Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Last updated 06 srpna 2021. Database contains 23376 unique substances and contains information from 104385 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
Acrylamide
201-173-7 79-06-1 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 15-07-2021 View substance registered dossier
Acrylamide
201-173-7 79-06-1 Active Intermediate Individual Intermediate use only 30-07-2013 View substance registered dossier
Acrylamide
201-173-7 79-06-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 14-11-2019 View substance registered dossier
2-chloroacetamide
201-174-2 79-07-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 15-05-2018 View substance registered dossier
Bromoacetic acid
201-175-8 79-08-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-05-2019 View substance registered dossier
Propionic acid
201-176-3 79-09-4 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 03-06-2021 View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Active Full Joint ≥ 1 000 000 to < 10 000 000 tonnes 04-08-2021 View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-11-2010 View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Active Intermediate Individual Intermediate use only 24-01-2013 View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 No longer Valid Full Individual No longer valid 09-10-2009 View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 24-03-2021 View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 07-08-2013 View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-08-2021 View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 30-07-2013 View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 05-06-2014 View substance registered dossier
Glycollic acid
201-180-5 79-14-1 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 03-02-2021 View substance registered dossier
N-methylacetamide
201-182-6 79-16-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-08-2020 View substance registered dossier
Thiosemicarbazide
201-184-7 79-19-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 09-02-2018 View substance registered dossier
Thiosemicarbazide
201-184-7 79-19-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-02-2018 View substance registered dossier
Methyl acetate
201-185-2 79-20-9 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 25-06-2021 View substance registered dossier
Peracetic acid
201-186-8 79-21-0 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 12-05-2021 View substance registered dossier
Methyl chloroformate
201-187-3 79-22-1 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 15-07-2020 View substance registered dossier
Methyl chloroformate
201-187-3 79-22-1 Active Intermediate Individual Intermediate use only 15-10-2012 View substance registered dossier
Nitroethane
201-188-9 79-24-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 14-12-2017 View substance registered dossier
2,3-dimethylbutane
201-193-6 79-29-8 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 26-02-2021 View substance registered dossier
Isobutyryl chloride
201-194-1 79-30-1 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-03-2020 View substance registered dossier
Isobutyryl chloride
201-194-1 79-30-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-04-2021 View substance registered dossier
Isobutyric acid
201-195-7 79-31-2 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 27-11-2020 View substance registered dossier
L-(+)-lactic acid
201-196-2 79-33-4 Active Full Joint ≥ 1 000 000 to < 10 000 000 tonnes 25-05-2021 View substance registered dossier
L-(+)-lactic acid
201-196-2 79-33-4 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 03-04-2018 View substance registered dossier
Dichloroacetyl chloride
201-199-9 79-36-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 08-01-2021 View substance registered dossier
Oxalyl dichloride
201-200-2 79-37-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 04-03-2020 View substance registered dossier
Oxalyl dichloride
201-200-2 79-37-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 15-01-2015 View substance registered dossier
Oxalyl dichloride
201-200-2 79-37-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 29-09-2014 View substance registered dossier
Chlorotrifluoroethylene
201-201-8 79-38-9 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 01-07-2020 View substance registered dossier
Methacrylamide
201-202-3 79-39-0 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 14-06-2021 View substance registered dossier
Methacrylic acid
201-204-4 79-41-4 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 21-07-2021 View substance registered dossier
2-mercaptopropionic acid
201-206-5 79-42-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-05-2018 View substance registered dossier
Dichloroacetic acid
201-207-0 79-43-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 02-02-2021 View substance registered dossier
Dimethylcarbamoyl chloride
201-208-6 79-44-7 Active Intermediate Individual Intermediate use only 01-04-2011 View substance registered dossier
Dimethylcarbamoyl chloride
201-208-6 79-44-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-11-2020 View substance registered dossier
