Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
  • Please be aware that the annual IUCLID format change is coming soon. We will be adapting the Dissemination platform to the new format, which means that as of 15th October 2021 until early 2022 there will be a break in publication of newly submitted registration dossiers. We appreciate your understanding in this matter.
Last updated 13 října 2021. Database contains 23445 unique substances and contains information from 104986 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
Myristoyl chloride
203-994-6 112-64-1 Active Intermediate Individual Intermediate use only 23-08-2012 View substance registered dossier
Myristoyl chloride
203-994-6 112-64-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 31-05-2018 View substance registered dossier
Palmitoyl chloride
203-996-7 112-67-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 19-03-2021 View substance registered dossier
Palmitoyl chloride
203-996-7 112-67-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 02-10-2017 View substance registered dossier
Hexadecyldimethylamine
203-997-2 112-69-6 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 25-09-2021 View substance registered dossier
Tridecan-1-ol
203-998-8 112-70-9 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 27-11-2018 View substance registered dossier
1-bromotetradecane
203-999-3 112-71-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-12-2016 View substance registered dossier
Tetradecanol
204-000-3 112-72-1 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 21-06-2021 View substance registered dossier
Bis(2-butoxyethyl) ether
204-001-9 112-73-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 10-07-2019 View substance registered dossier
Dimethyl(tetradecyl)amine
204-002-4 112-75-4 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 25-09-2021 View substance registered dossier
Stearoyl chloride
204-004-5 112-76-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-03-2016 View substance registered dossier
Oleoyl chloride
204-005-0 112-77-6 Active Intermediate Individual Intermediate use only 23-08-2012 View substance registered dossier
Oleoyl chloride
204-005-0 112-77-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-06-2018 View substance registered dossier
1-bromohexadecane
204-008-7 112-82-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-07-2018 View substance registered dossier
(Z)-docos-13-enamide
204-009-2 112-84-5 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 24-12-2020 View substance registered dossier
Docosanoic acid
204-010-8 112-85-6 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 08-07-2021 View substance registered dossier
Docosanoic acid
204-010-8 112-85-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 19-07-2021 View substance registered dossier
Octadec-1-ene
204-012-9 112-88-9 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 15-02-2021 View substance registered dossier
Octadec-1-ene
204-012-9 112-88-9 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 24-09-2021 View substance registered dossier
Octadec-1-ene
204-012-9 112-88-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 02-11-2018 View substance registered dossier
1-bromooctadecane
204-013-4 112-89-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-09-2017 View substance registered dossier
Oleonitrile
204-016-0 112-91-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-02-2016 View substance registered dossier
Octadecan-1-ol
204-017-6 112-92-5 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 05-07-2021 View substance registered dossier
Octadecan-1-ol
204-017-6 112-92-5 Active Intermediate Individual Intermediate use only 30-05-2013 View substance registered dossier
Icosane
204-018-1 112-95-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 08-04-2021 View substance registered dossier
Octadecyl isocyanate
204-019-7 112-96-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 29-05-2018 View substance registered dossier
Guanidine
204-021-8 113-00-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 01-03-2016 View substance registered dossier
Sodium pyruvate
204-024-4 113-24-6 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 01-10-2021 View substance registered dossier
Sodium pyruvate
204-024-4 113-24-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-02-2021 View substance registered dossier
N-(2-ethylhexyl)-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarboximide
204-029-1 113-48-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-05-2019 View substance registered dossier
Chlorprothixene
204-032-8 113-59-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 01-07-2020 View substance registered dossier
Potassium [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
204-038-0 113-98-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 30-05-2018 View substance registered dossier
Erythromycin
204-040-1 114-07-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-03-2018 View substance registered dossier
Hyoscine hydrobromide
204-050-6 114-49-8 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 04-03-2013 View substance registered dossier
Sodium phenylacetate
204-052-7 114-70-5 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 14-09-2017 View substance registered dossier
Propene
204-062-1 115-07-1 Active Full Joint ≥ 10 000 000 tonnes 24-09-2021 View substance registered dossier
Dimethyl ether
204-065-8 115-10-6 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 21-10-2020 View substance registered dossier
2-methylpropene
204-066-3 115-11-7 Active Full Joint ≥ 1 000 000 to < 10 000 000 tonnes 13-10-2021 View substance registered dossier
2-methylbut-3-en-2-ol
204-068-4 115-18-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 25-06-2012 View substance registered dossier
2-methylbut-3-en-2-ol
204-068-4 115-18-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 17-09-2019 View substance registered dossier
