Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
  • Please be aware that the annual IUCLID format change is coming soon. We will be adapting the Dissemination platform to the new format, which means that as of 15th October 2021 until early 2022 there will be a break in publication of newly submitted registration dossiers. We appreciate your understanding in this matter.
Last updated 13 října 2021. Database contains 23445 unique substances and contains information from 104986 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
Salts of phosphoric acid, 2-ethylhexyl esters with C16-18 (even numbered) and C18-unsaturated-alkylamines
949-859-1 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 14-10-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of Ethyl 3-(cyclohex-1-en-1-yl) propanoate and Ethyl 3-(cyclohex-2-en-1-yl) propanoate
949-881-1 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 07-10-2019 View substance registered dossier
Esterification products of alcohols C12-13 linear and branched with lauric acid
949-892-1 - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 26-05-2020 View substance registered dossier
2’-Phenyl-biphenyl-2-yl-(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-(9,9’-spirobifluoren-2-yl)-amine
949-957-4 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 04-09-2019 View substance registered dossier
Reaction products of hexadecyl dihydrogen phosphate, dihexadecyl hydrogen phosphate, hexadecan-1-ol, stearic acid, esters of C18 (branched and linear) fatty acids with C18 (branched and linear) alcohols, and potassium hydroxide
949-965-8 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 30-04-2019 View substance registered dossier
Carbohydrates from malted barley
949-975-2 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-05-2019 View substance registered dossier
L-arginine phosphate
949-986-2 49720-39-0 Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 22-05-2020 View substance registered dossier
Sandalwood oil: fermentation products of sucrose and molasses with Saccharomyces cerevisiae
950-017-0 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-04-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of 3,5,5-Trimethylhexanoyl chloride and Methyl 3-methyl-2-butenoate
950-042-7 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-05-2019 View substance registered dossier
(3S)-3-{4-[8-(2,4-dichlorophenyl)-3-(methoxycarbonyl)-6,7-dihydro-5H-benzocyclohepten-9-yl]phenoxy}-1-(3-fluoropropyl)pyrrolidinium hydrogen oxalate
950-060-5 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-01-2020 View substance registered dossier
3-ethoxy-4,6-difluoro-7-hexyloxy-dibenzothiophene
950-069-4 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 30-11-2020 View substance registered dossier
reaction products of 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic acid with 2,5-Dimethoxyaniline , the intermediate is than condensed with 4, 4'-dinitrostilbene-2,2'-disulfonic acid, chelated with copper, potassium salt
950-102-2 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 17-05-2019 View substance registered dossier
2,4-Hexadienoic acid, 1,1’-[2-ethyl-2-[[(1-oxo-2,4-hexadien-1-yl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl] ester
950-112-7 347377-00-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 06-01-2020 View substance registered dossier
Bis (3‐(diethylamino)‐7‐hydroxy‐5‐phenylphenazinium) sulphate
950-123-7 97849-65-5 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 17-04-2020 View substance registered dossier
Reaction products of diazotized 3-amino-4-hydroxybenzenesulphonic acid with 2,5-dimethoxyaniline, subsequently condensed with 4,4'-dinitrostilbene-2,2'-disulphonic acid, sodium salts
950-134-7 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 08-07-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of: N,N'-[1,3-Phenylenebis(methylene)bis[12-hydroxyoctadecanamide], N,N'-hexane-1,6-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide) and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide)
950-156-7 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 04-09-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methoxy-6-methylocta-1,5-diene and 2-methoxy-6-methylocta-2,5-diene
950-170-3 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 07-05-2019 View substance registered dossier
Squalene-rich fraction obtained from olive-pomace oil by esterification and distillation
950-187-6 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-05-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12,24-bis(4-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone and (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12,24-bis(3-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone and (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12-(2-nitrobenzyl)-24-(4-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone and (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12-(3-nitrobenzyl)-24-(4-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone
950-200-5 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 20-05-2019 View substance registered dossier
Naphtha fraction, waste plastic derived, hydrothermal conversion
950-208-9 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-04-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of dipotassium 2-(3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl) succinate and dipotassium 2-(4,5-dimethy-1H-pyrazol-1-yl) succinate
950-225-1 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-10-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of butyl phenyl hydrogen phosphate and diphenyl hydrogen phosphate and phenyl dihydrogen phosphate
950-250-8 - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 25-09-2020 View substance registered dossier
3-[(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl]-2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoic acid
950-268-6 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 04-08-2021 View substance registered dossier
Vapour grown graphitic carbon fibre
950-278-0 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 21-11-2019 View substance registered dossier
di-, tri- and tetrachlorotetradecane 950-299-5 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 24-06-2020 View substance registered dossier
((6-chloro-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1H-1.2.4-triazol-3-yl)phenyl)amino)pyridazine-3-carbonyl)oxy) hemi-zinc salt
