Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
  • Please be aware that the annual IUCLID format change is coming soon. We will be adapting the Dissemination platform to the new format, which means that as of 15th October 2021 until early 2022 there will be a break in publication of newly submitted registration dossiers. We appreciate your understanding in this matter.
Last updated 13 října 2021. Database contains 23445 unique substances and contains information from 104986 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
Allyl alcohol
203-470-7 107-18-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 17-03-2021 View substance registered dossier
Prop-2-yn-1-ol
203-471-2 107-19-7 Active Full Joint ≥ 0 tonnes 08-05-2021 View substance registered dossier
Prop-2-yn-1-ol
203-471-2 107-19-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-09-2020 View substance registered dossier
Chloroacetaldehyde
203-472-8 107-20-0 Active Intermediate Individual Intermediate use only 04-12-2013 View substance registered dossier
Ethane-1,2-diol
203-473-3 107-21-1 Active Full Joint ≥ 1 000 000 to < 10 000 000 tonnes 04-10-2021 View substance registered dossier
glyoxal … %; ethandial … %
203-474-9 107-22-2 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 26-11-2018 View substance registered dossier
glyoxal … %; ethandial … %
203-474-9 107-22-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 30-04-2018 View substance registered dossier
Methyl vinyl ether
203-475-4 107-25-5 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 25-09-2019 View substance registered dossier
Acetaldehyde oxime
203-479-6 107-29-9 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 20-04-2018 View substance registered dossier
Acetaldehyde oxime
203-479-6 107-29-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-12-2020 View substance registered dossier
Methyl formate
203-481-7 107-31-3 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 07-04-2021 View substance registered dossier
Taurine
203-483-8 107-35-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 18-03-2021 View substance registered dossier
Taurine
203-483-8 107-35-7 Active Intermediate Individual Intermediate use only 20-08-2013 View substance registered dossier
Taurine
203-483-8 107-35-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 30-05-2018 View substance registered dossier
2-hydroxyethanesulphonic acid
203-484-3 107-36-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 07-05-2018 View substance registered dossier
2-hydroxyethanesulphonic acid
203-484-3 107-36-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-12-2017 View substance registered dossier
2-methylpentane-2,4-diol
203-489-0 107-41-5 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 06-09-2021 View substance registered dossier
Betaine
203-490-6 107-43-7 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 14-09-2021 View substance registered dossier
1,1,3,3-tetramethylbutylamine
203-491-1 107-45-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-06-2019 View substance registered dossier
Hexamethyldisiloxane
203-492-7 107-46-0 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 09-06-2021 View substance registered dossier
Octamethyltrisiloxane
203-497-4 107-51-7 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 21-06-2021 View substance registered dossier
Tetradecamethylhexasiloxane
203-499-5 107-52-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 03-08-2021 View substance registered dossier
3,5-dimethylhex-1-yn-3-ol
203-500-9 107-54-0 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 04-05-2018 View substance registered dossier
O,O-di-sec-butyl hydrogen dithiophosphate
203-501-4 107-55-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-03-2018 View substance registered dossier
O,O-diisopropyl hydrogen dithiophosphate
203-503-5 107-56-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 30-05-2013 View substance registered dossier
N-tert-butylacrylamide
203-505-6 107-58-4 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 10-11-2020 View substance registered dossier
tert-butyl chloroacetate
203-506-1 107-59-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-07-2018 View substance registered dossier
Dibutyl hydrogen phosphate
203-509-8 107-66-4 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 27-09-2021 View substance registered dossier
tert-butyl peracetate
203-514-5 107-71-1 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 18-06-2019 View substance registered dossier
3,7-dimethyloctane-1,7-diol
203-517-1 107-74-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-05-2018 View substance registered dossier
7-hydroxycitronellal
203-518-7 107-75-5 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 26-07-2019 View substance registered dossier
2-bromopentane
203-521-3 107-81-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-04-2018 View substance registered dossier
1-bromo-3-methylbutane
203-522-9 107-82-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-04-2018 View substance registered dossier
2-methylpentane
203-523-4 107-83-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 09-04-2021 View substance registered dossier
Isopentylamine
203-526-0 107-85-7 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 28-06-2012 View substance registered dossier