2-methylbut-3-yn-2-ol
204-070-5 115-19-5 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 18-03-2020 View substance registered dossier
2-methylbut-3-yn-2-ol
204-070-5 115-19-5 Active Intermediate Individual Intermediate use only 21-08-2013 View substance registered dossier
2-methylbut-3-yn-2-ol
204-070-5 115-19-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-09-2019 View substance registered dossier
Trichloro(ethyl)silane
204-072-6 115-21-9 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 09-12-2011 View substance registered dossier
Octafluorocyclobutane
204-075-2 115-25-3 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 17-08-2021 View substance registered dossier
1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride
204-077-3 115-27-5 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 12-10-2020 View substance registered dossier
Thebaine
204-084-1 115-37-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-05-2018 View substance registered dossier
Azacyclonol
204-092-5 115-46-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-05-2018 View substance registered dossier
2-amino-2-methylpropane-1,3-diol
204-100-7 115-69-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 26-01-2018 View substance registered dossier
2-amino-2-ethylpropanediol
204-101-2 115-70-8 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 10-10-2018 View substance registered dossier
Pentaerythritol
204-104-9 115-77-5 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 16-06-2021 View substance registered dossier
Triethyl orthopropionate
204-108-0 115-80-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 03-10-2019 View substance registered dossier
Pentaerythritol tetrastearate
204-110-1 115-83-3 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 29-06-2021 View substance registered dossier
2-butyl-2-ethylpropanediol
204-111-7 115-84-4 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 28-05-2018 View substance registered dossier
Triphenyl phosphate
204-112-2 115-86-6 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 30-06-2021 View substance registered dossier
Triphenyl phosphate
204-112-2 115-86-6 No longer Valid Intermediate Joint No longer valid 15-04-2018 View substance registered dossier
Linalyl acetate
204-116-4 115-95-7 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 02-02-2021 View substance registered dossier
Tris(2-chloroethyl) phosphate 204-118-5 115-96-8 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 31-10-2012 View substance registered dossier
Linalyl formate
204-120-6 115-99-1 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 11-06-2020 View substance registered dossier
Hydroxyacetone
204-124-8 116-09-6 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 12-06-2019 View substance registered dossier
Isopropenyl methyl ether
204-125-3 116-11-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-10-2019 View substance registered dossier
Tetrafluoroethylene
204-126-9 116-14-3 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 01-07-2020 View substance registered dossier
Hexafluoropropene
204-127-4 116-15-4 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 23-11-2020 View substance registered dossier
Hexafluoropropene
204-127-4 116-15-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 02-10-2018 View substance registered dossier
Hexachloroacetone
204-129-5 116-16-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-05-2019 View substance registered dossier
Triisopropyl phosphite
204-130-0 116-17-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-01-2018 View substance registered dossier
2,3-dihydro-2,2,6-trimethylbenzaldehyde
204-133-7 116-26-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-12-2020 View substance registered dossier
1,1'-isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)dipropan-2-ol
204-137-9 116-37-0 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 17-09-2020 View substance registered dossier
1,1'-isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)dipropan-2-ol
204-137-9 116-37-0 Active Intermediate Individual Intermediate use only 18-04-2011 View substance registered dossier
2-methylbutyric acid
204-145-2 116-53-0 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 11-12-2019 View substance registered dossier
Methyl dichloroacetate
204-146-8 116-54-1 Active Intermediate Individual Intermediate use only 31-05-2016 View substance registered dossier
Violanthrene-5,10-dione
204-152-0 116-71-2 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 05-08-2020 View substance registered dossier
1,4-bis(mesitylamino)anthraquinone
204-155-7 116-75-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 26-07-2021 View substance registered dossier
Tetrachlorophthalic anhydride
204-171-4 117-08-8 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 10-10-2019 View substance registered dossier
Tetrachlorophthalic anhydride
204-171-4 117-08-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 05-01-2010 View substance registered dossier
Tetrachlorophthalic anhydride
204-171-4 117-08-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-10-2018 View substance registered dossier
3-chlorophthalic anhydride
204-179-8 117-21-5 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 18-05-2017 View substance registered dossier
Diphenylacetic acid
204-185-0 117-34-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 07-04-2017 View substance registered dossier
Diphenylacetic acid
204-185-0 117-34-0 Active Intermediate Individual Intermediate use only 09-05-2018 View substance registered dossier
4-[(4-amino-5-methoxy-o-tolyl)azo]-5-[(phenylsulphonyl)oxy]naphthalene-2,7-disulphonic acid
204-190-8 117-44-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-03-2018 View substance registered dossier
3-hydroxy-2-methylquinoline-4-carboxylic acid