2-nitropropane
201-209-1 79-46-9 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 26-11-2010 View substance registered dossier
(±)-dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethylfuran-2(3H)-one
201-210-7 79-50-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 21-05-2019 View substance registered dossier
4-(2,5,6,6-tetramethylcyclohex-2-enyl)but-3-en-2-one
201-219-6 79-69-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 09-06-2017 View substance registered dossier
4-aminotoluene-2-sulphonanilide
201-221-7 79-72-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 21-12-2016 View substance registered dossier
2,5-di-tert-pentylhydroquinone
201-222-2 79-74-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 03-09-2020 View substance registered dossier
(E)-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
201-224-3 79-77-6 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 11-02-2020 View substance registered dossier
Retinyl palmitate
201-228-5 79-81-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 13-03-2020 View substance registered dossier
Camphene
201-234-8 79-92-5 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 13-01-2021 View substance registered dossier
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol
201-236-9 79-94-7 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 26-02-2021 View substance registered dossier
4,4'-isopropylidenedi-o-cresol
201-240-0 79-97-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 14-04-2021 View substance registered dossier
4,4'-isopropylidenedicyclohexanol
201-244-2 80-04-6 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 21-08-2020 View substance registered dossier
4,4'-isopropylidenediphenol
201-245-8 80-05-7 null Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum 25-09-2019 View substance registered dossier
Bis(4-chlorophenyl) sulphone
201-247-9 80-07-9 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 22-01-2021 View substance registered dossier
Dapsone
201-248-4 80-08-0 Active Intermediate Individual Intermediate use only 03-09-2013 View substance registered dossier
Dapsone
201-248-4 80-08-0 Active Full Joint ≥ 1 000 tonnes 07-08-2020 View substance registered dossier
4,4'-sulphonyldiphenol
201-250-5 80-09-1 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 08-07-2020 View substance registered dossier
4,4'-sulphonyldiphenol
201-250-5 80-09-1 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 17-12-2018 View substance registered dossier
Dichloro(diphenyl)silane
201-251-0 80-10-4 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 14-08-2020 View substance registered dossier
α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide
201-254-7 80-15-9 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 02-05-2019 View substance registered dossier
Benzenesulphonohydrazide
201-255-2 80-17-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 28-05-2019 View substance registered dossier
Methyl benzenesulphonate
201-256-8 80-18-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 05-10-2020 View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxy-N-phenylbenzenesulphonamide
201-258-9 80-20-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-05-2014 View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxy-N-methylbenzenesulphonamide
201-262-0 80-23-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-03-2018 View substance registered dossier
p-menth-1-en-8-yl acetate
201-265-7 80-26-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 02-10-2018 View substance registered dossier
Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide
201-279-3 80-43-3 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 26-04-2021 View substance registered dossier
p-(1,1-dimethylpropyl)phenol
201-280-9 80-46-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 07-04-2021 View substance registered dossier
Methyl toluene-4-sulphonate
201-283-5 80-48-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 08-07-2021 View substance registered dossier
Methyl toluene-4-sulphonate
201-283-5 80-48-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-12-2019 View substance registered dossier
4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide)
201-286-1 80-51-3 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 19-02-2021 View substance registered dossier
p-menthane-1,8-diol
201-288-2 80-53-5 Active Intermediate Individual Intermediate use only 29-11-2010 View substance registered dossier
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde 201-289-8 80-54-6 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 20-09-2018 View substance registered dossier
Pin-2(3)-ene
201-291-9 80-56-8 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 07-04-2021 View substance registered dossier
2-bromobutyric acid
201-294-5 80-58-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 30-08-2017 View substance registered dossier
Methyl methacrylate
201-297-1 80-62-6 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 06-08-2021 View substance registered dossier
1,1,3,3-tetramethylguanidine
201-302-7 80-70-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 30-10-2019 View substance registered dossier