950-319-2 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 10-07-2019 View substance registered dossier
6-(cyclopropanecarboxamido)-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1 H-1,2,4-triazol-3-yl)amino)pyridazine-3-hemi-zinc carboxylate salt
950-320-8 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 10-07-2019 View substance registered dossier
benzyl 3-(isobutyryloxy)-2,2,4-trimethylpentyl cyclohexane-1,2-dicarboxylate
950-347-5 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 10-03-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of (1RS)-1-[(1RS)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2RS,3RS)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate and (1RS)-1-[(1SR)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2SR,3SR)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate and (1RS)-1-[(1RS)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2SR,3SR)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate and (1RS)-1-[(1SR)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2RS,3RS)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate
950-412-8 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 02-05-2020 View substance registered dossier
Heavy gas oil fraction, waste plastic derived, hydrothermal conversion
950-442-1 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 07-01-2021 View substance registered dossier
Distillate gas oil fraction, waste plastic derived, hydrothermal conversion
950-444-2 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 07-01-2021 View substance registered dossier
Heavy wax residue fraction, waste plastic derived, hydrothermal conversion
950-445-8 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-04-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of Methacryloxypropyl (tris(trialkylsiloxy)silylethyl dimethylsiloxy) silane and oligomers
950-463-6 - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 02-08-2019 View substance registered dossier
Enzymatic hydrolysis products of Laminaria japonica, S. japonica, Laminariaceae
950-480-9 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 09-10-2019 View substance registered dossier
isopropyl (1s,3s)-3-(methylamino)cyclobutane-1-carboxylate succinate
950-484-0 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-01-2021 View substance registered dossier
1-{[1-({1-[(2,2-dimethylpropanoyl)oxy]propan-2-yl}oxy)propan-2-yl]oxy}propan-2-yl 2,2-dimethylpropanoate
950-485-6 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 03-06-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of 2- (palmitoylamino)ethyl acrylate and 2-(stearoylamino)ethyl acrylate
950-492-4 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 23-12-2020 View substance registered dossier
Reaction products of 2,4-dinitrophenol with polysulfide, oxidized
950-547-2 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-06-2019 View substance registered dossier
(S)-1-(3-Fluoro-propyl)-3-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-phenoxy]-pyrrolidine
950-570-8 2114341-28-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 19-11-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of octan-2-ylbenzene, octan-3-ylbenzene and octan-4-ylbenzene
950-576-0 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 26-10-2020 View substance registered dossier
1-(3-bicyclo[2.2.1]heptanyl)hex-5-en-2-one
950-588-6 1352216-91-1 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 29-07-2019 View substance registered dossier
N1,N2-dimethyl-N1-{2-[methyl(propan-2-yl)amino]ethyl}-N2-(propan-2-yl)ethane-1,2-diamine
950-627-7 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 04-01-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of (E)-1-(3,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-2-methylpent-1-en-3-one and (E)-1-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-2-methylpent-1-en-3-one
950-718-1 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 30-09-2019 View substance registered dossier
Extract from the seeds of Trigonella foenum-graecum (Fabaceae) obtained by extraction with polar solvents
950-727-0 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 07-09-2020 View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono- and di-C16-18 (even numbered) alkyl esters, salts with 2,2'-iminodiethanol
950-746-4 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 19-03-2020 View substance registered dossier
ethyl 2-chloro-6-(3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropoxy)-1H-pyrazol-1-yl)nicotinate
950-838-4 2229861-21-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-09-2019 View substance registered dossier
2-chloro-N-((1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl)-6-(3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropoxy)-1H-pyrazol-1-yl)nicotinamide
950-840-5 2229861-18-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-09-2019 View substance registered dossier
Pyridinium, 4-[2-[[(6R,7R)-2-carboxy-7-[[(2Z)-(ethoxyimino)[5-(phosphonoamino)-1,2,4-thiadiazolidin-3-yl]acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]thio]-4-thiazolyl]-1-methyl-, inner salt, disodium salt and ethanol
950-852-0 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 24-07-2019 View substance registered dossier
(isopropyl (1s,3s)-3-(methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)cyclobutane-1-carboxylate)
950-860-4 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 04-05-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of 3-aminopropanenitrile and 3,3'-iminodipropanenitrile and 3,3',3''-nitrilotripropanenitrile
950-897-6 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-11-2019 View substance registered dossier
Hydrogenation products of 3-aminopropanenitrile and 3,3'-iminodipropanenitrile and 3,3',3''-nitrilotripropanenitrile
950-898-1 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-11-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of (2Z)-5-[(1R,3R,6S)-2,3-dimethyltricyclo[2.2.1.02,6]hept-3-yl]-2-methyl-2-penten-1-ol and (2Z)-2-methyl-5-[(1S,2R,4R)-2-methyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-2-penten-1-ol
950-968-1 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 10-04-2021 View substance registered dossier
Reaction products of rel-(1S)-1-[(1R)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethanol and 2,2-dimethyloxirane
