398-2 576-23-8 - View substance registered dossier
Wychem Limited Bury Road CB8 8YN Stradishall Suffolk United Kingdom United Kingdom No longer Valid 3-bromo-o-xylene 209-398-2 576-23-8 2021 View substance registered dossier
EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapest Hungary Hungary Active 2,3-dichlorophenol 209-399-8 576-24-9 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active 2,6-xylenol 209-400-1 576-26-1 2016; 2020 View substance registered dossier
Charles River Laboratories Den Bosch B.V. OR26 Hambakenwetering 7 5231DD 's-Hertogenbosch Netherlands Netherlands Active 2,6-xylenol 209-400-1 576-26-1 2012 View substance registered dossier
Medichem S.A. Polígon Industrial de Celrà 17460 Celrà Girona Spain Spain Active 2,6-xylenol 209-400-1 576-26-1 - View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active 2,6-xylenol 209-400-1 576-26-1 - View substance registered dossier
SHPP B.V. Plasticslaan 1 4612PX Bergen op Zoom Netherlands Netherlands Active 2,6-xylenol 209-400-1 576-26-1 2011; 2015 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 2,6-xylenol 209-400-1 576-26-1 - View substance registered dossier
Globalquimia, S.L.U. Avenida Diagonal, 519, 1º 1ª 08029 Barcelona Spain Spain Spain Active 2,6-xylenol 209-400-1 576-26-1 - View substance registered dossier
SI Group-Béthune S.A.S. (OR UK) 1111 Avenue George Washington Boite Postale 237 62404 Cedex Béthune France France Active 2,6-xylenol 209-400-1 576-26-1 2021 View substance registered dossier
SI Group-Béthune S.A.S. 1111 Avenue George Washington Boite Postale 237 62404 Cedex Béthune France France Active 2,6-xylenol 209-400-1 576-26-1 - View substance registered dossier
Clariant Ibérica Producción S.A. Avda. Baix Llobregat, 3-5 08970 Sant Joan Despí Barcelona Spain Spain Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 2013; 2016 View substance registered dossier
SC39 Libra Speciality Chemicals Długosza 67 43-188 Orzesze Poland Poland Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 2021 View substance registered dossier
Verdant Specialty Solutions GmbH-1 Fritz-Henkel-Straße 8 39307 Genthin Germany Germany Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 2021 View substance registered dossier
INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS SPAIN S.L. Polígono Zona Franca Sector F, Calle 43 Nº 10 8040 Barcelona Spain Spain Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 2020 View substance registered dossier
Zschimmer & Schwarz GmbH & Co KG Max-Schwarz-Str. 3-5 56112 Lahnstein Germany Germany Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
Münzing Chemie GmbH Münzingstr. 2 74232 Abstatt Germany Germany Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 2019 View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
Wall Chemie GmbH Am Selder 25 47906 Kempen Germany Germany Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
Solvay Solutions Italia S.p.A. Via Milano, 78/80 20021 Ospiate di Bollate (Mi) Italy Italy Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 2016 View substance registered dossier
CHEMOTEX Decin a.s. Tovarni 63 407 11 Decin Czech Republic Czech Republic Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
PCC Exol SA Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny Poland Poland Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Str. 6 91301 Forchheim Germany Germany Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
Pulcra Chemicals GmbH Isardamm 79-83 82538 Geretsried Germany Germany Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
Plastbud Sp. z o.o. Pustków 164B - 39-205 Pustków Poland Poland Poland Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 2017; 2020 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. - OR2 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
Lamberti S.p.A. via Piave 18 21041 Albizzate Varese Italy Italy Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 2016 View substance registered dossier
TEXTILCOLOR GmbH (OR) Schlossgartenstrasse 2 72793 Pfullingen Baden-Wuerttemberg Germany Germany Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 2018 View substance registered dossier
CHEMIKA Marek Gajewski Zebrzydowicka 117C 44-200 Rybnik Poland Poland Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
HH Compliance Ltd. Rubicon Building, CIT Campus Bishopstown Cork Cork Ireland Ireland Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
Elementis Minerals B.V. Kajuitweg 8 1041AR Amsterdam Netherlands Netherlands Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