2-hydroxy-3-methylcyclopent-2-enone
201-303-2 80-71-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 05-05-2021 View substance registered dossier
1,3-dimethylimidazolidin-2-one
201-304-8 80-73-9 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 15-09-2020 View substance registered dossier
Naphthalene-1,5-disulphonic acid
201-317-9 81-04-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-12-2020 View substance registered dossier
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
201-321-0 81-07-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 12-12-2018 View substance registered dossier
4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid
201-325-2 81-11-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 15-02-2020 View substance registered dossier
4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid
201-325-2 81-11-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-05-2020 View substance registered dossier
Dexpanthenol
201-327-3 81-13-0 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 22-08-2019 View substance registered dossier
4'-tert-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenone
201-328-9 81-14-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 29-09-2020 View substance registered dossier
α,α,2,6-tetrachlorotoluene
201-332-0 81-19-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-11-2010 View substance registered dossier
Dehydrocholic acid
201-335-7 81-23-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-05-2018 View substance registered dossier
Cholic acid
201-337-8 81-25-4 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 18-04-2018 View substance registered dossier
Cholic acid
201-337-8 81-25-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-08-2019 View substance registered dossier
Perylene-3,4:9,10-tetracarboxydiimide
201-344-6 81-33-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 25-03-2021 View substance registered dossier
3-methyl-6-(p-toluidino)-3H-dibenz[f,ij]isoquinoline-2,7-dione
201-346-7 81-39-0 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 05-04-2021 View substance registered dossier
1,4-diamino-2,3-dichloroanthraquinone
201-348-8 81-42-5 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-08-2017 View substance registered dossier
1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone
201-353-5 81-48-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 10-06-2021 View substance registered dossier
1,8-dihydroxy-4,5-dinitroanthraquinone
201-360-3 81-55-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 21-06-2021 View substance registered dossier
1,4-dihydroxyanthraquinone
201-368-7 81-64-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 17-06-2021 View substance registered dossier
N-(4-amino-9,10-dihydro-3-methoxy-9,10-dioxo-1-anthryl)-4-methylbenzenesulphonamide
201-369-2 81-68-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 10-02-2021 View substance registered dossier
6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone
201-375-5 81-77-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 24-02-2021 View substance registered dossier
Warfarin
201-377-6 81-81-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-08-2019 View substance registered dossier
Naphthalene-1,8-dicarboximide
201-379-7 81-83-4 Active Intermediate Individual Intermediate use only 18-03-2013 View substance registered dossier
Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride
201-380-2 81-84-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 03-04-2020 View substance registered dossier
6-bromo-3-methyl-3H-dibenz[f,ij]isoquinoline-2,7-dione
201-381-8 81-85-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-11-2017 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Kemira Oyj Energiakatu 4 P.O.Box 330 FI-00101 HELSINKI Finland Finland Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Archroma France, SAS Rue du Flottage 60350 Trosly-Breuil France France Cease Manufacture Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2020 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2015 View substance registered dossier
Chemservice S.A. (8LF5) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 02 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2020 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Str. 6 91301 Forchheim Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77, Dublin, Ireland D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (K002) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2018 View substance registered dossier
ECEM Hogehilweg 18 1101CD Amsterdam Noord Holland Netherlands Netherlands Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2011 View substance registered dossier
KEMIRA ITALY S.P.A Via E. Majorana 8 33058 San Giorgio di Nogaro (UD) Italy Italy Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Clariant Ibérica Producción S.A. Avda. Baix Llobregat, 3-5 08970 Sant Joan Despí Barcelona Spain Spain Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2013; 2015 View substance registered dossier
LinmarkOR93 Linmark Consulting Ltd Hillock, Ballut Street, STJ 1373 ST Julian's Malta Malta Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