951-032-5 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 28-10-2019 View substance registered dossier
2-Dibenzofuranyl-1-4,6-diphenyl-[1,3,5]-triazine
951-084-9 1822310-42-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 27-11-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(4-aminophenyl)-1,3,3-trimethylindan-5-amine and 3-(4-aminophenyl)-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-amine
951-182-1 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 28-11-2019 View substance registered dossier
Salt of 4-(3-bromopropyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole and hydrogen bromide (1:1)
951-193-1 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-10-2019 View substance registered dossier
Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy, co-processed with hydrocarbons derived from thermally cracked waste plastics
951-219-1 - Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 30-03-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of tert-butyl 2-oxopyrrolidine-1-carboxylate, di-tert-butyl 2-hydroxy-5'-oxo-[2,2'-bipyrrolidine]-1,1'-dicarboxylate, tert-butyl 2-(5-fluoro-2-methoxypyridin-3-yl)-2-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate and di-tert-butyl 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]oxy}-5'-oxo-[2,2'-bipyrrolidine]-1,1'-dicarboxylate
951-255-8 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 12-11-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of Rel-(3aR,4S,7R,7aS)-1-(methoxymethylene)octahydro-1H-4,7-methanoindene and Rel-(3aR,4S,7R,7aS)-2-(methoxymethylene)octahydro-1H-4,7-methanoindene
951-275-7 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 04-12-2019 View substance registered dossier
Essential oil of Platycladus orientalis (L.) Franco obtained from branches and leaves by steam distillation followed by vacuum distillation
951-397-0 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 08-11-2019 View substance registered dossier
Reaction products of 2-ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate and N-methylaniline
951-458-1 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-11-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of (3S)-3-methyl-5-[(1S,4aS,8aS)-5,5,8a-trimethyl-2-methylenedecahydronaphthalen-1-yl]pent-1-en-3-ol and (13ξ)-pimara-7,15-dien-18-al
951-475-4 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 19-03-2020 View substance registered dossier
Sodium Nickel Manganese Magnesium Titanium Dioxide (Crystal phase: O3/P2/RS)
951-477-5 - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 09-06-2020 View substance registered dossier
N1,N3‐bis(3‐methylphenyl)‐5‐[(3‐methylphenyl)sulfamoyl]benzene‐1,3‐dicarboxamide
951-483-8 2375645-78-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 11-12-2020 View substance registered dossier
[5-chloro-2-[3-(hydroxymethyl)-5-methyl-1,2,4-triazol-4-yl]phenyl]-phenylmethanone-chlorohydrate
951-488-5 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-12-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of methyl (3E)-4-methyl-6-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-hexenoate and methyl (3Z)-4-methyl-6-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-hexenoate
951-493-2 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-12-2019 View substance registered dossier
Fuels, diesel, co-processed with hydrocarbons derived from plastics, thermal conversion
951-495-3 - Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 03-12-2020 View substance registered dossier
Co-crystal of 4-bromo-2-isopropylphenol and 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane (2:1)
951-515-0 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 01-09-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of naphthalene-1,5-disulfonic acid, (3Z)-3-(pyrrolidin-2-ylidene)pyrrolidin-2-one and 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)-5-fluoro-2-methoxypyridine
951-563-2 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 20-12-2019 View substance registered dossier
Acetic acid, oxo-, sodium salt, reaction products with 2-aminoethanol, phenol, and sodium hydroxide
951-575-8 - Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 12-11-2020 View substance registered dossier
Naphtha (petroleum), light straight-run, co-processed with hydrocarbons derived from thermally cracked waste plastics
951-589-4 - Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 06-04-2020 View substance registered dossier
N-[4-(2',7'-ditert-butyl-9,9'-spirobi[fluorene]-2-yl)phenyl]-9,9-dimethyl-N-(2-phenylphenyl)fluoren-2-amine
951-619-6 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-09-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of 4-vinylcyclohexene and cyclopentadiene
951-621-7 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-05-2020 View substance registered dossier
cis-N-hydroxy-3-[methyl(1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin- 4-yl)amino]cyclobutanecarboxamide
951-622-2 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 17-12-2019 View substance registered dossier
Niobium doped titanium dioxide
951-670-4 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-03-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of {3-[(6-chlorohexyl)thio]propyl}(triethoxy)silane and 4,4,19,19-tetraethoxy-3,20-dioxa-8,15-dithia-4,19-disiladocosane
951-684-0 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-02-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 4-amino-6-[[4-[(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]]-3-((E)-[4-((E)-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl )diazenyl)-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate and disodium 4-amino-6-((E)-(4-aminophenyl)diazenyl)-3-((E)-(4-((E)-(2,4-diaminophenyl)diazenyl)phenyl)diazenyl)-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
951-695-0 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 12-05-2020 View substance registered dossier
4,4,19,19-tetraethoxy-3,20-dioxa-8,15-dithia-4,19-disiladocosaneand S-(6-{[3-(triethoxysilyl)propyl]thio}hexyl) ethanethioate
951-696-6 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 22-02-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of 2-Methylbutyraldehyde and n-Valeraldehyde
951-729-4 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 19-06-2020 View substance registered dossier
Reaction Mass of (E)-5-Decenol and (Z)-5-Decenol
