Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Databáze seznamu klasifikací a označení

Databáze seznamu klasifikací a označení

Tato databáze obsahuje informace o klasifikaci a označování oznámených a registrovaných látek, které poskytli jejich výrobci a dovozci. Zahrnuje také seznam harmonizovaných klasifikací. Databáze je pravidelně doplňována o nová a aktualizovaná oznámení. Aktualizovaná oznámení však nelze speciálně označit, protože oznámení, která jsou klasifikována stejným způsobem, jsou za účelem lepšího zobrazení seskupena.

Klasifikace vycházející ze společných předložení v rámci registračního procesu podle nařízení REACH jsou označena odpovídajícím způsobem. Více informací o těchto látkách naleznete v databázi registrovaných látek.

Upozorňujeme, že některé informace o seznamu klasifikací a označení mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 21 January 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
3,3-[(2,2-dimethylpropane-1,3-diyl)bis(oxy)]-17α-hydroxyestr-5(10)-ene-17-carbonitrile
304-925-3 94291-97-1
Repr. 2
Lact.
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
Vinca minor, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Vinca minor, Apocynaceae.
281-686-0 84012-41-9
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
Bis[stilbene-α,β-dithiolato(2-)]nickel
249-353-4 28984-20-5
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
Carc. 1A
GHS08
Notified C&L View details
[S-(R*,S*)]-2-methyl-2-(4-methylcyclohex-3-enyl)oxirane
248-839-3 28098-67-1
Notified C&L View details
4-Fluorophenyl chloroformate
609-545-4 38377-38-7
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 3
GHS05 GHS06
Notified C&L View details
Trifluoroacetic trifluoroacetohydroxamic anhydride
211-677-9 684-78-6
Skin Corr. 1B
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
4-methoxy-1-naphthonitrile
227-734-6 5961-55-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Flunisolide
222-193-2 3385-03-3
Acute Tox. 1
GHS06
Notified C&L View details
1-[4-[3-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]propoxy]-3-methoxyphenyl]ethanone
603-745-5 133454-47-4
Acute Tox. 2
GHS06
Notified C&L View details
Dipotassium butyl phosphate
247-585-0 26290-70-0
Not Classified
Notified C&L View details
Silicic acid (H4SiO4), zirconium(4+) salt (1:1), reaction products with sodium hydroxide
304-802-4 94279-56-8
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1A
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol
283-585-7 84682-23-5
Repr. 2
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS08
REACH registration C&L View details
2-ethylphenol
201-958-4 90-00-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Reaction mass of bis(N-decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium) carbonate and N-decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium hydrogen carbonate
451-900-9 894406-76-9
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
Lauric acid, compound with 2-aminoethanol (1:1)
240-852-2 16830-40-3
Not Classified
Notified C&L View details
Loperamide
258-416-5 53179-11-6
Acute Tox. 3
GHS06
REACH registration C&L View details
2-(2-Methyl-5-nitroanilino)-4-(3-pyridyl)pyrimidine
604-858-2 152460-09-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
[ethylenebis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, sodium salt
244-742-5 22036-77-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
Strontium silicate(1:1)
236-616-3 13451-00-8
Not Classified
Notified C&L View details
Phosphine, 1,1'-[(1S)-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diyl]bis[1,1-diphenyl-
616-305-2 76189-56-5
GHS07
Notified C&L View details
Gas oils, hydrotreated
Gasoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained from the redistillation of the effluents from the treatment of paraffins with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C27 and boiling in the range of approximately 330 °C to 340 °C (626 °F to 644 °F).]
A complex combination of hydrocarbons obtained from the redistillation of the effluents from the treatment of paraffins with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C27 and boiling in the range of approximately 330°C to 340°C (626°F to 644°F).
649-238-00-2
308-128-1 97862-78-7
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
4''-Ethyl-2'-fluor-4-propyl-1,1':4',1''-terphenyl
619-171-3 95759-44-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
Phosphoric acid, isodecyl ester, potassium salt
269-889-2 68389-40-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Calcium dilactate
212-406-7 814-80-2
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Cyclopentene
205-532-9 142-29-0
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Asp. Tox. 1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
GHS02 GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
2-ethylhexyl hydrogen -2-ethylhexylphosphonate
238-865-3 14802-03-0
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
2-methylpyrrolidine
212-144-3 765-38-8
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Soaps, stocks, peanut-oil, acidulated, hydrogenated
296-507-1 92704-71-7
Not Classified
Notified C&L View details
Gasoline
Low boiling point naphtha - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons consisting primarily of paraffins, cycloparaffins, aromatic and olefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C3 and boiling in the range of 30°C to 260°C (86°F to 500°F).]
A complex combination of hydrocarbons consisting primarily of paraffins, cycloparaffins, aromatic and olefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C3 and boiling in the range of 30°C to 260°C (86°F to 500°F).
649-378-00-4
289-220-8 86290-81-5
Asp. Tox. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
2-ethyl-2-butenal
243-299-5 19780-25-7
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS06
Notified C&L View details
3-chloro-2,2-dimethylpropaneoic acid
236-848-5 13511-38-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Tamanol 100S
617-062-5 80341-90-8
Not Classified
Notified C&L View details
Pentyl cinnamate
222-478-1 3487-99-8
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Notified C&L View details
Lead thiosulphate
236-780-6 13478-50-7
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
(±)-α-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
206-429-1 340-05-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,2-dimethylhexan-3-ol
224-135-1 4209-90-9
GHS07
Notified C&L View details
5-bromopentan-2-one
223-419-2 3884-71-7
Flam. Liq. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
promecarb (ISO)
3-isopropyl-5-methylphenyl N-methylcarbamate
006-037-00-9
220-113-0 2631-37-0
Acute Tox. 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Harmonised C&L View details
Hentetracontane
230-561-9 7194-87-8
Not Classified
Notified C&L View details
4-dimethylaminobenzylidenerhodanine
208-625-2 536-17-4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Phenol, 2(or 4)-(2,4-dinitrophenyl)amino-, sulfurized, thiosulfonated
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53248.
215-455-2 1327-03-3
Not Classified
Notified C&L View details
Naphthalen-1-ethanol
212-260-4 773-99-9
GHS07
Notified C&L View details
2-isopropylidene-5-methylcyclohexanone
240-070-1 15932-80-6
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Cyclopropanecarbohydrazide
230-132-6 6952-93-8
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
Benzoic acid, 2-amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)-, ethyl ester, hydrochloride
917-647-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
5-methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]thiophene-3-carbonitrile
604-084-5 138564-59-7
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Quaternary ammonium compounds, trimethylsoya alkyl, chlorides
263-134-0 61790-41-8
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
3-Acetyl-5-chloro-thiophene-2-sulfonic acid (3-methoxy-propyl)-amide
928-005-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
REACH registration C&L View details
4-trans-Propyl-[1,1-bicyclohexyl]-4-trans-carbonic acid-(4-propylphenyl)ester
619-276-4 97564-42-6
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
o-chlorophenylacetic acid
219-482-0 2444-36-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1