Harke Services GmbH - OR1 Xantener Str.1 45479 Mülheim an der Ruhr Germany Germany Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
Zep Italia Via Nettunense, km 25 04011 Aprilia (LT) Italy Italy Italy Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
Covestro Coating Resins B.V. Ceintuurbaan 5 8022 AW Zwolle Netherlands Netherlands Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 2018; 2021 View substance registered dossier
Corteva Agriscience France S.A.S. Immeuble Equinoxe 2 1bis avenue du 8 Mai 1945 78280 Guyancourt France France Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH - ME01 Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 2016 View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Cease Manufacture Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 2021 View substance registered dossier
Cytec Industries B.V. OR Burgemeester van Lierplein 75 3134 ZB Vlaardingen Netherlands Netherlands Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 2016 View substance registered dossier
Giovanni Bozzetto SpA Via Provinciale, 12 24040 Filago Lombardia Italy Italy Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
Nouryon Surface Chemistry AB Stenunge Allé 3 - S-44485 Stenungsund - Sweden Sweden Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 2016 View substance registered dossier
Nalco Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 2342 BB Oegstgeest Netherlands Netherlands Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 2016 View substance registered dossier
Chemservice GmbH – (B5C3) Herrnsheimer Hauptstrasse 1b 67550 Worms Germany Germany Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością E. Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów Poland Poland Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
STEPAN EUROPE SA Chemin JONGKIND 38340 VOREPPE France France Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
Indorama Netherlands B.V. Markweg 201 3198NB Europoort (Rotterdam) Netherlands Netherlands Cease Manufacture Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 2017 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 2016; 2017; 2018 View substance registered dossier
ChampionX Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 NL-2342BB Oegstgeest Oegstgeest Netherlands Netherlands Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 148 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 2019 View substance registered dossier
SABO SPA Via Caravaggi 24040 Levate Bergamo Italy Italy Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 2019 View substance registered dossier
BASF Italia S.p.A. Via Marconato 8 20811 Cesano Maderno Italy Italy Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
Henkel AG & Co. KGaA - Only Representative HCorpUSA Henkelstrasse 67 40191 Duesseldorf Germany Germany Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
KTR Europe GmbH Mergenthalerallee 77 65760 Eschborn Germany Germany Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
RICCI S.P.A. via colombo 128 21055 Gorla Minore Varese Italy Italy Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
NOVAPEX OR 21 chemin de la Sauvegarde « 21 Ecully Parc » CS 33167 69134 Ecully France France Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 2020; 2021 View substance registered dossier
Enaspol a.s. Velvety 79 41501 Teplice 1 Czech Republic Czech Republic Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
EOC Surfactants NV Durmakker 35 B 9940 Evergem Oost Vlaanderen Belgium Belgium Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 2016 View substance registered dossier
ARTEIXO QUIMICA S.L. POL. IND. DE SABON, PARCELA 51 15142 ARTEIXO LA CORUÑA Spain Spain Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 2020 View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 2016 View substance registered dossier
Nouryon Surface Chemistry AB Stenunge Allé S-44485 STENUNGSUND Sweden Sweden Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
Kemira Rotterdam B.V. Botlekweg 175 (Harbour number 4501) P.O. Box 5020 NL-3197 XE Botlek-Rotterdam Netherlands Netherlands Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
BASF plc Earl Road, P O Box 4 SK8 6QG Cheadle Hulme Cheshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 2021 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 2016 View substance registered dossier
SYNTHESIA TECHNOLOGY EUROPE S.L.U C/ Argent, 3 08755 Castellbisbal (Barcelona) Spain Spain Cease Manufacture Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 2019 View substance registered dossier