951-753-5 256377-64-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 24-02-2020 View substance registered dossier
Reaction Mass of (E)-5-Decenyl Acetate and (Z)-5-Decenyl Acetate
951-754-0 133074-61-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 24-02-2020 View substance registered dossier
(4Z,8E)-13-oxabicyclo[10.1.0]trideca-4,8-diene
951-761-9 55722-64-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 04-09-2020 View substance registered dossier
(4Z,8E)-13-oxabicyclo[10.1.0]trideca-4,8-diene
951-761-9 55722-64-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-02-2019 View substance registered dossier
(2R)-2-(2,5-difluorophenyl)pyrrolidine, (2R,3R)-2,3-bis[(4-methoxybenzoyl)oxy]butanedioic acid
951-764-5 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 15-01-2020 View substance registered dossier
Absolute of Dipteryx odorata (Fabaceae) obtained from beans by organic solvents treatment and subsequent ethanol extraction
951-766-6 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 29-10-2020 View substance registered dossier
Gas oils (petroleum), light vacuum, co-processed with hydrocarbons derived from thermally cracked waste plastics
951-768-7 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 20-04-2020 View substance registered dossier
4-(6-(3,6-diazabicyclo[3.1.1]heptan-3-yl)pyridin-3-yl)-6-(2-hydroxy-2-methylpropoxy)pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbonitrile bis sulphate
951-814-6 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 03-01-2020 View substance registered dossier
Acid Yellow 25:1
951-856-5 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 19-02-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of 1-chloro-9-iodononane and 1,9-dichlorononane
951-907-1 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 01-04-2020 View substance registered dossier
Renewable deoxygenate diesel
951-915-5 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-02-2021 View substance registered dossier
Naphtha (petroleum), catalytic reformed, co-processed with hydrocarbons derived from thermally cracked waste plastics
951-918-1 - Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 07-04-2020 View substance registered dossier
cis-N-methyl-N-(1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)cyclobutane-1,3-diamine phosphate (1:1)
951-920-2 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-10-2020 View substance registered dossier
Synthetic petroleum distillate derived from a feedstock of pre-sorted post- consumer plastic packaging waste
951-922-3 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 08-10-2020 View substance registered dossier
Reaction products of “Fatty Acids, C16-18 and C18-unsatd., Me esters; sulfuric acid and sodium hydroxide
951-929-1 - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 21-12-2020 View substance registered dossier
sodium copper sulphate, sodium zinc chloride, zinc sulphate, recovery products from copper and zinc dusts
951-951-1 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 31-07-2020 View substance registered dossier
arsenic oxides, bismuth iron antimony oxides, sodium aluminium fluoride, zinc sulphate, recovery products from copper and zinc dusts
951-957-4 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 31-07-2020 View substance registered dossier
lead sulphate, recovery product from copper and zinc dusts
951-962-1 - Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 11-01-2021 View substance registered dossier
copper sulphide and zinc chloride sulphate hydroxide, recovery products from copper and zinc dusts
951-963-7 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 14-10-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of Ethanaminium, 2-hydroxy-N,N-dimethyl-N-[2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethyl]-, chloride and Ethanaminium, N,N-dimethyl-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]-N-[2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethyl]-, chloride
951-974-7 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 22-09-2020 View substance registered dossier
N,N'-(2-(4-(2-aminobenzamido)butyl)pentane-1,5-diyl)bis(2-aminobenzamide)
951-985-7 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 01-10-2021 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
Domus Chemicals S.p.A v. Mazzini 1 24066 Pedrengo Bergamo Italy Italy Active Salts of phosphoric acid, 2-ethylhexyl esters with C16-18 (even numbered) and C18-unsaturated-alkylamines 949-859-1 - - View substance registered dossier
BRB International B.V. Europastraat 5 6014 CD Ittervoort Netherlands Netherlands Active Salts of phosphoric acid, 2-ethylhexyl esters with C16-18 (even numbered) and C18-unsaturated-alkylamines 949-859-1 - 2020 View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Reaction mass of Ethyl 3-(cyclohex-1-en-1-yl) propanoate and Ethyl 3-(cyclohex-2-en-1-yl) propanoate 949-881-1 - - View substance registered dossier
Vevy Europe SpA Via Semeria 16a 16131 Genova Italy Italy Active Esterification products of alcohols C12-13 linear and branched with lauric acid 949-892-1 - 2020 View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active 2’-Phenyl-biphenyl-2-yl-(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-(9,9’-spirobifluoren-2-yl)-amine 949-957-4 - - View substance registered dossier
Croda EU B.V. (OR8) Buurtje 1 2802 BE Gouda Netherlands Netherlands Active Reaction products of hexadecyl dihydrogen phosphate, dihexadecyl hydrogen phosphate, hexadecan-1-ol, stearic acid, esters of C18 (branched and linear) fatty acids with C18 (branched and linear) alcohols, and potassium hydroxide 949-965-8 - - View substance registered dossier
Oxoid Deutschland GmbH Am Lippeglacis 4-8 46483 Wesel Germany Germany Active Carbohydrates from malted barley 949-975-2 - - View substance registered dossier
Arevo AB Dåva Energiväg 8 905 95 Umeå Västerbottens Län Sweden Sweden Active L-arginine phosphate 949-986-2 49720-39-0 2020 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Sandalwood oil: fermentation products of sucrose and molasses with Saccharomyces cerevisiae 950-017-0 - - View substance registered dossier
AllessaProduktion GmbH Alt-Fechenheim 34 60386 Frankfurt am Main Germany Germany Active Reaction mass of 3,5,5-Trimethylhexanoyl chloride and Methyl 3-methyl-2-butenoate 950-042-7 - 2019 View substance registered dossier