3-methyl-2-butenal
203-527-6 107-86-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 12-10-2017 View substance registered dossier
Pentan-2-one
203-528-1 107-87-9 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 11-05-2021 View substance registered dossier
Butane-1,3-diol
203-529-7 107-88-0 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 27-09-2021 View substance registered dossier
2-cyanoacetamide
203-531-8 107-91-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-05-2015 View substance registered dossier
Butyric acid
203-532-3 107-92-6 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 27-07-2021 View substance registered dossier
trans-crotonic acid
203-533-9 107-93-7 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 11-03-2021 View substance registered dossier
3-chloropropionic acid
203-534-4 107-94-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 04-01-2021 View substance registered dossier
β-alanine
203-536-5 107-95-9 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 02-12-2019 View substance registered dossier
β-alanine
203-536-5 107-95-9 Active Intermediate Individual Intermediate use only 05-03-2019 View substance registered dossier
3-mercaptopropionic acid
203-537-0 107-96-0 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 17-12-2019 View substance registered dossier
Sarcosine
203-538-6 107-97-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 20-12-2016 View substance registered dossier
1-methoxypropan-2-ol
203-539-1 107-98-2 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 29-07-2021 View substance registered dossier
2-chloroethyldimethylamine
203-540-7 107-99-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 02-02-2017 View substance registered dossier
2-dimethylaminoethanol
203-542-8 108-01-0 Active Full Joint ≥ 10 000 tonnes 18-08-2021 View substance registered dossier
1-nitropropane
203-544-9 108-03-2 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 20-09-2012 View substance registered dossier
Vinyl acetate
203-545-4 108-05-4 Active Full Joint ≥ 1 000 000 to < 10 000 000 tonnes 24-09-2021 View substance registered dossier
4-methylpentan-2-one
203-550-1 108-10-1 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 27-07-2021 View substance registered dossier
4-methylpentan-2-ol
203-551-7 108-11-2 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 23-05-2018 View substance registered dossier
Isovaleryl chloride
203-552-2 108-12-3 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 25-06-2012 View substance registered dossier
2-chloropropyldimethylamine
203-554-3 108-14-5 Active Intermediate Individual Intermediate use only 16-12-2019 View substance registered dossier
1-(dimethylamino)propan-2-ol
203-556-4 108-16-7 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 12-05-2020 View substance registered dossier
Diisopropylamine
203-558-5 108-18-9 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 03-08-2021 View substance registered dossier
Diisopropyl ether
203-560-6 108-20-3 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 13-01-2021 View substance registered dossier
Isopropyl acetate
203-561-1 108-21-4 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 07-07-2021 View substance registered dossier
Isopropyl acetate
203-561-1 108-21-4 No longer Valid Full Individual No longer valid 11-01-2016 View substance registered dossier
Isopropenyl acetate
203-562-7 108-22-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 16-12-2019 View substance registered dossier
Isopropyl chloroformate
203-563-2 108-23-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 01-04-2019 View substance registered dossier
Acetic anhydride
203-564-8 108-24-7 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 14-06-2021 View substance registered dossier
Acetic anhydride
203-564-8 108-24-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 20-05-2016 View substance registered dossier
2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one
203-565-3 108-26-9 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 02-05-2013 View substance registered dossier
2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one
203-565-3 108-26-9 Active Intermediate Individual Intermediate use only 15-01-2015 View substance registered dossier
Succinic anhydride
203-570-0 108-30-5 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 18-05-2021 View substance registered dossier
Succinic anhydride
203-570-0 108-30-5 Active Intermediate Individual Intermediate use only 05-09-2019 View substance registered dossier
Maleic anhydride
203-571-6 108-31-6 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 10-09-2021 View substance registered dossier
Maleic anhydride
203-571-6 108-31-6 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 16-09-2010 View substance registered dossier
Maleic anhydride
203-571-6 108-31-6 No longer Valid Full Individual No longer valid 07-07-2010 View substance registered dossier
Maleic anhydride
203-571-6 108-31-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-02-2020 View substance registered dossier
Maleic anhydride
203-571-6 108-31-6 Active Intermediate Individual Intermediate use only 06-03-2018 View substance registered dossier
Propylene carbonate
203-572-1 108-32-7 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 23-08-2021 View substance registered dossier
