Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

The REACH registered substance factsheets portal will be upgraded from the 9th November. Please be aware there may be intermittent unavailability while work in ongoing. The new and updated data elements will be calculated and inserted as soon as possible thereafter, but it may take a week or two to have everything fully in place.

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 19 listopadu 2020. Database contains 23032 unique substances and contains information from 101006 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
Details
''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 110-46-3 null Full Joint 10 - 100 tonnes per annum 23-05-2020 View substance registered dossier
''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 110-46-3 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 25-08-2020 View substance registered dossier
((2-ethyl-1-oxohexyl)oxy)-(1-phenyl-1,3-decanedionyl)dioctyl stannane; bis(1-phenyl-1,3-decanedionyl)dioctyl stannane; bis[((2-ethyl-1-oxohexyl)oxy)dioctylstannyl]oxide; reaction mass of: bis[(2-ethyl-1-oxohexyl)oxy]dioctyl stannane
422-920-5 - null NONS Individual Tonnage Data Confidential 20-03-2020 View substance registered dossier
((4-phenylbutyl)hydroxyphosphoryl)acetic acid
412-170-7 83623-61-4 null NONS Individual Tonnage Data Confidential 02-04-2020 View substance registered dossier
((6-chloro-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1H-1.2.4-triazol-3-yl)phenyl)amino)pyridazine-3-carbonyl)oxy) hemi-zinc salt
950-319-2 - null Intermediate Individual Intermediate Use Only 25-05-2020 View substance registered dossier
(+)-(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-3-spiro-1'-(cyclohex-2'-en-4'-one)
430-460-1 133636-82-5 null NONS Individual Tonnage Data Confidential 30-03-2020 View substance registered dossier
(+)-(S,R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2-(2-oxiranyl)-2H-1-benzopyran
606-374-7 197706-51-7 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 19-03-2020 View substance registered dossier
(+)-13-ethyl-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydro-2H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
418-490-3 - null NONS Individual Tonnage Data Confidential 26-05-2020 View substance registered dossier
(+)-13-Ethylgon-4-ene-3,17-dione
606-833-1 21800-83-9 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 30-04-2020 View substance registered dossier
(+)-14-diethoxycarbonyl-1α-ethyl-1,2,3,4,5,6,12,12b-octahydro-indolo-[2,3-a]-tetrahydro-pyranyl-[2,3-c]-quinolizine
692-750-6 300661-83-0 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 30-04-2020 View substance registered dossier
(+)-2-amino-1-butanol
227-475-9 5856-62-2 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 13-05-2020 View substance registered dossier
(+)-2-aminopropan-1-ol
220-388-7 2749-11-3 null Intermediate Individual Intermediate Use Only 24-05-2020 View substance registered dossier
(+)-bornan-2-one
207-355-2 464-49-3 null Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum 16-10-2020 View substance registered dossier
(+)-Di-p-anisoyl-D-tartaric Acid
471-150-6 191605-10-4 null NONS Individual Tonnage Data Confidential 20-03-2020 View substance registered dossier
(+)-L-arginine hydrochloride
214-275-1 1119-34-2 null Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum 25-08-2020 View substance registered dossier
(+)-L-arginine hydrochloride
214-275-1 1119-34-2 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 27-04-2020 View substance registered dossier
(+)-menthol
239-387-8 15356-60-2 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 10-05-2020 View substance registered dossier
(+)-Methyloxirane
604-958-6 15448-47-2 null Intermediate Individual Intermediate Use Only 24-05-2020 View substance registered dossier
(+)-neomenthol
218-691-4 2216-52-6 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 01-09-2020 View substance registered dossier
(+)-tartaric acid
201-766-0 87-69-4 null Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum 29-09-2020 View substance registered dossier
(+)-tartaric acid
201-766-0 87-69-4 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 23-05-2020 View substance registered dossier
(+)-trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol
944-817-9 - null Full Joint 10 - 100 tonnes per annum 03-07-2020 View substance registered dossier
(+-)-(3aRS,5aSR,9aSR,9bSR)-3a,6,6,9a-Tetramethyldodecahydronaphtho[2,1-b]furan
948-069-4 - null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 25-05-2020 View substance registered dossier
(+-)-2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one
607-685-0 252964-68-4 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 30-04-2020 View substance registered dossier
(+-)-3-(2-chloroethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2- methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
