Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Databáze seznamu klasifikací a označení

Databáze seznamu klasifikací a označení

Tato databáze obsahuje informace o klasifikaci a označování oznámených a registrovaných látek, které poskytli jejich výrobci a dovozci. Zahrnuje také seznam harmonizovaných klasifikací. Databáze je pravidelně doplňována o nová a aktualizovaná oznámení. Aktualizovaná oznámení však nelze speciálně označit, protože oznámení, která jsou klasifikována stejným způsobem, jsou za účelem lepšího zobrazení seskupena.

Klasifikace vycházející ze společných předložení v rámci registračního procesu podle nařízení REACH jsou označena odpovídajícím způsobem. Více informací o těchto látkách naleznete v databázi registrovaných látek.

Upozorňujeme, že některé informace o seznamu klasifikací a označení mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and while we have restored most of the data, users might still encounter some remaining issues. ECHA is working to fix those as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 06 August 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
chlorpyrifos (ISO)
O,O-diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate
220-864-4 2921-88-2 015-084-00-4 View details
chlorphonium chloride (ISO)
tributyl (2,4-dichlorobenzyl) phosphonium chloride
204-105-4 115-78-6 015-085-00-X View details
coumithoate (ISO)
O,O-diethyl O-,8,9,10-tetrahydro-6-oxo-benzo(c)chromen-3-yl phosphorothioate
572-48-5 015-086-00-5 View details
cyanophos (ISO)
O-4-cyanophenyl O,O-dimethyl phosphorothioate
220-130-3 2636-26-2 015-087-00-0 View details
dialifos (ISO)
2-chloro-1-phthalimidoethyl O,O-diethyl phosphorodithioate
233-689-3 10311-84-9 015-088-00-6 View details
ethoate-methyl (ISO)
ethylcarbamoylmethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate
204-121-1 116-01-8 015-089-00-1 View details
fensulfothion (ISO)
O,O-diethyl O-4-methylsulfinylphenyl phosphorothioate
204-114-3 115-90-2 015-090-00-7 View details
fonofos (ISO)
O-ethyl phenyl ethylphosphonodithioate
213-408-0 944-22-9 015-091-00-2 View details
phosacetim (ISO)
O,O-bis(4-chlorophenyl) N-acetimidoylphosphoramidothioate
223-874-7 4104-14-7 015-092-00-8 View details
leptophos (ISO)
O-4-bromo-2,5-dichlorophenyl O-methyl phenylphosphorothioate
244-472-8 21609-90-5 015-093-00-3 View details
mephosfolan (ISO)
diethyl 4-methyl-1,3-dithiolan-2-ylidenephosphoramidate
213-447-3 950-10-7 015-094-00-9 View details
methamidophos (ISO)
O,S-dimethyl phosphoramidothioate
233-606-0 10265-92-6 015-095-00-4 View details
oxydisulfoton (ISO)
O, O-diethyl S-2-ethylsulphinylethyl phosphorodithioate
219-679-1 2497-07-6 015-096-00-X View details
phenthoate (ISO)
ethyl 2-(dimethoxyphosphinothioylthio)-2-phenylacetate
219-997-0 2597-03-7 015-097-00-5 View details
trichloronate (ISO)
O-ethyl O-2,4,5-trichlorophenyl ethylphosphonothioate
206-326-1 327-98-0 015-098-00-0 View details
pirimiphos-ethyl (ISO)
O,O-diethyl O-2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl phosphorothioate
245-704-0 23505-41-1 015-099-00-6 View details
phoxim (ISO)
α-(diethoxyphosphinothioylimino) phenylacetonitrile
238-887-3 14816-18-3 015-100-00-X View details
phosmet (ISO); S-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl] O,O-di-methyl phosphorodithioate; O,O-dimethyl-S-phthalimido-methyl phosphorodithioate
211-987-4 732-11-6 015-101-00-5 View details
tris(2-chloroethyl)phosphate 204-118-5 115-96-8 015-102-00-0 View details
