Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
  • Please be aware that the annual IUCLID format change is coming soon. We will be adapting the Dissemination platform to the new format, which means that as of 15th October 2021 until early 2022 there will be a break in publication of newly submitted registration dossiers. We appreciate your understanding in this matter.
Last updated 13 října 2021. Database contains 23445 unique substances and contains information from 104978 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
Octadec-1-ene
204-012-9 112-88-9 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 24-09-2021 View substance registered dossier
Octadec-1-ene
204-012-9 112-88-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 02-11-2018 View substance registered dossier
1-bromooctadecane
204-013-4 112-89-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-09-2017 View substance registered dossier
Oleonitrile
204-016-0 112-91-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-02-2016 View substance registered dossier
Octadecan-1-ol
204-017-6 112-92-5 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 05-07-2021 View substance registered dossier
Octadecan-1-ol
204-017-6 112-92-5 Active Intermediate Individual Intermediate use only 30-05-2013 View substance registered dossier
Icosane
204-018-1 112-95-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 08-04-2021 View substance registered dossier
Octadecyl isocyanate
204-019-7 112-96-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 29-05-2018 View substance registered dossier
Guanidine
204-021-8 113-00-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 01-03-2016 View substance registered dossier
Sodium pyruvate
204-024-4 113-24-6 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 01-10-2021 View substance registered dossier
Sodium pyruvate
204-024-4 113-24-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-02-2021 View substance registered dossier
N-(2-ethylhexyl)-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarboximide
204-029-1 113-48-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-05-2019 View substance registered dossier
Chlorprothixene
204-032-8 113-59-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 01-07-2020 View substance registered dossier
Potassium [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
204-038-0 113-98-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 30-05-2018 View substance registered dossier
Erythromycin
204-040-1 114-07-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-03-2018 View substance registered dossier
Hyoscine hydrobromide
204-050-6 114-49-8 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 04-03-2013 View substance registered dossier
Sodium phenylacetate
204-052-7 114-70-5 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 14-09-2017 View substance registered dossier
Propene
204-062-1 115-07-1 Active Full Joint ≥ 10 000 000 tonnes 24-09-2021 View substance registered dossier
Dimethyl ether
204-065-8 115-10-6 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 21-10-2020 View substance registered dossier
2-methylpropene
204-066-3 115-11-7 Active Full Joint ≥ 1 000 000 to < 10 000 000 tonnes 13-10-2021 View substance registered dossier
2-methylbut-3-en-2-ol
204-068-4 115-18-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 25-06-2012 View substance registered dossier
2-methylbut-3-en-2-ol
204-068-4 115-18-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 17-09-2019 View substance registered dossier
2-methylbut-3-yn-2-ol
204-070-5 115-19-5 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 18-03-2020 View substance registered dossier
2-methylbut-3-yn-2-ol
204-070-5 115-19-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-09-2019 View substance registered dossier
2-methylbut-3-yn-2-ol
204-070-5 115-19-5 Active Intermediate Individual Intermediate use only 21-08-2013 View substance registered dossier
Trichloro(ethyl)silane
204-072-6 115-21-9 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 09-12-2011 View substance registered dossier
Octafluorocyclobutane
204-075-2 115-25-3 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 17-08-2021 View substance registered dossier
1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride
204-077-3 115-27-5 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 12-10-2020 View substance registered dossier
Thebaine
204-084-1 115-37-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-05-2018 View substance registered dossier
Azacyclonol
204-092-5 115-46-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-05-2018 View substance registered dossier
2-amino-2-methylpropane-1,3-diol
204-100-7 115-69-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 26-01-2018 View substance registered dossier
2-amino-2-ethylpropanediol
204-101-2 115-70-8 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 10-10-2018 View substance registered dossier
Pentaerythritol
204-104-9 115-77-5 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 16-06-2021 View substance registered dossier
Triethyl orthopropionate
204-108-0 115-80-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 03-10-2019 View substance registered dossier
Pentaerythritol tetrastearate
204-110-1 115-83-3 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 29-06-2021 View substance registered dossier
2-butyl-2-ethylpropanediol
204-111-7 115-84-4 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 28-05-2018 View substance registered dossier
Triphenyl phosphate
204-112-2 115-86-6 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 30-06-2021 View substance registered dossier
Triphenyl phosphate
204-112-2 115-86-6 No longer Valid Intermediate Joint No longer valid 15-04-2018 View substance registered dossier
Linalyl acetate
204-116-4 115-95-7 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 02-02-2021 View substance registered dossier