sanofi chimie 82 avenue Raspail 94250 Gentilly France France Active (3S)-3-{4-[8-(2,4-dichlorophenyl)-3-(methoxycarbonyl)-6,7-dihydro-5H-benzocyclohepten-9-yl]phenoxy}-1-(3-fluoropropyl)pyrrolidinium hydrogen oxalate 950-060-5 - - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active 3-ethoxy-4,6-difluoro-7-hexyloxy-dibenzothiophene 950-069-4 - - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active reaction products of 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic acid with 2,5-Dimethoxyaniline , the intermediate is than condensed with 4, 4'-dinitrostilbene-2,2'-disulfonic acid, chelated with copper, potassium salt 950-102-2 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active reaction products of 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic acid with 2,5-Dimethoxyaniline , the intermediate is than condensed with 4, 4'-dinitrostilbene-2,2'-disulfonic acid, chelated with copper, potassium salt 950-102-2 - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 2,4-Hexadienoic acid, 1,1’-[2-ethyl-2-[[(1-oxo-2,4-hexadien-1-yl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl] ester 950-112-7 347377-00-8 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Bis (3‐(diethylamino)‐7‐hydroxy‐5‐phenylphenazinium) sulphate 950-123-7 97849-65-5 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active Reaction products of diazotized 3-amino-4-hydroxybenzenesulphonic acid with 2,5-dimethoxyaniline, subsequently condensed with 4,4'-dinitrostilbene-2,2'-disulphonic acid, sodium salts 950-134-7 - - View substance registered dossier
Lehmann & Voss & Co. KG Alsterufer 19 20354 Hamburg Hamburg Germany Germany Active Reaction mass of: N,N'-[1,3-Phenylenebis(methylene)bis[12-hydroxyoctadecanamide], N,N'-hexane-1,6-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide) and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide) 950-156-7 - - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Reaction mass of 2-methoxy-6-methylocta-1,5-diene and 2-methoxy-6-methylocta-2,5-diene 950-170-3 - - View substance registered dossier
Sophim Iberia, S.L. Paraje de los Pilarejos s/n, salida KM 479 - A7 04100 Níjar Almería Spain Spain Active Squalene-rich fraction obtained from olive-pomace oil by esterification and distillation 950-187-6 - - View substance registered dossier
N.V. Ajinomoto OmniChem S.A. Cooppallaan 91 9230 Wetteren Oost-Vlaanderen Belgium Belgium Active Reaction mass of (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12,24-bis(4-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone and (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12,24-bis(3-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone and (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12-(2-nitrobenzyl)-24-(4-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone and (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12-(3-nitrobenzyl)-24-(4-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone 950-200-5 - - View substance registered dossier
C.S.B. GmbH 0270 Düsseldorfer Straße 113 47809 Krefeld Nordrhein-Westfalen Germany Germany Active Naphtha fraction, waste plastic derived, hydrothermal conversion 950-208-9 - 2021 View substance registered dossier
EuroChem Agro GmbH Reichskanzler-Müller-Staße 23 68165 Mannheim Baden-Württemberg Germany Germany Active Reaction mass of dipotassium 2-(3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl) succinate and dipotassium 2-(4,5-dimethy-1H-pyrazol-1-yl) succinate 950-225-1 - - View substance registered dossier
BASF Coatings GmbH Glasuritstrasse 1 Postfach 6123 48136 Münster Nordrhein-Westfalen Germany Germany Active Reaction mass of butyl phenyl hydrogen phosphate and diphenyl hydrogen phosphate and phenyl dihydrogen phosphate 950-250-8 - - View substance registered dossier
Antibioticos de Leon S.L. Avda. Antibioticos, 59-61 24009 Leon Spain Spain Active 3-[(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl]-2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoic acid 950-268-6 - - View substance registered dossier
Showa Denko Europe GmbH (SDK) Daimlerstrasse 19 86368 Gersthofen Germany Germany Active Vapour grown graphitic carbon fibre 950-278-0 - - View substance registered dossier
CSI-OR41DUB Block C Ardilaun Court 112-114 St. Stephen’s Green D02 TD28 Dublin Ireland Ireland Active di-, tri- and tetrachlorotetradecane 950-299-5 - - View substance registered dossier
SK BIOTEK IRELAND LIMITED Watery Lane Swords K67 AY91 Swords Co. Dublin Ireland Ireland Active ((6-chloro-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1H-1.2.4-triazol-3-yl)phenyl)amino)pyridazine-3-carbonyl)oxy) hemi-zinc salt 950-319-2 - - View substance registered dossier
SK BIOTEK IRELAND LIMITED Watery Lane Swords K67 AY91 Swords Co. Dublin Ireland Ireland Active 6-(cyclopropanecarboxamido)-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1 H-1,2,4-triazol-3-yl)amino)pyridazine-3-hemi-zinc carboxylate salt 950-320-8 - - View substance registered dossier
Valtris AO Belgium (OR-US) Heilig Hartlaan 21 3980 Tessenderlo Belgium Belgium Active benzyl 3-(isobutyryloxy)-2,2,4-trimethylpentyl cyclohexane-1,2-dicarboxylate 950-347-5 - 2021 View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active Reaction mass of (1RS)-1-[(1RS)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2RS,3RS)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate and (1RS)-1-[(1SR)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2SR,3SR)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate and (1RS)-1-[(1RS)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2SR,3SR)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate and (1RS)-1-[(1SR)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2RS,3RS)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate 950-412-8 - 2020 View substance registered dossier
C.S.B. GmbH 0270 Düsseldorfer Straße 113 47809 Krefeld Nordrhein-Westfalen Germany Germany Active Heavy gas oil fraction, waste plastic derived, hydrothermal conversion 950-442-1 - 2021 View substance registered dossier
C.S.B. GmbH 0270 Düsseldorfer Straße 113 47809 Krefeld Nordrhein-Westfalen Germany Germany Active Distillate gas oil fraction, waste plastic derived, hydrothermal conversion 950-444-2 - 2021 View substance registered dossier
C.S.B. GmbH 0270 Düsseldorfer Straße 113 47809 Krefeld Nordrhein-Westfalen Germany Germany Active Heavy wax residue fraction, waste plastic derived, hydrothermal conversion 950-445-8 - - View substance registered dossier