phosphorus tribromide
232-178-2 7789-60-8 015-103-00-6 View details
diphosphorus pentasulphide
phosphorus pentasulphide
215-242-4 1314-80-3 015-104-00-1 View details
triphenyl phosphite
202-908-4 101-02-0 015-105-00-7 View details
hexamethylphosphoric triamide
hexamethylphosphoramide
211-653-8 680-31-9 015-106-00-2 View details
ethoprophos (ISO)
ethyl-S,S-dipropyl phosphorodithioate
236-152-1 13194-48-4 015-107-00-8 View details
bromophos (ISO)
O-4-bromo-2,5-dichlorophenyl O,O-dimethyl phosphorothioate
218-277-3 2104-96-3 015-108-00-3 View details
crotoxyphos (ISO)
1-phenylethyl 3-(dimethoxyphosphinyloxy) isocrotonate
231-720-5 7700-17-6 015-109-00-9 View details
cyanofenphos (ISO)
O-4-cyanophenyl O-ethyl phenylphosphonothioate
620-377-0 13067-93-1 015-110-00-4 View details
phosfolan (ISO)
diethyl 1,3-dithiolan-2-ylidenephosphoramidate
213-423-2 947-02-4 015-111-00-X View details
thionazin (ISO)
O,O-diethyl O-pyrazin-2-yl phosphorothioate
206-049-6 297-97-2 015-112-00-5 View details
tolclofos-methyl (ISO)
O-(2,6-dichloro-p-tolyl)-O,O-dimethyl thiophosphate
260-515-3 57018-04-9 015-113-00-0 View details
chlormephos (ISO)
S-chloromethyl O,O-diethyl phosphorodithioate
246-538-1 24934-91-6 015-114-00-6 View details
chlorthiophos (ISO)
[isomeric reaction mass in which O-2,5-dichlorophenyl-4-methylthiophenyl O,O-diethyl phosphorothioate predominates]
244-663-6 21923-23-9 015-115-00-1 View details
demephion-O (ISO)
O,O-dimethyl O-2-methylthioethyl phosphorothioate
211-666-9 682-80-4 015-116-00-7 View details
demephion-S (ISO)
O,O-dimethyl S-2-methylthioethyl phosphorothioate
219-971-9 2587-90-8 015-117-00-2 View details
demeton
620-378-6 8065-48-3 015-118-00-8 View details
dimethyl 4-(methylthio)phenyl phosphate
620-379-1 3254-63-5 015-119-00-3 View details
ditalimfos (ISO)
O,O-diethyl phthalimidophosphonothioate
225-875-8 5131-24-8 015-120-00-9 View details
edifenphos (ISO)
O-ethyl S,S-diphenyl phosphorodithioate
241-178-1 17109-49-8 015-121-00-4 View details
etrimfos (ISO)
O-6-ethoxy-2-ethylpyrimidin-4-yl O,O-dimethylphosphorothioate
253-855-9 38260-54-7 015-122-00-X View details
fenamiphos (ISO)
ethyl-4-methylthio-m-tolyl isopropyl phosphoramidate
244-848-1 22224-92-6 015-123-00-5 View details
fosthietan (ISO)
diethyl 1,3-dithietan-2-ylidenephosphoramidate
244-437-7 21548-32-3 015-124-00-0 View details
glyphosine (ISO)
N,N-bis(phosphonomethyl)glycine
219-468-4 2439-99-8 015-125-00-6 View details
heptenophos (ISO)
7-chlorobicyclo(3.2.0)hepta-2,6-dien-6-yl dimethyl phosphate
245-737-0 23560-59-0 015-126-00-1 View details
iprobenfos (ISO)
S-benzyl diisopropyl phosphorothioate
247-449-0 26087-47-8 015-127-00-7 View details
IPSP
S-ethylsulphinylmethyl O,O-diisopropylphosphorodithioate
5827-05-4 015-128-00-2 View details
isofenphos (ISO)
O-ethyl O-2-isopropoxycarbonylphenyl-isopropylphosphoramidothioate
246-814-1 25311-71-1 015-129-00-8 View details
isothioate (ISO)
S-2-isopropylthioethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate
36614-38-7 015-130-00-3 View details
isoxathion (ISO)
O,O-diethyl O-5-phenylisoxazol-3-ylphosphorothioate
242-624-8 18854-01-8 015-131-00-9 View details
S-(chlorophenylthiomethyl) O,O-dimethylphosphorodithioate
methylcarbophenothione
953-17-3 015-132-00-4 View details
piperophos (ISO)
S-2-methylpiperidinocarbonylmethyl-O,O-dipropyl phosphorodithioate
607-329-4 24151-93-7 015-133-00-X View details

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1