Tris(2-chloroethyl) phosphate 204-118-5 115-96-8 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 31-10-2012 View substance registered dossier
Linalyl formate
204-120-6 115-99-1 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 11-06-2020 View substance registered dossier
Hydroxyacetone
204-124-8 116-09-6 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 12-06-2019 View substance registered dossier
Isopropenyl methyl ether
204-125-3 116-11-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-10-2019 View substance registered dossier
Tetrafluoroethylene
204-126-9 116-14-3 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 01-07-2020 View substance registered dossier
Hexafluoropropene
204-127-4 116-15-4 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 23-11-2020 View substance registered dossier
Hexafluoropropene
204-127-4 116-15-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 02-10-2018 View substance registered dossier
Hexachloroacetone
204-129-5 116-16-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-05-2019 View substance registered dossier
Triisopropyl phosphite
204-130-0 116-17-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-01-2018 View substance registered dossier
2,3-dihydro-2,2,6-trimethylbenzaldehyde
204-133-7 116-26-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-12-2020 View substance registered dossier
1,1'-isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)dipropan-2-ol
204-137-9 116-37-0 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 17-09-2020 View substance registered dossier
1,1'-isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)dipropan-2-ol
204-137-9 116-37-0 Active Intermediate Individual Intermediate use only 18-04-2011 View substance registered dossier
2-methylbutyric acid
204-145-2 116-53-0 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 11-12-2019 View substance registered dossier
Methyl dichloroacetate
204-146-8 116-54-1 Active Intermediate Individual Intermediate use only 31-05-2016 View substance registered dossier
Violanthrene-5,10-dione
204-152-0 116-71-2 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 05-08-2020 View substance registered dossier
1,4-bis(mesitylamino)anthraquinone
204-155-7 116-75-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 26-07-2021 View substance registered dossier
Tetrachlorophthalic anhydride
204-171-4 117-08-8 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 10-10-2019 View substance registered dossier
Tetrachlorophthalic anhydride
204-171-4 117-08-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 05-01-2010 View substance registered dossier
Tetrachlorophthalic anhydride
204-171-4 117-08-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-10-2018 View substance registered dossier
3-chlorophthalic anhydride
204-179-8 117-21-5 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 18-05-2017 View substance registered dossier
Diphenylacetic acid
204-185-0 117-34-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 07-04-2017 View substance registered dossier
Diphenylacetic acid
204-185-0 117-34-0 Active Intermediate Individual Intermediate use only 09-05-2018 View substance registered dossier
4-[(4-amino-5-methoxy-o-tolyl)azo]-5-[(phenylsulphonyl)oxy]naphthalene-2,7-disulphonic acid
204-190-8 117-44-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-03-2018 View substance registered dossier
3-hydroxy-2-methylquinoline-4-carboxylic acid
204-198-1 117-57-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-08-2018 View substance registered dossier
Benzidine-2,2'-disulphonic acid
204-200-0 117-61-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 04-08-2018 View substance registered dossier
2-aminonaphthalene-1,5-disulphonic acid
204-201-6 117-62-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-10-2017 View substance registered dossier
4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl)azo]-3-hydroxy-7-nitronaphthalene-1-sulphonic acid
204-203-7 117-69-1 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 23-03-2012 View substance registered dossier
9,10-dioxoanthracene-2-carboxylic acid
204-207-9 117-78-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 08-03-2021 View substance registered dossier
Dichlone
204-210-5 117-80-6 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 26-07-2019 View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexyl) phthalate 204-211-0 117-81-7 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 06-03-2020 View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexyl) phthalate 204-211-0 117-81-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-11-2012 View substance registered dossier
3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid
204-223-6 117-96-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 03-12-2019 View substance registered dossier
7-aminonaphthalene-1,3,6-trisulphonic acid
204-229-9 118-03-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-10-2017 View substance registered dossier
2-(3-amino-4-chlorobenzoyl)benzoic acid
204-230-4 118-04-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 28-04-2021 View substance registered dossier
Cinchonine
204-234-6 118-10-5 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 13-12-2018 View substance registered dossier
6-aminonaphthalene-1,3-disulphonic acid
204-246-1 118-33-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 04-08-2017 View substance registered dossier
3,4,5-trimethoxybenzoic acid
204-248-2 118-41-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-06-2018 View substance registered dossier
Hydroxychloroquine
204-249-8 118-42-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-01-2019 View substance registered dossier
4-chlorophthalic anhydride
204-251-9 118-45-6 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 18-05-2017 View substance registered dossier
5-oxo-1-(4-sulphophenyl)-2-pyrazoline-3-carboxylic acid
