Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Databáze seznamu klasifikací a označení

Databáze seznamu klasifikací a označení

Tato databáze obsahuje informace o klasifikaci a označování oznámených a registrovaných látek, které poskytli jejich výrobci a dovozci. Zahrnuje také seznam harmonizovaných klasifikací. Databáze je pravidelně doplňována o nová a aktualizovaná oznámení. Aktualizovaná oznámení však nelze speciálně označit, protože oznámení, která jsou klasifikována stejným způsobem, jsou za účelem lepšího zobrazení seskupena.

Klasifikace vycházející ze společných předložení v rámci registračního procesu podle nařízení REACH jsou označena odpovídajícím způsobem. Více informací o těchto látkách naleznete v databázi registrovaných látek.

Upozorňujeme, že některé informace o seznamu klasifikací a označení mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 23 January 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
2,4-Dihydroxy-1,3-cyclobutanediyl)bis[2,3-dihydro-1H-perimidine-4,2,2-triylbis (methylene)] tetrahexanoate
606-723-3 211991-63-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Isotridecyl dihydrogen phosphate
256-882-4 50977-11-2
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Sulfurous acid, monosodium salt, polymer with formaldehyde and methylphenol
614-154-7 67875-42-7
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
(S)-ethyl 3-(4,4-difluorocyclohexanecarboxamido)-3-phenylpropanoate
445-820-3
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
4(or 2)-(2-pyridylazo)-3(or 5)-(sodiooxy)phenol
236-339-8 13311-52-9
Not Classified
Notified C&L View details
3,4-diphenylfuran-2,5-dione
225-370-2 4808-48-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-methyl-4-(4-methylpentyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
266-314-7 66327-54-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Tris(dodecylbenzenesulphonato-O)(propan-2-olato)titanium
262-777-4 61417-55-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,2-Dimethylpyridinium iodide
617-993-7 872-73-1
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Tungsten diselenide
235-078-7 12067-46-8
GHS06
Notified C&L View details
5-nitroanthranilic acid
210-493-6 616-79-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,3-diisopropyl-2-(p-nitrobenzyl)isourea
221-027-6 2978-11-2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
1-acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
267-744-8 67914-60-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
sodium dichromate
024-004-00-7
234-190-3 10588-01-9
Ox. Sol. 2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Acute Tox. 2
Resp. Sens. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Repr. 1B
GHS03 GHS05 GHS06
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
8-Chloro-11-(1-methyl-piperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ol
609-518-7 38089-93-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Cement, alumina, chemicals
High-Alumina cement is a mixture of chemical substances produced by burning or sintering at high temperature (greater than 1200°C (2192°F)) raw materials which are predominantly calcium carbonate, aluminium oxide, silica, and iron oxide. The chemical substances which are manufactured are confined in a crystalline mass. This category includes all of the chemical substances specified below when they are intentionally manufactured in the production of high-alumina cement. The primary members of this category are CaAl2O4, Ca4Al2Fe2O10, Ca12Al14O33, and Ca2SiO4. Other compounds listed below may also be included in the combination with these primary substances.@CaAl4O7@Ca2Al2SiO7@CaAl12O19@Ca4Al6SO16@Ca3Al2O6.@Ca12Al14Cl@CaO@Ca12Al14F2@Ca3SiO5@Ca6Al4Fe2.@Ca2Fe2O5.
266-045-5 65997-16-2
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
9-(2-carboxylatophenyl)-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium
246-666-8 25152-49-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
17-Hydroxy-1,4,6-pregnatriene-3,20-dione
613-906-1 66212-25-7
Not Classified
Notified C&L View details
N-BENZYLOXYPHTHALIMIDE
605-447-0 16653-19-3
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
(E)-3-ethoxyacrylonitrile
261-181-1 58243-08-6
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Trichloro(3,3,3-trifluoropropyl)silane
209-744-2 592-09-6
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
Nitrophenyl 3-[[2-hydroxy-3-[(2-methylphenyl)carbamoyl]-1-naphthyl]azo]-4-methoxybenzenesulphonate
276-755-7 72639-39-5
Notified C&L View details
1,4-bis(2,3 epoxypropoxy)butane
butanedioldiglycidyl ether
603-072-00-7
219-371-7 2425-79-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