204-198-1 117-57-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-08-2018 View substance registered dossier
Benzidine-2,2'-disulphonic acid
204-200-0 117-61-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 04-08-2018 View substance registered dossier
2-aminonaphthalene-1,5-disulphonic acid
204-201-6 117-62-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-10-2017 View substance registered dossier
4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl)azo]-3-hydroxy-7-nitronaphthalene-1-sulphonic acid
204-203-7 117-69-1 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 23-03-2012 View substance registered dossier
9,10-dioxoanthracene-2-carboxylic acid
204-207-9 117-78-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 08-03-2021 View substance registered dossier
Dichlone
204-210-5 117-80-6 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 26-07-2019 View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexyl) phthalate 204-211-0 117-81-7 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 06-03-2020 View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexyl) phthalate 204-211-0 117-81-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-11-2012 View substance registered dossier
3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid
204-223-6 117-96-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 03-12-2019 View substance registered dossier
7-aminonaphthalene-1,3,6-trisulphonic acid
204-229-9 118-03-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-10-2017 View substance registered dossier
2-(3-amino-4-chlorobenzoyl)benzoic acid
204-230-4 118-04-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 28-04-2021 View substance registered dossier
Cinchonine
204-234-6 118-10-5 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 13-12-2018 View substance registered dossier
6-aminonaphthalene-1,3-disulphonic acid
204-246-1 118-33-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 04-08-2017 View substance registered dossier
3,4,5-trimethoxybenzoic acid
204-248-2 118-41-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-06-2018 View substance registered dossier
Hydroxychloroquine
204-249-8 118-42-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-01-2019 View substance registered dossier
4-chlorophthalic anhydride
204-251-9 118-45-6 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 18-05-2017 View substance registered dossier
5-oxo-1-(4-sulphophenyl)-2-pyrazoline-3-carboxylic acid
204-254-5 118-47-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 09-10-2017 View substance registered dossier
4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
204-255-0 118-48-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-07-2021 View substance registered dossier
4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
204-255-0 118-48-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-01-2018 View substance registered dossier
1,3-dichloro-5,5-dimethylhydantoin
204-258-7 118-52-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 02-04-2020 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
Croda EU B.V. (OR8) Buurtje 1 2802 BE Gouda Netherlands Netherlands Active Myristoyl chloride 203-994-6 112-64-1 - View substance registered dossier
ZSCHIMMER & SCHWARZ MOHSDORF GmbH & Co KG Chemnitztalstraße 1 09217 BURGSTÄDT Germany Germany Active Myristoyl chloride 203-994-6 112-64-1 - View substance registered dossier
Italmatch Chemicals Spa Via Magazzini del Cotone 17 – modulo 4 16128 Genova Italy Italy Active Myristoyl chloride 203-994-6 112-64-1 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Palmitoyl chloride 203-996-7 112-67-4 2010; 2014; 2016; 2021 View substance registered dossier
Italmatch Chemicals Spa Via Magazzini del Cotone 17 – modulo 4 16128 Genova Italy Italy Active Palmitoyl chloride 203-996-7 112-67-4 - View substance registered dossier
Global Amines Germany GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active Hexadecyldimethylamine 203-997-2 112-69-6 2014; 2018 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active Hexadecyldimethylamine 203-997-2 112-69-6 2021 View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (2) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active Hexadecyldimethylamine 203-997-2 112-69-6 - View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Hexadecyldimethylamine 203-997-2 112-69-6 2013; 2018 View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (4) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active Hexadecyldimethylamine 203-997-2 112-69-6 - View substance registered dossier
Kao Chemicals GmbH Kupferstrasse 1 46446 Emmerich Northrhine-Westfalia Germany Germany Active Hexadecyldimethylamine 203-997-2 112-69-6 2010; 2013 View substance registered dossier
Procter & Gamble Manufacturing Belgium N.V. Temselaan 100 1853 Strombeek-Bever Belgium Belgium Cease Manufacture Hexadecyldimethylamine 203-997-2 112-69-6 2012 View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS - 44 40 RUE DE LA HAIE COQ 93306 AUBERVILLIERS France France Active Hexadecyldimethylamine 203-997-2 112-69-6 2012; 2013; 2014; 2015 View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active Hexadecyldimethylamine 203-997-2 112-69-6 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Hexadecyldimethylamine 203-997-2 112-69-6 2020 View substance registered dossier
ALBEMARLE EUROPE SPRL Parc Scientifique (Einstein) Rue du Bosquet 9 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE Belgium Belgium Active Hexadecyldimethylamine 203-997-2 112-69-6 - View substance registered dossier
Procter & Gamble Technical Centres Limited The Heights, Brooklands KT13 OXP Weybridge, Surrey United Kingdom United Kingdom No longer Valid Hexadecyldimethylamine 203-997-2 112-69-6 2021 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Tridecan-1-ol 203-998-8 112-70-9 2018 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Tridecan-1-ol 203-998-8 112-70-9 - View substance registered dossier