m-xylene
203-576-3 108-38-3 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 20-05-2021 View substance registered dossier
m-cresol
203-577-9 108-39-4 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 09-07-2021 View substance registered dossier
3-chlorotoluene
203-580-5 108-41-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-04-2017 View substance registered dossier
3-chloroaniline
203-581-0 108-42-9 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 31-07-2018 View substance registered dossier
3-chloroaniline
203-581-0 108-42-9 Active Intermediate Individual Intermediate use only 15-11-2013 View substance registered dossier
3-chloroaniline
203-581-0 108-42-9 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 07-11-2014 View substance registered dossier
m-toluidine
203-583-1 108-44-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 16-09-2021 View substance registered dossier
m-toluidine
203-583-1 108-44-1 Active Intermediate Individual Intermediate use only 04-07-2012 View substance registered dossier
m-phenylenediamine
203-584-7 108-45-2 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 28-05-2020 View substance registered dossier
m-phenylenediamine
203-584-7 108-45-2 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 15-04-2018 View substance registered dossier
m-phenylenediamine
203-584-7 108-45-2 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 06-09-2010 View substance registered dossier
resorcinol; 1,3-benzenediol
203-585-2 108-46-3 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 06-07-2021 View substance registered dossier
resorcinol; 1,3-benzenediol
203-585-2 108-46-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-03-2019 View substance registered dossier
2,4-dimethylpyridine
203-586-8 108-47-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 17-12-2020 View substance registered dossier
2,6-dimethylpyridine
203-587-3 108-48-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 05-02-2019 View substance registered dossier
Glutaric anhydride
203-593-6 108-55-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-09-2021 View substance registered dossier
m-phenylene di(acetate)
203-596-2 108-58-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 30-05-2018 View substance registered dossier
Dimethyl malonate
203-597-8 108-59-8 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 05-03-2019 View substance registered dossier
Dimethyl malonate
203-597-8 108-59-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 16-04-2012 View substance registered dossier
Dimethyl malonate
203-597-8 108-59-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-05-2018 View substance registered dossier
2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclooctane
203-600-2 108-62-3 Active Full Joint Tonnage data confidential 24-02-2020 View substance registered dossier
Bis(1-methylheptyl) adipate
203-601-8 108-63-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 12-12-2019 View substance registered dossier
Ethyl isovalerate
203-602-3 108-64-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 12-01-2018 View substance registered dossier
2-methoxy-1-methylethyl acetate
203-603-9 108-65-6 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 01-09-2021 View substance registered dossier
Mesitylene
203-604-4 108-67-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 06-10-2021 View substance registered dossier
Mesitylene
203-604-4 108-67-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-12-2020 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
DOW BENELUX B.V. - OR1 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Allyl alcohol 203-470-7 107-18-6 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Allyl alcohol 203-470-7 107-18-6 - View substance registered dossier
Dow Silicones Belgium SPRL Rue Jules Bordet Zone industrielle C 7180 Seneffe Belgium Belgium Active Allyl alcohol 203-470-7 107-18-6 2021 View substance registered dossier
Dow Silicones Belgium SPRL OR-1 rue Jules Bordet Parc industriel C 7180 Seneffe Belgium Belgium Active Allyl alcohol 203-470-7 107-18-6 - View substance registered dossier
Dow Silicones Belgium SPRL OR-2 PSRC - rue Jules Bordet Parc industriel C 7180 Seneffe Belgium Belgium Active Allyl alcohol 203-470-7 107-18-6 - View substance registered dossier
ACOMON S.R.L. VIA BAIONA, 107 48123 RAVENNA ITALY Italy Italy Active Allyl alcohol 203-470-7 107-18-6 2017 View substance registered dossier
CHT Germany GmbH Bismarckstr. 102 72072 Tuebingen Germany Germany Active Allyl alcohol 203-470-7 107-18-6 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-3 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Allyl alcohol 203-470-7 107-18-6 - View substance registered dossier
ACS DOBFAR S.p.A Viale Addetta 4/12 20067 Tribiano Milano Italy Italy Active Allyl alcohol 203-470-7 107-18-6 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH - ME02 Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Allyl alcohol 203-470-7 107-18-6 2018 View substance registered dossier