SNF SA ZAC de Milieux 42163 Andrézieux France France Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2012 View substance registered dossier
Cytec Industries BV Burgemeester van Lierplein 75 3134 ZB Vlaardingen Netherlands Netherlands Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Kemira Oyj (OR for Chemicals Ltd.) Energiakatu 4 FI-00101 Helsinki Finland Finland Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Lubrizol Advanced Materials Europe B.V.B.A Nijverheidsstraat 30 2260 Westerlo-Oevel Belgium Belgium Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2015 View substance registered dossier
Nalco Hellas S.A. 2, Ag. Kon/nou &Elenis Str. 13671 Kokkinos Milos A 13671 Athens Greece Greece Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Laviosa Chimica Mineraria via L.da vinci 21 57123 Livorno Italy Italy Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH 12 Stangenstrasse 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2012 View substance registered dossier
SERVA Electrophoresis GmbH Carl-Benz-Strasse 7 69115 Heidelberg Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Solenis Netherlands B.V. Pesetastraat 62 2991 XT Barendrecht Netherlands Netherlands Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Baker Hughes (Nederland) B.V Westblaak 89 3012 KG Rotterdam Netherlands Netherlands Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Solenis Netherlands BV OR Pesetastraat 62 2991 XT Barendrecht Netherlands Netherlands Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2021 View substance registered dossier
Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB Färjevägen 1 SE-445 80 Bohus Sweden Sweden Cease Manufacture Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2016 View substance registered dossier
Cytec Industries B.V. OR Burgemeester van Lierplein 75 3134 ZB Vlaardingen Netherlands Netherlands Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
SNF SA ZAC de Milieux 42163 Andrézieux France France Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
SUEZ WTS France Tour CB21 16 Place de l’Iris 92040 Paris La Défense France France Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2014 View substance registered dossier
Clariant SE - GB71 Am Unisyspark 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2015 View substance registered dossier
Kemira Rotterdam B.V. Botlekweg 175 (Harbour number 4501) P.O. Box 5020 NL-3197 XE Botlek-Rotterdam Netherlands Netherlands Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
TIGI Haircare GmbH Hertzstraße 6 71083 Herrenberg Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Feralco Water Solutions B.V. Westkade 38 a 4551BV Sas van Gent Netherlands Netherlands Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
ChampionX Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 NL-2342BB Oegstgeest Oegstgeest Netherlands Netherlands Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
ExponentOR51I Block 1, Blanchardstown Corporate Park Ballycoolen Road, Blanchardstown D15 AKK1 Dublin Ireland Ireland Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2017; 2021 View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
LinmarkOR92 Linmark Consulting Ltd Hillock, Ballut Street STJ 1373 St Julian's Malta Malta Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Solenis UK Industries Limited CD&R LLP Cleveland House 33 King Street SW1Y 6RJ London United Kingdom United Kingdom No longer Valid Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2021 View substance registered dossier
SGL TECHNOLOGIES GmbH Werner-von-Siemens-Straße 18 86405 Meitingen Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2020 View substance registered dossier
SNF SA ZAC de Milieux 42163 Andrézieux France France Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2011 View substance registered dossier
Chevron Phillips Chemicals International NV Airport Plaza, Stockholm Building, Da Vincilaan 19 B-1831 DIEGEM Belgium Belgium Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2014; 2015 View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2020 View substance registered dossier
Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Allee 42 40212 Duesseldorf Germany Germany Cease Manufacture Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2021 View substance registered dossier
Clariant SE - GB04 Am Unisyspark 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2015 View substance registered dossier
Solenis Technologies Germany GmbH Fütingsweg 20 D-47805 Krefeld Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2012 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Chimpex Industriale S.p.a. Zona Ind.le Loc. Pascarola 80023 Caivano (NA) Campania Italy Italy Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2021 View substance registered dossier
Clariant SE - CH30 Am Unisyspark 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
CHT Germany GmbH Bismarckstr. 102 72072 Tuebingen Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2015 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Cease Manufacture Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2020 View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2015 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2011; 2013 View substance registered dossier
