Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Databáze seznamu klasifikací a označení

Databáze seznamu klasifikací a označení

Tato databáze obsahuje informace o klasifikaci a označování oznámených a registrovaných látek, které poskytli jejich výrobci a dovozci. Zahrnuje také seznam harmonizovaných klasifikací. Databáze je pravidelně doplňována o nová a aktualizovaná oznámení. Aktualizovaná oznámení však nelze speciálně označit, protože oznámení, která jsou klasifikována stejným způsobem, jsou za účelem lepšího zobrazení seskupena.

Klasifikace vycházející ze společných předložení v rámci registračního procesu podle nařízení REACH jsou označena odpovídajícím způsobem. Více informací o těchto látkách naleznete v databázi registrovaných látek.

Upozorňujeme, že některé informace o seznamu klasifikací a označení mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 19 January 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
O-benzyl-D-serine
233-916-6 10433-52-0
Not Classified
Notified C&L View details
Isobutyraldehyde oxime
205-779-2 151-00-8
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS06
Notified C&L View details
1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 4-(4-methylbenzenesulfonate), (2R,4R)-rel-
601-280-2 113770-65-3
Not Classified
Notified C&L View details
ethylbenzene
601-023-00-4
202-849-4 100-41-4
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Asp. Tox. 1
STOT RE 2
GHS02 GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
Reaction product of Hexamethylene diisocyanate, oligomers with Mercaptopropyltrimethoxysilane
924-669-1
Skin Sens. 1A
GHS07
REACH registration C&L View details
Alprostadil
212-017-2 745-65-3
Acute Tox. 3
Repr. 2
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
4'-(hexyloxy)[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
255-358-2 41424-11-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-[3-(1-naphthylamino)propyl]morpholine
226-033-2 5235-82-5
Skin Sens. 1B
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Ethyl nicotinate
210-370-7 614-18-6
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05
REACH registration C&L View details
2-[2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl]ethyl oleate
280-038-4 82799-41-5
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1A
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
GHS05 GHS06
Notified C&L View details
Lecithins, egg yolk
297-639-2 93685-90-6
Not Classified
Notified C&L View details
N,N''-ethylenebis[N'-[2-methyl-5-[[(octadecylamino)carbonyl]amino]phenyl]urea]
303-345-8 94166-50-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
Distillates (coal tar), light oils, acid exts.; Light Oil Extract Residues, high boiling
[This oil is a complex reaction mass of aromatic hydrocarbons, primarily indene, naphthalene, coumarone, phenol, and o-, m- and p-cresol and boiling in the range of 140°C to 215°C (284°F to 419°F).]
This oil is a complex mixture of aromatic hydrocarbons, primarily indene, naphthalene, coumarone, phenol, and o-, m-, and p-cresol and boiling in the range of 140°C to 215°C (284°F to 419°F).
648-022-00-5
292-609-5 90640-87-2
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Silicic acid (H2SiO3), disodium salt, nonahydrate
603-903-3 13517-24-3
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
4-({[4-(acryloyloxy)butoxy]carbonyl}oxy)benzoic acid
608-403-9 297132-04-8
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
212-723-0 855-38-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,3-bis(chloromethyl)benzene
210-932-1 626-16-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 2
STOT SE 3
GHS06
Notified C&L View details
Fatty acids, coco, ammonium salts
263-068-2 61789-55-7
Not Classified
Notified C&L View details
1-FLUORO-2,4-DIMETHOXYBENZENE
605-794-8 17715-70-7
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Reaction products of N,N'-ethane-1,2-diylbis(1,3-propanediamine), cyclohexane, peroxidized 4-butylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine and 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine
425-020-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
1,4-dinitrosobenzene
203-272-0 105-12-4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Glucosidase, exo-1,3-β-
232-968-7 9073-49-8
GHS08
Notified C&L View details