LANXESS Solutions Italy S.r.l. Via Pico della Mirandola, 8 4013 Localita Scalo Latina LT Italy Italy Active Prop-2-yn-1-ol 203-471-2 107-19-7 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Prop-2-yn-1-ol 203-471-2 107-19-7 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Prop-2-yn-1-ol 203-471-2 107-19-7 - View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 Muenchen Germany Germany Active Prop-2-yn-1-ol 203-471-2 107-19-7 - View substance registered dossier
Ercros SA Avenida Diagonal 593-595 08014 Barcelona Spain Spain Active Prop-2-yn-1-ol 203-471-2 107-19-7 - View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Active Chloroacetaldehyde 203-472-8 107-20-0 - View substance registered dossier
HH Compliance Ltd. Rubicon-Building, CIT-Campus Bishopstown none Cork Ireland Ireland Cease Manufacture Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2020 View substance registered dossier
LG Chem Europe GmbH Alfred Herrhausen Allee 3 5 D-65760 Eschborn Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH Wunstorfer Str. 40 30926 Seelze Deutschland Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2018 View substance registered dossier
Performance Materials Ibérica, S.L.U. Jose Abascal 56 28003 Madrid Spain Spain Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
GRASS EU s.r.o. Světova 523/1 18000 Praha - Libeň Czech Republic Czech Republic Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Pulcra Chemicals GmbH Isardamm 79-83 82538 Geretsried Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
NEARCHIMICA S.p.a Via F.lli Rosselli 50, 52 20025 Legnano - Milano Italy Italy Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
EcoMundo 215, rue Jean-Jacques Rousseau 92130 Issy-les-Moulineaux France France Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2013 View substance registered dossier
HUNTSMAN HOLLAND BV Merseyweg 10 3197 KG Botlek-Rotterdam Netherlands Netherlands Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2017 View substance registered dossier
Nouryon Functional Chemicals AB Stenunge Allé 3 - SE-444 85 Stenungsund - Sweden Sweden Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2012; 2013; 2017 View substance registered dossier
Ravago Chemicals Netherlands BV Neptunusstraat 15 2132 JA Hoofddorp Netherlands Netherlands Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600 2040 Antwerpen 4 Antwerpen Belgium Belgium Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2012; 2013; 2014 View substance registered dossier
DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH_1 Hugenottenallee 173-175 D-63263 Neu-Isenburg Hesse Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Covestro Deutschland AG Kaiser-Wilhelm-Allee 60 51373 Leverkusen Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
CAP PARTS AG Elterleiher-Str. 15 D-09481 Scheibenberg Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Luxcontrol S.A. (OR20) 1, Avenue des Terres Rouges 4004 Esch-sur-Alzette Luxembourg Luxembourg Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Lamberti Iberia s.a.u. Calle Ceuta 1 - Poligon industrial El Colomer 12200 Onda Castellon Spain Spain Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Sasol Chemie GmbH & Co. KG OR RSA Anckelmannsplatz 1 20537 Hamburg Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Aussachem S.p.a Via Garibaldi, 5 31050 Santandrà di Povegliano (TV) Italy Italy Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
HH Compliance Ltd. Unit 11D Nutgrove Office Park Nutgrove Avenue 14 Rathfarnham Dublin Ireland Ireland Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
ORLEN Południe S.A. Fabryczna 22 32-540 Trzebinia Malopolska Poland Poland Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
CHT Germany GmbH Bismarckstr. 102 72072 Tuebingen Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
SOLVENTIS EUROPE NV Sint Maartenstraat 1 B-2000 Antwerpen Belgium Belgium Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
BASF Polyurethanes GmbH Elastogranstr. 60 49448 Lemförde Niedersachsen Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2015 View substance registered dossier
Indorama Ventures Europe B.V. Markweg 201 3198 NB Europoort (Rotterdam) Netherlands Netherlands Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2011 View substance registered dossier
BIC ECRITURE 2000 14 RUE JEANNE D'ASNIERES 92110 CLICHY FRANCE France France Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Blue Frog Scientific EURL 967 Route de la Plaine La Plaine 26400 Chabrillan France France Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Shell Nederland Chemie B.V. Chemieweg 25 PO BOX 6060, 4780 LN Moerdijk Netherlands Netherlands Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2016; 2020 View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH ILUX Stangenstr.1 70771 Leinfelden- Echterdingen Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Ipcochemical Europe S.r.l. Via Vailate, 79 26017 Pieranica (CR) Italy Italy Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 155 Parque Empresarial Las Tablas, Edifico 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2013; 2015; 2018 View substance registered dossier
TDK Hungary Components Kft. Csaba utca 30. 9700 Szombathely Hungary Hungary Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 075 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2019 View substance registered dossier
Charles River Laboratories Den Bosch B.V. OR28 Hambakenwetering 7 5231DD 's-Hertogenbosch Netherlands Netherlands Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