THOR GmbH Landwehrstrasse 1 D-67346 Speyer Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2013; 2019 View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active 2-chloroacetamide 201-174-2 79-07-2 - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active 2-chloroacetamide 201-174-2 79-07-2 - View substance registered dossier
CABB GmbH Ludwig-Hermann-Str. 100 86368 Gersthofen Germany Germany Cease Manufacture 2-chloroacetamide 201-174-2 79-07-2 2020 View substance registered dossier
ALBEMARLE EUROPE SPRL Parc Scientifique (Einstein) Rue du Bosquet 9 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE Belgium Belgium Active Bromoacetic acid 201-175-8 79-08-3 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811725-2) 5 Place Robert Schuman - BP 1516 38025 Grenoble France France France Active Bromoacetic acid 201-175-8 79-08-3 - View substance registered dossier
PALCHEM Rue du Transvaal BP22 62143 ANGRES France France Active Bromoacetic acid 201-175-8 79-08-3 - View substance registered dossier
Vynova PPC SAS 95 rue du Général de Gaulle BP 60090 68802 THANN CEDEX France France Active Bromoacetic acid 201-175-8 79-08-3 2019 View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
ERNESTO VENTOS, S.A. Carretera Reial 120B 08960 Sant Just Desvern Spain Spain Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
MHM Holding GmbH Sonnenallee 1 D-85551 Kirchheim Germany Germany Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
AXXENCE Aromatic GmbH Tackenweide 28 46446 Emmerich am Rhein NRW Germany Germany Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. - OR2 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
Eastman Chemical B.V. Watermanweg 70 3067 GG Rotterdam Netherlands Netherlands Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 2019 View substance registered dossier
OQ Chemicals Produktion GmbH & Co. KG Otto-Roelen-Str. 3 46147 Oberhausen NRW Germany Germany Cease Manufacture Propionic acid 201-176-3 79-09-4 2018 View substance registered dossier
Kraton Chemical AB OR1 Massvagen 15 P.O. Box 66 SE-820 22 Sandarne Sweden Sweden Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 2020 View substance registered dossier
sanofi chimie 82 avenue Raspail 94250 Gentilly France France Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
AFYREN NEOXY Plateforme chimique Carling Saint Avold BP 30047 57502 Saint Avold Cedex France France Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
Lawter Europe Haven 1520 Ketenislaan 1 B-9130 Kallo East Flanders Belgium Belgium Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH Hugenottenallee 175 D-63263 Neu-Isenburg Hesse Germany Germany Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
De Sangosse (Ireland) Limited 1 CASTLEWOOD AVENUE RATHMINES D06 H685 DUBLIN Ireland Ireland Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
Perstorp Oxo AB Sanden Ödsmål 444 84 Stenungsund Sweden Sweden Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 2017 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 2014; 2016; 2017 View substance registered dossier
COATEX SAS 35 rue AMPERE 69730 GENAY France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Du Pont (U.K.) Limited London Road 4th Floor, Kings Court SG1 2NG Stevenage Hertfordshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
UMCO GmbH Georg-Wilhelm-Straße 187 21107 Hamburg Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. - OR1 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Covestro Coating Resins B.V. Ceintuurbaan 5 8022 AW Zwolle Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-10 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Solenis Netherlands B.V. Pesetastraat 62 2991 XT Barendrecht Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2013; 2021 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2012; 2014; 2021 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-11 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2014 View substance registered dossier
Nouryon Surface Chemistry AB Stenunge Allé 3 - S-44485 Stenungsund - Sweden Sweden Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
ADISSEO FRANCE SAS Immeuble Antony Parc II 10 place du Général de Gaulle 92160 Antony France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
ECEM Hogehilweg 18 1101CD Amsterdam Noord Holland Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2010; 2011; 2013; 2018; 2020; 2021 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 16 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
LinmarkOR92 Linmark Consulting Ltd Hillock, Ballut Street STJ 1373 St Julian's Malta Malta Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
BASF Coatings GmbH Glasuritstrasse 1 Postfach 6123 48136 Münster Nordrhein-Westfalen Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
SNF SA ZAC de Milieux 42163 Andrézieux France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2018 View substance registered dossier
EcoMundo 215, rue Jean-Jacques Rousseau 92130 Issy-les-Moulineaux France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED (Jiangsu Sanmu Group Co., ltd.) Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Ecolab Production Belgium B.V.B.A. Havenlaan 4 3980 Tessenderlo Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (2) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 02 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2013; 2019; 2021 View substance registered dossier
