Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Databáze seznamu klasifikací a označení

Databáze seznamu klasifikací a označení

Tato databáze obsahuje informace o klasifikaci a označování oznámených a registrovaných látek, které poskytli jejich výrobci a dovozci. Zahrnuje také seznam harmonizovaných klasifikací. Databáze je pravidelně doplňována o nová a aktualizovaná oznámení. Aktualizovaná oznámení však nelze speciálně označit, protože oznámení, která jsou klasifikována stejným způsobem, jsou za účelem lepšího zobrazení seskupena.

Klasifikace vycházející ze společných předložení v rámci registračního procesu podle nařízení REACH jsou označena odpovídajícím způsobem. Více informací o těchto látkách naleznete v databázi registrovaných látek.

Upozorňujeme, že některé informace o seznamu klasifikací a označení mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

The C&L Inventory portal will be upgraded from the 9th November. Please be aware there may be intermittent unavailability while work in ongoing. The new per-substance separation into harmonised C&L, Seveso directive data, and notified C&L will be made available for searching and in the Infocards as soon as possible thereafter.

Please be aware that it may take a day or so to have everything fully in place, and in the meantime search results using this criteria may be incomplete.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 16 January 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
3-Chloro-5-fluoroanisole
606-506-3 202925-08-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,2-diphenylethanol
210-374-9 614-29-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
hexasodium [4,4''-azoxybis(2,2'-disulfonatostilbene-4,4'-diylazo)]-bis[5'-sulfonatobenzene-2,2'- diolato-O(2),O(2),N(1)]-copper(II)
611-033-00-0
400-020-3 82027-60-9
Aquatic Chronic 2
GHS09
Harmonised C&L View details
2-cyclopentene-1-acetic acid, 3-hydroxy-2-pentyl-, methyl ester acetate
607-571-00-0
431-400-7 57374-49-9
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Benzyldimethyl[3-[(1-oxohexadecyl)amino]propyl]ammonium chloride
265-879-7 65694-09-9
Not Classified
Notified C&L View details
N-octylacrylamide
233-345-2 10124-68-2
Not Classified
Notified C&L View details
1-nitroguanidine
209-143-5 556-88-7
Expl. 1.1
GHS01
REACH registration C&L View details
2-diethylaminoethanol
N,N-diethylethanolamine
603-048-00-6
202-845-2 100-37-8
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 4
GHS02 GHS05 GHS07
GHS09
Harmonised C&L View details
Tributyl borate
211-706-5 688-74-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Magnesium dipropanolate
252-712-8 35754-82-6
Flam. Sol. 1
Eye Irrit. 2
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
3-[3-acetyl-4-[3-[(tert-butyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethyluronium chloride
260-752-2 57470-78-7
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
Styrax tonkinensis
Extractives and their physically modified derivatives. It is a product which may contain resin acids and their esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these terpenes. (Styrax tonkinensis, Styracaceae).
281-683-4 84012-39-5
Not Classified
Notified C&L View details
Pent-4-yn-2-ol
218-321-1 2117-11-5
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Glycerol
200-289-5 56-81-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
Pteridine-2,4-diol monohydrate
207-652-7 487-21-8
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
5-(p-nitrophenylazo)salicylic acid
218-818-3 2243-76-7
Not Classified
Notified C&L View details
bis[(1-methylimidazol)-(2-ethyl-hexanoate)], zinc complex
607-276-00-7
405-635-0
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS09
Harmonised C&L View details
1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(methylamino)-, ethyl ester
616-013-5 73733-69-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
REACH registration C&L View details
Diethylammonium sulphate
247-588-7 26292-53-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1A
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS05 GHS06 GHS07
Notified C&L View details
2-chloro-4-nitrotoluene
204-501-7 121-86-8
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
5-α-cholestan-3-β-ol
201-315-8 80-97-7
Not Classified
Notified C&L View details
tetrasodium 5-benzamido-3-(5-(4-fluoro-6-(1-sulphonato-2-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2,7- disulphonate
016-042-00-8
400-790-0 85665-97-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
GHS07
Harmonised C&L View details
4,9,12,12-tetramethyl-5-oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecane
214-906-0 1209-61-6
Not Classified
Notified C&L View details
2-methylquinolin-8-amine
606-190-7 18978-78-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Boswellia frereana extract
616-980-3 8016-36-2
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Alpha-oxothiophen-2-acetic acid
223-794-2 4075-59-6
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
N,N'-(methylenedi-p-phenylene)bis[hexahydro-2-oxo-1H-azepine-1-carboxamide]
258-981-8 54112-23-1
Not Classified
REACH registration C&L View details
α,α-dimethylphenethyl butyrate
233-221-8 10094-34-5
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Walnut, Juglans nigra, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Juglans nigra, Juglandaceae.
306-252-0 96690-56-1
Not Classified
Notified C&L View details
2,2,2-trifluoro-N-(trifluoroacetyl)acetamide
206-981-3 407-24-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Gonadotropin, pregnant mare serum
232-663-9 9002-70-4
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with diethanolamine
290-649-8 90194-39-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
3-nitrobenzamide
211-431-0 645-09-0
GHS07
Notified C&L View details
Hex-3-en-1-ol
208-860-0 544-12-7
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
Tetraphenylphosphonium chloride
217-890-3 2001-45-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-(2-CHLOROETHYL)-9-HYDROXY-2-METHYL-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE HYDROCHLORIDE (1:1)
617-648-0 849727-62-4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
Muta. 2
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS08
GHS09
REACH registration C&L View details
6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta(b)pyridine
230-568-7 7197-96-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-methyl-2-(2,6-xylyloxy)ethylammonium chloride
226-362-1 5370-01-4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Reaction products of di-, tri- and tetra-propoxylated propane-1,2-diol with ammonia
618-561-0 9046-10-0
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05
REACH registration C&L View details
(1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene)dichloro palladium(II)
615-748-9 72287-26-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Acid Blue 284
612-472-0 61814-66-2
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
4-chlorobenzonitrile
210-765-4 623-03-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
3α,7α-dihydroxy-12-oxo-5β-cholan-24-oic acid
219-542-6 2458-08-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
5-(phenylmethoxy)-1H-indole-2-carboxylic acid
229-652-6 6640-09-1
GHS07
Notified C&L View details
2-aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotinamide
616-088-00-4
413-440-7 112006-75-4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Harmonised C&L View details
4,4'-Isopropylidenediphenol, ethoxylated, esters with fatty acids, coco
1 - 4.5 moles ethoxylated
500-303-2 115340-85-7
Muta. 2
GHS08
REACH registration C&L View details
Diethyl(2-ethylaminoethyl)amine
203-264-7 105-04-4
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
6-nitro-2-benzopyrone
220-341-0 2725-81-7
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
reaction mass of: tetrasodium 3-(1,5-disulfonatonaphthalene-2-ylazo)-4-hydroxy-7-{4-chloro-6-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}naphthalene-2-sulfonate
3-(2,5-disulfophenylazo)-4-hydroxy-7-{4-chloro-6-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}naphthalene-2-sulfonic acid, sodium salt
611-145-00-X
429-440-5
Eye Dam. 1
GHS05
Harmonised C&L View details
1-cyclohexylethan-1-one
212-517-0 823-76-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2