Chemické látky podléhající postupu předchozího souhlasu

Chemické látky podléhající postupu předchozího souhlasu

Chemické látky podléhající postupu předchozího souhlasu

Oddíl o chemických látkách podléhajících nařízení o předchozím souhlasu zahrnuje všechny chemické látky uvedené v příslušných přílohách nařízení o předchozím souhlasu. Na chemické látky uvedené v části 1 přílohy I se vztahuje oznámení o vývozu; chemické látky uvedené v části 2 přílohy I jsou kromě toho, že se na ně vztahuje oznámení o vývozu, také způsobilé pro oznámení v rámci nařízení o předchozím souhlasu. Na chemické látky uvedené v části 3 přílohy I se vztahuje úplný postup předchozího souhlasu podle Rotterdamské úmluvy.

Příloha V uvádí chemické látky a výrobky, jejichž používání je v Evropské unii zakázáno a které se nesmějí vyvážet. Na chemické látky a výrobky uvedené v části 1 přílohy V se vztahuje zákaz vývozu a patří do kategorie perzistentních organických znečišťujících látek; část 2 přílohy V uvádí chemické látky a výrobky, na které se vztahuje zákaz vývozu, ale jedná se o jiné než perzistentní organické znečišťující látky.

Kromě toho byly určeny další chemické látky, na něž se rovněž vztahuje nařízení o předchozím souhlasu, neboť patří do skupin chemických látek, které jsou výslovně uvedeny v příloze I nebo V. Tyto chemické látky, které nejsou samy o sobě výslovně uvedeny na seznamu v příloze nařízení o předchozím souhlasu, jsou uvedeny kurzívou.

Chemické látky je možné vyhledávat podle přílohy nebo části přílohy, ve které jsou uvedeny, čísla ES a čísla CAS, chemického názvu a kategorie použití. Vyhledávání je také možné zpřesnit pomocí nejrůznějších vyhledávacích filtrů.

Příloha V část 2

EU Privacy Disclaimer

Tato webová stránka používá cookies, aby se vám naše stránky používaly co nejlépe.