Nalco Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 2342 BB Oegstgeest Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2013 View substance registered dossier
Wilkinson Sword GmbH Schuetzenstr. 110 42659 Solingen NRW Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Chemservice S.A. (ZT3E) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
TÜV SÜD Iberia S.A.U. (052) Ronda Can Fatjó 13 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona Spain Spain Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2014; 2016 View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR3 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
TEDi GmbH & Co. KG Brackeler Hellweg 301-305 44309 Dortmund NRW Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2020 View substance registered dossier
PHU Thoma Tomasz Konopa Winnica 36 66-300 Miedzyrzecz Poland Poland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
MICHELMAN INTERNATIONAL BELGIUM SRL Zoning Industriel B-6790 Aubange Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2013; 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Imerys Minerals OY imerys minerals limited Par moor centre, Par moor road PL242SQ Par CORNWALL Finland Finland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Valspar b.v. Zuiveringweg 89 8243 PE Lelystad Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2020 View substance registered dossier
BISSELL International Trading Company B.V. d/b/a BISSELL Homecare International Stadhouderskade 55, Floor 2 1072 AB Amsterdam Netherlands Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
TÜV SÜD Iberia S.A.U. Ronda Can Fatjó, 13 Parc Tecnològic del Vallès 08290 Cerdanyola del Vallès Spain Spain Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2014; 2021 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-14 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
ARKEMA PHOTOCURES 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Imerys Mineraux Belgique imerys minerals limited Par moor centre, Par moor road PL242SQ Par United Kingdom Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Imerys Minerali Via Longobarda 1 54100 Massa Italy Italy Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
SUEZ WTS France Tour CB21 16 Place de l’Iris 92040 Paris La Défense France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2018 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 19 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2019 View substance registered dossier
Avery Dennison Materials Europe BV Willem Einthovenstraat 11 2342 BH Oegstgeest Zuid-Holland Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2020 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-3 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 106 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2010 View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 108 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2010 View substance registered dossier
Koopman International B.V. Distelweg 88 1031 HH Amsterdam Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Pioneer Solutions Europe BVBA De Roskam 13 2970 Schilde Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Ashland Services BV (0311) Noordweg 9 3336 LH Zwijndrecht Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Kemira Oyj Energiakatu 4 P.O.Box 330 FI-00101 HELSINKI Finland Finland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Str. 6 91301 Forchheim Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-12 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (8111163-3) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman - BP 1510 38025 Grenoble France France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
FujiFilm Manufacturing Europe BV Oudenstaart 1 5047 TK Tilburg Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
REACH 2008 Ltd. j.k.Mladost-1, bl.32, entr.A, fl.5, ap.10 1784 Sofia Bulgaria Bulgaria Bulgaria Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67 40191 Duesseldorf North-Rhine Westfalia Germany Germany Cease Manufacture Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2016 View substance registered dossier
SUEZ Water Technologies & Solutions Belgium BVBA Toekomstlaan 54 2200 Herentals Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2018 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2012; 2021 View substance registered dossier
Lubrizol Advanced Materials Europe B.V.B.A Nijverheidsstraat 30 2260 Westerlo-Oevel Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2013; 2018; 2021 View substance registered dossier
KTR Europe GmbH Mergenthalerallee 77 65760 Eschborn Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
WOOLWORTH GmbH Mönninghoffs Feld 5 59425 Unna NRW Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2017 View substance registered dossier
ChampionX Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 NL-2342BB Oegstgeest Oegstgeest Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Henkel Italia Operations S.r.L. Via Amoretti 78 20157 Mailand Italy Italy Cease Manufacture Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2016 View substance registered dossier
