Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Databáze seznamu klasifikací a označení

Databáze seznamu klasifikací a označení

Tato databáze obsahuje informace o klasifikaci a označování oznámených a registrovaných látek, které poskytli jejich výrobci a dovozci. Zahrnuje také seznam harmonizovaných klasifikací. Databáze je pravidelně doplňována o nová a aktualizovaná oznámení. Aktualizovaná oznámení však nelze speciálně označit, protože oznámení, která jsou klasifikována stejným způsobem, jsou za účelem lepšího zobrazení seskupena.

Klasifikace vycházející ze společných předložení v rámci registračního procesu podle nařízení REACH jsou označena odpovídajícím způsobem. Více informací o těchto látkách naleznete v databázi registrovaných látek.

Upozorňujeme, že některé informace o seznamu klasifikací a označení mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 22 January 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
Soaps, stocks, safflower-oil, acidulated, hydrogenated
296-509-2 92704-73-9
Not Classified
Notified C&L View details
Cyclopropyl methyl ketone
212-146-4 765-43-5
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
REACH registration C&L View details
3-methylbutyronitrile
210-884-1 625-28-5
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS06
Notified C&L View details
N-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenediamine
221-336-6 3069-29-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1A
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
2-chlorobenzaldehyde
o-chlorobenzaldehyde
605-011-00-X
201-956-3 89-98-5
Skin Corr. 1B
GHS05
Harmonised C&L View details
2-ethylideneundec-10-en-1-al
276-965-9 72894-14-5
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
4-[4-(3,4-Difluorophenyl)-cyclohexyl]-cyclohexanone
605-495-2 167948-98-3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
REACH registration C&L View details
Ditridecyl maleate
263-208-2 61791-92-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
2-(2-(2-Phenylpropan-2-yl)-2H-tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
617-572-8 844681-82-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Diphenyllead dichloride
218-325-3 2117-69-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Repr. 1A
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
S,S-dimethyl carbonodithioate
617-931-9 868-84-8
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
α,α,α-trifluoro-3-tolyl isocyanate
206-341-3 329-01-1
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1A
Eye Dam. 1
Acute Tox. 1
STOT SE 3
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
Hexafluoroacetone
211-676-3 684-16-2
Press. Gas (Liq.)
Skin Corr. 1A
GHS04 GHS05 GHS06
Notified C&L View details
Sulphamic acid, sodium salt
247-584-5 26288-34-6
Not Classified
Notified C&L View details
Cyclohex-1,3-ylenediamine
222-194-8 3385-21-5
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
1-Propene, 2-methyl-, chlorinated, epoxidized, distn. residues
304-801-9 94279-55-7
Flam. Liq. 3
Met. Corr. 1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 2
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS02 GHS05 GHS06
GHS08
Notified C&L View details
Boric acid (H3BO3), reaction products with 2-amino-2-methyl-1-propanol
294-255-7 91696-95-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
N-(4-amino-2-chloro-5-methylphenyl)benzamide
204-456-3 121-22-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Potassium 5-oxo-L-prolinate
225-373-9 4810-50-8
Not Classified
Notified C&L View details
2-nitrobenzenesulphonic acid
201-311-6 80-82-0
Notified C&L View details
Sodium dihydrogenorthophosphate
231-449-2 7558-80-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
[N-(1,1-dimethylethyl)-1,1-dimethyl-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetramethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]silanaminato(2-)-κN][(1,2,3,4-η)-1,3-pentadiene]-titanium
022-005-00-7
419-840-8 169104-71-6
Flam. Sol. 1
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 4
GHS02 GHS05 GHS07
Harmonised C&L View details
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-C15-17-unsatd. alkyl derivs.
273-051-1 68937-01-9
GHS05
Notified C&L View details
Collagens, hydrolyzates
Substance obtained by acidic, alkaline, or enzymatic hydrolysis of hoofs and horns composed primarily of amino acids, peptides, and proteins. It may contain impurities consisting chiefly of carbohydrates and lipids along with smaller quantities of miscellaneous organic substances of biological origin.
295-635-5 92113-31-0
Not Classified
Notified C&L View details
Trimethyloctylammonium dimethyl phosphate
285-814-6 85153-34-0
Not Classified
Notified C&L View details
2-methylpent-2-ene
210-883-6 625-27-4
Flam. Liq. 2
Asp. Tox. 1
GHS02 GHS08
Notified C&L View details
p-bis(epoxyethyl)benzene
240-853-8 16832-58-9
Not Classified
Notified C&L View details
N-[3-(methoxydimethylsilyl)propyl]ethylenediamine
221-337-1 3069-33-8
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
sec-butylurea
211-709-1 689-11-2
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
Methyl 4-methyl-3-[[(1-oxo-2-(propylamino)propyl]amino]-2-thenoate monohydrochloride
245-957-7 23964-57-0
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
ALIPHATIC POLYSULPHIDE POLYMER
614-671-8 68611-50-7
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
1H-Tetrazol-5-amine-, N-1H-tetrazol-5-yl-, monoammonium salt
485-280-6
Flam. Sol. 1
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS07
REACH registration C&L View details
Alpha-methylcyclopropanemethanol
212-145-9 765-42-4
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
Disodium 2-[(1-hydroxy-4-sulphonato-2-naphthyl)azo]benzoate
229-070-2 6408-82-8
Not Classified
Notified C&L View details
1,2,5-trimethylpyrrole
213-225-6 930-87-0
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
2,2,2-trifluoroethyl acrylate
206-987-6 407-47-6
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Triethyltin chloride
213-616-1 994-31-0
GHS06 GHS09
Notified C&L View details
3-(dimethylamino)propyl acrylate
242-402-0 18526-07-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 4
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate and ethenylbenzene
607-751-9 25586-20-3
Not Classified
Notified C&L View details
Transglutaminase
616-952-0 80146-85-6
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
Methyl 1,2,4-triazole-3-carboxylate
610-451-0 4928-88-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Wheat, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Triticum aestivum, Gramineae.
281-689-7 84012-44-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
Tricyclo(3.3.1.1'3,7)decane-1-carbonyl chloride
218-252-7 2094-72-6
Skin Corr. 1B
GHS05
REACH registration C&L View details
Disodium [[4-[bis[4-[(sulphonatophenyl)amino]phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]amino]benzenesulphonate
249-352-9 28983-56-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
Isooctanoic acid, mixed esters with dipentaerythritol, heptanoic acid, octanoic acid and pentaerythritol
282-967-0 84501-48-4
Not Classified
Notified C&L View details
(E)-hex-3-enyl isobutyrate
283-582-0 84682-20-2
Not Classified
Notified C&L View details
Fluindione
213-484-5 957-56-2
Not Classified
Notified C&L View details
Titanium trioxide
215-698-4 1344-55-4
Not Classified
Notified C&L View details
5-bromothiophene-2-carbaldehyde
225-176-8 4701-17-1
GHS07
Notified C&L View details
Hydroxyaluminium bis(2-ethylhexanoate)
250-322-2 30745-55-2
Not Classified
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1