204-254-5 118-47-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 09-10-2017 View substance registered dossier
4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
204-255-0 118-48-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-01-2018 View substance registered dossier
4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
204-255-0 118-48-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-07-2021 View substance registered dossier
1,3-dichloro-5,5-dimethylhydantoin
204-258-7 118-52-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 02-04-2020 View substance registered dossier
Phenyl salicylate
204-259-2 118-55-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 14-07-2017 View substance registered dossier
Homosalate
204-260-8 118-56-9 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 20-09-2021 View substance registered dossier
Benzyl salicylate
204-262-9 118-58-1 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 17-09-2021 View substance registered dossier
2-ethylhexyl salicylate
204-263-4 118-60-5 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 20-09-2021 View substance registered dossier
Ethyl salicylate
204-265-5 118-61-6 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-01-2019 View substance registered dossier
2,6-dichlorotoluene
204-269-7 118-69-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-11-2018 View substance registered dossier
3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone
204-271-8 118-71-8 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 02-07-2020 View substance registered dossier
3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone
204-271-8 118-71-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 09-05-2018 View substance registered dossier
Tetrachloro-p-benzoquinone
204-274-4 118-75-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 10-07-2019 View substance registered dossier
Tetrachloro-p-benzoquinone
204-274-4 118-75-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-06-2019 View substance registered dossier
2,4,6-tribromophenol
204-278-6 118-79-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 30-05-2018 View substance registered dossier
2,4,6-tribromophenol
204-278-6 118-79-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 21-05-2018 View substance registered dossier
2,2',6,6'-tetra-tert-butyl-4,4'-methylenediphenol
204-279-1 118-82-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 16-07-2021 View substance registered dossier
5-chloro-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene
204-280-7 118-83-2 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 08-06-2017 View substance registered dossier
4-aminotoluene-2-sulphonic acid
204-282-8 118-88-7 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 09-01-2013 View substance registered dossier
o-toluic acid
204-284-9 118-90-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-05-2018 View substance registered dossier
2-chlorobenzoic acid
204-285-4 118-91-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-03-2021 View substance registered dossier
Anthranilic acid
204-287-5 118-92-3 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 21-09-2012 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Octadec-1-ene 204-012-9 112-88-9 2020 View substance registered dossier
ChampionX Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 NL-2342BB Oegstgeest Oegstgeest Netherlands Netherlands Active Octadec-1-ene 204-012-9 112-88-9 - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Octadec-1-ene 204-012-9 112-88-9 2012 View substance registered dossier
Shell Chemicals UK Limited Shell Centre York Road SE1 7NA London London United Kingdom United Kingdom No longer Valid Octadec-1-ene 204-012-9 112-88-9 2021 View substance registered dossier
Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 1 D-20537 Hamburg Germany Germany Active Octadec-1-ene 204-012-9 112-88-9 2010; 2017 View substance registered dossier
Chevron Phillips Chemicals International N.V. - OR CPC Airport Plaza, Stockholm Building Da Vincilaan 19 1831 Diegem Belgium Belgium Active Octadec-1-ene 204-012-9 112-88-9 2021 View substance registered dossier
knoell Germany - OR - B23 Konrad-Zuse-Ring 25 68163 Mannheim Germany Germany Active Octadec-1-ene 204-012-9 112-88-9 - View substance registered dossier
Shell Chemicals Europe B.V. Weena 70 3012 CM Rotterdam Netherlands Netherlands Active Octadec-1-ene 204-012-9 112-88-9 2019 View substance registered dossier
Lubrizol France SAS 25 Quai de France 76100 ROUEN France France Active Octadec-1-ene 204-012-9 112-88-9 2016 View substance registered dossier
Muntajat B.V. - QCHEMII 19th Floor, Tower E, WTC The Hague Prinses Margrietplantsoen 78-A 2595 The Hague Netherlands Netherlands Active Octadec-1-ene 204-012-9 112-88-9 2019 View substance registered dossier
Afton Chemical S.R.L. (Woluwe) Alma Court Lenneke Marelaan, 8 B-1932 St-Stevens-Woluwe Belgium Belgium Active Octadec-1-ene 204-012-9 112-88-9 - View substance registered dossier
Nalco Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 2342 BB Oegstgeest Netherlands Netherlands Active Octadec-1-ene 204-012-9 112-88-9 - View substance registered dossier
Rudolf GmbH Altvaterstr. 58 - 64 82538 Geretsried Germany Germany Active Octadec-1-ene 204-012-9 112-88-9 - View substance registered dossier
Vynova PPC SAS 95 rue du Général de Gaulle BP 60090 68802 THANN CEDEX France France Active 1-bromooctadecane 204-013-4 112-89-0 - View substance registered dossier
Nouryon Chemicals NV/SA Parc Industriel de Ghlin Zone A 7011 Ghlin Mons Belgium Belgium Active Oleonitrile 204-016-0 112-91-4 - View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active Oleonitrile 204-016-0 112-91-4 2012 View substance registered dossier
Nouryon Surface Chemistry AB Stenunge Allé 3 - S-44485 Stenungsund - Sweden Sweden Active Oleonitrile 204-016-0 112-91-4 2014 View substance registered dossier