Huntsman Advanced Materials (Europe) BV Everslaan 45 B-3078 Everberg Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
REACHLINKED OÜ Ahtri tn 12 10151 Tallinn Estonia Estonia Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 105 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2010 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Stewardship Chemicals 28 Długosza 67 43-188 Orzesze Poland Poland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Dow Belgium B.V.B.A. Grotesteenweg 214 B-2600 Antwerpen (Berchem) Belgium Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
DOW OLEFINVERBUND GMBH Strasse B 13 D-06258 Schkopau Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2010 View substance registered dossier
Croda EU B.V. (OR1) Buurtje 1 2802 BE Gouda Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Arkema Sunke 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
BCS Only Representative Services Ltd Pembroke House 30 Upper Pembroke Street Dublin 2 Dublin Ireland Ireland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2019; 2020; 2021 View substance registered dossier
Clariant SE - GB04 Am Unisyspark 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH Hugenottenallee 175 D-63263 Neu-Isenburg Hesse Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
SI Group DEAB (Imp) Teplitzer Strasse 84478 Waldkraiburg Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
StoHaas Marl GmbH Paul-Baumann-Str. 1 45772 Marl Germany Germany Cease Manufacture Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2018 View substance registered dossier
Allnex Belgium NV/SA OR1 Anderlechtstraat 33 1620 Drogenbos Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2017 View substance registered dossier
Adriaanse Import & Export Adriaan Mulderweg 9-11 5657 EM Eindhoven Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Clariant Oil Services Scandinavia AS PB 6054 5892 Bergen Norway Norway Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
TFL Ledertechnik GmbH Peter-Krauseneck-Strasse 16 79618 Rheinfelden Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2018 View substance registered dossier
Cytec Industries BV Burgemeester van Lierplein 75 3134 ZB Vlaardingen Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Henkel Belgium Operations N.V. Havenlaan 16 1080 Brussels Belgium Belgium Cease Manufacture Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2016 View substance registered dossier
MHM Holding GmbH Sonnenallee 1 D-85551 Kirchheim Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Novasol S.A. Mechelsesteenweg 455 1950 Kraainem Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
OMNOVA Solutions SAS (OR of OMNOVA Solutions Inc) 14 avenue des Tropiques ZA de Courtaboeuf 2, Villejust 91955 Courtaboeuf Cedex France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Chemservice S.A. (X8UV) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Evonik Superabsorber GmbH Paul-Baumann-Str. 1 44772 Marl Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2010; 2011; 2012 View substance registered dossier
Synthomer a.s. Tovární 2093 356 01 Sokolov Czech Republic Czech Republic Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2011 View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2020 View substance registered dossier
Dow Benelux B.V. OR-51 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany No longer Valid Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2012; 2013 View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Chemservice S.A. (H5P7) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2018; 2021 View substance registered dossier
Sasol Chemie GmbH & Co. KG Anckelmannsplatz 1 20537 Hamburg Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2010; 2011; 2013; 2021 View substance registered dossier
LG Chem Europe GmbH Alfred Herrhausen Allee 3 5 D-65760 Eschborn Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2012; 2013 View substance registered dossier
Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG Christbusch 25 42285 Wuppertal Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 01 Chaussee De Wavre, 1945 1945 Brussels Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2020 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17, 22363 Lund Sweden Sweden Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811603-7) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman, BP 1516 38025 Grenoble France France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2019 View substance registered dossier
Gazprom Marketing and Trading France15 68 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris France France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford, Dublin 18, Ireland Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
BorsodChem Zrt. - OR Bolyai ter 1. H-3700 Kazincbarcika Hungary Hungary Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR1 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2020 View substance registered dossier
Showa Denko Europe GmbH (SDK) Daimlerstrasse 19 86368 Gersthofen Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