451-680-4 - null NONS Joint Tonnage Data Confidential 19-03-2020 View substance registered dossier
(+-)-TRANS-3-METHYL-1-[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]-4-PHENYLPIPERIDINE-4-CARBONITRILE
607-821-9 25858-24-6 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 07-10-2020 View substance registered dossier
(+/-) 2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluoroethylether
407-760-6 112281-77-3 null NONS Individual Tonnage Data Confidential 02-04-2020 View substance registered dossier
(+/-) tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propionate
414-200-4 119738-06-6 null NONS Individual Tonnage Data Confidential 26-05-2020 View substance registered dossier
(+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol
411-580-3 107898-54-4 null Full Joint 10+ tonnes per annum 01-09-2020 View substance registered dossier
(+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol
411-580-3 107898-54-4 null NONS Individual Tonnage Data Confidential 25-08-2020 View substance registered dossier
(+/-)-(R*,R*)-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran; 6-fluoro-2-(2-oxiranyl)chromane
419-620-1 - null NONS Individual Tonnage Data Confidential 30-03-2020 View substance registered dossier
(+/-)-(R*,S*)-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran
419-630-6 793669-26-8 null NONS Individual Tonnage Data Confidential 26-05-2020 View substance registered dossier
(+/-)-1-[4-Chloro-2-(1-hydroxy-1-phenylethyl)phenyl]-3-ethylthiourea
924-673-3 - null Intermediate Individual Intermediate Use Only 24-05-2020 View substance registered dossier
(+/-)-2,3-dihydro-2-hydroxy-3,3-dimethylbenzofuran-5-ylethanesulfonate
402-720-4 - null NONS Individual Tonnage Data Confidential 20-03-2020 View substance registered dossier
(+/-)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol
413-570-4 - null NONS Individual Tonnage Data Confidential 26-05-2020 View substance registered dossier
(+/-)-4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]-1-hydroxyethyl]phenol hydrochloride
415-170-5 90274-24-1 null NONS Individual Tonnage Data Confidential 26-05-2020 View substance registered dossier
(+/-)-[(R*,R*)and(R*,S*)]-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran
419-600-2 99199-90-3 null NA Individual Intermediate Use Only 02-04-2020 View substance registered dossier
(+/-)-[(R*,R*)and(R*,S*)]-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran
419-600-2 99199-90-3 null Intermediate Individual Intermediate Use Only 24-05-2020 View substance registered dossier
(+/-)-cis-3-acetoxy-4-phenylazetidine-2-one
425-840-9 - null NONS Individual Tonnage Data Confidential 02-04-2020 View substance registered dossier
(+/-)-trans-4-(4-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine
415-550-0 109887-53-8 null NONS Individual Tonnage Data Confidential 20-03-2020 View substance registered dossier
(+/-)-trans-methyl[2-(methylamino)cyclohexyl]amine
614-082-6 67579-81-1 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 30-04-2020 View substance registered dossier
(+/-)-α-[(2-acetyl-5-methylphenyl)-amino]-2,6-dichlorobenzene-aceto-nitrile
419-290-9 - null NONS Individual Tonnage Data Confidential 30-03-2020 View substance registered dossier
(-)(3S,4R)-4-(4-fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxy-phenoxymethyl)-N-benzylpiperidine hydrochloride
432-360-3 105813-13-6 null NONS Individual Tonnage Data Confidential 20-03-2020 View substance registered dossier
(-)-(R)-1-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)piperazine
608-439-5 300543-56-0 null Intermediate Individual Intermediate Use Only 24-05-2020 View substance registered dossier
(-)-1-Benzyl-4-(-4-fluor-phenyl)-3-hydroxymethyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-L-dibenzoyl-tartaric salt
606-459-9 201855-57-4 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 30-04-2020 View substance registered dossier
(-)-1β-2(2´-Diethoxy-carbonyl-ethyl)-1α-ethyl-1,2,3,4,6,7,12,12b-α-octahydro-indolo[2,3-a]quinolizin
603-912-2 135266-72-7 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 30-04-2020 View substance registered dossier
(-)-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol
231-415-7 7540-51-4 null Full Joint 10 - 100 tonnes per annum 14-05-2020 View substance registered dossier
(-)-3,7-dimethyloct-6-enyl acetate
266-767-0 67601-05-2 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 27-04-2020 View substance registered dossier
(-)-3R,4R-1-Benzyl-4-(4-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-piperide-L-dibenzoyl tartrate
606-460-4 201855-65-4 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 13-06-2020 View substance registered dossier
(-)-[R-(R*,R*)]-6-fluoro-3,4-dihydro-2-(2-oxiranyl)-2H-1-benzopyran
606-373-1 197706-50-6 null Full Joint 1 - 10 tonnes per annum 19-03-2020 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