ICL-IP Terneuzen B.V. (M) Frankrijkweg 6, Havens/Docks 1205-45308 BJ 4538 BJ Terneuzen Netherlands Netherlands Active 1-bromotetradecane 203-999-3 112-71-0 - View substance registered dossier
ERM GmbH_KensingLLC Siemenstrasse 9. 63263 Neu Isenburg Germany Germany Germany Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 - View substance registered dossier
BASF Health and Care Products France S.A.S. 49, Avenue Georges Pompidou 92593 Levallois-Perret Cedex France France Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 2013 View substance registered dossier
Ashland Services BV (0311) Noordweg 9 3336 LH Zwijndrecht Netherlands Netherlands Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 - View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 - View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (4) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 2011; 2012; 2013; 2016; 2020 View substance registered dossier
Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 1 D-20537 Hamburg Germany Germany Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 2011; 2012; 2015; 2016; 2018 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 2012 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 - View substance registered dossier
PRODUCTOS CAPILARES L'OREAL S.A. Calle Lopez Bravo n°78 Poligono Industrial Villalonquéjar 09001 BURGOS Spain Spain Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 2018; 2019 View substance registered dossier
Nalco Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 2342 BB Oegstgeest Netherlands Netherlands Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 2018 View substance registered dossier
knoell Germany - OR - A7 Konrad-Zuse-Ring 25 68163 Mannheim Germany Germany Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 2015 View substance registered dossier
Lubrizol France SAS 25 Quai de France 76100 ROUEN France France Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 - View substance registered dossier
Cytec Industries BV Burgemeester van Lierplein 75 3134 ZB Vlaardingen Netherlands Netherlands Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 - View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 - View substance registered dossier
BASF Personal Care and Nutrition GmbH Henkelstr. 67 40589 Düsseldorf Germany Germany Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 2013 View substance registered dossier
Indorama Netherlands B.V. Markweg 201 3198NB Europoort (Rotterdam) Netherlands Netherlands Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 2019 View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (3) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 2011; 2012; 2013; 2016; 2020 View substance registered dossier
STEPAN EUROPE SA Chemin JONGKIND 38340 VOREPPE France France Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 - View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (2) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 2011; 2012; 2013; 2016; 2020 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. - OR2 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 - View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 - View substance registered dossier
Maschem B. V. H.H. Dowweg 5 4542 NM - Hoek (Terneuzen) The Netherlands Netherlands Netherlands Cease Manufacture Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 2021 View substance registered dossier
Dr. W. Kolb Nederland B.V. Westelijke Randweg 5 4790 AC Klundert Provincie Noord Brabant Netherlands Netherlands Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 2019 View substance registered dossier
ARKEMA PHOTOCURES 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes France France Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Cease Manufacture Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 2015 View substance registered dossier
Croda EU B.V. (OR1) Buurtje 1 2802 BE Gouda Netherlands Netherlands Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 - View substance registered dossier
Vantage Leuna GmbH Am Haupttor Gebäude 7302 06237 Leuna Germany Germany Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 2021 View substance registered dossier
Chemservice S.A. (H5P7) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 - View substance registered dossier
SABIC Petrochemicals B.V. Europaboulevard 1 6135 LD Sittard Limburg Netherlands Netherlands No longer Valid Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 2021 View substance registered dossier
Access Business Group International BV Celsiusweg 20 Industrial Estate 4212 5928 PR Venlo Netherlands Netherlands Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 - View substance registered dossier
ChampionX Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 NL-2342BB Oegstgeest Oegstgeest Netherlands Netherlands Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 2020 View substance registered dossier
ICOF Europe GmbH Am Sandtorkai 37 20457 Hamburg Germany Germany Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 2018 View substance registered dossier
L'OREAL PRODUITS DE LUXE INTERNATIONAL 106 rue Danton 92300 LEVALLOIS PERRET France France Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 2018 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 2018 View substance registered dossier
Jos. H. Lowenstein & Sons B.V. Naritaweg 165 1043 BW Amsterdam Netherlands Netherlands Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 2018 View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS - 2 40 rue de la Haie Coq 93306 Aubervilliers France France Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 - View substance registered dossier
Ecolab Production Belgium B.V.B.A. Havenlaan 4 3980 Tessenderlo Belgium Belgium Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 - View substance registered dossier