The Acta Group EU BVBA (BE19) Place du Luxembourg 2 1050 Brussels Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 33 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2020; 2021 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600 2040 Antwerpen 4 Antwerpen Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2010; 2011; 2013; 2021 View substance registered dossier
BASF Espanola S.L. Calle Can Ràbia, n. 3-5 8017 Barcelona Spain Spain Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-Strasse 1 41453 Neuss Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2017 View substance registered dossier
ELKEM SILICONES FRANCE S.A.S. Immeuble DANICA 21, Avenue Georges Pompidou 69003 Lyon France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED (Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co., Ltd.) Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Honeywell Belgium NV OR-1000 Gaston Geenslaan 14 - 2nd Floor Arenberg Wetenschapspark B-3001 Heverlee Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Zebra A/S Strandgade 71-73 1401 Copenhagen Denmark Denmark Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Nippon Shokubai Europe N.V. Haven 1053 B-2070 Nieuwe Weg 1 Zwijndrecht Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS Boulevard Dambourney BP4 76350 Oissel France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-52 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Access Business Group International BV Celsiusweg 20 Industrial Estate 4212 5928 PR Venlo Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
KiK Textilien und Non-Food GmbH Siemensstrasse 21 59199 Boenen Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 104 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2010 View substance registered dossier
Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Cease Manufacture Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2019 View substance registered dossier
Lubrizol France SAS 25 Quai de France 76100 ROUEN France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
SNF SA ZAC de Milieux 42163 Andrézieux France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Aurora Specialty Chemistries Dunajska cesta 136 1000 Ljubljana Slovenia Slovenia Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2013 View substance registered dossier
REACH Euro Limited 36 Melbourne Road, Walthamstow, London, E17 6LR, United Kingdom E17 6LR London United Kingdom United Kingdom No longer Valid Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Vink+Co GmbH Handelsgesellschaft und Co.KG Eichenhöhe 24 21255 Kakenstorf Germany Germany Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
DuPont Nutrition Norge AS Industriveien 33 N-1337 Sandvika Norway Norway Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Purolite S.R.L.1 Str. Aleeza Uzinei 11 2342 Victoria Judestoi Brasov Romania Romania Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Ashland Services BV (0311) Noordweg 9 3336 LH Zwijndrecht Netherlands Netherlands Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Chemservice S.A. (U3PA) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Abbott Diagnostics GmbH Max Planck Ring 2 D-65205 Delkenheim Hessen Germany Germany Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Chemsafe S.r.l. Via Ribes 5 10010 Colleretto Giacosa (TO) Italy Italy Cease Manufacture Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 2018 View substance registered dossier
CABB Holding GmbH Otto-Volger-Straße 3c 65843 Sulzbach Germany Germany Cease Manufacture Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 2019 View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Str. 6 91301 Forchheim Germany Germany Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Allee 42 40212 Duesseldorf Germany Germany Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Nufarm GmbH & Co.KG OR St.-Peter-Str.25 4021 Linz Austria Austria Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 2016; 2021 View substance registered dossier
Nouryon Chemicals Finland Oy Kuhnamontie 2 FIN-44100 Äänekoski Finland Finland Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Meghmani Europe BVBA Grote Steenweg 42/44 2600 Berchem Belgium Belgium Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Lamberti S.p.A. via Piave 18 21041 Albizzate Varese Italy Italy Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 2012 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 2020 View substance registered dossier
Nouryon Performance Formulations B.V. Haaksbergweg 88 1101 BZ Amsterdam Netherlands Netherlands Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 2010; 2011; 2012; 2014; 2020 View substance registered dossier
PCC MCAA Sp. z o.o. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny Not Applicable Poland Poland Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 2020 View substance registered dossier
Jubilant Lifesciences NV Axxes Business Park - Guldensporenpark 22 - block C 9820 Merelbeke Belgium Belgium Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 2013 View substance registered dossier
ADAMA Manufacturing Poland S.A. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny Poland Poland Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active