PARCEL WORLD DISTRIBUTION 9 rue de la chapelles 8017 strassen Luxembourg - - ''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 110-46-3 - View substance registered dossier
BENECHIM René Magritte 163 7860 Lessines Belgium - - ''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 110-46-3 - View substance registered dossier
BELGO-PRISM 14 chemin du fundus 7822 Ghislenghien Belgium - - ''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 110-46-3 - View substance registered dossier
Chemservice S.A. (V3S9) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg - - ''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 110-46-3 - View substance registered dossier
ELKEM SILICONES FRANCE S.A.S. Immeuble DANICA 21, Avenue Georges Pompidou 69003 Lyon France - - ((2-ethyl-1-oxohexyl)oxy)-(1-phenyl-1,3-decanedionyl)dioctyl stannane; bis(1-phenyl-1,3-decanedionyl)dioctyl stannane; bis[((2-ethyl-1-oxohexyl)oxy)dioctylstannyl]oxide; reaction mass of: bis[(2-ethyl-1-oxohexyl)oxy]dioctyl stannane 422-920-5 - - View substance registered dossier
Swords Laboratories Cruiserath Road Mulhuddart D15H6EF Dublin 15 Co Dublin Ireland - - ((4-phenylbutyl)hydroxyphosphoryl)acetic acid 412-170-7 83623-61-4 - View substance registered dossier
SK BIOTEK IRELAND LIMITED Watery Lane Swords K67 AY91 Swords Co. Dublin Ireland - - ((6-chloro-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1H-1.2.4-triazol-3-yl)phenyl)amino)pyridazine-3-carbonyl)oxy) hemi-zinc salt 950-319-2 - - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France - - (+)-(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-3-spiro-1'-(cyclohex-2'-en-4'-one) 430-460-1 133636-82-5 - View substance registered dossier
- - - - (+)-(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-3-spiro-1'-(cyclohex-2'-en-4'-one) 430-460-1 133636-82-5 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium - - (+)-(S,R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2-(2-oxiranyl)-2H-1-benzopyran 606-374-7 197706-51-7 - View substance registered dossier
- - - - (+)-13-ethyl-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydro-2H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione 418-490-3 - - View substance registered dossier
Gedeon Richter Plc. Gyomroi ut 19-21 1103 Budapest Hungary - - (+)-13-Ethylgon-4-ene-3,17-dione 606-833-1 21800-83-9 - View substance registered dossier
Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen Germany - - (+)-13-Ethylgon-4-ene-3,17-dione 606-833-1 21800-83-9 - View substance registered dossier
Gedeon Richter Plc. Gyomroi ut 19-21 1103 Budapest Hungary - - (+)-14-diethoxycarbonyl-1α-ethyl-1,2,3,4,5,6,12,12b-octahydro-indolo-[2,3-a]-tetrahydro-pyranyl-[2,3-c]-quinolizine 692-750-6 300661-83-0 - View substance registered dossier
Sicor - Società Italiana Corticosteroidi S.r.l. Piazzale Luigi Cadorna 4 20123 Milano (MI) Italy - - (+)-2-amino-1-butanol 227-475-9 5856-62-2 - View substance registered dossier
QUIMICA SINTETICA, S.A. C/ Dulcinea, s/n 28805 Alcalá de Henares Madrid Spain - - (+)-2-aminopropan-1-ol 220-388-7 2749-11-3 - View substance registered dossier
Frey + Lau GmbH Immenhacken 12 DE-24558 Henstedt-Ulzburg Germany - - (+)-bornan-2-one 207-355-2 464-49-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland - - (+)-bornan-2-one 207-355-2 464-49-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland - - (+)-bornan-2-one 207-355-2 464-49-3 - View substance registered dossier
- - - - (+)-Di-p-anisoyl-D-tartaric Acid 471-150-6 191605-10-4 - View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany - - (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
SAFC Biosciences Limited Smeaton Road, West Potway SP10 3LF Andover United Kingdom - - (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
Sigma-Aldrich Ireland Ltd Vale Road . Arklow Co. Wicklow Ireland - - (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
N.V. Ajinomoto OmniChem S.A. Cooppallaan 91 9230 Wetteren Oost-Vlaanderen Belgium - - (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
Ajinomoto OmniChem (OR) Cooppallaan 91 9230 Wetteren Belgium - - (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sowińskiego 11 44-101 Gliwice Silesia Poland - - (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
Life Technologies Europe BV Kwartsweg 2 2665 NN Bleiswijk Netherlands - - (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
Daesang Europe B.V. Van Heuven Goedhartlaan 935 1181 Amstelveen Netherlands - - (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
Sigma-Aldrich Company Limited The Old Brickyard, New Road SP8 4XT Gillingham United Kingdom - - (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
Kyowa Hakko Europe GmbH Am Wehrhahn 50 40211 Düsseldorf Germany - - (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
Laboratorios Miret, S.A. Geminis 4 08228 Terrassa Barcelona Spain - - (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany - - (+)-menthol 239-387-8 15356-60-2 - View substance registered dossier
