Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Databáze seznamu klasifikací a označení

Databáze seznamu klasifikací a označení

Tato databáze obsahuje informace o klasifikaci a označování oznámených a registrovaných látek, které poskytli jejich výrobci a dovozci. Zahrnuje také seznam harmonizovaných klasifikací. Databáze je pravidelně doplňována o nová a aktualizovaná oznámení. Aktualizovaná oznámení však nelze speciálně označit, protože oznámení, která jsou klasifikována stejným způsobem, jsou za účelem lepšího zobrazení seskupena.

Klasifikace vycházející ze společných předložení v rámci registračního procesu podle nařízení REACH jsou označena odpovídajícím způsobem. Více informací o těchto látkách naleznete v databázi registrovaných látek.

Upozorňujeme, že některé informace o seznamu klasifikací a označení mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 21 January 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
Thallium hydrogen carbonate
249-868-4 29809-42-5
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
STOT RE 2
Aquatic Chronic 2
GHS06 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
p-fluorophenyl 4-piperidyl ketone hydrochloride
247-070-0 25519-78-2
Acute Tox. 3
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS06
REACH registration C&L View details
Adenosine 5'-triphosphate
200-283-2 56-65-5
Not Classified
Notified C&L View details
Quaternary ammonium compounds, benzyl(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chlorides, compds. with hectorite
275-126-4 71011-26-2
Not Classified
Notified C&L View details
triethyl phosphate
015-013-00-7
201-114-5 78-40-0
Acute Tox. 4
GHS07
Harmonised C&L View details
4-(4-nitrophenylazo)-1-naphthol
226-129-4 5290-62-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(4-bromophenyl)-2-chloroethan-1-one
224-134-6 4209-02-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-biphenyl
223-418-7 3883-86-1
Not Classified
Notified C&L View details
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate
255-437-1 41556-26-7
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
2-methyl-1H-indole-3-ethylamine
220-347-3 2731-06-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Amides, vegetable-oil, N,N-bis(hydroxyethyl)
268-952-1 68155-26-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
methyl-3-methoxyacrylate
607-363-00-X
412-900-4 5788-17-0
Skin Sens. 1
GHS07
Harmonised C&L View details
pethoxamide (ISO)
2-chloro-N-(2-ethoxyethyl)-N-(2-methyl-1-phenylprop-1-enyl)acetamide
616-145-00-3
600-765-6 106700-29-2
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
O-ethyl O-4-nitrophenyl phenylphosphonothioate
EPN
015-036-00-2
218-276-8 2104-64-5
Acute Tox. 2
Acute Tox. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Harmonised C&L View details
Sodium 4-(2-hydroxynaphth-1-ylazo)-3-methylbenzenesulphonate
227-458-6 5850-86-2
STOT RE 1
Aquatic Chronic 3
GHS08
REACH registration C&L View details
m-xylene-α,α'-diol
210-934-2 626-18-6
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Reaction product of m-tolylidene diisocyanate (247-722-4) and cyclohexylamine (203-629-0) and cyclohex-1,2-ylenediamine (211-776-7) and (Z)-octadec-9-enylamine (204-015-5)
924-067-9
Not Classified
Notified C&L View details
Cyclohexyl butyrate
216-290-9 1551-44-6
Not Classified
Notified C&L View details
1-(3-methylpyrazinyl)ethan-1-one
245-889-8 23787-80-6
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, rape-oil, hydrogenated, magnesium salts
294-323-6 91697-61-9
Not Classified
Notified C&L View details
[2R*(4R*,8R*)]-(±)-3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol
218-197-9 2074-53-5
Skin Sens. 1B
GHS07
Notified C&L View details
Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ether, acetate hydrogen butanedioate
615-255-9 71138-97-1
Not Classified
Notified C&L View details
Nordazepam
214-123-4 1088-11-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
2,4-dinonylphenol
205-310-1 137-99-5
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
(2S)-2-amino-5-(tert-butoxy)-5-oxopentanoic acid
607-337-8 2419-56-9
Not Classified
Notified C&L View details
Ethanedioic acid, potassium salt, hydrate (2:1:2)
612-064-2 6100-20-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1A
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
4-[[4-[[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]sulphonyl]phenyl]amino]-4-oxoisocrotonic acid
253-551-6 37560-05-7
Not Classified
Notified C&L View details
Castor oil, dehydrated
264-705-7 64147-40-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
[No public or meaningful name is available]
471-080-6
Not Classified
Notified C&L View details
Oils, fish, bisulfited, sodium salts
272-501-4 68855-97-0
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
3-(Methylthio)hexyl acetate
610-722-3 51755-85-2
Not Classified
Notified C&L View details
CGX ANUCA 0386
456-830-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
Benzenamine, 3-chloro-2,6-dimethyl-, hydrochloride (1:1)
615-791-3 72725-98-5
GHS07
Notified C&L View details
4,4'-bis[[4-(2-methoxyethoxy)-6-[methyl(2-sulphoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonic acid, sodium salt
285-886-9 85154-05-8
Not Classified
Notified C&L View details
Phenol, 2,2'-polythiobis[4-C8-30-alkyl derivs., calcium salts, overbased
291-829-9 90480-91-4
Not Classified
Notified C&L View details
1-phenylcyclopropanecarboxylic acid
228-090-9 6120-95-2
GHS07
Notified C&L View details
Silicic acid, barium salt
235-746-8 12650-28-1
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 4
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
5-fluoro-2-nitrophenol
207-168-6 446-36-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Diethylbenzylidene malonate dimethicone
606-621-9 207574-74-1
Acute Tox. 2
Aquatic Chronic 4
GHS06
Notified C&L View details
Furan-3,4-diyldimethanol
238-505-5 14496-24-3
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Fatty acids, tall-oil, compds. with triethanolamine
268-638-4 68132-46-7
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
4-methoxybenzyl alcohol
203-273-6 105-13-5
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diyl didocosanoate
269-495-0 68258-72-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
Ammonium iodide
234-717-7 12027-06-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Trimethyl(1-methylethoxy)silane
217-372-7 1825-64-5
Flam. Liq. 2
GHS02
Notified C&L View details
crimidine (ISO)
2-chloro-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamine
613-004-00-8
208-622-6 535-89-7
Acute Tox. 2
GHS06
Harmonised C&L View details
Formaldehyde, oligomeric reaction products with nonylphenol and triethylenetetramine
921-545-9
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, castor-oil, hydrogenated
263-131-4 61790-39-4
Not Classified
Notified C&L View details
difenoconazole (ISO); 1-({2-[2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl}methyl)-1H-1,2,4-triazole; 3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether
601-613-1 119446-68-3
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Trimethylsilyl benzenesulphonate
241-833-1 17882-06-3
Flam. Liq. 2
GHS02
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1