Global Amines Germany GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active Oleonitrile 204-016-0 112-91-4 2016 View substance registered dossier
Anthesis (Ireland) Limited 04 The Black Church St. Mary’s Place D07 P4AX Dublin Ireland Ireland Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2019; 2020 View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
L'OREAL 14 rue Royale 75008 Paris France France Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2018 View substance registered dossier
L'OREAL ITALIA S.p.A. Via Primaticcio n°155 20147 MILANO Italy Italy Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Procter & Gamble Nederland B.V. Watermanweg 100 3067 GG Rotterdam Netherlands Netherlands Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2011; 2016; 2017 View substance registered dossier
Afton Chemical S.R.L. (Woluwe) Alma Court Lenneke Marelaan, 8 B-1932 St-Stevens-Woluwe Belgium Belgium Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
L'OREAL PRODUITS DE LUXE INTERNATIONAL 106 rue Danton 92300 LEVALLOIS PERRET France France Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2021 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2016; 2019; 2020 View substance registered dossier
L'OREAL POLSKA Sp. z.o.o. 4 rue Daniszewska 03-230 VARSOVIE Poland Poland Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Wella UK Limited The Heights Brooklands KT13 0XP Weybridge Surrey United Kingdom United Kingdom No longer Valid Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2021 View substance registered dossier
L'OREAL DEUTSCHLAND GmbH Herzstrasse 175 D-76187 KARLSRUHE Germany Germany Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Wilmar Oleochemicals B.V. Merseyweg 10, Botlek 3197KG Rotterdam Netherlands Netherlands Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2011; 2012; 2013; 2020 View substance registered dossier
KOSMEPOL Sp. z.o.o. ul. Warszawska 21 05 805 KANIE Poland Poland Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Croda EU B.V. (OR2) Buurtje 1 2802 BE Gouda Netherlands Netherlands Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Lubrizol Advanced Materials Europe B.V.B.A Nijverheidsstraat 30 2260 Westerlo-Oevel Belgium Belgium Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2018 View substance registered dossier
Oxiteno Europe OR3 Ikaroslaan 6 1930 Zaventem Belgium Belgium Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2021 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 33 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2021 View substance registered dossier
PRODUCTOS CAPILARES L'OREAL S.A. Calle Lopez Bravo n°78 Poligono Industrial Villalonquéjar 09001 BURGOS Spain Spain Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2019 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Sinarmas Cepsa Deutschland GmbH Fritz - Henkel – Strasse 8 39307 Genthin Germany Germany Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
International Cosmetics and Chemical Services Ltd 324 26 Pembroke Street Upper Suite 10016 D02 X361 Dublin 2 Ireland Ireland Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 1 D-20537 Hamburg Germany Germany Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2011; 2012; 2015; 2016; 2020 View substance registered dossier
DKSH France S.A. 1475 Quai du Rhone 01702 Miribel France France Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Maschem B. V. H.H. Dowweg 5 4542 NM - Hoek (Terneuzen) The Netherlands Netherlands Netherlands Cease Manufacture Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2021 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2018 View substance registered dossier
ICOF Europe GmbH Am Sandtorkai 37 20457 Hamburg Germany Germany Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2018; 2020 View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Unilever Nederlands Services BV 08 Weena 455 3013 AL Rotterdam Netherlands Netherlands Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (4) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2011; 2012; 2013; 2016; 2020 View substance registered dossier
Pulcra Chemicals GmbH Isardamm 79-83 82538 Geretsried Germany Germany Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Emery Oleochemicals GmbH Paul-Thomas-Straße 56 D-40599 Duesseldorf Germany Germany Cease Manufacture Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2020 View substance registered dossier
SABIC Petrochemicals B.V. Europaboulevard 1 6135 LD Sittard Limburg Netherlands Netherlands Cease Manufacture Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2021 View substance registered dossier
Nouryon Surface Chemistry AB Stenunge Allé S-44485 STENUNGSUND Sweden Sweden Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2018 View substance registered dossier
BASF Personal Care and Nutrition GmbH Henkelstr. 67 40589 Düsseldorf Germany Germany Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2013 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2011 View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (2) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2011; 2012; 2013; 2016; 2020 View substance registered dossier
Colgate palmolive Services (Poland) Sp.Zo.o / OR USA ul. Tasmowa 7 02-677 Warsaw Poland Poland Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Innospec Performance Chemicals France SAS (Only Rep) Zone Industrielle de Han Sur Meuse BP19 55300 Saint-Mihiel France France Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
BASF Health and Care Products France S.A.S. 49, Avenue Georges Pompidou 92593 Levallois-Perret Cedex France France Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2013 View substance registered dossier
Vantage Specialty Chemicals 19 avenue des Fjords 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE France France Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Croda EU B.V. (OR1) Buurtje 1 2802 BE Gouda Netherlands Netherlands Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Procter & Gamble Manufacturing Belgium N.V. Temselaan 100 1853 Strombeek-Bever Belgium Belgium Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