GHS07
Harmonised C&L View details
3-methylbutyl palmitate
279-864-8 81974-61-0
Not Classified
Notified C&L View details
[3-(chlorocarbonyl)-2-methylphenyl]acetate
607-649-00-4
433-690-0 167678-46-8
Skin Corr. 1A
Skin Sens. 1
GHS05 GHS07
Harmonised C&L View details
1-methylbutylamine
210-886-2 625-30-9
Flam. Liq. 2
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
N-methyl-3-(trimethoxysilyl)propylamine
221-334-5 3069-25-8
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
Methyl 2-(nonylideneamino)benzoate
276-963-8 72894-12-3
Not Classified
Notified C&L View details
5-[3-[(1S)-2-(difluoromethoxy)-1-methylethoxy]-5-[[(5-methyl-2-pyrazinyl)amino]carbonyl]phenoxy]-N,N-dimethyl- 2-pyrazinecarboxamide
600-270-5 1020668-59-0
Acute Tox. 4
Repr. 1B
STOT RE 2
STOT RE 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
3-bromo-2-oxopropionic acid
214-206-5 1113-59-3
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
CEDARWOOD OIL TEXAS
614-888-8 68990-83-0
Asp. Tox. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS08 GHS09
Notified C&L View details
potassium 2-amino-2-methylpropionate octahydrate
607-227-00-X
405-560-3 120447-91-8
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1A
GHS05 GHS07
Harmonised C&L View details
3-(trichlorovinyl)anilinium chloride
279-862-7 81972-27-2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N-{[Dimethoxy(methyl)silyl]methyl}-N-phenylamine
605-838-6 17890-10-7
Muta. 2
STOT RE 2
Aquatic Chronic 2
GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Ammonium L-glutamate
231-447-1 7558-63-6
Not Classified
Notified C&L View details
(2E,4S,4aR,5S,5aR,6R,12aS)-2-[amino(hydroxy)methylene]-4-(dimethylamino)-5,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-1,3,12-trione; ethanol; hydrate; dihydrochloride
607-368-7 24390-14-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Vanadium yttrium tetraoxide
236-965-1 13566-12-6
Not Classified
Notified C&L View details
Boric acid (H3BO3), reaction products with morpholine
294-257-8 91696-97-8
Not Classified
Notified C&L View details
Sodium 3-[[5-[(diethylamino)sulphonyl]-2-methoxyphenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-1-sulphonate
288-422-3 85721-12-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
Deca-1,4,9-triene
233-346-8 10124-98-8
Flam. Liq. 3
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS09
Notified C&L View details
(3-chloropropoxy)benzene
222-192-7 3384-04-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
5-β-pregnane-3-α,20-α-diol
201-313-7 80-92-2
GHS07
Notified C&L View details
3,4-dihydro-2,2-dimethyl-4-oxo-2H-pyran-6-carboxylic acid
279-596-1 80866-93-9
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Frits, chemicals
Frit is a mixture of inorganic chemical substances produced by rapidly quenching a molten, complex combination of materials, confining the chemical substances thus manufactured as nonmigratory components of glassy solid flakes or granules. This category includes all of the chemical substances specified below when they are intentionally manufactured in the production of frit. The primary members of this category are oxides of some or all of the elements listed below. Fluorides of these elements may also be included in combination with these primary substances.@Aluminum@Manganese@Antimony@Molybdenum@Arsenic@Neodymium@Barium@Nickel@Bismuth@Niobium@Boron@Phosphorus@Cadmium@Potassium@Calcium@Silicon@Cerium@Silver@Chromium@Sodium@Cobalt@Strontium@Copper@Tin@Gold@Titanium@Iron@Tungsten@Lanthanum@Vanadium@Lead@Zinc@Lithium@Zirconium@Magnesium
266-047-6 65997-18-4
Carc. 1A
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS08
REACH registration C&L View details
1,1-diethoxyheptane
211-707-0 688-82-4
Not Classified
Notified C&L View details
4,4'-(2,3-epoxypropoxy)-2,2'- dimethyl-5,5'-tert-butyldiphenylsulphide
441-520-1
Not Classified
REACH registration C&L View details
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, tris(methoxymethyl)-, tris[(tallow alkyloxy)methyl] derivs.
287-811-5 85586-09-0
Not Classified
Notified C&L View details
Ethyl 4-methyloctanoate
260-051-1 56196-53-3
Not Classified
Notified C&L View details
reaction mass of substituted dodecyl and/or tetradecyl, diphenyl ethers. The substance is produced by the Friedel Crafts reaction. The catalyst is removed from the reaction product. Diphenyl ether is substituted by C1-C10 alkyl groups. The alkyl groups are bonded randomly between C1 and C6. Linear C12 and C14, 50/50 used.
603-134-00-3
410-450-3
Aquatic Chronic 4
Harmonised C&L View details
Citric acid, sodium salt
213-618-2 994-36-5
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1