Sterling Pharma Solutions Ltd Dudley NE23 7QG Cramlington Northumberland United Kingdom - - (+)-Methyloxirane 604-958-6 15448-47-2 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden - - (+)-neomenthol 218-691-4 2216-52-6 - View substance registered dossier
Distillerie BONOLLO SpA Via Mosca 5 41043 Formigine Modena Italy - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
Caviro Extra SpA con SU Via Convertite 8 48018 Faenza Ravenna Italy - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
Penetron Hellas S.A. 50 Thrakomakedonon Av. 13679 Acharnes Attiki Greece - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
Reach Only Representative Ltd (genbes) Booths Park 1 Chelford Road WA16 8GS Knutsford Cheshire United Kingdom - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
Comercial Quimica Sarasa S.L. Ctra. Estremera km 2.5 28597 Fuentiduena de Tajo Madrid Spain - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
INOSUD SAS vessane 30360 CRUVIERS-LASCOURS France - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
Distillerie Mazzari Spa Via giardino, 6 48020 S.Agata sul Santerno (RA) Italy - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
SAS Tartric-Med 431, rue Philippe Lamour Distillerie des Costières 30600 Vauvert France - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
WeylChem Lamotte S.A.S Rue du Flottage B.P. 1 60350 Trosly Breuil France - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
Alvinesa Natural Ingredients, S.A Ctra. Valdepeñas, Km. 4, 85 Apdo. de Correos, 16 13250 Daimiel Ciudad Real Spain - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH CHBB Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Baden-Württemberg Germany - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
GIOVANNI RANDI SPA Via Spallanzani 7 48018 Faenza Emilia Romagna Italy - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
IVICT Europe GmbH Kennedydamm 19 40476 Düsseldorf Germany - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77, Dublin, Ireland D02 HW77 Dublin Ireland - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
PAHI SL Av Marid 66 08028 Barcelona Catalonia Spain - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
Industria Chimica Valenzana S.p.A. Via Desman, 428 35010 Borgoricco Italy - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
PRODUCTOS CAPILARES L'OREAL S.A. Calle Lopez Bravo n°78 Poligono Industrial Villalonquéjar 09001 BURGOS Spain - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
VILLAPANA SPA Via Pana 238-244 48018 Faenza Emilia Romagna Italy - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
RFI Food Ingredients Handelsgesellschaft mbH Kennedydamm 24 40476 Duesseldorf NRW Germany - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
PROCOS SpA via Matteotti 249 28062 Cameri Piemonte Italy - - (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
[Confidential] [Confidential] - - (+)-trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 944-817-9 - - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France - - (+)-trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 944-817-9 - - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France - - (+-)-(3aRS,5aSR,9aSR,9bSR)-3a,6,6,9a-Tetramethyldodecahydronaphtho[2,1-b]furan 948-069-4 - - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium - - (+-)-2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one 607-685-0 252964-68-4 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium - - (+-)-3-(2-chloroethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2- methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 451-680-4 - - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium - - (+-)-TRANS-3-METHYL-1-[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]-4-PHENYLPIPERIDINE-4-CARBONITRILE 607-821-9 25858-24-6 - View substance registered dossier
SIPCAM OXON SPA Via Sempione, 195 20016 Pero Milano Italy - - (+/-) 2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluoroethylether 407-760-6 112281-77-3 - View substance registered dossier
- - - - (+/-) tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propionate 414-200-4 119738-06-6 - View substance registered dossier
ESIM Chemicals GmbH St.-Peter-Strasse 25 4020 Linz Austria - - (+/-) tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propionate 414-200-4 119738-06-6 - View substance registered dossier
International Flavors & Fragrances I.F.F. (Nederland) B.V. Liebergerweg 72-98 1221 JT Hilversum Netherlands - - (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 - View substance registered dossier
IFF NL 1 Liebergerweg 72-98 1221 JT Hilversum Netherlands - - (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden - - (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited (Hangzhou Grascent Co., Ltd.) Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland - - (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 - View substance registered dossier