LASCAD 7 rue Touzet 93400 Saint Ouen France France Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2012 View substance registered dossier
Chemservice S.A. (H5P7) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2018 View substance registered dossier
Procter & Gamble Manufacturing GmbH Sulzbacher Strasse 40 65824 Schwalbach am Taunus Germany Germany Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Henkel Nederland B.V. Brugwal 11 3432 NZ Nieuwegein Netherlands Netherlands Cease Manufacture Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2018 View substance registered dossier
DHW Deutsche Hydrierwerke GmbH Rodleben Brambacher Weg 1 06861 Dessau - Rosslau Saxony - Anhalt Germany Germany Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2020 View substance registered dossier
Pulcra Chemicals S.L. Polígono Industrial San Vicente 08755 Castellbisbal (Barcelona) Spain Spain Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2012; 2018; 2020 View substance registered dossier
WSP Deutschland A.G. (OR3) Dingolfinger Straße 1-15 81673 München Germany Germany Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Indorama Netherlands B.V. Markweg 201 3198NB Europoort (Rotterdam) Netherlands Netherlands Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-10 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Emery Oleochemicals GmbH Paul Thomas Straße 56 40599 Duesseldorf Germany Germany Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Lubrizol France SAS 25 Quai de France 76100 ROUEN France France Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
TIGI Haircare GmbH Hertzstraße 6 71083 Herrenberg Germany Germany Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Unilever Nederlands Services BV 04 Nassaukade 3 3071 JL Rotterdam Netherlands Netherlands Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
L OREAL UK LTD 255, Hammersmith Road W6 8AZ LONDON United Kingdom United Kingdom No longer Valid Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2021 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 01 Chaussee De Wavre, 1945 1945 Brussels Belgium Belgium Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2019 View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Jos. H. Lowenstein & Sons B.V. Naritaweg 165 1043 BW Amsterdam Netherlands Netherlands Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2018 View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (3) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2011; 2012; 2013; 2016; 2020 View substance registered dossier
Procter & Gamble Sverige Aktiebolag Box 27303 10254 STOCKHOLM Sweden Sweden Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
HFC Prestige Manufacturing Germany GmbH Berliner Allee 65 64295 Darmstadt Germany Germany Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Vantage Leuna GmbH Am Haupttor Gebäude 7302 06237 Leuna Germany Germany Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 2021 View substance registered dossier
Dow Silicones Belgium SPRL OR-1 rue Jules Bordet Parc industriel C 7180 Seneffe Belgium Belgium Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
MOEHS CANTABRA P.I.Requejada Z-23 39313 Polanco Cantabria Spain Spain Active Octadecan-1-ol 204-017-6 112-92-5 - View substance registered dossier
Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 1 D-20537 Hamburg Germany Germany Active Icosane 204-018-1 112-95-8 2013; 2017; 2021 View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 043 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5-5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Octadecyl isocyanate 204-019-7 112-96-9 2013 View substance registered dossier
DKSH France S.A. 1475 Quai du Rhone 01702 Miribel France France Active Octadecyl isocyanate 204-019-7 112-96-9 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Octadecyl isocyanate 204-019-7 112-96-9 - View substance registered dossier
AlzChem Trostberg GmbH Dr.-Albert-Frank-Straße 32 83308 Trostberg Bayern Germany Germany Active Guanidine 204-021-8 113-00-8 - View substance registered dossier
Becton Dickinson GmbH Tullastrasse 8-12 69126 Heidelberg Germany Germany Active Sodium pyruvate 204-024-4 113-24-6 - View substance registered dossier
Life Technologies Ltd 3 Fountain Drive Inchinnan Business Park PA4 9RF Paisley Scotland United Kingdom United Kingdom No longer Valid Sodium pyruvate 204-024-4 113-24-6 2021 View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Sodium pyruvate 204-024-4 113-24-6 2019; 2021 View substance registered dossier
Sigma-Aldrich Company Limited The Old Brickyard, New Road SP8 4XT Gillingham United Kingdom United Kingdom No longer Valid Sodium pyruvate 204-024-4 113-24-6 2021 View substance registered dossier
DC FINE CHEMICALS SPAIN, S.L.U. Cobalt, 33 08940 Cornella de Llobregat Spain Spain Active Sodium pyruvate 204-024-4 113-24-6 - View substance registered dossier
Novasol S.A. Mechelsesteenweg 455 1950 Kraainem Belgium Belgium Active Sodium pyruvate 204-024-4 113-24-6 2021 View substance registered dossier
Chementors Oy Smart Chemistry Park Raisionkaari 55 21200 Raisio Finland Finland Active Sodium pyruvate 204-024-4 113-24-6 2021 View substance registered dossier
Life Technologies Europe BV Kwartsweg 2 2665 NN Bleiswijk Netherlands Netherlands Active Sodium pyruvate 204-024-4 113-24-6 - View substance registered dossier
3M Wroclaw Sp.z.o.o. ul. Kowalska 143 51-424 Wroclaw Poland Poland Active Sodium pyruvate 204-024-4 113-24-6 - View substance registered dossier
Sigma-Aldrich Ireland Ltd Vale Road . Arklow Co. Wicklow Ireland Ireland Active Sodium pyruvate 204-024-4 113-24-6 - View substance registered dossier
SAFC Biosciences Limited Smeaton Road, West Potway SP10 3LF Andover United Kingdom United Kingdom No longer Valid Sodium pyruvate 204-024-4 113-24-6 2021 View substance registered dossier
