Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Databáze seznamu klasifikací a označení

Databáze seznamu klasifikací a označení

Tato databáze obsahuje informace o klasifikaci a označování oznámených a registrovaných látek, které poskytli jejich výrobci a dovozci. Zahrnuje také seznam harmonizovaných klasifikací. Databáze je pravidelně doplňována o nová a aktualizovaná oznámení. Aktualizovaná oznámení však nelze speciálně označit, protože oznámení, která jsou klasifikována stejným způsobem, jsou za účelem lepšího zobrazení seskupena.

Klasifikace vycházející ze společných předložení v rámci registračního procesu podle nařízení REACH jsou označena odpovídajícím způsobem. Více informací o těchto látkách naleznete v databázi registrovaných látek.

Upozorňujeme, že některé informace o seznamu klasifikací a označení mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 25 January 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
Norflurazon
248-397-1 27314-13-2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Notified C&L View details
1-(chloromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
278-216-1 75462-59-8
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
4-isobutylpyridine
225-376-5 4810-79-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-nitro-o-phenylenediamine
223-013-5 3694-52-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Bromostyrene
215-617-2 1335-06-4
Not Classified
Notified C&L View details
Distillates (coal), coal tar-residual pyrolysis oils, naphthalene oils
Redistillates
[The redistillate obtained from the fractional distillation of bituminous coal high temperature tar and pyrolysis residual oils and boiling in the range of approximately 190°C to 270°C (374°F to 518°F). Composed primarily of substituted dinuclear aromatics.]
The redistillate obtained from the fractional distillation of bituminous coal high temperature tar and pyrolysis residual oils and boiling in the range of approximately 190°C to 270°C (374°F to 518°F). Composed primarily of substituted dinuclear aromatics.
648-037-00-7
295-295-8 91995-35-6
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
2-(heptadecenyl)-2-oxazoline-4,4-dimethanol
249-355-5 28984-69-2
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
Diguanidinium carbonate
209-813-7 593-85-1
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
2-BROMO-5-FLUOROBENZALDEHYDE
619-047-9 94569-84-3
GHS07
Notified C&L View details
3,6,9-triazaundecamethylenediamine
tetraethylenepentamine
612-060-00-0
203-986-2 112-57-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
617-667-4 85070-48-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Bis(4-nitrophenyl) ether
202-961-3 101-63-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,2-dimethylpropane-1,3-diamine
230-819-0 7328-91-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1A
Skin Sens. 1B
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
Helichrysum angustifolium, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Helichrysum angustifolium, Compositae.
289-918-2 90045-56-0
Asp. Tox. 1
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
1,3-divinylbenzene
203-595-7 108-57-6
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Repr. 2
STOT RE 2
GHS02 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Yttrium nitride
247-248-8 25764-13-0
Flam. Sol. 1
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
N-methylpyrrol-2-ylacetonitrile
246-248-5 24437-41-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Iron, [7,16-dihydrodibenzo[b,i][1,4,8,11]tetraazacyclotetradecinato(2-)-κN5,κN9,κN14,κN18]-, (SP-4-1)-
610-569-2 50792-65-9
Notified C&L View details
potassium,sodium 2,4-diamino-3-[4-(2-sulfonatoethoxysulfonyl)phenylazo]-5-[4-(2-sulfonatoethoxysulfonyl)-2-sulfonatophenylazo]-benzenesulfonate
607-507-00-1
422-980-2 187026-95-5
Eye Dam. 1
GHS05
Harmonised C&L View details
Linden, Tilia argentea, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Tilia argentea, Tiliaceae.
290-012-4 90063-54-0
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
2-oxocyclohexane-1,1,3,3-tetrapropionic acid
225-833-9 5107-67-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
4-ethoxy-3-hydroxybenzaldehyde
219-812-3 2539-53-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Disodium butyl phosphate
264-676-0 64114-42-7
Not Classified
Notified C&L View details
N,N''-bis[[(4-chlorophenyl)amino]iminomethyl]piperazine-1,4-dicarboxamidine dihydrochloride
243-328-1 19803-62-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
3-Pyridinepropanoic acid, β-oxo-, methyl ester
611-214-4 54950-20-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[1R-(1α,4β,4aα,6β,8aα)]-octahydro-4,8a,9,9-tetramethyl-1,6-methano-1(2H)-naphthol
227-807-2 5986-55-0
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
L-tryptophan
200-795-6 73-22-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
Dodecafluorocyclohexane
206-591-3 355-68-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-chlorosalicylic acid
206-283-9 321-14-2
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS06
REACH registration C&L View details
5-bromo-2-fluorobenzaldehyde
298-056-6 93777-26-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Linden, Tilia tomentosa, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Tilia tomentosa, Tiliaceae.
303-402-7 94167-04-1
Flam. Liq. 3
Eye Irrit. 2
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Chromium boride
235-749-4 12653-55-3
Not Classified
Notified C&L View details
2-butyl-3-benzofuryl 4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl ketone hydrochloride
243-293-2 19774-82-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Dichloromethyloctylsilane
238-863-2 14799-93-0
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
reaction product of: C.I. Leuco Sulfur Black 1 with (3-chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride
611-139-00-7
424-510-1
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS09
Harmonised C&L View details
3-bromofuran
244-744-6 22037-28-1
Flam. Liq. 2
GHS02
Notified C&L View details
Fatty acids, C16-18, tetraesters with 3,3'-oxybis[1,2-propanediol]
293-026-9 91050-80-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
4-fluorothiophenol
206-737-6 371-42-6
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
5,10,15,20-tetra(4-pyridyl)-21H,23H-porphine
240-858-5 16834-13-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,3-Undecadien-5-yne
417-840-2 166432-52-6
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
3,9-bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
015-166-00-X
410-290-4 80693-00-1
Aquatic Chronic 4
Harmonised C&L View details
Tantalum pentabromide
236-618-4 13451-11-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Bis(2-chloroethyl) phosphonate
213-975-4 1070-42-4
Not Classified
Notified C&L View details
Azidamfenicol
237-552-9 13838-08-9
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
1-ethyl-2-quinolone
258-749-6 53761-50-5
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Neryl propionate
203-345-7 105-91-9
Not Classified
Notified C&L View details
2-hexylpyridine
214-454-4 1129-69-7
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
4-bromophthalic anhydride
201-707-9 86-90-8
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
4-amino-5-methyl-1H-pyrimidin-2-one hydrochloride
261-223-9 58366-64-6
Not Classified
Notified C&L View details
2,4-dichlorophenyl isocyanate
220-040-4 2612-57-9
Skin Corr. 1C
Skin Sens. 1A
Eye Dam. 1
Acute Tox. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2