TÜV SÜD Iberia S.A.U. (051) Ronda Can Fatjó 13 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona Spain Spain Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2014; 2018 View substance registered dossier
Fujifilm Europe GmbH (OR3) Heesenstr. 31 40549 Düsseldorf NRW Germany Germany Cease Manufacture Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2021 View substance registered dossier
Becton Dickinson Distribution Center NV Laagstraat 57 9140 Temse Belgium Belgium Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Pestila sp. z o. o. Studzianki 24a 97-320 Wolbórz Poland Poland Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2021 View substance registered dossier
CCD (Germany) GmbH Berliner Allee 55 40212 Düsseldorf Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
FUJIFILM Electronic Materials (Europe) N.V. Keetberglaan 1A Haven 1061 2070 Zwijndrecht Antwerp Belgium Belgium Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Eastman Chemical B.V. Watermanweg 70 3067 GG Rotterdam Netherlands Netherlands Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Chemservice GmbH - (8TV2) Herrnsheimer Hauptstrasse 1b 67550 Worms Germany Germany Cease Manufacture Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2020 View substance registered dossier
SINTERAMA S.P.A. via gramsci 5 13876 sandigliano Italy Italy Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Ramboll Deutschland GmbH Werinherstraße 79 Gebäude 32a 81541 München Bayern Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Arteco nv M/I Metropoolstraat 25 2900 Schoten Belgium Belgium Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH 95 Stangenstrasse 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
TÜV SÜD Industrie Service GmbH IS-USR-MUC Westendstr. 199 80686 München Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
SOLVAY SOLUTIONS NEDERLAND B.V. ENERGIEWEG 1 4791RN Klundert Netherlands Netherlands Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
NEOCHIMIKI SA PENTELIS 34 175 64 P.FALIRO ATHENS Greece Greece Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
NOVAPET SA Paseo Independencia nº21, 3ª planta 50001 Zaragoza Spain Spain Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2013; 2017 View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2015; 2021 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2017 View substance registered dossier
Sigma-Aldrich Company Limited The Old Brickyard, New Road SP8 4XT Gillingham United Kingdom United Kingdom No longer Valid Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2021 View substance registered dossier
Oleon N.V. Assenedestraat 2 9940 Ertvelde Belgium Belgium Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (2) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2021 View substance registered dossier
SILICONATURE S.p.A. Via Nazionale 39 31010 GODEGA DI S.URBANO (TV) Italy Italy Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Infineum Italia Strada di Scorrimento 2 17047 Vado Ligure (SV) Italy Italy Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2017; 2020 View substance registered dossier
Veolia PET Germany GmbH Dierkower Damm 29 18146 Rostock Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2013; 2014; 2017 View substance registered dossier
Valspar b.v. Zuiveringweg 89 8243 PE Lelystad Netherlands Netherlands Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2020; 2021 View substance registered dossier
KHBoddin GmbH Hartzloh 25 22307 Hamburg Hamburg Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Mitsui and Co. Benelux S.A./N.V. Rue Belliard 65/ Belliarstraat 65 1040 Brussels Belgium Belgium Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2019; 2020 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17, 22363 Lund Sweden Sweden Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
UOP B.V. Noorderlaan 147 B-2030 Antwerp Belgium Belgium Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHIMIE SARL 80 Rue de Luzais BP 701 38297 Saint Quentin Fallavier France France Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2020 View substance registered dossier
NYCO-STPC Zoning Industriel de Tournai Ouest 1 B-7503 Froyennes Belgium Belgium Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
INEOS Composites Hispania S.L. (0341) Partida Povet, 37 ES-12580 Benicarlo Castellón de la Plana Spain Spain Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2018 View substance registered dossier
REACH GLOBAL SERVICES S.A. Rond Point Schuman, 6 B-1040 Brussels Belgium Belgium Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2012 View substance registered dossier
BiSafe d.o.o. (OR Alwag) V Kladeh 11c 1000 Ljubljana Slovenia Slovenia Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA ul. Chemików 7 09-411 Płock Poland Poland Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2012; 2013; 2014; 2017 View substance registered dossier
INDORAMA VENTURES QUÍMICA S.L.U. Polígono Industrial Guadarranque, 0, sin número 11360 San Roque Cádiz Spain Spain Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2017; 2020 View substance registered dossier
Memjet Limited 61/62 Fitzwilliam Lane Dublin 2 Dublin Ireland Ireland Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP (acts as the OR for Jiangsu FOPIA Chemicals Co., Ltd.) Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