Biosynth s.r.o. Nobelova 34 83605 Bratislava Slovakia Slovakia Active Sodium pyruvate 204-024-4 113-24-6 - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active Sodium pyruvate 204-024-4 113-24-6 2021 View substance registered dossier
Oxoid Deutschland GmbH Am Lippeglacis 4-8 46483 Wesel Germany Germany Active Sodium pyruvate 204-024-4 113-24-6 - View substance registered dossier
bioMérieux SA Chemin de l'Orme 69280 Marcy-l'Etoile France France Active Sodium pyruvate 204-024-4 113-24-6 2018 View substance registered dossier
Becton Dickinson Distribution Center NV Laagstraat 57 9140 Temse Belgium Belgium Active Sodium pyruvate 204-024-4 113-24-6 - View substance registered dossier
DKSH France S.A. 1475 Quai du Rhone 01702 Miribel France France Active Sodium pyruvate 204-024-4 113-24-6 - View substance registered dossier
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi str. 13 H-4042 Debrecen Hungary Hungary Active Sodium pyruvate 204-024-4 113-24-6 - View substance registered dossier
Farmabios Spa Via Pavia, 1 27027 Gropello Cairoli PV Italy Italy Active Sodium pyruvate 204-024-4 113-24-6 2021 View substance registered dossier
CSI-OR02DUB Block C Ardilaun Court 112-114 St. Stephen’s Green D02 TD28 Dublin Ireland Ireland Active N-(2-ethylhexyl)-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarboximide 204-029-1 113-48-4 2019 View substance registered dossier
H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9 2500 Copenhagen Denmark Denmark Active Chlorprothixene 204-032-8 113-59-7 2020 View substance registered dossier
FARMAK, a.s. Na vlcinci 16/3 779 00 Olomouc Czech Republic Czech Republic Active Chlorprothixene 204-032-8 113-59-7 - View substance registered dossier
FRESENIUS KABI iPSUM s.r.l. Via Roma, 108 20060 Cassina de' Pecchi (MI) Italy Italy Active Potassium [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate 204-038-0 113-98-4 - View substance registered dossier
BIOQUIM, S.A. C/ Alemanya 1 - Polig. Ind. Pla de Llerona 08520 Les Franqueses del Valles Barcelona Spain Spain Active Potassium [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate 204-038-0 113-98-4 - View substance registered dossier
ANTIBIOTICOS DE LEON S.L. Avda. Antibióticos, 59 - 61 24009 León Spain Spain Active Potassium [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate 204-038-0 113-98-4 - View substance registered dossier
Pliva Hrvatska doo Prilaz baruna Filipovića 25 10000 Zagreb Croatia Croatia Active Erythromycin 204-040-1 114-07-8 2017 View substance registered dossier
Cambrex Profarmaco Milano Srl via Curiel, 34 20067 Paullo MI Italy Italy Active Erythromycin 204-040-1 114-07-8 - View substance registered dossier
AbbVie Logistics B.V. Zuiderzeelaan 53 8017 JV Zwolle Netherlands Netherlands Active Erythromycin 204-040-1 114-07-8 2017 View substance registered dossier
Flavine Europe GmbH Wehrlestrasse 12 81679 Munich Germany Germany Active Erythromycin 204-040-1 114-07-8 - View substance registered dossier
sanofi chimie 82 avenue Raspail 94250 Gentilly France France Active Erythromycin 204-040-1 114-07-8 - View substance registered dossier
Ercros SA Avenida Diagonal 593-595 08014 Barcelona Spain Spain Active Erythromycin 204-040-1 114-07-8 - View substance registered dossier
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany Germany Cease Manufacture Hyoscine hydrobromide 204-050-6 114-49-8 2015 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Sodium phenylacetate 204-052-7 114-70-5 - View substance registered dossier
Plastics Trading International BV Zomerland 31 4761 TA Zevenbergen Noord Brabant Netherlands Netherlands Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
Savarè I.C. S.r.l. via Polidoro da Caravaggio 3 20156 Milano Lombardia Italy Italy Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
Infineum Italia Strada di Scorrimento 2 17047 Vado Ligure (SV) Italy Italy Active Propene 204-062-1 115-07-1 2020 View substance registered dossier
Mitsubishi_Chemical_Europe_GmbH Willstätterstraße 30 40549 Düsseldorf Germany Germany Active Propene 204-062-1 115-07-1 2019; 2020; 2021 View substance registered dossier
Chemservice GmbH - (V5TU) Herrnsheimer Hauptstrasse 1b 67550 Worms Germany Germany Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
ExxonMobil Petroleum & Chemical BV OR05 Polderdijkweg 2030 Antwerpen Belgium Belgium Active Propene 204-062-1 115-07-1 2019 View substance registered dossier
Total Research & Technology feluy Zone Industrielle C 7181 Feluy Belgium Belgium Active Propene 204-062-1 115-07-1 2015 View substance registered dossier
BCS Only Representative Services Ltd 027 Pembroke House 30 Upper Pembroke Street Dublin 2 Dublin Ireland Ireland Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
Celanese Production Germany GmbH & Co. KG Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach Germany Germany Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
REPSOL QUÍMICA Calle Mendez Alvaro, 44 28045 Madrid Madrid Spain Spain Active Propene 204-062-1 115-07-1 2020 View substance registered dossier
LyondellBasell Industries Holdings BV_OR1_Basell Polyolefins UK Ltd Delftseplein 27E 3013AA Rottterdan Netherlands Netherlands Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
Cytec Industries B.V. OR Burgemeester van Lierplein 75 3134 ZB Vlaardingen Netherlands Netherlands Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77, Dublin, Ireland D02 Dublin Ireland Ireland Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
Brenntag N.V. Nijverheidslaan 38 8540 Deerlijk Belgium Belgium Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
Intertek Semko AB 05 Torshamnsgatan 43, BOX 1103 SE-16422 Kista Sweden Sweden Cease Manufacture Propene 204-062-1 115-07-1 2014 View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active Propene 204-062-1 115-07-1 2015 View substance registered dossier