Dow Silicones Belgium SPRL Rue Jules Bordet Zone industrielle C 7180 Seneffe Belgium Belgium Active Reaction mass of Methacryloxypropyl (tris(trialkylsiloxy)silylethyl dimethylsiloxy) silane and oligomers 950-463-6 - - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Enzymatic hydrolysis products of Laminaria japonica, S. japonica, Laminariaceae 950-480-9 - 2019 View substance registered dossier
Curia France SAS ZI de Laville 47240 BON-ENCONTRE France France Active isopropyl (1s,3s)-3-(methylamino)cyclobutane-1-carboxylate succinate 950-484-0 - - View substance registered dossier
Pfizer Ireland Pharmaceuticals n/a P43 X3336 Ringaskiddy Cork Ireland Ireland Active isopropyl (1s,3s)-3-(methylamino)cyclobutane-1-carboxylate succinate 950-484-0 - 2019 View substance registered dossier
INDUSTRIAL QUIMICA LASEM, S.A.U. Avda. de la Industria, 7 08297 Castellgali Spain Spain Active 1-{[1-({1-[(2,2-dimethylpropanoyl)oxy]propan-2-yl}oxy)propan-2-yl]oxy}propan-2-yl 2,2-dimethylpropanoate 950-485-6 - - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Reaction mass of 2- (palmitoylamino)ethyl acrylate and 2-(stearoylamino)ethyl acrylate 950-492-4 - - View substance registered dossier
APLICACIÓN Y SUMINISTROS TEXTILES, S.A.U Av. Camí Reial 13-15 Pol. Ind. Riera de Caldes 08184 Palau-Solità i Plegamans Barcelona Spain Spain Active Reaction products of 2,4-dinitrophenol with polysulfide, oxidized 950-547-2 - - View substance registered dossier
ORGAPHARM Rue du Moulin de la Canne 45300 PITHIVIERS France France Active (S)-1-(3-Fluoro-propyl)-3-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-phenoxy]-pyrrolidine 950-570-8 2114341-28-3 - View substance registered dossier
Embraco Slovakia s.r.o. Odorinská cesta č.2 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia Slovakia Active Reaction mass of octan-2-ylbenzene, octan-3-ylbenzene and octan-4-ylbenzene 950-576-0 - 2020 View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active 1-(3-bicyclo[2.2.1]heptanyl)hex-5-en-2-one 950-588-6 1352216-91-1 2019 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH - ME01 Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active N1,N2-dimethyl-N1-{2-[methyl(propan-2-yl)amino]ethyl}-N2-(propan-2-yl)ethane-1,2-diamine 950-627-7 - - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active N1,N2-dimethyl-N1-{2-[methyl(propan-2-yl)amino]ethyl}-N2-(propan-2-yl)ethane-1,2-diamine 950-627-7 - - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Reaction mass of (E)-1-(3,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-2-methylpent-1-en-3-one and (E)-1-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-2-methylpent-1-en-3-one 950-718-1 - - View substance registered dossier
TAKASAGO TEG-importer Industriestrasse 40 D-53909 Zülpich Nordrhein-Westfalen Germany Germany Active Extract from the seeds of Trigonella foenum-graecum (Fabaceae) obtained by extraction with polar solvents 950-727-0 - - View substance registered dossier
Prochimica Novarese s.p.a. via Marconi, 21 28060 San Pietro Mosezzo Novara Italy Italy Active Phosphoric acid, mono- and di-C16-18 (even numbered) alkyl esters, salts with 2,2'-iminodiethanol 950-746-4 - - View substance registered dossier
Esteve Quimica, S.A. Torre Esteve Passeig de la Zona Franca, 109, 4ª Planta 08038 Barcelona Barcelona Spain Spain Active ethyl 2-chloro-6-(3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropoxy)-1H-pyrazol-1-yl)nicotinate 950-838-4 2229861-21-4 - View substance registered dossier
Esteve Quimica, S.A. Torre Esteve Passeig de la Zona Franca, 109, 4ª Planta 08038 Barcelona Barcelona Spain Spain Active 2-chloro-N-((1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl)-6-(3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropoxy)-1H-pyrazol-1-yl)nicotinamide 950-840-5 2229861-18-9 - View substance registered dossier
ACS DOBFAR S.p.A Viale Addetta 4/12 20067 Tribiano Milano Italy Italy Active Pyridinium, 4-[2-[[(6R,7R)-2-carboxy-7-[[(2Z)-(ethoxyimino)[5-(phosphonoamino)-1,2,4-thiadiazolidin-3-yl]acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]thio]-4-thiazolyl]-1-methyl-, inner salt, disodium salt and ethanol 950-852-0 - - View substance registered dossier
Pfizer Ireland Pharmaceuticals n/a P43 X3336 Ringaskiddy Cork Ireland Ireland Active (isopropyl (1s,3s)-3-(methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)cyclobutane-1-carboxylate) 950-860-4 - 2020 View substance registered dossier
Curia France SAS ZI de Laville 47240 BON-ENCONTRE France France Active (isopropyl (1s,3s)-3-(methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)cyclobutane-1-carboxylate) 950-860-4 - - View substance registered dossier
Huntsman Corporation Hungary Zrt P.O. Box 449 8105 Petfurdo Hungary Hungary Active Reaction mass of 3-aminopropanenitrile and 3,3'-iminodipropanenitrile and 3,3',3''-nitrilotripropanenitrile 950-897-6 - - View substance registered dossier
Huntsman Corporation Hungary Zrt P.O. Box 449 8105 Petfurdo Hungary Hungary Active Hydrogenation products of 3-aminopropanenitrile and 3,3'-iminodipropanenitrile and 3,3',3''-nitrilotripropanenitrile 950-898-1 - - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 2 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active Reaction mass of (2Z)-5-[(1R,3R,6S)-2,3-dimethyltricyclo[2.2.1.02,6]hept-3-yl]-2-methyl-2-penten-1-ol and (2Z)-2-methyl-5-[(1S,2R,4R)-2-methyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-2-penten-1-ol 950-968-1 - 2021 View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Reaction products of rel-(1S)-1-[(1R)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethanol and 2,2-dimethyloxirane 951-032-5 - - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active 2-Dibenzofuranyl-1-4,6-diphenyl-[1,3,5]-triazine 951-084-9 1822310-42-8 - View substance registered dossier
Huntsman Advanced Materials (Spain) SL Avda de Arostegui s/n Apartado 94 E-31009 Pamplona Spain Spain Active Reaction mass of 1-(4-aminophenyl)-1,3,3-trimethylindan-5-amine and 3-(4-aminophenyl)-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-amine 951-182-1 - - View substance registered dossier
Fareva La Vallée 928 avenue Lavoisier ZI de Blavozy 43700 Saint Germain Laprade Auvergne France France Active Salt of 4-(3-bromopropyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole and hydrogen bromide (1:1) 951-193-1 - - View substance registered dossier