MAXAMCORP INTERNATIONAL, S.L. Avenida Partenon, 16 28042 Madrid Spain Spain Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Croda EU B.V. (OR1) Buurtje 1 2802 BE Gouda Netherlands Netherlands Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
CHT Austria GmbH Aeueleweg 3 6812 Meiningen Austria Austria Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
ELC group s.r.o Karolinska 650/1 186 00 Prague 8 ECHA-04f00bd6-4442-42bb-be87-2a71f23307f0 Czech Republic Czech Republic Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Umicore NV/SA Rue du Marais 31 1000 Brussels Belgium Belgium Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2012 View substance registered dossier
DOW CHEMICAL COMPANY LTD Diamond House, Lotus Park Kingsbury Crescent Middx UB7 0DQ Staines Middx United Kingdom United Kingdom No longer Valid Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2021 View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2020 View substance registered dossier
Bax Chemicals BV Essebaan 65 2908 LJ Capelle a.d. IJssel Netherlands Netherlands Netherlands No longer Valid Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2014 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 01 Chaussee De Wavre, 1945 1945 Brussels Belgium Belgium Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2019 View substance registered dossier
Halliburton Manufacturing and Services Ltd. Columbusstraat 19 7825 VP Emmen Netherlands Netherlands Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2013; 2021 View substance registered dossier
Nalco Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 2342 BB Oegstgeest Netherlands Netherlands Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2014; 2018 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 02 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2019 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2012; 2013; 2014; 2017 View substance registered dossier
ICC Industries B.V. Arena Boulevard 61, 4th floor 1101 DL Amsterdam Netherlands Netherlands Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
BASF Schwarzheide GmbH Schipkauer Str. 1 01987 Schwarzheide Brandenburg Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Amcor Flexibles Valkeakoski Oy PO Box 70 Niementie 161 37601 Valkeakoski Finland Finland Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2018 View substance registered dossier
C.S.B. GmbH 0264 Düsseldorfer Str. 113 47809 Krefeld Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Ramboll Belgium BVBA (TSE) Meersbloem-Melden 46 9700 Oudenaarde Belgium Belgium Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Märkische Faser GmbH Grisutenstr. 13 14727 Premnitz Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (10) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
UMCO GmbH Georg-Wilhelm-Straße 187 21107 Hamburg Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-11 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
F & T Fischer & Tausche Holding GmbH Carl-Benz Str. 1 25813 Husum Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2018 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Allnex Belgium NV/SA OR2 Anderlechtstraat 33 1620 Drogenbos Belgium Belgium Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Rianlon GmbH Charlottenstr. 75 40210 Duesseldorf Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2017 View substance registered dossier
Sasol Chemie GmbH & Co. KG OR NA Anckelmannsplatz 1 20537 Hamburg Germany Germany Cease Manufacture Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2021 View substance registered dossier
Lubrizol France SAS 25 Quai de France 76100 ROUEN France France Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Beckman Coulter Ireland Inc Lismeehan none O'Callaghan's Mills Clare Ireland Ireland Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Intermarc B.V. Villapark 10 3051 BP Rotterdam Netherlands Netherlands Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2013 View substance registered dossier
TSGE_2019-017 Im Fliegerhorst 12 38642 Goslar Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2021 View substance registered dossier
OLTCHIM SA Uzinei 1 240050 Ramnicu Valcea Valcea Romania Romania Cease Manufacture Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2013 View substance registered dossier
EVI S.r.l. - Unipersonale Via Vincenzo Monti, 32 20123 Milano (MI) Lombardia Italy Italy Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Cabot Microelectronics Corporation- France Les Passerelles 104 Avenue Albert 1er 92563 RUEIL-MALMAISON Cedex Cedex France France Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Koopman International B.V. Distelweg 88 1031 HH Amsterdam Netherlands Netherlands Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2019 View substance registered dossier
Liquichem Handelsgesellschaft mbH Kajen 6–8 20459 Hamburg Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2012; 2013; 2014; 2017 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
REACH GLOBAL SERVICES S.A. Rond Point Schuman, 6 B-1040 Brussels Belgium Belgium Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Allnex Belgium NV/SA OR1 Anderlechtstraat 33 1620 Drogenbos Belgium Belgium Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Indorama Ventures Europe B.V. Markweg 201 3198NB Europoort (RT) Rotterdam Netherlands Netherlands Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2014; 2015; 2017 View substance registered dossier