Dow Belgium B.V.B.A. Grotesteenweg 214 B-2600 Antwerpen (Berchem) Belgium Belgium Belgium Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
Nexeo Plastics Europe B.V. Strawinskylaan 1209, Tower A - 12th floor 1077XX Amsterdam Netherlands Netherlands Active Propene 204-062-1 115-07-1 2019 View substance registered dossier
Kimberly-Clark Europe Limited 40 London Road RH2 9QP Reigate Surrey United Kingdom United Kingdom No longer Valid Propene 204-062-1 115-07-1 2021 View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811385-0) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman - BP 1516 38025 Grenoble France France France Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17, 22363 Lund Sweden Sweden Active Propene 204-062-1 115-07-1 2021 View substance registered dossier
LG Chem Europe GmbH Alfred Herrhausen Allee 3 5 D-65760 Eschborn Germany Germany Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
Braskem Netherlands BV - Alternate Weena 00240, C 9th Floor NL - 3012 NJ PO Box 30128 3001 DC Rotterdam Netherlands Netherlands Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
ExxonMobil Chemical France SARL 20 Rue Paul Heroult 92000 Nanterre France France Active Propene 204-062-1 115-07-1 2019 View substance registered dossier
Chemservice GmbH - (8TV2) Herrnsheimer Hauptstrasse 1b 67550 Worms Germany Germany Cease Manufacture Propene 204-062-1 115-07-1 2020 View substance registered dossier
Versalis France S.A.S. Route des Dunes 59279 Mardyck France France Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
SABIC Petrochemicals B.V. Europaboulevard 1 6135 LD Sittard Limburg Netherlands Netherlands Active Propene 204-062-1 115-07-1 2016 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
DOW DEUTSCHLAND ANLAGENGESELLSCHAFT mbH Am Kronberger Hang 4 D-65824 Schwalbach Germany Germany Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
A.Schulman GmbH Hüttenstrasse, 211 D 50170 Kerpen Germany Germany Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
RAFFINERIA DI GELA S.P.A Contrada Piana del Signore CP35 93012 Gela (CL) Sicily Italy Italy Cease Manufacture Propene 204-062-1 115-07-1 2016 View substance registered dossier
Celanese Production Italy S.r.l. Via Mastrogiorgio, 1 47122 Forlì (FC) Italy Italy Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
ITOCHU Deutschland GmbH Fritz-Vomfelde-Strasse 14 40547 Duesseldorf Germany Germany Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
Petroleos del Norte, S.A. Ed. Muñatones, Bº San Martín, 5 48550 Muskiz Vizcaya Spain Spain Active Propene 204-062-1 115-07-1 2021 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB on behalf of ONGC Petro-additions Limited, India IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Cease Manufacture Propene 204-062-1 115-07-1 2019 View substance registered dossier
LyondellBasell Industries Holdings BV_OR1_Equistar Delftseplein 27E 3013AA Rottterdan Netherlands Netherlands Active Propene 204-062-1 115-07-1 2014; 2015; 2020 View substance registered dossier
Eastman Chemical B.V. Watermanweg 70 3067 GG Rotterdam Netherlands Netherlands Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
Tyco Electronics Raychem GmbH Finsinger Feld 1 85521 Ottobrunn Bayern Germany Germany Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna skr. poczt. 163 ul. Mostowa 30A 47-220 Kędzierzyn-Kożle Poland Poland Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 07 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Propene 204-062-1 115-07-1 2019 View substance registered dossier
INEOS Services Belgium S.A Rue de Ransbeek, 310 1120 Brussels Belgium Belgium Active Propene 204-062-1 115-07-1 2015 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 087 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Propene 204-062-1 115-07-1 2019 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Propene 204-062-1 115-07-1 2012; 2015 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Propene 204-062-1 115-07-1 2012 View substance registered dossier
INEOS Rafnes AS Rafnes N-3966 Stathelle Norway Norway Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-10 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
INEOS Manufacturing Deutschland GmbH Alte Strasse 201 50769 Koeln Germany Germany Active Propene 204-062-1 115-07-1 2013; 2014; 2015 View substance registered dossier
C.S.B. GmbH Duesseldorfer Str.113 47809 Krefeld Germany Germany Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED(Jiangxi Province Longhai Chemical Co., Ltd) Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
Gazprom Marketing & Trading France 34 68 Avenue des Champs Elysées 75008 Paris France France Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
ServiREACH, S.A. Rambla Jaume Sàbat, 4, 1-1 08172 Sant Cugat del Vallès Barcelona Spain Spain Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
ELC Group s.r.o. Karolinská 650/1 186 00 Prague 8 Czech Republic Czech Republic Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
ARLANXEO Netherlands B.V. (OR for USA) Urmonderbaan 24 6167 RD Geleen Netherlands Netherlands Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
UAB Transchema Saltoniškių g. 34A 08105 Vilnius Lithuania Lithuania Active Propene 204-062-1 115-07-1 2021 View substance registered dossier
REPSOL POLIMEROS, UNIPESSOAL LDA Monte Feio 7520-954 Sines Portugal Portugal Active Propene 204-062-1 115-07-1 2021 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Propene 204-062-1 115-07-1 2015 View substance registered dossier
PETROBRAS GLOBAL TRADING BV - PGT BV Weena 762 - 9th Floor, First Rotterdam 3014 DA Rotterdam Netherlands Netherlands Cease Manufacture Propene 204-062-1 115-07-1 2018 View substance registered dossier
Total Polymer Solutions Ltd Unit 5 Block 613 Jordanstown Road, Greenogue Business Park Co Rathcoole Dublin Ireland Ireland Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
MÜNZING Micro Technologies GmbH Dr.-Bergius-Strasse 18-24 06729 Elsteraue Germany Germany Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Propene 204-062-1 115-07-1 2016 View substance registered dossier
Borealis AG Wagramerstrasse 17-19 1220 Wien Austria Austria Active Propene 204-062-1 115-07-1 2015; 2019 View substance registered dossier
Ducor Petrochemicals B.V. Merseyweg 24 3197 KG Botlek RT Netherlands Netherlands Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
REACH NATION 3 22, Rue Notre Dame au Bois 1440 Braine-le-Chateau 1440 Brussels Belgium Belgium Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
Infineum UK Ltd PO Box 1 Milton HIll OX13 6BB Abingdon Oxfordshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Propene 204-062-1 115-07-1 2021 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 FI-02600 Espoo Finland Finland Active Propene 204-062-1 115-07-1 2013 View substance registered dossier
Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Postbus 3000 3196 KK Rotterdam Netherlands Netherlands Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
Mineraloelraffinerie Oberrhein GmbH & Co. KG Noerdliche Raffinerie Strasse 1 76187 Karlsruhe Germany Germany Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd Vänrikinkuja 3 JK 21 FI-02600 Espoo Finland Finland Active Propene 204-062-1 115-07-1 2012 View substance registered dossier
DOMO INVESTMENT GROUP nv Nederzwijnaarde 2 9052 Gent Belgium Belgium Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
OLTCHIM SA Uzinei 1 240050 Ramnicu Valcea Valcea Romania Romania Cease Manufacture Propene 204-062-1 115-07-1 2013 View substance registered dossier
BCS Only Representative Services Ltd 015 Pembroke House 30 Upper Pembroke Street Dublin 2 Dublin Ireland Ireland Active Propene 204-062-1 115-07-1 2019 View substance registered dossier
Gazprom Marketing and Trading France25 68 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris France France France Active Propene 204-062-1 115-07-1 2019 View substance registered dossier
Ruhr Oel GmbH Pawiker Strasse 30 45896 Gelsenkirchen Germany Germany Active Propene 204-062-1 115-07-1 2015 View substance registered dossier
Gazprom Marketing and Trading France 31 68 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris France France No longer Valid Propene 204-062-1 115-07-1 2019 View substance registered dossier
SABIC UK Petrochemicals Limited Wilton Centre TS10 4RF Redcar Cleveland United Kingdom United Kingdom No longer Valid Propene 204-062-1 115-07-1 2021 View substance registered dossier
Total Petrochemicals France SA Immeuble Le Linéa 1, rue du Général Leclerc 92047 Paris La Défence Cedex France France Cease Manufacture Propene 204-062-1 115-07-1 2021 View substance registered dossier
LUKOIL Neftohim Burgas AD (LNH Moscow KNH) Western Industrial Zone 8104 Bourgas Bulgaria Bulgaria Active Propene 204-062-1 115-07-1 2013; 2017; 2021 View substance registered dossier
OMV Deutschland Operations GmbH & Co.KG Haiminger Straße 1 D-84489 Burghausen Germany Germany Active Propene 204-062-1 115-07-1 2014; 2019; 2020 View substance registered dossier
OMV Downstream GmbH Trabrennstraße 6-8 A-1020 Wien Austria Austria Active Propene 204-062-1 115-07-1 2014; 2021 View substance registered dossier
Sinopec Europa GmbH Messe Turm, Friedrich-Ebert-Anlage 49 60308 Frankfurt am Main Germany Germany Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
Shell Deutschland GmbH Suhrenkamp 71-77, 22335 Hamburg Germany Germany Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
Basell Polyoléfines France SAS Chemin Departemental 21 A 13130 Berre l'Etang France France Active Propene 204-062-1 115-07-1 2014; 2015; 2018; 2021 View substance registered dossier
Gazprom Marketing and Trading France20 68 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris France France France Active Propene 204-062-1 115-07-1 2019 View substance registered dossier
ExxonMobil Petroleum & Chemical BV Polderdijkweg 2030 Antwerpen Belgium Belgium Active Propene 204-062-1 115-07-1 2019 View substance registered dossier
HH Compliance Ltd Rubicon Building C.I.T. Campus T12 Y275 Bishopstown Cork Ireland Ireland Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
Marubeni International (Europe) GmbH Benrather Str. 18-20 40213 Düsseldorf Germany Germany Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford, Dublin 18, Ireland Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Propene 204-062-1 115-07-1 2013 View substance registered dossier
Reach Only Representative Ltd (henhia) 20 Bostock Hall CW10 9JN Bostock Cheshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Propene 204-062-1 115-07-1 2017 View substance registered dossier
Knoell NL_OR_057 Agro Business Park 75 6708 PV Wageningen Netherlands Netherlands Active Propene 204-062-1 115-07-1 2019 View substance registered dossier
BSM-OR-polymers-Alwaha Groot Handelsgebouw Unit A4.004 Stationsplein 45 3013 AK Rotterdam Netherlands Netherlands Active Propene 204-062-1 115-07-1 2014; 2015 View substance registered dossier
BSM-OR-polymers-PMC Groot Handelsgebouw Unit A4.004 Stationsplein 45 3013 Ak Rotterdam Netherlands Netherlands Active Propene 204-062-1 115-07-1 2014; 2015 View substance registered dossier
Rondo Plast AB Blygatan 6 27139 Ystad Sweden Sweden Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811747-0) BP 1516 5 Place Robert Schuman 38025 Grenoble France France France Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
3M Wroclaw Sp.z.o.o. ul. Kowalska 143 51-424 Wroclaw Poland Poland Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
Raffineria di Milazzo S.C.p.A. Contrada Mangiavacca 98057 Milazzo (ME) Italy Italy Active Propene 204-062-1 115-07-1 - View substance registered dossier
YKK (U.K.) LTD. Whitehouse Ind Estate WA7 3BW Runcorn United Kingdom United Kingdom No longer Valid Propene 204-062-1 115-07-1 2021 View substance registered dossier
BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600 2040 Antwerpen 4 Antwerpen Belgium Belgium Active Propene 204-062-1 115-07-1 2015; 2019