Wilmar Oleochemicals B.V. Merseyweg 10, Botlek 3197KG Rotterdam Netherlands Netherlands Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 2011; 2012; 2013; 2018 View substance registered dossier
Emery Oleochemicals GmbH Paul Thomas Straße 56 40599 Duesseldorf Germany Germany Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 - View substance registered dossier
Oxiteno Europe OR3 Ikaroslaan 6 1930 Zaventem Belgium Belgium Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 2014; 2021 View substance registered dossier
DHW Deutsche Hydrierwerke GmbH Rodleben Brambacher Weg 1 06861 Dessau - Rosslau Saxony - Anhalt Germany Germany Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 2019 View substance registered dossier
Sinarmas Cepsa Deutschland GmbH Fritz - Henkel – Strasse 8 39307 Genthin Germany Germany Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 - View substance registered dossier
Procter & Gamble Nederland B.V. Watermanweg 100 3067 GG Rotterdam Netherlands Netherlands Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 2011; 2016; 2017; 2018 View substance registered dossier
L'OREAL 14 rue Royale 75008 Paris France France Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 2018 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 2019 View substance registered dossier
Emery Oleochemicals GmbH Paul-Thomas-Straße 56 D-40599 Duesseldorf Germany Germany Cease Manufacture Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 2018 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 01 Chaussee De Wavre, 1945 1945 Brussels Belgium Belgium Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 2019 View substance registered dossier
Croda EU B.V. (OR2) Buurtje 1 2802 BE Gouda Netherlands Netherlands Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 - View substance registered dossier
Clariant SE - US01 Am Unisyspark 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 - View substance registered dossier
Unger Fabrikker AS Narntegata 25 1636 Gamle Fredrikstad Norway Norway Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 2010; 2016; 2019; 2020 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Tetradecanol 204-000-3 112-72-1 2012; 2019 View substance registered dossier
N.V. ASAHI PHOTOPRODUCTS (EUROPE) S.A. Paepsem Business Park Boulevard Paepsem 22 1070 Brussels Belgium Belgium Cease Manufacture Bis(2-butoxyethyl) ether 204-001-9 112-73-2 2018 View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Bis(2-butoxyethyl) ether 204-001-9 112-73-2 - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active Bis(2-butoxyethyl) ether 204-001-9 112-73-2 2019 View substance registered dossier
Arrow Regulatory (Ireland) Ltd OR1705 Suite 303 9 Pembroke Street Upper D02 KR83 Dublin 2 Ireland Ireland Active Bis(2-butoxyethyl) ether 204-001-9 112-73-2 - View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Dimethyl(tetradecyl)amine 204-002-4 112-75-4 2013; 2018 View substance registered dossier
CU Chemie Uetikon GmbH Raiffeisenstrasse 4 77933 Lahr Baden-Württemberg Germany Germany Active Dimethyl(tetradecyl)amine 204-002-4 112-75-4 - View substance registered dossier
Kao Chemicals GmbH Kupferstrasse 1 46446 Emmerich Northrhine-Westfalia Germany Germany Active Dimethyl(tetradecyl)amine 204-002-4 112-75-4 - View substance registered dossier
Global Amines Germany GmbH - CNW1 Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active Dimethyl(tetradecyl)amine 204-002-4 112-75-4 - View substance registered dossier
Taminco BV Pantserschipstraat 207 9000 Gent Belgium Belgium Active Dimethyl(tetradecyl)amine 204-002-4 112-75-4 2011 View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS - 44 40 RUE DE LA HAIE COQ 93306 AUBERVILLIERS France France Active Dimethyl(tetradecyl)amine 204-002-4 112-75-4 2012 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Dimethyl(tetradecyl)amine 204-002-4 112-75-4 2020 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active Dimethyl(tetradecyl)amine 204-002-4 112-75-4 2021 View substance registered dossier
Procter & Gamble Manufacturing Belgium N.V. Temselaan 100 1853 Strombeek-Bever Belgium Belgium Cease Manufacture Dimethyl(tetradecyl)amine 204-002-4 112-75-4 2012 View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (4) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active Dimethyl(tetradecyl)amine 204-002-4 112-75-4 2010 View substance registered dossier
ALBEMARLE EUROPE SPRL Parc Scientifique (Einstein) Rue du Bosquet 9 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE Belgium Belgium Active Dimethyl(tetradecyl)amine 204-002-4 112-75-4 - View substance registered dossier
Global Amines Germany GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active Dimethyl(tetradecyl)amine 204-002-4 112-75-4 - View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (2) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active Dimethyl(tetradecyl)amine 204-002-4 112-75-4 2010 View substance registered dossier
Procter & Gamble Technical Centres Limited The Heights, Brooklands KT13 OXP Weybridge, Surrey United Kingdom United Kingdom No longer Valid Dimethyl(tetradecyl)amine 204-002-4 112-75-4 2021 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Stearoyl chloride 204-004-5 112-76-5 2010; 2014; 2016 View substance registered dossier
Croda EU B.V. (OR8) Buurtje 1 2802 BE Gouda Netherlands Netherlands Active Oleoyl chloride 204-005-0 112-77-6 - View substance registered dossier
FRAMOCHEM Szerviz u. 5. H-3700 Kazincbarcika Borsod-Abauj-Zemplen Hungary Hungary Active Oleoyl chloride 204-005-0 112-77-6 - View substance registered dossier
Italmatch Chemicals Spa Via Magazzini del Cotone 17 – modulo 4 16128 Genova Italy Italy Active Oleoyl chloride 204-005-0 112-77-6 - View substance registered dossier
Ashland Services BV (0311) Noordweg 9 3336 LH Zwijndrecht Netherlands Netherlands Active 1-bromohexadecane 204-008-7 112-82-3 - View substance registered dossier