TÜV SÜD Iberia S.A.U. (025) Ronda Can Fatjó 13 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona Spain Spain Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2019 View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Beckman Coulter France SAS 130, Avenue de Lattre de Tassigny 13009 Marseille France France Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Ricardo Nederland BV Catharijnesingel 33 3511 GC Utrecht Netherlands Netherlands Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (8111117-5) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman - BP1510 38025 Grenoble France France France Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2017 View substance registered dossier
C.S.B. GmbH Duesseldorfer Str.113 47809 Krefeld Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
HARKE Chemicals GmbH Xantener Str.1 45479 Mülheim an der Ruhr Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2015; 2019 View substance registered dossier
Dow Belgium B.V.B.A. Grotesteenweg 214 B-2600 Antwerpen (Berchem) Belgium Belgium Belgium Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2015; 2017 View substance registered dossier
Memjet Limited 61/62 Fitzwilliam Lane Dublin 2 Dublin Ireland Ireland Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Roche Diagnostics GmbH Sandhoferstrasse 116 68305 Mannheim Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2020 View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 087 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2019 View substance registered dossier
SABIC Petrochemicals B.V. Europaboulevard 1 6135 LD Sittard Limburg Netherlands Netherlands Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2013; 2014; 2017 View substance registered dossier
TÜV SÜD Iberia S.A.U. (013) Ronda Can Fatjó 13 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona Spain Spain Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2018 View substance registered dossier
Synthomer Trading Limited Dutch Branch Ijesselstraat 41 5347 KG Oss Netherlands Netherlands Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
PACCOR Packaging GmbH Marienburgstrasse 25a 56856 Zell (Mosel) Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Chemservice GmbH - (D1Y0) Herrnsheimer Hauptstrasse 1b 67550 Worms Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
ARKEMA PHOTOCURES 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes France France Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
CSI-OR03DUB Block C Ardilaun Court 112-114 St. Stephen’s Green D02 TD28 Dublin Ireland Ireland Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
GBT Europe GmbH Sebastianusstraße 10 41460 Neuss NRW Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2010; 2014 View substance registered dossier
STEPAN EUROPE SA Chemin JONGKIND 38340 VOREPPE France France Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Lubrizol Deutschland GmbH Max-Planck-Strasse 6 27721 RITTERHUDE Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2020 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2014 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 19 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2019 View substance registered dossier
Oxiteno Europe OR2 Ikaroslaan 6 1930 Zaventem Belgium Belgium Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2014; 2017 View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2017; 2018 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2021 View substance registered dossier
Allnex Italy S.R.L. Via Matteo Bianchin, 62 36060 Romano d'Ezzelino Italy Italy Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Oy Nizhex Scandinavia Ltd Wavulinintie 10 00210 HELSINKI Finland Finland Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2012 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Société d’injection des bouchons 35 rue des jeuneurs 75002 Paris France France Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Alcotra Europe SA Boulevard du Souverain 100 1170 Bruxelles Belgium Belgium Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
ANNO chemicals N.V. Berkenlaan 21 2980 Halle (Zoersel) (Antwerp) Belgium Belgium Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Dak Americas Exterior, S.L. CALENDULA 95, EDIFICIO M, OFICINA 5 28109 ALCOBENDAS MADRID/SPAIN Spain Spain Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
DKSH GmbH Baumwall 3 20459 Hamburg Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Charles River Laboratories Den Bosch B.V. OR78 Hambakenwetering 7 5231 DD 's-Hertogenbosch Netherlands Netherlands Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Chemservice S.A. (TZ6C) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Lamberti S.p.A. via Piave 18 21041 Albizzate Varese Italy Italy Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A. Via Santena 1 10029 Villastellone Torino Italy Italy Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2012; 2017 View substance registered dossier