Associate Allied Chemicals Europe ZI DES BOIS DE GRASSE 37 AVENUE LOUISON BOBET 06130 Grasse France - - (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain - - (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France - - (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 - View substance registered dossier
[Confidential] [Confidential] - - (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 - View substance registered dossier
- - - - (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium - - (+/-)-(R*,R*)-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran; 6-fluoro-2-(2-oxiranyl)chromane 419-620-1 - - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany - - (+/-)-(R*,R*)-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran; 6-fluoro-2-(2-oxiranyl)chromane 419-620-1 - - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany - - (+/-)-(R*,S*)-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran 419-630-6 793669-26-8 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium - - (+/-)-(R*,S*)-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran 419-630-6 793669-26-8 - View substance registered dossier
EXPANSIA Route d'Avignon BP 6 30390 ARAMON France - - (+/-)-1-[4-Chloro-2-(1-hydroxy-1-phenylethyl)phenyl]-3-ethylthiourea 924-673-3 - - View substance registered dossier
- - - - (+/-)-2,3-dihydro-2-hydroxy-3,3-dimethylbenzofuran-5-ylethanesulfonate 402-720-4 - - View substance registered dossier
- - - - (+/-)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol 413-570-4 - - View substance registered dossier
ISAGRO SpA via Caldera 21 20153 Milan Italy - - (+/-)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol 413-570-4 - - View substance registered dossier
Eli Lilly & Co Ltd Fleming Road Speke L24 9LN Liverpool Merseyside United Kingdom - - (+/-)-4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]-1-hydroxyethyl]phenol hydrochloride 415-170-5 90274-24-1 - View substance registered dossier
- - - - (+/-)-4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]-1-hydroxyethyl]phenol hydrochloride 415-170-5 90274-24-1 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium - - (+/-)-[(R*,R*)and(R*,S*)]-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran 419-600-2 99199-90-3 - View substance registered dossier
ZaCh System ZI La Croix Cadeaux 49242 Avrillè France - - (+/-)-[(R*,R*)and(R*,S*)]-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran 419-600-2 99199-90-3 - View substance registered dossier
- - - - (+/-)-cis-3-acetoxy-4-phenylazetidine-2-one 425-840-9 - - View substance registered dossier
- - - - (+/-)-trans-4-(4-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine 415-550-0 109887-53-8 - View substance registered dossier
Arran Chemical Company Ltd Monksland Industrial Estate N37DN24 Athlone Co. Roscommon Ireland - - (+/-)-trans-methyl[2-(methylamino)cyclohexyl]amine 614-082-6 67579-81-1 - View substance registered dossier
- - - - (+/-)-α-[(2-acetyl-5-methylphenyl)-amino]-2,6-dichlorobenzene-aceto-nitrile 419-290-9 - - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium - - (+/-)-α-[(2-acetyl-5-methylphenyl)-amino]-2,6-dichlorobenzene-aceto-nitrile 419-290-9 - - View substance registered dossier
- - - - (-)(3S,4R)-4-(4-fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxy-phenoxymethyl)-N-benzylpiperidine hydrochloride 432-360-3 105813-13-6 - View substance registered dossier
Krka, d. d., Novo mesto Smarjeska cesta 6 SI-8501 Novo mesto Slovenia - - (-)-(R)-1-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)piperazine 608-439-5 300543-56-0 - View substance registered dossier
Gedeon Richter Plc. Gyomroi ut 19-21 1103 Budapest Hungary - - (-)-1-Benzyl-4-(-4-fluor-phenyl)-3-hydroxymethyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-L-dibenzoyl-tartaric salt 606-459-9 201855-57-4 - View substance registered dossier
Gedeon Richter Plc. Gyomroi ut 19-21 1103 Budapest Hungary - - (-)-1β-2(2´-Diethoxy-carbonyl-ethyl)-1α-ethyl-1,2,3,4,6,7,12,12b-α-octahydro-indolo[2,3-a]quinolizin 603-912-2 135266-72-7 - View substance registered dossier
TAKASAGO TEPL-OR(1) 12 rue Torricelli 75017 Paris France - - (-)-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol 231-415-7 7540-51-4 - View substance registered dossier
TAKASAGO TEPL-OR(1) 12 rue Torricelli 75017 Paris France - - (-)-3,7-dimethyloct-6-enyl acetate 266-767-0 67601-05-2 - View substance registered dossier
Gedeon Richter Plc. Gyomroi ut 19-21 1103 Budapest Hungary - - (-)-3R,4R-1-Benzyl-4-(4-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-piperide-L-dibenzoyl tartrate 606-460-4 201855-65-4 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium - - (-)-[R-(R*,R*)]-6-fluoro-3,4-dihydro-2-(2-oxiranyl)-2H-1-benzopyran 606-373-1 197706-50-6 - View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2