Tetrahydrogen [μ12-[orthosilicato(4-)-O:O:O:O':O':O':O'':O'':O'':O''':O''':O''']]tetracosa-μ-oxododecaoxododecamolybdate(4-)
234-718-2 12027-12-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(R)-o-[[(1-phenylethyl)amino]carbonyl]benzoic acid
244-570-0 21752-35-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-bromophenyl cyclopropyl ketone
230-130-5 6952-89-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, C6-19-branched, manganese salts
271-377-9 68551-42-8
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
coumaphos (ISO)
O-3-chloro-4-methylcoumarin-7-yl O,O-diethyl phosphorothioate
015-038-00-3
200-285-3 56-72-4
Acute Tox. 2
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Harmonised C&L View details
S-[11β,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione] 21-(thiopivalate)
259-706-4 55560-96-8
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5-yl propionate
266-829-7 67634-24-6
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
[6aS-(6aα,8β,9aα)]-2,3,6a,8,9a-hexahydro-8-hydroxy-4-methoxycyclopenta[c]furo[3',2':4,5]furo[2,3-h][1]benzopyran-1,11-dione
241-832-6 17878-54-5
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Carc. 1B
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
3,3'-[butane-1,4-diylbis(oxy)]bispropiononitrile
242-485-3 18664-94-3
Not Classified
Notified C&L View details
Boron orthophosphate
236-337-7 13308-51-5
Acute Tox. 4
Repr. 1B
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
m-aminobenzamide
222-586-9 3544-24-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Silver zeolite (Zeolite, LTA framework type, ion exchanged with silver and ammonium ions)
130328-18-6
Not Classified
Notified C&L View details
diethyl 1,4-cyclohexanedicarboxylate
607-671-00-4
417-310-0 72903-27-6
Aquatic Chronic 2
GHS09
Harmonised C&L View details
Benzylmalonic acid
210-491-5 616-75-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
β-methylaziridine-1-propiononitrile
223-798-4 4078-19-7
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Sens. 1
Acute Tox. 3
GHS06
REACH registration C&L View details
Lubricating oils (petroleum), C17-32, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated
Baseoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction and hydrogenation of atmospheric distillation residues. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C32 and produced a finished oil with a viscosity in the order of 17cSt to 23cSt at 40 °C (104 °F.]
A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction and hydrogenation of atmospheric distillation residues. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C32 and produces a finished oil with a viscosity in the order of 17cSt to 23cSt at 40°C (104°F).
649-528-00-9
309-875-6 101316-70-5
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
4-hydroxydinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepin 4-oxide
252-425-8 35193-63-6
Not Classified
Notified C&L View details
Iron (III) tris(4-methylbenzenesulfonate)
607-445-00-5
420-960-8 77214-82-5
Eye Dam. 1
GHS05
Harmonised C&L View details
1,1-dimethylprop-3-ynylamine
221-029-7 2978-58-7
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS02 GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
4-trans-Butyl-4'-trans-propyl-[1,1'-bicyclohexyl]
619-232-4 96624-52-1
Not Classified
REACH registration C&L View details
1,2-diacetoxybut-3-ene
601-068-00-X
421-720-5 18085-02-4
Acute Tox. 4
GHS07
Harmonised C&L View details
4-phenylbutylamine
236-186-7 13214-66-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[(4S,5S)-4-benzyl-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl 4-nitrobenzenesulfonate
607-627-00-4
416-360-0 162221-28-5
Skin Sens. 1
GHS07
Harmonised C&L View details
Sodium 1-methyl 9-(sulphooxy)octadecanoate
205-389-2 139-99-1
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
3'-deoxyadenosine
200-791-4 73-03-0
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS06
Notified C&L View details
N-methyl-p-toluidine
612-055-00-3
210-769-6 623-08-5
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS06 GHS08
Harmonised C&L View details
Dimethyl 4-hydroxyisophthalate
227-803-0 5985-24-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(decyloxy)-, ammonium salt (1:1)
610-821-1 52286-19-8
Not Classified
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2