Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Databáze seznamu klasifikací a označení

Databáze seznamu klasifikací a označení

Tato databáze obsahuje informace o klasifikaci a označování oznámených a registrovaných látek, které poskytli jejich výrobci a dovozci. Zahrnuje také seznam harmonizovaných klasifikací. Databáze je pravidelně doplňována o nová a aktualizovaná oznámení. Aktualizovaná oznámení však nelze speciálně označit, protože oznámení, která jsou klasifikována stejným způsobem, jsou za účelem lepšího zobrazení seskupena.

Klasifikace vycházející ze společných předložení v rámci registračního procesu podle nařízení REACH jsou označena odpovídajícím způsobem. Více informací o těchto látkách naleznete v databázi registrovaných látek.

Upozorňujeme, že některé informace o seznamu klasifikací a označení mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

The C&L Inventory portal will be upgraded from the 9th November. Please be aware there may be intermittent unavailability while work in ongoing. The new per-substance separation into harmonised C&L, Seveso directive data, and notified C&L will be made available for searching and in the Infocards as soon as possible thereafter.

Please be aware that it may take a day or so to have everything fully in place, and in the meantime search results using this criteria may be incomplete.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 16 January 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
203-989-9 112-60-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
3,4,5,6-tetrahydrophthalimide
225-211-7 4720-86-9
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
2,2'-(methylenebis((2,6-dimethyl-4,1-phenylene)oxymethylene))bis oxirane
439-910-1 93705-66-9
Skin Sens. 1
Muta. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
N-[4-chloro-2-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-5-[(2-hydroxypropyl)amino]phenyl]acetamide
275-721-9 71617-28-2
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
9-Octadecenoic acid (Z)-, butyl ester, sulfated
283-053-4 84539-64-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
4-hydroxycoumarin
214-060-2 1076-38-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
Fluclorolone acetonide
223-010-9 3693-39-8
Repr. 2
Lact.
STOT RE 2
GHS08
Notified C&L View details
4-tert-pentylcyclohexyl acetate
226-631-3 5441-56-5
Not Classified
Notified C&L View details
m-phenylenediacetonitrile
210-936-3 626-22-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
8-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
207-700-7 489-78-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
(R)-5-bromo-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl methyl)-1H-indole
613-201-00-9
422-390-5 143322-57-0
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Repr. 2
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
(3-bromopropyl)trimethoxysilane
257-453-4 51826-90-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N,N'-diphenyladipamide
224-706-5 4456-80-8
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
2-ethynyltetrahydro-2,6,6-trimethyl-2H-pyran
237-551-3 13837-60-0
Flam. Liq. 3
GHS02
REACH registration C&L View details
Extracts (petroleum), heavy naphtha solvent
Kerosine - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from a solvent extraction process. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 and boiling in the range of approximately 90 °C to 220 °C (194 °F to 428 °F).]
A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from a solvent extraction process. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 and boiling in the range of approximately 90°C to 220°C (194°F to 428°F).
649-420-00-1
265-099-7 64741-98-6
Asp. Tox. 1
GHS08
Harmonised C&L View details
4-(2-butenylidene)-3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one
236-187-2 13215-88-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Benzene, 1,3-dibromo-2-chloro-5-fluoro-
605-874-2 179897-90-6
GHS07
Notified C&L View details
Toluenesulphonamide
215-578-1 1333-07-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
L-cysteinyl carbamate
218-195-8 2072-71-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Lead, isononanoate naphthenate complexes
284-577-6 84929-97-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Repr. 1A
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
4-nitroquinoline N-oxide
200-281-1 56-57-5
Carc. 1B
GHS08
Notified C&L View details
4-ethoxysalicylic acid
233-919-2 10435-55-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Diadenine sulphate
206-286-5 321-30-2
GHS07
Notified C&L View details
Diphenyl isophthalate
212-014-6 744-45-6
Not Classified
Notified C&L View details
1-Propene, polymer with ethene
618-455-4 9010-79-1
Not Classified
Notified C&L View details
Tallow, calcium sodium salt
272-503-5 68856-20-2
Not Classified
Notified C&L View details
2,2'-[dithiobis(methylene)]bisfuran
224-649-6 4437-20-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Praseodymium trihydroxide
240-513-9 16469-16-2
Not Classified
Notified C&L View details
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 4,4'-methylenebis(2,6-diethylaniline)
500-306-9 119205-75-3
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Isobutyl furan-2-propionate
203-261-0 105-01-1
Not Classified
Notified C&L View details
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1-phenylethyl)phenyl]-.omega.- hydroxy- (9EO)
608-713-4 32171-27-0
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
Alkenes, C8-9, hydroformylation products, distn. residues
292-426-0 90622-26-7
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
Oak, Quercus robur, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Quercus robur, Fagaceae.
275-129-0 71011-28-4
Not Classified
Notified C&L View details
2-diethylaminoethyl methacrylate
607-127-00-6
203-275-7 105-16-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
GHS07
Harmonised C&L View details
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, phenyl ether, polystyrenated
617-318-6 82339-23-9
Not Classified
Notified C&L View details
Pro-Jet 950 NP
416-750-0
Not Classified
Notified C&L View details
2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-1,3-dimethyl-1H-benzimidazolium chloride
249-694-9 29556-33-0
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
(4-bromophenoxy)trimethylsilane
241-831-0 17878-44-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Isopropyl methacrylate
225-094-2 4655-34-9
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
2',4'-dimethoxycinnamic acid
230-208-9 6972-61-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Alkenes, ethylene-manuf.-by-product dicyclopentadiene-conc., polymers with steam-cracked petroleum distillates
614-303-6 68131-87-3
Not Classified
Notified C&L View details
(±)-5,6,6a,7-tetrahydro-1,2,9,10-tetramethoxy-6-methyl-4H-dibenzo[de,g]quinoline
227-068-6 5630-11-5
Not Classified
Notified C&L View details
12-wolframosilicic acid
234-719-8 12027-38-2
Skin Corr. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05
REACH registration C&L View details
9H-thioxanthene-3,6-diamine 10,10-dioxide
233-527-1 10215-25-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Ethyl 2-[[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methylene]amino]benzoate
302-347-6 94108-09-5
Not Classified
Notified C&L View details
(2S)-2-Amino-3,3-dimethylbutan-1-ol
601-176-7 112245-13-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1H,5H-Pyrazolo[1,2-a]pyrazol-1-one, 3-amino-6,7-dihydro-, hydrochloride (1:1)
609-180-0 358360-19-7
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
Hept-2-ynoic acid
216-048-2 1483-67-6
Met. Corr. 1
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Octadecanoic acid, reaction products with diethylenetriamine, di-Me sulfate-quaternized
291-707-5 90459-62-4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
Zinc carbonate
222-477-6 3486-35-9
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2