ICL-IP Terneuzen B.V. (M) Frankrijkweg 6, Havens/Docks 1205-45308 BJ 4538 BJ Terneuzen Netherlands Netherlands Active 1-bromohexadecane 204-008-7 112-82-3 - View substance registered dossier
LANXESS Sales Netherlands B.V. Groot Egtenrayseweg 23 5928 PA Venlo Netherlands Netherlands Active 1-bromohexadecane 204-008-7 112-82-3 - View substance registered dossier
Vynova PPC SAS 95 rue du Général de Gaulle BP 60090 68802 THANN CEDEX France France Active 1-bromohexadecane 204-008-7 112-82-3 - View substance registered dossier
Biesterfeld Spezialchemie GmbH Ferdinandstr. 41 20095 Hamburg Germany Germany Active 1-bromohexadecane 204-008-7 112-82-3 - View substance registered dossier
TSafeE GmbH Landwehrplatz 6 66111 Saarbruecken Germany Germany Active 1-bromohexadecane 204-008-7 112-82-3 - View substance registered dossier
knoell Germany - OR - B13 Konrad-Zuse-Ring 25 68163 Mannheim Germany Germany Active (Z)-docos-13-enamide 204-009-2 112-84-5 - View substance registered dossier
Nouryon Functional Chemicals B.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem Netherlands Netherlands Cease Manufacture (Z)-docos-13-enamide 204-009-2 112-84-5 2016 View substance registered dossier
knoell Germany - OR - B12 Konrad-Zuse-Ring 25 68163 Mannheim Germany Germany Active (Z)-docos-13-enamide 204-009-2 112-84-5 2013; 2014; 2015 View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH 16 Stangenstrasse 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active (Z)-docos-13-enamide 204-009-2 112-84-5 - View substance registered dossier
Knoell NL-OR-047 Agro Business Park 75 6708PV Wageningen Netherlands Netherlands Active (Z)-docos-13-enamide 204-009-2 112-84-5 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. - OR1 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active (Z)-docos-13-enamide 204-009-2 112-84-5 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - (Z)-docos-13-enamide 204-009-2 112-84-5 - View substance registered dossier
Chevron Phillips Chemicals International N.V. - OR CPC Airport Plaza, Stockholm Building Da Vincilaan 19 1831 Diegem Belgium Belgium Active (Z)-docos-13-enamide 204-009-2 112-84-5 - View substance registered dossier
INTERTEK FRANCE ZAC Ecoparc II 27400 HEUDEBOUVILLE France France Active (Z)-docos-13-enamide 204-009-2 112-84-5 - View substance registered dossier
Croda EU B.V. (OR5) Buurtje 1 2802 BE Gouda Netherlands Netherlands Active (Z)-docos-13-enamide 204-009-2 112-84-5 - View substance registered dossier
Basell Sales & Marketing B.V. Groot Handelsgebouw Unit A4.004 Stationsplein 45 3013 AK Rotterdam Netherlands Netherlands Active (Z)-docos-13-enamide 204-009-2 112-84-5 - View substance registered dossier
Italmatch Chemicals Spa Via Magazzini del Cotone 17 – modulo 4 16128 Genova Italy Italy Active (Z)-docos-13-enamide 204-009-2 112-84-5 - View substance registered dossier
ExxonMobil Petroleum & Chemical BV Polderdijkweg 2030 Antwerpen Belgium Belgium Active (Z)-docos-13-enamide 204-009-2 112-84-5 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH 61 Intertek Deutschland GmbH Stangenstrasse 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active (Z)-docos-13-enamide 204-009-2 112-84-5 - View substance registered dossier
WTH Walter Thieme Handel GmbH Beguinenstrasse 13 21682 Stade Niedersachsen Germany Germany Active (Z)-docos-13-enamide 204-009-2 112-84-5 - View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 034 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active (Z)-docos-13-enamide 204-009-2 112-84-5 2012; 2017 View substance registered dossier
BASF Colors & Effects GmbH An der Rheinschanze 1 67059 Ludwigshafen Germany Germany Active (Z)-docos-13-enamide 204-009-2 112-84-5 - View substance registered dossier
Croda EU B.V. (OR8) Buurtje 1 2802 BE Gouda Netherlands Netherlands Active (Z)-docos-13-enamide 204-009-2 112-84-5 2013 View substance registered dossier
Sasol Chemie GmbH & Co. KG OR RSA Anckelmannsplatz 1 20537 Hamburg Germany Germany Active (Z)-docos-13-enamide 204-009-2 112-84-5 - View substance registered dossier
KTR Europe GmbH Mergenthalerallee 77 65760 Eschborn Germany Germany Active (Z)-docos-13-enamide 204-009-2 112-84-5 - View substance registered dossier
Croda Nederland BV Buurtje 1 2802 BE Gouda Netherlands Netherlands Active (Z)-docos-13-enamide 204-009-2 112-84-5 2013 View substance registered dossier
SABIC Petrochemicals B.V. Europaboulevard 1 6135 LD Sittard Limburg Netherlands Netherlands Active (Z)-docos-13-enamide 204-009-2 112-84-5 - View substance registered dossier
Sasol Chemie GmbH & Co. KG OR NA Anckelmannsplatz 1 20537 Hamburg Germany Germany No longer Valid (Z)-docos-13-enamide 204-009-2 112-84-5 2021 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active (Z)-docos-13-enamide 204-009-2 112-84-5 - View substance registered dossier
Borealis AG Wagramerstrasse 17-19 1220 Wien Austria Austria Active (Z)-docos-13-enamide 204-009-2 112-84-5 - View substance registered dossier
Colors & Effects Netherlands B.V. Sortieweg 39 6219NT Maastricht Netherlands Netherlands Active (Z)-docos-13-enamide 204-009-2 112-84-5 - View substance registered dossier
Croda EU B.V. (OR8) Buurtje 1 2802 BE Gouda Netherlands Netherlands Active Docosanoic acid 204-010-8 112-85-6 2014 View substance registered dossier
Cremer Oleo GmbH & Co.KG Glockengiesserwall 3 20095 Hamburg Germany Germany Active Docosanoic acid 204-010-8 112-85-6 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active Docosanoic acid 204-010-8 112-85-6 2018 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Docosanoic acid 204-010-8 112-85-6 2021 View substance registered dossier
Oleon N.V. Assenedestraat 2 9940 Ertvelde Belgium Belgium Active Docosanoic acid 204-010-8 112-85-6 2018 View substance registered dossier
KLK Emmerich GmbH Steintor 9 D-46446 Emmerich am Rhein Germany Germany Active Docosanoic acid 204-010-8 112-85-6 2014 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active Docosanoic acid 204-010-8 112-85-6 2015; 2018; 2021 View substance registered dossier