BASF Personal Care and Nutrition GmbH Henkelstr. 67 40589 Düsseldorf Germany Germany Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 2010; 2011; 2016; 2017; 2018 View substance registered dossier
Granollers Química, S.L.U. Av. Sant Julià 156-166 08403 Granollers Spain Spain Cease Manufacture Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 2020 View substance registered dossier
Everlight Europe B.V. Rivium Boulevard 224 2909LK Capelle a/d Ijssel Netherlands Netherlands Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
Agrokémia Sellye Zrt. Sósvertikei út H-7960 Sellye Hungary Hungary Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
DOW AGROSCIENCES B.V. (BE) Rue Montoyer 25, 1000 Brussels Belgium Belgium Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
EOC Belgium nv Industriepark De Bruwaan 24 9700 Oudenaarde Belgium Belgium Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
FujiFilm Manufacturing Europe BV Oudenstaart 1 5047 TK Tilburg Netherlands Netherlands Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
Corteva Agriscience UK Limited CPC2 Capital Park, Fulbourn Cambridge CB21 5XE Cambridgeshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 2021 View substance registered dossier
TÜV SÜD Industrie Service GmbH IS-USR-MUC Westendstr. 199 80686 Munich Germany Germany Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 - View substance registered dossier
KLK Kolb Specialties B.V. Langestraat 167 7491AE Delden Overijssel Netherlands Netherlands Active Docusate sodium 209-406-4 577-11-7 2010; 2021 View substance registered dossier
IonPhasE Oy Hepolamminkatu 29 33720 Tampere Finland Finland Active Potassium salicylate 209-421-6 578-36-9 2018; 2019; 2020 View substance registered dossier
WeylChem Lamotte S.A.S Rue du Flottage B.P. 1 60350 Trosly Breuil France France Active Potassium salicylate 209-421-6 578-36-9 - View substance registered dossier
Intertek Italia SpA_ITAzo Via Miglioli 2/A 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO Milano Italy Italy Active 2-ethylaniline 209-424-2 578-54-1 - View substance registered dossier
Connect Chemicals Italia S.r.l. Via Torri Bianche, 9 20871 Vimercate (MB) Italy Italy Active 2-ethylaniline 209-424-2 578-54-1 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active 2-ethylaniline 209-424-2 578-54-1 - View substance registered dossier
SABO SPA Via Caravaggi 24040 Levate Bergamo Italy Italy Active 2-ethylaniline 209-424-2 578-54-1 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 2-methylanisole 209-426-3 578-58-5 2018 View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 Muenchen Germany Germany Cease Manufacture o-anisic acid 209-447-8 579-75-9 2018 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Cease Manufacture o-anisic acid 209-447-8 579-75-9 2021 View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 Muenchen Germany Germany Cease Manufacture 2-bromonaphthalene 209-452-5 580-13-2 2018 View substance registered dossier
K+S Minerals and Agriculture GmbH Bertha-von-Suttner-Straße 7 34131 Kassel Hessen Germany Germany Active Potassium benzoate 209-481-3 582-25-2 - View substance registered dossier
Powder TEC GmbH Kaiser Wilhelm Allee Chempark, Geb.D2 51368 Leverkusen NRW Germany Germany Cease Manufacture Potassium benzoate 209-481-3 582-25-2 2019 View substance registered dossier
ALCOVER QUIMICA S.L. CARRETERA MONTBLANC Km 24 43460 ALCOVER Spain Spain Active Potassium benzoate 209-481-3 582-25-2 - View substance registered dossier
Baerlocher Italia SPA Via San Colombano, 62/A 26900 Lodi Italy Italy No longer Valid Potassium benzoate 209-481-3 582-25-2 2020 View substance registered dossier
TRIGON Chemie GmbH Breitwiesenstr. 1 36381 Schluechtern Germany Germany Active Potassium benzoate 209-481-3 582-25-2 2018; 2019 View substance registered dossier
Flamma S.p.a. via Bedeschi, 22 24040 Chignolo d'Isola Bergamo Italy Italy Active 1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose 209-486-0 582-52-5 - View substance registered dossier
JSC "Olainfarm" Rupnicu str. 5 LV-2114 Olaine Latvia Latvia Active 1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose 209-486-0 582-52-5 - View substance registered dossier
sanofi chimie 82 avenue Raspail 94250 Gentilly France France Active 5,6-dimethylbenzimidazole 209-488-1 582-60-5 - View substance registered dossier