Neste Oyj Keilaranta 21 FI-02150 Espoo Finland Finland Active Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy, co-processed with hydrocarbons derived from thermally cracked waste plastics 951-219-1 - - View substance registered dossier
MINAKEM Beuvry Production SAS 145, Chemin des Lilas 59310 Beuvry-la-Forêt France France Active Reaction mass of tert-butyl 2-oxopyrrolidine-1-carboxylate, di-tert-butyl 2-hydroxy-5'-oxo-[2,2'-bipyrrolidine]-1,1'-dicarboxylate, tert-butyl 2-(5-fluoro-2-methoxypyridin-3-yl)-2-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate and di-tert-butyl 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]oxy}-5'-oxo-[2,2'-bipyrrolidine]-1,1'-dicarboxylate 951-255-8 - - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Reaction mass of Rel-(3aR,4S,7R,7aS)-1-(methoxymethylene)octahydro-1H-4,7-methanoindene and Rel-(3aR,4S,7R,7aS)-2-(methoxymethylene)octahydro-1H-4,7-methanoindene 951-275-7 - - View substance registered dossier
Brüder Unterweger GmbH Thal-Aue 13 9911 Assling Austria Austria Active Essential oil of Platycladus orientalis (L.) Franco obtained from branches and leaves by steam distillation followed by vacuum distillation 951-397-0 - - View substance registered dossier
Brüder Unterweger 1886 GmbH Thal-Aue 13 9911 Assling Austria Austria Active Essential oil of Platycladus orientalis (L.) Franco obtained from branches and leaves by steam distillation followed by vacuum distillation 951-397-0 - - View substance registered dossier
IGM Resins Ltd c/o Baldwins, Wynyard Park House Wynyard Avenue TS22 5TB Wynyard Durham United Kingdom United Kingdom No longer Valid Reaction products of 2-ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate and N-methylaniline 951-458-1 - 2021 View substance registered dossier
IGM Resins B.V. Gompenstraat 49 5145 RA Waalwijk Netherlands Netherlands Active Reaction products of 2-ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate and N-methylaniline 951-458-1 - - View substance registered dossier
WSP UK Ltd. WSP HOUSE 70 CHANCERY LANE WC2A 1AF LONDON United Kingdom United Kingdom No longer Valid Reaction products of 2-ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate and N-methylaniline 951-458-1 - 2021 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction mass of (3S)-3-methyl-5-[(1S,4aS,8aS)-5,5,8a-trimethyl-2-methylenedecahydronaphthalen-1-yl]pent-1-en-3-ol and (13ξ)-pimara-7,15-dien-18-al 951-475-4 - - View substance registered dossier
Haldor Topsoe A/S Nymøllevej 50 DK28000 Lyngby Denmark Denmark Active Sodium Nickel Manganese Magnesium Titanium Dioxide (Crystal phase: O3/P2/RS) 951-477-5 - - View substance registered dossier
Solenis Netherlands B.V. Pesetastraat 62 2991 XT Barendrecht Netherlands Netherlands Active N1,N3‐bis(3‐methylphenyl)‐5‐[(3‐methylphenyl)sulfamoyl]benzene‐1,3‐dicarboxamide 951-483-8 2375645-78-4 - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active [5-chloro-2-[3-(hydroxymethyl)-5-methyl-1,2,4-triazol-4-yl]phenyl]-phenylmethanone-chlorohydrate 951-488-5 - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction mass of methyl (3E)-4-methyl-6-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-hexenoate and methyl (3Z)-4-methyl-6-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-hexenoate 951-493-2 - - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 2 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active Reaction mass of methyl (3E)-4-methyl-6-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-hexenoate and methyl (3Z)-4-methyl-6-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-hexenoate 951-493-2 - - View substance registered dossier
Neste Oyj Keilaranta 21 FI-02150 Espoo Finland Finland Active Fuels, diesel, co-processed with hydrocarbons derived from plastics, thermal conversion 951-495-3 - 2020 View substance registered dossier
MSD International GmbH Ballydine - Kilsheelan 0 Clonmel Ireland Ireland Active Co-crystal of 4-bromo-2-isopropylphenol and 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane (2:1) 951-515-0 - 2020 View substance registered dossier
MINAKEM Beuvry Production SAS 145, Chemin des Lilas 59310 Beuvry-la-Forêt France France Active Reaction mass of naphthalene-1,5-disulfonic acid, (3Z)-3-(pyrrolidin-2-ylidene)pyrrolidin-2-one and 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)-5-fluoro-2-methoxypyridine 951-563-2 - - View substance registered dossier
TRADE CORPORATION INTERNATIONAL S.A.U Vía de los Poblados 3, Parque Empresarial Cristalia, Edif. Onic 5, 6th floor 28033 Madrid Spain Spain Cease Manufacture Acetic acid, oxo-, sodium salt, reaction products with 2-aminoethanol, phenol, and sodium hydroxide 951-575-8 - 2021 View substance registered dossier
Neste Oyj Keilaranta 21 FI-02150 Espoo Finland Finland Active Naphtha (petroleum), light straight-run, co-processed with hydrocarbons derived from thermally cracked waste plastics 951-589-4 - - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active N-[4-(2',7'-ditert-butyl-9,9'-spirobi[fluorene]-2-yl)phenyl]-9,9-dimethyl-N-(2-phenylphenyl)fluoren-2-amine 951-619-6 - - View substance registered dossier
INEOS nv Haven 1053 -- Nieuwe Weg 1 2070 Zwijndrecht Belgium Belgium Active Reaction mass of 4-vinylcyclohexene and cyclopentadiene 951-621-7 - 2020 View substance registered dossier
Pfizer Ireland Pharmaceuticals n/a P43 X3336 Ringaskiddy Cork Ireland Ireland Active cis-N-hydroxy-3-[methyl(1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin- 4-yl)amino]cyclobutanecarboxamide 951-622-2 - - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active Niobium doped titanium dioxide 951-670-4 - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction mass of {3-[(6-chlorohexyl)thio]propyl}(triethoxy)silane and 4,4,19,19-tetraethoxy-3,20-dioxa-8,15-dithia-4,19-disiladocosane 951-684-0 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction mass of disodium 4-amino-6-[[4-[(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]]-3-((E)-[4-((E)-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl )diazenyl)-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate and disodium 4-amino-6-((E)-(4-aminophenyl)diazenyl)-3-((E)-(4-((E)-(2,4-diaminophenyl)diazenyl)phenyl)diazenyl)-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate 951-695-0 - 2020 View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction mass of disodium 4-amino-6-[[4-[(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]]-3-((E)-[4-((E)-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl )diazenyl)-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate and disodium 4-amino-6-((E)-(4-aminophenyl)diazenyl)-3-((E)-(4-((E)-(2,4-diaminophenyl)diazenyl)phenyl)diazenyl)-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate 951-695-0 - - View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Reaction mass of disodium 4-amino-6-[[4-[(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]]-3-((E)-[4-((E)-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl )diazenyl)-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate and disodium 4-amino-6-((E)-(4-aminophenyl)diazenyl)-3-((E)-(4-((E)-(2,4-diaminophenyl)diazenyl)phenyl)diazenyl)-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate 951-695-0 - - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 4,4,19,19-tetraethoxy-3,20-dioxa-8,15-dithia-4,19-disiladocosaneand S-(6-{[3-(triethoxysilyl)propyl]thio}hexyl) ethanethioate 951-696-6 - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 4,4,19,19-tetraethoxy-3,20-dioxa-8,15-dithia-4,19-disiladocosaneand S-(6-{[3-(triethoxysilyl)propyl]thio}hexyl) ethanethioate 951-696-6 - - View substance registered dossier
OQ Chemicals Produktion GmbH & Co. KG Otto-Roelen-Str. 3 46147 Oberhausen NRW Germany Germany Active Reaction mass of 2-Methylbutyraldehyde and n-Valeraldehyde 951-729-4 - - View substance registered dossier
Arran Chemical Company Ltd Monksland Industrial Estate N37DN24 Athlone Co. Roscommon Ireland Ireland Active Reaction Mass of (E)-5-Decenol and (Z)-5-Decenol 951-753-5 256377-64-7 - View substance registered dossier
Arran Chemical Company Ltd Monksland Industrial Estate N37DN24 Athlone Co. Roscommon Ireland Ireland Active Reaction Mass of (E)-5-Decenyl Acetate and (Z)-5-Decenyl Acetate 951-754-0 133074-61-0 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (4Z,8E)-13-oxabicyclo[10.1.0]trideca-4,8-diene 951-761-9 55722-64-0 - View substance registered dossier
FIRMENICH PRODUCTION S.A.S. BP 23 766, route Roger Firmenich 40260 Castets France France Active (4Z,8E)-13-oxabicyclo[10.1.0]trideca-4,8-diene 951-761-9 55722-64-0 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - (4Z,8E)-13-oxabicyclo[10.1.0]trideca-4,8-diene 951-761-9 55722-64-0 - View substance registered dossier
MINAKEM Beuvry Production SAS 145, Chemin des Lilas 59310 Beuvry-la-Forêt France France Active (2R)-2-(2,5-difluorophenyl)pyrrolidine, (2R,3R)-2,3-bis[(4-methoxybenzoyl)oxy]butanedioic acid 951-764-5 - - View substance registered dossier
Robertet 37 Avenue Sidi Brahim 06130 Grasse France France Active Absolute of Dipteryx odorata (Fabaceae) obtained from beans by organic solvents treatment and subsequent ethanol extraction 951-766-6 - 2020 View substance registered dossier
Neste Oyj Keilaranta 21 FI-02150 Espoo Finland Finland Active Gas oils (petroleum), light vacuum, co-processed with hydrocarbons derived from thermally cracked waste plastics 951-768-7 - - View substance registered dossier
Eli Lilly Kinsale Limited Dunderrow Kinsale P17 NY71 Cork Co. Cork Ireland Ireland Active 4-(6-(3,6-diazabicyclo[3.1.1]heptan-3-yl)pyridin-3-yl)-6-(2-hydroxy-2-methylpropoxy)pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbonitrile bis sulphate 951-814-6 - - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active Acid Yellow 25:1 951-856-5 - 2020 View substance registered dossier
Industriale Chimica s.r.l. via E.H. Grieg, 13 21074 Saronno (VA) Italy Italy Active Reaction mass of 1-chloro-9-iodononane and 1,9-dichlorononane 951-907-1 - - View substance registered dossier
ENI Piazzale Enrico Mattei 1 00144 Rome Italy Italy Active Renewable deoxygenate diesel 951-915-5 - - View substance registered dossier
RAFFINERIA DI GELA S.P.A Contrada Piana del Signore CP35 93012 Gela (CL) Sicily Italy Italy Active Renewable deoxygenate diesel 951-915-5 - - View substance registered dossier
Neste Oyj Keilaranta 21 FI-02150 Espoo Finland Finland Active Naphtha (petroleum), catalytic reformed, co-processed with hydrocarbons derived from thermally cracked waste plastics 951-918-1 - - View substance registered dossier
Pfizer Ireland Pharmaceuticals n/a P43 X3336 Ringaskiddy Cork Ireland Ireland Active cis-N-methyl-N-(1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)cyclobutane-1,3-diamine phosphate (1:1) 951-920-2 - 2020 View substance registered dossier
Fuenix Ecogy Holding BV Graafschaphornelaan 144 6004 HT Weert Netherlands Netherlands Active Synthetic petroleum distillate derived from a feedstock of pre-sorted post- consumer plastic packaging waste 951-922-3 - - View substance registered dossier
Baralis Cesare di Baralis Amedeo & C. s.a.s. via Orvieto 48 10149 Torino Piemonte Italy Italy Active Reaction products of “Fatty Acids, C16-18 and C18-unsatd., Me esters; sulfuric acid and sodium hydroxide 951-929-1 - - View substance registered dossier
Boliden Mineral AB Rönnskärsverken 93281 Skelleftehamn Sweden Sweden Active sodium copper sulphate, sodium zinc chloride, zinc sulphate, recovery products from copper and zinc dusts 951-951-1 - - View substance registered dossier
Boliden Mineral AB Rönnskärsverken 93281 Skelleftehamn Sweden Sweden Active arsenic oxides, bismuth iron antimony oxides, sodium aluminium fluoride, zinc sulphate, recovery products from copper and zinc dusts 951-957-4 - - View substance registered dossier
Boliden Mineral AB Rönnskärsverken 93281 Skelleftehamn Sweden Sweden Active lead sulphate, recovery product from copper and zinc dusts 951-962-1 - - View substance registered dossier
Boliden Mineral AB Rönnskärsverken 93281 Skelleftehamn Sweden Sweden Active copper sulphide and zinc chloride sulphate hydroxide, recovery products from copper and zinc dusts 951-963-7 - - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Reaction mass of Ethanaminium, 2-hydroxy-N,N-dimethyl-N-[2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethyl]-, chloride and Ethanaminium, N,N-dimethyl-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]-N-[2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethyl]-, chloride 951-974-7 - 2020 View substance registered dossier
Avient Luxembourg S.a r.l. OR1 19 Route de Bastogne 9638 Pommerloch Luxembourg Luxembourg Active N,N'-(2-(4-(2-aminobenzamido)butyl)pentane-1,5-diyl)bis(2-aminobenzamide) 951-985-7 - 2021 View substance registered dossier

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.