Adriaanse Import & Export Adriaan Mulderweg 9-11 5657 EM Eindhoven Netherlands Netherlands Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Lonza Cologne GmbH - REACH Nattermannallee 1 50829 Cologne Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2016 View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 024 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Dak Americas Exterior, S.L. CALENDULA 95, EDICIFIO M, OFICINA 5 28109 ALCOBENDAS MADRID/SPAIN Spain Spain Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811669-1) 5 Place Robert Schuman - BP 1516 38025 Grenoble France France France Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2015 View substance registered dossier
HML Europe BV De Haal 82 1511 AT Oostzaan Netherlands Netherlands Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
CMC Materials Italia S.r.l. (OR) VIA UMBRIA 4 20098 SAN GIULIANO MILANESE Italy Italy Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Noahs Ark Chemicals Bvba Ernest van Dijckkaai 28 2000 Antwerp Belgium Belgium Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2013; 2014; 2018 View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH_UKBW2020 Stangenstr.1 70771 Leinfelden- Echterdingen Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2021 View substance registered dossier
W. L. Gore & Associates (UK) Ltd. Kirkton South Road Kirkton Campus EH54 7BT Livingston United Kingdom United Kingdom No longer Valid Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2021 View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Tricon Energy Iberica, S.L.U. Avenida Pau Casals, nº 14, 6º piso, 08021 Barcelona Spain Spain Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2015 View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Marubeni International (Europe) GmbH Benrather Str. 18-20 40213 Düsseldorf Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2021 View substance registered dossier
Wellman International Mullagh Co. Meath Kells Meath Ireland Ireland Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2016 View substance registered dossier
INEOS Derivatives Lavera SAS (Oxide) Avenue de la bienfaisance BP6 133117 Lavera France France Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2011; 2014 View substance registered dossier
Klintberg & Way Parts AB BOX 1062 164 40 Kista Norway Norway Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
DOW CHEMICAL IBERICA S.L. Ribera del Loira 4-6 Edificio Iris, 4º Planta 28042 Madrid Spain Spain Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2015; 2017 View substance registered dossier
Intertek Italia SpA Via Miglioli 2/A 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO, Milano Italy Italy Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2014 View substance registered dossier
TÜV SÜD Iberia S.A.U. (057) C/ Frederic Mompou 4A, 1º 4º 08960 Sant Just Desvern (BCN) Barcelona Spain Spain Cease Manufacture Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2017 View substance registered dossier
REACH INTEGRA S.L. C/TOMAS ALBA EDISON, 2 41092 SEVILLA SPAIN Spain Spain Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2014 View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
B.I.G. - OR634 Technische Schoolstraat 43A 2440 Geel Belgium Belgium Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-10 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2017 View substance registered dossier
Klaus F. Meyer GmbH Leiblstraße 3 67136 Fussgoenheim Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
EQUIPOLYMERS GMBH D-06258 D-06201 Schkopau Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Chemservice GmbH - (I1T3) Herrnsheimer Hauptstrasse 1b 67550 Worms Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Avient Luxembourg S.a r.l. OR1 19 Route de Bastogne 9638 Pommerloch Luxembourg Luxembourg Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2021 View substance registered dossier
FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH Fuggerstrasse 12 41468 Neuss Germany Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
Huntsman (Europe) BV - OR5 Everslaan 45 B-3078 Everberg Belgium Belgium Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 - View substance registered dossier
ADVANSA Manufacturing GmbH Frielinghauser Strasse 5 59071 Hamm Nordrhein-Westfalen Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2013; 2020 View substance registered dossier
INEOS nv Haven 1053 -- Nieuwe Weg 1 2070 Zwijndrecht Belgium Belgium Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2011; 2014 View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (K001) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2019 View substance registered dossier
ITOCHU Deutschland GmbH Fritz-Vomfelde-Strasse 14 40547 Duesseldorf Germany Germany Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2014 View substance registered dossier
TÜV SÜD Iberia S.A.U. (049) Ronda Can Fatjó 13 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona Spain Spain Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2018 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2012; 2013; 2015; 2017 View substance registered dossier
HH Compliance C.I.T. Campus Rubicon Centre Bishopstown Cork Ireland Ireland Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1 2016 View substance registered dossier
Inosence Polyol Oy Viertokatu 35 33730 Tampere Finland Finland Active Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1