Sumitomo Seika Europe S.A./N.V. Woluwelaan, 57 B-1830 Machelen Belgium Belgium Active Benzimidazole-2-thiol 209-502-6 583-39-1 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Benzimidazole-2-thiol 209-502-6 583-39-1 2016; 2017; 2018; 2019 View substance registered dossier
West Pharmaceutical Services France S.A. 38, Rue Robert Degon 02170 Le Nouvion-en-Thierache France France Active Benzimidazole-2-thiol 209-502-6 583-39-1 - View substance registered dossier
TÜV SÜD Industrie Service GmbH IS-USR-MUC Westendstr. 199 80686 Munich Germany Germany Active Benzimidazole-2-thiol 209-502-6 583-39-1 - View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Str. 6 91301 Forchheim Germany Germany Active Benzimidazole-2-thiol 209-502-6 583-39-1 - View substance registered dossier
INTERTEK FRANCE ZAC Ecoparc II 27400 HEUDEBOUVILLE France France Active Benzimidazole-2-thiol 209-502-6 583-39-1 2020 View substance registered dossier
DIPHARMA FRANCIS srl Bissone, 5 20021 Baranzate Milano Italy Italy Active Benzimidazole-2-thiol 209-502-6 583-39-1 - View substance registered dossier
QUIMICA SINTETICA, S.A. C/ Dulcinea, s/n 28805 Alcalá de Henares Madrid Spain Spain Active Benzimidazole-2-thiol 209-502-6 583-39-1 - View substance registered dossier
ORGANICA Feinchemie GmbH Wolfen Ortsteil Wolfen Kunstseidestraße 5 06766 Bitterfeld-Wolfen Germany Germany Active Benzimidazole-2-thiol 209-502-6 583-39-1 - View substance registered dossier
Krka, d. d., Novo mesto Smarjeska cesta 6 SI-8501 Novo mesto Slovenia Slovenia Active Benzimidazole-2-thiol 209-502-6 583-39-1 - View substance registered dossier
MOEHS CATALANA Cesar Martinell i Brunet 12 A 08191 Rubi Barcelona Spain Spain Active Benzimidazole-2-thiol 209-502-6 583-39-1 2020 View substance registered dossier
MITSUI AND CO. ITALIA S.P.A. PIAZZA DEL LIBERTY 2 20121 MILAN Italy Italy Active Benzimidazole-2-thiol 209-502-6 583-39-1 - View substance registered dossier
BERNARDY SAS route de Tours 18100 THENIOUX France France Active Dipotassium oxalate 209-506-8 583-52-8 - View substance registered dossier
Dr. Paul Lohmann GmbH & Co. KGaA Hauptstraße 2 31860 Emmerthal Germany Germany Active Dipotassium oxalate 209-506-8 583-52-8 - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active Dipotassium oxalate 209-506-8 583-52-8 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 1-bromo-2-iodobenzene 209-508-9 583-55-1 - View substance registered dossier
Lundbeck Pharmaceuticals Italy S.p.A via quarta strada 2 35129 padova Italy Italy Active 1-bromo-2-iodobenzene 209-508-9 583-55-1 2020 View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active 1-bromo-2-iodobenzene 209-508-9 583-55-1 2021 View substance registered dossier
H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9 2500 Copenhagen Denmark Denmark Active 1-bromo-2-iodobenzene 209-508-9 583-55-1 - View substance registered dossier
Penman Consulting bvba 10 Avenue des Arts 10 1210 Brussels Belgium Belgium Active 2-methylcyclohexanol, mixed isomers 209-512-0 583-59-5 2021 View substance registered dossier
Saltigo GmbH HSEQ-RA Kaiser-Wilhelm-Allee 40 51373 Leverkusen Germany Germany Active 2-methylcyclohexanol, mixed isomers 209-512-0 583-59-5 - View substance registered dossier
Knoell NL_OR_060 Agro Business Park 75 6708 PV Wageningen Netherlands Netherlands Active 2-methylcyclohexanol, mixed isomers 209-512-0 583-59-5 2018; 2021 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active 2,5-dichlorophenol 209-520-4 583-78-8 - View substance registered dossier
Chemieservice Dr. Stoeber YR Kefersteinstrasse 6 D-06110 Halle Germany Germany Cease Manufacture 2,5-dichlorophenol 209-520-4 583-78-8 2019 View substance registered dossier
CS Regulatory IRL Ltd 2M-3 Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Cease Manufacture 2,5-dichlorophenol 209-520-4 583-78-8 2020 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. 387 Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Butane-1,2-diol 209-527-2 584-03-2 2020 View substance registered dossier
BCS Only Representative Services Ltd Pembroke House 30 Upper Pembroke Street Dublin 2 Dublin Ireland Ireland Active Butane-1,2-diol 209-527-2 584-03-2 2021 View substance registered dossier
HP Printing and Computing Solutions S.L. calle de José Echegaray 18 28232 Las Rozas de Madrid (Madrid) Spain Spain Active Butane-1,2-diol 209-527-2 584-03-2 - View substance registered dossier
HP Deutschland GmbH Schickardstrasse 32 71034 Boeblingen Germany Germany Active Butane-1,2-diol 209-527-2 584-03-2 - View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Butane-1,2-diol 209-527-2 584-03-2 - View substance registered dossier
IVICT Europe GmbH Kennedydamm 19 40476 Düsseldorf Germany Germany Active Butane-1,2-diol 209-527-2 584-03-2 2019 View substance registered dossier
Fujimi Europe GmbH Schlossstrasse 5 D-74653 Ingelfingen Germany Germany Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 2019 View substance registered dossier
Haldor Topsoe A/S Nymøllevej 50 DK28000 Lyngby Denmark Denmark Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 - View substance registered dossier
SPCH route de Guillaucourt 80131 HARBONNIERES France France Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 02 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 2019 View substance registered dossier
Durferrit GmbH Industriestrasse 3 68169 Mannheim Germany Germany Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 - View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 - View substance registered dossier
ExponentOR73I Block 1, Blanchardstown Corporate Park Ballycoolen Road Blanchardstown D15 AKK1 Dublin Ireland Ireland Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 2020; 2021 View substance registered dossier
DEKRA Assurance Services GmbH OR07 Handwerkstr. 15 70565 Stuttgart Germany Germany Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 - View substance registered dossier
ALTAIR CHIMICA SPA VIA MOIE VECCHIE 13 56048 SALINE DI VOLTERRA (PI) Italy Italy Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 - View substance registered dossier
REACH Advice GmbH OR8 Dechant-Wolfgarten-Str. 7 53925 Kall Germany Germany Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 - View substance registered dossier
Johnson Matthey Chemicals GmbH (OR) Wardstraße 17 46446 Emmerich am Rhein Germany Germany Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 2014; 2021 View substance registered dossier
SHELL CATALYSTS & TECHNOLOGIES BELGIUM Pantserschipstraat 331 9000 Gent Belgium Belgium Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 - View substance registered dossier
Kodak Alaris Germany GmbH Augsburger Str. 712 70329 Stuttgart Germany Germany Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 - View substance registered dossier
KTR Europe GmbH Mergenthalerallee 77 D-65760 Eschborn Germany Germany Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 2012 View substance registered dossier
CHT Austria GmbH Aeueleweg 3 6812 Meiningen Austria Austria Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 - View substance registered dossier
HOESCH Metallurgie GmbH Birkesdorfer Strasse 5 52353 Düren Germany Germany Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 - View substance registered dossier
Occidental Chemical Belgium BVBA Nieuwlandlaan 111/202 BE-3200 Aarschot Belgium Belgium Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 2013 View substance registered dossier
Vynova PPC SAS 95 rue du Général de Gaulle BP 60090 68802 THANN CEDEX France France Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 - View substance registered dossier
Ercros SA Avenida Diagonal 593-595 08014 Barcelona Spain Spain Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 2012; 2017; 2021 View substance registered dossier
Vynova Belgium NV H.Hartlaan, 21 BE-3980 Tessenderlo Belgium Belgium Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 2012; 2018 View substance registered dossier
JSC "Olainfarm" Rupnicu str. 5 LV-2114 Olaine Latvia Latvia Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 - View substance registered dossier
Lubrizol Advanced Materials Europe B.V.B.A Nijverheidsstraat 30 2260 Westerlo-Oevel Belgium Belgium Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 - View substance registered dossier
CHT Germany GmbH Bismarckstr. 102 72072 Tuebingen Germany Germany Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 - View substance registered dossier
EASTCHEM SP. Z O.O. ul. Kromołowska 78 42-400 ZAWIERCIE SLASKIE Poland Poland Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 2013; 2021 View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 2021 View substance registered dossier
DuPont Nutrition Norge AS Industriveien 33 N-1337 Sandvika Norway Norway Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 - View substance registered dossier
Axens OR 89, boulevard Franklin Roosevelt B.P. 50802 F-92508 Rueil-Malmaison Cedex France France France Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 - View substance registered dossier
Esseco s.r.l. via san cassiano 99 28069 san martino di trecate Italy Italy Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 - View substance registered dossier
Chemviron S.A. Zoning Industriel C de Feluy B - 7181 Feluy Belgium Belgium Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 - View substance registered dossier
Evonik Functional Solutions GmbH Rellinghauser Strasse 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 2012; 2021 View substance registered dossier
Performance Materials Ibérica, S.L.U. Jose Abascal 56 28003 Madrid Spain Spain Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 - View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Potassium carbonate 209-529-3 584-08-7 - View substance registered dossier
DUSLO Administrativna budova ev.č 1236 927 03 Šaľa Slovakia Slovakia Active 4H-1,2,4-triazol-4-ylamine 209-533-5 584-13-4 - View substance registered dossier
QUIMICA SINTETICA, S.A. C/ Dulcinea, s/n 28805 Alcalá de Henares Madrid Spain Spain Active 4H-1,2,4-triazol-4-ylamine 209-533-5 584-13-4 - View substance registered dossier
EXTRACTHIVE CHEMICAL PRODUCTS CS 10017 - Rue Lavoisier 38801 LE PONT DE CLAIX Cedex France France Active 4-methyl-m-phenylene diisocyanate 209-544-5 584-84-9 - View substance registered dossier
Covestro Deutschland AG OR US_001257 Kaiser-Wilhelm-Allee 60 51373 Leverkusen Germany Germany Active 4-methyl-m-phenylene diisocyanate 209-544-5 584-84-9 2019 View substance registered dossier
KTR Europe GmbH Mergenthaleralee 77 65760 Eschborn Germany Germany Active 4-methyl-m-phenylene diisocyanate 209-544-5 584-84-9 - View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Active 4-methyl-m-phenylene diisocyanate 209-544-5 584-84-9 - View substance registered dossier
BorsodChem Zrt. - OR Bolyai ter 1. H-3700 Kazincbarcika Hungary Hungary Active 4-methyl-m-phenylene diisocyanate 209-544-5 584-84-9 2014; 2019 View substance registered dossier
BorsodChem Bolyai ter 1 3700 Kazincbarcika Hungary Hungary Active 4-methyl-m-phenylene diisocyanate 209-544-5 584-84-9 2014; 2019 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED (Umax Chemicals (Shandong) Corporation.) Regus Harcourt Centre D02 Dublin Ireland Ireland Active 4-methyl-m-phenylene diisocyanate 209-544-5 584-84-9 - View substance registered dossier
Covestro Deutschland AG Kaiser-Wilhelm-Allee 60 51373 Leverkusen Germany Germany Active 4-methyl-m-phenylene diisocyanate 209-544-5 584-84-9 2019 View substance registered dossier
BYK Chemie GmbH - OR Abelstrasse 45 46483 Wesel Germany Germany Active 4-methyl-m-phenylene diisocyanate 209-544-5 584-84-9 - View substance registered dossier
AFCONA Additives B.V. Amperestraat 34 1704SN Heerhugowaard Netherlands Netherlands Active 4-methyl-m-phenylene diisocyanate 209-544-5 584-84-9 - View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 Muenchen Germany Germany Cease Manufacture 4-methyl-m-phenylene diisocyanate 209-544-5 584-84-9 2018 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active tert-butyl methacrylate 209-548-7 585-07-9 2012; 2013; 2014 View substance registered dossier
Alpha OR MCC CTM Japan Merseyweg 16, PO Box 1222, 3180AE Rozenburg ZH, 3197 KG Botlek Rotterdam Zuid Holland Netherlands Netherlands Active tert-butyl methacrylate 209-548-7 585-07-9 - View substance registered dossier
N.V. Ajinomoto OmniChem S.A. Cooppallaan 91 9230 Wetteren Oost-Vlaanderen Belgium Belgium Active 3-bromobenzoic acid 209-562-3 585-76-2 - View substance registered dossier
DuPont Nutrition Biosciences ApS Langebrogade 1 DK-1001 Copenhagen Denmark Denmark Active 4-O-β-D-galactopyranosyl-D-glucitol 209-566-5 585-86-4 - View substance registered dossier
ROQUETTE Frères 1 rue de la haute loge 62136 LESTREM Cedex France France Active 4-O-α-D-glucopyranosyl-D-glucitol 209-567-0 585-88-6 2019; 2020 View substance registered dossier
Cargill SRL Via Girardo Patecchio 4 20141 Milan Italy Italy Active 4-O-α-D-glucopyranosyl-D-glucitol 209-567-0 585-88-6 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 3-methoxyacetophenone 209-573-3 586-37-8 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 3-methoxyacetophenone 209-573-3 586-37-8 2016; 2018 View substance registered dossier
Frey + Lau GmbH Immenhacken 12 DE-24558 Henstedt-Ulzburg Germany Germany Active p-mentha-1,4(8)-diene 209-578-0 586-62-9 - View substance registered dossier
IFF NL 1 Liebergerweg 72-98 1221 JT Hilversum Netherlands Netherlands Active p-mentha-1,4(8)-diene 209-578-0 586-62-9 - View substance registered dossier
Destilerías Muñoz Gálvez, S.A. Avda. Ciudad de Almería, 162 E30010 Murcia Murcia Spain Spain Active p-mentha-1,4(8)-diene 209-578-0 586-62-9 2018 View substance registered dossier
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Active p-mentha-1,4(8)-diene 209-578-0 586-62-9 - View substance registered dossier
Gedeon Richter Plc. Gyomroi ut 19-21 1103 Budapest Hungary Hungary Active 4-bromo-N,N-dimethylaniline 209-582-2 586-77-6 - View substance registered dossier
Aceto France SAS 3 Place Giovanni da Verrazzano 69009 Lyon France France Active 4-bromo-N,N-dimethylaniline 209-582-2 586-77-6 2017 View substance registered dossier
Derivados Químicos S.A. Camino de Pliego, 150 30820 Alcantarilla Murcia Spain Spain Active 2-pyridylmethanol 209-592-7 586-98-1 - View substance registered dossier
Jubilant Lifesciences NV Axxes Business Park - Guldensporenpark 22 - block C 9820 Merelbeke Belgium Belgium Active 2-pyridylmethanol 209-592-7 586-98-1 - View substance registered dossier
NPM Silmet OÜ Kesk tn. 2 40231 Sillamäe Ida- Virumaa Estonia Estonia Active Dilanthanum tricarbonate 209-599-5 587-26-8 - View substance registered dossier
GRACE GmbH In der Hollerhecke 1 67545 Worms Germany Germany Active Dilanthanum tricarbonate 209-599-5 587-26-8 2011; 2012; 2019 View substance registered dossier
Treibacher Industrie AG Auer-von-Welsbach-Straße 1 9330 Althofen Carinthia Austria Austria Active Dilanthanum tricarbonate 209-599-5 587-26-8 2019 View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Active Dilanthanum tricarbonate 209-599-5 587-26-8 2013 View substance registered dossier
ALBEMARLE CATALYSTS COMPANY B.V. Nieuwendammerkade 1-3 PO Box 37650 1030 BE Amsterdam Netherlands Netherlands Active Dilanthanum tricarbonate 209-599-5 587-26-8 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Sodium 3-(p-anilinophenylazo)benzenesulphonate 209-608-2 587-98-4 2017; 2018 View substance registered dossier
Aceto France SAS 3 Place Giovanni da Verrazzano 69009 Lyon France France Active 4-bromophenetole 209-629-7 588-96-5 - View substance registered dossier
Sterling Pharma Solutions Ltd Dudley NE23 7QG Cramlington Northumberland United Kingdom United Kingdom No longer Valid 2-bromoethyl phenyl ether 209-634-4 589-10-6 2021 View substance registered dossier
Chemische Fabrik Berg GmbH Mainthalstrasse 3 06749 Bitterfeld-Wolfen Germany Germany Active 2-bromoethyl phenyl ether 209-634-4 589-10-6 - View substance registered dossier
PCAS 21 Chemin de la Sauvegarde 21 Ecully Parc - CS33167 69134 ECULLY France France Active 2-bromoethyl phenyl ether 209-634-4 589-10-6 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811725-2) 5 Place Robert Schuman - BP 1516 38025 Grenoble France France France Active α,4-dibromotoluene 209-636-5 589-15-1 - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active 4-methylbenzyl alcohol 209-639-1 589-18-4 - View substance registered dossier
Syngenta Hellas Single Member S.A.C.I. Anthousas Avenue 153 49 Anthousa-Attiki Greece Greece Active 4-methylcyclohexanone 209-665-3 589-92-4 2019 View substance registered dossier
AllessaProduktion GmbH Alt-Fechenheim 34 60386 Frankfurt am Main Germany Germany Cease Manufacture 4-methylcyclohexanone 209-665-3 589-92-4 2019 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active 4-methylcyclohexanone 209-665-3 589-92-4 - View substance registered dossier
knoell Germany – OR – E11 Konrad-Zuse-Ring 25 68163 Mannheim Germany Germany Active 4-methylcyclohexanone 209-665-3 589-92-4 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Octan-3-ol 209-667-4 589-98-0 - View substance registered dossier
Eastman Chemical B.V. Watermanweg 70 3067 GG Rotterdam Netherlands Netherlands Active Butyl propionate 209-669-5 590-01-2 2016; 2017; 2018 View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR3 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active Butyl propionate 209-669-5 590-01-2 - View substance registered dossier
Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG Christbusch 25 42285 Wuppertal Germany Germany Active Butyl propionate 209-669-5 590-01-2 - View substance registered dossier
Dow Belgium B.V.B.A. Grotesteenweg 214 B-2600 Antwerpen (Berchem) Belgium Belgium Belgium Active Butyl propionate 209-669-5 590-01-2 2018 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Buta-1,2-diene 209-674-2 590-19-2 2014; 2015 View substance registered dossier
INEOS Manufacturing Deutschland GmbH Alte Strasse 201 50769 Koeln Germany Germany Active Buta-1,2-diene 209-674-2 590-19-2 2015 View substance registered dossier
Prefere Paraform GmbH & Co. KG Hauptstrasse 30 55120 Mainz Germany Germany Active Potassium cyanate 209-676-3 590-28-3 2016; 2017; 2018; 2019 View substance registered dossier
terneuzen processing technologies bv Finlandweg 21 4538 BL Terneuzen Netherlands Netherlands Active Potassium formate 209-677-9 590-29-4 2014 View substance registered dossier
OQ Chemicals GmbH OR Rheinpromenade 4a 40789 Monheim NRW Germany Germany Cease Manufacture Potassium formate 209-677-9 590-29-4 2017 View substance registered dossier
ALCOPLAST via Ettore ARA , 48 20090 COLOGNO MONZESE ITALY Italy Italy Cease Manufacture Potassium formate 209-677-9 590-29-4 2021 View substance registered dossier
Dr. Paul Lohmann GmbH & Co. KGaA Hauptstraße 2 31860 Emmerthal Germany Germany Active Potassium formate 209-677-9 590-29-4 2018 View substance registered dossier
Evonik Functional Solutions GmbH Rellinghauser Strasse 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Potassium formate 209-677-9 590-29-4 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811546-3) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman, BP 1516 38025 Grenoble France France France Active Potassium formate 209-677-9 590-29-4 2014; 2015; 2019; 2020 View substance registered dossier
Esseco s.r.l. via san cassiano 99 28069 san martino di trecate Italy Italy Active Potassium formate 209-677-9 590-29-4 - View substance registered dossier
ALUMICHEM A/S Stejlhøj 16 4400 Kalundborg Denmark Denmark Active Potassium formate 209-677-9 590-29-4 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Potassium formate 209-677-9 590-29-4 - View substance registered dossier
ADDCON Nordic AS Herøya Industripark B-85 Hydrovegen 55 3936 Porsgrunn Norway Norway Active Potassium formate 209-677-9 590-29-4 2016 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Potassium formate 209-677-9 590-29-4 - View substance registered dossier
Synthomer Speciality Additives AB Durmakker 33 9940 Evergem Belgium Belgium Active Potassium formate 209-677-9 590-29-4 2013; 2017 View substance registered dossier
ORREANO AS (KFORM) Tranesvegen 29, . NORWAY. Ågotnes 5346 Bergen Norway Norway Active Potassium formate 209-677-9 590-29-4 - View substance registered dossier
Proviron Industries NV Zone 2 Georges Gilliotstraat 60 2620 Hemiksem Antwerpen Belgium Belgium Active Potassium formate 209-677-9 590-29-4 - View substance registered dossier
Perstorp Specialty Chemicals AB Perstorp Industripark SE-28480 Perstorp Sweden Sweden Active Potassium formate 209-677-9 590-29-4 2017; 2018 View substance registered dossier
Clariant Plastics & Coatings (Deutschland) GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active Potassium formate 209-677-9 590-29-4 2013 View substance registered dossier
TRADE CORPORATION INTERNATIONAL S.A.U Vía de los Poblados 3, Parque Empresarial Cristalia, Edif. Onic 5, 6th floor 28033 Madrid Spain Spain Active Betaine hydrochloride 209-683-1 590-46-5 2018 View substance registered dossier
Kuraray Europe GmbH Philipp-Reis-Str. 4 65795 Hattersheim Germany Germany Active Isovaleraldehyde 209-691-5 590-86-3 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Isovaleraldehyde 209-691-5 590-86-3 - View substance registered dossier
OQ Chemicals Produktion GmbH & Co. KG Otto-Roelen-Str. 3 46147 Oberhausen NRW Germany Germany Active Isovaleraldehyde 209-691-5 590-86-3 - View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Isovaleraldehyde 209-691-5 590-86-3 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 4-hydroxybutan-2-one 209-693-6 590-90-9 2016 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active 4-hydroxybutan-2-one 209-693-6 590-90-9 - View substance registered dossier
Chemische Fabrik Karl Bucher GmbH An der Guenz 1 89367 Waldstetten Germany Germany Active 2-butynoic acid 209-695-7 590-93-2 - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active 3-bromophenol 209-706-5 591-20-8 - View substance registered dossier
Vertellus Specialties Belgium NV Havenlaan 86-C- bus 204 1000 Brussels Belgium Belgium Active 3,5-dimethylpyridine 209-708-6 591-22-0 - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active 3-methylcyclohexanone 209-710-7 591-24-2 - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active 3-methylcyclohexanone 209-710-7 591-24-2 - View substance registered dossier
S.A. ROBAMA Carrer Antic Camí de Tordera, 63-69 PI Mas Puigvert 08389 PALAFOLLS Barcelona Spain Spain Active 3-aminophenol 209-711-2 591-27-5 - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active 3-aminophenol 209-711-2 591-27-5 - View substance registered dossier