Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Databáze seznamu klasifikací a označení

Databáze seznamu klasifikací a označení

Tato databáze obsahuje informace o klasifikaci a označování oznámených a registrovaných látek, které poskytli jejich výrobci a dovozci. Zahrnuje také seznam harmonizovaných klasifikací. Databáze je pravidelně doplňována o nová a aktualizovaná oznámení. Aktualizovaná oznámení však nelze speciálně označit, protože oznámení, která jsou klasifikována stejným způsobem, jsou za účelem lepšího zobrazení seskupena.

Klasifikace vycházející ze společných předložení v rámci registračního procesu podle nařízení REACH jsou označena odpovídajícím způsobem. Více informací o těchto látkách naleznete v databázi registrovaných látek.

Upozorňujeme, že některé informace o seznamu klasifikací a označení mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 03 March 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
3-bromo-N-(propan-2-yl)aniline
864-831-8 126086-72-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
ethyl 2-amino-4-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole-5-carboxylate
864-832-3 135026-17-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 3-bromo-5-methanesulfonylbenzoate
864-833-9 154117-77-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-chloro-3H,4H-pyrido[3,4-d]pyrimidin-4-one
864-834-4 171178-47-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
864-836-5 304684-43-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4H,5H,6H-cyclopenta[c][1,2]oxazol-3-amine
864-837-0 698975-77-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)acetic acid
864-838-6 876716-99-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-[4-(methoxycarbonyl)-2-methylphenyl]acetic acid
864-839-1 877858-46-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-[(methylamino)methyl]pyridin-4-amine
864-840-7 886371-81-9
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
8-chloroquinoline-2-carboxylic acid
864-841-2 915922-73-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N-(2-chloroethyl)cyclopropanamine hydrochloride
864-842-8 918633-67-7
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
8-chloroimidazo[1,2-a]pyrazine hydrobromide
864-843-3 937790-53-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-(difluoromethoxy)-2-methylaniline
864-844-9 1154695-47-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 1-(bromomethyl)cyclohexane-1-carboxylate
864-845-4 1195430-98-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-amino-4-(difluoromethoxy)benzonitrile
864-847-5 1211578-67-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-[(tert-butoxy)carbonyl]-4,4-difluoropiperidine-3-carboxylic acid
864-848-0 1303974-65-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(3S)-pyrrolidin-3-ylmethanol hydrochloride
864-849-6 1316087-88-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(1-methylazetidin-2-yl)methanamine
864-850-1 1363382-92-6
Flam. Liq. 2
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
GHS02 GHS05 GHS07
Notified C&L View details
5-amino-2-fluoro-4-methylbenzonitrile
864-851-7 1426136-04-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-methyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane dihydrochloride
864-852-2 1610028-42-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-amino-2-(methoxymethyl)benzonitrile
864-853-8 1822766-60-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
7-methyl-5-oxa-2,7-diazaspiro[3.4]octan-6-one hydrochloride
864-854-3 1909305-58-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-chloro-6-(pyrimidin-2-yl)pyrazine
864-855-9 2162551-28-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-(tert-butoxy)-3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-4-oxobutanoic acid
864-856-4 2263960-36-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-chloro-9-methyl-9H-purine hydrochloride
864-858-5 2287332-92-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
elestain
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
Resp. Sens. 1B
Aquatic Acute 1
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
3-[7-cyano-5-[(2R)-2-[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethylamino]propyl]-2,3-dihydroindol-1-yl]propyl benzoate
864-863-2 2093109-41-0
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzaldehyde
864-864-8 151103-09-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Muta. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07
Notified C&L View details
ethyl 2,5,6-trichloro-3,4-dihydroquinazoline-3-acetate
864-865-3 78052-19-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 2
Repr. 2
GHS08
Notified C&L View details
6,7-dichloro-3,5-dihydro-1H-imidazo[2,1-b]quinazolin-2-one
864-866-9 68475-42-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Repr. 1B
GHS08
Notified C&L View details
(1R)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-methylsulfonylethanamine
864-867-4 608142-27-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 2-(3-amino-N-methylpropanamido)acetate hydrochloride
953-724-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 3-(2-amino-N-methylacetamido)propanoate hydrochloride
953-725-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]piperidin-2-one
864-869-5 159688-83-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-bromo-1H,2H,3H-pyrrolo[3,2-b]pyridin-2-one
864-870-0 1190319-62-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(1-chloroethyl)-1,3,4-oxadiazole
864-871-6 1250037-50-3
Flam. Liq. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 3-(bromomethyl)oxirane-2-carboxylate
864-872-1 1378833-07-8
Flam. Liq. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
benzyl 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}but-3-enoate
864-873-7 1822556-74-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N-(pyridin-4-yl)but-2-ynamide
864-874-2 1869766-13-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-amino-4-ethoxybutanoic acid hydrochloride
953-726-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(6-fluoro-1-benzofuran-7-yl)boronic acid
953-727-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylic acid hydrochloride
953-728-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-1-cyclopropylmethanamine hydrochloride
953-730-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-cyclopropyl-1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
953-731-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-nitro-2,3-dihydro-1H-indole-7-carboxylic acid hydrochloride
953-732-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
864-875-8 345-32-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,4-diethyl 2,5-dioxobicyclo[2.2.2]octane-1,4-dicarboxylate
864-876-3 843-59-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
9-methyl-6-(trifluoromethyl)-9H-purin-2-amine
864-877-9 1744-14-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-methyl-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
864-878-4 2084-24-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-cyanopentanamide
864-880-5 2304-58-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1