INEOS Feluy SA (OR Chocolate Bayou) Parc Industriel de Feluy Nord Zone C B-7181 Feluy Feluy Belgium Belgium Active Octadec-1-ene 204-012-9 112-88-9 - View substance registered dossier
Ineos Feluy SPRL (OR Joffre) Parc Industriel de Feluy Nord Zone C B-7181 Feluy Belgium Belgium Active Octadec-1-ene 204-012-9 112-88-9 2020 View substance registered dossier
Ineos Feluy SPRL Parc Industriel de Feluy Nord Zone C B-7181 Feluy Feluy Belgium Belgium Active Octadec-1-ene 204-012-9 112-88-9 2012; 2013; 2016; 2017; 2019 View substance registered dossier
Oy Nizhex Scandinavia Ltd Wavulinintie 10 00210 HELSINKI Finland Finland Active Octadec-1-ene 204-012-9 112-88-9 - View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Octadec-1-ene 204-012-9 112-88-9 2020 View substance registered dossier
ChampionX Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 NL-2342BB Oegstgeest Oegstgeest Netherlands Netherlands Active Octadec-1-ene 204-012-9 112-88-9 - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Octadec-1-ene 204-012-9 112-88-9 2012 View substance registered dossier
Shell Chemicals UK Limited Shell Centre York Road SE1 7NA London London United Kingdom United Kingdom No longer Valid Octadec-1-ene 204-012-9 112-88-9 2021 View substance registered dossier
Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 1 D-20537 Hamburg Germany Germany Active Octadec-1-ene 204-012-9 112-88-9 2010; 2017 View substance registered dossier
Chevron Phillips Chemicals International N.V. - OR CPC Airport Plaza, Stockholm Building Da Vincilaan 19 1831 Diegem Belgium Belgium Active Octadec-1-ene 204-012-9 112-88-9 2021 View substance registered dossier
knoell Germany - OR - B23 Konrad-Zuse-Ring 25 68163 Mannheim Germany Germany Active Octadec-1-ene 204-012-9 112-88-9 - View substance registered dossier
Shell Chemicals Europe B.V. Weena 70 3012 CM Rotterdam Netherlands Netherlands Active Octadec-1-ene 204-012-9 112-88-9 2019 View substance registered dossier
Lubrizol France SAS 25 Quai de France 76100 ROUEN France France Active Octadec-1-ene 204-012-9 112-88-9 2016 View substance registered dossier
Muntajat B.V. - QCHEMII 19th Floor, Tower E, WTC The Hague Prinses Margrietplantsoen 78-A 2595 The Hague Netherlands Netherlands Active Octadec-1-ene 204-012-9 112-88-9 2019 View substance registered dossier
Afton Chemical S.R.L. (Woluwe) Alma Court Lenneke Marelaan, 8 B-1932 St-Stevens-Woluwe Belgium Belgium Active Octadec-1-ene 204-012-9 112-88-9 - View substance registered dossier
Nalco Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 2342 BB Oegstgeest Netherlands Netherlands Active Octadec-1-ene 204-012-9 112-88-9 - View substance registered dossier
Rudolf GmbH Altvaterstr. 58 - 64 82538 Geretsried Germany Germany Active Octadec-1-ene 204-012-9 112-88-9 - View substance registered dossier
Vynova PPC SAS 95 rue du Général de Gaulle BP 60090 68802 THANN CEDEX France France Active 1-bromooctadecane 204-013-4 112-89-0 - View substance registered dossier
Nouryon Chemicals NV/SA Parc Industriel de Ghlin Zone A 7011 Ghlin Mons Belgium Belgium Active Oleonitrile 204-016-0 112-91-4 - View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active Oleonitrile 204-016-0 112-91-4 2012 View substance registered dossier
Nouryon Surface Chemistry AB Stenunge Allé 3 - S-44485 Stenungsund - Sweden Sweden Active Oleonitrile 204-016-0 112-91-4 2014 View substance registered dossier
Global Amines Germany GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active Oleonitrile 204-016-0 112-91-4 2016 View substance registered dossier
Anthesis (Ireland) Limited 04 The Black Church St. Mary’s Place D07 P4AX Dublin Ireland Ireland Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2019; 2020 View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
L'OREAL 14 rue Royale 75008 Paris France France Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2018 View substance registered dossier
L'OREAL ITALIA S.p.A. Via Primaticcio n°155 20147 MILANO Italy Italy Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Procter & Gamble Nederland B.V. Watermanweg 100 3067 GG Rotterdam Netherlands Netherlands Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2011; 2016; 2017 View substance registered dossier
Afton Chemical S.R.L. (Woluwe) Alma Court Lenneke Marelaan, 8 B-1932 St-Stevens-Woluwe Belgium Belgium Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
L'OREAL PRODUITS DE LUXE INTERNATIONAL 106 rue Danton 92300 LEVALLOIS PERRET France France Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2021 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2016; 2019; 2020 View substance registered dossier
L'OREAL POLSKA Sp. z.o.o. 4 rue Daniszewska 03-230 VARSOVIE Poland Poland Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Wella UK Limited The Heights Brooklands KT13 0XP Weybridge Surrey United Kingdom United Kingdom No longer Valid Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2021 View substance registered dossier
L'OREAL DEUTSCHLAND GmbH Herzstrasse 175 D-76187 KARLSRUHE Germany Germany Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Wilmar Oleochemicals B.V. Merseyweg 10, Botlek 3197KG Rotterdam Netherlands Netherlands Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2011; 2012; 2013; 2020 View substance registered dossier
KOSMEPOL Sp. z.o.o. ul. Warszawska 21 05 805 KANIE Poland Poland Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Croda EU B.V. (OR2) Buurtje 1 2802 BE Gouda Netherlands Netherlands Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Lubrizol Advanced Materials Europe B.V.B.A Nijverheidsstraat 30 2260 Westerlo-Oevel Belgium Belgium Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2018 View substance registered dossier
Oxiteno Europe OR3 Ikaroslaan 6 1930 Zaventem Belgium Belgium Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2021 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 33 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2021 View substance registered dossier
PRODUCTOS CAPILARES L'OREAL S.A. Calle Lopez Bravo n°78 Poligono Industrial Villalonquéjar 09001 BURGOS Spain Spain Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2019 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Sinarmas Cepsa Deutschland GmbH Fritz - Henkel – Strasse 8 39307 Genthin Germany Germany Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
International Cosmetics and Chemical Services Ltd 324 26 Pembroke Street Upper Suite 10016 D02 X361 Dublin 2 Ireland Ireland Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 1 D-20537 Hamburg Germany Germany Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2011; 2012; 2015; 2016; 2020 View substance registered dossier
DKSH France S.A. 1475 Quai du Rhone 01702 Miribel France France Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Maschem B. V. H.H. Dowweg 5 4542 NM - Hoek (Terneuzen) The Netherlands Netherlands Netherlands Cease Manufacture Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2021 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2018 View substance registered dossier
ICOF Europe GmbH Am Sandtorkai 37 20457 Hamburg Germany Germany Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2018; 2020 View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Unilever Nederlands Services BV 08 Weena 455 3013 AL Rotterdam Netherlands Netherlands Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (4) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2011; 2012; 2013; 2016; 2020 View substance registered dossier
Pulcra Chemicals GmbH Isardamm 79-83 82538 Geretsried Germany Germany Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Emery Oleochemicals GmbH Paul-Thomas-Straße 56 D-40599 Duesseldorf Germany Germany Cease Manufacture Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2020 View substance registered dossier
SABIC Petrochemicals B.V. Europaboulevard 1 6135 LD Sittard Limburg Netherlands Netherlands Cease Manufacture Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2021 View substance registered dossier
Nouryon Surface Chemistry AB Stenunge Allé S-44485 STENUNGSUND Sweden Sweden Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2018 View substance registered dossier
BASF Personal Care and Nutrition GmbH Henkelstr. 67 40589 Düsseldorf Germany Germany Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2013 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2011 View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (2) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2011; 2012; 2013; 2016; 2020 View substance registered dossier
Colgate palmolive Services (Poland) Sp.Zo.o / OR USA ul. Tasmowa 7 02-677 Warsaw Poland Poland Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Innospec Performance Chemicals France SAS (Only Rep) Zone Industrielle de Han Sur Meuse BP19 55300 Saint-Mihiel France France Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
BASF Health and Care Products France S.A.S. 49, Avenue Georges Pompidou 92593 Levallois-Perret Cedex France France Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2013 View substance registered dossier
Vantage Specialty Chemicals 19 avenue des Fjords 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE France France Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Croda EU B.V. (OR1) Buurtje 1 2802 BE Gouda Netherlands Netherlands Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Procter & Gamble Manufacturing Belgium N.V. Temselaan 100 1853 Strombeek-Bever Belgium Belgium Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
LASCAD 7 rue Touzet 93400 Saint Ouen France France Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2012 View substance registered dossier
Chemservice S.A. (H5P7) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2018 View substance registered dossier
Procter & Gamble Manufacturing GmbH Sulzbacher Strasse 40 65824 Schwalbach am Taunus Germany Germany Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Henkel Nederland B.V. Brugwal 11 3432 NZ Nieuwegein Netherlands Netherlands Cease Manufacture Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2018 View substance registered dossier
DHW Deutsche Hydrierwerke GmbH Rodleben Brambacher Weg 1 06861 Dessau - Rosslau Saxony - Anhalt Germany Germany Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2020 View substance registered dossier
Pulcra Chemicals S.L. Polígono Industrial San Vicente 08755 Castellbisbal (Barcelona) Spain Spain Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2012; 2018; 2020 View substance registered dossier
WSP Deutschland A.G. (OR3) Dingolfinger Straße 1-15 81673 München Germany Germany Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Indorama Netherlands B.V. Markweg 201 3198NB Europoort (Rotterdam) Netherlands Netherlands Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-10 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Emery Oleochemicals GmbH Paul Thomas Straße 56 40599 Duesseldorf Germany Germany Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Lubrizol France SAS 25 Quai de France 76100 ROUEN France France Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
TIGI Haircare GmbH Hertzstraße 6 71083 Herrenberg Germany Germany Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Unilever Nederlands Services BV 04 Nassaukade 3 3071 JL Rotterdam Netherlands Netherlands Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
L OREAL UK LTD 255, Hammersmith Road W6 8AZ LONDON United Kingdom United Kingdom No longer Valid Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2021 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 01 Chaussee De Wavre, 1945 1945 Brussels Belgium Belgium Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2019 View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier